Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Reguleren homeopathie: Open brief aan minister Onkelinx

Homeopate Anne Vervarcke reageert op het ontwerp van KB dat de uitoefening van de homeopathie moet regelen. Precies de groep homeopaten waar het om gaat in de wet-Colla, wordt zonder proces opzij gezet, bevraagd noch getest op de voorwaarden voor een professionele beoefening van het beroep. Vervarcke tekent hiertegen protest aan.
dinsdag 27 augustus 2013

Geachte mevrouw de minister,

Vanuit Schotland, waar mijn actie “Walk for Homeopathy” (die een jaar duurt en onder meer voor therapievrijheid pleit) mij momenteel voert, vernam ik dat uw besluit in verband met het regelen van het statuut van de alternatieve therapeuten in de media is meegedeeld. 

Het verheugde mij te lezen dat u de groeiende publieke belangstelling voor homeopathie onderkent, evenals de tevredenheid van de gebruikers, die in de enquêtes even hoog scoort  als de reguliere geneeskunde. Voor een geneeswijze die enkel negatief in het nieuws komt, geen officiële erkenning krijgt en dus niet wordt terugbetaald, is dat een hele prestatie.

Daarom blijft het voor mij een raadsel waarom een effectieve en veilige therapie met een dergelijke tevredenheidsgraad niet voor terugbetaling in aanmerking komt. Ik geloof niet dat u dat argumenteert in uw besluit.

Ik lees dat u het publiek wil beschermen tegen gevaarlijke figuren. Dat siert u, ook al zou dat altijd en in alle takken van de gezondheidszorg een prioriteit moeten zijn. U spreekt zelfs van 'uitwassen' en 'sektarische praktijken'. Hebt u daar concrete voorbeelden van? Of volstaat het om u op een kreet of een roddel te baseren, zoals in dit geval? Als hoofd van een homeopathisch opleidingsinstituut ben ik al ruim 25 jaar intens werkzaam in homeopathische kringen. Nog nooit ben in contact gekomen met de gevaarlijke individuen, waarvan sprake.

Het spreekt vanzelf dat, mochten die er toch zijn, die gestopt en gesanctioneerd moeten worden. De logica ontgaat me echter om meteen alle goed opgeleide en gewetensvolle homeopaten de uitoefening van hun vak te verbieden. U verbiedt toch ook niet de hele reguliere geneeskunde omwille van een paar cowboys?

U verlangt van homeopaten dat zij een bewijs kunnen voorleggen van een medische of paramedische opleiding. Zo krijgt het publiek de garantie dat het te maken heeft met een huisarts-homeopaat, een tandarts-homeopaat of een vroedvrouw-homeopaat. Wat dan met de mensen die een specialist willen die enkel in de homeopathie is opgeleid? Homeopathie is een geneesmethode op zich. In de opleiding zit een medisch pakket, een pakket psychologie en heel veel homeopathie. Ongetwijfeld heeft u dit in ons opleidingsprogramma nagekeken alvorens u tot uw besluit kwam. Nu, echter, wekt u de indruk dat homeopathie enkel als tweederangstherapie te verkrijgen is, door een therapeut met een andere specialisatie. 

De gedachtelijn, volgens dewelke u wilt reguleren door de echte professionelen uit het veld te werken, is moeilijk te volgen. Uw besluit impliceert dat homeopathie op reguliere medische kennis en filosofie is gebaseerd en dat de expertise van de homeopaat ligt in de kennis die ze zich buiten de homeopathie hebben eigen gemaakt. Geen van beide implicaties houdt steek. Ik hoop dat u daar ook het ongerijmde van inziet.

Vanuit mijn functie had ik het recht om gehoord te worden. Wie maakte dan wel deel uit van die commissie die zich in staat achtte om mijn capaciteiten, mijn kennis, mijn ervaring te wegen en te licht te bevinden, zonder mij ooit gezien of gesproken te hebben? Wie achtte zich, boven iedere twijfel verheven, bevoegd om mijn werk te beoordelen en me als onbekwaam af te doen vanwege geen paramedisch diploma (ik neem aan dat u van mijn andere masters niet onder de indruk bent)? Vindt u het niet nodig dat dit minstens een specialist binnen mijn professie moet zijn? Vindt u dat iedereen de kwaliteit van een homeopaat kan beoordelen? Vindt u dat ook van andere medische specialiteiten? 

In uw besluiten mis ik de bekommernis om de inhoud en de kwaliteit binnen de homeopathie, iets waar wij, homeopaten, al jaren voor ijveren. Professionele homeopaten proberen, in het belang van hun patiënten, vooral kwaliteit te waarborgen door degelijke en voortgezette opleidingen te organiseren. Met de nieuwe wet dreigt met name het aspect kwaliteit als eerste te sneuvelen. En precies daarmee valt of staat de homeopathie, net zoals iedere andere therapie.

Kortom, het publiek is niet beter beschermd door hen de keuzevrijheid van therapeuten te ontnemen, hen terugbetaling te ontzeggen en de specialisatie in homeopathie te verbieden. Mag ik mij afvragen wie hier mee gebaat is?

Anne Vervarcke is internationaal befaamd homeopaat

website: thewhiteroom.bewalkforhomeopathy.org

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door D Gilles op woensdag 28 augustus 2013

  Hier gaan we weer. Waarom zou de (verzorgings)staat meebetalen of meewerken aan wetenschappelijk bewezen bedrog. Homeopathie werkt niet beter dan een placebo. Het is de speeltuin van zwevers en astrologen.

  M.a.w.: waarom zou de staat dit bedrog dan moeten reguleren, laat staan terugbetalen via de sociale zekerheid?

  • door ron op woensdag 28 augustus 2013

   U spreekt van zwevers en astrologen? Waarop baseerde U zich? Blijkbaar ben je nu zelf aan het zweven. Misschien moet ge uzelf maar eens verdiepen. Nu klinkt het als een trompettist die meeloopt in een grote fanfare en wel de muziek speelt maar niet weet wat voor een muziekstuk er gespeeld wordt. Jammer echt jammer. Graag wat meer wetenschappelijke nonsens AUB alvorens iets te beoordelen wat men niet kent of wil kennen. Onder ons gezegd en gezwegen de kost van een homeopathisch middel of consult gaat de ziekenkas niet ruÏneren.

   • door HoD op donderdag 29 augustus 2013

    Mag ik aan Ronald vragen welke criteria hij gebruikt om een onderscheid te maken tussen nonsens en geen nonsens.

    • door ron op zaterdag 31 augustus 2013

     Studie en ervaring. 5 jaar homeopathie programma CKH Leuven is ter inzage.Zie site CKH 2 jaar ayurveda. In uw ogen een programma voor zwevers? Buiklanding gegarandeerd.

  • door dyonisdude op donderdag 19 september 2013

   Homeopathie werkt! Ik spreek uit meer dan 20 jaar ervaring in het gebruiken van homeopatische middelen voor kleine en grote kwalen. Onbegrijpelijk dat deze geneeswijze keer op keer wordt afgebroken omdat de wetenschap de werking niet kan verklaren. En natuurlijk zijn er heel veel mensen (kuddedieren), die zonder nadenken aannemen wat de wetenschap hen voorschrijft en dan op forums hun mening gaan verkondigen terwijl ze 0,0 ervaring ermee hebben ! Laat je eens behandelen door een homeopaat (als je er nog één vindt na de nieuwe wet) en ERVAAR eens wat het al dan niet doet voor jou. Dan weet je tenminste waar je over praat!

 • door Markus Fobelets op donderdag 22 mei 2014

  graag zou ik even willen reageren op de eerste reactive ivm dat homeopathie niet zou werken en bedrog zou zijn. Mag ik vragen waarop u zichzelf baseerd? Bazeer je jezlf op hetgene wat een aantal "filosofen" hier in belgië zegt? Of wat een aantal dokters zeggen die weinig verstand van zaken hebben over meer alternatieve gezondheidszorg. Homeophatie werkt wel. Het zogenaamde wetenschappelijk onderzoek dat zou bewijzen van niet is binnen de maatstaven van de oude maatstaven van wetenschap. Wie heeft destijds bepaald wat wetenschap? Wie heft de regels bepaald en zo eng gemaakt. Alles wat buiten dit kader valt is voor velen van dit wereldje nietwetenschappelijk. het wordt tijd dat de maar alternatieve middelen en gezondheidszorg in het algemeen de erkening verdient die zo absoluut vredient.trouwens veel van de reguliere geneesmiddelen werken symptomatisch en zijn verre van gezond.hiermee wil ik niet de reguliere geneeskunde afschrijven, neen ook deze is nodig.ze heeft ook een grote verdienste op sommige vlakken, maar wat meer bescheidenheid zou op zijn plaats zijn voor hun. Voor heel veel hedendaagse gezondheidsproblemen heeft de reguliere geneeskunde geen oplossing en doed ze enkel aan sysptoom bestrijding. Beiden kunnen en moeten samenwerken. Niet het eigenbelang staat voorop maar het belang van de patient.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties