Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Sneeuwpretbederf

Een ogenschijnlijk onschuldig tijdverdrijf als sneeuwballen gooien, kan in Vlaanderen tegenwoordig minder prettige gevolgen met zich meebrengen.
donderdag 17 januari 2013

Wie donderdagochtend De Morgen opensloeg, kwam enigszins verbijsterd te weten dat er in heel wat scholen en gemeenten een streng beleid wordt gevoerd tegen sneeuwballen, ijsbanen en zelfs onschuldige sneeuwmannen.

Bij De Morgen deden ze de moeite om er een aantal schoolreglementen op na te slaan. De verrassende vaststelling bleek dat her en der op Vlaamse scholen het gooien van sneeuwballen flink bestraft wordt. Sneeuwbal gooien naar je klasgenoot? 8 bladzijden straf is de prijs die je daarvoor betaalt.

Buiten de schoolmuren dollen dan maar? Helaas. Ook heel wat Vlaamse gemeenten trekken ten strijde tegen het gooien van sneeuwballen. Het politiereglement van o.a. Lichtervelde, Malle en St-Pieters-Leeuw verbiedt het gooien van sneeuwballen.

In Hasselt mag je dan weer geen ijsbaan maken. In Dendermonde riskeer je zelfs een GAS-boete van 120 euro als je dat laatste verbod aan je sneeuwlaars lapt. Gelukkig denkt men er lang niet overal zo over, maar de tendens is wel duidelijk.

Recht op spelen

Nochtans is het recht op spelen verankerd in het internationale Kinderrechtenverdrag, artikel 31[1]. Dat verdrag roept alle lidstaten op om elk kind kansen te bieden voor culturele, artistieke en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding. En wat is sneeuwballen gooien anders dan spel? De meeste pedagogen en psychologen zijn het er trouwens roerend over eens: hoe meer kinderen buiten spelen, hoe beter ze gedijen en zich ontwikkelen.

Intussen lijkt het wel alsof onze samenleving steeds minder kan hebben van kinderen, alsof we elke actie en interactie van, met en door kinderen alleen nog als overlast kunnen zien en daarom steeds strikter en onzinniger willen reguleren en begrenzen. 

Kinderen brengen ook steeds minder tijd door zonder toezicht van school, ouders of oppassers. De afgelopen 20 jaar is de tijd die kinderen zonder toezicht doorbrengen met maar liefst 90 procent afgenomen. (Onderzoekscentrum Kind & Samenleving.)

Peter Gray, vooraanstaand psycholoog en auteur van essays en boeken over het belang van spel en spelend leren, omschrijft het als volgt: "Wanneer volwassenen altijd in de buurt zijn om kinderen te beschernen tegen gevaar en al hun conflicten willen oplossen, dan ontnemen ze kinderen de kans om te leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen, om hun eigen conflicten op te lossen en hun eigen emoties te reguleren en te beheersen".

In ‘The Value of Play’ beschrijft hij spel als volgt: "Spel dient vele doeleinden. Het is een manier waarop kinderen hun fysieke, intellectuele, emotionele, sociale en morele vaardigheden ontwikkelen. Het is een manier om vriendschappen en relaties te creëren en te onderhouden. Het biedt ook een ingesteldheid die zowel volwassenen als kinderen helpt te redeneren, probleemoplossend en creatief te denken".

Dr. Stuart Brown, psychiater op rust en oprichter van het ‘Institute Of Play’ in Californië, is ervan overtuigd dat te weinig spelen nefast is voor de ontwikkeling. Wat hij ‘spelonthouding’ noemt, kan volgens hem leiden tot depressie, vijandigheid en het verlies van net die zaken die ons mens maken.

Hoe kan het dan dat de ruimte die kinderen krijgen om te spelen steeds meer wordt ingeperkt? Vanwaar die vrees voor wat er zou kunnen misgaan, die drang om elk risico uit te sluiten? Hoe kunnen kinderen zelf de weg vinden, zelf hun eigen en elkaars grenzen ontdekken, als ze daar niet de oefenruimte voor krijgen?

Als sneeuwballen als potentieel gevaarlijk worden gezien, hoe lang dan nog vooraleer onze kinderen niet meer mogen voetballen? Er zal maar iemand een voetbal op z'n neus krijgen.

Wat denkt de kinderrechtencommissaris?

We vroegen ook kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen om zijn bedenkingen: "We zijn het intermenselijk verkeer momenteel dermate aan het reguleren dat we enkel nog kunnen stilstaan. Alles wordt zo strikt geregeld, elke afwijking meteen gesanctioneerd."

"Dit kan niet de manier zijn om met elkaar om te gaan. De Nederlandse Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft het in een zeer goed onderbouwd dossier over hangjongeren over ‘publieke familiariteit’, een term waarmee bedoeld wordt dat we met elkaar vertrouwd moeten leren zijn. Vertrouwen is een basisvoorwaarde voor goed intermenselijk verkeer."

"Communicatie en relaties zouden centraal moeten staan. Dat staat haaks op wat we vandaag zien gebeuren. Heel veel van ons handelen is gestoeld op wantrouwen. Dat wantrouwen immobiliseert. Je kan dit soort houding niet bevrijdend noemen. Scholen moeten plekken zijn waar kinderen leren hoe een samenleving werkt, waar ze hun plaats kunnen zoeken."

"Reglementen bieden grenzen, maar net het aftasten van die grenzen maakt deel uit van het leerproces. Maar nu geven reglementen zoveel grenzen aan dat er nauwelijks nog leer- of bewegingsruimte is. Hoe leren we omgaan met elkaar? Hoe leren we aanvoelen waar de grenzen van de ander liggen? Hoe geven we zelf onze grenzen aan?"

"Een school moet ook een plek zijn waar kinderen intermenselijke relaties leren afbakenen. Als kinderen enkel nog mogen stilzitten, zwijgen en niemand storen, dan is er nauwelijks nog sprake van leerruimte. Hoe kijken we eigenlijk naar kinderen in onze huidige maatschappij? Kinderen worden steeds meer als ‘een probleem’ gezien."

"Er wordt steeds vaker en steeds vroeger gefocust op problemen en symptomen. Elk risico moet worden vermeden. En zo leidt een ongelukkig voorval zoals een kapotte bril of een buil tot een algemene maatregel. Het risico wordt niet afgewogen aan het principiële recht op spelen dat kinderen zouden moeten hebben. Dat is een algemene tendens."

"Speelpleinen die moeten sluiten of verhuizen omdat het lawaai van spelende kinderen als overlast wordt ervaren, GAS-boetes voor het zomaar wat dollen op straat, … Onze houding tegenover elkaar en dus ook tegenover kinderen wordt ingegeven door angst. We zitten zo vast in een veiligheidsdenken, dat een aantal fundamentele mensenrechten, zoals het recht op spelen, ondergeschikt zijn geworden", aldus Bruno Vanobbergen.

Angst regeert

We hebben het beter dan wie ook ter wereld, maar zijn overal bang voor: voor de rare buurman, voor groepjes jongeren die zich openlijk vervelen, voor moslims, voor traagrijdende wagens, voor wie er een andere mening op nahoudt … en sinds kort dus ook voor spelende kinderen. Angst als raadgever … doorgaans een heel slecht idee.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

40 reacties

 • door Ben Vincke op donderdag 17 januari 2013

  Tja, vroeger werd er ook met sneeuwballen gesmeten en als er één met een ijsbal smeet, kreeg die een paar muilperen van de toezichter. Als dit nu gebeurt, wordt de leraar voor de rechter gesleept, is zijn job kwijt, etc. Altijd moet iedereen met fluwelen handschoentjes aangepakt worden, nooit mag het gezond verstand nog zegevieren. Dus moet je alles in regels en wetten gieten zodat iedereen perfect weet wat kan en niet. Nog zo een mooie erfenis van links.

  • door erik.l op donderdag 17 januari 2013

   Dik 50 jaar geleden werd ik geconfronteerd met een stel streng katholieke azijnpissers: - de Jakke, de hoofdonderwijzer van de jongensschool die na de speeltijd steeds zout strooide op onze glijbaantjes; - de Posson, zelfverklaarde bibliothecaris van de parochieindex die ons wegjoeg wanneer we speelden voor ZIJN bibliotheek; - den tomatneus, onderpastoor die ons bezwoer met duivel en hel als we met sneeuwbalen gooiden na de hoogmis omdat we per toeval een kwezel zouden kunnen raken; Dank zij uw verlichtende, met argumenten doorspekte commentaar besef ik nu dat dit allemaal links-extremisten waren. Gelukkig zijn er nog goed ingelichte burgers zoals u die onze erfzonde kunnen verlichten. Nogmaals mijn welgemeende dank... Ik zal voor u bidden.

   • door Hoedemakers Denise op vrijdag 18 januari 2013

    Goed zo Erik, ik zit hier te grinniken. Dus dat is toch ook een goed resultaat

   • door Dirk vD op vrijdag 18 januari 2013

    Erik,

    U zit hier gewoon een potje te liegen en verzinsels uit te kramen om een andere reactie onderuit te kunnen halen.

    • door erik.l op vrijdag 18 januari 2013

     Sorry maat, alles wat ik hier beschrijf is helemaal waar. Waar haal jij overigens de pretentie vandaan te beweren dat ik lieg?

    • door erik.l op vrijdag 18 januari 2013

     Waar denk je, beste Dirk, dat "mei 68" vandaan kwam? Inderdaad als reactie tegen deze autoritaire "ik heb gelijk" tirannen. Gelukkig waren er ook vele anderen die ervoor hebben gezorgd dat ik en vele anderen geen levenslang trauma moet meeslepen. De linksschrijvers en zij die niet tot de eerste 10 van de klas behoorden, hebben het echter behoorlijk moeten verduren. Een aantal van hen zijn hier behoorlijk gehavend uit gekomen. Ik weet waarover ik spreek want ik zie ze nog heel regelmatig. Mijn linkshandige broer die 6 jaar jonger is, had het geluk bij een jonge nieuwlichter als onderwijzer te komen. Hij mocht links schrijven en zich normaal ontwikkelen zoals de anderen in zijn klas. Dat was begin jaren zestig van de vorige eeuw, niet in de middeleeuwen. Ter informatie: dit gebeurde allemaal in Vlaanderen in de stad die de pretentie heeft een wereldstad te zijn.

  • door Charlotte Croene op donderdag 17 januari 2013

   Ik volg je hier toch even niet hoor. Wat dit met links te maken heeft, is me een enorm raadsel. Tzijn net de linksen die minder regels opleggen. De rechtsen pakken alles repressief aan, das dan zeker wel de oplossing? Zoals het samenscholingsverbod van De wever, dat was echt het voorbeeld zeker? Komaan zeg! Tzijn net de linksen die opkomen voor het recht op spelen. Buiten spelen is een kinderrecht! Daar heb ik persoonlijk voor op straat gekomen, en ben een linkse. De rechtse maken het volk bang, tis allemaal de schuld van de allochtonen, of van de walen, of wie ze ook maar de schuld kunnen geven van hedendaagse problemen. Waardoor mensen meer en meer verzuurd geraken. En dus ook niets meer kunnen verdragen van een kind. Maar dat zal wel weer geen waar zijn hé. De rechtsen kruipen in hun slachtofferrol waar ze zo goed in zijn als ze kritiek krijgen.

  • door erik.l op donderdag 17 januari 2013

   Sorry geachte heer Vincke, ik vergat nog even de misschien wel belangrijkste persoon uit mijn onbezonnen jeugd: - den Tsjokke, sinds mensenheugenis onderwijzer van het tweede leerjaar die er zijn levenswerk van maakte perverse linkshandigen met een ijzeren regel op hun vingers te slaan tot ze de edele kunst van het rechts schrijven beheersten. Als straf voor hun duivelse afwijking moesten zij terecht boeten met levenslang stotteren. Gelukkig bestonden er toen nog geen regels buiten de "Goddelijke Orde", beschreven in de Mechelse kathechismus die we allemaal vanbuiten moesten kunnen opdreunen. Anders met de blote knieën (ja wij droegen een korte broek) op die gekende ijzeren regel. Het verlichtte regime van Saoudi Arabia zou beter wat meer Salafisten betalen om in onze regio de "Godelijke Orde" te verkondigen, lijfstraffen terug invoeren, vrouwen van school en terug aan de haard zetten... Vrouwen die opkomen voor sneeuwpret... Kan het nog gedegenereerder? Waar gaan we naartoe....Waar gaan we naartoe.

  • door Bo ML op donderdag 17 januari 2013

   Beste meneer Vincke, bedankt voor deze Gouden Raad. Als ik naar een samenleving wil waarin we gezellig legaal een jointje mogen opsteken, de waanziinige GAS boetes verdwijnen, er een meer tolerant beleid komt tegenover "hangjongeren", we terug bier uit blikjes mogen drinken op pleinen, we niet meer krampachtig repressief omspingen met anderstaligen (zoals in de Brusselse rand), dan moeten we dus RECHTS stemmen. Dat ik dààààr nooit ben opgekomen.

 • door hugo casteels op donderdag 17 januari 2013

  wat ,zijn dat nu voor valse aantijgingen: de schuld van links? Dat kan eenvoudigweg niet, want alles is de schuld van Bart de Wever en de NVA.

  • door Natacha Proost op donderdag 17 januari 2013

   Pfieuw! Dat is echt vermoeiend, dat links-rechts geleuter...

   • door Alice Holemans op vrijdag 18 januari 2013

    Volledig mee eens !

   • door Rita Van de Voorde op vrijdag 18 januari 2013

    Links-rechts? het gaat hier toch over sneeuwpret, zeker? Wat hebben links en rechts daar nu mee te maken. Blijf bij het onderwerp.

 • door Stef VB op donderdag 17 januari 2013

  Ik geloof dat er heel veel losgeslagen GAS boete schrijvertjes nood aan een psychiater hebben...en niet de macht zouden mogen bezitten om wat door latent, onverwerkte en sociopatisch verstoorde gedragingen via een GAS boete op anderen te ontluchten...zwaar zielige boel is het hier in dit uitzonderlijk geestelijk verziekt landje aan het worden...onze politiek is duidelijk elk ethisch en gemeenschappelijk spoor bijster... En maar straffen.. de GAS boetes zijn beetje bij beetje opzettelijk ons onderling vertrouwen aan het vernielen...vergeet niet dat zich dat straks zal komen wreken..hoe 'twisted' moet men niet zijn om zulke foute dingen te verzinnen.....een een ziekelijke schande!

  • door Bert Balis op vrijdag 18 januari 2013

   Heel fijn opgemerkt.De oppermacht in het heelal en in onszelf (symbolisch uitgebeeld door Christus, Boeddha enz )behoede ons voor al die liefdeloosheid die ons dwergland Vlaanderen kenmerkt ...Als de bekrompenheid en het minderwaardigheidscomplex verder zegevieren en Vl onafhankelijk wordt , waardoor het tegengewicht van Wallonie wegevalt ,kan alleen een reunie met NL ons van totale verkleutering redden.

 • door frh op donderdag 17 januari 2013

  De vraag die zich hier opwerpt is de volgende: is met sneeuwballen gooien cultureel verankerd in onze (sic) Vlaamse identiteit? Ik heb dat historisch onderzocht, en ja hoor: kijk maar eens aandachtig naar de beroemde winterspelen van Pieter Breughel (of was dat Herman Breughel?). Daar staat voorwaar een gezonde Vlaamsche knaap klaar om een sneeuwbal in het 'komisvoor' van de weduwe van de koster te mikken. Daaruit kunnen wij dus volgende causailteit besluiten: het is ok om zich te culturaliseren mits de sneeuwbal. Voor wie daaraan twijfelt: u krijgt ongetwijfeld meer duidelijkheid bij de Grote Leider himself. ;-) Het is dus conservatief ok om sneeuwballen te gooien. Wie dit aan links verwijt vergeet ongetwijfeld dat het gooien van sneeuwballen een eeuwenoud cultureel gebruik is. Homo homini lupus enzovoort...

  • door annie van der meeren op donderdag 17 januari 2013

   Waar is de tijd naar toe ? Spelen in de sneeuw op de speelplaats... de langste glijbaan maken , de grootste sneeuwman maken met sneeuw die goed plakt.... mekaar plagan door te gooien met sneeuwballen, bij iemand een sneeuwbal in de nek steken... en dan je lekker warmen aan de kachel... zalig !!! Wat er nu gebeurt, daar heb ik geen woorden voor ...

 • door rikke219 op donderdag 17 januari 2013

  Och onozelaars, waar zeveren jullie over. Onafhankelijke wetenschappers zijn het er allemaal over eens dat deze eeuw het klimaat zo'n 4 graden zal opwarmen. Sneeuw zullen jullie enkel nog kennen van de TV of als je geld genoeg hebt van je skivakantie op 4000 meter. De loosers die hier niet mee zijn kunnen de pot op. We kunnen altijd nog met smoutebollen met veel bloemsuiker gooien en da's een geweldig leuk idee. Ik denk dat ik even langs het autosalon ga om een 3L BMW-diesel te kopen. De kortingen zijn gewoon bingo.

 • door pdb op vrijdag 18 januari 2013

  De oplossing: een videogame op de GSM wwarbij je sneeuwballen gooit naar elkaar.

  • door Bert Vertomsen op vrijdag 18 januari 2013

   Bestaat al

  • door Jorge H. op vrijdag 18 januari 2013

   Dan gaan De Verzuurden weer zeuren over het feit dat de jeugd te veel binnen zit dik te worden voor een scherm...

 • door guido convents op vrijdag 18 januari 2013

  Betreft : Van sneeuwballen tot hangjongeren en opgroeien in een samenleving Inderdaad spelen is één van de belangrijkse socialisatie processen van ieder mens: Weten dat men te "ver" kan gaan, de lijn tussen plezier en iemand pijndoen, of zelf pijn ervaren wanneer een sneeuwballen gevecht uit de hand loopt. (tot nu toe denk ik niet dat er een onaanvaardbaar hoog percentage van jongeren die ooit met sneeuwballen gooiden onherstelbare schade aan iets of iemand hebben toegebracht, -in tegenstelling met de vele verkeersslachtoffers- ). Moeten ze dan allemaal thuis "viritueel" spelen via de computer games -een fenomeen dat overhand toeneemt- de jongeren. Hiervan wordt gezegd dat het "ongevoelig" maakt voor de realiteit , en de laatste jaren wordt het meer en meer als "problematisch" naar voren geschoven. (Hang)Jongeren die voortdurend met elkaar praten, leren rekening houden met de anderen, leren aftasten, ontdekken wat gevoelens zijn en de waarde van vriendschap is. Vreemd dat dit als een bedreiging en een "last" aanzien wordt.. dan is er meestal ook een probleem met de buurt waar men elkaar minder blijkt te kennen. Wat is er dan met de vrijheid van vereniging. Het zou bijna bevorderd moeten worden. En het wordt ook in bepaalde gevallen "georganiseerd" - en gecontroleerd- of in bepaalde banen geleid- via jeugdbewegingen en jongerencentra (socialisatie bevorderend !).

 • door Tom V. op vrijdag 18 januari 2013

  Ik weet niet wat ik het meest triest vind, het zielige vingertje van de GAS-marchands die de sneeuwbal en sneeuwman bannen willen of de trollen die ook dit weer aangrijpen om in een tirade af te steken over links en rechts en hierbij dan nog eens alles in de schoenen van links te willen schuiven...

  Nu goed, als sneeuwballen gooien of een sneeuwman maken werkelijk zo gevaarlijk lijkt dat men hier ook al met boetes moet gaan zwaaien, dan is deze samenleving echt wel diep gevallen. Benieuwd waar ze het volk vandaag gaan halen om die GAS-boetes overal af te dwingen. Misschien een mandaat geven aan de hondenwandelaars? Komaan, ieder rechtgeaarde burger die het goed meent met de samenleving zou zich hier tegen moeten verzetten. Er wordt weer verse sneeuw voorzien voor dit weekend. Laat ons allemaal eens flink een balletje gooien. Misschien ontstaat er wel een sneeuwbaleffect tegen dit soort GAS-nonsens.

 • door Jan Naessens op vrijdag 18 januari 2013

  Natuurlijk moeten kinderen kunnen genieten van winterse spelletjes. En moeten mensen die al eens een sneeuwbal tegen het hoofd krijgen daar niet al te veel heisa over maken. Maar aan de andere kant moeten we onze kinderen ook wel meegeven dat ze onder elkaar pret mogen hebben zo veel ze willen, maar dat ze eigenlijk argeloze voorbijgangers horen met rust te laten... Al is de verleiding wel groot en de pret niet te onderschatten. Ik gooide ooit zo'n kleine 50 jaar geleden met één welgemikte sneeuwbal een fietser van z'n fiets, om prompt vanwege het slachtoffer een al even welgemikte vlaai om de oren te krijgen. Reclameren bij mijn vader hielp niet, want wie iets uitstak moest de gevolgen dragen.. Incident gesloten. Geen gedoe. In deze tijd zou niet alleen het gooien van de sneeuwbal strafbaar zijn, maar ook de draai om de oren. Ik wil maar zeggen... Een tweede punt is de tegenstrijdigheid in belangen: wat moet een burger, die verplicht is zijn stoep sneeuw- en ijsvrij te houden, doen als een groepje spelende kinderen een glijbaan voor zijn deur maakt? U ziet, ondanks de goede bedoelingen van het artikel, is het inhoudelijk van een aandoenlijke naïviteit, in die zin dat het refereert naar ongetwijfeld betere, maar vervlogen, tijden, zonder rekening te houden met de hudige realiteit. Waarom dit allemaal in een (op zich al achterhaalde) links- rechts polemiek moet ontaarden ontgaat mij volledig...

  • door Wim op maandag 21 januari 2013

   Zowel de polemiek over links-rechts als de schijnbare tegenstelling tussen spel en regelgeving duiden op een onvermogen tot samenleven. Wat u duidt als een 'aandoenlijke naïviteit' is echter meer een kritische creativiteit. Om uw voorbeeld te gebruiken hebt u zelf ondervonden dat voorbijgangers van hun fiets gooien geen goed idee was. U hebt ondervonden dat uw spel aan regels gebonden is. Het hele gebeuren had daardoor een pedagogische waarde, en heeft ten dele uw visie vandaag mee vorm gegeven. Als vandaag sneeuwballen gooien strafbaar gemaakt wordt zal het kind niet eens de kans krijgen om te ondervinden dat zijn kattekwaad mensen kan kwetsen, boos maken, reactie kan uitlokken. Spelen is niet enkel plezier maken en genieten. Het is in de eerste plaats een leerproces. De samenleving blijkt echter steeds minder haar rol als opvoeder te willen opnemen. In plaats van reglementen op te stellen die dicteren wat kan en wat niet, zouden we beter opnieuw leren samenleven, waarbij we respect vragen voor onze gevoelens en bezittingen, en respect hebben voor elkaars vrijheid om ook fouten te maken. De gretigheid om alles met reglementen aan banden te leggen vertrekt van de illusie dat we daarmee ooit alle problemen zullen kunnen voorkomen. Daardoor zijn we niet geneigd om problemen op te lossen, of met conflicten om te gaan. Onze kinderen geloven pas echt in de risico's van sneeuwbalgevechten als ze zelf sneeuw gegeten hebben, als een voorbijganger kwaad geworden is, als hun ouders de verzekering moeten contacteren voor een kapotte bril, ... Niet als een 'saaie' volwassene dreigt met sancties of een boete.

  • door Wim op maandag 21 januari 2013

   Zowel de polemiek over links-rechts als de schijnbare tegenstelling tussen spel en regelgeving duiden op een onvermogen tot samenleven. Wat u duidt als een 'aandoenlijke naïviteit' is echter meer een kritische creativiteit. Om uw voorbeeld te gebruiken hebt u zelf ondervonden dat voorbijgangers van hun fiets gooien geen goed idee was. U hebt ondervonden dat uw spel aan regels gebonden is. Het hele gebeuren had daardoor een pedagogische waarde, en heeft ten dele uw visie vandaag mee vorm gegeven. Als vandaag sneeuwballen gooien strafbaar gemaakt wordt zal het kind niet eens de kans krijgen om te ondervinden dat zijn kattekwaad mensen kan kwetsen, boos maken, reactie kan uitlokken. Spelen is niet enkel plezier maken en genieten. Het is in de eerste plaats een leerproces. De samenleving blijkt echter steeds minder haar rol als opvoeder te willen opnemen. In plaats van reglementen op te stellen die dicteren wat kan en wat niet, zouden we beter opnieuw leren samenleven, waarbij we respect vragen voor onze gevoelens en bezittingen, en respect hebben voor elkaars vrijheid om ook fouten te maken. De gretigheid om alles met reglementen aan banden te leggen vertrekt van de illusie dat we daarmee ooit alle problemen zullen kunnen voorkomen. Daardoor zijn we niet geneigd om problemen op te lossen, of met conflicten om te gaan. Onze kinderen geloven pas echt in de risico's van sneeuwbalgevechten als ze zelf sneeuw gegeten hebben, als een voorbijganger kwaad geworden is, als hun ouders de verzekering moeten contacteren voor een kapotte bril, ... Niet als een 'saaie' volwassene dreigt met sancties of een boete.

 • door Rita Van de Voorde op vrijdag 18 januari 2013

  50 jaar geleden in de katholiek basisschool ergens in het grauwe St.-Jans-Molenbeek mochten wij ook nooit in de sneeuw spelen. We mochten er zelfs niet eens in lopen, want dan zouden we het binnen vuil gemaakt hebben. En wij hadden al geen speelruimte daar in Molenbeek. Ik vind het vreselijk dat sneeuwpret nu weer verboden wordt op sommige plaatsen. Het klinkt achterlijk.

  • door Thierry Serrien op vrijdag 18 januari 2013

   Uit enkele van de reacties hier kan ik opmaken, dat we deze overdreven regelgeving en het totale gebrek aan vertrouwen in de kinderen en jongeren hebben te danken aan verdrongen katholieke resten. In het katholicisme werd de 'slechte' mens ook altijd door regels en geboden verhoed van zichzelf. De mens zou immers niet in staat zijn om voor zichzelf na te denken en zelf tot inzicht over goed en kwaad te komen. Natuurlijk moeten we dan bij onze kinderen beginnen, zodat ze goed gedrild zijn voor later. Want geef toe: hoeveel ruimte voor creativiteit en eigenzinnigheid is er in onze maatschappij? Iedereen die van de norm afwijkt wordt gepest, of gepychiateriseerd.

 • door Buys Dirk op vrijdag 18 januari 2013

  Links! rechts! 't zijn tjevenstreken zeg ik :-)

 • door Bart Desmedt op vrijdag 18 januari 2013

  [title]Oei, zoveel reacties ! Is[/title]Oei, zoveel reacties ! Is dit nu wat bedoeld wordt met een sneeuwbaleffect ?

 • door aronjaco op vrijdag 18 januari 2013

  Ho maar. En niemand die eens kijkt hoe de gemeentebsturen in desbetrefende gemeenten in elkaar zitten. N-VA doctrine toch wel zeker , wat had je gedacht. Enkel is nog toegelaten om met vlaggetjes van de gepaste keur te zwaaien, ge krijgt dan zelfs de prijs voor " de foto van het jaar". Hier in Vlaanderen zijn we toch zo goed bezig.En dan is er hier eentje die heel snel zegt : " de linksen hun schuld". Alle dwazen zullen De Wever zien.

 • door Wilfried Geyskens op vrijdag 18 januari 2013

  Goeie raad aan alle ouders die ervoor kozen de opvoeding van hun kind helemaal uit te besteden aan kinderkribbe, onthaalmoeder, kleuterklasjes, naschoolse opvang, school, speelpleinwerking, vakantiekampen en grootouders: trek dit weekend met je kind op de slee naar het bos, houd een sneeuwballengevecht, bouw een iglo, kom pas terug als het donker wordt en je zo moe bent dat je niet meer kan zeuren over regeltjes waar je eigenlijk zelf voor gekozen hebt …

  • door aronjaco op vrijdag 18 januari 2013

   Wel , da's eens goed gezegd zie. En alle azijndrinkers vroeg in bed na pilletrje te hebben geslikt. Oogjes dicht en snaveltjes toe!!. Met zijn allen naar Snaveltjeskrant !

  • door erik.l op vrijdag 18 januari 2013

   hier gaat het om, gelukkig zijn er nog MENSEN zoals jij.

 • door Sander Claessens op vrijdag 18 januari 2013

  Ikzelf ben nog scholier in het vijfde jaar van de middelbare school en ik heb enkel te zeggen: is het niet wat te hard van stapel lopen om te zeggen dat het verbieden van sneeuwballen gooien op school een schending van het recht op spelen is? Die regels zijn er gewoonweg omdat sommige mensen er de pest aan hebben om bekogeld te worden met sneeuw, omdat sommigen het humoristisch vinden om stenen of ijs in sneeuwballen te verstoppen of omdat leerkrachten bekogeld zouden worden. Dit jaar heeft mijn school het niet verboden, maar er zijn al jaren geweest waarop dit wel het geval was. In ieder geval vind ik zo'n verbod begrijpelijk.

  • door Johan op vrijdag 18 januari 2013

   Sander, Het feit dat jij het normaal vindt dat sneeuwballen gooien verboden wordt, zegt al genoeg. In mijn tijd (sorry ben al 20 jaar van school) kwam dat gewoon nog niet in het hoofd van de directie op. En zo'n vrijgevochten directie (in de middelbare school) had ik niet, want in het begin was het zelfs nog een pater. Maar ik heb ook al gemerkt dat de jongeren van tegenwoordig niet meer zo mondig zijn als vroeger, ze laten meer met zich sollen. Vroeger mochten bij ons de 5de en 6de jaars roken op een aparte speelplaats (ik zeg niet dat dát nu écht goed was), maar dit duidt toch goed aan dat de jeugd tegenwoordig véél meer slikt dan vroeger. Verder heeft heel dat sneeuwballengeval niets, maar dan ook niets te maken met het gewone links-rechts denken, maar alles met een poging om de leerlingen in een keurslijf te wringen, een totalitaire staat à la "Brave New World" of nog "1984".

 • door Eddie G. op zaterdag 19 januari 2013

  Ja ja, we gaan sneeuwballen verbieden, terwijl er vandaag volautomatische machine geweren uit onze 3d-printer rollen. Begrijpen wie begrijpen kan...

 • door Wim op zondag 20 januari 2013

  Het probleem dat deze verbittering veroorzaakt is de overbevolking, Volgens mij zijn ze bewust aan het uittesten hoeveel mensen er op 1km² kunnen wonen. Kijk gewoon eens naar de europese kaart mbt bevolkingsdichtheid.... http://thematischekaarten.vanelp.com/wp-content/uploads/2010/04/eurostat_bevolkingsdichtheid_2006.png geen verdere comentaar nodig denk ik. http://www.gva.be/nieuws/video/vtm/extern-overbevolking-dreigt-in-belgie.aspx Te veel mensen op een te kleine oppervlakte brengt onverdraagzaamheid zoals het niet kunnen verdragen van sneeuwballen etc met zich mee...

 • door Félicien Manon op zondag 20 januari 2013

  Het probleem is, kan men vandaag nog een sneeuwbal gooien naar zijn allochtone buur of klasgenoot zonder het risico te lopen, voor racist , naar zijn autochtone buur of klasgenoot zonder het risico te lopen, voor terrorist uitgescholden te worden?

  • door Tom Van Looy op zondag 20 januari 2013

   We mogen nog van geluk spreken dat tot nader order het gooien met modder nog niet verboden is of de helft van de posters hier had geheid een GAS-boete vast.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties