Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

De auto is een grondstoffenjager

"Auto's bulken van koper. Er zit nu anderhalve kilometer koperdraad in een auto, dertig keer meer dan in een auto uit de jaren'40. En dan vergeet ik nog het koper in elektromotoren en dynamo's, en voor 'groene auto's in de batterijen", aldus Raf Custers.
zondag 13 januari 2013

Over het autosalon en noord-zuidrelaties

Wie futuristische bestelwagens zoekt op het autosalon, moet een vergrootglas meenemen. Dit is zogenaamd het salon van de bedrijfsvoertuigen. Maar de personenauto's steken het meest de ogen uit, en bovendien bestaan er nog bijna geen 'groene' bestelwagens. Bestelwagens rijden op diesel. Afgaand op dit salon zal dat niet gauw verbeteren. De vriendelijkste primeur op het salon komt uit Merksem. Daar heeft de Kringwinkel een hybride eco-truck van Fuso (Mitsubishi) gekocht, de eerste van zijn soort in Vlaanderen. De Kringwinkel neemt hem in februari in bedrijf. Voor de rest geen nieuws van dit front. Ford heeft geen "groene" (elektrische of hybride) bestelwagens, de Berlingo van Citroën komt pas later dit jaar, de Kangoo van Renault is een gevestigde waarde maar die blijft zo duur dat je voor de prijs van één Kangoo (20.000 euro zonder btw voor de basisuitvoering) al een lichte vrachtwagen met dubbele cabine (op diesel) koopt. Daarmee ben ik voor de 'bedrijfsvoertuigen van de toekomst' al uitgepraat. 

Auto's bulken van koper. Er zit nu anderhalve kilometer koperdraad in een auto, dertig keer meer dan in een auto uit de jaren'40. En dan vergeet ik nog het koper in elektromotoren en dynamo's, en voor 'groene auto's in de batterijen.

Van A(luminium) tot Z(irconium)

De constructeurs blijven dus hoofdzakelijk personenauto's ontwikkelen. Of wat daarvoor moet doorgaan. De meest blitse conceptcar staat dit keer bij Citroën. Het is de Tubik, volgens de ontwerpers 'een cocon in loungestijl' met een halfronde flatscreen en 'high definition surround geluidsweergave'. Meer dure snufjes, dat blijft de manier om kopers warm te maken. Hier en daar duiken nieuwe materialen op, zoals het ultrastevige koolstof in de cabine van de iLifeDrive van BMW. Maar de hoofdtrend blijft : auto's slorpen steeds meer materialen op, zowel qua hoeveelheid als qua diversiteit. Hoeveel materialen ? De constructeurs houden dat voor zich. Zij zeggen nooit  compleet, van A (aluminium) tot Z (zirconium) waarvan hun auto's zijn gemaakt. Die informatie moet je via omwegen bij elkaar sprokkelen. Ik heb er voor mijn boek 'Grondstoffenjagers' een stevige kluif aan gehad. Een doorsnee auto bevat bijna een ton ijzer en staal en meer dan 100 kilogram aluminium. Voor koper is de trend het opvallendst. Auto's bulken van koper. Er zit nu anderhalve kilometer koperdraad in een auto, dertig keer meer dan in een auto uit de jaren'40. En dan vergeet ik nog het koper in elektromotoren en dynamo's, en voor 'groene auto's in de batterijen.

Koper komt onder meer uit Zambia en Congo. Onze dynamo's draaien met andere woorden op Congo. Daarmee is de kous niet af.  Er zit ruim een dozijn courante mineralen en metalen in een auto, maar als je de minder courante materialen meetelt, kom je gemakkelijk aan zestig materialen. Het zijn vooral niet-hernieuwbare grondstoffen van minerale oorsprong. De voorraden van deze grondstoffen in de aardkorst zijn eindig. Er moet dus uiterst zuinig mee worden omgesprongen. Deze grondstoffen komen niet uit onze Belgische bodem. In het beste geval komen ze voort uit de recyclage, onder meer van 'oud ijzer', maar meestal komen ze uit klassieke primaire mijnen. Die mijnen liggen niet meer bij ons, ze liggen in elk geval buiten België en voor de meeste delfstoffen ook buiten Europa. 

EU is agressief en kortzichtig

Met de aangekondigde sluiting van de Ford-fabriek in Genk weten we het weer : om een auto te fabriceren, zijn toeleveranciers nodig. Helemaal aan het begin van de keten liggen de ertsmijnen. Dat is een bijkomende complicatie. Ruim de helft van alle geproduceerde petroleum en andere mineralen worden opgeslorpt door de Westerse economieën en industrieën (gegroepeerd in de OESO). Het rijke Noorden verbruikt de meeste grondstoffen, maar die worden hoofdzakelijk in het Zuiden geproduceerd. Ginds gebeurt de uitbating hoofdzakelijk door Westerse ondernemingen. Voor hen is de business zeer lucratief (met een totale return op de investeringen van liefst 39 procent voor de Top-10 van de mijnbouwbedrijven over de afgelopen tien jaar). Het Zuiden krijgt bitter weinig terug. De Westerse ondernemingen doen ter plaatse namelijk niet aan ontwikkeling. Integendeel, om hun belangen en die van hun eigenaars en aandeelhouders veilig te stellen, staan ze ontwikkeling in de weg.

Steeds meer landen in Afrika of elders in het Zuiden claimen hun deel van de opbrengsten. Zij krijgen het verwijt dat ze aan 'grondstoffennationalisme' doen. Maar zij zouden egoïstisch zijn, investeerders wegjagen en zich buitensluiten uit de mondiale economie. In principe moeten die landen zelf over hun natuurlijke rijkdommen kunnen beschikken. In de praktijk wordt dat recht voor en door Westerse belangen ingeperkt. De zogenaamde egoïsten zijn bedreigd door bedrijven en banken zoals Barclays, BlackRock en De Beers, toch niet van de minste. Het Internationaal Muntfonds stelt de kwijtschelding van schulden uit voor landen die niet in de pas lopen. De voorbeelden zijn legio van de lobby's die tegen zelfbeschikking ageren, bij de ondernemingen, de internationale geldschieters en de zogenaamde handelspartners. Dat zet ons voor een dilemma. Bij ons hebben de fabrieken grondstoffen nodig, maar de landen waar die grondstoffen vandaan komen, willen ze inzetten voor hun ontwikkeling. Dat is hun volste recht. Afrika heeft uitgemaakt dat zijn grondstoffen de kern van zijn verdere ontwikkeling zijn. Die visie is sinds 2009 op papier gezet en dringt er bij alle regeringen door, al is dat bij ons nauwelijks bekend. Maar de Europese Commissie stelt zich agressief op. Ze eist dat Europa altijd en overal de vrije toegang moet hebben tot de grondstoffen, ongeacht de gevolgen voor de landen in het Zuiden. Die machtspolitiek is kortzichtig en onhoudbaar. Er is een switch naar een rechtvaardige gronstoffenpolitiek nodig. De industrielanden van de EU moeten dat met het Zuiden bespreken. Anders riskeren ze op een dag zonder grondstoffen te vallen.

Raf Custers

Raf Custers is journalist en onderzoeker bij Gresea.be. In februari verschijnt zijn boek 'Grondstoffenjagers' (EPO).

Deze opinie verscheen ook in 'De Morgen' van 12 januari 2013.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Corse op zondag 13 januari 2013

  De wereld mijn dorp.

  Mijn auto mijn vrijheid, hij is het hart van onze economie maar ten koste van wat?

  Op onze planeet rijden momenteel zo’n 800 miljoen auto’s. In 2030 met de consumptie heropleving van China, India en Rusland zouden het er 1,6 miljard kunnen zijn. Zij stoten koolstofdioxide (CO2) uit en verbruiken enorm veel zuurstof en brandstof, onhoudbaar voor het biologisch evenwicht. Wat ben je met auto’s die 50 % energiezuiniger zijn wanneer er 200% procent méér auto’s worden geproduceerd op onze planeet?

  Auto’s veroorzaken veel dodelijke ongevallen en gewonden:

  1. Auto’s met voetgangers. 2. Auto’s met fietsers. 3. Auto’s met moto’s. 4. Auto’s met auto’s. 5. Auto’s me vrachtwagens. 6. Auto’s met vaste voorwerpen.

  Logischerwijze zou men minder auto’s moeten produceren, dit om:

  · Geen ongevallen te veroorzaken. · Meer gezonde lucht te kunnen inademen. · Geen oorlogen om petroleum te veroorzaken. · Werknemers en bedrijven motiveren om in eigen streek te werken dat is vooruitgang.

  Werk, shopping, creativiteit, ontspanning, sport enz. in eigen streek zou ons mobiliteitsgedrag enorm verminderen, het decentraliseren van de werkplaatsen en thuisarbeid is hier de boodschap zonder enige twijfel.

  Liberalen en hun rechtse aanhangers zijn de vertegenwoordigers van het huidige systeem:

  Het privaatvervoer promoten door het openbaarvervoer af te breken, dit is een spel dat private corporaties en hun instrument (de media) al lang spelen, de neoliberale gedachtegang. Elke dag 2uur in de 700 km files met privaat auto’s, slechts één persoon in een 5 personen wagen is veel dommer uiteraard, het kost fortuinen aan brandstof, sleet, milieu, vrije tijd, stress, ongevallen en te laat bij de kinderen die moeten wachten zonder eten enz. Liberalen zien enkel de splinter in andermans oog, de balk in eigen oog wordt bewust verzwegen. Liberalen blijven het zorgenkind, privaatcorporaties en banken hebben de totale planeet leeggestolen voor hun egoïstische privaatbelangen en privaatinteresses!

  En voor de speelmannen:

  Vervang uw lederen zitje van uw bmw met een lederen stressless zetel, een flatscreen en een speelconsole, autootje rijden veroorzaakt dan geen ongevallen, vervuiling, files, enz.

  Het statussymbool auto: Het statussymbool auto eist jaarlijks op wereldschaal 5 miljoen dodelijke ongevallen en 15 miljoen invaliden. Volgens het (WHO) 2008 komen er jaarlijks wereldwijd 830.000 kinderen (ouder dan 5 jaar en jonger dan 18 jaar) (of 2.274 per dag) om bij verkeersongevallen, 22,2 % van alle doodsoorzaken. De laatste vijftig jaar zijn op wereldschaal naar schatting 150 miljoen mensen omgekomen door auto-ongevallen en zijn er ongeveer 300 miljoen mensen invalide geworden door auto-ongevallen. Geen enkel autosalon, autodealer of fabrikant maakt melding van deze grootste doodsoorzaak op onze planeet, deze massamoord of genocide, het uitmoorden van eigen volk wordt op een zeer subtiele manier verzwegen, enkel wanneer het dit soort van mobiliteitssysteem implodeert zoal banken, kredietinstellingen en de tabaksindustrie dan zal de waarheid aan het licht komen en zullen er veranderingen plaatsvinden, voorlopig bepalen de auto-industrie en hun aandeelhouders de efficiëntie van hun massavernietigingswapen. Het leed van deze 150 miljoen nabestaande is onmogelijk te berekenen. De extra energie die nodig was om deze 300 miljoen invalide mensen te voorzien in hun behoeften en de energie die verloren is gegaan door hun invaliditeit is voldoende om west Europa gedurende 5 jaar te voorzien van energie. De jaarlijkse energie die nodig is om de auto’s van alle ongevallen op onze planeet te repareren, te verschroten en te recycleren is voldoende om een land als Duitsland met zijn 85 miljoen mensen jaarlijks te voorzien van alle energie. Het statussymbool auto veroorzaakt oorlog en terrorisme voor petroleum en andere grondstoffen.

  De kostprijs:

  De gelden aan verzekeringen en taksen die op wereldschaal jaarlijks betaald worden voor alle auto’s zijn voldoende om Afrika te voorzien van voedsel. De op wereldschaal jaarlijks betaalde gelden aan verkeersboetes voor auto’s zijn voldoende om de Benelux te voorzien van alle energie. Het totale aantal gemotoriseerde voertuigen die zich op onze planeet voortbewegen met fossiele brandstoffen verbruiken 100 x meer zuurstof dan de mens zelf, deze nog steeds primitieve ontploffingsmotor is op relatief korte termijn de eliminator van onze dampkring, hij is “de” zuurstofjager nummer één.

  Luchtvervuiling:

  De luchtvervuiling die ons status symbool nummer één meebrengt, breekt onze gezonde en levensnoodzakelijke atmosfeer in sneltempo af, zure regens, bodem, lucht en watervervuiling veroorzaken kanker en andere ziekten die via de genen worden overgedragen naar volgende generaties. De energie en materialen die nodig zijn om jaarlijks op wereldschaal alle nieuwe privaat auto’s te produceren zijn voldoende om de armoede op onze planeet gedurende 10 jaar te elimineren. De energie en materialen omgezet in gelden die gedurende 80 jaar nodig waren op wereldschaal, voor de wegen, de wegeninfrastructuur en wegenonderhoud, deze voor grotendeels privaat auto’s, deze is voldoende om alle armoede en analfabetisme op onze planeet gedurende 100 jaar te elimineren. Indien we op wereldschaal onze mobiliteit (privaat auto) volledig omzetten naar trein, tram en bus, dan zou onze gezamenlijke mobiliteit slechts 1/50 van alle huidige dodelijke verkeersongevallen veroorzaken, maar het files en dodelijke verkeersongevallen en verkeersinvalide probleem zou nog steeds bestaan, het zou weliswaar minder zijn maar niet voldoende. Statistisch gezien is de kans om met collectief vervoer om te komen 50 maal kleiner dan met individueel vervoer, dit voor de mobiliteit van dezelfde hoeveelheid mensen.

  Werk, shopping, creativiteit, ontspanning, sport enz. in eigen streek zou ons mobiliteitsgedrag enorm verminderen, decentraliseren is hier de boodschap zonder enige twijfel.

  Politieke chirurgen die dit werk doen, zijn de grondleggers van onze toekomst, het nieuwe denken en de nieuwe wereld.

  Europa kan deze etterende kanker “auto als hoofdmobiliteit nog veranderen”, laat ons hopen dat in Amerika deze terminale kanker nog te behandelen is.

  Kan een wereldrechtbank of onze mensenrechten organisaties deze inbreuk op de menselijkheid dringend veroordelen. Indien we de auto en wapenindustrie kunnen veroordelen zoals de tabaksindustrie dan kunnen we schade eisen, we kunnen de ware duivels van onze planeet beschuldigen van hoogverraad op de menselijke waardigheid, deze vorm van terreur moet bestraft worden en zo zijn alle mensen op onze planeet een stuk dichter bij een degelijke wereldbeschaving die zijn naam waardig is, dit is het ware en pure globalisme. Economie is een middel om de welvaart en in de eerste plaats het welzijn van de mens te verbeteren, het mag geen doel op zich zijn, welvaart ten koste van welzijn leidt naar de ondergang van onze beschaving. De verdiensten van de economie moeten ten dienste van de totale bevolking staan en niet enkel aan de eigenaars van de totale vrije markt, deze grootste massamoord of genocide van dit massavernietigingvehikel wordt op een zeer subtiele manier verzwegen.

  De moderne mens moet omdenken, zodat hij het verschil ziet tussen: zin, onzin en waanzin.

  Auto Files: het ergste moet nog komen:

  § Iedere 2 jaar begint weer de orgie van het Autosalon, maar in de verleidelijke reclamefolders zijn monsterfiles ver te zoeken. § Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zullen de files nog jaren blijven toenemen. § Nu al staat er niet zelden 700 kilometer file in de spits, en dat gaat steeds meer om structurele files die er elke werkdag staan. § De kostprijs voor een stilstaande vrachtwagen wordt geschat op 45 euro per uur. § De kostprijs van een wagen in de file bedraagt 8,25 euro per uur. § KMO bedrijven lijden enorm onder het te laat komen van werknemers. § Dat betekent dat de economische jaarlijkse kostprijs van dit verkeersinfarct in de buurt van 350 miljoen euro ligt. § De schade aan het milieu is daardoor schrikwekkend. (fijnstof is een kankerverwekker) Laten we nog zwijgen over de oorlogen om petroleum enz, voor dit massavernietigingvehikel.

 • door Corse op zondag 13 januari 2013

  Het privé vervoer (auto) beschikt in het beste geval over een zachte zetel, meer niet. De moderne mens reist zonder stress met de TGV of andere moderne trein of bus in alle luxe en staat nooit in de files! Prachtige sterren restaurant op de trein, slaapcoupé, bar, privaat badkamer en persoonlijke service. Privé vervoer (auto) kan voorlopig enkel voor korte afstanden minder dan 100 km. En als ook voor korte afstanden treinen en bussen beter en luxueuzer zijn uitgerust dat zal het privaat vervoer veel moeite hebben om te overleven en ook voor deze korte afstanden veel te duur zijn. Jij mag met de duurste mercedes-pens in de files staan en dringend naar het toilet moeten, het is en blijft een enorm probleem, vooral voor vrouwen en kinderen. Privé vervoer is totaal voorbijgestreefd en voldoet niet aan het huidige nodige menselijk comfort. Voorbijgestreefd privaat vervoer, weg ermee, en liefst zo snel mogelijk! Veel gezinnen doen zichzelf veel tekort voor dit waardeloos opgeblazen ijzeren ros dat auto noemt, het is weer een privaatbel die doorprikt is!

  De 1 % elite gaat wel met de trein:

  http://www.youtube.com/watch?v=m-ImKoAJ6sg&NR=1

  http://www.youtube.com/watch?v=V9pd2qoZOcM

  http://www.youtube.com/watch?v=dzYu6DT9AuA&feature=fvwrel

  http://www.youtube.com/watch?v=a9lzEmN_gac&feature=relmfu

  http://www.youtube.com/watch?v=KaqLX9Ja6IM&feature=relmfu

  http://www.youtube.com/watch?v=4WL-JqBhuQw&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=fIfKJYAv6b0&feature=related

  • door jan peeters op maandag 14 januari 2013

   Het probleem is dat mobiliteit niet kan weggetoverd worden. Mensen willen en moeten zich kunnen verplaatsen. Dit zal wereldwijd nog toenemen. De vervuiling kan opgelost worden door andere energiebronnen te gebruiken. Bv door waterstof of elektriciteit als brandstof te gebruiken. Maar dat kost veel meer. (Aardolie is bijna gratis en is door taks en btw een melkkoe voor de staat) Ook technisch kan men de uitstoot ferm terugdringen door roetfilters en betere motoren. De verkeersveiligheid kan door gepaste maatregelen herleid worden tot een fraktie. (Momenteel wordt men bv op de VRT niet gewaarschuwd voor de gevaren in het verkeer, maar wel voor flitstoestellen) Het koper en alle andere onderdelen van een auto worden nu al herbruikt, en niet weggegooid. Ik weet niet welke trein gij neemt, maar de treinen die ik neem hebben geen bar en privaat bad en nog minder sterren.

   • door raf op maandag 14 januari 2013

    Mr Peeters, ik neem dezelfde trein als u. Gij somt oplossingen op voor mobiliteit, grondstoffenschaarste, energiekwestie... Ik zie oplossingen om gedaan te maken met de ongelijkheid in de Noord-Zuid-relaties. Mij dunkt dat we in dezelfde schuit zitten. Degenen die nu à volonté schaliegas en bitumen uit teerzand produceren en Koning Auto voorrang geven op degelijk uitgebouwd openbaar vervoer behoren tot dezelfde club als de #grondstoffenjagers, dus degenen die de ertsen uit het Zuiden weghalen. Maar die club zit niet bij ons in de trein.

 • door Maurice op vrijdag 18 januari 2013

  De mijnbouwbedrijven betalen voor mijnbouw vergunningen aan de nationale overheden van het betreffende zuidelijke land. En hier zijn vaak stevige bedragen mee gemoeid. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid van dat zuidelijke land om dit geld vervolgens te investeren in het opzetten van een eigen industrie. Waarom gebeurt dit niet in Afrika?

 • door Maurice op vrijdag 18 januari 2013

  De mijnbouwbedrijven betalen voor mijnbouw vergunningen aan de nationale overheden van het betreffende zuidelijke land. En hier zijn vaak stevige bedragen mee gemoeid. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid van dat zuidelijke land om dit geld vervolgens te investeren in het opzetten van een eigen industrie. Waarom gebeurt dit niet in Afrika?

  • door raf op vrijdag 18 januari 2013

   Maurice wie ? als ik vragen mag ! Ik herinner eraan, in een ultrakort résumé, dat veel landen in de Derde Wereld zulk een beleid gevolgd hebben nadat ze onafhankelijk waren geworden in de jaren '60 en '70. Maar toenn belandden ze in de schuldenval en moesten ze hun eigen economische kader ontmantelen en buitenlandse investeerders lokken, verwelkomen, pamperen en zo weinig mogelijk in de weg leggen. Die investeerders overvleugelen nog altijd de meeste nationale economieën. Afrika zit nu wel heel expliciet op de piste dat hun (!) grondstoffen als de sleutel voor hun ontwikkeling moeten worden ingezet. Maar andermaal doen die landen niet wat ze willen. Het hele verhaal binnenkort in 'Grondstoffenjagers'.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties