Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Vooruit met de Gentse Lente!

Sinds 27 mei timmert de Gentse Lente verder aan een samenleving voor de 21ste eeuw. Na eerst de woorden autochtoon en allochtoon ten grave te hebben gedragen, willen veel inwoners van de gezelligste stad van Vlaanderen nu ook hetzelfde doen met het 'hoofddoekenverbod'. Want wat is er nou mis met het dragen van een levensbeschouwelijk teken achter het loket of in overheidsfunctie?
dinsdag 28 mei 2013

Waarom zou ik als loketbediende, politieagent, rechter of leraar, geen greintje persoonlijkheid mogen tonen? Omdat derden zouden kunnen vermoeden dat ik hen dan onheus zou behandelen? Maar, indien ik hen verschillend zou willen behandelen, zou ik dat dan niet evengoed kunnen doen wanneer ik mijn persoonlijkheid volledig verstop achter de knopen van mijn uniform of tussen de plooien van mijn hemd?

Wil ik als katholiek, moslim, boeddhist, protestant of atheïst, voor de overheid werken, dan betaamt het me de wereldlijke gelijkheid van alle burgers te erkennen. Dan geef ik de leerlingen in de klas, de burgers aan het loket, de ruziënde partijen in de rechtszaal, een eerlijke en gelijke behandeling. Daarop mag, neen, daarop dient men mij te beoordelen. Maar vermoeden dat ik dat niet zal doen, enkel omdat men mij kan herkennen als boeddhist, liberaal, atheïst of ecologist, en mij daarom niet toestaan voor de overheid te werken?

Neen, dat veroordeelt me op voorhand, dat beschuldigt me nog voor ik wat mispeuterde, toch? Racisme of aanzetten tot haat is in een tolerante en zichzelf respecterende democratie verboden. Dat uitdragen kan dus niet. Maar een levensbeschouwelijk vooringenomen overheid belemmert evenzeer de tolerantie en de vrijheid die we nodig hebben om iedereen die wil werken en deelnemen aan de lekenstaat, ongeacht zijn of haar overtuiging en persoonlijkheid, daarin ook een plekje te geven.

Een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens lijkt me dan ook veeleer een hindernis dan een stimulans te zijn voor de modernisering en emancipatie van religieuze minderheden, en meer in het algemeen voor de verspreiding van de waarden (tolerantie en pluralisme) waarop de seculiere staat is gebaseerd. De argumenten vóór dat verbod komen evenwel niet alleen uit de hoek van zij die door de lovenswaardige strijd voor de scheiding tussen kerk en staat een allergie hebben opgelopen voor levensbeschouwelijke tekens. Vaak zijn die argumenten het gevolg van voorbijgestreefde denkwijzen of een irrationele angst voor moslims.

Zo bleek de voorbije weken uit de kranten dat sommige voorstanders van een hoofddoekenverbod nog steeds niet aanvaarden dat in onze contreien zeker niet alle moslimvrouwen die een hoofddoek dragen dat doen omdat hun religie de vrouw discrimineert of omdat mannen hen daartoe verplichten. Omdat zij, de voorstanders van een hoofddoekenverbod, hun persoonlijke lezing van de Koran of hun vrouwonvriendelijke interpretatie van de islam zo graag aan anderen willen opleggen, de bedoelde vrouwen incluis.

Op die manier riskeren zij ook de weigering van sommige moslimmannen om vrouwen ter begroeting de hand te schudden al te snel voor te stellen als nog een ander voorbeeld van islamitisch seksisme, terwijl die weigering net als teken van respect kan worden gezien door zij die de gewoonte kennen. De onwetendheid is soms groot en de vooroordelen zitten soms echt wel diep.

9/11 en de veiligheidsmanie die erop volgde zorgden er bijvoorbeeld voor dat zinnetjes zoals ‘Niet alle moslims zijn terroristen, maar alle terroristen zijn wel moslims’ ingeburgerd raakten, en de diffuse angst voor moslims in vele huisgezinnen vaste grond vond. Men zou er dan ook goed aan doen op grote schaal onderzoek te verspreiden (zoals dat van Robert Pape van de universiteit van Chicago) waarin zwart op wit wordt aangetoond dat deze zinnetjes niet alleen fout zijn, maar ook verhullen dat bijvoorbeeld zelfmoordterrorisme onder moslims meer dan wat anders veroorzaakt wordt door de bezetting van moslimlanden door buitenlandse troepen.

Pas wanneer dat soort kennis basiskennis wordt zullen meer mensen begrijpen dat het vergelijken van culturen los van de materiële en geopolitieke omstandigheden van onze ongelijk ontwikkelende wereld, volkomen achterhaald is. Pas dan zullen meer mensen ook inzien dat recente uitspraken zoals ‘de islam is achterlijk’ eerder tragisch dan komisch zijn, en het vredig samenleven in een superdiverse maatschappij allesbehalve vooruithelpen. Maar het is me hier niet zozeer of enkel en alleen om islamofobie te doen.

Ik wou veeleer nog een keer de mijns inziens voornaamste argumenten aanvoeren voor wat ik ‘open secularisme’ zou willen noemen. Een secularisme voor de wereldburgers van morgen. Wanneer we geleerd hebben om burgerschap, identiteit en solidariteit, niet op te sluiten binnen de monoculturele grenzen van een eigen volk, of die te omlijsten met een grijze staat die de weg naar diversiteit, culturele vrijheid en levensbeschouwelijke tolerantie vandaag eerder verspert dan open houdt. Op 27 mei heeft Gent die weg weer vrijgemaakt. Ik wou alle mensen die dat mogelijk maakten langs deze weg graag nog even bedanken. 

Mark Saey

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

4 reacties

 • door ivesdeblieck op dinsdag 28 mei 2013

  27 mei 2013 zal de geschiedenis ingaan als de historische vergissing van Daniel Termont. Nooit gedacht dat ik nog ging meemaken dat uitgerekend de progressieven van geest zich onderwerpen aan de dwang van een religie.

  Gilbert Temmerman draait zich om in zijn graf. Er was ooit een socialistische visie over religie bij de openbare dienst. Temmerman, de allereerste SP burgemeester van Gent heeft het destijds schitterend verwoord: "Ik kijk uit naar de dag dat alle stadslokalen vrij zijn van enige symboliek. Want dat zal de dag zijn dat we er allemaal binnen kunnen komen als gelijken".

  Termont en zijn ploeg hebben gisteren de tijd 50 jaar teruggedraaid voor politiek gewin. En al wat het heeft gekost zijn wat vrouwen en mensenrechten. Dieptriest.

  Misschien nog eens de woorden lezen van een mede progressief en feministe, alvorens u zich op de borst slaat:

  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1641146/2013/05/28/De-geloofwaardigheid-van-sp-a-is-bijzonder-laag-geworden-als-het-over-diversiteit-gaat.dhtml

 • door Alysa op dinsdag 28 mei 2013

  Beste Mark,

  de vraag lijkt mij eerder te stellen te zijn; waarom zou je als openbaar ambtenaar middels kleren, attributen een greintje van je persoonlijkheid wensen te tonen, je kunt toch ook je persoonlijkheid tonen middels je gedragingen, en als je het gedacht hebt dat je niet of minder goed je persoonlijkheid kan tonen, nou, toon ze dan maar niet, of minder goed, maar stel jezelf eens de vraag waarom zou je als 't niet verplicht is door je geloof een bepaald iets, symbool, klederdracht of haartooi, bv. als openbaar te dragen, dat toch doen?

  Dat een openbaar ambtenaar in functie een vrouw niet de hand schudt en een man wél komt mij over als enorm discriminatoir gedrag, ongeacht wat die mens daar zelf over denkt, ik weet ook wel zo ongeveer waarom mannen van bepaalde geloven de handen van vrouwen niet schudden doch wanneer je als mannelijk openbaar ambtenaar in functie een man wél de hand schudt en een vrouw niet, dan interesseert 't mij niet wat die onderliggende gedachten van die ambtenaar in verband daarmee kunnen zijn, wanneer hij op zijn werk is dient hij zich te houden aan de gedrags - en gebruiksregels van wat voor het overgrote deel van onze Belgische of Vlaamse bevolking als 'normaal zijnde' overkomt, indien je niet akkoord bent met deze, 'onze' omgangsgebruiken hier in België, dan staat het je nog steeds vrij om te stoppen met die job of te emigreren naar een ander land , 'we' kunnen onmogelijk van elke godsdienst, religie of levensbeschouwing, en hun respectievelijke onderverdelingen of 'scholen' de kentekens kennen en hun betekenis, hun gebruiken, en dan nog iets waarom zou 'onze' maatschappij superdivers moeten zijn, versta superdivers is zij reeds, maar waarom zouden 'wij' moeten streven naar nog meer diversiteit binnen 'onze' maatschappij, wanneer diversiteit zich in veel gevallen spontaan aandient, (versta onopzettelijk!) vind ik dat zij welkom is, wanneer een openbaar ambtenaar opzettelijk 'speciale' symbolen of andere 'speciale zaken begint te dragen ervaar ik dat toch als wat anders . . .

 • door HV op donderdag 30 mei 2013

  Gentse Lente. Historische ommekeer.

  Is tolerantie van discriminatie van vrouwen door religies een 'historische ommekeer'? Is aanmoedigen van radikale regels binnen een godsdienst gelijk aan een 'lente'?

  De beslissing van de Gentse gemeenteraad is een nederlaag voor alle progressieven: scheiding religie/staat is van geen tel meer. De vrouw is oorzaak van machogedrag.

  Lees de commentaar over de huidige evolutie in Turkije en trek daar uw conclusies uit! Kijk naar de feiten: wie discrimineert wie? Wie legt zijn wil op aan andersdenkenden? Democratie is geen voldongen feit. Dag in dag uit moet je de democratie verdedigen en dat doe je niet door middelleeuwse opvattingen via de grote poort in je stadshuis toe te laten.

 • door Alysa op zondag 2 juni 2013

  Oh ja, ik zou toch nog graag wat kwijt willen over 't niet tonen van je persoonlijkheid middels kleren, attributen, ik las de roman van George Orwell "Nineteen Eighty-Four" en wat mij daarin opviel was dat het hoofdpersonage Winston Smith er een uniform, zijnde een blauwe overall in moest dragen en niet hij alleen maar blijkbaar nagenoeg zowat alle leden van zijn klasse, nml. de middenklasse, wanneer je tot de middenklasse behoorde had je ook een 'telescreen' in je woonst; een soort TV die ook naar jou kon kijken, met je kon interageren, e.a. zo kon dat ding ook je hartritme meten, je was verplicht door dat regime om je kalm te houden, nu op een dag; Winston was in zijn woonst bezig met alreeds een illegale activiteit komt zijn buurvrouw bij hem aankloppen met de vraag of hij haar wasbak wil komen ontstoppen, Winston alhoewel niet graag werkende met zijn handen en vermoedelijk een ernstige vorm van smetvrees hebbende doet dat soort van arbeid écht niet graag, maar hij gaat toch mee met zijn buurvrouw om dat werk te doen, haar twee rotkinderen zijn ook thuis, maar helaas haar man niet anders had haar man dat werk kunnen doen want haar man doet dat soort werk (toch) graag en is er goed in maar haar man had op 't moment dat dat werk nodig was voor het regime andere verplichtingen te doen en was toch reeds afezig, dus Winston Smith 'moest' dat werk nu doen, het blijkt een klad van menselijk haar te zijn, Winston Smith alhoewel een relatief lieve kerel (het regime maakte hem minder lief) en vol ongenoegen zittende over het feit dat het simpelweg een klad haar was dat erin zat weet verbijsterend goed zijn ongenoegen daarover aan zowel zijn buurvrouw, haar kinderen en de 'telescreen' (zijn overheid 'kijkt' eventueel mee, hé) te laten blijken, hij laat met een gezicht vol ongenoegen demonstratief zien wat erin zat, gooit die klad haar weg en droogt zijn handen af, toen ik die roman gelezen had wist ik waarover die roman écht ging nml. over 't menselijk leven . . .

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties