Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Monsanto - Tachtig arrestaties in Antwerpen

In veertig landen over de hele wereld werd er afgelopen zaterdag betoogd tegen Monsanto. Zo ook in Antwerpen. Alleen werden de 200 vreedzame betogers op de Groenplaats omsingeld door de politie. Tachtig mensen kregen een GAS-boete.
zondag 26 mei 2013

Deze foto toont het dagelijkse sfeertje in ‘de grootste stad van Vlaanderen’, Antwerpen. Enkele honderden burgers op de Groenplaats ingesloten door de politie. Betreft het hier een zoveelste zinloze razzia in het kader van de ‘war on drugs’ die N-VA burgemeester De Wever inzet in de arme wijken? Neen, het is een flikken cordon dat vorige zaterdag op de Groenplaats 200 vredelievende activisten tegen Monsanto omsingelde en opsloot tussen politie linten.

Tachtig van hen werden gearresteerd en kunnen een (onwettelijke) GAS-boete verwachten. De vrije meninsguiting op het openbaar domein nogmaals gecriminaliseerd in opdracht van een politieke meerderheid van N-VA plus CD&V en Open-VLD. De terreur van rechts.

De spontane ‘wandeling’ van 200 activisten tegen de Monsanto maffia doorheen de binnenstad – van de Groenplaats naar het Centraal station over de Meir en de Keyserlei – werd niet aangevraagd, kende geen ‘organisatoren’ die voor alles verantwoordelijk gesteld kunnen worden en gestraft. Zo hoort het. ‘Free speech’ en burgerlijke ongehoorzaamheid zijn basisrechten die men néémt. Je vraagt geen toelating aan je vijand.

De Wever overspeelt zijn hand. Na enkele maanden zijn racistische stempel gezet te hebben, botst deze extreem rechtse populist nu op een steeds breder wordend volks verzet. Zijn corrupte beslissingen ten voordele van rijke projectontwikkelaars die de Sinksenfoor van de Zuiderdokken weg willen – en 45.000 euro zwijggeld van de stad cadeau kregen – blijft verontwaardiging wekken. Zijn achterkamertjes politiek inzake het Antwerpse voetbal na het failliet van Beerschot, levert hem own goals op. Dit zijn dossiers die de mensen begrijpen.

Hij verwierf de vijandschap van de gehele ‘allochtone’ bevolking en van de niet-rijke mensen die de huishuur niet kunnen ophoesten. Niet één sociale woning zal er bijkomen. Hij wordt in de levende kunst- en cultuurwereld geminacht. Dat de N-VA de partij is van het grote geld wordt velen snel duidelijk.

De oppositie in de gemeenteraad (SP.A, PVDA, Groen) staat op scherp. Het verzet op straat neemt toe. Na vele pogingen - ook vanwege het 'bewind' Patrick Janssens - dit verzet met arrestaties, GAS-boetes, intimidatie, infiltratie en ‘repressieve tolerantie’ te onderdrukken, maakt van deze ‘wandeling’ tegen Monsanto geschiedenis. Dit is de te volgen weg. Deze buiten parlementaire oppositie blijft groeien.

Hier twee video’s. Over de verboden ‘wandeling’ doorheen de binnenstad. Over de omsingeling door de flikken op de Groenplaats :

‘Wandeling’ :

https://www.youtube.com/watch?v=dvG8sPP85u0&feature=youtu.be

‘Omsingeling’ :

https://www.facebook.com/photo.php?v=525191804206432&set=vb.100001468508339&type=2&theater

(Foto, video van Patrick Nijssen via Facebook) 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

11 reacties

 • door Le grand guignol op zondag 26 mei 2013

  Het gaat in deze over:

  (1) het intimideren van burgers die hun mening kenbaar maken en (2) het aan banden leggen van de bewegingsvrijheid van burgers binnen het publieke domein, zonder dat er daarvoor enige aanleiding is.

  Het gaat immers over een zeer heterogene groep - mannen, vrouwen, kinderen; jong en oud - die op een rustige en geweldloze manier protesteren. Wanneer burgers het uitkomen voor hun mening verplicht moeten aanvragen aan de overheid dan is er geen sprake meer van vrije meningsuiting.

  In wezen tonen de activisten op een prachtige wijze het gebrek aan democratie aan binnen onze huidige samenleving - het zal er overigens niet op verbeteren. Het bestaande democratische deficit wordt enkel blootgelegd op het ogenblik dat burgers zich verenigen en gezamenlijk de macht van de kapitalistische elite (bv. Monsanto) in vraag stellen. Op dat ogenblik zal de overheid maatregelen nemen om de belangen van die kapitalistische elite te vrijwaren en te dienen door repressief op te treden tegen haar burgers. Binnen een context van geweldloos protest zijn arrestaties een vorm van structureel geweld.

 • door daddy op zondag 26 mei 2013

  Ik vind de begrippen links en rechts eigenlijk irrelevant worden. Een politicus als De Wever wordt hier als rechts bestempeld terwijl hij blijkbaar voluit inzet op de onderdrukking van de individuele vrijheid door het overheidsapparaat, wat ik altijd als de essentie van collectivisme en dus links beschouwd heb.

  Nog nooit heeft de overheid zo'n stevige greep gehad op haar burgers. Nog nooit waren er zo weinig privacy, zoveel regeltjes en wetjes en zo'n zware sancties voor onbeduidende vergrijpen. En jammer genoeg is er maar zeer weinig weerwerk. Welke partij is tegen GAS - boetes ? Alle traditionele partijen (SP-A en Groen inbegrepen) zijn voor, alleen Groen heeft bedenkingen als het gaat over kinderen maar stelt het principe niet in vraag. NV-A is voor. LDD is tegen maar heeft geen gewicht meer. VB weet ik niet maar zal wel voor zijn. PVDA is tegen maar waarschijnlijk vooral omdat ze zelf slachtoffer zijn. En hoe dan ook, waar gaan we naartoe als alleen nog de collectivistische partij bij uitstek opkomt voor de individuele vrijheid ? Is dat niet de omgekeerde wereld ? Is Bart De Wever nu links geworden en de PVDA rechts ?

  • door Le grand guignol op zondag 26 mei 2013

   Het gaat in deze niet over individuele vrijheid dan wel over collectieve vrijheid, namelijk de vrijheid om zich als burgers te organiseren en gezamenlijk een standpunt kenbaar te maken in het publieke domein. Het rechtse beleid is niet gericht tegen de individuele vrijheid van meningsuiting maar wel tegen een vrijheid van meningsuiting die zich manifesteert vanuit een collectief van burgers. De manifestanten stonden daar niet als afzonderlijke individuen maar wel als een groep van verontwaardigde burgers. Het is die kracht van het collectief die rechts te allen prijze wil inperken, omdat de kracht van het collectief de grootste bedreiging vormt voor de zittende macht. Het antwoord van de overheid is er bijgevolg op gericht om het collectieve protest te individualiseren door bepaalde personen uit het collectief te arresteren of door zogenaamde leiders aan te duiden.

   De reden waarom de PVDA een tegenstander van de GAS-boetes is heeft niet zozeer te maken met het feit dat die GAS-wetgeving ook tegen hen gebruikt wordt, maar wel omdat de GAS gebruikt wordt om de democratische rechten in te perken. Die democratische rechten spelen zich niet uitsluitend op individueel niveau, maar ook op collectief niveau af.

   Kortom, uw uitgangspunt is verkeerd: De Wever zet in op de onderdrukking van het collectief door de vrijheid van vereniging in te perken.

   • door Koen Calliauw op zondag 26 mei 2013

    Le grand guignol, akkoord. Ik wou er dit bijvoegen. Wanneer nu in Antwerpen de collectieve vrijheden schaamteloos gecriminaliseerd worden, dan is de grens met repressie tegen individuele vrijheden flinterdun.

    • door Le grand guignol op zondag 26 mei 2013

     Dat klopt, het inperken van collectieve vrijheden heeft inderdaad zijn weerslag op de individuele vrijheden. Dat is overigens de reden waarom de GAS alsook arrestaties ingezet worden tegen de manifestanten. Door de manifestanten te intimideren en de sancties te individualiseren tracht de overheid individuele manifestanten af te schrikken en te ontraden om de volgende maal aan een manifestatie deel te nemen.

     Een aantal manifestanten nam het woord dictatuur in de mond en dat klopt. Maar wat we in Antwerpen meemaken is geen gewone dictatuur waarbij een burgemeester zijn macht misbruikt om kritiek ten opzichte van zichzelf of zijn beleid te onderdrukken. In dit geval gaat het over een burgemeester die zijn macht misbruikt om kritiek ten opzichte van een multinational te onderdrukken. De belangen van de politiek en het kapitaal zijn in deze verstrengeld en worden boven het algemeen belang gesteld. Wie de geschiedenis kent weet met welk soort dictatuur we in deze te maken hebben.

 • door Robrecht Vanderbeeken op zondag 26 mei 2013

  Monsanto huurt het privéleger Blackwater in (intussen wereldbekend van zijn moordpartijen in Irak in opdracht van onze politieke freedom fighters) om activisten te traceren en te intimideren.

  http://www.thenation.com/article/154739/blackwaters-black-ops?page=0,1#

  Nieuwtje: Monsanto misleidt tevens het publiek met de sponsoring van een educatiecentrum van een instectarium van de Saint Louis zoo. Men wil het publiek niet alleen de indruk geven dat men erg begaan is met bijv. het verdwijnen van de bijen en andere insecten, men ziet er ook op toe dat de link met hun roundup pesticiden zeker niet gelegd wordt.

  http://www.bizjournals.com/stlouis/stories/2010/04/26/daily61.html

  @Beheyt: begrippen links en rechts zijn irrelevant geworden? Wat een onzin, typisch neoliberaal rookgordijn.

  • door daddy op maandag 27 mei 2013

   Als je met neoliberaal bedoelt dat ik vrijheid in alle opzicht een belangrijk en bijna onaantastbaar principe vind, dan ben ik inderdaad neoliberaal. Maar ook dat labeltje interesseert me eigenlijk niet. Mijn principe is zoveel mogelijk leven en laten leven. En ik ben akkoord dat een overheid een zekere mate van controle en zelfs repressie moet uitvoeren, er zijn nu eenmaal altijd misbruiken en conflicten, maar dat moet zo beperkt mogelijk gehouden worden.

   Wat ik echter vaststel is dat meer en meer mensen, partijen en organisaties schaamteloos en tot in de meest belachelijke details het leven van anderen willen bepalen, ver voorbij de limieten van wat ik maatschappelijk verantwoord vind. Het gaat immers al lang niet meer over het leefbaar en werkbaar houden van de maatschappij. Die mensen, en laat me eens een groot woord gebruiken dat in deze kringen zeker zal aanslaan, beschouw ik als fascisten. En je kan er toch niet naast kijken dat je die fascisten zowel terugvindt in "linkse" als in "rechtse" kringen. Voor mij zijn links en rechts dus irrelevant, ik keur elke vorm van machtsmisbruik af. Want dat vind ik zo hypocriet aan zowel "linkse" als "rechtse" ideologen : als de repressie uit hun hoek komt is er geen probleem, maar o wee als de ander hetzelfde doet. Voorbeelden ? Geen enkele "linkse" heeft er problemen mee dat racisme bij wet verboden wordt, nochtans is racisme (zolang die overtuiging niet in daden omgezet wordt) niets meer dan een mening die je absoluut mag afkeuren maar in mijn ogen niet mag verbieden. En geen enkele "rechtse" heeft problemen met een hoofdoekenverbod terwijl ook het dragen van een hoofddoek niets meer is dan het uiten van een mening. Een mening die je misschien kan afkeuren omdat je het ziet als een symbool van onderdrukking van de vrouw of van een gebrek aan respect voor onze waarden en principes, maar dat mag ook geen reden zijn voor een verbod.

   Terzake nu, heeft De Wever in dit geval zijn macht misbruikt ? Ja, dat spreekt (voor mij) vanzelf en de man stelt me daarmee geweldig teleur. Maar is hij slechter dan zijn collega's ? Neen, want als puntje bij paaltje komt gaat het altijd om geld en macht om de macht. Zowel ter linker- als ter rechterzijde.

   Tot zover mijn rookgordijn ....

 • door Bram W. op zondag 26 mei 2013

  Mix het systeem van GASboetes met de verschillende manieren van surveillance en jij krijgt een krachtige cocktail die smaakt naar een controlemaatschappij.

  Mijn artikel over de technische mogelijkheid, voor het eerst in de geschiedenis, om ook daadwerkelijk een controlemaatschappij te realiseren: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/05/11/blauwdruk-van-een-controlemaatschappij

 • door Koen Calliauw op maandag 27 mei 2013

  Bericht op de valreep... Deze maandag avond 27 mei beloofd het een hete gemeenteraad te worden. In het Antwerpse stadhuis en vooral buiten, op de Grote Markt. Het verzet tegen de rechtse politieke meerderheid en vooral tegen Bart De Wever zwelt aan.

  Naast foorkramers en kleinere groepen, wordt uitgekeken naar de Antwerp-supporters die weigeren een aanvraag tot betoging te doen voor vanavond. Met argumenten die ook politieke activisten aanhalen. Het volk mort, steun het volk. De raad start om 19u. Wees reeds vanaf 18u op de markt of in de omgeving.

  Met een 'Mars van de Schande' willen de supporters van de fiere voetbal club Antwerp ('The Great Old' met stamnummer 1) vandaag maandag 27 mei omstreeks 18.30 uur voor de gemeenteraad in het stadhuis hun ongenoegen uiten over het verloop van het Antwerps voetbaldossier.

  Julien De Ridder, voorzitter van FASC (Federatie Antwerp Supporters Clubs): 'Wij hebben deze mars georganiseerd om aan te tonen dat Royal Antwerp Football Club leeft.'

  ' Waarom we de mars niet aangevraagd hebben? Omdat, als we dat wel gedaan zouden hebben, ons sowieso geen toestemming verleend zou zijn... Maar het feit dat we geen aanvraag ingediend hebben, wil nog niet zeggen dat we een zootje ongeregeld zullen zijn.'

  Burgemeester Bart De Wever cynisch : 'Er is inderdaad geen aanvraag ingediend. Dat kan nog altijd, overigens. In het beleid hanteren we één gouden regel. De vrije meningsuiting staat voorop. In die zin gedogen we heel veel betogingen in de stad die niet zijn aangevraagd. We evalueren ieder geval apart. Maar er zijn grenzen aan dat gedogen. Als mensen manifest ingaan tegen de richtlijnen van de politie zal er worden opgetreden.'

  Gedogen ? Heel veel betogingen die gaan toelating hebben ? De burgemeester liegt als zelfverklaarde heraut van de 'vrije meningsuiting'. Zaterdag werden 80 rustige en helemaal geen 'zootje ongeregeld' Monsanto actievoerders gearresteerd.

  Royal Antwerp FC is bekend om haar hooligans. Gaan de flikken het groot aantal verwachte 'illegale' Antwerp betogers oppakken, in bussen stoppen en een GAS-boete geven ? De organisator van mogelijke rellen is bekend.

  Bestormen deze avond voetbal supporters en anderen de raad ?Antwerp Football Club leeft. De harde, aanzwellende oppositie ook. Hand in hand, dus. Laat De Wever 'een poepje ruiken'...

 • door Peter de Boer op maandag 27 mei 2013

  't is jammer voor u maar de betoging is inmiddels wel aangevraagd en toegestaan!!!

  Hoe moet ik uw laatste alinea lezen? Roept u nou op tot gebruiken van geweld of hoopt u alleen maar dat er rellen zullen uitbreken?

  Peter de Boer

  • door Koen Calliauw op maandag 27 mei 2013

   Peter De Boer, wegens mijn vraag 'bestormen deze avond voetbal supporters en anderen de raad ?' wordt ik er door u beschuldigt 'tot het gebruiken van geweld' aan te zetten. Niet mis.

   De betoging zou volgens u op het nippertje aangevraagd en toegestaan zijn. Ook niet mis. Wanneer kleinere oppositie groepen dat trachten te doen worden ze naar de periferie van de stad verwezen, krijgen geen toelating en worden niet 'gedoogd'. Iets wat De Wever angstig geworden, sowieso de Antwerp supporters als 'gunst' zou verlenen. Blijkbaar heeft de burgemeester de politie codex en reglementen aan zijn laars gelapt. Of lalt u.

   De Wever niet welgevallige initiatieven worden met politie geweld aangepakt en gecriminaliseerd. Zie de anti-Monsanto 'wandeling' van vorige zaterdag. Betogingen e.d. moeten volgens de politie codex weken op voorhand aangevraagd worden. Niet dus wanneer hij ten gevolge zijn politiek van het opzetten van Antwerpenaren tegen mekaar, forse tegenwind krijgt van het gewone volk. De Wever heeft na vier maanden vulgair discriminerend 'beleid' ten voordele van de rijken, redenen om ongerust om zich heen te kijken. Het volk is niet gek. Of is dit aanzetten tot moord ?

   Ik was er bij terwijl honderden Antwerp supporters met spandoeken, Bengaals vuur en hun clubliederen zingende op de Groenplaats verzamelden. Deze keer geen probleem voor de handelaars en de toeristen ? Ik liep mee in de mars van duizend of meer. Langs overvolle terrassen en horeca, door smalle straten naar de Grote Markt. Ook nu alles ok voor UNIZO en C° ? De Grote Markt is zoals de Groenplaats verboden gebied voor democratische uitingen. Herinner je hoe PVDA-gemeenteraadslid dokter Mie Branders daar een GAS-boete opliep (door de rechter teniet gedaan) wegens het begeleiden van ouderen die om een griepspuit kwamen.

   De Antwerp supporters bezetten massaal en luidruchtig de Grote Markt terwijl de gemeenteraad in volle gang was. Goed zo, ik heb respect voor deze volkse mensen die De Wever inderdaad 'een poepje lieten ruiken'.'Bestormen deze avond voetbal supporters en anderen de raad ?', vroeg ik me dus af. Neen, ze gedroegen zich strijdbaar en zelfbewust. Betrek uw interpretatie van mijn woorden op uzelf. Leer lezen.

   Ik riep niet op tot geweld, maar deed wat ook de politie doet. De kans op rellen analyseren. En geweld was mogelijk. Binnen deze specifieke massa supporters leven kleinere groepen die regelmatig geweld gebruiken voor, tijdens en na wedstrijden. Ooit van 'hooligans' gehoord ? In hun 'mars' tegen De Wever liepen woedende mensen mee. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen en jongeren. Ze gedroegen zich militant en correct.

   Dit was een politieke 'mars' die de Antwerpse burgemeester als een nederlaag kan optekenen. Hij verliest snel van zijn pluimen. Hij ging voluit op zijn bek dankzij 'The Great Old' die op de Groenplaats en de Grote Markt een zee van platgetrapte Jupiler blikjes achterliet.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties