Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Verontruste burgers zeggen neen tegen procureur Dams

Onder de noemer ‘Neen aan gekleurd vervolgingsbeleid’ trekken vijf jonge mannen ten strijde tegen de Antwerpse procureur Herman Dams. Ze pikken de uitspraken niet die de procureur afgelopen zaterdag deed in de krant De Standaard en dienen onder meer klacht in bij het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding.
vrijdag 18 januari 2013

"De procureur geeft te kennen dat klassejustitie oké is"

Het interview met procureur des konings Dams ging niet onopgemerkt voorbij. Om een greep te doen uit zijn vele frappante uitspraken: “Wat hebben we gemaakt van de samenleving die we na de Franse revolutie, die mooie lente van toen, hebben gekregen? Een bittere winter. Nu moeten we zelf verantwoordelijkheid opnemen. Anders zal ons een nieuwe lente overkomen. En dan mag je kiezen: wil je islamitische of een Chinese lente? Want zoiets zal het worden." Dams verdedigde onder meer de ‘Operatie Patser’ die jonge allochtone mannen in dure wagens viseert, en riep de bevolking op om verdachte zaken zoals “bestelwagens met een vreemde nummerplaat” te melden bij de politie. 

Vijf jonge mannen laten het daar niet bij. Youssef El Mousaoui (stand-up comedian),
 Said El Kaouakibi (voorzitter vzw Al Mawadda), 
Abderrahim Riani Achhab (slachtoffer vervolgingsbeleid - uitbater loungebar A'pen), 
Mohamed El-Omari (voorzitter Divers & Actief / jurist) 
en Mohamed Benhaddou (politicoloog) dienen klacht in bij Jozef De Witte van het Centrum voor gelijke Kansen en voor racismebestrijding. Daarnaast trekken ze ook naar de Commissaris voor de Rechten van de Mens bij de Raad van Europa en voorzien ze een online meldpunt voor slachtoffers. Sympathisanten kunnen ook hun handtekening achterlaten op de site.

Op de vraag wat ze precies met hun actie willen bereiken antwoordt mede-initiatiefnemer Mohamed Benhaddou dat ze allereerst willen laten onderzoeken of de uitlatingen van procureur Dams al dan niet in strijd zijn met de racisme- en discriminatiewetgeving. “Wij hebben immers de indruk dat hij focust op een bepaalde groep. Nochtans moet het beleid gebouwd zijn op respect voor iedereen, en dus ook voor minderheden.”

"De kloof tussen arm en rijk is significanter dan de vermeende verschillen tussen autochtonen en allochtonen"

Mensen met een migratie-achtergrond worden volgens Benhaddou sowieso al sterker in de gaten gehouden. “Uit onderzoek blijkt dat allochtonen tot tien keer meer gecontroleerd worden door de politie. Dat is dus al een feit. Maar nu geeft de procureur zelfs te kennen dat dit soort klassejustitie oké is.”

“Kijk, we verwachten uiteraard dat justitie criminaliteit aanpakt. We accepteren echter niet dat ze specifieke bevolkingsgroepen in het vizier neemt. Heel die operatie patser bijvoorbeeld vinden we erg problematisch. Ze is immers toegespitst op etniciteit, leeftijd en inkomen.”

“De insteek van procureur Dams is populistisch. Als hij zegt dat elke Belg er bedenkingen bij heeft als hij een allochtoon ziet in een dure auto, dan vertrekt hij niet alleen vanuit vooroordelen, hij bevestigt ze ook nog eens. Hij maakt van elke Belg met een Arabische of Turkse achtergrond met een dure auto een verdachte die schuldig is tot hij zijn onschuld kan bewijzen. Hij zou nochtans ook kunnen zeggen dat de meeste mensen gewoon gaan werken om hun auto te betalen. Een van de slachtoffers is zijn auto vijf maanden kwijt geweest. Ze hebben hem teruggegeven zonder excuses of vergoeding. De man baat nochtans een horecazaak uit en kan het zich veroorloven.”

'Dit beleid voedt racisme'

Dat Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open-VLD) en kersvers Antwerps Burgemeester Bart De Wever (N-VA) procureur Dams over de hele lijn steunen vindt Benhaddou weinig verrassend. “Politici surfen natuurlijk mee op die golf van populisme. Als mensen vinden dat jonge allochtonen ergernis wekken, dan hebben ze er alle baat bij om zo’n uitspraken te ondersteunen. Dat vult de opiniepagina’s.”

“Alleen voedt zo’n beleid het racisme. En bovendien raken andere maatschappelijke tegenstellingen die veel belangrijker zijn op deze manier ondergesneeuwd. De kloof tussen arm en rijk is bijvoorbeeld significanter dan de vermeende verschillen tussen autochtonen en allochtonen. We moeten voorbij die clichés en vooroordelen gaan en focussen op wat ons bindt. 
Er zijn heel wat maatschappelijke thema’s die ons allemaal aangaan. Het opbod van Dams wil maatschappelijke onvrede kanaliseren richting een zondebok. Belangrijke onderwerpen waarin het beleid een grote verantwoordelijkheid draagt verdwijnen daardoor naar de achtergrond. Denk bijvoorbeeld maar aan de Dexia-affaire.”

Het oordeel van de Commissaris van de Rechten van de Mens zal bezorgd worden aan premier Di Rupo, minister Milquet (gelijke kansenbeleid) en de leden van de Kamercommissie Justitie.http://www.verontrusteburgers.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

79 reacties

 • door Alex Mulder op vrijdag 18 januari 2013

  wie het schoentje past .......

 • door Sven Klinkhamers op vrijdag 18 januari 2013

  Justitie is al klasserechtspraak geworden. Elke Belg is verondersteld de Belgische wetgeving te kennen. Als elke Belg haar/zijn wetgeving kent, waarom is er dan zo'n grote nood aan advocaten? Zij die een gespecialiseerde kunnen betalen hebben een grotere kans op een voor hun gunstige uitspraak. Klasse justitie is er dus al, net een klein beetje meer verdoken dan algemeen aangenomen, maar toch. Ongeacht dit alles, een procureur hoort haar/zijn eigen meningen niet in de rechtspraak geleverd door deze persoon niet mee te nemen. Dams heeft hierbij bekent dat hij er niet toe in staat is en zou uit zijn functie gezet moeten worden. Los van de populistiche natuur van zijn uitspraken, en de politiek die dat volgt, kan eender welke persoon die aan rechtspraak doet zich zulke uitspraken niet veroorloven. Als een rechter onpartijdig hoort te zijn, waar is dan een vorm van kritiek op zijn uitspraken uit de Belgische rechtswereld?

 • door brechtolt bert op vrijdag 18 januari 2013

  Hoezo "klassenjustitie"? Is er dan een oorzakelijk verband tussen huidskleur en sociale klasse? Viseert hij nu een "kleur" of een "klasse"?

  -> "Mensen met een migratie-achtergrond worden volgens Benhaddou sowieso al sterker in de gaten gehouden. "Uit onderzoek blijkt dat allochtonen tot tien keer meer gecontroleerd worden door de politie. Dat is dus al een feit. Maar nu geeft de procureur zelfs te kennen dat dit soort klassejustitie oké is." "

  En daar maken we dus een sprongetje van migranten/allochtonen naar "klassenjustitie"! Dus allochtonen zijn per definitie een andere, lagere klasse? Even onnozel als iemand die een persoon die "er Noord-Afrikaans uitziet" dan maar onmiddellijk als aanhanger van de islam ziet.

  De kleur is niet het probleem, maar het probleem heeft een kleur. (Dat wil zeggen, het komt meer bij een bepaalde bevolkingsgroep voor.) Maar dat mag je niet zeggen, want dat is racistisch natuurlijk. Blijkbaar weet men "uit onderzoek" hoeveel keer meer allochtonen gecontroleerd worden door de politie; hoeveel keer meer ze misdrijven begaan, dat weten dan weer niet veel mensen. Zijn daar cijfers over? Mogen die cijfers openbaar gemaakt worden? Zouden we daaruit kunnen leren *waarom* allochtonen tot tien keer meer gecontroleerd worden?

  -> "Hij maakt van elke Belg met een Arabische of Turkse achtergrond met een dure auto een verdachte die schuldig is tot hij zijn onschuld kan bewijzen."

  Neen, er is het *vermoeden* dat de persoon schuldig zou kunnen zijn. Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is -klopt!- maar het is maar normaal dat men bij het zoeken naar bewijzen uitgaat van de mogelijkheid van schuld.

  -> "De kloof tussen arm en rijk is bijvoorbeeld significanter dan de vermeende verschillen tussen autochtonen en allochtonen."

  Hmmm... ik wil wel eens de vraag horen stellen aan armen en rijken, autochtonen en allochtonen, over hoe men denkt over de scheiding van Kerk en Staat. Ik denk dat arme versus rijke autochtonen daar veel vaker hetzelfde over denken, dan autochtonen versus allochtonen.

  • door EwoudV op vrijdag 18 januari 2013

   De kloof waarover het hier gaat is rond bepaalde vormen van criminaliteit, niet rond een enkele opvatting over kerk en staat. Of bedoelt u dat die opvatting net determinerend is voor al de rest ? Dat zou ik je dan wel graag eens zien aantonen.

  • door danielverhoeven op zaterdag 19 januari 2013

   In opdracht van de Koning Boudewijnstichting wilden de onderzoekers, onder leiding van professor Jan Vranken, weten of mensen van vreemde afkomst een groter risico lopen dan autochtonen om in armoede te verzeilen. Blijkt dat 55 procent van de allochtonen van Marokkaanse herkomst en 59 procent van de Turkse allochtonen leeft onder de armoederisicogrens -minder dan 777 euro per maand. Voor autochtone Belgen ligt dat cijfer "maar" op 10 procent. De helft van de allochtonen van Turkse en Marokkaanse afkomst leeft onder de armoederisicogrens (onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad, 2006)

   Met de bankenkrisis is die situatie nog verslechterd. onder andere door de instroom van een groep Marokkaanse nieuwkomers, die nu massaal de crisis in Spanje en Italië ontvluchten. Ik kan me inbeelden dat dit leidt tot nog meer problemen, maar ik zie geen oplossing in het stigmatiseren van mensen die door hun economische situatie zo al uit de boot vallen. In feite is klassejustitie daarvoor een wat te zachte term. Apartheid lijkt mij beter de lading te dekken ;-)

   • door Diane Schepers op zaterdag 19 januari 2013

    dat wil dus zeggen dat het merendeel van die mensen hier op onze kosten leven en hoeveel zonder hier ooit gewerkt te hebben ?

    • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

     Nee. zij krijgen een aalmoes om te overleven. Het zijn de superrijken/nakomelingen van middeleeuwse en koloniale machthebbers en hun systeem van bankiers en politici die op de kosten van ons bloed, ons zweet en onze tranen leven.

  • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

   Brechtold? Nu doet u het weer. U neemt enkele zinnetjes uit de tekst en becommentarieert ze volledig naast de kwestie. Ik stel voor dat u enkele keren diep/rustig ademhaalt en de tekst nog eens leest om te proberen begrijpen waar het hier echt over gaat. 'Begrijpend lezen', had u daar op school ook al problemen mee?

   By the way, u verdween zo plots in het 'debat' over het testen in de open lucht van ggo's. Zoekt u nog steeds naar argumentatie, heeft u het opgegeven omdat u het niet goed begrijpt, of, godbetert, heeft u het eindelijk begrepen?

   • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

    Kan u daar een link naar geven? Er zijn hier zoveel topic over de ggo's.

   • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

    Naast de kwestie? Volgens u misschien. Ik ben van mening dat veel onheil voorkomt uit het voortdurend verwarren van bijvoorbeeld multicultureel en multi-etnisch/multi-raciaal. De plotse sprongetjes van klasse naar etnie naar cultuur naar huidskleur. Alsof dat allemaal hetzelfde is.

    • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

     Brechtold? Kan u mij dan uitleggen wat het verschil tussen etnie/ras (wat niet bestaat, study your biology)/cultuur te maken heeft met het viseren van bepaalde bevolkingsgroepen?

     • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

      Als "ras" niet bestaat, kan u dan consequent zijn en nooit of nimmer iemand nog "racisme" verwijten? (En die vraag stel ik aan alle mensen van dewereldmorgen.be die vinden dat mensenrassen niet bestaan, maar die toch vaak het woord "racisme" in de mond nemen.)

      Denkt u dat blanken die zwarten haten zwarten haten omdat ze "een ander ras" zijn? Blanken die zwarten haten haten zwarten omdat ze niet-blank zijn. Spijtig voor u, maar u gaat dus "racisme" de wereld niet uithelpen door vanuit de biologie de racisten te proberen overtuigen dat "mensenrassen niet bestaan, zodat het geen zin heeft racist te zijn."

      • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

       Brechtold? Even bij de les blijven, we hadden het over de uitspraken van Dams en het viseren van bepaalde bevolkingsgroepen.

       (maar om u te plezieren: het is niet omdat het bestaan van verschillende rassen eerst werd aangenomen maar nadien werd weerlegd door biologisch onderzoek dat racisme (vooroordelen hebben over mensen en ze dan te behandelen op basis van die vooroordelen) niet bestaat.)

      • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

       Brechtold? Even bij de les blijven, we hadden het over de uitspraken van Dams en het viseren van bepaalde bevolkingsgroepen.

       (maar om u te plezieren: het is niet omdat het bestaan van verschillende rassen eerst werd aangenomen maar nadien werd weerlegd door biologisch onderzoek dat racisme (vooroordelen hebben over mensen en ze dan te behandelen op basis van die vooroordelen) niet bestaat.)

     • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

      Brechtold? Ik wacht nog altijd op die uitleg over wat het verschil tussen etnie/ras/cultuur te maken heeft met het viseren van bepaalde bevolkingsgroepen? Of geeft u door weer naast de kwestie te antwoorden toe dat uw eerste reactie ook naast de kwestie was?

 • door Johan op vrijdag 18 januari 2013

  Wat procureur Dams verkondigd is mijns inziens inderdaad volledig racistisch en moet volledig uitgeroeid worden. Goed dat hier tegen ten strijde wordt getrokken. Aan de reacties is duidelijk dat racistisch gedrag nu gewoon mag neergeschreven worden, zonder scrupules. Ik vind het erg tekenend voor de tijd, waarin extreem-rechtse politici aan de macht kunnen komen met hun extreme ideeën t.ov. bepaalde bevolkingsgroepen (zoals dit ook al in de jaren '30 gebeurde in het toenmalige Duitsland).

  Ik vraag me steeds af : voelen deze racisten zich nu écht beter, om zo racistisch tekeer te gaan, wordt hun leven daar nu écht gelukkiger van ? Ik kan je zeggen dat leven in een multiculturele samenleving een verrijking is voor de mensheid, mensen in andere culturen ontmoeten in ons eigenste landje (en niet alleen pas na een dure vliegreis) en hen beter leren kennen, daar wordt een mens gewoon véél gelukkiger van.

  • door brechtolt bert op vrijdag 18 januari 2013

   "Ik kan je zeggen dat leven in een multiculturele samenleving een verrijking is voor de mensheid."

   Leven we in een multiculturele samenleving? Kan u mij eens een paar van die culturen opnoemen?

   • door EwoudV op vrijdag 18 januari 2013

    We leven alleszins niet in een monoculturele samenleving, al heb ik het vermoeden dat jij dat wel zo ziet. Er is hier geen ééntaligheid, onze tv programma's komen voor een groot deel van over het kanaal, en meer en meer van onze spreektaal ook, het meeste van de muziek naar waar we luisteren komt ook niet van Vlaanderen/België, laat staan West-Europa. Interculturele vermenging is al altijd een feit geweest, dus neen we leven niet in een monocultuur. De mate waarin we multicultureel zijn laat ik in het midden, maar ik zou het niet onderschatten.

    • door brechtolt bert op vrijdag 18 januari 2013

     -> "We leven alleszins niet in een monoculturele samenleving, al heb ik het vermoeden dat jij dat wel zo ziet."

     Amerika is een migratieland, maar monocultureel. Brazilië is een multi-raciaal maar monocultureel land.

     Dit land was tot voor kort ook monocultureel, maar er is nu één nieuwe cultuur die sterk aan het opkomen is, de islamitische cultuur. Of om te spreken met de woorden genoemd in het programma waarin Hans Teeuwen de "meiden van Halal" eens goed op hun plaats zette: onze (westerse) cultuur is een "bimbocultuur", maar de "boerkacultuur" (islamcultuur) is in opmars. En tussen die twee culturen, omdat ze zo'n fundamentele verschillen vertonen qua grondwaarden, komt het wel eens tot opstootjes.

     "Er is hier geen ééntaligheid, onze tv programma's komen voor een groot deel van over het kanaal, en meer en meer van onze spreektaal ook, het meeste van de muziek naar waar we luisteren komt ook niet van Vlaanderen/België, laat staan West-Europa."

     So? Het is toch niet omdat we producten van wereldwijd naar hier halen dat we "multicultureel" zijn? Het is toch niet omdat de "keuken" van de hele wereld in België vertegenwoordiging vindt, en omdat er in dit land meer dan 180 nationaliteiten leven, dat we hier in een multicultuur leven?

     • door jan janssens op zaterdag 19 januari 2013

      U beweert dus dat taal , literatuur of muziek geen culturele uitingen zijn. Dit is toch te gek voor woorden. U geeft een mooi voorbeeld van hoe men zich blind kan opsluiten in zijn eigen gelijk.

      • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

       Dus blijkbaar, van zodra men in een land "uitingen" van andere culturen consumeert, is men een multicultureel land? Dus de Verenigde Staten zijn een multicultureel land? Omdat er enclaves zoals Chinatown bestaan?

       Een land is dus of monocultureel, of multicultureel? En er zijn geen gradaties qua multiculturaliteit?

       Mooi hoor, die Japanse tuin in Hasselt. Maar of er daarom overal in dit land plots grote Japanse tuinen zouden moeten komen, dat betwijfel ik.

       (Terzijde, net zoals men met "allochtonen" "moslims" bedoelt, zo bedoelt men met "multicultuur" eigenlijk gewoon "de islam". Dat zijn niet de juiste invullingen van die twee woorden, maar in de praktijk geven mensen er wel die invulling aan. De realiteit noopt hen daartoe.)

       • door Sava op zaterdag 19 januari 2013

        het feit dat het niet of monocultureel, of multicultureel is, daar heb je gelijk in. Er zijn misschien inderdaad gradaties daarin. Maar om te zeggen dat België niet multicultureel is? Daar zit u toch fout.

        Uitingen van andere culturen wil (in mijn ogen) zeggen dat België toch redelijk multicultureel is, Als ik u goed begrepen heb, dan zou een land pas multicultureel zijn als er overal verschillende ghetto's komen waar bepaalde etniciteiten samenleven. 1 uiting van een etniciteit wil niet zeggen dat ze het land willen overnemen.

        en volgens mij zijn er niet zoveel mensen die denken zoals u, multiculturaliteit is niet enkel de 'islam', het is ook de 'japanse cultuur', de 'zuid-afrikaanse' cultuur, enz... allochtonen zijn nog steeds niet enkel de moslims, het is iedereen die geen Belg is van geboorte. En ik hoop en weet ten sterkste dat u ongelijk heeft over dat laatste in uw bericht.

        • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

         "allochtonen zijn nog steeds niet enkel de moslims, het is iedereen die geen Belg is van geboorte."

         Volgens de woordenboekdefinitie van "allochtoon" hebt u gelijk. Meer nog, volgens de woordenboekdefinitie zijn de kinderen van mijn broer en zijn Aziatische vrouw ook allochtonen. Terwijl ze hier geboren zijn, Belg zijn, een half westers en half aziatisch uiterlijk hebben, en westers worden opgevoed. Ik vraag me af wie die kinderen als "allochtoon" zou omschrijven...

         Er is enerzijds de woordenboekdefinitie, en anderzijds het dagelijkse gebruik door de mensen. De Morgen schaft het woord allochtoon af, omdat het teveel een synoniem voor moslim geworden was. Het woord was geëvolueerd van een heel breed containerbegrip naar een welbepaalde subgroep allochtonen viserend. Hoe is dat gekomen?

         In De Morgen: "Het is een codewoord, een containerbegrip, waar een niet gelimiteerd aantal kwalificaties in passen. Moslim. Laagopgeleid. Kansarm. Arabier. Noord-Afrikaan. Niet-Europeaan. Meteen valt op hoe problematisch de non-definiëring is. Een Iraniër is zeker geen Arabier, maar ons buikgevoel zegt dat we hem als een allochtoon zien. Een Filippijn is al een, alweer op buikgevoel, twijfelgeval, een Chinees dan weer niet. Dat is een Chinees, geen allochtoon."

         Men moet er maar eens de commentaren op nalezen van de gewone mensen, na het afschaffen van het woord allochtoon. Het maakt duidelijk dat voor enorm veel mensen "allochtoon" schijnbaar "niet-geïntegreerde moslim" betekent. Welbespraakte, wat verwesterde, cultuur-islamieten noemt men zelden allochtoon, of ze er nu Noord-Afrikaans uitzien of blank. (Met cultuur-islamieten bedoel ik dat ze zo islamitisch zijn als de gemiddelde CD&V'er christelijk is.)

       • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

        Brechtold? Graag een woordje uitleg over die realiteit waar u het over hebt.

      • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

       Hieronder vindt u een uittreksel uit een opiniestuk. Ik laat even na de auteur te vermelden. Die kan u zelf wel vinden als u wil. Lees het misschien eerst eens, voor u weet wie het schreef, kwestie van een beetje minder bevooroordeeld te lezen.

       *****

       "Het dochtertje van jonge kennissen komt thuis uit een progressieve 'regenboogschool' in Brussel. Ze klaagt dat ze een klap heeft gekregen van een klasgenootje. De ouders maken er geen drama van. Kinderen duwen en trekken nu eenmaal op een speelplaats, dat hoort erbij. Maar het gebeurt opnieuw, en ze horen van hun dochtertje dat het jongetje dat haar slaat, zegt dat hij dat mag, want zij is maar een meisje, een man mag een vrouw slaan, en als ze terugslaat zal Allah haar straffen. De nogal strijdend vrijzinnig ouders zijn helemaal geschokt als de schooldirectie dan ook nog begrip vraagt voor het jongetje dat 'een moeilijk kind' is. Ze vinden dat we hier geen eeuwen ontvoogdingsstrijd gevoerd hebben om nu op een progressieve school dergelijke onzin te horen. Dergelijke en veel ergere verhalen kun je voortdurend horen in onze grote(re) steden. Maar ze blijven in grote mate toegedekt. Over het christendom kun je zeggen wat je wilt, liefst het ergste eerst. Maar kritiek op de islam blijft een taboe.

       Het is nochtans een vaststelbaar feit, geen hersenschim, dat er in al onze West-Europese landen een probleem is met welbepaalde groepen moslimimmigranten die integratie in onze moderne democratieën agressief afwijzen, en integendeel hun zeden en gebruiken willen opleggen.

       Als excuus voor dat gebrek aan integratie wordt vaak armoede ingeroepen. Dat is de zaken op hun kop zetten. Golven haveloze vluchtelingen, onder wie Armeniërs die de Turkse genocide overleefden, Joden uit Centraal-Europa, en bootvluchtelingen uit Indochina zijn hier aangespoeld, hebben zich aangepast, hard gewerkt, zich opgewerkt. Armoede is een gevolg van gebrek aan integratie, geen excuus ervoor.

       De weigering van integratie, in naam van een schimmige 'multiculturele maatschappij', leidde tot de no-gozones in Franse banlieues waar andere allochtonen de eerste slachtoffers zijn van de wetteloosheid; de terugkerende gevallen van eremoorden, onder meer in de Turkse gemeenschap in Duitsland [u hebt misschien ook de recentste Panorama-uitzending gezien? BB]; tot tal van incidenten in Nederland en België. Groot-Brittannië heeft een specifiek probleem met zijn Pakistaanse gemeenschap, ondanks de eindeloze stroom toegevingen in dat land aan radicale moslims.

       Onlangs hebben David Cameron, Angela Merkel en Nicolas Sarkozy vastgesteld dat die multiculturele maatschappij mislukt is.

       Maar kijk, de gebruikelijke verdachten waren er als de kippen bij om, zeer voorspelbaar, die democratische Britse, Duitse en Franse leiders met pek en veren te besmeren wegens racisme. In deze krant kwam die aantijging van Rik Pinxten, vergelijkend cultuurwetenschapper van de Universiteit van Gent. Dat laatste is geen verrassing want die universiteit is wat haar faculteiten menswetenschappen betreft heftig antichristelijk, maar pro-moslim, een spagaat die ze deelt met onze socialistische partijen. Even terzijde, de fascinatie van onze socialisten voor totalitaire denkwijzen - getuige ook hun knusse relaties met communistische dictaturen - blijft merkwaardig.

       Pinxten beschuldigde Cameron en Merkel - en per afgeleide ook andere democratische leiders die zouden durven klagen over een intolerante islam - van racisme. Hij schreef immers dat ze de schuld voor de problemen afwentelen op 'de gekleurde onderlaag van de maatschappij'.

       Dat is oneerlijk. Om te beginnen doet die gelijkstelling van moslims met donkerhuidigen denken aan de tijden toen de Spanjaarden over moros y cristianos (moren en christenen) spraken - op Cuba is er nog altijd een schotel van zwarte en witte bonen die zo heet. Veel moslims zijn gewoon 'blank'. Ten tweede zijn er studies genoeg, met name in Duitsland en Groot-Brittannië, die aantonen dat de integratieproblemen niet met kleur maar met cultuur te maken hebben. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld zien veel immigranten uit India er net zo uit als die uit Pakistan. Maar het integratieparcours van die gemeenschappen is wel heel verschillend. Bij de 'Indiërs' geen haatdiscours tegen de westerse maatschappij, tegen de 'christenen', de 'kruisvaarders', de 'imperialisten'.

       Een paar decennia geleden kon een xenofoob extreemrechts opkomen dankzij de stilte van de spraakmakende elite, de media incluis, over de toenemende misdadigheid. Diezelfde salonlinkse elite zit nu in haar ivoren torens de problemen met de multiculturele maatschappij, lees de islam, toe te dekken. Ze speelt opnieuw met vuur. En zeker links schiet zichzelf daarmee in de voet, want het drijft kiezers weg naar partijen die eigen identiteit verdedigen. Juist degenen die beweren de gewone mens te verdedigen, moeten uit hun ivoren torens neerdalen."

       *****

       • door jan janssens op zaterdag 19 januari 2013

        U leest dergelijke onzin?

        • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

         De interessante vraag is natuurlijk: waarom is dat onzin? Wat is er precies onzin aan? Is het allemaal onzin? Is "de waarheid" dan net het omgekeerde van het beweerde?

         Waarom is die mening racistisch? Wat bedoelt u met vod, de krant waarin het staat of de persoon?

         Met het woord "onzin" kan ik niet veel. Gelieve aan te geven tot waar de schrijver juist zit en waar het dan plots fout gaat en waarom. Welke observaties zijn verkeerd? Welke conclusies kunnen niet uit de feiten getrokken worden?

         Heel korte antwoorden roepen alleen maar héél veel vragen op.

         • door jan janssens op zaterdag 19 januari 2013

          Ik stop hier met het beantwoorden van uw eindeloze provocaties. U heeft duidelijk een andere agenda dan het constructief debateren over artikels.

         • door EwoudV op zaterdag 19 januari 2013

          Het is onzin omdat de ivoren toren linkse elite een hersenspinsel is, en iets waar menigeen op deze site zich niet in herkent. Het is onzin omdat het mensen als Pinxten in een kotje duwt waarin ze helemaal niet staan, zij zijn niet 'pro-moslim' en anti-christelijk, maar proberen nuance in een debat te brengen waar de auteur hiervan slechts twee kampen ziet: wie niet voor mij is, is tegen mij en verdedigd alles waar ik tegen ben. Het is onnodig om dit stuk hier aan te halen omdat het een intellectueel oneerlijk artikel is. Dat gekak op de 'ivoren toren', van wie komt dat ? Van zij die het volk niet verlakken? Van zij die aan de 'juiste' kan staan van de 'hardwerkende' Vlaming tegenover de 'luie' Waal? Die constructies zijn misvattingen, en zij die de belangen van de werkmens zeggen te verdedigen houden nog liefst van al grote uitverkoop van alle sociale rechten met in ruil een giftige gas-controle staat.

          Overigens, niemand heeft u hier van racisme beschuldigd, en we kunnen ons ook de vraag stellen wat de relevantie van je posts hier zijn voor de inhoud van het bovenstaand artikel. Dat artikel gaat over een procureur die zijn boekje te buiten gaat en nauwelijks verholen de al zo geviseerde groep nog harder wil aanpakken, wat past in een smerige tactiek van polarisatie op een punt dat telkens niet zo belangrijk blijkt in verband met criminaliteit. Wat jouw plaats daarin is laat ik in het midden ;)

          groeten, ewoud.

       • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

        Brechtold? Dat jongetje dat slaat is representatief voor alle moslims? Kent u veel moslims?

     • door Niko op zaterdag 19 januari 2013

      Het is maar hoe je cultuur definieert. Is het iets abstracts dat in de lucht hangt en dat iedereen zonder voorouders uit verre streken automatisch door geboorte deelt? Of is cultuur iets dat je na de geboorte geleidelijk aan verwerft? En indien dit laatste het geval is, kan je je de volgende vraag stellen : Is de cultuur van iedereen in een samenleving, zelfs als die al een lange periode geen immigranten heeft opgenomen dezelfde? Of is die verschillend, afhankelijk van zijn situatie binnen de groep en van aangeboren talenten en neigingen en andere factoren? Is de cultuur van een analfabeet dezelfde als die van een monnik die een bijbel kan lezen? Is die van een beenhouwer dezelfde als die van een kuipenmaker? Is die van een tienjarige dezelfde als die van een zestiger? Die van een streber dezelfde als die van een onderdanig, verlegen type? Ik denk van niet en geloof dan ook niet dat een samenleving monocultureel kan zijn. Samenlevingen kunnen natuurlijk wel in meer of mindere mate openstaan voor excentriciteit, verandering en verscheidenheid, en op die manier meer of minder multicultureel.

     • door sven naessens op zaterdag 19 januari 2013

      Geeuw maar allez, Antwerpen Linkeroever is multicultureel. Afstrijden mag maar slaagt op niks.

   • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

    Brechtold? Hier beseft u toch zelf dat u volledig de mist ingaat? Heeft u geen spijt dat u geen twee keer nadacht voordat u deze commentaar doorzond?

    • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

     Zegt u eens waarom ik hier volledig de mist inga. Ik ben niet erg onder de indruk van iemand die zich als het ware voordoet als een ouder die met een simpel "Ben je niet beschaamd!?" het kind zonder verdere argumenten in de juiste richting wil duwen.

   • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

    Belgen, Nederlanders, Duitsers, Fransen, Engelsen, Portugezen, Spanjaarden, Italianen, Turken, Roemenen, Polen, Russen, Brazilianen, Columbianen, Chinezen, Japanners,... Ik kan nog wel een paar uur doorgaan maar hopelijk heeft u het nu al begrepen?

    • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

     Brechtold? U vroeg om een paar culturen op te noemen iets hoger. Dit was dus het antwoord maar blijkbaar werd het een heel stuk lager geplaatst.

     • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

      "Belgen, Nederlanders, Duitsers, Fransen, Engelsen, Portugezen, Spanjaarden, Italianen, Turken, Roemenen, Polen, Russen, Brazilianen, Columbianen, Chinezen, Japanners,... Ik kan nog wel een paar uur doorgaan maar hopelijk heeft u het nu al begrepen?"

      Cultuur = nationaliteit. Nationaliteit = cultuur. Ja, dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dus Egyptische moslims en Koptische christenen hebben dezelfde cultuur.

     • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

      Dus iemand die hier uit moslimouders geboren is en de Belgische nationaliteit heeft, maar een radicale vorm van de islam aanhangt, en een andere vrijzinnige atheïstische Belg hebben dezelfde cultuur omdat het alle twee Belgen zijn?

      Het verschil tussen die twee is kleiner dan tussen een christelijke Nederlander en een atheïstische Belg?

      • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

       Brechtold? Ik dacht dat u het zou begrijpen. Sorry. Het waren maar enkele voorbeelden. Uit gemak heb ik het gehouden bij enkele van de vele verschillende nationaliteiten die er in België wonen. Ik dacht dat het duidelijk zou zijn. Geen erg. We doen dapper verder, nietwaar, tot later...

      • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

       Brechtold? het verschil op welk vlak? Eetgewoonte, familierelaties, visies op autoriteit, muzieksmaak, al dan niet roken van joints, geloofsbeleving,...? Ik ken alleszins veel moslims waar ik meer mee gemeen heb dan sommige christelijke Belgen, protestantse Nederlanders of atheïstische luxemburgers. Om het maar bij de buurlanden te houden.

 • door Danny Vermeyen op vrijdag 18 januari 2013

  Saïd El Kaouakibi wordt door zowel de federale politie als de Staatsveiligheid omschreven als 'gevaarlijk'. De broer van de OCMW-voorzitter in Boom komt voor in de adressenbestanden van buitenlandse terreurverdachten en wordt door de Belgische Staatsveiligheid in de gaten gehouden.

  Hij is een vaste bezoeker van moskee El Fath op het Kiel in Hoboken. De imam daar en drie andere moskeegangers werden indertijd opgepakt omdat ze een aanslag zouden gepland hebben in de HST-tunnel in Antwerpen. Later zouden ze buiten vervolging worden gesteld wegens een gebrek aan bewijzen."

 • door jan janssens op vrijdag 18 januari 2013

  Goed van actie te ondernemen tegen wat men stilaan "systeemracisme" kan noemen. Vele reacties hieronder bewijzen de noodzaak ervan.

  • door jan janssens op zaterdag 19 januari 2013

   hierboven bedoelde ik :-)

 • door Abdel met gel op zaterdag 19 januari 2013

  Beste mensen,

  Wij zijn mensen onder elkaar en het gaat hier over mensen. Eenieder zoekt zijn geluk in het leven... Wanneer we kijken naar jongeren van een bepaalde origine kunnen we er perfect mee omgaan om hen vreemdelingen , allochtonen, nieuwe Belgen, etc. Te noemen. Maar helaas na 3 generaties hier zijn deze mensen, jongeren van welke oorsprong ook burgers van dit land België , en hier in Vlaanderen noemen we ze Vlamingen. Ze hebben meestal reeds de Belgische identiteit, mocht de Vlaamse bestaan zouden ze deze ook reeds bemachtigen zoals u en alle burgers in Vlaanderen. In deze samenleving heeft eenieder van ons verplichtingen maar ook rechten. Wanneer de kansen voor goed onderwijs huisvesting, arbeid Voor iedereen gegarandeerd worden is de toekomst voor eenieder van ons positief. Helaas is het gelijke kansen verhaal een grap. Het feit dat sommigen zich superieur achten tov anderen omwille van het autochtoon zijn of rijk zijn of ongelovig zijn, etc. Kunnen er geen gelijke kansen zijn. De pakkans door politie voor die zogezegde allochtoon ligt zeer hoog tov die zogezegde autochtoon. Dit is een feit maar de autochtoon heeft ook een hogere pakkans op een ander gebied namelijk de arbeidsmarkt daar vallen enkel zij dan weer op, een cv van een allochtoon geraakt steeds door de mazen van het net en kan helaas niet gepakt worden. Op vlak van onderwijs zie,je ook een zeer mooi gelijke kansenverhaal. Als onze procureur Dams toch wil dat we horen zien en spreken.... Help de burgers die niet aan werk geraken omwille van hun achtergrond. spreek vrijuit over discriminatie op de arbeidsmarkt. Discrimineert uw werkgever bel het parket..... Ik denk dat ze dan dienst moeten doen op externe callcenters.. Onze federale minister is wanhopig geworden dat ze anoniem solliciteren wil invoeren omdat iedereen toch gelijke kansen krijgt.... Hypocrisie ten top... Recht op arbeid... Werken ze niet ... Profiteurs.... Werken ze wel..... Ze nemen ONSwerk af... Zoeken ze werk ... Liefst zonder foto en anoniem als kan... Dit is een grap.... Horen zien en spreken... Alle werknemers en uitzendbureau 's spreek als je het ziet bij uw werkgevers en neem uw verantwoordelijkheid zoals eenieder zijn geluk wil verwezenlijken en zijn situatie zien vooruitgaan, het mee betalen van belastingen en mee de toekomst van dit land vooruithelpen, werken is een fundamenteel recht ... En zorgt dat iedereen kan bijdragen.... Horen zien en spreken heb het lef Lance heeft het ook gedaan.... En beste wetgever moedwillig discrimineren zoals BBb codes van adecco. Zwaaaaar aanpakken met strenge wetten , zorg voor precedenten beste justitie...

  Beste procureur zorg voor alle mensen hun veiligheid en bescherm ons als burgers van dit land, wij zijn ook burgers van dit land, ook wij hebben het goede voor, maar we zijn door die uitspraken van u ook gekwetst..... Wees zuinig met uitspraken die sommigen, beangstigen. Als samenleving waar verschillende culturen samenleven en verantwoordelijkheid moeten nemen is het niet gehoord om als procureur de verschillende groepen tegen elkaar op te zetten.....

  Ondertussen is het bij iedereen ook bekend dat heel veel van die jongeren met 2de handswagens rijden van bepaalde luxemerken. Een Bmw 2de hands kost in vele gevallen minder dan een Volkswagen golf die nieuw wordt aangekocht wie moet wie in vraag stellen en wie moet de politie over wie informeren. Restaurants kosten ook geld en iemand die uit eten gaat elke week een wagen gekocht heeft een mooi huis en altijd mooi gekleed ... Dat kost ook geld maar deze vallen niet op....

  Tenslotte Spreek niet over integratie maar over bijdrage aan de samenleving want geintegreerd zijn allen die deze samenleving ook vorm geven. Ik geef toe dat groepen binnen de samenleving een slechte verbinding hebben maar dat is een netwerkstoring, probleem zoals in de telecom. Aanvaarding van het anders zijn en elkaar leren kennen en gunnen want afgunst is een ziekte van deze tijd. Onze krachten en energie niet laten verloren gaan in verklikken en jacht. maar ombuigen in positieve krachten om bruggen te bouwen en elkaar helpen, dat is de missie van elke burger, elkaar helpen en van elkaar houden, want we zijn mensen onder elkaar.we zijn allemaal burgers van dit land... Ik hou van dit land en laten we samen aan een betere toekomst werken....

 • door Abdel met gel op zaterdag 19 januari 2013

  Beste mensen,

  Wij zijn mensen onder elkaar en het gaat hier over mensen. Eenieder zoekt zijn geluk in het leven... Wanneer we kijken naar jongeren van een bepaalde origine kunnen we er perfect mee omgaan om hen vreemdelingen , allochtonen, nieuwe Belgen, etc. Te noemen. Maar helaas na 3 generaties hier zijn deze mensen, jongeren van welke oorsprong ook burgers van dit land België , en hier in Vlaanderen noemen we ze Vlamingen. Ze hebben meestal reeds de Belgische identiteit, mocht de Vlaamse bestaan zouden ze deze ook reeds bemachtigen zoals u en alle burgers in Vlaanderen. In deze samenleving heeft eenieder van ons verplichtingen maar ook rechten. Wanneer de kansen voor goed onderwijs huisvesting, arbeid Voor iedereen gegarandeerd worden is de toekomst voor eenieder van ons positief. Helaas is het gelijke kansen verhaal een grap. Het feit dat sommigen zich superieur achten tov anderen omwille van het autochtoon zijn of rijk zijn of ongelovig zijn, etc. Kunnen er geen gelijke kansen zijn. De pakkans door politie voor die zogezegde allochtoon ligt zeer hoog tov die zogezegde autochtoon. Dit is een feit maar de autochtoon heeft ook een hogere pakkans op een ander gebied namelijk de arbeidsmarkt daar vallen enkel zij dan weer op, een cv van een allochtoon geraakt steeds door de mazen van het net en kan helaas niet gepakt worden. Op vlak van onderwijs zie,je ook een zeer mooi gelijke kansenverhaal. Als onze procureur Dams toch wil dat we horen zien en spreken.... Help de burgers die niet aan werk geraken omwille van hun achtergrond. spreek vrijuit over discriminatie op de arbeidsmarkt. Discrimineert uw werkgever bel het parket..... Ik denk dat ze dan dienst moeten doen op externe callcenters.. Onze federale minister is wanhopig geworden dat ze anoniem solliciteren wil invoeren omdat iedereen toch gelijke kansen krijgt.... Hypocrisie ten top... Recht op arbeid... Werken ze niet ... Profiteurs.... Werken ze wel..... Ze nemen ONSwerk af... Zoeken ze werk ... Liefst zonder foto en anoniem als kan... Dit is een grap.... Horen zien en spreken... Alle werknemers en uitzendbureau 's spreek als je het ziet bij uw werkgevers en neem uw verantwoordelijkheid zoals eenieder zijn geluk wil verwezenlijken en zijn situatie zien vooruitgaan, het mee betalen van belastingen en mee de toekomst van dit land vooruithelpen, werken is een fundamenteel recht ... En zorgt dat iedereen kan bijdragen.... Horen zien en spreken heb het lef Lance heeft het ook gedaan.... En beste wetgever moedwillig discrimineren zoals BBb codes van adecco. Zwaaaaar aanpakken met strenge wetten , zorg voor precedenten beste justitie...

  Beste procureur zorg voor alle mensen hun veiligheid en bescherm ons als burgers van dit land, wij zijn ook burgers van dit land, ook wij hebben het goede voor, maar we zijn door die uitspraken van u ook gekwetst..... Wees zuinig met uitspraken die sommigen, beangstigen. Als samenleving waar verschillende culturen samenleven en verantwoordelijkheid moeten nemen is het niet gehoord om als procureur de verschillende groepen tegen elkaar op te zetten.....

  Ondertussen is het bij iedereen ook bekend dat heel veel van die jongeren met 2de handswagens rijden van bepaalde luxemerken. Een Bmw 2de hands kost in vele gevallen minder dan een Volkswagen golf die nieuw wordt aangekocht wie moet wie in vraag stellen en wie moet de politie over wie informeren. Restaurants kosten ook geld en iemand die uit eten gaat elke week een wagen gekocht heeft een mooi huis en altijd mooi gekleed ... Dat kost ook geld maar deze vallen niet op....

  Tenslotte Spreek niet over integratie maar over bijdrage aan de samenleving want geintegreerd zijn allen die deze samenleving ook vorm geven. Ik geef toe dat groepen binnen de samenleving een slechte verbinding hebben maar dat is een netwerkstoring, probleem zoals in de telecom. Aanvaarding van het anders zijn en elkaar leren kennen en gunnen want afgunst is een ziekte van deze tijd. Onze krachten en energie niet laten verloren gaan in verklikken en jacht. maar ombuigen in positieve krachten om bruggen te bouwen en elkaar helpen, dat is de missie van elke burger, elkaar helpen en van elkaar houden, want we zijn mensen onder elkaar.we zijn allemaal burgers van dit land... Ik hou van dit land en laten we samen aan een betere toekomst werken....

 • door renaat brepoels op zaterdag 19 januari 2013

  ....weet dan dat ook een grote hoop andersdenkende burgers in dit land verontrust zijn en 200% achter Dams staan Mag het even?

  • door Brent Van Riet op zaterdag 19 januari 2013

   Wat mij vooral stoort aan de uitspraken van de heer Dams is wat hier wordt geciteerd: de 'Lente van de Franse Revolutie' die is omgeslagen in een Winter. Volgens mij kent mijnheer Dams de geschiedenis van de Franse Revolutie niet, want dan zou hij weten dat de F.R. verantwoordelijk is geweest voor het systematisch uitroeien van politieke dissidenten, het instellen van een terreur-regime, etc. De gevolgen voor de hedendaagse tijd zijn dan wel positief te noemen, het was niet allemaal rozengeur en maneschijn.

   Als gevolg van zijn onwetendheid neemt Procureur Dams aan dat de Westerse beschaving en geschiedenis een loop kennen van opkomst en verval, opkomst tussen de Franse Revolutie en ongetwijfeld de jaren '50, toen we begonnen zijn met het aantrekken van goedkope 'gastarbeiders' uit het buitenland, en verval sindsdien. Zijn visie leidt verder tot het veroordelen van andere culturen in het licht van deze geschiedenis van opkomst en verval. In het geschiedkundig jargon is Procureur Dams schuldig aan teleologisch denken (het idee dat elke geschiedkundige gebeurtenis, zoals de F.R., enkel begrepen kan worden in het licht van zijn huidige erfenis) en Eurocentrisme.

   Aangezien Procureur Dams geen geschiedkundige is wil ik hem dat allemaal nog wel vergeven, maar het probleem begint wanneer dat Eurocentrisme zich doorzet in zijn uitspraken gedaan in de hoedanigheid van zijn beroep. Op dat moment worden zij die geen deel uitmaken van de Europese cultuur, die zelfs worden gezien als verantwoordelijk voor het 'verval' anders behandeld dan anderen, iets wat in strijd is met de beginselen van gelijkheid voor de wet en onschuld tot het tegendeel bewezen is. Procureur Dams, als vertegenwoordiger van het rechtssysteem van een (in beginsel) rechtsstaat maakt zich dus schuldig aan het ingaan tegen de basisprincipes van die rechtsstaat vanuit een cultureel superioriteitsgevoel.

   Begrijp me niet verkeerd, wie zo'n auto gestolen heeft, of verdiend met dubieuze praktijken mag er natuurlijk niet mee rondrijden. Maar criminaliteit moet (en kan enkel effectief) worden aangepakt vanuit de beginselen van de rechtsstaat, en niet in tegenspraak ermee. Ik citeer een film: 'La haîne incite la haîne!' Haat brengt haat met zich mee, vooroordelen doen weinig anders. De vooroordelen van Procureur Dams zijn gedoemd om averechts te werken, het is dan ook in het belang van de 'verontruste burgers' van dit land om niet achter zijn uitspraken te staan.

   • door Paul B op zaterdag 19 januari 2013

    ten eerste: de Franse contra-revolutie heeft heel wat meer levens gekost ten tweede: haine wordt zonder accent circonflexe geschreven. Weer zo'n Vlaams talenwonder. Voor het overige: akkoord.

    • door Carina op zaterdag 19 januari 2013

     Ik denk dat contrarevolutie zonder streepje wordt geschreven. ♯wiedebalkaatst ;)

     • door Paul B op zaterdag 19 januari 2013

      Klopt, Carina. Mea culpa.

    • door Brent Van Riet op zaterdag 19 januari 2013

     Excuus, mijn laatste les Frans is al enkele jaartjes geleden. U mag trouwens ook best wat meer hoofdletters en leestekens gebruiken, als u het toch zo nodig vindt om schoolmeester te gaan spelen. Maar dat terzijde: verder weet ik niet wat u precies bedoelt met Franse Contrarevolutie. Er zijn een tweetal vrij korte oorlogen geweest, waarbij revolutionair Frankrijk niet zelden de agressor was. Zie bijvoorbeeld de inval in de Oostenrijkse Nederlanden en de Verenigde Provinciën, toegegeven, niet zonder steun van het volk, maar ook niet zonder burgerslachtoffers. Tenslotte was het Frankrijk dat in 1792 de oorlog verklaarde aan het Habsburgse Oostenrijk, en niet omgekeerd. Hetzelfde gold voor Napoleon, die ondanks zijn lak aan de volkssoevereiniteit toch de belangrijkste principes van de F.R. recupereerde.

     Het punt dat ik vooral wil overbrengen is dat de Franse Revolutie een periode was waarin anarchie en experimenten met staatsvormen elkaar afwisselden, niet een soort van triomf van al het goede van de Westerse beschaving. Wanneer de oude machthebbers in onder meer de Nederlanden vluchtten voor de Franse troepen kostte het enkele dagen tijd om de volkswoede te doen bekoelen, nadat reeds honderden, zo niet duizenden anti-revolutionairen, ik vind dit niet uit, aan de vrijheidsboom waren opgehangen, samen met de systematische onthoofding van contrarevolutionairen in Frankrijk, met als triest hoogtepunt de Terreur van Robespierre. Ik citeer: 'Zo'n 35.000 mensen werden omgebracht en een nog groter aantal werd gevangen gezet.' (1) Dan hebben we het alleen over de slachtoffers van de guillotine. De grootste erfenis van de Franse Revolutie ligt dan ook in de modernisering van het staatsapparaat op rationele basis en de opkomst van de burgerij als grote machtsfactor in de maatschappij, naast de traditionele adellijke stand en de clerus. Het einde van de standenmaatschappij, zegt men wel eens. Die erfenis ligt echter niet in het brengen van een soort van 'Europese Lente', allerminst een Lente die we nu aan vreemde invloeden aan het verliezen zijn, zoals Procureur Dams schijnt te geloven.

     (1) ALTENA, B., VAN LENTE, D., Vrijheid & Rede: Geschiedenis van Westerse Samenlevingen 1750-1989, 2006, p. 131

     • door Paul B op zondag 20 januari 2013

      Contrarevolutie in deze context betekent de pogingen tot restauratie van het Ancien Régime en opstanden van katholieke adel en koningsgezinden in de Vendée. Bilan: 500 000 doden. De terreur van Robespierre, die in hoofdzaak een reactie was op deze revoltes, heeft 17 000 levens door onthoofding gekost. Deze contrarevolutie wordt in de meeste geschiedenisboeken verzwegen of geminimaliseerd. Mijn laatste les Nederlands dateert eveneens van enkele decennia geleden. Ondertussen werden de spellingsregels al een aantal keren veranderd (of aangepast, al naargelang de interpretatie).

  • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

   Verontrust waarover exact? Kan u dat even voor mij toelichten?

   • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

    Renaat?

 • door johan op zaterdag 19 januari 2013

  Beste Ciska,

  Het beleid uit het verleden heeft jammerlijk gefaald. Mensen ( en we spreken niet over kleur of godsdienst) hebben een consequente aanpak nodig willen ze niet vervallen in 1 heilig doel 'Ikke ikke ikke en de rest kan stikke).Er zijn dus 'soorten' verontruste burgers hé! Allen willen ze een veilige maatschappij, de weg naar deze veilige maatschappij verschilt . Verkiezingen bepalen op een democratische manier de afgevaardigden die dat beleid zullen uitstippelen. En tenslotte : trap niet in de val van extremisme, er bestaat zowel links extremisme als rechts extremisme!

 • door Eddie G. op zaterdag 19 januari 2013

  Jammer genoeg is er slechts 1 manier om dergelijke zaken te voorkomen. Iedereen met verantwoordelijkheid in zijn functie, MOET gecontroleerd worden. Alleen dan zal er voldoende motivatie zijn om het ook goed te doen. Deze aanpak geld voor IEDEREEN. Wanneer (bijna alle) mensen ook maar de kans krijgen om hun verantwoordelijkheid in eigen voordeel te misbruiken, dan zullen ze van de gelegenheid gebruik maken. Een grondige en gedetailleerde controle van iedereen is de enige oplossing. Natuurlijk moeten we dan het piramide-systeem om baas te spelen vermeiden. De baas aan de top heeft nooit controle op die manier. We zouden beter een voorbeeld nemen aan hoe de natuur zoiets oplost: kringlopen ...

  • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

   Dus u vindt van uzelf dat u grondig en gedetailleerd gecontroleerd moet worden omdat u anders uw verantwoordelijkheden misbruikt en u bent ervan overtuigd dat iedereen zoals u is? Of u bent net de uitzondering maar weet dat al de rest zo is?

 • door PaTiCo op zaterdag 19 januari 2013

  Wat ik hier mis, is het besef dat iedereen boter op het hoofd heeft wanneer het om vooroordelen gaat. Allereerst wil ik dit kwijt: een jurist die een klassenjustitie in stand wil houden en een ongelijkheidsregime wil installeren in de rechtspraak en dit vanuit zijn functie promoot via de media, moet uit zijn ambt worden gezet, simpel. Allochtonen moeten ook begrijpen dat een geslaagde multiculturele samenleving berust op wederzijds respect. Wanneer het islamitische geloof haat en misprijzen predikt voor de manier waarop autochtonen leven, dan kan je inderdaad tegenreacties verwachten. Vooral de moslims zouden zich eens moeten afvragen waarom Europeanen geen problemen maken met Chinezen, Afrikanen, Indiërs, Zuid-Amerikanen, enz. De botsing tussen verschillende culturen lijkt het hardst tussen moslims en christenen. Waar de meerderheid van de christenen de laatste 50 jaar gestopt zijn met zieltjes te winnen en zich opengesteld hebben voor andere religies, toont een groot deel van de moslimgemeenschap een ontoelaatbare onverdraagzaamheid tegenover andere levensvisies. Het etaleren van dit misprijzen tegenover andersgelovigen blijft niet zonder gevolgen. Daarom pleit ik voor verdraagzaamheid en respect voor alle verschillende levensvisies waarvan die van het gastland prioritair zijn. Behandel onze meisjes niet als hoeren, behandel ook niet-moslims als jouw broeders, leef met respect voor alles wat leeft, adapteer het goede in andere culturen en verwerp het slechte in je eigen cultuur. Op die manier draag je actief bij tot een meer verdraagzame multiculturele samenleving en zal de balans van gelijkheid terug in evenwicht komen.

  • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

   "De botsing tussen verschillende culturen lijkt het hardst tussen moslims en christenen."

   Zeg maar gerust tussen moslims en niet-moslims.

   • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

    Brechtold? En dat is de schuld van...? Zeg het maar hoor. Het blijft tussen ons.

 • door bernard de witte op zaterdag 19 januari 2013

  "een groot deel ... toont ... onverdraagzaamheid". Dat zou ik nu wel eens graag met cijfers bevestigd zien. Ik heb in Gent genoeg Turken gekend, en nergens onverdraagzaamheid gezien, ze houden vast aan hun geloof en dat is hun goed recht. Dat er wat fanatiekelingen rondlopen (ik verafschuw Sharia4Belgium) betekent nog niet "een groot deel". Fanatiekelingen heb je evenzeer bij (jawel) christenen, joden... In de VS zijn die christen fanatiekelingen zelfs met een grote groep, veel significanter dan de moslimfundi's hier. @Brechtold: nu ik het toch over de VS heb, ben je daar al eens rondgereisd - ik bedoel door het ganse land, niet zomaar in een of twee grootsteden? Dan zou je wel het woord multicultureel gebruiken, een New Yorker is geen Okie, om maar te zwijgen van de groeiende Spaanstalige cultuur.

  • door brechtolt bert op zaterdag 19 januari 2013

   "Dan zou je wel het woord multicultureel gebruiken, een New Yorker is geen Okie, om maar te zwijgen van de groeiende Spaanstalige cultuur."

   Maar ze vinden zichzelf allemaal zonder enige twijfel "Amerikaan" en westerling, ondanks de grote verschillen in meningen en voorkeuren.

   En over de groeiende latinobevolking in Amerika zullen de Amerikanen beginnen klagen wanneer die immigreren maar alleen maar Spaans spreken en geen Engels leren.

   • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

    Brechtold? Zolang ze de onderbetaalde jobs uitvoeren die niemand anders wil doen denk ik niet dat de gemiddelde welstellende Amerikaan er iets om geeft welke taal mexicaanse of andere latino-immigranten spreken.

 • door Anne Twee op zaterdag 19 januari 2013

  In mijn opzicht komt hier geen discriminatie aan te pas, de insteek van de procureur wordt op iedereen toegepast en niet alleen op allochtonen. Het feit dat allochtonen zich beledigd en gediscrimineerd gaan voelen door de uitspraken van Daems betekent dat er waarheid in zit anders zouden ze zich niet aangesproken voelen.

  • door Jef Desiron op zaterdag 19 januari 2013

   Zouden ze zich niet eerder beledigd en gediscrimineerd voelen omdat er vanuit wordt gegaan dat zij een dure wagen enkel met geld uit criminele activiteiten kunnen betalen en niet met eerlijk verdiend geld, Anne Twee?

 • door wiel vande zavel op zaterdag 19 januari 2013

  Als de procureur ook kontroleert hoe die dure villa's in de betere villawijken worden betaald kan ik daar perfect inkomen . Laat hem alvast bellen naar Karel de Gast ;-) U weet wel

 • door Peter Henderickx op zondag 20 januari 2013

  Als een procureur de WAARHEID durft te zeggen dient hij direct de mond gesnoerd, het dictaat van de minderheid, groen houdt de hand krampachtig boven zijn laatste kiesvee ! Dams heeft niet eens het woordje allochtoon of Marokkaan gezegover de lippen gehad ... waarover lullen ze dan eigenlijk ! Maar inderdaad het feit dat hier Marokkanen op reageren geeft wel juist aan uit welke richtiong de wind waait !

 • door Peter de Boer op zondag 20 januari 2013

  U schrijft: “De insteek van procureur Dams is populistisch. Als hij zegt dat elke Belg er bedenkingen bij heeft als hij een allochtoon ziet in een dure auto, dan vertrekt hij niet alleen vanuit vooroordelen, hij bevestigt ze ook nog eens." Maar er staat : ‘De ergernis over jongeren in opvallend dure wagens leeft al lang. De eerste reactie van elke Belg is: “Dat zullen ze wel niet met eerlijk geld hebben gekocht”.

  Ziet u het verschil??

  • door Jan Bel op zondag 20 januari 2013

   @Peter de Boer De letterlijke zin uit het interview toont inderdaad een verschil met de bewering van Mohamed Benhaddou die in bovenstaand artikel wordt aangehaald. Maar ook zonder nadrukkelijke verwijzing naar 'allochtone' jongeren is de veroordeling van de procureur geenszins geneutraliseerd.

   Ten eerste zitten er in de uitspraak van meneer Dams twee suggesties, die duidelijk aangeven in welke richting we allemaal moeten kijken: "jongeren in opvallend dure wagens" die ze wellicht "niet met eerlijk geld hebben gekocht". Die uitspraak kadert in een welbepaalde context, waarvan u gemakshalve geen gewag maakt. Hier en daar tijdens het interview duiken op: de Arabische of Chinese Lente die ons te wachten staat als we de kleine criminaliteit niet aanpakken, de strijd tegen de patsers of het feit dat we de politie op de hoogte moeten stellen als we auto's met vreemde nummerplaten in onze straat opmerken. (Dat we niet telkens als we zo'n vreemde auto zien, de politie moeten alarmeren, zoals Dams later zijn uitspraak trachtte te milderen, maakt het er niet minder discriminerend op. De vraag is dan immers welke vreemde nummerplaten wel en welke niet moeten gemeld worden. De verwijzing naar de 'Vogeltjesmarkt' - Antwerpenaren spreken van de 'Vogelenmarkt' - laat alvast vermoeden dat onze noorderburen buiten schot blijven.)

   De suggestie lijkt me heel wat explicieter dan de referentie aan de N-VA in verband met de jaren dertig en het gevaalijke populisme, waar de koning in zijn kerstboodschap op wees en waar de Vlaams-nationalistische partij zich in tweede instantie erg door beledigd voelde. Nergens een spoor te bekennen van de term 'fascisme' en al zeker niet in relatie tot de N-VA, maar de verontwaardiging was er toen niet minder om. De niet geviseerde, maar niettemin aangesproken partij, zag er meteen een goeie aanleiding in om de koning te onttronen. Als het niet vandaag kon dan toch morgen ... of in het magische jaar 2014 (na het debacle met de Maya-kalender wordt ons blijkbaar een nieuw Armageddon door de strot geramd.).

   Ten tweede laat een simpele logische analyse van deze uitspraak zien hoe onterecht ze wel is. Het gaat hier om het oneigenlijk, maar erg suggestief gebruik van een universele quantor ("voor alle X geldt"), terwijl een existentiële quantor ("er zijn X waarvoor geldt") meer op zijn plaats was geweest. Let op het feit dat het hier niet over 'alle' jongeren met dure wagens gaat, wel over 'elke' verontruste Belg.

   Mutatis mutandis - om het maar op een hippe manier te brengen - zou het pas echt iets uitgemaakt hebben als meneer Dams had gezegd: "De ergernis over 'alle' jongeren in opvallend dure wagens leeft al lang. De eerste reactie van 'sommige' Belgen is: “Dat zullen ze wel niet met eerlijk geld hebben gekocht”."

   Mag ik opmerken dat ik mij, als Belg, door de oproep van procureur Dams niet aangesproken voel en dat ik eerder verontrust ben door het feit dat de integriteit van burgers in onze samenleving bij voorbaat is aangetast, dan door de aanwezigheid van auto's met een vreemde nummerplaat. De elasticiteit van opvattingen over 'democratie' en 'burgerzin' wordt tegenwoordig wel erg zwaar op de proef gesteld.

   Herinnert iemand zich nog de 'kliklijn' van Geert Wilders? En die van het Vlaams Belang?

 • door Bart Inco op zondag 20 januari 2013

  De allochtonen reageren vaak heftig van zodra iets viserend op hun ras gebeurt. Maar stel es de vraag waarom gebeurt dat ?? waarom worden de joden, of chinezen of andere minderheden minder gecontroleerd , omdat ze ook geen provocerend gedrag vertonen. In plaats van energie te steken in aanvallen op de mensen die de ergernis willen verminderen, steek es energie in het beteugelen van misdragingen van mensen uit eigen cultuur. Het is niet Dams die voor uw problemen zorgt, het zijn het kleine percentage (jongeren) uit eigen cultuur die ervoor zorgen dat u slecht bekeken wordt. Pak die zelf es aan, kom es op straat en veroordeel islamitisch wandaden, kom es op straat en toon dat u niet akkoord gaat als migranten foute gedragingen stellen naar vrouwen of homo's of christenen .. Daar ga je respect voor krijgen. en zo ga je het probleem oplossen.

 • door Lieve Pepermans op zondag 20 januari 2013

  Straffe taal die tegenwoordig zomaar vrijelijk in de mond mag worden genomen zonder enig spoor van schaamte. Het fenomeen toont duidelijk aan wat voor iemand de moderne Vlaming is. Een identiteit om fier over te zijn? Ik heb zo mijn twijfels. We zullen de democratie bewaken en de rechten van minderheden, wie er verder ook de marsorders schrijft. Ik steun dit initiatief van harte als een correct antwoord op een beleid dat grondrechten van mensen schendt.

  • door brechtolt bert op zondag 20 januari 2013

   "Straffe taal die tegenwoordig zomaar vrijelijk in de mond mag worden genomen zonder enig spoor van schaamte."

   U hebt het niet zo voor de vrijheid van meningsuiting, neem ik aan. U beslist wel én wat "straffe taal" is, én dat die "straffe taal" eigenlijk verboden zou moeten zijn. Want als u klaagt over straffe taal die in de mond "mag" genomen worden, dan is het duidelijk dat volgens u het niet zou mogen "mogen".

   U zei niét: "Straffe taal die tegenwoordig zomaar vrijelijk in de mond wordt genomen zonder enig spoor van schaamte."

   • door Jef Desiron op zondag 20 januari 2013

    Brechtold? Niemand heeft gezegd dat die taal verboden moet worden. 'Iets mag nu gedaan worden zonder enige schaamte te voelen' is een geijkte uitdrukking in het Nederlands die wil zeggen dat men iets doet dat door bepaalde ontwikkelingen nu normaal is geworden wanneer voor deze ontwikkelingen men beschaamd zou zijn om dat iets te doen (in dit geval zeggen).

    Wat hij dus zij is dat men vroeger beschaamd zou zijn om zo'n domme racistische praat uit te slaan, maar dat dat nu blijkbaar normaal is geworden, voor sommigen.

    • door Jef Desiron op zondag 20 januari 2013

     Brechtold? Ik had u hier boven een paar vragen gesteld. Waarom antwoord u niet?

     • door Jef Desiron op dinsdag 22 januari 2013

      Brechtold? Aangezien u telkens van onderwerp verandert wanneer uw 'argumenten' weerlegd worden, mag ik ervan uitgaan dat u telkens beseft dat u het mis had maar dat niet zo graag toegeeft?

 • door Abdel met gel op zondag 20 januari 2013

  Als iemand met een mooie wagen rijdt, en die iemand is dan ook duidelijk van vreemde origine dan knaagt het bij sommigen zowel allochtonen als autochtonen.... Behandel je jaloerse trekken dan maar want het hart vertoont een ziekte.... Als iemand met diezelfde wagen rijdt ongeacht de afkomst en die vertoont wangedrag moet dit afgekeurd en gecorrigeerd worden en als dit u stoort ben je oprecht, en niet jaloers.... Geef mensen kansen...

 • door tony op maandag 21 januari 2013

  ... en burgers met gezond verstand zeggen volmondig "ja" tegen procureur Dams. Dit had al 20 jaar geleden moeten gebeuren ... en veel meer dan dit ook.

  • door Jef Desiron op maandag 21 januari 2013

   Ah,t'is dus een kwestie van gezond verstand. Zo had ik het nog niet bekeken. Merci voor deze verhelderende inzichten!

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties