Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Het ware gelaat van neutraliteit

SP.A keert zich tegen het hoofddoekenverbod. "Laten we dan ook hopen dat dit nieuw begin, werkelijk een nieuw begin is en niet slechts het startsein van een charmeoffensief naar aanloop van de verkiezingen in 2014."
woensdag 27 maart 2013

Beste Yasmine,

Dinsdag 26 maart 2013. Een dag om in de geschiedenisboeken te verzilveren, denkt u niet? Een welgemeende proficiat voor de ‘flinke politieke ommezwaai’ (Knack, 26/03) die de SP.A maakte. Dit keer zwart op wit te vinden in de nieuwe SP.A-beginselverklaring.

Hoewel De Standaard het anders formuleerde : ‘Voor SP.A mag de hoofddoek’ (De Standaard, 26/03). Die titelkeuze geeft meer weer hoe de vork in de steel zit. Hoe paternalistisch het verbod op levensbeschouwelijke kentekens is. Alsof politieke partijen of individuen zomaar beslissingen mogen nemen over individuele levensbeschouwelijke voorkeuren en keuzes van burgers.

Mag ik eerlijk zijn? Velen zitten namelijk met gemengde gevoelens. Enerzijds willen velen de moed van SP.A toejuichen om de knoop door te hakken en te kiezen voor een rechtvaardigere manier om om te gaan met de aanwezige diversiteit in onze samenleving. Kortom om internationale verdragen en mensenrechten te respecteren. Maar in werkelijkheid is het triestig dat we juist daarom blij moeten zijn. Het respecteren van mensenrechten bleek afgelopen jaren eerder een luxe te zijn getuige de verschillende rapporten van Amnesty, ENAR en Open Society Foundation.

Vele vrouwen verloren hun job en daarmee ook hun financiële onafhankelijkheid. Meer nog, ze verloren hun integriteit en vertrouwen in een stad waar ze zich al jaren voor ingezet hebben. Ze hadden zelfs het idee deel uit te maken van ‘t stad. Hoe valt dit ooit goed te maken? Of denkt u dat de nieuwe SP.A-beginselverklaring een schone lei met zich meebrengt? Pijnlijk om te zien hoe SP.A enkel tot menselijkheid komt wanneer ze quasi overal in de oppositie zit. Laten we dan ook hopen dat dit nieuw begin, werkelijk een nieuw begin is en niet slechts het startsein van een charmeoffensief naar aanloop van de verkiezingen in 2014 .

Ook Groen liet van zich horen en noemde jullie standpunt ‘een goede zaak voor de Vlaamse samenleving’ (De Standaard, 26/03). Ik ben het volledig eens met Wouter Van Besien wanneer hij stelt dat loketbedienden enkel beoordeeld zouden moeten worden op het werk dat ze leveren. Dat geldt naar mijns inziens voor alle werknemers. Dat ze bij Groen ook niet alle neuzen in dezelfde richting hebben is duidelijk. Onlangs stelde Meyrem Almaci (Dewereldmorgen, 27/02) hetvolgende :

Dit betekent niet dat de hoofddoek en andere religieuze of morele symbolen overal moeten kunnen. Ook ik vind dat overheidsambtenaren die morele beslissingen moeten nemen, zoals rechters, volledig neutraal gekleed moeten gaan, om geen enkele schijn van partijdigheid te kunnen wekken.’

Bruno De Lille (Groen) deed er een schepje bovenop. Hij prees het open, Angelsaksisch model waar levensbeschouwelijke kentekens als hoofddoeken en tulbanden voor werknemers toegestaan zijn maar maakt om één of andere reden een uitzondering voor leraars in het officiële net, voor brandweermannen, agenten en dokters (Brusselnieuws.be , 21/03). Volge wie volgen kan.

Misschien is het de moeite om – aangezien jullie nu op een vreemde golf surfen – te overleggen hoe de dresscode op Gents niveau ingetrokken kan worden. Ondanks de meerderheidspositie die jullie daar bekleden liet Daniël Termont (SP.A burgemeester Gent) weten dat er ‘belangrijkere dingen’ zijn. Of zijn Gentse kiezers dat zullen appreciëren nadat hij in 2008 zich fel verzette tegen het verbod is nog maar de vraag.

Mocht je ondertussen ook Pascal Smet aan de lijn krijgen om ook binnen het onderwijs een manier te zoeken ‘om te leren omgaan met verschillen in plaats van deze te verstoppen’ denk ik dat jullie geloofwaardig enkel in stijgende lijn zal verlopen. Maar laten we eerlijk zijn, het dieptepunt hadden jullie reeds lang bereikt.

Neutraliteit

De reactie van ‘ex-edelachtbare’ Walter De Smedt (DS, 27/03) geeft de stand van zaken weer met betrekking tot neutraliteit. Deze ‘zogenaamde’ neutraliteit legt de waarden op van een areligieuze levensbeschouwing – noem het beestje hoe je het wil (atheïsme, vrijzinnig, vrijmetselarij , niet-gelovig, …) . Met het verbod op levensbeschouwelijke kentekens doen we niets anders dan gelovigen onderwerpen aan de ‘dogma’s ‘van niet-gelovigen. Laat dat nu juist zijn wat men gelovigen verwijt. Of zoals De Smedt schrijft ‘Opleggen wat sommigen willen, dat is pas dwang’ (DS, 27/3).

Verschillende minderheidsgroepen zoals moslims, Sikhs, holebi’s, joden, leden van vredesbewegingen, en zovele anderen zijn het slachtoffer geworden van mensen die een traumatisch verleden hebben overgehouden aan hun strijd met de Katholieke Kerk. Allen slachtoffers van vrijzinnige fundamentalisten. Is dat ‘het Vlaanderen van morgen?’

Al bij al komt het erop neer dat burgers, zelfs als ze moslim zijn, in armoede verkeren, laaggeschoold of niet-geschoold zijn, … weinig vertrouwen hebben in politici. Blijkbaar meer dan terecht. Het vergt moed om vandaag als politieke partij , tegen de rechtse islamofobe stroom in te gaan en een duidelijke visie te hebben die recht doet aan de werkelijkheid vandaag. De vraag is echter : wie heeft vandaag nog het lef om op te komen voor rechtvaardigheid en menselijkheid, los van de stemmen?

Samira Azabar

Samira Azabar is een Antwerpse activiste en sociologe.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

7 reacties

 • door Alysa op donderdag 28 maart 2013

  Ik juich het feit toe dat de SP.A het hoofddoekenverbod verwerpt, maar betekent dat ook dat de deur nu weer op een kier staat in Antwerpen wat voor Antwerpse ambtenaren in functie betreft het dragen van allerhanden actiekledij-en attributen, zoals daar zijn holebi-t-shirts, Greenpeace-t-shirts e.d.? En voor hogere ambtenaren zoals rechters bv. zou het zichtbaar dragen van actiekledij-en attributen ook in hun vrije tijd niet mogen kunnen!

 • door d.g op donderdag 28 maart 2013

  Geachte Mevrouw, U beweert dat wij, u onderwerpen aan "dogma's" van niet-gelovigen. Kritiek op de Koran zou ik zeker niet durven te uiten. U slaagt er echter niet in, mij te overtuigen van de vrouwvriendelijkheid in de Koran, net zoals de vrouwvriendelijkheid in de Bijbel. Soit, elk zijn levensstijl. Voelt u het een godsplicht en beschermd met hoofddoek of burka, voor mij niet gelaten. Ook als u zich in naam van "God" laat besnijden, zoals 100.000 vrouwen in de UK. De invoering van de Shariarechtbanken in Europa vind ik al stukken minder als Westerse vrouw. Laat ons dan dan ook te recht om ons hoofd niet te bedekken (zonder voor hoer of kafier uitgemaakt te worden) en op juridisch vlak niet de tweede viool te spelen qua erfrecht en echtscheiding. De Katholieke kerk wordt ook steeds vrouwonvriendelijker, getuige hiervan zijn de uitspraken van een Italiaans priester verschenen in de pers. Wij zijn vrij die uitspraken te parreren. Leven en laten leven, aub.

  • door Ludwig VD op donderdag 28 maart 2013

   [title]Beste mevrouw, ik kan me niet[/title]Beste mevrouw,

   ik kan me niet van de indruk ontdoen dat 'neutraliteit' een slechte smaak in uw mond nalaat. Het lijkt in uw ogen op lafheid. Of dat is toch hoe ik uw tekst interpreteer. Nu zijn hier enkele problemen aan verbonden:

   1. Om levensbeschouwelijke diversiteit toe te laten, kan de staat niet anders dan neutraal zijn, dwz levensbeschouwelijk onverschillig tegenover haar burgers. 2. Hieruit volgt dat de verschillende geloofsgemeenschappen ofwel gesubsidieerd worden naar gelang hun geregistreerd aantal gelovigen ofwel geen enkel geloof enige subsidie ontvangt (financiële basis voor de godsdienstvrijheid) 3. Aangezien de staat neutraal/onverschillig is, mogen er geen geloofstekens in de gebouwen van diezelfde overheid te vinden zijn, anders zou het haar eigen neutraliteit teniet doen.

   Nu komt er echter een ideologisch luik aan te pas: wat met de ambtenaren? Om een beetje kort door de bocht te gaan: zijn zij onderdeel van het meubilair? Men kan twee visies onderscheiden:

   a. Ze zijn inderdaad onderdeel van het meubilair en bijgevolg moeten ze ook neutraal zijn. Lees: geen godsdienstige symbolen (merk op dat dit niets met de islam te maken heeft). Ze worden dus meer gezien als vertegenwoordigers van de staat.

   b. Ze zijn geen onderdeel van het meubilair, en aangezien de staat neutraal staat tegenover hun levensbeschouwing, mogen ze hun godsdienstige symbolen wel dragen. Op die manier worden ze niet gezien als vertegenwoordigers van de staat, maar wel als burgers die hun job uitoefenen in de gebouwen van de overheid (klinkt bijna neoliberaal).

   Nu is dit geen links-rechts discussie. Dit gaat over hoe we de scheiding en verhouding godsdienst-staat willen regelen. En in deze ideologische discussie zijn argumenten niet zoveel waard, aangezien ze een morele/politieke keuze inhouden die niet beargumenteerd kan worden. Het is eerder een welles-nietesspelletje.

   De reden hiervoor is dat diversiteit (hier inhoudelijk: verschillende godsdiensten) geen doel op zich is. Het is een middel dat in verschillende richtingen kan gevormd en geplooid worden om het samenleven en het leven van het individu te vergemakkelijken. Iedereen kan zichzelf zijn, iedereen gelukkig.

   Hier zijn natuurlijk grenzen aan. Respect hebben voor elkaars vrijheid en keuzes betekent dat men grenzen oplegt aan de eigen vrijheid. Wanneer een overheid dus onverschillig staat tegenover uw levensbeschouwing, zodat u ze zonder problemen kan uitoefenen (maw, het laat u in uw vrijheid), maar diezelfde staat beslist om zijn ambtenaren als onderdeel van het meubilair te zien, dan zou u bereid moeten zijn een klein deel van uw vrijheid op te geven en tijdens de uren uw hoofddoek af te leggen. Of een jood zijn keppeltje. Of een praktiserend christen zijn kruis. Dit staat los van welke religie ook.

   Dat u deze beslissing ziet als een rechtstreekse aanval op de islam is een foutieve gedachte. Waarom? De secularisering van Europa is een gevecht dat honderden jaren nodig heeft gehad om op kruissnelheid te komen. De mens is de maat van alle dingen. Het zou inconsistent, oneerlijk en laf zijn om eender welke andere godsdienst privileges te geven en uitzonderingen toe te staan.

   Het is nu een historische toevalligheid dat de islam een belangrijke godsdienst in Europa is geworden. Ook – maar nog niet genoeg – beginnen die gelovigen jobs bij de overheid te krijgen. Vroeger stelde zich dit gegeven niet. Bijgevolg ontbraken hier wetten over om met deze huidige stand van zaken om te gaan. Men mag bij het opstellen van deze wetten geen onderscheid maken tussen christendom, islam, jodendom en alle andere religies. Hoofddoeken zijn hier toevallig het symbool van (een soort BHV, zeg maar). Het is dus niet nodig het verbod te zien als iets rechts-islamofoob. Het is onderdeel van het seculariseringsproces.

   Dit is geen uiting van 'vrijzinnig fundamentalisme'. Deze term houdt trouwens een zeer negatieve connotatie in, wat jammer is. Vrijzinnig zijn betekent nu net dat er geen fundamenten zijn, maar goed. Dat is misschien mijn interpretatie. Neutraliteit is mijns inziens de enige lijm die verdedigers van zeer diverse opvattingen tot dialoog kan brengen en kan vruchtbaar zijn om verdraagzaamheid te promoten. Neigt dit naar onverschilligheid? Volmondig: ja. Maar eerder een stoïcijnse onverschilligheid: geen negatieve gevoelens koesteren over hetgeen waarover je geen macht bezit. Wij hebben geen macht over elkaars levensbeschouwing. Laten we hier onverschillig tegenover staan.

   Dus mijn laatste paragraaf duidt aan waar ik de voorkeur aan geef, namelijk b (zie boven): we moeten onverschillig zijn tegenover elkaars levensbeschouwing en bijgevolg de hoofddoek toelaten. Maar wanneer de meerderheid in dit land voor a. kiest, moet dit aanvaard worden.

   Ik wil hier nog duidelijk aangeven dat dit gaat over ambtenaren. Niet over het verbod in scholen of op de werkvloer. Dat is een andere discussie.

 • door huracan op donderdag 28 maart 2013

  Ja , porno met de vrouw als puur wellustobject, op t.v. enz.. kortom , in de media dat mag wel, want .. dat alles heeft een commercieel doel , en daarvoor wordt geleefd, het bespelen van consumenten . Puur winstbejag en het daartoe aan de laars lappen van elke vorm van ethiek en dus ook van waarden en normen. Hoe diepgaander hoe betere voorstelling. Tot voor kort werd een rechter veroordeelt omdat hij en zij een vorm van verwerpelijke seks met elkaar beoefenden. Nu maakt men reklame voor het beoefenen van hard- seks, de meester en de slaaf. Echter , een hoofddoek dragen , oei zeg , wat erg. Straks komen die politiekers hier zeggen in dit land welke symbolen ik op mijn auto mag aanbrengen, enz...En dat alles met als enig doel hier of daar electorale winst te behalen. Mensen, burgers , welke vreemde woorden. Er bestaat slechts kiesvee en consumenten.

 • door Helene P op donderdag 28 maart 2013

  Inderdaad nogal aarzelend, die positienames, en alsof er sprake zou kunnen zijn van een 'schone lei'! Maar goed, beter laat dan nooit. Maar inderdaad blijft de discriminatie ermee vrijwel intact, zowel voor minderheidsgroepen als voor vrouwen, holebies, gehandicapten enz. Ik ben voor positieve discriminatie en quotas. Dat hoeft niet te gaan door wetgeving, maar zou deel kunnen uitmaken van het 'sociaal pact', dwz onderhandeld worden - met de nodige druk vanuit de politieke wereld - door de vakbonden en opgenomen in de collectieve atrbeidsovereenkomsten. (In sommige landen werkt dat heel goed en wordt iedereen zich tenminste bewust van de bestaande discriminatie.) Solidaire groeten, Samira! Van Yassira Halima P.

 • door janvan op vrijdag 29 maart 2013

  Het dragen van politieke en religieuze symbolen heeft maar één functie en dat is propaganda maken voor de eigen overtuiging. Collega's die met zulke symbolen komen werken, het maakt niet uit of dat hoofddoeken, keppeltjes of hakenkruisen zijn, tonen een diep misprijzen voor hun medewerkers en de mensen die op hun diensten aangewezen zijn. Wie propaganda wil maken voor zijn politieke of religieuze overtuiging moet dat maar in zijn vrije tijd doen in de plaats van zijn functie daarvoor te misbruiken.

 • door jnijkerk op vrijdag 29 maart 2013

  Wat een gierende onzin, waar maakt men zich druk over. Mijn moeder en grootmoeder, beiden 'Hollands Welvaren', die in de oorlog bij het verzet in Nederland zaten, liepen hun hele leven al met een hoofddoekje. Als bescherming tegen regen en wind. Ook de Madonna en de nonnetjes dragen hoofddoekjes. Wanneer wij het over geloof hebben dan moet je benevens de laatste ook de keppeltjes en de specifiek traditionele zwarte kledij, die het Antwerps straatbeeld verrijken, verbieden. Wat te denken van de pastoorkes in hun jurk met witte boord. En laten wij het eens over kardinalen en de paus hebben, Gehuld in een soort religieuze tafelkleden, wat steken die niet op de kop? Volgens mij zijn er in Europa (want het verschijnsel is niet Vlaams) een aantal mensen niet geheel compos mentis.

  Belachelijk hoe men soms hierover denkt. Van mij mogen die gedachten best wel, wij leven in een vrij land en daar moogt ge ook dom zijn. Maar niet waar waar het politici betreft die hun door ons allen betaalde tijd steken in dit soort mierenpoeperij.

  Een goede oplossing voor het probleem. Bijhouden hoeveel tijd de zever over doekjes kost voor politici, handhavers en het gerecht. Daarna een evenredig deel van het salaris of de vergoedingen inhouden. Dan is het zó afgelopen met dat zinloos gebatter.

  Het wordt hoog tijd voor een onderzoek van crimineel gedrag bij mensen die een hoofdbedekking dragen. Ik meen te weten welke groepen daar uit gaat springen...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties