Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Bartjes Valentijn: Vrouwen? Benen open en bek dicht!

De bijdrage werd niet nagelezen door een lid van de redactie
Hij doet het weer... Deze keer schoffeert 'Bartje' De Wever meer dan de helft van de wereldbevolking en van Antwerpen. Meisjes en vrouwen. Hij verbant de actie 'One Billion Rising' tegen verkrachting en mishandeling als 'te politiek' naar een zo onzichtbaar mogelijk hoekje in de stad. Deze beweging komt op donderdag 14 februari 2013 - Valentijnsdag - op straat. In Antwerpen zou dat op de drukke en ruime Groenplaats zijn. Zou...
vrijdag 8 februari 2013

Vrouwen macht

Radicaal feminisme is meer dan ooit noodzakelijk. Van de oorspronkelijke eisen die het feminisme stelde, is weinig verwezenlijkt. Niet op maatschappelijk gebied, noch sociaal, noch politiek. Niet op persoonlijk vlak. De meeste vrouwen zijn binnen of buiten 'het gezin' geen baas over eigen toekomst, eigen buik, eigen lichaam, vagina. 

Wie het tegengestelde beweert in deze macho samenleving liegt, is dom of blind. Trap niet in de desinformatie van de 'morele herbewapening' en de puriteinse golf die tot doel heeft meisjes en vrouwen naar een duister patriarchaal verleden te jagen als gebruiksvoorwerpen 'aan de haard'. Daarom, actie! Vrouwen én hun mannelijke bondgenoten bouwen feministische macht op. Vrouwen macht.

Die poging van vrouwen en met hen solidaire mannen wordt door de ultra rechtse Antwerpse burgemeester De Wever gesaboteerd. Protesteren tegen verkrachting van vrouwen zou volgens de stadsdiensten – de burgemeester dus, hij is verantwooordelijk voor 'openbare orde' – te 'politiek getint' zijn. Daarom mag 'One Billion Rising' zoals aangevraagd niet op de Groenplaats doorgaan en evenmin op de Grote Markt. De Groenplaats zou ruim genoeg zijn en mensen bereiken. Dat wil seksist De Wever vermijden.

Bedreiging met GAS-boetes

Deze macho insinueert dat vrouwen hun benen hebben te openen en hun bek dicht te houden. Hij sluit zich aan bij de al lang vergeten ABVV-voorzitter, de socialist Louis Major, die in 1972 in de Senaat de historische woorden brulde : "Vrouwen moeten niet zoveel complimenten maken!"

De Wever verbant One Billion Rising naar het gedoogplekje van een paar tientallen vierkante meter, de speeltuin voor dergelijke vervelende elementen naast het stadhuis, aan de 'Buildrager'. Een soort omheinde put waarin activisten makkelijk door de flikken kunnen geobserveerd en ingesloten worden. Waar weinig voorbijgangers 'lastiggevallen' worden.

BDW organiseerde zelf op verkiezingsavond vanaf het Zuid een niet toegelaten 'overwinningsmars' naar het stadhuis à la Mussolini, maar misbruikt nu zijn macht om alles wat de 'Vlaamse onderstroom' en de N-VA onwelgevallig is, de kop in te drukken. Vrouwenrechten horen daarbij.

One Billion Rising verspreidt deze tekst : "De Stad Antwerpen heeft besloten dat One Billion Rising politiek getint is daarom krijgen we toestemming om samen te komen op de Suikerrui aan de 'Buildrager' maar niet op de Grote Markt (voordien Groenplaats maar dit werd op 31 januari geannuleerd), aangezien wij een manifestatie zijn en geen evenement, volgens het kabinet van de Stad Antwerpen."

Verder : "Dit houdt ook in dat indien de bijeenkomst zich toch naar de Grote Markt zou verplaatsen er boetes worden uitgeschreven door de politie. Bij deze ik zie jullie donderdag 14 februari 2013 om 11u aan de 'Buildrager' aan de Suikerrui. Ik heb nu nog het één en ander te reorganiseren. Ik wil via deze weg toch nog een warme oproep lanceren om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen voor One Billion Rising in Antwerpen, laat dit een duidelijk signaal zijn dat we een einde wensen aan geweld op meisjes en vrouwen, ook in Antwerpen."

Gaan nu alle aangevraagde 'manifestaties' naar deze piepkleine gedoogzone verwezen worden? Nog geen week na zijn aanval op de identiteit van de holebi’s is het weer raak. Deze keer keert hij zich via One Billion Rising op zijn pik getrapt tegen àlle vrouwen. Bovenop worden de deelnemers op voorhand bedreigd: “… er boetes worden uitgeschreven door de politie…”

De GAS dus als poging de activiteit te criminaliseren en deelneemsters angst aan te jagen. Om de meisjes en vrouwen in hun 'vergeetput' te houden, te beletten naar de vlakbij gelegen Grote Markt uit te zwermen. Dit extreem rechtse beleid is op angst gebaseerd. CD&V en Open-VLD zijn in de coalitie de bruikbare idioten.

Gevaarlijke patriarch

Vooral wil deze conservatieve minnaar van het 'gezin als hoeksteen van de maatschappij' niet dat mishandelde vrouwen en hun bondgenoten met feministische en strijdbare argumenten de aandacht trekken. Terreur tegen vrouwen doet zich het meeste voor binnen het gezin, boven alle verdenking, achter de Vlaamse voordeuren. Meisjes en vrouwen horen gedwee te zwijgen en zich te schikken naar de man-vrouw rollenpatronen waarvoor de N-VA staat. Dat is de boodschap van deze Vlaams-nationalist die daar wel weer een heel verhaal zal rond bouwen en zal menen dat hij "door de hel" gaat.

Dit stadsbestuur, dit 'bewind', deze 'ambras’-burgemeester schopt opnieuw bewust een rel, zoals hij kunstenaars aanvalt, holebi’s, armen, het ganse district Borgerhout, mensen van allochtone afkomst, jongeren, vrouwen... Deze gevaarlijke pseudo-intellectuele patriarch is een gevaar voor zichzelf en vooreerst voor alle Antwerpenaren. Inderdaad : "Het politieke is persoonlijk. Het persoonlijke is politiek". Meisjes en vrouwen kennen nu in Antwerpen hun vijand. Laat hem door de hel gaan.

Mobiliseer voor One Billion Rising op donderdag 14 februari, om 11 naast het Antwerpse stadhuis. "Wij zijn niet kwaad, wij zijn woedend !"

Video's van deze vrouwenbeweging :

http://www.onebillionrising.org/

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 8 februari 2013

  BDW? Dat is die partijleider die in Reyers Laat verklaart dat het onverantwoord is van partijleiders dat ze twitteren, teveel impact naar het schijnt, maar zichzelf wel 'ironisch taalgebruik' veroorlooft, 'obediëntie' etc. Wat een klucht!

  De kern van zijn klucht-ideologie: er zijn productieven en niet-productieven, met name die armen, werklozen, zieken,... . Het falen van de productieven zou dan de schuld zijn van de onderklasse, omdat die parasiteert. En het feit dat de onderklasse er is, ligt niet alleen aan het feit dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, maar ook aan die progressieve 'elite' die hun eigen kinderen wel opvoeden maar de sociaal zwakkeren aan hun lot over laten door hen aan te praten dat persoonlijke vrijheid absoluut is, terwijl die dat niet aankunnen.

  Voila, abracadabra, rechts kan je wijs maken dat de crisis (ondanks hun geknoei zoals met de bankencrisis) niet hun schuld is, en tegelijk kan je zij die bezorgd zijn om sociale kansengroepen de rekening presenteren: het is hun schuld. Nee, en dan mag je zeker niet naar de jaren '20 verwijzen, want dat zou absurd zijn en daarmee ondermijn je uw eigen argumenten sowieso. Wat een klucht...

 • door Hugo Casteels op zaterdag 9 februari 2013

  een bloemlezing uit het literair gewrocht van de schrijver: ultra rechtse Antwerpse burgemeester De Wever ...seksist De Wever ...deze 'ambras’-burgemeester ..Deze gevaarlijke pseudo-intellectuele patriarch ... en dan heb ik het nog niet over de bedoelingen die hij de burgemeester toeschrijft. Werkelijk een zeer hoogstaand artikel. Is dit het niveau dat we in de toekomst op DWM gaan zien?

  • door AnonJJ op zaterdag 9 februari 2013

   @ Hugo Casteels: afgezien van het expliciete taalgebruik van de schrijver van dit stuk, en de grote emotie die hij in z'n schrijfsel gelegd heeft, heeft hij in sé wel gelijk.

   De Wever is de erfgenaam van het VNV, de zoon van een VMO'er en de kleinzoon van iemand die betrokken was in de collaboratie. Hij is, en ik citeer de nestor van het vlaamse nationalisme Hugo Schiltz: "besmet door de erfzonde van het vooroorlogse nationalisme en voornamelijk totalitair geïnspireerd".

   In het beleid dat De Wever de Antwerpenaren opdringt kan je trouwens zien dat Koen gelijk heeft: samenscholingsverboden voor onbestaande betogingen, schofferen van allerhande groepen in de samenleving, harde repressie tegen daklozen een retributie van 250€ voor vreemdelingen die zich inschrijven aan het "vreemdelingenloket", afnemen van bestaansminima van mensen omdat ze de Nederlandse taal niet machtig zijn, GAS boetes voor spelende kinderen, ... We kunnen nog even doorgaan.

   Koen verwoordt op een erg cassante manier en met expliciete taal z'n buikgevoel over de nieuwe burgemeester van de stad. Maar hij heeft wel gelijk. De Wever is niet alleen een gevaar voor het land, maar vooral voor de democratie en de sociale zekerheid.

   • door Peter de Boer op zondag 10 februari 2013

    Dus, als ik U goed begrijp, mag iemand, als u vindt dat diegene gelijk heeft, alles schrijven.... of neemt U afstand van de taal die Koen hier gebruikt?

 • door RH op zaterdag 9 februari 2013

  @ Hugo Casteels. Beste Hugo, uw bijdrage geeft mij eerlijk gezegd een wat rare indruk. De discriminerende houding van het imperialistische nationalisme en - kolonialisme, dat gepaard ging/ gaat met een ongeremd kapitalisme/ liberalisme heeft in het verleden wereldwijd massamoorden en oorlogen veroorzaakt. In Europa waren er ten gevolge daarvan WO I en II, de oorlog van de witten tegen de roden in de Sovjet Unie na WO I, de burgeroorlogen in Spanje vóór WO II en na WO II in Griekenland, de Balkanoorlogen in de jaren 1990. We kunnen het verband tussen discriminatie en die gebeurtenissen ontkennen, het is volgens sommigen al fout de jaren 1930 te vernoemen: In dat geval begaan we nogmaals dezelfde fout. NB. Het gaat hier niet zo zeer om personen maar om maatschappelijke bewegingen bvb. politieke partijen. Met discriminatie is het zoals met ruzie, men weet waar men begint maar men weet niet waar men zal eindigen. Discriminatie heeft een eigen dynamiek, de ene discriminatie creëert een volgende. Het artikel is gematigd en terughoudend. Geweld op macro schaal geeft geweld op micro schaal bvb in- huiselijke- verhoudingen en omgekeerd. De actie van One Billion Rising is belangrijk.

  Maar de Antwerpenaren krijgen waar ze om gevraagd hebben. Toegegeven, ze zijn er ingeluisd door de hoofdstroommedia die al jaren verkondigen dat het beste wat Vlaanderen VL kan overkomen een aftands, al lang uitgeprobeerd, imperialistisch en offensief nationalisme is dat alle minderheden discrimineert en dat gepaard gaat met een ongebreideld neoliberalisme dat louter en alleen opkomt voor de GEMO de Grote Exporterende Multinationale Ondernemingen. One Billion Rising komt op tegen verkrachting en mishandeling, dat zijn echte - en moeilijke maatschappelijke problemen. De burgemeester van Antwerpen kan echter geen reële problemen aan door een gebrek aan kennis, niveau en interesse maar vooral door tijdgebrek: Hij is burgemeester, senator, partijleider en columnist. Louter en alleen demoniseren bvb "De Walen profiteren van de Vlamingen" wat meer algemeen betekent: De armen profiteren van de rijken. Verder: discrimineren, ruzie stoken en vooral niet bestaande problemen opblazen tot kosmische proporties, in de belangstelling staan, het leven en de maatschappij louter en alleen accepteren als waren ze een pretpark waar zich geen moeilijk, pijnlijke problemen voordoen. Nogmaals, men wist het op voorhand. Vlaanderen leert uit de gebeurtenissen.

 • door Bernard Verstraete op zondag 10 februari 2013

  Inhoudelijk correcte vaststelling en interpretatie. Jammer van de ultrapolemische toon. Die geeft BDW en zijn bewonderaars/ bewonderaarsters allen maar munitie om zijn tegenstanders af te doen als ruziemakers en hij schrikt anderen af. En BDW zelf kan weer in zijn geliefkoosde Calimero-rol.Straks sleurt hij er weer Pim Fortuin bij. Ecrasons l'infâme zonder zelf inhet infame jargon te vervallen.

 • door Koen Calliauw op zondag 10 februari 2013

  @ Bernard Verstraete, 'ultra polemische toon...', zeg je. Vlaanderen kent geen polemiek die naam waardig. Wie met inhoud, taal en daden haar/zijn kop boven het maaiveld uitsteekt is al snel een 'Extremist - Terrorist'.

  Ik sta aldus genoteerd op een 'gelekte' onwettelijke 'lijst' van de Antwerpse Federale recherche. Sectie terrorisme. Mét blanco strafregister, wat tal van verkozenen van N-VA en VB niet kunnen zeggen.

  Wie conflict kiest boven oeverloos gezwam, wat 'dialoog' heet, is 'radicaal'. Thesis-Antithese=Synthese, weet je. Geen synthese zonder conflict.

  De Wever is een professionele 'ambras maker'. Een vulgaire ultra rechtse populist, op het 'gestoorde' af. Hij heeft wel de stad waar ik woon in zijn greep. Mijnheer de burgemeester meent 'door de hel' te gaan. Hij is bezig grote groepen Antwerpenaren - en wanneer het lukt geheel Vlaanderen - dit eeuwig strafkamp binnen te slepen. Hen tegen mekaar uit te spelen en als derde hond de buit binnen te halen. Schiet dus met scherp op dit gevaar.

  Lees hier 'De tael is gansch het volk', van de dichter en alles doener Didier De Paris. Een typische 'linkse culturo'...

  http://didideparis.wordpress.com/2012/02/17/de-tael-is-gansch-het-volk/

 • door Liliane op zondag 10 februari 2013

  Hier in DWM : "Het spel van de speelplaats - Insluiten en uitsluiten" door Anne Provoost op zaterdag 9 februari 2013

  M.a.w. zoveel meer men zich laat provoceren en op die uitlatingen reageert zoveel erger dat het zal worden.

  Een kind wil absoluut iets gedaan krijgen. Men zegt, "neen". Het kind zal blijven doordrammen en bij de derde "neen" gaat het kind gaan krijsen. Om dan van het gekrijs verlost te zijn gaat men toegeven aan het verlangen van het kind. Naderhand denkt het kind, "nog eens uitproberen of het mij een andermaal lukt". Nadat het kind er verscheidene malen in slaagde zijn goesting te krijgen, hoeft het nu alleen nog maar krijsen en krijgt wat het vraagt.

  Maak toch steeds niet dezelfde fout. Neen is neen. Negeren en laten krijsen. Het houdt (hopelijk) vanzelf op.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties