Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Schrapping Gents hoofddoekenverbod historische ommekeer voor etnisch-culturele minderheden

Loketpersoneel van de stad Gent mag vanaf juni zelf beslissen of ze levensbeschouwelijke tekens dragen. Dat is het gevolg van een goedgekeurd burgerinitiatief dat het Minderhedenforum en een rits socio-culturele organisaties indienden. Het voorstel is geaccepteerd door het kartel SP.A/Groen en door enkele CD&V-gemeenteraadsleden. "Dit is een historische ommekeer voor etnisch-culturele minderheden", vinden de initiatiefnemers van het burgerinitiatief.
dinsdag 28 mei 2013

In 2007 keurde een meerderheid van het Gents bestuur nog een verbod op levensbeschouwelijke tekens goed. Sinds eind april maakte een burgerinitiatief vanuit het middenveld zich hard tegen het verbod. Onze handtekeningenactie was een overdonderend succes. We mikten op 3.500 stemmen, maar in een vingerknip verzamelden we er meer dan 10.000. Een signaal dat de stad Gent niet kon negeren.

Uitgestoken hand

België is een interculturele plek geworden in het hart van Europa. Dat de stad Gent nu op positieve manier inspeelt op die diversiteit is een trendbreuk. Wij weten dat etnisch-culturele minderheden deze beslissing zien als de erkenning van hun godsdienstvrijheid. Bovendien is elke mens uniek. Die unieke mens heeft in België het recht om uit te komen voor zijn godsdienst.

Het Minderhedenforum ziet in het besluit van de gemeenteraad ook een signaal naar de moslimgemeenschap. Officieel heet het een verbod op alle levensbeschouwelijke tekens, maar in de praktijk werden vooral moslima's geviseerd. Vandaag wordt er een hand uitgestoken naar een gemeenschap die al jaren het doelwit is van allerlei vormen van discriminatie.

Schijnneutraliteit

29 Gentse gemeenteraadsleden stemden voor het schrappen van het verbod. Zij vinden dat de neutraliteit van de stad niet in het gedrang komt als een vrouw met hoofddoek achter de balie zit. Net om die reden verzetten Open-VLD en oppositiepartij N-VA zich tegen de afvoering van het verbod. Neutraliteit door diversiteit te bannen is een schijnneutraliteit creëren. Neutraliteit in 2013 is ruimte creëren voor verschillende visies.

Dat Gent nu hoofddoeken toelaat in loketfuncties kan moeilijk overschat worden volgens Minderhedenforum. De laatste jaren zagen we een trend waarbij het diversiteitsbeleid werd teruggeschroefd. Gent is de eerste grote stad die na het invoeren van het ‘hoofddoekenverbod’ het na een burgerinitiatief terug intrekt. Dit is een historische beslissing.

Naima Charkaoui

Zij is directeur van het Minderhedenforum. Het Minderhedenforum doet aan belangenbehartiging op basis van gemeenschappelijke standpunten die de landelijke federaties van allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners ontwikkelen.

Deze organisaties steunen het burgerinitiatief:

Minderhedenforum vzw, Al Minara vzw, Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM), Turkse Unie van België, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen (FZOVL), Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Federation Of Anglophone Africans In Belgium, BOEH!, Grote Moskee Gent, Moskee Al Fath , Al Markaz At-Tarbawi Moskee, Fatih Moskee, Tevhid Camii, Ensarija vzw, IhVak vzw, Oqba bin Nafi Moskee, Moslim Advies Punt, De Toekomst vzw, Gentse Lentegroep, Demos vzw, Vrouwen Overleg Komitee, VAKA Gent, Werkgroep Neutraliteit.be, Intercultureel Netwerk Gent, Samenlevingsopbouw Gent, FEL (feministische vorming en actie), My Choise not Yours, Intercultureel Netwerk Gent , KifKif vzw, Divers&Actief , Ella vzw, Hand-in-Hand tegen Racisme vzw, Vlaams Intercultureel Centrum Protestantse Rabotkerk, Islamitisch Cultureel Centrum , Al Abrar Badr vzw, Averroes vzw, HarHar, Al Abrar Badr, Akabe, Glbahcesi Vakfi, Rots in de branding, Adrenaline vzw, Motief vzw, An-Niyaa, Al Ihsan, Imra Arabia, Rota en Al Wasatiya. 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

2 reacties

 • door froels op dinsdag 28 mei 2013

  Het hoofddoeken reglement uit 2007 werd destijds in de gemeenteraad gestemd door een alternatieve meerderheid van O-VLD, VB..., tegen Sp-a. Vervolgens was de Sp-a schepen van personeelszaken verplicht het toe te passen.

 • door HV op donderdag 30 mei 2013

  1. De hoofddoek is een teken van onderdanigheid van de vrouw tegenover de man. Met godsdienst heeft dit niets te maken, maar alles met de dominantie van de man. Een hoofddoek dragen toont aan dat de vrouw in kwestie zich aan deze regels houdt. Het gaat er niet om dat een stukje textiel stoort, maar wel dat het symbool staat voor een discriminerende opvatting over de verhouding man/vrouw! En dat gaat veel verder dan de sociaal-religieuse druk op moslimvrouwen om hun haar af te schermen van de 'agressieve' blikken van de mannen. Natuurlijk zeggen sommige moslimvrouwen dat ze voor de hoofddoek kiezen uit vrije wil: maar als je van jongs af aan gehersenspoeld wordt, dan is die 'vrije wil' wel heel betrekkelijk!

  De hoofddoek dragen wil zeggen dat je akkoord bent met de stelling dat als vrouwen door mannen worden lastig gevallen, de schuld bij de vrouw ligt. Dat mannen zich niet moeten gedragen (opgevoed worden), maar dat de vrouw die machomentatliteit van hun mannen maar moeten aanvaarden. Voor de mannen is de hoofddoek een ideaal middel om te kunnen oordelen over het al dan niet 'vroom' zijn van hun vrouwen. De hoofddoek is een soort gele ster, maar dan voor moslimvrouwen, een controlemiddel!

  Met hun beslissing hebben de socialistische en groene gemeenteraadsleden een totaal verkeerd signaal gegeven. De progressieve en gematigde moslims worden belachelijk gemaakt in de ogen van de steeds invloedrijker wordende radikalen. Turkije is een mooi voorbeeld hoe zgn. gematigde moslims stap voor stap hun macht met religieuse voorwendsels uitbreiden ten koste van de seculiere staat. Als progressief kan je deze evolutie toch onder geen enkel voorwendsel aanmoedigen!!! De beslissing van de Gentse gemeenteraad is inderdaad een historische ommekeer. Een terugkeer naar vroegere tijden...

  2. De diversiteit in de samenleving stond op het spel? Het verdedigen van de scheiding tussen kerk (godsdienst) en staat, van de gelijkheid tussen man en vrouw, de aanvaarding van de rechten van holibi's, het recht om ongelovig te zijn, om af en toe een pintje of glas wijn te drinken, om de godsdiensten en/of hun leiders te mogen bekritiseren, enz., enz. wordt door de hersenen onder de hoofddoeken verworpen als verderfelijk. Laat ons onszelf niets wijsmaken: de evolutie naar een radicalere Islam is een feit. De diversiteit bevorder je niet door de onverdraagzaamheid aan te moedigen!!!!

  Ofwel hebben socialisten en groenen uit platte electorale motieven voor de opheffing van het hoofddoekenverbod gestemd, ofwel zijn ze naïef en 'goedgelovig'. Van de CD&V kan je zoiets verwachten, maar dat 'progressieven' de decennialange strijd van hun voorgangers saboteren of naast zich neerleggen is hallucinant.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties