Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Wil de Europese Commissie ons water privatiseren?

In noodlijdende landen Griekenland en Portugal wordt de regering al door de trojka gedwongen om publiek bezit te verkopen, waaronder water. Zo wil de trojka dat Portugal staatsbedrijf Águas de Portugal verkoopt, en moet Griekenland de waterbedrijven van Thessaloniki en Athene privatiseren. De Europese Commissie stelt nu een richtlijn voor die ervoor zorgt dat alle Europese landen hun watervoorziening makkelijk kunnen privatiseren: de verkoop van ons water?
vrijdag 18 januari 2013

De Europese richtlijn wil de uitgifte van concessieovereenkomsten - contracten tussen de overheid en de publieke sector waarin een bedrijf het exclusieve recht krijgt om een publieke dienst uit te voeren - gemakkelijker maken en beter reguleren.

Daarmee moet de markt verder geopend worden om meer ruimte te maken voor private bedrijven, ook wat betreft de verstrekking van water. In feite een regelrechte aansporing tot privatiseren.

Voor het opstellen van de richtlijn heeft de Europese Commissie een groep experts geconsulteerd. Deze zijn afkomstig uit bedrijven die allen belang hebben bij de privatisering van water, en dus ongetwijfeld een zeer positief advies gegeven hebben.

Deur open

Het Duitse programma Monitor sprak in een uitzending van 13 december 2012 met europarlementariër Heide Rühle van de Europese Groenen over de voorgestelde richtlijn van de Europese Commissie.

Volgens haar stimuleert het voorstel van de Commissie privatiseringen niet openlijk, maar zet deze beetje bij beetje de deur verder open naar de verkoop van publiek bezit zoals water.

Dat niet alleen in landen als Griekenland en Portugal, waar privatiseringen onderdeel zijn van het eisenpakket waar deze landen aan moeten voldoen om steun te krijgen van de trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het IMF), maar uiteindelijk voor alle Europese landen.

In juni 2011 behaalde de Italiaanse Waterbeweging een gigantische overwinning in een referendum over de privatisering van onder andere waterbedrijven. Meer dan 26 miljoen Italiaanse stemmen zeiden 'nee'; dat is meer dan 90 procent van de uitgebrachte stemmen.

Dat hield Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), niet tegen om een maand later een geheime brief aan de Italiaanse regering te sturen. In de brief eiste hij onder meer de privatisering van gemeentelijke ondernemingen.

De Italiaanse Waterbeweging, daarin gesteund door EPSU (de Europese vakbondsfederatie van de publieke diensten) heeft dat - toen nog - tegen kunnen houden.

Vier keer zo duur

In Pacos de Ferreira, een stadje in het noorden van Portugal, is water het duurste van het land. De inwoners zien gemiddeld een bedrag van 209,04 euro op hun factuur verschijnen, terwijl dat voor inwoners van Terras de Bouro (waar de goedkoopste watertarieven van Portugal gelden) 18 euro is.

Hoe kan dit verschil zo groot zijn? Nu is het zo dat staatsbedrijf Águas de Portugal de verstrekking van water in Pacos de Ferreira sinds enkele jaren heeft afgestaan aan de private sector, tegen de wil van de bevolking in. Sindsdien steeg de prijs van water met liefst 400 procent, en daar komt jaarlijks nog een toename van 6 procent bij.

De inwoners van het stadje protesteerden daar afgelopen december nog tegen; water is voor hen haast onbetaalbaar geworden.

Zullen andere Europese landen na de Europese richtlijn dezelfde kant op gaan?

Recht op water

In 2010 werd het recht op water officieel erkend in een resolutie van de Verenigde Naties. Het recht op water is een mensenrecht: een bron van water moet zich op maximaal 1000 meter van huis bevinden, mag niet meer dan 3 procent van het huishoudinkomen kosten en het kan niet meer dan 30 minuten duren voor water verzameld is.

Water als mensenrecht en water als verhandelbaar goed: deze twee lijken moeilijk verenigbaar.

Brief

Naar aanleiding van de plannen van de Europese Commissie om privatiseringen, dus ook van de verdeling van water, makkelijker te maken en te stimuleren via de richtlijn, zijn er verschillende burgerorganisaties die een brief hebben gestuurd aan eurocommissaris Oli Rehn in mei 2012.

Daarin benoemen deze organisaties de onrechtvaardigheid van de druk om te privatiseren die de Europese Commissie, als onderdeel van de trojka, oplegt aan landen in financiële nood zoals Griekenland en Portugal.

'Onethisch', schrijven de organisaties in hun brief, omdat de gedwongen privatiseringen het recht op water direct bedreigen in een samenleving die al gebukt gaat onder bezuinigingen.

De briefschrijvers halen case studies aan van de landen Bulgarije, Griekenland, Portugal, Spanje en Italië waaruit blijkt dat mensen na privatisering van water er alleen maar slechter op worden. Prijzen gaan omhoog en de kwaliteit van het water gaat achteruit.

Voorstander

Vier maanden en ettelijke verstuurde herinneringen later, in september 2012, ontvingen de organisaties een reactie van de Europese Commissie. Daarin wordt ronduit toegegeven dat de Commissie een voorstander is van privatisering.

Zoals de briefschrijvers wel weten, aldus de reactie, leidt de privatisering van publieke bedrijven tot een vermindering van de staatsschuld en andere regeringskosten, en zal deze dus de competitiviteit van de economie verbeteren.

Op de sociale en economische consequenties van privatisering van water wordt niet ingegaan.

Hierop stuurden de burgerorganisaties wederom een brief naar de Commissie, waarin ook weer studies worden aangehaald die bewijzen dat privatiseringen meestal niet in het voordeel van de consument werken. Op deze laatste brief hebben de burgerorganisaties nog geen reactie mogen ontvangen.

Vragen

Ook europarlementariërs maken zich zorgen over de mogelijkheden die de richtlijn biedt tot de privatisering van water en de druk die de Commissie uitoefent op Europese landen: er zijn al verschillende parlementaire vragen over gesteld.

Op 14 januari repliceerde Oli Rehn nog dat onder het voorstel voor de richtlijn nationale, regionale en lokale overheden nog altijd zelf mogen beslissen wat zij de best mogelijke manier van verstrekking van bepaalde diensten vinden, zoals watervoorziening.

"Dit is Europees taalgebruik dat de ware intenties van de Commissie verbergt", zegt Jan Willem Goudriaan, plaatsvervangend algemeen secretaris van EPSU (European Federation of Public Service Unions).

"Ook de recente blauwdruk van de Commissie voor het waterbeleid in de EU is doordrenkt van het marktdenken. Voorstellen voor slimme meters en de mogelijkheid van handel in waterrechten maken er onderdeel van uit. Daar moet verandering in komen."

EPSU en haar aangesloten vakbonden (in België onder andere ACOD, Algemene Centrale, BBTK en ACV-Openbare Diensten) zijn samen met organisaties tegen armoede, wateractivisten zoals de Italiaanse Waterbeweging, milieuorganisaties en vele anderen een Europees burgerinitiatief begonnen. Ze willen een miljoen handtekeningen ophalen voor september 2013.

Het Europees burgerinitiatief Right2Water wil dat de Europese Commissie toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor alle Europeanen garandeert, van haar marktgebaseerde aanpak af stapt en zich meer focust op rechten van de burger.

Hier kunt u tekenen om het recht op water op de politieke agenda van de Europese Unie te zetten.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

30 reacties

 • door ChristopheB op vrijdag 18 januari 2013

  Ook in Catalonië en Spanje is dit al aan de gang. De Catalaanse regering van de Generalitat verkocht een concessie van 50 jaar voor het uitbaten van ATLL (publiek waterbedrijf dat de o.a. de regio Barcelona bevoorraadt): http://www.acciona.com/news/acciona-awarded-the-management-contract-for-aigues-ter-llobregat. Eerlijk gezegd vraag ik me soms af wat ze op den duur nog kunnen doen. Het gepolitiseerde Grondwettelijk Hof verklaarde X aantal begrotingsmaatregelen 'ongrondwettelijk' na een klacht van de Partido Popular, waardoor de Generalitat 610 miljoen euro inkomsten misloopt. De Europese Commissie vraagt de BTW op medische instrumenten en hulpmiddelen te verhogen van 10 naar 21 % (de BTW komt in de zakken van de nationale regering terecht). Dit alles zet nog meer het mes op de keel van de Catalanen die met een door en door corrupte Spaanse politiek al niets van marge krijgen. Enfin, de grootste oplichtingsoperatie sinds eeuwen is volop aan de gang. Het volk moet de kleine superrijke toplaag nog rijker maken. Democratie deugt niet zolang het geen directe is.

 • door Maurice op vrijdag 18 januari 2013

  Overheidsbedrijven zijn vaak verkokerde, bureaucratische en geldverspillende organisaties. Privatisering is hier een prima antwoord op, mits er voldoende concurrentie is. Dan worden organisaties gedwongen concurrerende prijzen te hanteren.

  • door LieverAnoniem op vrijdag 18 januari 2013

   Artikel niet gelezen veronderstel ik...?

   "Vier keer zo duur

   In Pacos de Ferreira, een stadje in het noorden van Portugal, is water het duurste van het land. De inwoners zien gemiddeld een bedrag van 209,04 euro op hun factuur verschijnen, terwijl dat voor inwoners van Terras de Bouro (waar de goedkoopste watertarieven van Portugal gelden) 18 euro is.

   Hoe kan dit verschil zo groot zijn? Nu is het zo dat staatsbedrijf Águas de Portugal de verstrekking van water in Pacos de Ferreira sinds enkele jaren heeft afgestaan aan de private sector, tegen de wil van de bevolking in. Sindsdien steeg de prijs van water met liefst 400 procent, en daar komt jaarlijks nog een toename van 6 procent bij."

  • door bernardus op zaterdag 19 januari 2013

   Zie hier HET voorbeeld van economisch populisme. Zeker de prijs afspraken vergeten van telefonie en gsm, elektriciteit en gas. Deze (ZOGEZEGDE) concurrentie die u vernoemt is een zoethoudertje in het land der blinden. DIT IS ENKEL OLIGOPOLIE, ondersteund met heeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeeeeeel propaganda.

 • door LieverAnoniem op vrijdag 18 januari 2013

  Er bestaat wel degelijk zoiets als neoliberale censuur op het internet. Op de website van een bekend magazine bijvoorbeeld werd mijn account (onder pseudoniem omdat politieke discussies nu eenmaal je professionele en sociale leven kunnen schaden) al meerdere malen definitief geblokkeerd, niet omdat ik ongemanierd aan het schelden was zoals zovele ultraliberale reageerders daar ongestraft kunnen doen op alle andersdenkenden, maar puur opdat ik in discussies de neoliberale ballonnetjes doorprikte door op een beleefde manier uit te pakken met harde feiten en logica. Dergelijke stellingen resulteerden telkens niet alleen in platte scheldpartijen van ultraliberale posters, maar ook in een ban van de redactie.

  Ook op Facebook wordt je geblokkeerd zodra je poogt om mensen wakker te schudden in verband met bovenstaande petitie (of op een andere manier veen discussie start tegen ultraliberale ideeën). Zo postte ik op diverse Facebookpagina's nieuwssites een oproep om bovenstaand artikel te lezen en de petitie te ondertekenen indien men instemt met de doelstelling van de initiatiefnemers. Binnen 15 minuten werd mijn account geblokkeerd, en bijgevolg zijn al mijn posts verdwenen. Zo boycot men alle oppositie tegen deze aanzet tot privatisering van een basisbehoefte: water.

  Men kan blijkbaar jarenlang ongestraft schelden op socialisten, racistische praat verkopen enz. Maar zodra men op een beschaafde manier een discussie wil aangaan over de toenemende neoliberalisering van onze maatschappij wordt men ogenblikkelijk geblokt.

  Om het account te deblokkeren moet ik mijn telefoonnummer ingeven, wat ik weiger gezien de geschiedenis geleerd heeft dat dit slecht kan uitdraaien voor de gezondheid (Zie de verdwijningen, martelingen en moorden onder het neoliberale bewind in Argentinië: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuile_Oorlog_%28Argentini%C3%AB%29 )

  Ik besluit daaruit dat het nog veel erger gesteld is met onze vrijheid van mening en de almacht van de multinationals dan ik al dacht..

  En zo staat de wakkere burger machteloos tegen het Ultraliberale geweld. Elke vorm van protest wordt door de "vrije en objectieve" pers in de kiem gesmoord. Scheldpartijen op linksdenkenden laat men ongemoeid, kritiek op het neoliberalisme wordt verwijderd, zo krijgt de lezer een vertekend beeld van de realiteit en lijkt het wel of iedereen overtuigd neoliberaal is, tot en met de gewone man (die het grootste slachtoffer is, kijk maar wie onze bankencrisis aan het afbetalen is..)

  PS: Voor de duidelijkheid, ik ben geen communist, ook niet extreem links, oorspronkelijk eerder centrumrechts, maar sinds ik de bankencrisis op de voet heb gevolgd en heb mogen constateren hoe de (EU en BE) politici en de financiële elite alles afwentelen op de gewone man en nog een versnelling hoger hebben geschakeld in hun neoliberale beleid ben ik van weersomstuit veel linkser gaan reageren in de hoop (tegen beter weten in) zo het beleid weer van rechts naar het midden te kunnen trekken...

  De anonimiteit is een eerste vereiste voor eerlijke discussies, zonder anonimiteit word de oppositie monddood gemaakt. Wie gaat nog durven inroeien tegen de neoliberale macht als hij/zij daarmee in nauwe schoentjes kan komen in werk -en privéleven? De geschiedenis uit Argentinië leert ons dat het veiliger is om anoniem te blijven wanneer men kritiek levert op neoliberale beslissingen.. (zie onderstaande docu the shock doctrine)

  Video Tips: Michaël Parenti in Amsterdam, met argumenten die je dwingen na te denken over onze maatschappij: http://www.youtube.com/watch?v=RyJbnZYIiWY

  En de klassieker The Shock Doctrine: A documentary adaptation Naomi Klein's 2007 book, The Shock Doctrine. An investigation of disaster capitalism: http://www.youtube.com/watch?v=7iW1SHPgUAQ

  • door Jorge H. op maandag 21 januari 2013

   Bedankt voor de links. Ik begrijp je "PS", heb een gelijkaardige evolutie doorgemaakt na het situatie van de crisis te binnen door te lichten. Gelukkig zijn er nog mensen die wel een dialoog zien zitten, een echte, gezonde DIAloog dan.

 • door RH op zaterdag 19 januari 2013

  De EU commissie wil alles privatiseren, niet alleen water maar ook bvb. onderwijs, politie, justitie. De Grote Multinationale Ondernemingen GMO's zijn er in geslaagd een corporatistische EU staat te creëren waar de overheid en de GMO's samengaan in 1 beslissingscentrum zoals zich dat ook voorgedaan heeft in de Sovjet Unie sedert 1917 in Italië °1923 en in Duitsland °1933. De verdwazing is begonnen in 1986, toen moest er niet meer samengewerkt maar geconcurreerd worden, nadien moesten de overheidsbegrotingen in evenwicht zijn en sedert het ESM Europese Stabiliteits- Mechanisme °2012 is een grootschalige roof van de openbare financiën door de banken mogelijk. De nationale overheden zijn er nu vooral om de GMO's te pamperen. Als banken in het rood geraken moeten de nationale overheden klaar staan met miljarden. Gezien de hoeveelheden kapitalen en geldstromen is dit een onmogelijke opgave. Het hele EU bestuur = 27+1 regeringen en parlementen is verantwoordelijk voor deze totaalprivatisering van de samenleving. Het pamperen van de GMO's moet ook gebeuren door de werknemers want zij moeten al hun rechten opgeven, dat heet flexibiliteit van de arbeid. De middenstand, de zelfstandigen, de KMO's komen in de kou te staan door een gebrek aan (binnenlandse) koopkracht bij de consumenten. De EU wordt een armoedige, achterlijke en onleefbare samenleving zoals in de 19e eeuw en zoals het nu is in grote delen van Afrika, China, India, Zuid Amerika. Die verloedering kan makkelijk 100 à 150 jaar duren.

 • door aronjaco op zaterdag 19 januari 2013

  Niet laten afschrikken en tekenen die petitie. Neen , de petitie is niet anoniem en mijn inziens , tot nader order, is strijden met open vizier aangewezen. Het is ver gekomen in onze zgn. democratie als mensen nu al, omwille van vermeende represailles, niet meer durven uitkomen voor hun mening. Iedereen weet toch dat de levensnoodzakelijke voorzieningen in handen moeten blijven van de gemeenschap. Zoniet zijn het enkel nog al diegenen die het zich financiëel kunnen permiteren die van die dingen kunnen genieten. Concurrentie zal de prijs drukken en de verspilling van overheidsgelden wordt gestopt lees ik hier!! Pas wakker aan het worden denk ik.Even het kopje spoelen met koud water , zolang het nog kan. In werkelijkheid is het zo dat de privé ondernemingen , de prijzen de hoogte injagen aangezien winst maken hun enige bestaansreden is .Maatschappij bewust omgaan met levensnoodzakelijke goederen zoals water , is daar helemaal niet bij.Diegene die de noodzakelijke producten en grondstoffen bezit , bezit ook de macht. De macht behoort in handen te zijn van een democratisch werkend staatsapparaat. Zo ook , bv . politie , brandweer, openbare veiligheid .... enz..

  • door LieverAnoniem op zondag 20 januari 2013

   Aronjaco, ik heb die petitie dan ook getekend, omdat er zoveel op het spel staat, niet alleen de watervoorziening. De petitie is ook een signaal naar de EU politici dat zij moeten handelen in het algemeen belang en niet alleen in het belang van de lobbyisten cq golfvriendjes/jachtbezitters, maar ook en vooral in het belang van de meerderheid van gewone arbeiders en bedienden die steeds overal voor opdraaien en daardoor steeds minder koopkracht overhouden.

   De EU in haar huidige vorm is een ondemocratisch privéclubje dat in het zadel geholpen is en gesteund wordt door onze neoliberale grootindustriëlen en financiële elite, in ruil voor de riante salarissen mogen deze mensen beslissingen doorduwen die op democratische manier nooit haalbaar zouden zijn. De echte macht is duidelijk niet in handen van het volk: http://www.andereuropa.org/links-2/de-businesswereld-en-de-eu/

   Als men kijkt naar Spanje**, Portugal en Griekenland weet men hoeveel de EU dictators begaan zijn met de gewone Europeaan.. Miljoenen mensen worden gewoon aan hun lot overgelaten en hun armoede en wanhoop wordt genegeerd in tegenstelling tot de banken en de werkgeversorganisaties die de sleutel van de schatkist hebben gekregen, zodat ze de gelden voor sociale bescherming kunnen opsouperen aan o.a. bonussen.

   **De reportage: "De scherpe randen van de Euro" is zeker het bekijken waard en geeft een goed beeld van de gevolgen van het Europees "reaganomics" beleid dat op maat is gesneden van de bezittende elite: http://www.ikonrtv.nl/uitzendingDyn.aspx?lIntType=48&lIntEntityId=1174

   Uitsmijter: http://www.andereuropa.org/eu_financ_crisis/europa-en-de-crisis-waarom-het-kapitalistische-europa-onderdeel-van-het-probleem-is/

 • door ChristopheB op zaterdag 19 januari 2013

  Een aanrader is de film over de waterprivatiseringspolitiek van het IMF in Bolivië: 'También la lluvia' (Ook de regen)

 • door Corse op zaterdag 19 januari 2013

  Iedere staat kan zelf bepalen of ze haar economie en haar monetair systeem (banken) (al dan niet) uitbesteedt aan de privé-sector. De privé-sector is een niet democratisch economisch instrument en vertrekt altijd van uit het principe van eigenbelang en eigeninteresses en winstoogmerk: (vier mogelijkheden)

  1. De economie volledig in handen van privaatbedrijven en banken, (privaatsector) deze privaatsector verdedigd zichzelf enorm vermits er superveel aan verdiend is. 2. Een staat die de economie volledig zelf in handen heeft met enkel staatsbedrijven. 3. Een gemengde economie met zowel staatsbedrijven als privaatbedrijven. 4. Een gemengde economie met enkel de grote productiemiddelen en banken in handen van de staat, dit met minimum 51% staatsparticipatie voor wereldhandel, dit om kapitaalsvlucht en productievlucht te voorkomen, privaat KMO bedrijven voor enkel nationale handel met (al dan niet) staatsparticipatie indien nodig.

  Om de (99%) burgers van een staat te beschermen tegen kapitaalsvlucht, productievlucht en kennisvlucht is momenteel een gemengde economie (4) met enkel de grote productiemiddelen en banken voor 51% in handen van de staat, dit om staatsschulden te verhinderen. Een beter transparant democratisch bestuur is nodig voor grote productiemiddelen en banken.

  Geen staatsambtenaren, middenstanders of werknemers op de wereld Forbes lijst:

  Het is overduidelijk dat we op de wereldForbeslijst van Billionaires geen staatsambtenaren, middenstanders of werknemers vinden? Minimaal $ 1 miljard als vermogen is benodigd voor een notering op wereld Forbes lijst. Waar één individu beschikt over miljarden, daar heeft de wetgeving dus de staat gefaald. Dit gebrek aan herverdeling is de oorzaak van de wereldcrisis en laagconjunctuur. http://www.forbes.com/lists/2010/10/...ires_Rank.html

 • door Corse op zaterdag 19 januari 2013

  Globalisering, automatisering, modernisering, innovatie en knowhow?

  Wereld vrije privé handel zonder “eerlijke” wereldcompetitiviteit, zonder regels en limieten: · The New Rulers of the World: http://vimeo.com/16366422 · Economische crisis:………….. http://zeitgeistbeweging.nl/nl/node/403 · Hier zijn de winsten:…………. http://www.youtube.com/watch?v=Q76lVjK6XHc

  Globalisering is de nieuwe naam voor kolonialisering door privé-bedrijven over de wereld. Je kan vandaag stellen dat globalisering de noden van de burgers verslechterde, dit zowel hier als in de gekolonialiseerde landen, kolonialiseren is altijd pure diefstal van de samenleving.

  Niet de lonen van werknemers of de sociale zekerheid of betaalde vrije tijd of de schulden van de staat zijn de oorzaak van de huidige wereldcrisis maar wel deze 5 factoren: (privatiseren?)

  1. Delokaliseren: De valse totale vrijheid van bedrijven om met geld, kapitaal, knowhow en machines te verhuizen naar de nieuwe en grotere markten (BRICS-landen) waardoor er hier enorme werkloosheid en workingpoor ontstaan. · Hidden Face of Globalization: http://www.youtube.com/watch?v=8Bhodyt4fmU&feature=related 2. Handelaars: de valse vrijheid om goedkope producten uit de nieuwe en grotere markten (lageloonlanden) hier op de markt te dumpen waardoor onze eigen prachtige KMO bedrijven bankroet gaan en hier enkel workingpoor en werkloosheid nalaten. · The BRICs Dream: http://www.youtube.com/watch?v=fOdcQ3emyzM 3. Technologische automatisering van privaatbedrijven: de winsten door automatisering (machines) worden enkel gebruikt om te investeren in de nieuwe en grotere markten en voor de extreme verrijking van eigenaars en aandeelhouders, belastingen worden ontweken waardoor deze winsten in één van de 72 belastingsparadijzen belanden. De samenleving participeert niet in deze winsten, nochtans zijn zij de consumenten. · Modern Times Chaplin. (1936) http://www.youtube.com/watch?v=MHdmaFJ6W6M · Technologische Automatisering http://www.youtube.com/watch?v=WA5krnTKTHY · Geen belasting grote bedrijven: http://www.youtube.com/watch?v=EkZl3QGWnXU 4. Monetaire systeem: de valse vrijheid van banken die liever digitaalgeld (schuld) creëren en liever speculeren dan te investeren in bedrijven en burgers, deze werkwijze is fout, het monetaire systeem is geen middel maar een doel op zich geworden. Digitaal geld uit het niets…… http://zeitgeistbeweging.nl/nl/node/435 5. Buitenlandse bedrijven: 70% van de Belgische industrie zijn buitenlandse bedrijven waarvan de bedrijfswinsten grotendeels naar het buitenland gaan, slechts 6% van de omzet gaat naar lonen voor het personeel hier, een postbusadres in één van de 72 belastingsparadijzen is voldoende om de winsten over te hevelen. De aftrekposten en gunstmaatregels voor bedrijven en banken zijn in België enorm uitgebreid zodat er voor bedrijven enorm veel pure winst overblijft. · Buitenlandse bedrijven 70% aandeel: http://www.belgie.nl/informatie/praktisch/investeren · Taks: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=nhuXE6rEoLk&feature=endscreen

  Welk spel wordt er gespeeld door de privé-sector: (het liberale gedoogbeleid)

  Belastingen ontwijken is legaal: (illegaal ontduiken is daardoor niet noodzakelijk)

  1. Aftrekposten (aftrekbare onkosten) 2. Gunstmaatregelen. 3. Investeren hier of in het buitenland. 4. Overheveling van winsten naar belastingsparadijzen. 5. Persoonlijke financiële uitkeringen, http://www.youtube.com/watch?v=Q76lVjK6XHc

 • door Corse op zaterdag 19 januari 2013

  Indien een land de (economie) en het (monetair systeem) uitgeeft aan de privé-sector dan kan men snellere vooruitgang boeken in deze economie, op kosten van de samenleving uiteraard. Het risico daarvan is laagconjunctuur en crisis daarna, wat nu duidelijk zichtbaar is. De nevenwerkingen en risico’s van een economische privé-sector (vrije markt) zijn crisisperiodes en rijk en arm, dit fenomeen kennen we van uit de geschiedenis. Deze nevenwerkingen verspreiden zich nu over de totale westerse wereld in sneltempo, deze nevenwerkingen zijn gebaseerd op schulden. (krediet) Indien men deze economische en monetaire fouten die ook in de geschiedenis plaatsvonden vergeet dan zal men ze terug moeten beleven, wie iets van economie kent weet dat. Een duurzame economie en samenleving is een teer weefsel dat snel verstoord is. Deze snelle vooruitgang was een kunstmatige toestand, een bel die gebaseerd was op krediet waarvan de betaling naar de toekomst verhuisde, zo simpel is het. Een te snel opgefokte economie door krediet heeft vooral negatieve consequenties op lange termijn, de symptomen zijn vooral extreme armoede voor een groot deel van de 99% en extreme rijkdom voor de 1% elite. Deze bel die gevormd werd door een te snelle schijnevolutie moet nu terug betaald worden met geld, tijd, oorlog of revolutie, deze bel is een structurele fout van het systeem zelf. Je kan deze structurele fout niet aanpassen door dezelfde denkprocedure aan te houden. Krediet pleegt nu eenmaal roofbouw op de samenleving, dit moet duur terugbetaald worden met armoede, workingpoor, criminaliteit, detentie, nationalisme en fascisme, wat we nu zeer duidelijk zien in Spanje, Italië, Portugal, Ierland en Griekenland.

  Vragen:

  1. Leidt krediet tot economische wildgroei en tot crisis. (ja) 2. Leidt productiewildgroei sowieso tot crisis? 3. Leidt economische wildgroei tot economische stilstand? 4. Economische stilstand = Point Of Know Return? 5. Leidt overproductie altijd tot crisis. 6. Leidt de productie van overbodige en zinloze luxe tot crisis? 7. Is enkel duurzame en noodzakelijke consumptie de motor van stabiele economie. (ja) 8. Lage lonen en langere werktijden om producten te kunnen exporteren?

  Met lage lonen en langere werktijden kan men hier slecht consumeren, geen probleem we exporteren onze producten naar de laatste overgebleven landen met hoge lonen, dan kan iedereen hier aan lage lonen werken, maar echter niet zelf consumeren, tja…vrije markt?

 • door Ron op zaterdag 19 januari 2013

  Afschaffen de EUROPESE kassengraaiers. Privatiseren is altijd duurder. Mensen die onderaan de ladder staan zijn steeds het slachtoffer. Een schande voor onze beschaving als je daar van kan spreken. Dus als je nog eens moet stemmen voor het Euroclubje denk eens goed na over de reeds genoten voordelen.

 • door CLAUDIA BORGES op zondag 20 januari 2013

  ik ben tegen het privatiseren van water,. Water is een publieke goed.

 • door Joske op zondag 20 januari 2013

  1) De link is alvast fout: het betreft geen richtlijn, maar een voorstel tot richtlijn. 2) Iedereen kan de tekst lezen (ook in het NL trouwens) en mag me eens tonen in de tekst (en ook die van Richtlijn 2004/17) waar geschreven taat dat die markt geprivatiseerd MOET worden. Het gaat om regels die van toepassing zijn zodra overheden/parastatales contracten uitschrijven met privé-partners. De keuze het te doen is vrij, maar zodra men het doet zijn er minimale regels inzake transparante en gelijke mededinging van pas.

  Ik kan een analogie maken met de gezondheidszorg: EU heeft TOTAAL geen bevoegdheid tenzij men begint met aanbestedingen voor gezondheidsdiensten met winstoogmerk (btw: in Spanje is dit in sommoge regio's al lang van tel: verzekeraar BUPA in Maniche bijv.). Op dat moment worden regels interne markt van kracht. Mijn conclusie: de vermarkting is een keuze van de lidstaten zelf en EU is handige zondebok. Wat ik lees, zijn corrigerende wetten als minimale garantie om zelfbediening door nationale belangehebbende partijen bij te sturen (in eigen land: gefoefel door intercommunales, mutualiteiten en andere verzuilde particratische zelfbedieningswinkes).

  Btw: ik wacht nog altijd op transparantie rond financiering van deze website: hoeveel draagt elke "partner" percentueel bij aan budget + waar zitten kantoren.

  Firma dankt u.

 • door Joske op zondag 20 januari 2013

  en ben ik paranoïde als ik stel dat vooral het verzuilde middenveld aanstoot neemt aan een minimale regelgeving inzake gelijke mededinging bij vermakring van publieke diensten?

  CUI BONO?

  ACW •ACV – Algemeen Christelijk Vakverbond •CM – Christelijke Mutualiteit •Okra – trefpunt 55+ •KAV – Vrouwen die bewegen •KWB - eensgezind •Wereldsolidariteit •Pasar •KAJ Vlaams ABVV – Algemeen Belgisch Vakverbond ACLVB Vakcentrales • LBC-NVK Landelijke Bediendencentrale • ACOD-Cultuur • ACV Transcom • ACV Voeding en Diensten • ACV Metea • Algemene Centrale ABVV (AC) • Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (BBTK) • ABVV-Metaal

  • Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) • ABVV Textiel, Kleding en Diamant (TKD) • Belgische Transportarbeidersbond (BTB) • Centrale van de Voeding – Horeca – Diensten (HORVAL)

  • door Le grand guignol op zondag 20 januari 2013

   U bent wel degelijk paranoïde, temeer omdat in het artikel duidelijk gerefereerd wordt aan het Europees Burgerinitiatief "Right2water" dat mede georganiseerd wordt vanuit de Europese koepel van ambtenarenvakbonden. Dat Europees Burgerinitiatief verzet zich uitdrukkelijk tegen de vermarkting van water en sanitaire installaties omdat water een mensenrecht en geen product is. Uw reactie is dan ook een vorm van vakbond-bashing: u vertrekt vanuit een foutieve aanname, verdraait de feiten om vervolgens uw eigen vooronderstellingen, die overigens haaks staan op de realiteit, te projecteren op de vakbonden.

   • door Joske op zondag 20 januari 2013

    2013

    Maar waar in de teksten, richtlijn van 2004 en VOORSTEL tot richtlijn 2011, staat dat lidstaten de markten voor drinkwater MOETEN liberaliseren? Dit zijn regels, gelukkig maar, die van pas zijn ALS men de markt openstelt. Kunnen we beginnen met de tekst zelf aub? Zoiets heet toch geen "analyse"? Lees het en toon het mij. Volgens mij klopt het hier opgehangen verhaal niet. Wie bezondigt zich dan aan kromdenken en manipulatie?

    • door Le grand guignol op zondag 20 januari 2013

     U bezondigt zich aan kromdenken en manipulatie omdat u insinueert dat de vakbonden "aanstoot nemen aan een minimale regelgeving inzake gelijke mededinging bij vermakring [sic] van publieke diensten". De vakbonden verzetten zich tegen de vermarkting en wanneer water niet beschouwd wordt als een product dat op de markt verhandeld dient te worden maar wel als een recht dat door middel van een openbare dienstverlening verzekerd wordt, dan moeten er ook geen minimale mededingingsregels afgesproken worden

     • door Joske op zondag 20 januari 2013

      Maar WIE vermarkt het drinkwater, dat is de vraag. Indien lidstaten dat niet doen, is er geen regelgeving rond nodig. Indien ze het wel doen, verkies ik de situatie met regels boven totale willekeur. U wil niet weten welke criminele publiek- private constructies opgezet worden door het "middenveld", dan heb ik liever mi,imale controle. Over netwerkgoederen, natuurlijke monopolies, schaalvoordelen, kan ik in grote mate meegaan, maar waarom dan al die mutualiteiten, intercommunales en tutti quanti ertussen? Gelden daar dan omgekeerde schaalvoordelen of zo? Deze " analyse" betoogt dat "Europa" het drinkwater vermarkt, ik lees dat absoluut niet in de wetsteksten. Is het echt te veel gevraagd om de precieze passage(s) aan te duiden waar dit staat? Blijkbaar wel, zegt veel.

      PS: heb dat uit eerste hand, van dat aanwervingsgesprek, geen idee waarom persoon zou liegen. Vandaar de vraag om duidelijkheid te sheppen rond de boekhouding hier: wie betaalt wat om te beginnen. Ik zeg niet dat het zo is, ik vraag om transparantie, is al lichtjaren vooruit op de " analisten" hier die beweringen poneren zonder ze te staven.

   • door Joske op zondag 20 januari 2013

    En ik wil nog altijd weten wat de percentuele break- down vh budget hier is naar onderscheiden " partner". Men heeft me gemeld dat DWM sollicitatiegesprekken gevoerd heeft voor medewerkrrs in vakbondskantoor? Klopt dit en zo ja, wat is dit voor een Potemkin-facade die opgetrokken wordt?

    • door Le grand guignol op zondag 20 januari 2013

     Niettegenstaande ik niet in naam van de redactie van DeWeMo kan spreken, wil ik er toch even op wijzen dat het te gek voor woorden is dat DeWeMo zou ingezet worden voor het afhandelen van een sollicitatieprocedure voor aanwerving in een vakbondskantoor. Zoals gezegd: u bent wel degelijk paranoïde; en natuurlijk ook een vakbond-basher die op geen enkele wijze leugens schuwt om zaken te insinueren.

     • door Joske op zondag 20 januari 2013

      Niet gezegd. DWM- medewerker die gezocht werd via vakbonden, niet vice versa. Ik zeg niet dat het waar is, ik vraag of het waar is. Indien het waar is, zou dit duidelijk worden id boekhouding. Vandaar vraag om klare wijn te schenken inzake financiering DWM.

 • door Corse op zondag 20 januari 2013

  De privé industrie heeft de westerse samenleving leeggestolen: · Vele jaren heeft de economische elite reuzenwinsten gemaakt zonder participatie, zonder belasting op de geautomatiseerde 24op24u en 7op7dagen draaiende machinerie en zonder belasting op de handel met lageloonlanden door handelaars, dit zonder arbeidsduurvermindering, nu moet de gemeenschap vermijden dat ze bankroet gaan door financiële steun, flexibiliteit, ontslagen van arbeiders en werkduurverlenging. · Belastingsbetalers moeten zuiderse landen afhelpen van hun financiële ondergang. · Pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar, dit om de sociale zekerheid te kunnen blijven betalen? · Jobs worden weggesneden en inkomens verminderd, omdat het hogere bonussen, absurde aftrekbare voordelen, extreme aandeelhouderuitkeringen en dividenden oplevert voor elite, jetset en banken. · Het mondiale uitzendkantoor van de economische elite had vrij spel gekregen om de wereld rond op jacht te gaan naar de goedkoopste arbeidskrachten, met delokalisatie van bedrijven, sociale kerkhoven en volksverhuizingen als gevolg. · Deze geprivilegieerde elite, omdat zij nog steeds de meeste vruchten plukken van onze collectieve inspanningen voor onderwijs, infrastructuur, onderzoek enz, deze moeten uiteraard belast worden, verantwoording afleggen en onder strenge controle staan, en zonodig bestraft worden, liefst met dwangarbeid en het confisqueren van eigendom en geld, de 72 belastingsparadijzen van het liberaal gedoogbeleid moeten dringend opengebroken worden en het geld moet terug herverdeeld worden. · De elite (jetset), slechts 1 procent van de bevolking verkrijgt 60% van de totale inkomens in ons land, deze parasieten zijn de oorzaak van een wereldcrisis die zijn gelijke niet kent. · We moeten eerst het puin ruimen van de gelegaliseerde en achtergelaten private neoliberale pikpocket economie en snel of we verzuipen in armoede, dan pas kunnen we beginnen aan een nieuwe democratische sociale markteconomie.

 • door Joske op zondag 20 januari 2013

  Je wordt bestuurder bij vzw GetBasic en schakelt je blog door naar DWM.

  Met EUR 254.278 aan "Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen" voor 6,3 FTE is dat nog een leuke bezigheid.

  De lijn "Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies" is overigens blanco in de laatste jaarrekening van de vzw. Lijkt me in directe tegenspraak met de financieringsformule die de "partners" voorgesteld wordt.

  Niet veel te zien met kleinschalig, onafhankelijk bloggen btw... en die blanco lijn klopt niet met bedrijfsactiviteit zoals voorgesteld hier op website.

  Time to bring in the tax man?

  • door svdl op zondag 20 januari 2013

   't ging over vermarkting van het drinkwater en niet over subsidies van DWM. 't is hier geen kermiskraam waar ge op fantasierijke wijze alle soorten insinuaties kunnen lossen, daarbij het toppunt van associatief denken achter na hollend. Uw reacties zijn dan ook van bedenkelijk niveau en onder de gordel. Op het randje af 'trolling'.

 • door Mich op maandag 21 januari 2013

  Dit is stof tot nadenken!! Waar zijn we mee bezig? De aarde hoort niet toe tot de mens maar de mens behoort toe tot de aarde. Check deze link. Charles Eisenstein schreef sacret economie. http://www.youtube.com/watch?v=EEZkQv25uEs

  Europa moet voorzichtig gaan beslissingen nemen. Mensen gaan hier tegen in opstand komen. Dit tast ons basis recht en vrijheid aan. Er blijft niets meer over om groei te garanderen dus verkoop water?! Wat volgt er? Een bestaans belasting? Het leven is een geschenk en hoe gaan we met dit geschenk om?

  • door joske op maandag 21 januari 2013

   Waar staat dat dan geschreven dat lidstaten die markten MOETEN liberaliseren? De lidstaten waren daar zelf al jaren mee bezig voor er minimale regels kwamen in 2004.

   Toon me wanneer de Commissie landen voor de rechtbank gedaagd heeft omdat ze weigeren drinkwater te privatiseren? U gaat geen voorbeeld vinden. Wat u wel zal vinden zijn zaken waarin Portugal en Griekenland veroordeeld werden in Luxemburg omdat ze minimale kwaliteitseisen van oppervlaktewater niet respecteerden of waar denkt u dat al die regels rond scheiding regenwater/afvalwater, verplichte waterzuivering vandaan komen? (hint: water framework).

   Men maakt zich hier blijkbaar graag druk over loze beweringen. We hebben beter geen regeltjes, in de goede oude tijd was het beter.. een particraat op de intercommunale en wat criminele PPPs met dexia om ARCO en de zuil te voeden, the good ol'e days.

 • door Sven AERTS op donderdag 31 januari 2013

  "Terras de Bouro (waar de goedkoopste watertarieven van Portugal gelden) 18 euro is." Het is weer geen duidelijke journalistiek. 18 € voor hoeveel m3 water van welke kwaliteit? Gesubsideerd of niet? In ons eigen land werd het water beheerd door de overheid, U en mijn vertegenwoordigers via de inter-communcales, die ons bedrogen hebben: geld ophalen om het water te susbidiëren, niemand die nog wist wat de waarde van zuiver water was, en maar penningen opstrijken. Geen geld om het te zuiveren men kapte het zomaar in de rivieren, waterpeilen zo laag dat de boeren hun oogsten naar de vaantjes gingen, etc. Dat is dan het grote voorbeeld? Zo evident is het blijkbaar niet om overheidsinstanties en cooperatieven zuiver te houden.

  Ondertussen zet electrabel met haar vazalletjes en loopknechtjes windmolens en o wee als je iets in de weg zet dat hun wind zou verstoren... zo wordt zelfs de wind geprivatiseerd.

  Niemand houd U tegen om een cooperatieve op te richten om een windmolen te zetten. Maar wie doet het?

  Te moeilijk hier in Belgie? Maar zet een cooperatieve op met enkele mensen uit de diaspora in hun land. Maar wie doet het ?

  Ik denk dat je maar beter op verschillende paarden wed.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties