Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Milieuorganisaties hekelen 'kortzichtige' uitbreiding Brusselse ring

Op 25 oktober besliste de Vlaamse regering op initiatief van minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) om de Brusselse Ring uit te breiden. Milieuorganisaties reageren teleurgesteld, aangezien uit een milieueffectenrapport (MER) is gebleken dat de uitbreiding negatieve gevolgen heeft voor het milieu en geen oplossing biedt voor de verkeersproblematiek rond Brussel.
vrijdag 25 oktober 2013

In totaal zal de Brusselse Ring uit tien rijstroken bestaan, met een optie om de ring later uit te breiden naar twaalf stroken. Uit het voorafgaande milieueffectenrapport (MER) bleek echter dat het scenario van de verbreding van de ring tot aanzienlijk meer autokilometers zal leiden dan andere scenario’s, zoals de introductie van rekeningrijden.

Ook blijkt uit het MER dat het aanleggen van extra rijstroken maar liefst 16 ton fijn stof, 12 ton ultra-fijn stof, 150 ton stikstofdioxiden en 109.000 ton CO2 meer oplevert dan het scenario van een kilometerheffing.

Het rapport wijst bovendien uit dat de Europese norm voor stikstof met het aanleggen van de extra rijstroken naar verwachting zelfs in 2020 niet gehaald zal worden. De milieuorganisaties verwachten dat België zal worden doorverwezen naar het Europese Hof als deze norm zo lang zal worden genegeerd.

Momenteel vertegenwoordigt de uitstoot van het verkeer op en rond de Brusselse ring 13 procent van de totale klimaatuitstoot van wegtransport in België. Een onderzoek van studiebureau Transport & Mobility Leuven, verricht in opdracht van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu, wijst uit dat België door meer wegeninfrastructuur aan te leggen in Brussel verder verwijderd raakt van de EU-doelstelling voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Een slimme kilometerheffing zou daarentegen zorgen voor 8 procent minder CO2-uitstoot.

De Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), het Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Fietsersbond stellen dat de keuze voor de uitbreiding van de ring aantoont dat de Vlaamse regering absoluut geen langetermijnvisie heeft op het mobiliteitsprobleem.

De regering komt volgens hen met een kortetermijnoplossing, die op de lange termijn enkel zal leiden tot meer files en luchtvervuiling.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door Hugo Casteels op vrijdag 25 oktober 2013

  Ik ben geen specialist terzake, maar heeft men er ook bij stil gestaan hoeveel uitstoot de files veroorzaken en wat de verbetering zou zijn als het verkeer wat vlotter zou verlopen.

  • door Le grand guignol op zaterdag 26 oktober 2013

   Het milieueffectenrapport (MER), dat werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse regering, toont aan dat een verbreding van de Brusselse Ring in combinatie met het opsplitsen van doorgaand en plaatselijk verkeer weliswaar op zeer korte termijn zal zorgen voor een betere doorstroming, maar op langere termijn aanleiding zal geven tot meer filevorming vanwege het aanzuigeffect. Kortom: na twee jaar staat het verkeer op de Brusselse Ring opnieuw stil waarbij de files evenwel uit meer wagens bestaan dan dat nu het geval is. Op termijn zullen de maatregelen aanleiding geven tot meer uitstoot.

   Het enige - niet onbelangrijke - voordeel dat het opsplitsen van het verkeer met zich meebrengt is een verhoogde verkeersveiligheid omdat automobilisten minder tot geen gevaarlijke manoeuvres moeten uithalen om de Ring te verlaten. Dit zorgt mogelijk voor een vermindering van het aantal incidenten, wat op zijn beurt aanleiding geeft tot minder incidentele filevorming. Niettemin zal de structurele filevorming op relatief korte termijn toenemen, o.a. vanwege het aanzuigeffect: meer doorstroming op de Brusselse Ring zorgt ervoor dat meer automobilisten zich via de Ring gaan verplaatsen waardoor deze opnieuw dichtslibt.

   De Vlaamse regering gaat ervan uit dat meer wegen zorgen voor minder files. Dit uitgangspunt wordt echter tegengesproken door de feiten.

   • door Hugo Casteels op zondag 27 oktober 2013

    ik spreek uit mijn ervaring in NL, waar de files 20 jaar geleden ook spreekwoordelijk waren en waar nu, na de nodige infrastructuurwerken, een serieuze verbetering is opgetreden. Maar misschien geldt dat niet voor Brussel en zijn verkeersinfarct.

 • door huracan op zaterdag 26 oktober 2013

  Moet er daar niet ergens een nieuw winkelcentrum komen ? Armoede troef bij deze regering, hier ,Hilde Crevits,. Toekomstvisie qua milieu-impact ; dubbel nul als score. Zolang we met dergelijke politici opgescheept zitten gaan we verder onze eigen vernietiging in. Een moderne , ecologische toekomstvisie is duidelijk niet aan de orde. Hef bij het aandoen van die gebieden , waar het milieu sterk wordt verkracht, dan toch heffingen. Toch zo moeilijk niet dacht ik. Het fileprobleem lost zichzelf op bij een doordacht bestuur. De heffing kan worden berekend à rato van het aantal personen in eenzelfde voertuig. Ik bedoel, hoe meer personen in het voertuig , hoe lager de heffing , dat tot op het minimuum. Ik begrijp totaal niet waarmee die zgn. intellectuele Ministers eigenlijk bezig zijn. Kom , ik begrijp het wel : ze zijn enkel en alleen bezig met verkiezingen en met hun plaatsje als meest geliefde politieker. Wat wij , denk ik met ons allen vragen , dat is , daadwerkelijk economisch, ecologisch en sociaal vooral, bestuur. Tot 2014 zou ik zo zeggen. Ondertussen , lang leve het neoliberalisme het bij mondjesmaat verstrekken van informatie, en dus leugenachtig.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties