Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Kif Kif dient klacht in tegen Facebook-groep: "Geen-moslimuitzendingen-op-VRT"

Kif Kif dient klacht in tegen Facebook-groep: "Geen-moslimuitzendingen-op-VRT"
woensdag 11 september 2013

Maandag kwam Kif Kif op de hoogte van het bestaan van de Facebook-groep“Geen-moslimuitzendingen op VRT”. Kif Kif is van oordeel dat iedereen voor of tegen dergelijke uitzendingen van derden mag zijn en daarvoor mag mobiliseren. Dat is een democratisch recht.

De postings op deze webpagina gaan echter veel verder dan dat. “De Facebook-pagina bulkt van de racistische commentaren en de oproepen tot haat ten aanzien van moslims. Moslims worden er afgebeeld als niet-menselijk en er wordt openlijk gejuicht bij de dood van moslims.”, aldus Ico Maly (coördinator Kif Kif). “Dergelijke berichten kunnen enkel gezien worden als puur racisme en als aanzetten tot haat. Ze kunnen dan ook niet getolereerd worden in het publieke debat. Kif Kif roept alle burgers op om klacht in te dienen bij Facebook en bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.”

Kif Kif heeft zich eerst gewend tot het brede publiek om deze groep te melden aan Facebook. Tientallen, zoniet honderden mensen deden aangifte bij Facebook. Maar al snel kregen deze mensen het bericht dat er volgens Facebook geen vuiltje aan de lucht is.

Kif Kif zag zichzelf dan ook genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen en heeft officieel klacht ingediend bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. “Ondertussen werkt Kif Kif aan een instrument om het steeds verder en steeds nadrukkelijker aanwezig racisme op internet krachtdadig aan te pakken. In de volgende maanden hoor je zeker meer van Kif Kif”, aldus Ico Maly.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

  • door patrickhens op donderdag 12 september 2013

    Nu ook nog iedereen vervolgen die op die pagina de racisme- of andere wetten overtreden heeft met zijn of haar commentaar.

  • door HV op donderdag 12 september 2013

    Elke vorm van racisme is totaal verwerpelijk! Ik distantieer mij dan ook volledig van de bovenstaande facebook-groep. Een heel andere zaak is de vraag of een openbare omroep met ons belastingsgeld religieuze programma's moet uitzenden. Ook de VRT moet neutraliteit en objectiviteit nastreven en programma's uitzenden die niet in conflict komen met de seculiere maatschappij waarin wij leven. Godsdienst is een privé-aangelegenheid! En dan heb ik het over alle godsdiensten. Hoe kan de openbare omroep verantwoorden dat racistische, discriminerende en onwetenschappelijke praat ongesencureerd via haar kanalen wordt verspreid?

  • door HV op donderdag 12 september 2013

    Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding is slecht geplaatst om hierover een oordeel te vellen. Nooit, maar dan ook nooit, zal dit organisme een uitspraak doen over de ideeën en de richtlijnen van godsdienstorganisaties ('kerken en dergelijke) die indruisen tegen onze anti-racistische- en anti-disrminatiewetten en dat in naam van de zgn. godsdienstvrijheid! Binnen deze zgn. godsdienstvrijheid mogen vrouwen, holibi's, niet-gelovigen, enz. wel gediscrimeerd worden, aldus dit centrum en aldus al die conservatieven die zich progressief noemen. Tegen discriminatie zijn is voor mij tegen ALLE vormen van disriminatie zijn. Noch Kif Kif, noch die facebookgroep zijn consequent te noemen. Ze zijn beide voorstander van een of andere vorm van disriminatie.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties