Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De Standaard ontdekt klassenmaatschappij

Als de vos de passie preekt, of iets actueler, als De Standaard begint over klassenonderscheid, boer let op je ganzen.
dinsdag 9 april 2013

Waarover gaat het? Een beroemd koppel uit de VS, de zangeres Beyoncé en haar man, de rapper Jay-Z, hebben onlangs hun huwelijksverjaardag gevierd op Cuba. Reizen naar Cuba is bij wet verboden door de VS-overheid. Er staan straffen op tot tien jaar cel en boetes tot een kwart miljoen dollar.

Maar merkt de krant schamper op, omdat het beroemd stel tot de betere klasse behoort, hoeven ze zich daar geen zorgen over te maken. Wie zich wel zorgen moet maken is president Obama, zijn administratie zou immers toestemming verleend hebben tot de reis. 

Handig om de focus daar op te leggen. Daardoor verdwijnt het schandaal waarover het eigenlijk gaat compleet uit het beeld. Een mooi staaltje van journalistieke spin.

De kwaliteitskrant rept met geen woord over hoe belachelijk het is dat burgers van een land dat de vrijheid hoog in het vaandel draagt, niet eens mogen reizen naar een van hun favoriete toeristische bestemmingen vlakbij. Integendeel, de krant geeft zelfs een forum aan twee extreemrechtse congresleden die het compleet achterhaald verbod proberen goed te praten.

Volgens de congresleden spijst het toerisme ‘rechtstreeks het regime (sic) dat het Cubaanse volk gewelddadig onderdrukt’. De krant had kunnen opmerken dat de inkomsten van het toerisme heel belangrijk zijn voor het financieren van de Cubaanse gezondheidszorg, die tot de beste van de wereld behoort en die nota bene betere resultaten bereikt dan die van de VS. Ik vermoed dat ze daar in de redactie nog liever doodvallen dan dit te moeten berichten.

Ik vermoed dat ze in de redactie van De Standaard nog liever doodvallen dan dit te moeten berichten.

De krant had kunnen vermelden dat het reisverbod onderdeel uitmaakt van de langstdurende blokkade uit de wereldgeschiedenis, dat de oorsprong ervan afkomstig is uit de Koude Oorlog en dat die al meer dan twintig jaar voorbij is.

Hij had er kunnen aan toevoegen dat extreemrechtse terreurgroepen er met de steun van de CIA in de jaren negentig, alles aan gedaan hebben om het toerisme in Cuba te nekken, inclusief met dodelijke bomaanslagen.

De krant had in dat verband kunnen opmerken dat vijf Cubaanse mannen, die precies omwille van die reden geïnfiltreerd waren in de terreurgroepen, nu al bijna vijftien jaar ten onrechte vastzitten. En dat de bekende filmster Danny Glover op 7 april (twee dagen geleden dus) een bezoek aan een van de Cuban Five geweigerd werd.

Tenslotte had de krant kunnen vermelden dat de congresleden in kwestie zoon en dochter zijn van Cubaanse superrijken die het na de revolutie voor bekeken hielden en met hun rijkdom, incluis de nationale schatkist, naar Miami trokken.

In plaats van achtergrondinfo geeft men het woord aan twee extremistische congresleden en wordt er gefocust op nietszeggende faits divers.

Van een zogenaamde kwaliteitskrant zou je dergelijke achtergrondinfo mogen verwachten. Maar niets daarvan, in plaats daarvan geeft men het woord aan twee extremistische congresleden en wordt er gefocust op nietszeggende faits divers.

Kunnen broodschrijvers van een commerciële groep aan onafhankelijke, of voor mijn part, ernstige journalistiek doen? Ik heb er hoe langer hoe meer mijn vragen bij. 

Het artikel uit De Standaard vind je hier.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

9 reacties

 • door Stef Durnez op dinsdag 9 april 2013

  u vindt het belachelijk dat Amerikanen niet naar Cuba mogen reizen. Wat overigens heel eenvoudig te omzeilen is door via Canda te gaan. Maar u rept uiteraard met geen woord over de verregaande reisrestricties voor Cubanen, door het Cubaanse regime ingesteld sinds de revolutie, waarbij Cubanen tot januari van dit jaar hun burgerrechten riskeerden als ze naar het buitenland reisden, tenzij onder strenge voorwaarden. Het is maar één voorbeeld van uw absoluut subjectieve en onrealistische kijk op het land en op de wereld.

  • door Marc Vandepitte op woensdag 10 april 2013

   Het is niet alleen Canada, maar ook Mexico. Maar dat voorkomt niet dat er zeer zware straffen en boetes boven het hoofd hangen. Een vriend uit California heeft zo een boete gekregen. De dreiging is dus bijlange niet fictief. En daardoor haken heel wat mensen af. Ramingen van toeristenbureau’s in de VS schatten dat indien het toerisme zou vrij gelaten worden in het Land of the Free, er dan enkele miljoenen VS-burgers het eiland jaarlijks zouden bezoeken. Dat zou een boost geven aan het toerisme en aan de Cubaanse economie in het algemeen. En daar is het de VS precies om te doen: economische oorlogsvoering. De grote restricties waar u van spreekt slaan nergens op. In het verleden gingen er al heel wat Cubanen jaarlijks naar het buitenland. Tussen 2000 en 2012 vroegen bijna een miljoen Cubanen een uitreisvisum aan. Het werd toegekend aan 99,4% van hen. Er waren een aantal restricties. Ik noem ze in volgorde van belang: 1. Financieel. Een vliegtuigreis te betalen in vreemde deviezen is voor een doorsnee Cubaan niet weggelegd; idem voor het grootste deel van de bevolking van Latijns-Amerika overigens. Cuba heeft, mede omwille van de blokkade een tekort aan buitenlandse deviezen (zoals de meeste derdewereldlanden trouwens) en wil die deviezen in de eerste plaats besteden aan prioriteiten: import van voedsel, medicijnen, technologie voor investeringen, enz. 2. Visum in land van bestemming. Rijke landen richten muren op tegenover mensen uit arme landen en verlenen zeer moeilijk visa aan mensen uit de landen van het Zuiden, tenzij het zakenmensen zijn. Indien je een Cubaan naar België wil uitnodigen, zelfs voor twee weken, dan zal de Belgische overheid pas een inreisvisum uitreiken indien je financieel borg staat, je zelf over voldoende geld op je bankrekening voorziet, enz. Het zijn dus in de eerste plaats de rijke landen die moeilijk doen. 3. Cubanen die nog hun burgerdienst moesten doen of aan het doen waren, konden niet reizen vooraleer die burgerdienst er op zat. Dat is eigenlijk logisch. In Cuba kan je gratis studeren en het studieniveau haalt het niveau van de beste landen ter wereld. De maatregel was bedoeld om een brain drain te voorkomen. Je kan dat vergelijken met het gratis studeren bij ons in het leger. Dat kan, maar dan moet je wel tekenen voor een aantal jaar (vijf als ik mij niet vergis) dat je verplicht bent om voor het leger te werken. 4. Bureaucratie. In sommige gevallen bleef een uitreisvisum voor Cuba uit, of duurde het lang omwille van de trage bureaucratische molen (de vele administratieve papieren). Dat is nu onlangs afgeschaft: http://www.dewereldmorgen.be/blogs/katrien/2013/01/18/nieuw-cubaans-migratiebeleid-zet-de-deuren-open 5. Tussen de VS en Cuba was er een migratieakkoord. Dat hield in dat in ruil voor 20.000 visa per jaar (voor Cubanen die naar de VS wilden reizen) de Cubaanse overheid zijn grenzen dicht hield (voor migratie naar de VS). Dat was voor Cuba een zeer mager akkoord, maar gezien de krachtsverhoudingen zat er niets anders op. Dat is ook een heel cynisch akkoord, vermits de VS maar meestal slechts jaarlijks een 500-tal visa uitschreven terwijl één à twee miljoen Cubaanse familieleden in de VS wonen. Familiebezoek of gezinshereniging wordt dan praktisch onmogelijk gemaakt door de VS. Tegelijkertijd werden de Cubanen gelokt om illegaal het eiland te verlaten en zich te vestigen in de VS: ze kunnen daar gezien de zwakke waarde van de peso t.o.v. de dollar een tienvoud of meer verdienen. Een cynische politiek, want de VS wil helemaal niet dat er veel Cubanen zich op hun grondgebeid vestigen, maar de politiek kaderde wel in de propagandaoorlog tegen Cuba. Je moet bovendien weten dat een illegale oversteek levensgevaarlijk is en er jaarlijks doden vielen bij de overtocht via speedbootjes en andere vaartuigen. Vandaar dat de controle van Cubaanse zijde zo streng was.

   Nog dit. Over Cuba doen en deden veel cowboyverhalen de ronde. De mainstream media verspreiden die heel graag. Systematisch wantrouwen is op zijn plaats.

   • door Stef Durnez op woensdag 10 april 2013

    sorry. ik vergis mij natuurlijk. het is uiteraard enkel en alleen de westerse wereld die onderdrukt en leugens verspreidt. dat was ik vergeten.

    • door Marc Vandepitte op donderdag 11 april 2013

     Het gaat niet alleen of zozeer over leugens, maar over verdraaiingen, het uit de context halen van feiten, uitvergroten en opkloppen van zaken enerzijds en verzwijgen van andere zaken anderzijds, veralgemenen van weinig courante gebeurtenissen, spin journalistiek, insinuaties, verdachtmakingen, pejoratief taalgebruik (zoals het woord regime), enzovoort. In het geval van de westerse berichtgeving over Cuba twee kanttekeningen daarbij. 1. Negentig procent van de berichtgeving over Latijns-Amerika (en dus over Cuba) bij ons gebeurt via persagentschappen uit de VS, een land dat al vijftig jaar er alles aan doet om dat land te controleren: militaire interventie, bomaanslagen, economische blokkade (t.e.m. vitale medicijnen), biologische oorlogsvoering, bestoken met radio- en tv-zenders, diplomatiek isolement, uitlokken van migratiecrisis, … Van persagentschappen uit zo’n land kan je moeilijk een evenwichtige berichtgeving verwachten, net zoals je dat niet kon verwachten van CNN tijdens de invasie in Irak, van Al Jazeera tijdens de oorlog in Libië en vandaag in Syrië, enz. 2. De desinformatie over Cuba gebeurt permanent, georganiseerd en er is zelfs een begroting voor. Jaarlijks worden enkele tientallen miljoenen dollars door de regering van de VS uitgetrokken om ‘de democratie in Cuba te promoten’, lees: om het land te destabiliseren en in een slecht daglicht te plaatsen. Die fondsen worden gebruikt om politieke oppositie in Cuba te ‘kopen’ en te financieren. Een bekend geval is de zaak Cason, de toenmalige zaakgelastigde (officieuze ambassadeur) van de VS die miljoenen dollars uitgaf in een verwoede poging om de Cubaanse ‘dissidentie’ te verenigen. Het zaakje kwam in 2003 naar boven omdat een aantal van de ‘topdissidenten’ agenten waren van de Cubaanse overheid. (http://cubanismo.net/cms/nl/artikels/geschiedenis-van-cuba-12-slot-bush-alba-fidel-en-raul-2003) Een ander deel van de fondsen dient om de beeldvorming over Cuba in het buitenland te beschadigen. Het geld dient o.a. om zogenaamd onafhankelijke websites en stichtingen op te richten; het organiseren en financieren van contacten tussen politici en afgereisde ‘dissidenten’, het ‘stimuleren’ van auteurs, journalisten en (al dan niet professionele) briefschrijvers. Het is een hele business (gezien de miljoenen dollars). Uiteraard lopen die lui niet te koop met het feit dat ze gefinancierd worden door de CIA of aanverwanten, maar soms komt het toch naar boven. Zo is er het berucht geval van de zes journalisten van de Miami Herald die betaald werden om systematisch Cuba in een slecht daglicht te brengen. ( Zie bvb. http://www.latinamericanstudies.org/exile/diaz-resigns.htm).

  • door Corse op zaterdag 13 april 2013

   A brief history of neoliberalism - David Harvey

   The problem with selfish liberalism is that they are not interested in the misery of other people, de 1% privaatelite plukt de 99% burgers kaal.

   De wieg van het neoliberalisme is de “Chicago School” het is een neoliberaal begrip. Deze extreem rechtse economen hebben de neo-liberale visie op de economie ontwikkeld. Het neoliberale model van de zogenaamde "Chicago Boys" onder leiding van Milton Friedman - een leerling van Friedrich von Hayek, deze school ademt paranoia uit. De Chicago school is het leugenpaleis van de wereld, VS interesses en eigenbelang is de leuze. De enorme zwavel stank die rond deze school hangt is de geur van de duivel die hier zijn neoliberale gedachte wereldwijd verspreidt aan zijn volgelingen. Ze propageerden de trickle-downtheorie: laat de rijken ongeremd rijker worden, er zal altijd wel iets doorsijpelen naar de armen, het brood is voor de 1% elite en de kruimels onder de tafel voor de 99% burgers, de vis is voor de 1% elite en de graten voor de 99% burgers. Als je een business start, pikken alle vogeltjes in je zakken en dat willen neoliberale niet, ze willen alle zaad voor zichzelf houden. Volgens de neoliberale ideologie maakt oorlog altijd deel uit van de economie en daar kan best veel aan verdiend worden, ze zijn echter nooit zelf het slachtoffers van oorlog. Lukt het politiekers niet om de echte problemen aan te pakken, dan wordt er repressie gebruikt door politie en leger, de neoliberale strafstaat, preventie is taboe voor de 99%. US: Worst place to live: http://rt.com/shows/the-truthseeker/us-worst-place-live-253/

   Het einddoel en dominantie van deze (wereld neoliberale economisch-financiële machtsstructuur) is zo snel mogelijk elke verzorgingsstaat af te schaffen en te vernietigen, de staat vervangen door een private staat met als basis enkel vrijwilligheid, de rest crepeert in armoede, misdaad en detentie naar voorbeeld van de VS, van de geboorte tot het graf moet alles geprivatiseerd zijn, enkel socialisme voor de rijke geprivilegieerde elite en jetset. De wereld economisch-financiële machtsstructuur, hun instrumenten zijn: banken en beurzen, deze zuigen op een legale manier landen leeg en dwingen deze landen naar totaalprivatisering. De neoliberale elite heeft geen vrienden, enkel de eigeninteresses en eigenbelangen zijn relevant, dit is nu éénmaal de zelfregulatie van het neoliberalisme.

   Liberaal misbruik:

   Door globalisering van de industrie en daardoor delokalisering van bedrijven, zijn er grote mazen in de wetten voor import, export, nieuwe markten en lageloonproductie zichtbaar geworden. De enorme niet onontgonnen nieuwe markten, het verschil in uurlonen, welzijn en levensstandaard op onze planeet wordt daardoor enorm misbruikt, crisis en volksverhuizingen zijn de gevolgen. Zo veel mogelijk geld verdienen, zo weinig mogelijk belastingen betalen door bedrijven en als het misgaat de overheid ervoor laten opdraaien is nu eenmaal het moto van de neoliberale gansters. http://www.youtube.com/watch?v=S3dvb567v4s Het liberale verdeel en heersprincipe van de 1% elite in Europa moet vervangen worden door democratie voor de 99% burgers.

   De regels van de dictatuur van het libertariaat:

   1. Zij die de 1% elite veroordelen zijn burgerlijk ongehoorzaam. 2. De 1% elite mag niet gediscrimineerd worden, de 99% wel. 3. De 1% mogen elkaar niet uitbuiten, de 99% wel.

 • door Sanctorum op woensdag 10 april 2013

  Natuurlijk is De Standaard helemaal geen kwaliteitskrant. Het is gewoon een marketingproduct, zoals P. Van der Meersch het "gedesigned" heeft: een in wezen behoudsgezinde en systeembevestigende krant, met een progressistisch vernis, veel lifestyle-journalistiek, opiniërend gezwets, en uitermate weinig diepgang of echte analyse. Dat links zich op zoiets kan verkijken, is weer een ander verhaal. Of toch niet?

 • door Katrien op woensdag 10 april 2013

  ..kan je meer vernemen over de in bovenstaand artikel aangehaalde zaak van de Cuban Five. Die verwijzing inspireerde Sven Speybrouck namelijk om eens wat verder op te zoeken rond de zaak en zo kwam hij bij mij terecht. Fijn dat de Cuban Five op die manier nog eens wat aandacht krijgen. Na 15 jaar onterechte opsluiting in hoge veiligheidsgevangenissen van de VS, wegens het bestrijden van terreur notabene, mag dat al eens.

 • door Corse op zaterdag 13 april 2013

  Ongelijkheid en hebzucht is de basis van Racisme, discriminatie en apartheid (analyse):

  De slechtste vorm van racisme en discriminatie is apartheid. Het superieure blanke ras is een mythe, het is vooral rechts-radicalisme. De slechtste vorm van apartheid is klassenverschil: (10 vormen) (verdeel en gij zult heersen)

  Apartheid, discriminatie en ongelijkheid is niet dood, het is meer levend dan ooit:

  1. Rijk en arm, sommige de (1%) beschikken over: (familie kapitaal, geld door erfenis, bestaand economisch kapitaal) (klassenverschil of economische apartheid) 2. Het uitbuiten van mens door mens (dit door de rijkste, sluwste of slimste) dit is de grootste discriminatie op onze planeet. (loonverschil) (3,5 miljard workingpoor) 3. Geschoold en niet geschoold, (diploma’s, kennis en sociale vaardigheden, educatie) 4. Rang of stand, (van militair leger tot adel) (status) (van keerder tot president?) 5. Huidskleur, (wit of gekleurd) 6. Kinderarbeid, 1,5 miljard kinderen op onze planeet worden gedwongen te werken. 7. Verschil man en vrouw, (discriminatie, de vrouw is geen volwaardig individu?) (mensenhandel, prostitutie enz.) 8. Sommige beschikken over sociaal kapitaal: (netwerken, kennissenkring) andere niet. 9. Nieuwgeborenen hebben geen mogelijkheden, de markt is reeds verzadigd door (technologische automatisering, innovatie en knowhow) de verzadigde markt blijft enkel in handen van de 1% geprivilegieerde elite. (groot probleem zonder reset) 10. Verstoring biologische diversiteit en milieu, (water, aarde, lucht, planten, dieren)

  Het menselijk ras of soort: (evolutie)

  · De planeet aarde is 4,56 miljard jaar oud. · De ontwikkeling bij mensen is 200.000 jaar oud, het is een evolutionair proces. · De huidige mens bedeelde zichzelf met ongeveer 240 landen op onze planeet. · Er worden ongeveer 7.000 talen op de aarde gesproken om te kunnen communiceren. · De democratie is 2.500 jaar oud en overstijgt elke vorm van politiek, ideologie en religie vermits democratie de belangen van iedereen behartigt, ook die van de natuur. · Er wonen 7 miljard mensen op onze planeet.

  Wetenschappelijk gezien is er maar één menselijk ras of soort, het is de mensensoort op onze planeet, wij mensen, andere mensensoorten bestaan niet! http://www.youtube.com/watch?v=M6-iC_aYcug

  De in het verleden meest gediscrimineerde mensen op onze planeet zijn:

  · Vrouwen en kinderen. · Armen en workingpoor. · Indianen. (genocide) (60 miljoen slachtoffers) · Negers, vooral primitieve ongeschoolde volkeren. · Aboritsenals. · Eskimo’s. · Zigeuners. · Joden. (genocide) (10 miljoen slachtoffers) (nu Palestijnse volk zonder land)

  De momenteel meest gediscrimineerde mensen op onze planeet zijn:

  · Vrouwen en kinderen. · Armen en workingpoor. · Negers, vooral primitieve ongeschoolde volkeren. · Arabieren. (algemeen) (Palestijnse volk) door (religie en gewoonten) Zigeuners.

 • door Gerrit op donderdag 18 april 2013

  De andere zogenaamde kwaliteitskrant maakt het zich nog gemakkelijker. De Morgen plaatste een brief van een amerikaan van cubaanse afkomst die het beroemde stel van domheid betichtte. Waar de ogenschijnlijk ingezonden brief vandaan kwam, of die echt wel ´ingezonden´ was, was in De Morgen onduidelijk. De redactie koos er kennelijk voor om deze opinie lezenswaard te verklaren. Heel gemakkelijk om je als krant daarachter te verschuilen (nee, het is niet onze mening, maar die van de briefschrijver).

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties