Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Open brief aan de burgemeester van A

De 80 GAS-boetes voor de Antwerpse betogers roepen veel verontwaardiging op. Deze getuige vraagt aan de Antwerpse burgemeester waarom een vreedzame, rustige betoging met zoveel machtsvertoon moest worden beëindigd.
zondag 26 mei 2013

Beste burgemeester van Antwerpen,

Ik ben nooit inwoner geweest van de stad waarover u momenteel de hoede heeft, maar toch beschouw ik Antwerpen ook een beetje als “mijn” stad. Ik durf toe te geven dat trots en ijdelheid hier iets mee te maken hebben, eigenschappen die een echte Antwerpenaar misschien niet onbekend (of onterecht) zijn. (knipoog)

Ik moet wel bekennen dat mijn trots voor Antwerpen nu wel een beetje verminderd is, nadat ik persoonlijk getuige mocht zijn van de nieuwe wind die u door het Antwerpse “overlastbeleid” laat waaien. Getuige betekent in dit geval gelukkig geen betrokkene.

“80 GAS-boetes uitgeschreven tijdens illegale demonstratie” lees ik in de media…

Aangezien ik deze (illegale) demonstratie zelf van nabij meemaakte, vroeg ik me toch af voor welke redenen u deze GAS-boetes liet uitschrijven. (Laten we even terzijde laten dat u daar helemaal géén gegronde redenen voor nodig heeft). Voor alle duidelijkheid, het betrof hier een vreedzame mars van zo’n 200 man in het kader van de wereldwijde actie tegen het mogelijk (braaf uitgedrukt) onetische gedrag van multinational Monsanto.

“Er was geen toestemming voor deze demonstratie”

Dit weet u waarschijnlijk het beste van alle Antwerpenaren, maar mag ik u meegeven dat de meerderheid van de deelnemers hier niét van op de hoogte waren? Méér nog, op de website van de globale organisatie staat dat de optocht in Antwerpen “groen licht” had gekregen, net zoals de mars in Brussel die effectief toegelaten was. Zie link onderaan.
Indien u dus per se iemand wil sanctioneren, gelieve u tot de organisatie te wenden voor het verspreiden van foutieve informatie.

“De demonstratie zou een niet toegelaten traject hebben gevolgd”

Mag ik u in dat geval erop wijzen dat de politiediensten (die bijna talrijker aanwezig waren dan de demonstranten zelf) de demonstratie met het nodige vertoon voorgingen? Indien deze een andere weg hadden gevolgd, zou de optocht naar mijn mening netjes zijn meegegaan. Er was geen enkele indicatie dat de (bijna vrolijke) bende herrie zou schoppen indien er een trajectwijziging zou gebeuren.

Getuige hiervan waren de gezinnen met kinderen die deelnamen, de leuk verklede demonstranten (jawel, er was onder andere een maïskolf in een rolstoel aanwezig), en de vele mensen op het traject (winkelgangers op de Meir) die het een ludieke actie vonden, en helemaal niet geïntimideerd waren.

“Er was potentieel risico op rellen”

Was het de talrijke opkomst (200 man)? De grimmige sfeer (gezinnen met kinderen, grappig verklede mensen)? Of de opruiende slogans? (“Géén GMO, stop Monsanto!” en ook het gewaagde “Wij willen weten wat we eten!”). Of was het misschien het gegeven dat omstaanders vooral wisten dat er een demonstratie aan de gang was door de talrijke politiebegeleiding?

Feit is, dat aan het einde van de rustige mars een groep mensen plots werd ingesloten door de politie (met overdreven machtsvertoon?) voor een administratieve aanhouding. Waaronder dus ook gezinnen met kinderen. Gelukkig dat de politie zich niet van straat had vergist, want 2 straten verder was er een optocht bezig in verband met een schoolfeest. Er was enige vergissing mogelijk.

Op geen énkel moment heeft de aanwezige politiemacht duidelijk verkondigd dat de optocht géén toestemming had, of heeft ze gevraagd om de samenscholing (*) op te heffen. Integendeel, de politie heeft de betoging netjes begeleid, tot op het punt waarop ze onverwachts tot aanhoudingen overgingen.

Begrijp me niet verkeerd, zij deden ook enkel hun werk, en meer dan één agent heeft duidelijk zijn/haar ongenoegen laten blijken over de gang van zaken en de werkwijze die ze moesten hanteren. Dit was op voorhand zo gepland, en niet ter voorkoming van eventuele escalatie, maar als voorbeeldstelling van uw beleid. Ik begrijp dat u na voorvallen uit het verleden voorzichtig wil zijn, maar deze actie was ongepast en volledig buiten proportie.

“De demonstratie veroorzaakte hinder”.

Naar mijn weten verliep de mars bijna volledig in autovrije straten. De enige hinder die ik heb kunnen vaststellen was tijdens de politieactie, veroorzaakt door de politievertoning zelf. Verder géén ongepast gedrag, overlast, of vandalisme vastgesteld. Ik zou zelfs bijna spreken van een schoolvoorbeeld van een betoging.

Mijnheer De Wever, voor alle duidelijkheid, dit was een vreedzame demonstratie vóór voedselveiligheid en het leefmilieu in het algemeen, iets wat ons allen aangaat. Graag gedaan trouwens, u mag de demonstranten die hiervoor opkwamen later nog bedanken.

(*)met samenscholing wordt hier een groep van 200 personen bedoeld, in een winkelstraat met een paar duizend winkelgangers. Toegegeven, de 20 combi’s, en bijna 100 (?) agenten deden de groep groter lijken dan ze was.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

26 reacties

  • door Lugra op zondag 26 mei 2013

    De GAS-boetes werden door Patrick Janssens ingevoerd, niet door BDW. BDW heeft ook geen boetes uitgeschreven, dat doen gemachtigden. De boets waren ook niet omdat er betoogd werd, maar omdat het gebeurde op plaatsen waar niemand mag betogen, nl. Meir en groenplaats. Ik moet dus concluderen dat het je te doen is om BDW te bashen, zonder argumenten, want als je aangehaalde argumenten zijn niet van toepassing op de burgemeester. een beetje eerlijkheid zou je sieren.

    • door LiesbetVH op zondag 26 mei 2013

      Uw standpunt lijkt me een beetje naast de kwestie. 1) Het kan goed zijn dat men daar niet mag betogen, maar je kunt niet verwachten van de gemiddelde burger dat die dat ook weet. Feit is dat de betogers ervan uit gingen dat de betoging wél toegelaten was (zo stond het vermeld op de website van March Against Monsanto). Een simpele waarschuwing door de politie bij aanvang zou waarschijnlijk voldoende zijn geweest om de actie te staken. In de plaats daarvan escorteerde de politie de hele betoging, om dan plots op het einde met vreemde argumenten over te gaan tot arrestaties en GAS-boetes. 2) De burgemeesters is het hoofd van de lokale politie en stippelt ook het beleid van de lokale politie uit. Het lijkt me in deze dus wel geoorloofd om de burgemeester aan te spreken. 3) GAS-boetes bestaan uiteraard al langer dan vandaag, nl. sinds 1999. Terwijl het vroeger werd gebruikt om zaken zoals sluikstort en vandalisme te kunnen bestraffen, wordt het nu echter, ook onder de impuls van de nieuwe burgemeester, uitgehold tot een instrument om alles dat je niet goedkeurt te kunnen bestraffen.

    • door erik l op zondag 26 mei 2013

      Beste Ludo,

      uw argumentatie spreekt boekdelen. Langs het commerciële mekka, de Meir en de Groenplaats, mogen de voorbijgangers zeker niet met kritische meningen worden geconfronteerd. Dus schrappen dat recht op vrije meningsuiting. In deze stadsdelen geld enkel het recht op zoveel mogelijk geld uitgeven en voor de rest moet ge uwe smoel houden. Toffe democratie dei van jullie, want van scheiding der machten hebben jullie ook nog nooit gehoord.

      PS:. Willen jullie nu eindelijk eens stoppen met die neo-fascist Jansens, die zich helaas sociaaldemocraat noemde, als excuus te gebruiken. Dit is in tussen hopeloos uitgemolken. Zet nu eens eindelijk die plaat af

    • door dirk1965 op maandag 27 mei 2013

      Er is ooit wel sprake geweest van een manifestatieverbod op oa de Meir maar bij mijn weten is dat verbod er nooit gekomen. Het lijkt er wel op dat u de taktiek van Bart Dewever toepast, halve waarheden en hele leugens met elkaar vermengen in de hoop dat niemand het opmerkt.

    • door LievenW op maandag 27 mei 2013

      zoals een minister verantwoordelijk is als er iets mis loopt in zijn domein (ook al heeft deze daar persoonlijk niets mee te maken), is de burgemeester wel degelijk verantwoordelijk voor de acties van zijn politiedienst. Op de gemeenteraad van april is er een besluit naar buiten gebracht omtrent GASboetes, waarin letterlijk staat: " Vooraleer er GASboetes kunnen worden uitgeschreven, moet er eerst preventief worden gewerkt". Preventief had hier kunnen betekenen dat de demonstranten werden ingelicht over het feit dat de demonstratie illegaal was. Dit is niet gebeurd. Op beeldmateriaal is duidelijk te zien dat de politie vóór de betoging liep, en geen enkele poging ondernam om het traject te wijzigen (of om de mensen in te lichten dat dit niet mocht). Beide feiten zijn wel degelijk aangebracht door het hoofd van de politie als redenen voor de GASboetes. Aan de reacties van sommige agenten was duidelijk te zien dat deze werkwijze hen was opgedragen van bovenaf, maar dat zij zelf helemaal niét akkoord gingen met de gang van zaken. Zij gingen trouwens zeer rustig en vriendelijk te werk. Dus net zomin als ik mijnheer De Wever probeer te bashen, probeer ik deze mensen die enkel hun werk deden te "bashen". GASboetes zijn in het leven geroepen om overlast aan te pakken, en moeten dus ook enkel daarvoor gebruikt worden, en niet mis-bruikt. Zoals ik eerder al aanhaalde, staat de gebruikte werkwijze lijnrecht tegenover het eigen beleid, en moet de burgemeester dit dan ook rechtzetten. Vandaar dat dit dan ook aan hem gericht was. Maar toch bedankt voor uw mening, discussie en overleg is de basis van een goede samenwerking!

    • door sven op maandag 27 mei 2013

      Nu is BDW burgervader van A en dus heeft hij de macht om het GAS-boete systeem af te schaffen of aan te passen. Hij heeft het dan ook aangepast, uitgebreid wel te verstaan zodat gans de politiecodex nu de regel is om die GAS-boetes te mogenuitschrijven. Hij schrijft ze dus wel degelijk zelf uit, al doet hij dat onrechtstreeks.

    • door J. Lagasse op dinsdag 28 mei 2013

      Alhoewel ik sympathie heb voor de terechte bekommernissen van de betogers is dat niet relevant voor de situatie. Betogen is in eender welke gemeente onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring. Dat is nodig om oa de impact voor de openbare orde en veiligheid te kunnen beoordelen. De betogers hebben niet de toestemming gevraagd en zijn daarmee in strijd met de wet. Het enige argument waarop ze zich beroepen is de foutieve vermelding van de website van de organisatoren. Nochtans is het niet kennen van de wet of die verkeerd interpreteren nooit een verschoningsgrond geweest om straffeloos te blijven, niet voor fiscale fraude en niet voor dit soort overtredingen of misdrijven. De onwetendheid inroepen is iets te gemakkelijk. waarschijnlijk zijn het dezelfde groeperingen die niet wisten dat je andermans eigendom en wetenschappelijke proeven niet mag vernietigen. Als de betogers hun Gas-boete onterecht vinden kunnen ze die betwisten voor de rechtbank, zoals het geval is met veel van de administratieve boetes in dit land. Maar beter nog, als hun enige argument is dat ze op het verkeerde been gezet zijn door de organisatoren moeten ze maar hun boete op die organisaties verhalen. Potje breekt, potje betalen.

  • door Robrecht Vanderbeeken op zondag 26 mei 2013

    Laten we vooral niet vergeten dat BDW een voorstander is van GGO's, wat blijkt uit meerdere van zijn essays in DS

    (o.a. onmiddellijk na de actie van FLM omschreef hij de actievoerders als domme idioten, zelfs 'haveloze wilden': inzake criminaliseren van protest is deze 'democraat' dus niet aan zijn proefstuk toe.)

    De kracht van verandering? Blijkt de inclusieve politiestaat te zijn.

    http://www.n-va.be/nieuws/opinie/frankenstein

    • door J. Lagasse op dinsdag 28 mei 2013

      Desinformatie is een veel gebruikt middel door Robrecht V. . Bart De Wever is geen onverdeeld voorstander van GGO's. Dat blijkt zelfs uit de link waarnaar Robrecht V. verwijst. Ziehier een quote uit die column.

      "Bij het ontwikkelen en gebruiken van ggo's mogen zeker vragen gesteld worden. De menselijke hybris drijft er ons opnieuw toe dat we natuurlijke krachten willen bemeesteren. Voorzichtigheid is dus geboden, net als het besef dat de mens nieuwe technologie altijd ook ten kwade zal gebruiken."

      Dat hij de protestvoerders in Wetteren als haveloze wilden bestempelde was overigens terecht. Verzet tegen Ggo's doe je in het parlement, met drukkingsgroepen, met betogen, met lezersbrieven, met sociale media, maar in een democratie nooit met geweld en met vernietigen van andermans wetenschappelijke proeven.

      • door Robrecht Vanderbeeken op dinsdag 28 mei 2013

        Uw insinuaties zijn er niet naast. 'desinformatie' zou een veel gebruikt middel van mij zijn? Geef eens voorbeelden?

        Uit de column en uw reactie blijkt dat onomstotelijk dat BDW voorstander is van GGO's. Kan u mij het tegendeel aantonen dan? Dat zou nieuws zijn. ik zie hem inderdaad nog zijn kar draaien als dat de Vlaamse zaak vooruit zou helpen... .

        Wat het citaat betreft waar u naar verwijst, daarin staat dat we voorzichtig moeten zijn. Dat is nogal evident niet? Had je dan verwacht dat BDW zou schrijven: doe maar op, volle GAS vooruit?

        • door J. Lagasse op dinsdag 28 mei 2013

          Uit zowat al Uw bijdragen blijkt dat de waarheid niet Uw grootste vriend, laat staan ook maar een betrachting van U is. De door mij becommentarieerde bijdrage van Uw hand is er een manifest voorbeeld van. Nergens blijkt dat BDW onomstotelijk voorstander is van GGO's, zoals U het stelt. U beweert dat dat oa blijkt uit alle essays va de hand van BDW. U verwijst er slechts naar één, waaruit net het tegendeel blijkt. Ik ken geen andere column van BDW waaruit dat overigens wel zou blijken. Uit het programma van de NVA blijkt dat ook niet. Uw bijdrage is dus onomstotelijk desinformatie.

          Mbt het slot van Uw bijdrage door de verwijzing naar de door de Spa ingevoerde GAS-regeling is zowaar een nieuw diepte van argumentatie bereikt. Proficiat ! Blijkbaar is de Latijnse spreuk uw levensmotto.

          • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 29 mei 2013

            Grappig, ik vraag u om voorbeelden en u geeft er geen maar herhaalt uw hersenschimmen.

            Ik zal u op verzoek wel wat voorbeelden geven van het feit dat N-VA onomstotelijk voorstander is van GGO's. Vreemd trouwens dat u dat wil afstrijden, dat is ook niet zo bijzonder, Open VLD vindt dat ook prima. De Wever nam wel de moeite om FLM eens flink te schofferen in DS, in navolging van zijn Vlaams idool Kris Peeters die hem ook hierin te snel af was.

            Als je naar hun website gaat, en je tikt 'ggo' in de zoekmachine in, dan verschijnt er een hele rits. Ik nam de eerste link. Hierbij een programma van 2010. Ik citeer:

            "De N-VA erkent het belang van wetenschappelijk onderzoek en van bepaalde toepassingen van GGO's, bijvoorbeeld in de geneeskunde. Ook een strikt gecontroleerde teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (GGG's) is voor de N-VA aanvaardbaar. Op de producten die uit die gewassen worden gemaakt, moet dat echter duidelijk aangegeven worden. Er moet ook met alle middelen worden vermeden dat GGO's in de natuur terechtkomen en wilde planten gaan "besmetten". Het toelaten van GGO's in gewoon zaaizaad, betekent dat GGO's zich ongecontroleerd op grote schaal gaan verspreiden."

            Ja maar, zal u nu zeggen, daar staat toch in dat zo voor voorzichtigheid zijn, u liegt etc. Ik zal dan daarom nogmaals op voorhand al reageren; 'het zou absurd zijn als ze zouden zeggen: no worries, gooi maar los die ggo-handel'. Hebt u Latijn nodig om dat te begrijpen? Of Grieks?

  • door rummensl op zondag 26 mei 2013

    Hoe dat je met flauwe kul als voetbalintriges organiseren of GAS-boetes geven aan nietsvermoedende wandelaars die protesteren tegen 'gif fabrieken' een grote meneer kunt worden in Belgie. Het is beangstigend hoe je met niets te zeggen en extreem rechts te handelen een groot deel van de mensen in slaap kunnen wiegen. Of hoe weinig journalistiek er nog overblijft in Belgie. Want als er één ding zeker is: De Wever werd en blijft groot omdat hij alles mag doen wat hij wil op voorwaarde dat hij dagelijks een ludieke grap aanbrengt. Ik ben bang dat we een dag wakker worden in een koude enggeestige donkere maatschappij waar iedereen vecht om te overleven. We moeten maar hopen dat apache en de wereld morgen overleven. Ik zal maar eens beginnen met hen financieel te steunen. xxx

    • door Le grand guignol op zondag 26 mei 2013

      Niettegenstaande de Wever deze ochtend in de Zevende Dag - wederom in een interview en niet in een debat - zijn verhaal mocht komen doen kreeg hij geen enkele kritische vraag in verband met zijn demarche naar aanleiding van het protest tegen Monsanto. Bovendien besteedde het VRT-journaal gisteren in totaal 5 seconden aan het wereldwijde protest - blijkbaar een fait divers in de ogen van onze openbare tv-zender.

      De Zevende Dag blonk trouwens weer uit in neoliberale indoctrinatie. Ivan - Propaganda-Abteilung - De Vadder deed naar eigen zeggen aan 'objectieve fact-checking' wanneer hij de uitspraak van Vande Lanotte in verband met de mini-jobs op de rooster legde. Vande Lanotte zei eerder deze week dat de armoede in Duitsland sinds de invoering van de mini-jobs is gestegen en hij verwijst daarbij naar de toename van het aantal werkende armen. De Vadder tracht dit te weerleggen door (1) een uitspraak van Vande Lanotte uit zijn context te halen en (2) te refereren aan de armoederisicocijfers van Duitsland en deze te vergelijken met de armoederisicocijfers van België. Echter, de armoederisicocijfers vertellen niets over de hoogte van de armoede, maar enkel over het risico dat mensen hebben om in armoede terecht te komen. Daarnaast vertellen armoederisicocijfers evenmin iets over de aard van de armoede en dat is nochtans waar het in deze over gaat. De invoering van de mini-jobs heeft aanleiding gegeven tot een aanzienlijke toename van werkende armen, i.e., mensen die een job hebben en toch arm zijn. Het gaat in Duitsland over 4,6 miljoen werkende armen (2010). Anders gezegd: in België hebben velen met armoede te kampen omdat ze geen job hebben, maar in Duitsland leven 4,6 miljoen mensen in armoede ondanks het feit dat ze een job hebben. De mini- en 1-euro-jobs zijn daar de oorzaak van. Conclusie: de mini- en 1-euro-jobs hebben het aantal werkende armen in Duitsland aanzienlijk doen toenemen.

      In wezen is een pleidooi voor mini-jobs een pleidooi om armen te laten werken voor hun armoede en dát is het belangrijkste argument om die mini-jobs niet in te voeren; het betreft immers een vorm van slavernij. Bovendien creëren de betreffende mini-jobs een neerwaartse druk op alle lonen. Maar daarnaast zorgt de invoering van de mini-jobs tot een explosieve groei van de lagelonensector ten koste van het aandeel aan volwaardige jobs op de arbeidsmarkt (voor meer info hieromtrent, zie http://www.marx.be/nl/welvaartstaat-activering-werklozen-armen ).

      Volgens De Vadder kan je "met cijfers altijd je gelijk halen" en, niettegenstaande hij dat anderen aanwrijft, doet hij daar rustig aan mee. Het verschil met de anderen is dat De Vadder zijn interpretatie van de cijfers voorstelt als een objectief en neutraal, als 'fact-checking'.

  • door Koen Calliauw op zondag 26 mei 2013

    Of de 'beste burgemeester van Antwerpen' zich ook maar een jota van deze boeiende 'open brief' zal aantrekken is niet de vraag. Hij en zijn 'bewind' zijn slechts om de grote poen bekommerd.

    Waar hij wel politiek mee kan geïntimideerd worden is een strijdbare 'buiten parlementaire' beweging, op straten en pleinen. In samenspraak met de oppositie (Groen, PVDA, SP.A) in de gemeenteraad.

    Het ruikt er naar dat deze beweging na bijna 5 maanden schaamteloos extreem rechts, racistisch populisme van N-VA, CD&V en Open-VLD op snelheid komt.

    Lees mijn Opinie over de repressie vorige zaterdag, op de Groenplaats :

    http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/26/monsanto-tachtig-arrestaties-in-antwerpen

    http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/26/monsanto-tachtig-arrestaties-in-antwerpen

  • door hclaassen op zondag 26 mei 2013

    Meneer de Wever, hoeveel heeft Monsanto aan u en uw vazallen betaald om de demonstratie te verzieken? Als Nederlander doet mij dit aan de NSB denken in de jaren 35-40

    • door Patrick C op maandag 27 mei 2013

      Opletten Hans, straks krijg je nog een proces voor smaad en eerroof aan je broek... S*t! Nu heb ik de burgervader nog op een idee gebracht ook. Sorry Hans! PS: In Nederland werd sterpresentatrice Eva Jinek zonder veel commentaar van de buis gegooid. Ook daar worden blijkbaar kritische geluiden door bepaalde lieden met bekwame spoed gesmoord. In haar geval betreft het wel geen overheidsingrijpen (althans niet voor zover wij weten). Geruststellend is het niet, maar het doet wel aan de NSB denken. Is dat in Europa een "nieuwe" trend aan het worden? Hou je goed, Pat.

  • door WVdB op zondag 26 mei 2013

    Ik schrik niet van deze open brief aan de voorzitter van Nieuwe Voetbalclub Antwerpen want ik vertrouw de Grote Leider helemaal niet. Elkeen die voor deze partij stemt of stemde moet zich eens afvragen of 'ze' met veranderen wel degelijk bedoelen verBeteren . Tot zo ver is gebleken dat dit niet het geval is. Uiteraard is een GAS boete een uiterst efficiënt middel om geld in het laatje te krijgen. Belangrijk is het feit dat de boete geen belastingverhoging is en dat het efficiënt is. Dit zijn namelijk enkele geliefkoosde woorden van deze partij. Dit toont ook aan voor wie deze partij wel is, nl voor de rijken en de ondernemers. Zij zijn ook tegen belastingverhogingen en voor efficiëntie. De GAS boetes deren hen toch niet want ze hebben andere manieren van protesteren dan een mars te houden.

  • door Bram W. op zondag 26 mei 2013

    GASboetes zijn erger dan de 'overlast' die het poogt te bestrijden. Het maakt radicaal komaf met de scheiding der machten. Dit democratisch principe garandeert dat de macht (waarop de overheid een monopolie heeft) niet geconcentreerd zit bij een kleine groep maar verspreid over enkele instanties (Kamer en Senaat als wetgevende macht, de rechtbanken als rechterlijke macht en de uitvoerende macht waaronder de steden en gemeenten). Dat steden en gemeenten zelf kunnen bepalen welke gedragingen strafbaar zijn, bevoegd zijn om dit vast te stellen en ook kunnen sanctioneren maakt hen én uitvoerende én wetgevende én rechterlijke macht... GASboetes brengt dit alles tezamen.

    Donderdag 30 mei wordt (normaal gezien) de vernieuwde GAS-wet in de plenaire vergadering gestemd (Kamer en Senaat). Net op de dag dat de Big Brother Awards worden uitgereikt in de Vooruit in Gent. O ironie...

  • door Alysa op maandag 27 mei 2013

    'De leuk verklede demonstranten', maar ja mag je wél 'verkleed lopen', minstens het gezicht moet herkenbaar zijn, ik weet niet of dat bij deze betoging zo was, ik was er niet bij en heb er geen bewegende beelden van gezien, 'hinder tijdens een politieactie', ja wanneer er een politieactie aan de gang is kun je daar weleens hinder van ondervinden, in dit geval veroorzaakt door de politievertoning zelf dus 'verder geen ongepast gedrag, overlast of vandalisme vastgesteld', 'samenschoolvoorbeeld', . . .

  • door ivesdeblieck op maandag 27 mei 2013

    Een betoging kan worden toegestaan in Antwerpen, maar deze mag nooit langs bvb de Meir gaan, dit om conflicten met de lokale horeca te vermijden.

    Dit is ondertussen wijd en zijd bekend. Als je dit dan toch doet, kan je je aan GAS boetes verwachten. Ook dit zouden de betogers tegen Monsato moeten weten, aangezien deze zelfde mensen hier quasi dagelijks een hele brief over GAS boetes plaatsen.

    Volgende keer dus inderdaad het traject beter uitstippelen.

    En ten slotte wil ik nog kwijt dat ik achter de protesten (op de toegestane plaatsen) tegen Monsato sta!

    • door Myrte Dierckx op maandag 27 mei 2013

      Ik was aanwezig op de manifestatie en één van de gearresteerden. Ik zal nooit weerleggen dat de betoging legaal en toestemming had. Maar wat mij kwaad, verbouwereerd en ronduit triestig maakt is de houding van de Antwerpse politie doorheen de namiddag . Zij hebben hebben gedurende de optocht (en dus ook voor dat de optocht aanving) laten uitschijnen dat er geen probleem was, ons geëscorteerd met de glimlach, mensen die op zoek naar de groep waren zelfs de weg gewezen waar deze op dat moment was. Ik was die middag naïef en dacht nog bij mezelf 'dit is hoe manifesteren moet zijn, vreedzaam en met de (schijnbare) medewerking van de politie'. Helaas bleek dit zeer goedgelovig van mij te zijn (de overdreven politie aanwezigheid had me moeten waarschuwen). Een half uur later werden we als makke lammetjes in de val gelokt. Om nog maar te zwijgen over het gebruik van de GAS-boete: Totale willekeur, is dit wel legaal, hoeveel gaat ons dat kosten, in hoeverre kan je dit soort loterij-wetgeving aanvechten...? Vele vragen spoken sinds zaterdag door mijn hoofd.

      Maar bovenal: De vraag die ieder zich hopelijk bij bovenstaande brief stelt. Is dit het beleid dat wij als burger van onze overheid en haar diensten verwachten? Een beleid van achterbaksheid waarbij vreedzame manifestanten op een valse manier in de val worden gelokt? Is dat we wij mogen verwachten in een moderne democratie?

      Ik weet alvast wat te antwoorden.

    • door sven op maandag 27 mei 2013

      Waar stopt het als je echt voor alles toestemming moet gaan vragen. Is het echt al niet meer voldoende dat er vreedzaam protest is, waar dan ook, zonder dat er incidenten zijn om dit gewoonweg toe te staan. ik kan mij absoluut niet vinden in het idee dat dit een GAS-boete verdient omdat het niet werd aangevaard. Dat tart alle grenzen van de samenleving voor mij.

  • door dirk1965 op maandag 27 mei 2013

    Benieuwd hoeveel bestuurlijke aanhoudingen er vandaag gaan gebeuren bij de niet aangevraagde mars van de schande die oa de grote markt zal aandoen.

    • door J. Lagasse op dinsdag 28 mei 2013

      30

      • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 29 mei 2013

        De arrestaties van deze mars zijn het gevolg van baldadigheden, verstoring openbare orde door vandalisme edm. Gaat u nu beweren dat de twee betogingen een gelijke behandeling hebben genoten?

      Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties