Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Open brief aan Etienne Vermeersch

Maandag 6 mei 2013 is alweer een dieptepunt bereikt wat het publieke vertoon van verachting voor de islamitische cultuur betreft. Hoe diep kan je vallen als patriarch der Vlaamse filosofen.
maandag 13 mei 2013

Waarde professor,

Maandag 6 mei 2013 is alweer een dieptepunt bereikt wat het publieke vertoon van verachting voor de islamitische cultuur betreft.  Hoe diep kan je vallen als patriarch der Vlaamse filosofen. Het schouwspel deed me denken aan de schreeuwlelijke imams die in moskeeën op de boerenbuiten in Marokko met schorre stem de onfeilbare superioriteit van de islamitische cultuur ten opzichte van de Westerse cultuur met evenveel hoogmoed en dwaasheid verkondigen aan een publiek van ongeletterden. Mijn kritiek focust zich op de dwaasheid van uw stelling (Islam zou een achterlijke cultuur hebben voortgebracht) en de laakbaarheid van uw methode (schelden, vernederen en veralgemenen).

Eigenlijk moet ik dank u zeggen, professor! Ik hoop dat heel veel Vlaamse moslims uw demonstratie in hoogmoed hebben gezien en dat er nog meer de clip online via Facebook en Twitter delen. Het zal, bij wie onder hen enig plichtsbesef leeft, onvermijdelijk leiden tot een introspectie. Er is dus wel degelijk een gigantisch probleem binnen de internationale moslimgemeenschap. Niet dat dat uw doel was natuurlijk. Uw doel was vernederen door de essentie van het Moslim-zijn te kraken zonder daarvoor het individu te bespotten. De twee zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. U bent té intelligent om de logische deductie achter uw stelling niet in te zien.

U kraakt de islamitische cultuur af als een barbaarse deviatie van gezond verstand. Nochtans zou u, of all people, beter moeten weten en uw hoofd in eerbied buigen voor uw islamitische voorgangers. Mensen die mee vorm hebben gegeven aan de infrastructuur der ideeën waar uw denkbeelden uit zijn ontstaan. Het is te gek voor woorden om een 14 eeuwen oude cultuur zo maar af te kraken als achterlijk op basis van het aantal Nobelprijzen toegekend aan moslims! Waar haalt u dat soort belachelijke simplismen toch vandaan? 

De diepe malaise die de moslimgemeenschap wereldwijd karakteriseert is niet het logisch gevolg van de islamitische cultuur. Elke serieuze historicus of socioloog zal u dat wel weten te vertellen. U hoeft daar overigens geen professor voor te zijn om tot dat inzicht te komen. Het lange proces van verval van de productie van wetenschappelijke inzichten in moslimlanden sinds de 16de eeuw is het gevolg van de geopolitieke machtsverschuiving, de toenemende druk uit Europa dat het globale economisch epicentrum werd, de toenemende interne verdeeldheid binnen het Ottomaanse rijk en de verdamping van vrijheid in het algemeen in moslimgebieden.  Dat het bergaf ging is een jammerlijke constatatie maar het neemt niet weg dat Islam wel degelijk een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd tot de menselijke vooruitgang. De eerste moslim Nobelprijswinnaar, Muhammad Abdus Salam (fysica, 1979) uitte al in 1979 zijn diepe verontrusting over de stilstand van wetenschappelijk onderzoek in de moslimwereld.  Het gebrek aan vrijheid is zonder meer de belangrijkste oorzaak van de ellendige situatie waarin moslims vandaag verkeren. Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Er zijn voor de leergierige Vlaming genoeg eminente auteurs die ondanks hun meningsverschillen met de Islam alsnog de wijsheid hadden om te erkennen dat het een cultuur is die heeft bijgedragen tot de vooruitgang van de mens in het algemeen en van wetenschap in het bijzonder. U zult ze wellicht ook wel kennen; Arkoun, Rosenthal, Victor Hugo,  De Lamartine, Montesquieu, Kasimirski, Rousseau, Watt, Massignon, Rondot, Ralph, Tolstoï, Goethe, Shaw, d’Herigny, Besant, ja zelfs Napoleon Bonaparte en talrijke anderen. In de schaduw van uw illustere voorgangers past enkel nederigheid en terughoudendheid.

Ik vraag me trouwens af waarom u zich tot dat soort toogpraat verlaagt? Zijn het stuiptrekkingen van een hogepriester van de Vlaamse georganiseerde vrijzinnigheid? Is het zo erg gesteld met de vrijzinnigheid in Vlaanderen dat men elk perspectief op de toenemende superdiversiteit in de grote Vlaamse steden uit het oog verliest? Hannah Arendt zei ooit dat de grootste revolutionair na de revolutie de meest hartstochtelijke conservatief wordt. U heef uw strijd gestreden tegen een bekrompen Katholiek Vlaanderen in de vorige eeuw, waarvoor dank. Uw verdiensten zijn dan ook talrijk. Dat miskennen zou misplaatst zijn. Maar besef nu eens dat we ondertussen de 21ste eeuw zijn binnengestrompeld. Dat een secularisme dat uitsluit geen secularisme meer is. Neem eerder voorbeeld aan Jurgen Habermas. Bij leven reeds onsterfelijk en grote pleitbezorger van het post-secularisme. Een concept dat in uw oren wellicht als blasfemie moet klinken. Echter, besef dat de wereld morgen in toenemende mate divers zal zijn. Dat Islam voor een toenemend aandeel van de bevolking een inspiratiebron is en dat samenleven in de toekomst veronderstelt dat een nieuw sociaal contract ons bindt gebaseerd op wederzijdse acceptatie en respect! Laat uw 20ste eeuwse referentiekader (vrijzinnigen versus kaloten) dus best rusten en heb de moed om toonaangevende denkers te volgen in de zoektocht naar hoe we samen de toekomst van Vlaanderen, België en Europa kunnen verzekeren zonder elkaar in de weg te lopen.

Het is samen dat Vlaanderen er zal geraken. Ons blijven verdelen op basis van dwaze veronderstellingen en achterhaalde misconcepties over Islam belemmert het proces van introspectie binnen de Vlaamse moslimgemeenschap en is bovendien bijzonder nefast voor de creatie van welvaart en welzijn voor alle Vlamingen.

Hoogachtend,

Fouad Gandoul
Politoloog en secretaris van vzw EmBem (Empowering Belgian Muslims)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

18 reacties

 • door hdeley op maandag 13 mei 2013

  Beste Fouad, uitstekende "open brief", bedankt. Wat de Vlaamse vrijzinnigheid betreft, ook al delen velen die zichzelf "vrijzinnig" noemen, de laïcistische ideologie van EVermeersch, dan zijn er gelukkig toch ook vrijzinnigen die pleiten voor een actief pluralisme binnen een inclusieve lekenstaat. Herman

  • door Rikm op dinsdag 14 mei 2013

   ... zet je bij de enen "vrijzinnig" tussen aanhalingstekens en bij de anderen niet? Waarom gebruik je het woordje "gelukkig"? Ben je dan niet blij met verscheidenheid van opinies in je "actief pluralisme binnen een inclusieve lekenstaat"? Of is dat laatste maar een holle, politieke slogan? Wat wil het eigenlijk zeggen? Moet het actief pluralisme maar van één kant komen? Moet de inclusieve lekenstaat iedereen insluiten, behalve zichzelf?

  • door anja op maandag 13 mei 2013

   Beste Mohamed, tijdens de hoogdagen van de Islam bezetten Moslims een deel van Europa, was de Moslim wetenschap de meest vooruitstrevende ter wereld, en leefden in Moslim gebieden verschillende godsdiensten en intellectuelen veel vreedzamer samen dan wanneer de Christelijke Inquisitie het van hen overnam.

   Vergelijk dat met wat het Westen gedaan heeft tijdens haar hoogdagen, tenminste wat haar wetenschappelijke hoogdagen betreft: het Midden-Oosten en een deel van de rest van de wereld bezet, EN daar tegelijk de meest wreedaardige dictaturen geïnstalleerd.

   Wat de Islam tijdens zijn hoogdagen heeft bereikt is een voorbeeld voor ons allen, en zeker ook voor 20e eeuwse Westerse politici.

   Je lijkt verder te vergeten dat het vandaag precies de radicale Islam is die tegen de door het Westen gesteunde dictators in het Midden-Oosten aan het vechten is ... ?

   Conclusie: je kan onmogelijk dictatuur en Islam op één en dezelfde hoop gooien. Historisch gezien is dat totaal fout. Ik begrijp en deel je strijd tegen de Marokkaanse dictatuur, én tegen elke vorm van religieus fundamentalisme (dus zeker ook Moslim fundamentalisme), maar we gaan niet van dictaturen en radicalen afgeraken door radicaal het verleden te ontkennen en een ingewikkelde geopolitieke situatie te reduceren tot een simpel religieus probleem ... .

   • door Rikm op dinsdag 14 mei 2013

    Onze voorouders (enfin, die van nogal wat Spanjaarden, Fransen enz.) moesten zich gelukkig prijzen, dat ze bezet werden door de "Moorse" legers. Maar daarna is het in de "Moorse regionen" allemaal kommer en kwel, wanneer ze op hun beurt bezet worden. Bezetting is bezetting. Je kan niet verlangen dat men hier moet collaboreren en daar in het verzet moet gaan om je historische theorie over het hoogtij van de islam te bevestigen.

   • door kubo op dinsdag 14 mei 2013

    "maar we gaan niet van dictaturen en radicalen afgeraken door radicaal het verleden te ontkennen en een ingewikkelde geopolitieke situatie te reduceren tot een simpel religieus probleem ... " Klopt, maar we gaan er ook niet vanaf geraken door alles maar in de schoenen van "Het Westen" te steken. Trouwens, een interessantere vraag lijkt me : hoe komt het dat er een einde kwam aan die -volgens jou- ongelofelijke hoogdagen ? Laat me eens raden; de schuld van het westen...

 • door anja op dinsdag 14 mei 2013

  Schitterend verwoord, proficiat!

 • door Dirk De Wolf op dinsdag 14 mei 2013

  Uw kritiek op E Vermeersch focust zich op “de dwaasheid van uw stelling (Islam zou een achterlijke cultuur hebben voortgebracht) en de laakbaarheid van uw methode (schelden, vernederen en veralgemenen).”

  U legt iemand woorden in de mond die hij nooit heeft uitgesproken en misbruikt deze door u geformuleerde woorden om hem eens goed zijn irrationeel vet te geven. Wat is dat anders dan uitschelden?

  Welk argument haalt u eigenlijk aan? ‘Dat de Islam een cultuur is die heeft bijgedragen tot de vooruitgang van de mens in het algemeen en van wetenschap in het bijzonder.’

  Wie betwist er dat?

  Wat is de betekenis van de verwijzing naar de belangrijke bijdrage van Arabische denkers en wetenschappers, waar het tijdskader van die bloeiperiode er een was van openheid van geest, gedrevenheid in het zoeken, het willen weten …. een maatschappelijke context van (relatieve) tolerantie … een veelheid aan geschriften, publicaties en vertalingen … . Hoe anders dan de huidige tijdsgeest in vele landen die zich vandaag beroepen op de islam en het glorieuze islamitische verleden.

  Uw argument zou een bron van inzicht kunnen zijn maar u haalt het eerder aan als een historisch gebod zodat u aan het leerzame voorbijgaat. Is het niet correcter te stellen dat er onder een economisch-politiek-militaire structuur die gedomineerd werd door de islam in een bepaalde periode heel wat voortgebracht werd door islamitische, joodse, christelijke, Indische …. zelfs atheïstische denkers en doeners?

  Dat de geest van openheid en het tot zich nemen van verworven inzichten samen met koortsachtig zoeken in dit bloeiproces de belangrijke motor of drijfveer was en niet de godsdienst?

  Wie anders dan die denkers en doeners zelf hebben uiteindelijk verdienste aan de overdracht, de verdieping en hun bijdrage aan de vooruitgang? De koran, de islamitische overheid?

  Aan die denkers en doeners hebben veel verlichte geesten uit de renaissance en de verlichting veel te danken. Wie ontkent dat?

  In dezelfde kritische en zoekende geest wordt de dag van vandaag in vele landen wetenschappelijk onderzoek verricht en vooruitgang geboekt. Kan het in een andere geest?

  Is het verkeerd vast te stellen dat in heel wat landen, waar de leiders zich beroepen op de islam, deze open en zoekende geest vandaag in de verdrukking is en dat dit één van de redenen is waarom de hedendaagse bijdrage aan de vooruitgang van de wetenschap er minder is?

  Is dit geen toestand waarin allen die begaan zijn met wetenschap en vrij denken, verandering in willen zien?

  Lever je een bijdrage aan deze verandering door gewoon te verwijzen naar een verleden dat al eeuwen voorbij is?

  Wat kan je als kritische rationele en zoekende mens nu verwachten van de dogma’s van eender welke godsdienst?

  Kunnen dogma’s in het algemeen of ze nu van religieuze, nationalistische, culturele, hegemonistische, ideologische … aard zijn als uitgangspunt dienen voor wetenschap en inzicht in het algemeen?

  Als ‘de Islam voor een toenemend aandeel van de bevolking een inspiratiebron is’ in welk land of in welke beweging vind ik dan enig soelaas om mij een idee te vormen van een post-islamisme dat niet uitsluit (in navolging van het post-secularisme dat niet uitsluit waar u het over hebt)?

  Hoe moet ik het verhaal van die brave dappere Marokkaanse jongen met zijn bord voor zijn buik ‘ I’m proud te be an atheist‘ plaatsen in dit kader ? Kan die jongen zijn leven gered worden door een post-islamitische beweging in binnen of buitenland? In feite is dit voor mij de belangrijkste vraag. Help die jongen en tegelijk Marokko vanonder het autoritaire vrijdenkfnuikende juk met uw netwerk van post-islamisten. Mijn atheïstische steun heb je onmiddellijk en die van E Vermeersch ongetwijfeld ook. Met E Vermeersch uit te schelden en u te wentelen in een heroïsch verleden of een postmodern heden help je niets of niemand vooruit.

  • door Selis op dinsdag 14 mei 2013

   Schitterende commentaar op Fouad zijn artikel!

 • door Michel De Ruyck op dinsdag 14 mei 2013

  Dank je wel Fouad. Ik volg steeds met fascinatie de commentaren hier en heb het altijd nagelaten omdat anderen het zoveel beter kunnen verwoorden. Dus ook bij mijn eerste deelname dit citaat met een zeer vriendelijke dank aan Sarah Bracke: «Neutraliteit bestaat niet. Wie bepaalt wat neutraal is? Een dominante meerderheid, die zichzelf als neutraal beschouwt, zoals Etienne Vermeersch. [...] «Men schermt met de scheiding tussen kerk en staat, maar die is in België in grote mate geënt op godsdienstvrijheid, en minder op neutraliteit. Godsdienstvrijheid in onze context betekent dat het absoluut mogelijk moet zijn om een hoofddoek achter het loket te dragen.» «De media spelen een grote rol in dit vermoeiend achterhoedegevecht. Waarom steeds weer Vermeersch en andere witte mannen die over de hoofden van moslimvrouwen heen spreken uitnodigen? White men saving brown women from brown men, zei de postkoloniale denkster Gayatri Spivak in de jaren ’80. We kennen de standpunten van die witte ridders van de beschaving, we kennen ze al sinds de koloniale missies. Zet die plaat af.»

  Nagel op de kop!

 • door Maurice op dinsdag 14 mei 2013

  Fouad Gandoul gaat hier voorbij aan de kern van de zaak.

  In het debat van 6 mei verdedigde Vermeersch zich tegen een voorstel om islamofobie te vervolgen. Hij vond het bedenkelijk dat men bijvoorbeeld niet zou mogen zeggen dat de islamitische cultuur achterlijk is.. Hij wees er daarbij op dat je op basis van bepaalde criteria kan zeggen dat de Amerikaanse cultuur achterlijk is, en dat volgens dezelfde criteria de islamitsche cultuur nog achterlijker zou zijn. Het eerste stelt blijkbaar geen probleem, het tweede wel. Deze open brief bevestigt dat: Fouad Gandoui verwijt Vermeersch nergens dat hij de Amerikanen gekwetst heeft, een volk aan wie we toch heel wat te danken hebben. Waarom dat verschil?

  De vraag is dus niet zozeer of Vermeersch iets zegt dat niet waar is, maar wel of hij het recht heeft om dat te zeggen. Vergeet niet dat Vermeersch doodsbedreigingen ontving in verband met een uitspraak over de Mohammedcartoons. En hij was de eniige niet.

  • door Selis op dinsdag 14 mei 2013

   Net als Dirk De Wolf een schitterende repliek. Fouad heeft Vermeersch' punt helemaal niet begrepen. (Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat sommigen dit moedwillig doen om hem te beschadigen... een mens van 79 jaar, jongens toch, heb respect en/of geduld! Christendom mag/mocht hij hard bekritiseren, maar islam niet... hoe flauw... en wat een dhimmitude.) Fouad verwart bovendien EEN heroïsch verleden van de islam met DE islamitische cultuur. Maar gaat voorbij aan de kernvraag waarom die islamitische inspiratie/verlichting ten tijde van de expansie niet veel later OVERAL is stilgevallen. Fouad betreurt dit wel, maar verklaart dit (zowel vandaag als historisch) niet. Evenmin belicht hij waar de islamitische succesperiode van vernieuwing in grote mate aan te danken was -Dirk doet dat wel: (intelligente maar naïeve?) joden, christenen, Perzen, Indiërs... die nadien heel snel mochten ondervinden waar het in de islamitische Civitate Dei werkelijk om te doen was. Bid'ah (in het Arabisch) betekent innovatie/vernieuwing, maar het ging heel snel enkel nog 'ketterij' betekenen. Zal het ooit veranderen? Ik zie in ieder geval niet in hoe een islamofobiewet ertoe kan bijdragen dat de 'ijtihad' (periode van verlichting in de islam) ooit zal terugkeren. Trouwens, Fouad, ben jij voor een islamofobiewet? Dat maak je dus ook niet erg duidelijk in je betoog. Toch iets waar het TV-debat in wezen over ging...

  • door Rikm op woensdag 15 mei 2013

   ... die begrepen heeft wat professor Vermeersch op TV gezegd heeft. Ook Bert Anciaux was bij die gelegenheid niet mee. Wat ik op Kifkif en op DeWereldMorgen zoal te lezen krijg noopt mij te begrijpen dat men vanuit die hoek in elk geval probeert om Professor Vermeersch inzake de islam het zwijgen op te leggen. Het lijkt er zelfs een beetje op dat men hem in allerlei programma's en columns opvoert om zijn, intussen bekende, mening te ventileren, opdat het daarna des te makkelijker zou zijn om hem definitief neer te sabelen. Is dat niet wat er een dik decennium geleden met Professor Vermeulen gebeurd is?

   Intussen wordt de objectieve waarnemer voortdurend geconfronteerd met de klassieke tegenstrijdigheden en ongerijmdheden waar la décharge van de islam zich al altijd aan bezondigd heeft. Nemen we bijvoorbeeld die intussen door Anciaux in het nieuws gegooide resolutie (overgenomen van de O.I.C. - naar eigen zeggen de organisatie van islamstaten. Islamstaten, die, zoals we overal kunnen lezen, niet bestaan) tegen islamofobie (een stukje newspeak, waarbij kritiek wordt herleid tot een psychische stoornis). Daarin lezen we in het eerste van acht artikelen, dat De Islam niet als een blok mag worden beschouwd. En dit terwijl alle acht artikelen het hebben over De Islam...

   En nog ééntje om het af te leren. Met fierheid wordt Muhammad Abdus Salam opgevoerd, de eerste (de enige in fysica) moslim Nobelprijswinnaar. Nu weet ik wel dat ik van de alhier aanwezige academici niet mag googlen om iets aan de weet te komen, maar ik doe het toch. Abdus Salam blijkt goed te hebben samengewerkt met Bhutto, zolang hij de Pakistaanse natie, waarvan je niet mag zeggen dat het een islamstaat is, maar waarvan zowat de hele bevolking de zo vredelievende islam aanhangt, zolang hij die natie dus hielp met het vervaardigen van een atoombom. Op het moment echter van zijn nobelprijsuitreiking was Salam echter al een tijdje naar Europa uitgeweken, omwille van religieuze redenen. De Pakistaanse regering - die geen islamstaat bestuurt - had Salam en de zijnen tot niet-moslims verklaard. Op zijn zerk werd het woordje "moslim" uit "eerste moslim nobelprijswinnaar" geschrapt... Het zal wel zijn dat het regime van Bhutto dictatoriaal en onderdrukkend was en dat zulks geen eigenschap van de islam is, maar de verwevenheid is toch te groot om te negeren. Bovendien kon Salam zijn werk doen onder het regime, maar werd hem het leven zuur gemaakt door de godsdienst.

 • door caspar op dinsdag 14 mei 2013

  "Le divin Mahomet enfourchait tour à tour / Son mulet Daïdol et son âne Yafour ; / Car le sage lui-même a, selon l’occurrence, / Son jour d’entêtement et son jour d’ignorance".

  Victor Hugo, La Légende des Siècles (Partie III l’Islam)

 • door Meera op woensdag 15 mei 2013

  Waarom BLIJVEN mensen in hun blog of in hun nieuwsbericht praten over 'de islamitische cultuur' ?? Er BESTAAT geen uniforme islamitische cultuur ! De Islam is een religie, die bovendien overal anders wordt geïnterpreteerd en gepraktiseerd. Kunnen we de Chinese Islam vergelijken met de Arabische Islam ? Nee, hou dus op met voortdurend te spreken over een 'islamitische cultuur'. Vermeersch maakte dezelfde fout.

  • door Selis op woensdag 15 mei 2013

   ... maar dat is te gemakkelijk ... Dan kun je over niets meer praten ... We praten ook over de Amerikaanse, de christelijke enz. cultuur. Van daar uit kun je uiteraard nuanceren en differentiëren. De meeste moslims doen het zelf toch ook zo? En dan heb je er ook nog die het voortdurend over 'dit is islamitisch en dat is onislamitisch enz.' hebben. Vraagje aan jou Meera: is wat Imad Iddine Habib momenteel overkomt in Marokko islamitisch of onislamitisch?

   • door Meera op donderdag 16 mei 2013

    Neen Thomas, in mijn omgeving althans heb ik nog nooit horen spreken over de 'christelijke' cultuur. Nooit heb ik een moslim horen zeggen dat het Christendom een 'pedofiele' religie is. Noch hoor ik moslims zeggen dat boeddhisten moslimhaters zijn, nochtans doen boeddhistische monnikken actief mee aan de vervolging van de Rohinya in Myanmar. Om maar enkele voorbeelden te noemen. De eerste reactie van mijn moeder was : "dat is vreemd, het boeddhisme is een zeer vreedzame religie." Hoe komt het dat wij een onderscheid kunnen maken tussen wat de religie zegt en wat een mens daadwerkelijk doet ?? Jullie kunnen dat blijkbaar niet...

    En wat de heer Habib overkomt is onislamitisch, dat weet u maar al te goed. Is wat de kindsoldaten in Afrika overkomt - in naam van de aspiraties voor een Bijbelse staat van Kony - christelijk ? En de gruwel van de areligieuze communistische staten van weleer en ook nu nog in Noord Korea, is iedere atheïst het daarmee eens ? In Noord-Korea worden christenen in concentratiekampen gestopt. My point is : Mensen zullen altijd pogen om hun slechte daden en hun bekrompen ideeën te legitimeren door het misbruiken van één of andere ideologie. Wat Mao en Stalin hebben gedaan, was dat wat Marx voor ogen had ? Just sayin' ...

 • door Meera op donderdag 16 mei 2013

  "Het lange proces van verval van de productie van wetenschappelijke inzichten in moslimlanden sinds de 16de eeuw is het gevolg van de geopolitieke machtsverschuiving, de toenemende druk uit Europa dat het globale economisch epicentrum werd, de toenemende interne verdeeldheid binnen het Ottomaanse rijk en de verdamping van vrijheid in het algemeen in moslimgebieden"

  Ik ben blij dat althans iemand dit heeft begrepen ! Dit is een zeer juiste analyse, mensen die de Islam met de vinger wijzen, moeten mij uitleggen hoe het komt dat de Islam in de regio 1300 jaar lang nooit een probleem vormde. Versta me niet verkeerd, er waren in die lange geschiedenis wel degelijk islamitische revoluties, met het centrale idee om terug te gaan naar de "puurheid van de originele Islam". Maar nooit met een extremistische ondertoon. Nooit zo agressief en repressief jegens vrouwen, minderheden en niet-gelovigen. Ik kan mij echt niet van de indruk ontdoen dat (en ik hou hierbij mijn lessen islamitische geschiedenis in gedachten) de problemen zijn begonnen wanneer wij ons zijn beginnen moeien...

 • door evermeer op woensdag 22 mei 2013

  Vermeersch over ‘achterlijk’.

  Hoewel het uiterst vermoeiend wordt zal ik toch nog eens een poging doen om enkele zaken recht te zetten. Ging de kern van dit debat met Anciaux over de vraag of de islam achterlijk is? Neen, neen, neen. Het debat ging over een voorstel tot resolutie van Anciaux tegen de zogenaamde islamofobie. Persoonlijk, en vele anderen met mij, zijn ervan overtuigd dat dit een uiterst gevaarlijke aanval is op de vrijheid van meningsuiting. De strijd tegen die zogenaamde ‘islamofobie’ en voor wetgeving tegen blasfemie wordt nu al jaren gevoerd door een machtige instelling: de ‘Organisation of Islamic Cooperation’. Die instelling, die nu samengesteld is uit de officiële afvaardiging van 56 ‘islamitische landen’ heeft in een verklaring van Kaïro in 1990 duidelijk gesteld dat de posities van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondergeschikt zijn aan de shariah. Ik herinner eraan dat de traditionele shariah o.m. voor geloofsafval de doodstraf voorziet (en onthoud nu eens definitief dat, als ik zoiets schrijf, ik dat restloos kan bewijzen). Naast die ‘Verklaring’ is er dus de strijd tegen de ‘islamofobie’. Ieder redelijk mens die de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting een hoge waarde vindt, heeft het recht en m.i. de morele plicht om die twee speerpunten van de OIC te bestrijden. In de resolutie van Anciaux worden 8 punten vermeld die kenmerkend zouden zijn voor islamofobie. Slechts in 1 punt worden moslims vermeld; de 7 andere hebben betrekking op ‘de islam’ als zodanig. De islam is, zoals andere godsdiensten en ideologieën een verzameling leerstellingen die waar of onwaar kunnen zijn en waarvan in een, zelfs vinnig debat, zonder geweld, die stellingen mogen verdedigd of bestreden worden. Aangezien het een hoog doel is dat de waarheid ooit aan het licht komt, is het nuttig die strijd telkens weer te voeren, vanuit alle kanten. Door te beweren dat enkele aspecten van de islam niet eens mogen bestreden worden, wordt dit debat in zijn essentie onmogelijk gemaakt. Sinds de 16de eeuw is er in West-Europa een traditie gegroeid waarin aanvankelijk protestanten en katholieken elkaar met redelijke argumenten, maar ook met scheldwoorden aanvielen. Het ergste was dat ze er ook de godsdienstoorlogen over voerden. In de loop van de 17de en 18de eeuw is het duidelijk geworden dat dit zonder geweld moet gebeuren. Maar de heftige woordenstrijd, ook met spot, is, gelukkig, gebleven. In de 18de en de 19de eeuw is daar ook de algemene strijd tegen christendom en godsdienst in het algemeen bijgekomen. Zo was er het beroemde boek over “Les trois imposteurs” (De drie bedriegers: Mozes, Jezus en Mohammed). Zolang fysiek geweld en persoonlijke laster worden uitgesloten, is dit een positieve ontwikkeling. (Onze huidige wetgeving voegt er nog een paar aspecten aan toe, maar daar ga ik nu niet op in - kan eventueel later - ). De eis om het recht op deze woordenstrijd te voeren is voor een democratie van kapitaal belang: the First Amendment van de USA is daar een voorbeeld van. Ik zal tot mijn laatste snik deze strijd met alle rationele middelen voeren. Mensen die zeggen dat ik in het bijzonder tegen de islam strijd, kennen mijn verleden niet, of liegen welbewust. Ik heb gestreden tegen de kruisbeelden in de rechtbanken, tegen de ‘specificiteit’ van het katholiek onderwijs waardoor leraars die na een echtscheiding hertrouwden werden buiten gegooid. Ik heb gestreden tegen het christendom in het algemeen (zie mijn uitspraak: “Geen enkele godsdienst heeft in de geschiedenis een zo breed spoor van bloed, onschuldig lijden en dood achter zich gelaten als het christendom”. Ik heb gestreden tegen de katholieke Kerk in het bijzonder, meer bepaald inzake contraceptie, abortus en euthanasie. Ik heb gestreden tegen het Stalinisme en het Maoïsme. Ik heb gestreden tegen het Vlaams Blok: op een verkiezingavond heb ik op de TV aangetoond dat de leiders bijna allemaal een neo-naziverleden hadden. Enz. enz. Het is dus flagrant gelogen te beweren dat ik het in het bijzonder tegen de islam heb. In tegenstelling tot veel anderen (zie de debatten in Kifkif en DWM) vermijd ik meestal (tenzij ze mij eerst aanvallen) het tegen personen te hebben, en daarbij vermijd ik altijd vernederende of beledigende uitspraken (vergelijk mijn teksten in dat opzicht met die van bvb. Blommaert). In vroegere uitspraken over de islam heb ik maar eenmaal het woord “achterlijk” gebruikt, nl. in de volgende zin: “wie zegt dat de huidige islam achterlijk is tegenover het Westen, moet ook toegeven dat het Westen achterlijk was tegenover de Arabisch-Perzische cultuur van de 8ste-12de eeuw”. Waarom heb ik dan in dit laatste debat dat woord gebruikt? (Dat ik nota bene ook op de Verenigde Staten heb toegepast). Omdat het hier ging over vrijheid van meningsuiting en ik wou aantonen dat die termen in zo’n context gebruikt mogen worden; zelfs al zouden ze onwaar zijn; zelfs al klinken ze beledigend. Wie willekeurige limieten stelt aan wat mag gezegd worden, doodt de echte vrijheid van meningsuiting. Sommige mensen zijn al beledigd als je zegt dat God niet bestaat. Maar hoe kan je dan ernstig dat twistpunt bespreken? Sommige moslima’s zijn beledigd als ik zeg dat Mohammed seks had met Aisha toen ze negen jaar was, hoewel de volledige islamtraditie dat bevestigt. In een discussie over de vergelijking van culturen (zoals ik vaak in mijn seminaries heb gehad) zou ik het woord ‘achterlijk’ niet gebruiken: dat ligt niet in mijn temperament. Ik zou bvb. zeggen dat de Arabische cultuur op wetenschappelijk vlak een achterstand heeft op de Westeuropese: dat is een onomstootbare waarheid. Nu moest ik wel het woord ‘achterlijk’ gebruiken om duidelijk te maken dat de vrijheid van meningsuiting toelaat ook dat te zeggen. De bewering dat een uitspraak over een godsdienst tevens een uitspraak over de aanhangers van die godsdienst is, is te gek voor woorden. Ik ben zeer gelovig katholiek geweest tot de leeftijd van 25 jaar. Was ik kan ‘achterlijk’? Neen, wel onwetend door mijn opvoeding. Mijn beste persoonlijke vriend sinds ca 60 jaar is een gelovige katholiek. Mijn moeder, waarvan ik zielsveel hield, was een heel vrome vrouw. Denkt iemand dat ik mijn moeder wou beledigen toen ik de Kerk aanviel? Onzin dus. Ik heb debatten gehad met Dewinter, Annemans, Abu Jahjah, Tarik Ramadan, mgr Léonard, enz. enz. Daar is nooit een onvertogen woord gevallen en die zijn geëindigd met een handdruk en bij moslims soms met een omhelzing. Mensen, van welke opinie ook, blijven voor mij medemensen die ik als mens respecteer, ook al vind ik hun ideeën en soms hun daden fout. Maar ideeën en daden die ik fout vind, zal ik bestrijden (zonder geweld) en zeker gevaarlijke instellingen zoals de OIC.

  Etienne Vermeersch

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties