Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Einde van de democratie in Griekenland?

De Griekse regering staat onder enorme druk om de hervormingen door te voeren die door de trojka (IMF, Europese Centrale Bank, Europese Commissie) worden geëist. Uit vrees dat stemmingen in het Griekse parlement deze hervormingen kunnen afremmen, is de regering overgegaan tot een wel erg drastische maatregel die de democratische principes op de helling zet.
zondag 4 augustus 2013

Druk van de trojka

Ruim drie jaar is de trojka al aanwezig in Griekenland. De trojka controleert of het land aan de voorwaarden voldoet die in de leenovereenkomst, afgesloten met de leenheren van het IMF en Europa, zijn opgenomen. Telkens een schijf van die noodlening moet worden uitbetaald, is de Griekse bevolking getuige van een wedstrijd armworstelen tussen de regering en de trojka. Die laatste oordeelt steevast dat Griekenland zijn verplichtingen niet is nagekomen. De Griekse regering van haar kant probeert de voorwaarden op een dergelijke manier in praktijk om te zetten dat de politieke kost uitermate beperkt blijft. Dat leidt voortdurend tot uitstel van betaling van de opeenvolgende schijven en tot koortsachtige onderhandelingen tussen regering en trojka. Daardoor neemt de Griekse regering vaak op het allerlaatste moment belangrijke beslissingen om toch aan de eisen van de trojka tegemoet te komen, vaak ondoordacht en op een oppervlakkige manier.

Zo hebben we de voorbije jaren vaak nachtelijke stemmingen gehad in het Griekse parlement, om toch nog snel extra belastingen te heffen of om toch maar weer eens salarissen en pensioenen te verlagen. De cijfers in de excel-tabellen van de trojka kloppen dan meestal wel na een dergelijke operatie, maar dat is dan ook het enige. De Griekse economie raakt niet meer op gang en zinkt gewoon verder weg.

Ambtenaren ontslaan kan niet zo maar, of toch ?

Eén van de maatregelen die het langst is uitgesteld, is het ontslaan van ambtenaren. Volgens de trojka heeft Griekenland een veel te grote openbare sector, die vooral heel inefficiënt is. Met dat laatste kan zowat iedereen het eens zijn. Maar zo overdreven hoog ligt het aantal ambtenaren in Griekenland nu ook weer niet: een kleine 700.000 op een bevolking van ruim 10 miljoen. België doet het zeker niet beter.

Ambtenaren ontslaan in Griekenland kan niet zo maar. Ze hebben jobzekerheid voor het leven, wat opgenomen is in de Griekse grondwet. De regering heeft echter een omweg gevonden om tegen eind 2015 toch 150.000 ambtenaren op straat te zetten: als een bepaalde functie niet meer bestaat, dan is er ook geen nood meer aan een werknemer die deze functie uitvoert. En dan is er geen grondwet die het ontslag van die werknemer in de weg staat.

Zo heeft de Griekse regering afgelopen maand heel erg plots aangekondigd dat er 12.500 functies/posities zullen worden opgeheven tegen september van dit jaar. Het gaat onder meer om de gemeentelijke politie die in de gewone politie zal worden opgenomen, om bewakers van openbare scholen, om schoonmaakpersoneel in de scholen en voornamelijk om heel wat leerkrachten (onder wie de leider van de vakbond van leerkrachten van de middelbare school). Dat laatste betekent dat voornamelijk in het beroepsonderwijs een heel aantal specialiteiten niet langer meer zullen worden onderwezen. Dat die specialiteiten nu worden overgenomen door privé-instituten kan dan ook geen toeval zijn.

De maatregel zorgde voor heel wat tegenstand in de rangen van de twee coalitiepartijen, maar werd uiteindelijk toch op de valreep goedgekeurd door alle parlementsleden van de regeringspartijen.

Presidentieel decreet

Maar er heerst onrust: het valt sommige politici moeilijk om mensen in de openbare sector te ontslaan, zeker wanneer een politicus zijn succes te danken heeft aan het systeem van rousfeti, de Griekse benaming voor politieke benoemingen in ruil voor stemmen. Om mogelijke tegenstand uit de weg te gaan, heeft de Griekse minister van Structurele Hervormingen, Kyriakos Mitsotakis, samen met de onderminister van Financiën, Christos Staikouras, een amendement in het parlement ingediend dat de overheid de macht moet geven om alle veranderingen in de organisatie en de werking van ministeries, openbare diensten en gemeentebesturen door te voeren middels een presidentieel decreet, zonder dat er in het parlement dient over te worden gedebatteerd, laat staan gestemd.

Een generale repetitie voor dit soort praktijken werd door de Griekse regering al genomen op 11 juni laatstleden, toen om 16 uur werd aangekondigd dat de openbare omroep ERT om middernacht zou sluiten en dat alle 2.656 werknemers zouden worden ontslagen. De beslissing over de sluiting was genomen bij ministerieel besluit, zonder debat in het parlement, en de toenmalige regeringspartners PASOK en Democratisch Links waren zelfs niet op de hoogte. De beslissing leidde tot het opstappen van Democratisch Links uit de regering, die sindsdien met een flinterdunne meerderheid in het parlement verder moet.

Vraagtekens bij het democratisch proces

Het amendement werd afgelopen week in een dun bijgewoonde zitting van het Griekse parlement goedgekeurd. 52 parlementsleden gingen akkoord, 39 stemden tegen en 5 onthielden zich. Niet eens een derde van de 300 parlementsleden was aanwezig bij het stemmen van dit amendement.

Dit heeft zware gevolgen voor het verdere verloop van het 'programma' dat is opgesteld door de trojka. Voor alle verdere maatregelen in de openbare sector die worden genomen, is geen parlementaire meerderheid meer vereist. Er zal zelfs niet meer over worden gedebatteerd! De regering beslist en de president ondertekent. Daarmee wordt elke democratische legitimiteit van de nieuwe maatregelen zwaar ter discussie gesteld.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

23 reacties

 • door JanBlommaert op maandag 5 augustus 2013

  Een van de gevaarlijke effecten van de aanpak van de EU en de Trojka is de zeer snelle afbouw van het vertrouwen in de democratische instellingen. Parlementen in crisislanden hebben zowat al hun aanzien, gewicht en legitimiteit verloren. Dat is geen mirakel, want we zien dat ze in deze aanpak enkel 'rubber stamp' instellingen zijn die snel-snel moeten goedkeuren (en zo wettelijk maken) wat elders al lang beslist is. Geen ruimte voor debat, analyse, laat staan voor amendementen of afwijzing. Op die manier worden parlementen een lachertje.

  Als de parlementen het laten afweten in de ogen van de massa, dan neemt de straat over. In Griekenland is dat al een tijd aan de gang, in Spanje ook. De bankencrisis maakt zo een groot en uiterst belangrijk slachtoffer: de waarde van de democratische methodologie zoals we die doorheen de twintigste eeuw hebben opgebouwd. Na de financiële crisis zullen we dus opgescheept blijven zitten met een crisis van de reëel bestaande democratie. Laat ons maar al beginnen nadenken hoe we die zullen aanpakken.

 • door Mauricex111 op maandag 5 augustus 2013

  Mensen die jaren achtereen op te grote voet leven en daardoor grote schulden opbouwen dienen onder curatele geplaatst te worden. Dat geldt zowel voor individuen als landen. De crisis in Griekenland en andere landen die falen in hun financieel beleid hebben grote economische schade aangericht. Ter vergelijking: Nederland heeft 1 mln ambtenaren op 17 mln inwoners. Belgie heeft 880.000 ambtenaren op 11 mln inwoners net als griekenland. Tijd voor kostenreductie van de Belgische overheid om te voorkomen dat zij een nieuw Griekenland wordt.

  • door Bernardus12 op maandag 5 augustus 2013

   eigenaardig dat er altijd zo abstract wordt gesproken. Hebben de leerlingen, politie, leraren op te grote voet geleefd ? Ik was er niet. Was u er? Hebt u hun rekeningafschriften ? De media heeft het er hier wel 'ingestamampt' en genoeg herhaald.

   Duitsland had geld nodig, dat het aan leningen uitstaan had. Onder andere aan Griekenland. Als ik u vraag mij geld te lenen, als u weet dat ik een probleem heb gaat u mij waarschijnlijk geen geld lenen. Dus Alleen maar naar Griekenland kijken is te kort door de bocht. Ten tweede! Waarom bespreekt u de B E U R S C R A S H niet ? Zwijgt u er in alle talen over . Of dat heeft niet plaats gevonden of zo ? Overheden hebben door een hele korte termijn visie en winstbejag het roer volledig moeten omgooien om de banken te redden. maar o ho ! Het zijn de luie, boven hun stand levende Grieken hun schuld ( en de Walen ).

   Wees gewoon eerlijk, zeg alles en draai niet rond de pot dat u als ultra liberaal de overheid ten dienste moet staan van de rijkste , voor als ze het op de beurs verknallen, of als de 'UBERperfecte' markt faalt. Dan mag het belastinggeld rijkelijk vloeien ( van zij die wel belastingen betalen btw) naar de charlatans van de EU.

  • door tom op vrijdag 9 augustus 2013

   Als je de grote bedrijven en de Kerk niet wil belasten, zal er ZEKER altijd geld tekort zijn voor openbare diensten, sociale voorzieningen, culturele ontwikkeling, bibliotheken, gezondheidzorg, onderwijs, een klein beetje democratisch systeem. Voor het leger en de toppolitici is er vreemd genoeg WEL geld. Het aantal ambtenaren tikt inderdaad zwaar door op een begroting, maar je moet wel een klein beetje serieus blijven eh, Maurice. Peter Mertens beschreef in 'Hoe durven ze?' dat de grote rederijen geen/amper belastingen betalen in Griekenland. Iemand een idee of in die vuilbak al eens gekuist is? Met een beetje deftige belasting op dat domein kan je nog heel veel ambtenaren aanwerven! Het verwondert me trouwens dat u, Maurice, niets zegt over de productiviteit van de ambtenaren, in Griekenland en elders.

 • door emmrob op maandag 5 augustus 2013

  Democratie en de euro gaan niet samen in Griekenland

  Griekenland is failliet en staat onder curatele. Dit is mede te danken aan corruptie in alle lagen van de samenleving. De Griekse politieke cultuur is gebaseerd op middeleeuws clientelisme. De genoemde corruptie is volledig geïnstitutionaliseerd tot op nationaal politiek niveau. Met als hoogtepunt het schaamteloos manipuleren van de staatsfinancien door de Griekse regering bij de toetreding tot de eurozone. In het strafrecht vallen dit soort handelingen onder de leerstukken misleiding en oplichting.

  Het staat buiten kijf dat de huidige situatie onwenselijk is. Niet alleen is het binnenlandse democratische besluitvormingsproces onder druk komen te staan, maar minstens zo kwalijk is de tendens dat binnenlandse oorzaken naar de achtergrond verdwijnen in een sfeer waarin buitenlandse schuldigen worden aangewezen. Dat is gevaarlijk en oneigenlijk. Het voorlopige onsmakelijke hoogtepunt wordt gevormd door de bejegening van Duitsland in het algemeen en Angela Merkel in het bijzonder.

  Griekenland moet uit de euro. Alsdan verkrijgt het land als vanzelf weer haar bestuurlijke autonomie. Binnenlandse ondoelmatigheid vertaalt zich dan vrij direct in welvaartsconsequenties, en belangrijker, niemand kan opportunistisch wijzen naar Berlijn. Men zal de hand dan in eigen boezem moeten steken, zoals het hoort.

  Laten we niet vergeten dat Griekenland — met een kleine 11 miljoen inwoners en een BBP van ca. euro 175 miljard — het voor elkaar heeft gekregen om meer dan 500 miljard euro aan afschrijvingen en exposure te veroorzaken ten laste van derden. De Griekse mentaliteit is beschamend. De verhouding Duitsland-Griekenland komt in het volgende artikel vanuit een financieel aspect expliciet aan de orde. http://www.economie-macht-maatschappij.com/target2-posities-duitsland.html

  Op een discussieform van een Griekse krant werd onlangs als bezwaar voor terugkeer naar de Drachme aangevoerd, dat zo'n terugkeer Griekenland veel goedkoper zal maken en dat het aantal toeristen dan sterk gaat toenemen. Veel Grieken waren hier tegen, omdat ze toeristen liever zien gaan dan komen. Toeristische inkomsten bedragen 15% van het BBP en vormen een reddingsboei voor de Griekse welvaart. Grieken leven nog te veel met het idee dat je "iets voor niets" kunt krijgen. Zou dat het gevolg kunnen zijn van het eerder genoemde clientelisme?

  • door BrunoT op dinsdag 6 augustus 2013

   "Veel Grieken waren hier tegen, omdat ze toeristen liever zien gaan dan komen. " - bent u al wel eens op vakantie geweest in Griekenland? En nee, dan bedoel ik niet met de all-in formule.

 • door RH op maandag 5 augustus 2013

  De crisis in Griekenland GR was voor de Grote Multinationale Ondernemingen GMO, in de termen van Theodore Roosevelt de onzichtbare regering vd EU, een godsgeschenk. Die crisis, de overheidsschuld is veroorzaakt door de kapitaalvlucht vh GR grootkapitaal en door de oneerlijke concurrentie met -zo ongeveer- hongerlonen van Duitsland DE. Dat de ECB en het IMF ook partij zijn in de Trojka is niet ernstig. De EU had ten 1e zo'n 500 miljard ter beschikking van GR moeten stellen en ten 2e in enkele maanden de belastingwetgeving en de belastinginning in orde brengen. In plaats daarvan tracht de EU de economische activiteit, de lonen en de koopkracht in het algemeen, de sociale zekerheid af te bouwen en de bezittingen vd GR overheid te privatiseren voor een appel en een ei. En passant gaat ook de democratie er aan maar we weten reeds lang dat het beheer vd GMO en aanverwanten in hoofdzaak bestaat uit antidemocraten. De GR burger lijdt dus nodeloos honger, of beter dat gebeurt voor het plezier vd superrijken, de almachtigen in de GMO. De knecht vd GMO, het EU bestuur bestaat uit 28+1 regeringen en parlementen. De 28 genoemde regeringen en parlementen laten feestelijk begaan tot zij aan de beurt zijn en het onbekwame EU/Merkel bestuur tegen krijgen. De gelaten houding van EU bestuurders en EU burgers is vooral een gevolg vh feit dat de media ons reeds 10tallen jaren voortdurend zot razen met de weldaden vh neoliberalisme. De maatschappij heeft de gepaste combinaties nodig van private ondernemingen/ overheid en vrije markt/ protectionisme. Er wordt ons voorgehouden dat uitsluitend private ondernemingen en vrije markt volstaan.

  Voor de GMO is een beter alternatief voor wat er nu in GR gebeurt een burgeroorlog, er was er één in GR na WO II. Dan krimpt de hele EU ineen van de schrik en kunnen lonen, sociale zekerheid en democratie in een jaar tijd afgebouwd worden in de hele EU.

  • door Mauricex111 op maandag 5 augustus 2013

   Ik ben zelf werkzaam bij een Grote Multinationale Onderneming, namelijk Philips. Deze complot theorie is niet reeel. Wij hebben juist last van deze crisis, alle overheden zijn aan het bezuinigen waardoor er minder vraag is naar medische systemen. Hierdoor komen prijzen flink onder druk te staan en zijn wij gedwongen om de kostprijs van onze systemen te verlagen. Dit heeft niets met complotten te maken, dit is een natuurlijke reactie op economische veranderingen.

   • door RH op maandag 5 augustus 2013

    De samenwerking van de GMO met het EU bestuur sedert ongeveer 1986 is geen complot maar een samenwerking waarbij de GMO het EU bestuur domineert.

    Akkoord dat door de besparingspolitiek vd EU de koopkracht op de binnenlandse markt vermindert waardoor productie voor de binnenlandse EU markt onder druk komt. Het is de GMO blijkbaar te doen om de export naar andere continenten. Vier opmerkingen: 1/ Als alle landen besparen, wie gaat dan de producten kopen? 2/ De binnenlandse markt van 500 miljoen consumenten is belangrijker dan de export. 3/ Er kunnen invoerrechten op goederen uit landen zonder Sociale Zekerheid: ziekte- pensioen- werkloosheid of milieuwetgeving geheven worden. De EU heeft de gepaste combinatie nodig van vrije markt en protectionisme. Het laatste schaadt niet de ontwikkeling. 4/ Als alle ondernemingen op de binnenlandse markt hun kostprijs bvb de loonsom verlagen, wat zoals ge zegt een natuurlijke reactie is, dan vermindert de koopkracht, de activiteit, de ontvangsten en zo verder een neergaande spiraal. Alleen door een gezamenlijke actie/politiek van de ondernemingen samen met de overheid kan dat voorkomen worden. Het EU bestuur heeft in elk geval niet die ambitie, integendeel.

 • door danielverhoeven op maandag 5 augustus 2013

  Volgens schattingen van het Internationaal Monetair Fonds, was Amerika's totale overheidsschuld 16800000000000 dollar eind 2012, vergeleken met $ 441.000.000.000 voor Griekenland. Dit betekent per persoon in de VS $ 53.400. Dat is 35% hoger dan de schuld per hoofd van de bevolking in Griekenland. De schuld per hoofd van de bevolking in de VS is ook hoger dan die in Portugal, Italië of Spanje.

  Nieuws uit onverdachte bron: http://www.weeklystandard.com/blogs/us-person-debt-now-35-percent-higher-greece_660409.html

  Volledig akkoord met Jan Blommaert en Bruno Tersago. Wat in Griekenland gebeurt is gevaarlijk voor de democratie in Europa.

 • door kritisch op maandag 5 augustus 2013

  Een verkrachting van de democratie gaat er in als zoete broodjes.Maar kan iemand mij zeggen wat de ultieme oplossing is zonder de Griek pijn te doen? En moeten schulden dan niet meer terug betaald worden? Hebben de Grieken het zichzelf niet aangedaan? Boekhouding vervalsen om lid te kunnen worden van de eurogroep, frauderen met olijfbomenaanplantingen om subsidies te kunnen krijgen, belastingen ontduiken. Vraag eens aan de Duitse burger hoe bereid hij is om geld te geven aan Griekenland. Destijds heeft men ook het parlement in België omzeilt om de Bfr. te devalueren. Soms is het eens nodig om drastische maatregelen te nemen. Zijn die altijd rechtvaardig? Allicht niet, maar nood breekt wet. Er wordt terecht gekapt op de banken. Maar banken die massaal failliet gaan betekent de apocalyps. Ook ik heb de oplossing niet in petto. En zelfs als men alle schuldigen levenslang zouden opsluiten is er nog niets opgelost. Ondanks gunstige berichten uit politieke hoek ben ik overtuigd dat we nog heel lang niet aan de nieuwe patatjes toe zijn. Ben blij geen Griek te zijn, wat niet wil zeggen dat ik euforisch ben Belg te zijn. Het verhaal van die kruik en dat water zou een hint (hit) moeten zijn. Ik denk daarbij aan dat massaal bijdrukken van geld. Dat zou wel eens een tijd(berm)bommetje kunnen zijn.

  • door Bernardus12 op dinsdag 6 augustus 2013

   wie is : 'de Grieken' ? De joden? De bruinen? De Walen? De Turken.... zoals ik laatst in de carrefour liep en een moeder zei tegen haar zoon zijn, 'wij zijn geen Turken hé '

   "...Nood breekt wet " , dan wel voor zij die onderaan de sociale ladder, staan maar de bankiers, .... tjah..... wat doe je eraan hé ?

   Opnieuw, de essentie aub ! Waar is de bullshit begonnen? In Amerika !!!!!! Wat was het propleem, daar.... enz enz Waarom is het zo moeilijk om tot de essentie te komen.

   koorts is een effect van een ziekte! Geen ziekte ! U dient de ziekte aan te pakken en te bekijken.

   waarom wordt een natie aangepakt en geen systeem dat telkens weer crisis veroorzaakt, humanisme belachelijk maakt en menselijkheid herleidt tot platvloers sociaal darwinisme.

   de negatie gaat er evenzeer in als een zoet broodje.

  • door svdl op dinsdag 6 augustus 2013

   Toch echt wel vermoeiend... altijd dezelfde non-retoriek die terug komt. Altijd dezelfde media-mantra's... (en neoliberale gedachtenpatronen, netjes geprogrammeerd, geleidelijk erin gestampt)

   "De Griek" is een fictief begrip. Er zijn zeer zeer zeer schatrijke Grieken (een heel klein deel) die door het oog van de naald kruipen, wiens bankrekeningen in Zwitserland heel veilig zijn. Vooral die elite die -"oh, hoe toevaliig"- niet belicht wordt. Het zijn zij die geprofiteerd hebben van de uitverkoop, de destructie van de Griekse economie tijdens de zogenaamde goede jaaren in het begin van het EU lidmaatschappij. Immers, landen als Duitsland (met hun zeer hypocryte bankiers, en politici) hebben met hun export-wals de Griekse interne markt platgewalst. 'Broek tot onder de knieën' --> Goede leerling. En daarbij hebben de uitverkopers van dienst (corrupt tot en met), goed geprofiteerd, alsook de bekende Griekse reders. Om te beginnen, moeten die Bankrekeningen van die rederijen opengebroken worden, aslook die exportwals van Duitsland ingetoomd. Nota bene, Duitsland kan maar zo goed exporteren omdat het bodemprijzen kan hanteren door zijn befaamd lageloon beleid ("de welbekende 1 euro jobs").

   Is dat het model? Want dat is het eeuwige mantra, nietwaar? Hoe diep mag de media u nog brainwashen hiermee? Hoe ver kan media in dienst van die elite gaan totdat je er van overtuigd wordt dat misschien uw benen en armen afzetten noodzakelijk is om "terug fit en gezond" te worden? Hell, misschien zelfs uw oren en uw neus afsnijden ook?

   in elk geval, als er dan al over de modale griek mag gesproken worden, dan is het een bevolkingsgroep die bvb meer uren werkt dan de Belgen, Duitsers, Nederlanders en die zich eveneens heeft krom gewerkt, om zich door valse EU beloftes te laten naaien.

   Diegenen, die dan nog op het lange laatste van deze discussie het zwaktebod bovenhalen "ach ja, maar uiteindelijk krijgt een bevolking toch de regering die het verdient", moet dan ook maar logisch gezien, niet verrast zijn dat op een bepaalde dag die bevolking resoluut zijn middenvinger opsteekt en "in actie schiet" (tegen de neoliberale anti-logica in). En dit gebeurd niet noodzakelijk in het stemhoekje. Immers wat voor farce wordt een parlementaire democratie in een systeem waarbij het defacto als schaamlapje wordt gehanteerd, met dank aan de 4de macht.

   Het verhaal gaat in essentie niet over "de duitser", "de griek", "de belg", etc... Het gaat over een klein select groepje Europese topindustrielen en derivaten die met hun media-ankers, politieke tentakels (EU en nationaal) en lobbygroepen achter alles zitten wat beweegt, in de hoop u tegen de ander op te zetten of bezig te houden met afleidingen. En daar zijn alle middelen goed voor: vooroordelen, rascisme, nationalisme, wij-zij denken, verwarring, collectivisatie van schuld in tal van vormen, verhullen van essentiele parameters, manipuleren en controleren van informatie (zie media),... Het is een eeuwenoud verhaal, verdeel en heers.

 • door Bernardus12 op dinsdag 6 augustus 2013

  tussen de regels in gelezen, afgaand op wat die bepaalde individuen in hun reacties al te graag belichten en vooral wat ze ostentatief doodzwijgen is dit debat te herleiden naar aanhangers van democartie versus aanhangers anti-democratie.

  Het is altijd goed te weten waarover er echt wordt gedebatteerd.

  Transparantie, verantwoording moet er niet meer gegeven door de bankiers en en wereldbanken. Zij werden de nieuwe heersers, na hun falen nadat ze werden gered door de belastingbetaler ( !!!!!). Enfin, meer van hetzelfde voor de toekomst.

 • door kritisch op dinsdag 6 augustus 2013

  bernardus bernardus en sam vanderleyden, waar ik op wacht is op uw oplossing van het probleem. En wat een Griek is, is simpel: een inwoner van Griekenland. Uw links gewauwel moet zeker niet onderdoen voor mijn, volgens jullie, neoliberaal discours. Ieder zijn mening nietwaar? Het gaat er niet om wie de schuldigen zijn (reders bv), maar wat is de oplossing? Over de schuldigen kunt ge dagen bezig zijn. Maar wat lost het op? Steek ze in de gevangenis. Is dat de oplossing? Bent u bereid uw spaargeld te spenderen aan de redding van Griekenland? Neen? Wel de Duitsers bv. zijn dat ook niet. Eigen schuld, dikke bult. Spijtig voor die mensen die geen enkele schuld hebben aan de crisis. Maar wie gaat u laten betalen en wie niet? Hoe rijk of arm moet men zijn om in aanmerking te komen of er aan te ontsnappen? En zoals jullie allicht weten, niets zo vluchtig als kapitaal. De westerse landen moeten dat ook kunnen verkopen aan hun bevolking. Het is een soort catch22. Griekenland (en zij niet alleen) had nooit of nooit deel mogen uitmaken van de EU en nog veel minder van de eurozone. Stel u eens voor hoe groot de ramp zou zijn moesten ze nu nog de drachme hebben als munt. Nu raken ze onder bepaalde voorwaarden nog aan geld; Met de drachme zou dat uitgesloten zijn. En dan? De realiteit is wat ze is. Misschien kunnen de Belgen helpen. Onze schuld is toch nog maar 100%BBP. En wiens schuld zou dat zijn? Wel, kijk eens wie de laatste 40 jaar de regeringen heeft gevormd. Jullie zouden eens moeten opzoeken hoe groot de schuld wereldwijd is. Maak uw veiligheidsgordel maar goed vast. Maar het is wel zo dat de ene het bruiner gebakken heeft dan de andere.

  • door BrunoT op dinsdag 6 augustus 2013

   Carlos, zijn er nog steeds mensen die denken dat de noodlening wordt gegeven om Griekenland te redden? Het lijkt me dat net dàt discours wel even mag worden aangepakt. We weten allemaal waar het geld van de noodlening naartoe gaat: naar het afbetalen van interesten op vroegere leningen, naar het financieren van obligaties en zo meer. Als dat als redden van Griekenland wordt gepercipieerd, dan denk ik dat we fout bezig zijn.

   Maar de Griek moet worden gestraft, nietwaar? Zoals de Duitser moest worden gestraft na de eerste Wereldoorlog. Ik trek die parallel omdat Jurgen Habermas vorige week nog in een interview in een Griekse krant het huidige Griekenland heeft vergeleken met de Weimarrepubliek.

  • door Bernardus12 op woensdag 7 augustus 2013

   het gaat niet om 'hoe rijk of arm moet men zijn', ....dat is even hard gebrabbel. En dit gaat niet over uw of mijn spaargeld! komaan zeg.

   Het gaat om, waar deze kettingreactie is gestart. Zorg ervoor dat ze niet meer kan starten. Deze crisis en aaneenschakeling van neveneffecten ervan wordt door het establishment al te graag als ideale opportuniteit GEBRUIKT om allerlei verworvenheden, rechten, arbeidsvoorwaarden te dereguleren en te ontmantelen. Wordt er gepraat hoe dit is kunnen gebeuren? Praat er nog iemand over de (over)ratingsbureaus? U keurt blijkbaar de oorzaak niet af. De gevolgen daarentegen wel.

   Eén oplossing voor het probleem is volgens mij de economie niet meer te laten beheersen door beurzen en casinospelen bedacht op allerlei economische instituten. De 'groeifetish' is meer dan achterhaald. Theorie klopt niet met de praktijk. De aarde kan dit zelf niet dragen. laat staan een individu, een arbeider. Allen het slachtoffer van een beleid dat er is voor de 1 % en tegen de 99 %.. Kan dit ? Links gegrauwel ? Perhaps! Voor sommigen. Vergeet wel niet de toekomstige economische keuzes die gaan moeten gemaakt worden zullen genuanceerd worden met CO2, klimaat, voedsel ! Allen zullen ze haaks staan op de oneindige groeilogica! Willen we er nog iets van maken, tussen haken.

   Vele alternatieven zijn hier uitvoerig besproken op DWM. Je moet het willen zien. U mag mijn bezorgdheid over democratie en transparantie dan wel links gegrauwel vinden. Het is voor mij een zeer waardevol goed.

   Een Griekse Leeraar, een Grieks kind, een Ierse student, en een Duitse werknemer met 2 en een halve minij-obs , dat is de kwestie hier voor mij. Zij zijn de slachtoffers van frauduleuze bankiers, die in plaats van een berisping, meer macht hebben gegenereerd. Griekse kankerpatiënten die geen toegang meer hebben tot zorg, Griekse kinderen ondervoed naar school of het met een maaltijd moeten doen, dit goedkeuren voor het belang van een sterkere op de sociale ladder is voor mij de prioriteiten verkeerd inschatten, zelfs misdadig cynisch. sociaal darwinisme. Survival of thefittest ? Is de verste weg van een oplossing volgens mij als humanist en mens. Heeft niks met links -rechts te maken.

  • door svdl op woensdag 7 augustus 2013

   @Carlos: U vraagt, ik antwoord: "De Griek" is niet enkel 'een inwoner van Griekenland'. Dit begrip wordt gebruikt om de schuldvraag op tendentieuze manier te stellen en deze dan ook te collectiviseren. "De Griek" als begrip wordt in een neoliberale retorica juist gebruikt om een bevolking te culpabiliseren. Wat is de oplossing? Wel ik heb al één tip van de sluier opgelicht: De bankrekening van de reders bevriezen, de import van "Duits spul" afzwakken (om de interne markt een kans tot ademruimte geven, het door wetgeving bepaalde kapitaalstromen monitoren en desnoods bevriezen (vluchtkapitaal)... Het is allerminst een technische kwestie dan wel eerder een polititiek en op het diepere niveau een duidelijk tegengesteld belang van de rijke Europese topindustriëlen en bankiers die willen verder graaien waar maar kan tot het laatste stukje vlees van uw botten valt. Roofbouw... En om dit mogelijk te maken zal nationale wetgeving en tenslotte Europese wetgeving, die zijn defacto bezitten, daar voor zorgen (zei bvb onlangs de 'six-pack' maatregelen).

   De geproduceerde rijkdom is helemaal niet weg, ze is gedelocaliseerd. Er is een continue herverdeling bezig tussen de wereld van de overgrote meerderheid van de Europese bevolking (mensen die inkomen uit arbeid halen) en die schatrijke elite (inkomen uit vermogen), en dit in het nadeel van de de eerste groep. In Spanje, Portugal en vooral Griekenland is dit met shockwaves gegaan. Het zet dan ook onze arbeidsverhouding eveneens onder druk. "Wie doet zijn broek het laagst af voor een aalmoes?" heet het spel. Dit is Europa anno 2013. Maar nogmaals dit is een politieke keuze. En het is belangrijk dat te beseffen, maw de keuze kan ook gemaakt worden om het Europees en nationaal staatsapparaat en wetgevende macht aan te wenden om de herverdeling terug om te draaien, waardoor inherent meer mensen het beter gaan hebben en het consumeren terug wordt aangezwengeld, als dus ook de productie.

   Trouwens indie Griekenland nooit in de EU was geweest en met de Drachme werkte, was haar interne economie niet platgewalst en was ze nu nog steeds aan het exporteren. Het is juist ondermeer Duitsland die zwaar gepusht heeft (en niet op Griekenland allen) om Griekenland te overtuigen hun grenzen te laten vallen en hun broek naar beneden te doen. En wanneer dat niet vlotte werden er handige tips gegeven om het op niet al te kosjere manier te doen, zeg maar corrupt. Goldman Sachs was vriend aan huis om daar in te "begeleiden". Die politici zijn inderdaad corrupt en omgekocht om in zee te gaan met "den duivel". Tja "De griek", als we er het dan toch over moeten hebben, was dankzij de 4de macht al horendol gedraaid vol mantra's van wat de EU voor hun zou kunnen betekenen, niet beseffende, dat daar een exportpletwals voor de deur stond, klaar voor 'Destruction Derby'.

   En daar dan in 2009, dat hypocriete beschuldigende vingertje en vuile valse praat als daar zijnde "eigen schuld , dikke bult" en "tering naar nering"... Echte toogpraat van het lage alooi. Maar voor wie zulke propaganda als zoete broodjes naar binnen gaat, kan ik moeilijk van kwaadwilligheid verwijten. Ik besef maar al te goede de macht van media en politiek ('as puppets on a string').

   En wat betreft 'links gewauwel'. Dat is vrij gratuite kritiek. Er zijn tal van economen, die je niet echt van een links profiel kan verdenken, zoals Roubini, of De Grauwe, die net dezelfde analyse maken als het aankomt op de roofbouw op de Griekse maatschappij en de gespleten tong van Landen als Duitsland, Nederland, etc...

   Misschien nog één vraag beantwoorden: "Hoe rijk of arm moet men zijn om in aanmerking te komen of te ontsnappen" (aan betaling)...Wel dat is vrije envoudig. De namen van de Ronde Tafel van Europese Industrielen en Topbankiers en hun instellingen zijn bekend. Hun persoonlijke fortuinen ook, bij benadering. Dat is geen 'rocket-sience', alleen maar een kwestie van 'wil' om te zetten in herverdelende wetgeving. Nota bene, voor we opeen dwaalspoor komen over de 'kleine ondernemer en zelfstandigen'... Ik zeik niet eens over iemand die nog 'een koppel miljoentjes op de bank heeft staan'. Onder alle garnalen zullen zij dan wel bij de vetste zijn, maar onder de Orka's en Haaien van 'De ronde Tafel' blijven we allen Garnaaltjes, en de meeste van ons hoogstens slechts een grote zandkorrel. 'Get the picture'?

   ps. ondertussen spelen er zich in Griekenland hallucinante mensonwaardige taferelen af hé... Geen berichtgeving hierover in onze journaals. En het zijn niet een marginale feiten. Kinderen hebben honger op school, medisch materiaal is uitgeput, medicijnen schaars. Diegene die nog net kunnen proberen zich zelfs te laten behandelen in Tunesië. Leerkrachten worden niet betaald, huisvuil vaak niet meer opgehaald, etc... Kan je je dat voorstellen in Belgie? Welkom in de outskirts of de EU, waar financiele aderlatingen en politieke lobotomie in dienst van de Trokja troef is. Mooi uithanbord hé? Mooie reclame voor DE EU hé? Echt om mee uit te pakken dat model.. En maar door duwen... --> Wake up!

 • door kritisch op woensdag 7 augustus 2013

  Beste Bruno, u hebt DE retorische vraag van het jaar gesteld. Denk even één stap verder en het antwoord is volmondig JA. Het eerste wat moet gebeuren in zo'n situatie is de schulden saneren, afbetalen dus. Vergelijk dat met iemand die bij ons in budgetbegeleiding zit. Dat is daar net hetzelfde. Wat gebeurt er met een land dat zijn schulden niet meer kan afbetalen? Dat land is failliet. Zo simpel is dat. En pas dan begint de ellende. Vraag dat maar eens aan de Argentijnen. Zij hebben het enkele tientallen jaren geleden meegemaakt. Zonder de hulp van de trojka kan Griekenland geen kant op. Ze uit de eurozone zetten is wat overblijft. Dan kunnen ze verder met de drachme. Geen cent kunnen ze dan nog lenen op de markt, tenzij aan astronomisch hoge rentes. Het is nu wat laat om spijt te hebben van het gebeurde. Het is hard om zeggen, maar ze mogen blij zijn dat de trojka hen nog wil helpen. Grotendeels uit eigen belang. Want met een failliet Griekenland is het chaos in de eurozone. Griekenland heeft zonder de veelal verguisde hulp die ze nu krijgen geen nagel om aan hun gat te krabben. Als ze verder moeten met de drachme stevenen ze met grote vaart af op hyperinflatie. Dan kunnen ze hun boodschappen gaan doen met een baal geld. Dan staat ge niet heel sterk om eisen te stellen. Ik ben dus een van diegenen die geloven dat wat nu gebeurt noodzakelijk is voor de redding van Griekenland en van onszelf. Voor mij is het nu even genoeg geweest over Griekenland. We kunnen zo nog 14 dagen verder gaan en daar heb ik eerlijk gezegd geen zin in. Wie wil reageren kan dat uiteraard nog altijd.Maar of ik nog reageer weet ik niet.

  • door Bernardus12 op woensdag 7 augustus 2013

   De banken hadden op een bepaald moment ook geen nagel om aan hun gat te krabben? Nogmaals? Hoe kwam dit ? Door de Grieken of wat? Typt u enkel of leest u ook? Hier stopt het ook voor mij. Met een markt fundamentalist verdoe ik rijkelijk mijn tijd. Uiteraard zijn democratische waarden, mensenrechten, gezondheid, duidelijk ondergeschikt aan het markt-welzijn. Dat is hier nu wel heel erg duidelijk ter illustratie gekomen.

  • door RH op woensdag 7 augustus 2013

   Griekenland GR is het slachtoffer van oneerlijke concurrentie -Duitsland en het buitenland- en ten 2e van het geldsysteem inbegrepen de geldcreatie, de belastingheffing en kapitaalvlucht. Men kan een staathuishouding niet vergelijken met een private huishouding van een consument of een onderneming oa de staat maakt zijn geld zelf, uit het niets en zoveel als nodig is. GR functioneert niet meer normaal zoals door anderen gezegd. Het grootkapitaal maakt gebruik van de situatie om de GR overheidsbezittingen in handen te krijgen voor een appel en een ei. Dat alles is niet de bedoeling. Het kan anders. Overigens de verrechtsing, het geweld en de afbraak van de democratie in GR wordt door het EU bestuur en door haar opdrachtgevers de Grote Multinationale Ondernemingen GMO toegejuicht.

 • door mark pennings op woensdag 7 augustus 2013

  De grieken hebben gefoefemd om erbij te horen, dus moeten ze uitgesloten worden. Zo simpel is het. De gewone grieken hebben de foefelaars zelf gekozen en zijn dan ook medeverantwoordelijk. Een les voor de gemeenschap is dat niet de kwantiteit telt maar de kwaliteit want de gemeenschap moet beheersbaar blijven!

  • door Bernardus12 op vrijdag 9 augustus 2013

   Behoren de banken, rommelkredieten,lobbyisten die de hele wereldeconomie verstoord hebben tot de gemeenschap die moet beheerst worden of staan zij buiten de gemeenschap.( zoals een absolute vorst destijds, maar nu wat moderner. Een monetaire almachtige elite, dat voor zijn falen landbouwers treft, kinderen treft ,enz ? Zoals hier eerder aangegeven,leren we dat democratie, verlichte waarden, en humanisme en dergelijke menselijke waarden als ondergeschikt beschouwd worden. Er wordt op één enkel feitje gehamerd, het geheel van het verhaal is niet van belang. Te schadelijk en te pijnlijk om te beantwoorden waarschijnlijk ? Het wordt zelfs ostentatief genegeerd.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties