about
Toon menu

Venezuela, de balans van 14 jaar Hugo Chávez

Soms brengen figuren de geschiedenis in een stroomversnelling. Hugo Chávez was er zo een. Weinig politieke leiders hebben in de recente periode zo hun stempel gedrukt op hun land en op Latijns-Amerika als hij. In het tweede deel van een drieluik blikt Marc Vandepitte terug op 14 jaar presidentschap Hugo Chávez.
dinsdag 5 maart 2013

Dit tweede artikel in een drieluik over Hugo Chávez maakt de balans op van zijn 14 jaar presidentschap. Het eerste artikel is een biografie van de man. In een derde artikel wordt bekeken hoe het nu verder moet met Venezuela na Chávez?

Sociale verwezenlijkingen

Op sociaal vlak ging het land met rasse sprongen vooruit. Onder Chávez kende Venezuela de snelste toename van de Human Development Index (HDI) van heel Latijns-Amerika, zowel in absolute als in relatieve termen. Werkloosheid, armoede en kindersterfte werden in die periode bijna gehalveerd en vandaag heeft het land de laagste Gini-coëfficiënt van de regio. (De Human Development Index meet de score van een land op vlak van armoede, levensverwachting, onderwijs en alfabetisme. De Gini-coëfficiënt meet de verdeling van de rijkdom, de kloof tussen rijk en arm.)

Er werd een voedselnetwerk uitgebouwd dat goedkoop voedsel aanbiedt. Toen Chávez verkozen was meer dan 15% van de bevolking ondervoed. Vandaag is de honger uitgeroeid en is volgens de FAO (het VN-orgaan dat zich bezig houdt met de landbouw en voedsel in de wereld) de voedselzekerheid een feit. Miljoenen Venezolanen kregen voor het eerst medische zorgen toegediend. Tot in de verste uithoeken van het land zijn er nu gezondheidscentra.

Op enkele maanden tijd werden anderhalf miljoen Venezolanen gealfabetiseerd. In 2005 werd Venezuela, na Cuba in 1961, het tweede land van Latijns-Amerika dat door de Unesco vrij van analfabetisme verklaard werd. Op Cuba na heeft Venezuela ook het hoogst percentage van studenten die hoger onderwijs volgen, dubbel zoveel als het gemiddelde van Latijns-Amerika.

Politieke veranderingen

De Bolivariaanse revolutie betekende ook een omwenteling op politiek vlak. Van oudsher werd de politiek in Venezuela gemonopoliseerd door een kleine elite. De grote meerderheid van de bevolking had geen zeggingskracht of inspraak in het beleid. De traditionele partijen bekommerden zich niet in het minst om het lot van de arme bevolkingslagen. Juan met de pet telde gewoon niet mee en bestond politiek gesproken niet eens.

Defaitisme en politieke onverschilligheid waren het gevolg. Het absenteïsme bij verkiezingen was vaak bijzonder hoog, tot zelfs 80%. Toen Chávez aan de macht kwam kon een vijfde van de bevolking zelfs niet eens gaan stemmen omdat ze niet geregistreerd waren.

Daar bracht Chávez verandering in. Met de oprichting van de Bolivariaanse cirkels en de lokale raden gaf hij een boost aan de vorming en organisatie van armere bevolkingslagen. Miljoenen Venezolanen geraakten voor het eerst betrokken bij de politieke besluitvorming en de inrichting van de samenleving.

Chávez krijgt gemakkelijk het verwijt een populist te zijn. Maar dat klopt niet. Populisme is het mobiliseren of sensibiliseren van de bevolking zonder ze te organiseren. Dat is zowat het tegenovergestelde van wat Chávez doet.

Ideeën worden een materiële kracht zodra ze de grote bevolkingsroepen aangrijpen. Dat begreep Chávez als geen ander. Dat maakte hem in staat een vuist te maken tegen de oligarchie en tegen Washington. Chávez gaf de onderlagen van de samenleving opnieuw een politiek gezicht. Hij gaf ze fierheid, waardigheid en een klassenbewustzijn. Hij zette zijn land op de kaart en creërde een sterk gevoel van nationale identiteit en trots. Voor het eerst in eeuwen geloofde de gewone Venezolaan dat hij zijn lot en dat van zijn land zelf in handen had.

De Bolivariaanse revolutie introduceerde m.a.w. een nieuwe politieke cultuur met een hoog democratisch gehalte. In 1998 geloofde 60% van de bevolking dat de democratie verkiesbaar is boven een andere regeringsvorm. In 2011 was dat al opgeklommen tot 77%, het hoogste percentage van Latijns-Amerika. In diezelfde periode was het gemiddelde van het continent gedaald van 62% naar 58%.

De grotere participatie van de onderste lagen van de bevolking en de herverdeling van de rijkdom gingen – wellicht onvermijdelijk – gepaard met een sterke polarisatie van de samenleving. Chávez kreeg de afgelopen veertien jaar wel een vrij stabiele meerderheid achter zich van 55 à 60%, wat op zich veel is, maar ook niet meer dan dat. De Bolivariaanse revolutie heeft Venezuela sterker dan ooit verdeeld. De kloof tussen de ‘chavistas’ en de oppositie groeide steeds verder uit elkaar.

Economische prestaties

Chávez herstelde de economische soevereiniteit van zijn land. Het IMF werd buiten gebonjourd en hij weerde een vrijhandelsakkoord met de VS af. Hij nationaliseerde sleutelsectoren van de economie en gaf een belangrijke impuls aan de uitbouw van coöperatieven.

De kapitalistische grondstructuur liet hij ongemoeid maar hij veranderde wel de regels van het spel. Kapitalisten kunnen nog steeds grote winsten maken, maar ze moeten dit nu doen volgens de voorwaarden die door de staat wordt opgelegd. Venezuela kent vandaag een graad van staatsinterventie die in het neoliberaal tijdperk zeldzaam iss geworden.[Raby; 195].

De resultaten zijn vrij gunstig. De economische terugval, die sinds 1980 bezig was, werd gestopt. Vanaf 2004 tekende Venezuela een jaarlijkse groei op van 6,2 procent. In Latijns-Amerika was dat gemiddeld 4,1 procent. De inflatie is relatief hoog (rond de 20 procent), maar is beduidend lager dan de 45 à 55 procent in de jaren negentig, vóór Chávez president werd.

De buitenlandse schuld is onder controle. De enige relevante maat in dat verband is de afbetaling van die schuld in verhouding tot de exportinkomsten. In 2000 bedroeg die 6 procent. Op dit moment is die verminderd tot 4 procent en tegen 2020 zal wellicht dat nog slechts 3 procent zijn.

Groot minpunt is de sterke afhankelijkheid van petroleum. De olieopbrengsten zijn goed voor 30 procent van het BNP, 50 procent van het overheidsbudget en liefst 94 procent van de export. Een gelijkaardige score vind je weliswaar bij de meeste OPEC-landen, maar zo’n positie is bijzonder kwetsbaar en brengt bovendien nog heel wat andere problemen met zich mee (zie verder).

Latijns-Amerikaanse revolutie

Toen Hugo Chávez president werd trof hij een sterk verdeeld continent aan. Bovendien zwaaiden de VS er volop de plak. Washington was van plan de economische dominantie te betonneren via een vrijhandelsakkoord en de militaire dominantie via het plan Colombia.

Veertien jaar later schiet daar niets meer van over, integendeel. Vandaag is Latijns-Amerika nog nooit zo geïntegreerd geweest en staan de VS er zwakker dan ooit. In die metamorfose heeft Chávez een sleutelrol gespeeld. De Organisatie voor Amerikaanse Staten (OAS) werd in 1948 opgericht om de landen van Latijns-Amerika in de pas te laten lopen van Washington.

In 1962 werd Cuba er uit geweerd. Dat is verleden tijd, de VS kunnen dit orgaan niet langer naar hun hand zetten. Sterker, in 2011 werd de Eenheid van Latijns-Amerika en de Caribische Staten (CELAC) opgericht. Het is een alternatief voor de OAS. Alle onafhankelijke staten van Centraal- & Zuid-Amerika zijn er lid van. De VS (en Canada) zijn er niet welkom.

Met zijn uitgesproken linkse koers zette Chávez ook een nieuwe trend in. Zijn verkiezing in 1998 was het begin van een linkse golf en het einde van het neoliberaal offensief in Latijns-Amerika. Na Chávez was het de beurt aan Lula Da Silva in Brazilië, Tabaré Vázquéz in Uruguay, Evo Morales in Bolivia, Rafael Correa in Ecuador, Fernando Lugo in Paraguay, ... In de jaren negentig waren progressieve regeringen zeldzame uitzonderingen, een decennium later was het precies andersom.

Na 1989 was het socialisme wereldwijd zwaar gediscrediteerd en verwezen naar de prullenmand. Met zijn Bolivariaanse revolutie zette Chávez het socialisme opnieuw op de agenda in Latijns-Amerika en elders. Dat is geen geringe verdienste.

Heel belangrijk ook is de materiële steun aan naburige landen. Via Petrocaribe levert Venezuela goedkope petroleum aan meer dan tien landen in de regio. Ook zijn er met die landen samenwerkingsakkoorden voor de ontginning van grondstoffen, de uitbouw van de energiesector, de transport over zee, enz. [Collon 385]

Vooral voor Cuba, dat geconfronteerd wordt met de langstdurende economische blokkade uit de wereldgeschiedenis, was die samenwerking heel belangrijk om uit de crisis van de jaren negentig te komen. Tussen beide landen wordt een intense bilaterale integratie opgezet. [Sánchez; 40-3]

In ruil voor goedkope petroleum zendt Cuba tienduizenden artsen en leerkrachten naar Venezuela, maar ook naar andere landen van het continent. Indien de VS en Europa in verhouding tot hun mogelijkheden, een zelfde inspanning zouden leveren, dan waren er in de Derde Wereld vandaag geen medische problemen meer.

De balans van 14 jaar Hugo Chávez is voor de gewone Venezolaan positief over de hele lijn. De elite denkt daar uiteraard anders over. Zij zetten dan ook hun eigen media in om die verandering in een negatief daglicht te stellen. De westerse massamedia volgen hen daar doorgaans braaf in. Zonder twijfel zullen de media ook nu bij zijn overlijden netjes die lijn volgen.

De Venezolaanse bevolking zal zonder twijfel blijven tonen dat het anders kan. Dat is zonder meer de verdienste van deze prachtige man, Hugo Chávez, 58 jaar. 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

9 reacties

 • door patrickhens op woensdag 6 maart 2013

  Een groot revolutionair is niet meer. Strijdend tegen een vreselijke ziekte ging hij ten onder. De man schreef geschiedenis, niet alleen in Venezuela, maar in heel de wereld. Hij gaf Venezuela en Latijns-Amerika weer hoop. Hij zal verder leven in de harten van velen, die dankzij hem eindelijk een waardig bestaan kenden, en zij zullen verder zetten wat hij opgestart heeft. Rust zacht, mi Presidente. Que viva Chávez! Que viva la revolución!

  • door Marc Vandepitte op vrijdag 8 maart 2013

   Voor zij die Engels lezen, een mooie afscheidstekst van iemand die hem persoonlijk heeft gekend: Tariq Ali

   Hugo Chávez and me

   The late president of Venezuela, who I have met many times, will be remembered by his supporters as a lover of literature, a fiery speaker and a man who fought for his people and won

   Once I asked whether he preferred enemies who hated him because they knew what he was doing or those who frothed and foamed out of ignorance. He laughed. The former was preferable, he explained, because they made him feel that he was on the right track. Hugo Chávez's death did not come as a surprise, but that does not make it easier to accept. We have lost one of the political giants of the post-communist era. Venezuela, its elites mired in corruption on a huge scale, had been considered a secure outpost of Washington and, at the other extreme, the Socialist International. Few thought of the country before his victories. After 1999, every major media outlet of the west felt obliged to send a correspondent. Since they all said the same thing (the country was supposedly on the verge of a communist-style dictatorship) they would have been better advised to pool their resources. Lees verder: http://m.guardian.co.uk/world/2013/mar/06/hugo-chavez-and-me-tariq-ali

   • door Helene P op zaterdag 9 maart 2013

    Inderdaad een heel mooie tekst, Marc. Het loont de moeite om hem helemaal te lezen, Tariq Ali geeft verderop een beeld van Chavez dat we maar zeer zelden te zien krijgen: de man zelf, de realist, de liefhebber van literatuur die Don Quichotte (ook Fidel Castro's lievelingsroman) in miljoen exemplaren verspreidde onder de armen, de 'lover' die zelfs bij oude geliefden warme herinneringen oproept, de man die niet tegen kritiek kon, kortom de mens. Zou DWM hem niet willen vertalen??

 • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 6 maart 2013

  Het reactionaire dagblad 'De Standaard' herdenkt Chavez alvast als de man die de 'onafhankelijke' media ingeperkt heeft. Tja, 'Fox news' is ook 'onafhankelijk' nietwaar? Als Chavez die massamedia ingeperkt heeft, hoe komt het dan dat die nog steeds volop draait en voor zover ik weet ook marktleider is?

 • door Helene P op woensdag 6 maart 2013

  “Chavez is noch de grote satan, de dictator zoals hij wordt beschreven in een zekere pers aan deze kant van de Atlantische Oceaan, noch de grote bevrijder, de door de hemel gezonden man die stante pede heilig verklaard moet worden, zoals zijn onvoorwaardelijke aanhangers hem ons aanprijzen” “Zijn ‘bewind’ was een mengsel van populair nationalisme, (relatief!) anti-imperialisme en staatskapitalisme. Een duidelijk meer herverdelend, sociaal, egalitair en soevereinistisch staatskapitalisme dan dat van zijn voorgangers of naaste buren, maar een staatskapitalisme dat nog altijd zeer afhankelijk is van de Verenigde Staten (nog steeds een van de belangrijkste handels-‘partners’ van Venezuela), van Azië enz.” “In het binnenland heeft Chavez echter de endemische corruptie in de administratie niet aan banden kunnen of weten te leggen noch haar inefficiënte en defecten. De onveiligheid is ook zeer problematisch. Het aantal moorden en ontvoeringen behoort tot de hoogste van het continent.” “Zowel zijn socialisme als zijn anti-imperialisme waren betrekkelijk. Wat betreft het binnenland heeft hij inderdaad de staat de middelen teruggegeven voor een voluntaristisch (en soms clientelistisch) sociaal beleid, maar de privé sector produceert nog altijd meer dan 70% van de rijkdom in Venezuela (dit percentage zou volgens de CEPAL de laatste tien jaar lichtelijk toegenomen zijn). In het buitenland was Chavez de motor van initiatieven voor Latijns-Amerikaanse integratie zonder ondergeschiktheid aan de Amerikaanse machtspositie, terwijl hij anderzijds uitstekende petro-commerciële relaties onderhield met de Verenigde Staten” “In de naam van een binair anti-imperialisme (vaak in wezen retorisch …/… ‘de vijanden van mijn voornaamste vijand zijn mijn vrienden’), ontwikkelde het Chavisme een ‘aberrante’ diplomatie met zijn meermaals bevestigde vriendschap met bepaalde dictators in het Midden-Oosten. In de Latijns-Amerikaanse context moedigde hij daarmee tot het uiterste een interpretatie aan die wijdverspreid is in politiek en socaal Links in Latijns-Amerika dat niet veel legitimiteit hecht aan de Arabische volksopstanden.”

  Bron: Le Soir chat 13u. 6 maart (vert. HP) Bernard Duterme is directeur (en opvolger van François Houtart) van het toonaangevend altermondialistisch studiecentrum Cetri (Centre Tricontinental). Voor publicaties en analyses zie www.cetri.be

  • door patrickhens op donderdag 7 maart 2013

   Het zou natuurlijk veel interessanter zijn als je je eigen mening neerschreef, Helene, in plaats van enkel anderen te citeren.

   • door Helene P op vrijdag 8 maart 2013

    Niemand is geïnteresseerd in mijn mening, Patrick! Natuurlijk ben ik gevoelig voor het grote verdriet van de Venezolanen en leef oprecht met hen mee. Ook met jou dus...

    Als je het echt wilt weten: op analytisch vlak ben ik het eens met Bernard Duterme (Bernards kennis is moeilijk te evenaren en we praten er al tien jaar geregeld over) hoewel dit noodzakelijkerwijs in een notedop gezegd werd en nuance ontbreekt. En wat volksleiders betreft, zie ik persoonlijk liever een Evo Morales. Of ook een Lula.

    Maar wat me langzamerhand wanhopig maakt is de vraag waarom sommige leiders - of partijen, regeringen - die de macht van het volk achter zich hebben en oprecht veel doen om armoede en achterstelling te bestrijden, niet schijnen te weten hoe of niet de politieke wil tonen om een economisch beleid te voeren dat die sociale vorderingen blijvend en duurzaam kan maken. Dat geldt ook voor Cuba of zelfs méér voor Cuba. (En in een andere context ook voor velen, bijna allen, in de 'solidariteits'- en humanitaire sector hier die niet verder dan hun neus - dwz mensenrechten, 'armoedebestrijding', voedselhulp, 'goed bestuur', overleefstrategieën enz - kunnen kijken.) Daarmee wordt de ongelijkheid in het beste geval tijdelijk bestreden, maar steekt onherroepelijk weer de kop op bij de minste economische of politieke crisis. En gaat het daar niet om: systeemgebonden ongelijkheid en uitbuiting?

    Wat Hugo Chavez betreft denk ik dat er dankzij hem en enkele anderen een wezenlijke en duurzame verandering in Latijns-Amerika op gang is gebracht. Of dat ook zo is in Venezuela zelf, zullen we in de komende jaren zien. De geschiedenis heeft altijd het laatste woord... Dat geldt helaas voor alles en iedereen. Groet, H.

 • door Thomas Van Linter op woensdag 6 maart 2013

  Toch wel een figuur die verdwijnt. Ik moest vandaag terugdenken aan de The War you don't see van John Pilger. De hele kwestie van de coup in 2002 wordt er haarfijn uitgevlooid. http://johnpilger.com/videos/the-war-on-democracy Toch wel wat anders dan wat je elders leest over deze kwestie en over Chavez zelf. Benieuwd hoe lang Venezuela kan weerstaan aan de rechts-conservatieve krachten nu het boegbeeld van links verdwenen is.

  • door Lode Vanoost op donderdag 7 maart 2013

   Inderdaad zeer aanbevelenswaardige documentaire van topjournalist John Pilger!

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties