Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Awel praat anoniem met jongeren

Jongeren hebben het hele jaar door lentekriebels. Volgens Awel praten jongeren graag over hun verliefde gevoelens, over ‘het aanmaken’ of ‘afwijzen’. Dat concludeert Awel uit een top tien van onderwerpen die het uit de 27.728 contacten van 2012 haalde.
woensdag 20 februari 2013

Awel is de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon. De naamsverandering kwam er omdat jongeren niet langer enkel via telefoon hun vragen stellen en hun verhalen vertellen. “Wij hebben voor ‘Awel’ gekozen omdat heel veel jongeren dat woord gebruiken aan het begin van een gesprek”, zegt coördinator Sibille Declercq.

“Wij zijn een hulp- en informatielijn voor alle Vlaamse kinderen en jongeren. Ons hoofddoel is jongeren een luisterend oor bieden en met hen in gesprek gaan.” Daarnaast bundelt Awel de gegevens uit gesprekken en signaleert aan de maatschappij wat bij kinderen en jongeren leeft.

Verliefd

“Wij nemen elk gesprek au sérieux. Zelfs als een achtjarige verliefd is”, zegt Sibille Declercq. Verliefdheid bij jongeren is het populairste thema van 2012. “De lentekriebels zijn er bij jongeren het hele jaar door en ze praten daar gemakkelijk over”, vertelt Declercq.

In 2012 had Awel 27.728 contacten met jongeren. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van 2011. Uit die contacten distilleerde Awel een top tien, waarvan de drie belangrijkste onderwerpen ‘Relatie tot ouders’, ‘Verliefdheid’ en ‘Vriendschap’ zijn.

‘Verliefdheid’ is bij zowel jongens als meisjes een belangrijk thema. Uit de cijfers blijkt dat jongens in 801 gesprekken (16 procent) over verliefdheid praatten, terwijl meisjes daarover 2.268 (17 procent) gesprekken hadden.

E-mail

“Jongeren praten met Awel omdat het anoniem is. De drempel ligt zo lager. Bovendien zijn hun verhalen en vragen rond onder andere verliefdheid en seksualiteit meestal niet die verhalen en vragen die ze met hun ouders willen bespreken”, zegt Declercq. “Het is gemakkelijker om die vragen te stellen aan iemand die ze niet kennen.”

"Maar ook als jongeren een slecht rapport hebben, komen ze met de vraag hoe ze het gesprek met hun ouders moeten aanpakken”, vertelt Declercq. De relatie met ouders is een heel breed thema. Naast vragen over het rapport, komen ook vragen over scheiden of samengestelde gezinnen aan bod.

De meeste van die vragen komen binnen via e-mail. “Kinderen en jongeren zijn heel veel online. Via een e-mail ordenen ze hun gedachten. Het van zich af schrijven in een e-mail is voor de kinderen en jongeren een eerste stap om naar buiten te komen”, zegt Declercq.

Vermits er minder getelefoneerd wordt dan vroeger, vindt Sibille Declercq het een meerwaarde dat kinderen en jongeren Awel kunnen contacteren via verschillende kanalen.

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia – Shana Rasschaert

reageer

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.