Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Edward Snowden: “Ik heb juist gehandeld.”

De volledige verklaring van Edward Snowden op vrijdag 12 juli in de luchthaven Sheremetyevo van Moskou. “Het is de plicht van individuele burgers nationale wetten te overtreden, als zo misdaden tegen mens en vrede verhinderd kunnen worden.”
zaterdag 13 juli 2013

"Hallo, mijn naam is Ed Snowden. Iets meer dan een maand geleden had ik familie, een thuis in het paradijs en een comfortabel leven. Ook had ik de mogelijkheid om zonder uw toestemming uw communicatie te doorzoeken, in beslag te nemen en te lezen. Van om het even wie, om het even wanneer. Dat is een macht die de levensloop van mensen kan veranderen."

"Het is ook een ernstige overtreding van de wet. Het 4de en 5de Amendement van de Amerikaanse Grondwet, Artikel 12 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en talloze statuten en verdragen verbieden dergelijke massale, doordringende afluistersystemen. Hoewel de Amerikaanse Grondwet zulke systemen als illegaal beschouwt, stelt mijn regering dat geheime rechtsbesluiten, die de wereld niet mag zien, deze onwettige zaak op één of andere manier legitimeren. Deze besluiten corrumperen gewoon de meest fundamentele notie van rechtspraak namelijk dat er niet alleen recht moet worden gesproken, maar dat dit ook zichtbaar moet gebeuren. Het immorele kan niet moreel worden gemaakt door middel van geheime wetten."

"Ik geloof in het volgende principe dat in 1945 werd vastgelegd in Nuremberg: “Individuen hebben internationale verplichtingen die nationale verplichtingen tot gehoorzaamheid overstijgen. Daarom hebben individuele burgers de plicht nationale wetten te overtreden om zo misdaden tegen de vrede en de mensheid te verhinderen."

Daarom deed ik wat ik juist achtte: ik startte een campagne om al deze wandaden recht te zetten. Ik streefde er niet naar mezelf te verrijken. Ik probeerde geen Amerikaanse geheimen te verkopen. Integendeel, ik bracht wat ik wist naar het publiek, zodat bij vol daglicht door ons allen kan besproken worden wat ons allen aangaat. Ik vroeg de wereld om rechtvaardigheid."

"Deze morele beslissing, om het publiek te vertellen over spionagepraktijken die ons allen aanbelangen, droeg een zware prijs, maar ik deed wat juist was en heb nergens spijt van."

"Sindsdien hebben de regering en de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten van Amerika geprobeerd van mij een voorbeeld te maken, een verwittiging aan al zij die zich zouden kunnen uitspreken zoals ik heb gedaan. Ik werd statenloos gemaakt en vervolgd voor een daad van politieke meningsuiting. De regering van de Verenigde Staten heeft me op een no-flylijst geplaatst."

"Ze eiste van Hongkong om me terug te zenden, buiten elk wettelijk kader, in directe overtreding van het principe van non-refoulement (het internationaal rechtsprincipe dat men een vervolgd persoon niet naar zijn vervolger, meestal een staat, mag terugsturen, nvdr) en de Law of Nations (een referentie naar het gelijknamige boek van George Washington, de eerste president van de VS waarin een aantal rechtsprincipes voor de betrekkingen tussen staten worden uitgewerkt, nvdr)."

"Ze heeft met sancties gedreigd tegen landen die opkwamen voor mijn mensenrechten en voor het asielsysteem van de VN. De regering gaf zijn militaire bondgenoten zelfs het nooit eerder vertoonde bevel het vliegtuig van een Latijns-Amerikaanse president aan de grond te zetten om naar een politiek vluchteling te zoeken. Deze gevaarlijke escalatie bedreigt niet alleen de waardigheid van Latijns-Amerika, maar ook de fundamentele rechten van elke persoon, van elke natie, om vrij van vervolging te leven en asiel te zoeken en te genieten.

Ondanks deze historisch ongeziene uiting van agressie  hebben landen over heel de wereld mij steun en asiel verleend. Deze landen, waaronder Rusland, Venezuela, Bolivia, Nicaragua en Ecuador, waren de eersten om op te komen tegen de schending van de mensenrechten door de machtigen der aarde, eerder dan door de machtelozen. Ik dank en respecteer hen daarvoor.

Zij lieten zich niet intimideren en weigerden hun principes aan de kant te schuiven. Daarom verdienen ze wereldwijd respect. Het is mijn intentie om naar al deze landen te reizen om  hun volk en hun leiders persoonlijk te bedanken.

 “Ik verklaar bij deze dat ik elk aanbod voor steun of asiel – reeds aangeboden of toekomstig – formeel aanvaard. Doordat onder andere de Venezolaanse president Maduro mijn asielaanvraag heeft goedgekeurd, heb ik nu formeel het statuut van asielzoeker. Geen enkele staat heeft dus nog een wettelijke grond om mij te verhinderen van het asielrecht gebruik te maken.”

 “Zoals we konden zien, hebben een aantal West-Europese en Noord-Amerikaanse regeringen er echter geen probleem mee buiten de wet om te handelen. Tot nu toe hebben zij hun bedreigende houding niet aangepast. Daardoor kan ik onmogelijk naar Latijns-Amerika reizen om er, in overeenstemming met de mensenrechten, gebruik te maken van het aan mij verleende asiel.”

 “De bereidwilligheid van machtige staten tot onwettelijke acties vormt een bedreiging voor ons allemaal. We mogen dit niet langer toelaten. Daarom vraag ik uw medewerking. Aan de betrokken landen vraag ik garanties voor een veilige doortocht, zodat ik naar Latijns-Amerika kan reizen. Totdat deze staten besluiten naar de wet te handelen en mijn reis toe te staan, verzoek ik de Russische regering mij asiel te verlenen. Vandaag nog leg ik mijn verzoek voor aan Rusland. Ik hoop dat het gunstig wordt onthaald.”

Edward Snowden

Vertaling Lode Vanoost/eindredactie Karen Van Crombrugge

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door danielverhoeven op zaterdag 13 juli 2013

  Heel verhelderend, Thanx voor de vertaling. De westerse democratieën vandaag doen mij denken aan rotte peren. Over het algemeen begint fruit, te rotten aan de buitenkant. Peren echter, hebben de neiging om van binnenuit te beginnen rotten. Het is me al gebeurd dat het sap me uit mijn mond liep voor een lekkere peer die de kids hadden laten liggen, maar toen ik ze vastnam bleek het een en al prut en snottebel te zijn. De schil zag er nochtans veelbelovend uit, Aan de buitenkant dus.

  Ze vrees ik, is er nu ook een proces aan de gang om onze democratie van binnenuit uit te hollen. De regeringen die de behoeders zouden moeten zijn van onze mensenrechten, doen maar alsof. Op de dag dat we er gebruik van willen maken blijken ze ineens, een voor een verdwenen te zijn. Evaporated zou Orwell gezegd hebben.

 • door froels op maandag 15 juli 2013

  Nuremberg en zoveel andere grote rechtsprincipes: goed eraan te herinneren en hoe ze verkracht worden.

  De delegatie van de PS in het EP heeft voorgesteld Snowden met een voorlopig paspoort uit te nodigen in het parlement: http://www.ps.be/Pagetype1/Actus/News/Edward-Snowden-au-Parlement-europeen.aspx

 • door froels op maandag 15 juli 2013

  Ecuador wordt afgeschilderd als onbetrouwbaar, Snowden heeft ermee te maken. Export naar de VS gaat lijden en een analist voorspelt dat overheidsleningen nog duurder zullen worden: http://www.bloomberg.com/news/2013-07-15/snowden-s-ecuador-flirtation-sinks-into-trade-feud.html.

 • door froels op donderdag 18 juli 2013

  Ook de groenen in Europa hebben opgeroepen om asiel te verlenen aan Snowden, met name in Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Spanje, terwijl groene partijen in Wales en Engeland de EU hebben gevraagd asiel te verlenen.

  U vindt hier een overzicht: http://europeangreens.eu/news/greens-unite-calling-asylum-snowdon.

  De groene fractie in de EU heeft bij monde van co-voorzitters Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit eveneens opgeroepen om asiel te verlenen, en zal hem voordragen voor de Sakharov prijs, zie: http://www.greens-efa.eu/spy-attacks-against-the-eu-10218.html.

  Groen! parlementslid Eva Brems schrijft: Mensen die zoals Snowden onwettig gedrag aan het licht brengen oefenen hun recht op vrije meningsuiting uit. De rechtmatige pogingen van Snowden om in te gaan op het asiel van Venezuela en andere landen mogen dan ook niet onmogelijk worden gemaakt, zoals de Amerikaanse regering nu doet. Het gedrag van de Amerikaanse regering valt dus te veroordelen.

  • door Le grand guignol op zondag 21 juli 2013

   Na het voorval met Evo Morales, waar landen als Oostenrijk, Spanje en Frankrijk niet bepaald hun beste kant getoond hebben, moet Snowden wel compleet gek zijn om de betreffende landen nog maar in overweging te nemen. Een keuze voor eender welke Europese lidstaat is voor Snowden evenmin een valabele optie, temeer omdat de EU op vlak van uitleveringen een dubieuze geschiedenis heeft.

   Ik stel voor dat zowel sociaaldemocraten als groenen op zowel nationaal als Europees niveau druk op de ketel houden en stevig oppositie voeren zodat het PRISM-schandaal niet onder de radar verdwijnt en alles bij het oude blijft. Op dit ogenblik lijkt er alvast weinig te zullen veranderen.

 • door froels op dinsdag 20 augustus 2013

  Dirk Vandermaelen (SP.A) stelde op 4 juli een vraag aan Minister Reynders:

  "Voor ons zijn er twee aspecten van belang aan deze zaak. Eerst en vooral het inhoudelijke, namelijk het bestaan van het NSA PRISM programma en specifiek de repercussies voor Europa. Via het kernkabinet hebben wij erop aangedrongen verhaal te halen bij de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur werd op het matje geroepen en er is een officiele brief naar minister van Buitenlandse Zaken Kerry verstuurd. In het kader van de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord EU-VS hebben onze europarlementsleden aangedrongen op meer duidelijkheid en uitleg. Het wederzijds vertrouwen, transparantie en duidelijkheid waarop een dergelijk akkoord moet gebaseerd zijn, heeft een flinke knauw gekregen. De EU moet erover waken dat haar hoge standaarden voor de bescherming van data - zowel in de publieke als de privésector - beschermd worden en ze blijven verdedigen in de onderhandelingen met de VS."

  "Dan de asielaanvraag. In deze kwestie steunen wij de vraag van de PS in het EP om Snowden te laten getuigen over de praktijken van het NSA en de impact voor Europa. Wij zijn van mening dat Snowden moet gezien worden als klokkenluider, eerder dan als crimineel. Wij klagen dan ook aan dat de VS actief het recht op asiel tracht te verhinderen, wat ingaat tegen de internationale verdragen. We vinden dat ons land bereid moet zijn Snowdens asielaanvraag te behandelen. Onze mandatarissen volgen de zaak van nabij op, zowel op federaal als op Europees niveau".

  Zie http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/53/ip154.pdf vanaf blz. 8.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties