Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Veroordeling Barbara Van Dyck is een schande voor de rechtsstaat

Naar aanleiding van de extreem strenge veroordeling van Barbara Van Dyck roept Lieven De Cauter op tot protest en breekt hij nogmaals een lans voor activisme als bijdrage aan de democratie. "Het is door actie, zoals staking of een bezetting van een plein (denk aan picnic the streets). En actie is altijd een handeling die ergens een overtreding is, of de grenzen aftast van het toelaatbare, door een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid of verzet.
donderdag 14 februari 2013

Het is een schande. Ik zeg het u: een schande is het! Bio-ingenieur Barbara Van Dyck is veroordeeld tot 6 maanden effectief voor het verdedigen in de media van de aardappelactie in Wetteren. Ja, u leest dit goed. Ze heeft dus geen daden gesteld, geen aardappelen gerooid, laat staan gewelddaden gepleegd. Ze heeft alleen een opinie geuit: ze heeft de actie verdedigd en verdere acties aangekondigd. Zes maanden effectief? Voor een opinie. Dat kan toch gewoon niet. Woordvoerder spelen voor een netwerkorganisatie die het maatschappelijk welzijn en het algemeen belang verdedigt, is geen misdaad. En toch zeker niet iets dat zes maanden effectief verdient. Is dit nog een rechtsstaat?

Wel, ik verdedig deze actie ook, en wel met hand en tand, en ook in de media (bij herhaling), dus de rechter moet mijn kandidatuur als ‘vrijwillige verschijner’, en die van beroemde filosofe Isabelle Stengers en 90 anderen, aanvaarden. Ik eis het recht op om deze actie te verdedigen. En ja, ik heb daar een strafblad voor over. ‘Zalig zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid...’ (zoals ik al schreef in mijn ‘kleine theologie van het activisme’ naar aanleiding van haar ontslag aan de KU Leuven). En het gaat wel degelijk om gerechtigheid: om ecologische voorzorg en sociale rechten. Het was een actie tegen de privatisering van zaaigoed door internationale concerns en ze was bedoeld om de publieke opinie wakker te schudden en te alarmeren over het gebrekkig inschatten van de mogelijke gevolgen voor het milieu.  

Nu, het goede nieuws is: de actie heeft al effect gehad. Heel Vlaanderen weet nu dat aardappelveld nu liggen, en weet dat genetische modificatie van gewassen door specialisten -  Barbara is, ik zei het al, bio-ingenieur -  als hoogst problematisch wordt beschouwd. Maar er is meer: BASF, de chemiereus die betrokken was bij de veldproef in Wetteren, heeft zijn plannen om patenten te nemen op genetisch gemodificeerde aardappelen opgeborgen, onder uitdrukkelijke verwijzing naar het protest en het gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Ergo: activisme loont!

De uitspraak in Dendermonde is een uiterst gevaarlijk precedent. Typisch dat N-VA het nodig vond om onmiddellijk achter deze uitspraak te gaan staan. Dat is toch hoogst ongebruikelijk. En een beetje sinister. Nu, dat zijn we al gewoon van die partij. Waar zijn de groenen? Hier is dringend tegengas van doen. Het ontslag van Barbara Van Dyck aan de KU Leuven zal er ook geen goed aan gedaan hebben. De rechter kreeg natuurlijk van de rector een vrijbrief voor veroordeling.

Het signaal was al vooraf duidelijk voor de rechter: Barbertje moest hangen. En de rechter heeft haar werk gedaan. Ze heeft Barbara veroordeeld omdat zij het boegbeeld was geworden. Het kan niet anders, want de feiten laten een dergelijk extreem vonnis niet toe. Ook niet bij verstek. De rector zal nu wel spijt hebben van zijn onbesuisd gedrag door dat haastig ontslag. Ik mag het hopen. Ik zou er wakker van liggen, geachte heer rector.  Ik zou niet graag in uw plaats zijn nu. En dat zeg ik zonder leedvermaak, maar eerder uit collegialiteit, zelfs met een zeker medelijden.

Toen Bahar Kimyongür veroordeeld was als terrorist, heeft het vijf processen gekost om de vrijspraak af te dwingen. Het activisme van het platform voor vrije meningsuiting en zijn Franstalige tegenhanger Clea heeft daar een niet onbelangrijke rol in gespeeld. Ik zeg het u: activisme loont! Dus moeten de jongeren en alle mensen van goede wil hun stem laten horen. Dit kan niet. Echt niet. De zaak is te belangrijk. Niet alleen gaat het om de mogelijke ecologische gevolgen van gemodificeerde gewassen, maar ook om de privatisering van gemeengoed van de mensheid, zaaigoed, door multinationals. Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Vooral de criminalisering van activisme kunnen we niet toestaan, niet in een rechtsstaat. Er is recht op vrije meningsuiting en er is recht op activisme. Het is een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk debat en dus aan de democratie. Het argument van de rechter dat er andere methoden waren om dat debat aan te gaan betekent de facto het recht op activisme fnuiken, want door gewoon opiniestukken te schrijven zwengel je geen debat aan. Dat weet ondergetekende maar al te goed. Het is door actie, zoals staking of een bezetting van een plein (denk aan picnic the streets). En actie is altijd een handeling die ergens een overtreding is, of de grenzen aftast van het toelaatbare, door een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid of verzet. Anders is het geen actie. En het is door die actie en door die actie alleen dat nu iedereen in Vlaanderen weet heeft van het aardappelveld in Wetteren. Anders was het nooit echt doorgedrongen. Nu is het voorpaginanieuws.    

Maar er is hoop: in een nieuw proces kan de rechter dit vonnis onmogelijk volgen. Trouwens, de rechten van de verdediging werden geschaad door geen getuigen en videobeelden toe te laten en ook door geen onderzoeksrechter aan te stellen die argumenten aandraagt à décharge. Maar het ergste is de aanklacht zelf. De aanklacht van bendevorming toepassen op activisme is een uiterst onrustbarende vorm van misbruik van de wet. Niets minder dan dat. Want de wet op bendevorming is zeer duidelijk: het gaat om misdaden, niet om activisme. Activisme wordt door de letter van de wet uitgesloten om van de geest van de wet nog maar te zwijgen.

Toen Greenpeace vervolgd werd door Electrabel voor dezelfde klacht, bendevorming, is het op een sisser uitgelopen. Omdat het bedrijf inzag dat het imagoschade zou oplopen. Dus de publieke opinie is in deze uiterst belangrijk. Daarom roep ik iedereen op om zijn of haar afgrijzen te uiten over dit vonnis. Publieke steunbetuigingen voor Barbara en haar kompanen zijn ook welkom natuurlijk. Kijk naar haar (mooie foto in De Standaard)! In godsnaam, zij is geen misdadiger! Je ziet het aan heel haar wezen: zij is een echte idealiste die, samen met het Field Liberation Front, ons allen heeft wakker geschud. Ik schreef het eerder al: zij verdient een standbeeld. Zij is... de Jeanne d’Arc van het eco-activisme in Vlaanderen! Ja, ze heeft het helemaal. We kunnen al best fondsen beginnen inzamelen, niet voor dat standbeeld (dat zal nog even moeten wachten) maar om de astronomische schadevergoeding en de oplopende gerechtskosten te helpen betalen. Milieubewuste Belgen, tast in uw geldbeugel, maar vooral: laat uw stem horen! Word wakker, jeugd van Vlaanderen! Voor de multinationals uw frietjes hebben geprivatiseerd en alle maatschappelijke actie is gemuilkorfd!

Lieven De Cauter is cultuurfilosoof, schrijver en activist, verbonden aan KULeuven en RITS

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

13 reacties

 • door JorisL op donderdag 14 februari 2013

  Ik weet eigenlijk niet hoe hiermee om te gaan. Dit is zodanig hallucinant, desillusionerend en ronduit misselijkmakend, dat ik eigenlijk niet meer de behoefte voel deze problematiek genuanceerd te willen doorgronden. Het signaal en de perceptie zijn overduidelijk: de rechtsstaat heeft het laatste woord, ongeacht de inhoud. Dat dit soort van juridische dictatuur (ja, dergelijke straffe claim lijkt me in deze gepast) getolereerd wordt en zelfs openlijk gesteund wordt, is werkelijk om bij te kotsen (bij gebrek aan een betere beschrijving). De morele walging en verontwaardiging die ik hierbij voel, zijn dan ook vrij ongezien in Vlaamse context. Men pest initiatiefnemers van andersglobalistische acties ronduit kapot, terwijl hun oproepen tot democratisering weggelachen worden als kinderachtige nonsens. Men wil macht doen gelden en autoriteit claimen over zij die noch macht, noch autoriteit hebben. Wetenschappers, journalisten en politici die dit vonnis steunen, zouden beschaamd moeten zijn. En als dat prekerig klinkt, is het verdorie tijd om in gevallen als dit de preekstoel maar eens boven te halen en de voorstanders van dit vonnis een spiegel voor te houden. Het morele kompas is hier compleet zoek - dit gaat niet meer over rechtvaardige sancties, maar over wat zij met de meeste middelen kunnen afdwingen van zij die hier niet over beschikken. Is dit dan rechtvaardigheid? Van Dyck haar carrière werd reeds in de kiem gesmoord door een laffe KU Leuven die meer in zat met "een signaal uit te zenden" dan met een moreel en inhoudelijk debat, maar blijkbaar volstond dat niet. Nu kan daar nog zo eventjes een strafblad aan toegevoegd worden, wat uiteraard meer stigmatisering betekent. Dit gezegd hebbende, zijn verbijstering en sprakeloosheid alles wat me nog rest.

 • door RH op donderdag 14 februari 2013

  Misschien wel de belangrijkste vrijheid van de burger, de vrijheid van meningsuiting is in gevaar, - ook op dit forum. Die vrijheid behoort tot het wezen van de democratie en van het functioneren van een leefbare samenleving. Ze is daarvoor een absolute noodzaak, ze is geen luxe.

  Genetische Manipulatie GM van planten of dieren is geen banaal, onschuldig fenomeen. Enerzijds moet men de moderne techniek niet afwijzen maar anderzijds moet men hiermee voorzichtig, terughoudend zijn want er kunnen door genetische manipulatie ernstige ongelukken, rampen veroorzaakt worden. Te vergelijken met de konijnenplaag in Australië in de jaren 1920. De ingevoerde konijnen hadden in de natuur geen natuurlijke vijanden. Hun aantal is toen gedecimeerd met behulp van 2 ziekten. Er moet over GM overlegd worden en dat in meer plaatsen dan alleen in een aantal GEMO Grote Exporterende Multinationale Ondernemingen.

  De veroordeling van BVD wijst er op dat er iets ernstigs fout is met de openbare aanklagers en met de rechters in België BE. Is het een gebrek aan kennis van het reilen en zeilen van de maatschappij, - van inzicht of zijn de magistraten in hoofdzaak antidemocraten. Na dit en na de uitspraken van het parket en het parket- generaal in Antwerpen mag men zich vragen stellen hieromtrent. Of kennen de magistraten niet het verschil tussen feiten enerzijds en anderzijds interpretaties, voorstellingen- van- zaken, meningen, theorieën. De uitspraak getuigt van een onaanvaardbaar professioneel niveau van de magistraten. Schandelijk en te gek voor woorden.

  Typisch dat deze onwaardige uitspraak gebeurt wanneer de maatschappij in navolging van de hoofdstroommedia en de politiek - extreem - rechts aan het worden is in BE. De jaren 1930 herhalen zich. Justitie ten dienste van -, knecht van het neoliberalisme, van de GEMO de Grote Exporterende Multinationale Ondernemingen aan dewelke de burger zich slaafs moet onderwerpen zoals in de 19e eeuw.

 • door Piet De bisschop op donderdag 14 februari 2013

  Het boek "De mythe van de groene economie" is hierin ook wel zeer verhelderend : wat N-VA betreft zullen Barbara en Co zullen al wel eerder weten aan wiens kant die staan. De kant van het milieu is voor hen op de eerste plaats Trage Wegen, het (Vlaams-Nationaal) erfgoed, bosbeheer, mooie landschappen en dergelijke meer. Een en ander zal wel duidelijk worden in andere dossiers zoals Oosterweel en Uplace (zeker nu N-VA in steden en gemeenten aan het beleid mee doet) : als er moet gekozen worden tussen milieu en industrie (in dit geval dus de bio-industrie en de unief als trouwe kameraad) is de keuze gauw gemaakt. Beleefdheidshalve mogen wij het niet teveel gebruiken, doch nood breekt wet, er is maar één woord voor : bazenpoepers. En natuurlijk hult de wolf zich in schaapskleren als zij als schijnheilig blijven doorboren over de zogezegd gewelddadige actie. Bart en de N-VA companen zijn meesters in het zoeken van de beste argumenten om hun zaakjes verkocht te krijgen, mediagebruik inbegrepen. Of de argumenten de echte beweegredenen zijn, doet niet ter zake. Zoals Machiavelli zegt : enkel het resultaat telt. Waar is de tijd van de Volksunie die mee piket stond en solidair was met bedrijfsbezettingen ? Die mee over de omheiningen van Florennes klom ? Of betoogde tegen Irak of de bezetting van Gaza ? Momenteel beperkt men zich tot het heel hard roepen in een raadszaal ergens in Linkebeek of Sint Genetius Rode. En vendelzwaaien natuurlijk.

 • door Nicole S op donderdag 14 februari 2013

  Ik zou niet weten welke andere acties nog iets hadden kunnen veranderen. Praten en schrijven, over ggo en de gevolgen er van voor het milieu en onze gezondheid, hielp al lang niet meer.. Deze actie was een ultieme hulpkreet, die uiteindelijk ook gehoord werd. Proficiat actievoerders, hou de moed er in.

  • door Rudy Baker op donderdag 14 februari 2013

   Is er al ergens online tenminste zoiets als een petitie gestart? In die petitie mag ook de onafhankelijkheid van de rechter in vraag gesteld worden.

 • door Pleimion op donderdag 14 februari 2013

  "Typisch dat N-VA het nodig vond om onmiddellijk achter deze uitspraak te gaan staan. Dat is toch hoogst ongebruikelijk. En een beetje sinister. Nu, dat zijn we al gewoon van die partij."

  Zucht. Allez, toch maar weer een manier gevonden om N-VA erbij te betrekken. Polariseren maar! Sommige mensen zitten blijkbaar met serieuze complexen, zo potsierlijk begint het te worden. Nu is het blijkbaar al 'sinister' om het eens te zijn met een rechter.

  "Het is door actie, zoals staking of een bezetting van een plein (denk aan picnic the streets)"

  Of zoals ergens inbreken en dingen te vernielen, zoals in Wetteren is gebeurd. Het is een constante in de berichtgeving over deze zaak op DWM dat er ofwel zeer minimaliserend over de feiten wordt gedaan ('die paar plantjes'), ofwel eufemistisch en verhullend ('aardappelactie'). Terwijl het wel over die feiten zijn dat de rechter uitspraak heeft gedaan, niet over de al dan niet wenselijkheid van GGO's. Ik denk dat dat onderscheid de actievoerders en sympathisanten ontgaan is, gezien het feit dat ze kwamen aanzetten met een video en getuigen die niets over de grond van de zaak te vertellen hadden. Als je dan ook nog zelf uit de rechtszaal wegloopt, moet je niet klagen dat de rechten van de verdediging geschonden worden omdat de rechter een verstekvonnis velt.

  • door JorisL op donderdag 14 februari 2013

   Het is hier een kwestie van conformeren of oprotten. Conformeren aan het discours, de methodiek en de mentaliteit van de rechtsstaat. Wie dit niet wil, moet maar oprotten (en anders moet je niet komen klagen als de rechtsstaat haar vonnis uitspreekt). Het is ongelooflijk dat mensen van zichzelf niet inzien hoe ondoordacht en ongefundeerd zo'n copy-paste overtuiging is. "Alleen maar over de feiten" spreken, is dan ook klinkklare nonsens in zaken als deze (het is klinkklare nonsens tout court). Van een rechtsstaat hoeven we niet meer te verwachten. Dat empirisch reductionisme dat men hersenloos toepast op de rechtspraak, is ronduit dom en is dat altijd al geweest. Het weerhoudt juristen en magistraten om een ruimer kader te hanteren, waar de activisten nochtans keer op keer op gewezen hebben. Maar daar zijn de führers (de connotatie kan me hier even gestolen worden) van de rechtsstaat alweer om te zeggen: "Neen! Daar gaat het niet over! Wij zullen u zeggen waar het over gaat!" Alles moet gebeuren via hun format dat op andersdenkenden geprojecteerd wordt, onder het mom dat dit de meest constructieve, beste of meest neutrale/objectieve wijze zou zijn. Het feit dat er tientallen miljoenen mensen over de hele wereld zich tegen die overtuiging verzetten, waarvan DeWereldMorgen.be in Vlaanderen inderdaad één van de (virtuele) kernen vormt, doet blijkbaar niets ter zake. Het vonnis is op geen enkele wijze goed te praten. Al hadden de activisten het hele patattenveld vernield en er tienduizenden euro's verloren gegaan, had dit de uitspraak van de rechter nog steeds niet gelegitimeerd (een kwalitatieve discussie over waar de grenzen liggen van wat kan en niet kan, is overigens ook niet gebeurd in de mainstream media). Wat er gebeurt in Wetteren, is niet in overeenstemming met de overtuiging van democratie die de activisten hanteren (ik evenmin overigens). De argumenten daarvoor zijn makkelijk te vinden, maar worden zonder ooit echt te luisteren omgevormd tot ridicule karikaturen (niet alleen in de pers, wat nog te begrijpen valt, maar ook door opiniemakers uit universiteiten). Wanneer iets niet democratisch is, kan je het bovendien niet democratisch bestrijden - dit is praktisch onhaalbaar (de empirische (ja hoor!) onderzoeken van Michael Parenti zijn hier een voorbeeld van), want democratie is de meest kwetsbare van alle bestuursvormen. De "democratische" pogingen van de activisten - die wel degelijk ondernomen zijn - waren overigens vruchteloos. Alle premissen waar de rechtsstaat zich hersenloos achter schaart, worden openlijk in vraag getrokken door de activisten: privé-bezit, de akkoorden tussen bedrijven en wetenschappelijk onderzoek, meritocratische beslissingsprocedures, bureaucratische trucjes om aan uitstel te doen, etc. Dat "in vraag trekken" doe je niet enkel door erover te praten, wat meestal op pedant hoongelach van de Intellectuele Elite wordt onthaald. Daar voer je dus ook actie tegen. Is dat niet volgens de regeltjes van de rechtsstaat, dan is dat maar zo. Het gaat hier niet om gratuit geweld, noch over hebberig eigenbelang, noch over vandalisme, bendevorming of andere bullshit. Het gaat hier over een (moreel en politiek) statement te willen maken (wat deels gelukt is overigens). 't Feit dat iedereen (ook mensen die zichzelf 'progressief' noemen) zich zo onvoorwaardelijk vastklampt aan de fundamenten van de rechtsstaat, is des te ironischer als je kijkt hoe vaak de wet in het verleden overtreden is voor zaken die vandaag als vanzelfsprekend beschouwd worden. Om de één of andere reden lijkt dit nu niet meer te gelden.

  • door RH op donderdag 14 februari 2013

   @ Pleimion. De rechter oordeelt over de wettelijkheid en de opportuniteit van een gebeuren. Beide beoordelingen zijn in dit geval wel zeer merkwaardig.

   N-VA is het eens met de uitspraak. Dat mag vernoemd worden. En dat is normaal voor die partij want de uitspraak is ten bate van de GEMO de Grote Exporterende Multinationale Ondernemingen en ze is volstrekt, in meerdere opzichten onredelijk. N-VA is sinds lang een onderdeel van een grotere neoliberale beweging, in de EU in hoofdzaak een Duits initiatief, uitsluitend ten bate van de GEMO. Vlaanderen VL - en de EU - moet een goedkope werkplaats worden voor de GMO dus lagere lonen- pensioenen- uitkeringen en een afgebouwde geprivatiseerde ziekteverzekering. De middenstand, de zelfstandigen, de KMO, de werknemers, de gepensioneerden en de uitkeringsgerechtigden zullen in de kou komen te staan door besparingen die een lage binnenlandse koopkracht tot gevolg hebben. Dit alles is voor N-VA geen bezwaar want in feite komt ze louter en alleen op voor de GEMO. Ze beweert uiteraard dat ze opkomt voor de middenstand en aanverwanten maar dat is onverenigbaar met het voorgaande en het is in tegenspraak met haar werkelijk gedrag.

  • door bea op woensdag 27 februari 2013

   Heeft u enig idee van de schade die die paar plantjes aan onze planeet kunnen aanrichten? Moeten we die dingen dan zomaar laten gebeuren? Geef eerlijk toe, 6 maanden cel voor het uiten van een mening is buiten proportie. En het is een onderwerp waar ze als bio-ingenieur een mening kan over hebben, unlike most of us, voor wie de consequenties van genetisch gemodifieerde organismen ons letterlijk over het hoofd groeien. Ik zal nu in deze discussie zo ver niet gaan om te stellen dat die actievoerders helden zijn maar wanneer er binnen 100 jaar geen eetbaar stuk fruit meer aan onze bomen hangt zal dat perspectief toch wel enigszins anders blijken.

 • door jowan op donderdag 14 februari 2013

  GMO in de landbouw maakt elke andere landbouwmethode onmogelijk. Het is een totalitair systeem. De drie machten en de universiteiten zijn uitvoerders ervan geworden. Dit mechanisme moet bij de verkiezingen 2014 blootgelegd worden. Politici met een ethische reflex: maak daar een item van!

 • door huysmansa op vrijdag 15 februari 2013

  Er zou toch minstens een 'protest-intekenactie' kunnen ondernomen worden. Zelf krijg ij dat niet klaar.

 • door huracan op vrijdag 15 februari 2013

  Die ene rechter bepaalt niet welk vonnis past bij de feiten. Beroep aantekenen. Die ene rechter stond wellicht onder politieke druk. Zou niet mogen , maar , we zijn niet perfect , zo ook die ene rechter niet. Beroep aantekenen ! Is dat inmiddels gebeurt ? Bedoelde actie gelijkstellen met bendevorming lijkt mij toch heel sterk bij het haar getrokken. Oneigenlijk gebruik van de wet ? Hoger Beroep kan een gepast vonnis of vrijspraak als gevolg hebben. Laat de rechtsgang plaats vinden. Dat dit een politiek proces is , daar bestaat geen twijfel omtrent. Dus , politieke partijen die de pretentie hebben op te komen voor de belangen van de gemeenschap, laat uw stem horen . Van Groen verwacht ik in elk geval , en ook van links in haar totaliteit , dat er via de media nu wordt aangekaart wat het resultaat is van de rechtsgang. Overvloedig werd in beeld gebracht hoe het protest verliep; zo stilzwijgend is de media nu over het verloop van de rechtsgang. Media en politiek in innige verwevenheid , vooral daar waar het N-VA standpunten inneemt. Maar , moet gezegd , N-VA heeft de moed haar ideeën te verkondigen, iets wat tot nu toe niet kunnen beweren van “ die anderen”. Onze president van Vlaanderen , Kris Peeters , vond het zelfs nodig de GGO's te komen promoten. Het wordt hoogtijd dat de maskerade , het carnaval rond dergelijke " hot items " wordt aangepakt , doorgelicht. Het is in en democratie totaal onbegrijpelijk dat gevestigde personen en instellingen ontsnappen aan gefundeerde kritiek. En , onze rechtsmacht, die moet weerstaan aan politieke druk , dat is in de geest van de wet grondwettelijk bepaalt.

 • door Ian Bee op vrijdag 15 februari 2013

  De totale willekeur waarmee tegenwoordig bepaalde feiten als 'strafbaar' gepercipieerd kunnen worden (denk aan de GAS historie) en de buitenproportionele strafmaat die daarvoor is bedacht, doen vermoeden dat de ‘economische’ crisis ver buiten haar oevers is getreden. Maar net als in alle zogenaamde 'crisissituaties' zal enige 'collateral damage' geoorloofd zijn om een geprivilegieerde kaste van bestuurders te laten overleven, zeker?

  Ik ben wellicht niet de enige die graag zou vernemen hoe de genetische code van een plantensoort, die de ‘uitvinding’ of ‘ontdekking’ van niemand in het bijzonder is, na wijziging door toepassing van een manipulatietechnologie, op punt gesteld en bekostigd door gemeenschapsgeld, gepatenteerd kan worden door een private partij, zonder dat de noodzaak van deze praktijk is aangetoond of dat zelfs over de wenselijkheid ervan ooit een maatschappelijk debat werd gevoerd. De echte misdaad is dat onze democratische instellingen, in het leven geroepen door en voor het volk, misbruikt worden om de samenleving op te zadelen met de lasten van een experiment waarvan de (gunstige) uitkomst op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is en waarmee de belanghebbenden niet hebben ingestemd, maar waarvan de mogelijke opbrengsten bij voorbaat en zonder het minste voorbehoud zullen worden doorgesluisd naar enkele 'ondernemers'. (Wat is het makkelijk ondernemen als de risico's rustig op de gemeenschap kunnen afgeschoven worden.l Dat een deel van de slachtoffers met kennis van zaken en na mislukte pogingen om deze bezwarende feiten aan het licht te brengen, daartegen publiekelijk actie voeren, en dat hen zonder verder verhaal de mond wordt gesnoerd, toont de ernst aan van de politieke impasse waarin we vandaag zijn terecht gekomen.

  Een rechter zou hier dus eenzijdig en eigenzinnig mogen besluiten dat het algemeen belang nu en in de toekomst moet afgewogen worden aan de lusten van een kleine ‘zelfbenoemde’ elite?

  Het wordt tijd dat we opnieuw gehoor geven aan de oproep van de ‘moderne’ democraten, die in de duidelijkste termen in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring (1776) lieten opnemen dat “… om de rechten van mensen te vrijwaren, regeringen worden gevormd die hun rechtmatige bevoegdheden ontlenen aan de instemming van de geregeerden; dat telkens wanneer enige regeringsvorm met deze doeleinden in strijd is, het volk het recht heeft hem te veranderen of af te schaffen en een nieuwe regering aan te stellen (…) om hun veiligheid en geluk te realiseren”. De rechterlijke macht kan en mag dus niet aan die democratische verantwoordelijkheid ontsnappen!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties