Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Het globale religieuze landschap in cijfers

Het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Forum bracht onlangs (18-12-2012) een studie uit over het globale religieuze landschap in cijfers. Het gaat om cijfers van 2010. Wat atheïstische kruisvaarders zoals Richard Dawkins, Daniel Dennett en Sam Harris ook mogen beweren, globaal gezien identificeren 8 op 10 mensen zich op één of andere manier met een ‘religieuze groep’.
woensdag 2 januari 2013

Los van enkele kwalitatieve beperkingen zijn de globale studies over religie van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew Forum altijd de moeite waard. Ze herinneren ons eraan dat een toekomstige wereld zonder enige vorm van spirituele zingeving de grootste utopie is.

De studie van Pew Forum, dat gebaseerd is op onderzoek dat werd verricht in 2010, stelt dat op de toenmalige wereldpopulatie van 6,8 miljard mensen 5,8 miljard mensen zich op één of andere manier identificeren met een ‘religie’. Dat zijn wereldwijd acht mensen op tien. De top drie van de wereldreligies blijft daarbij onveranderd.  

Het christendom

De grootste wereldreligie is nog steeds het christendom. 2,2 miljard mensen voelen zich aangesproken door het christelijke verhaal. Dat is 31,5 procent van de wereldpopulatie. 87 procent van de christenen leeft in landen waar ze in de meerderheid zijn. De top vijf van landen waar het grootste aantal christenen leeft, bestaat uit de Verenigde Staten (243 miljoen), Brazilië (173 miljoen), Mexico (107 miljoen), Rusland (104 miljoen) en Filipijnen (86 miljoen).

De mediaanleeftijd van een christen bedraagt 30 jaar. De studie maakt er geen melding over, maar de pentecostale en charismatische kerken zijn op wereldvlak de snelst groeiende christelijke vormen van religie (met honderden strekkingen). Wereldwijd gaat het om meer dan 500 miljoen mensen.  

Op wereldvlak blijft Europa het christelijk continent bij uitstek. Maar wellicht is dat een vertekend beeld. De katholieke kerken blijven immers in sommige West-Europese landen, zoals bij ons in België, leeglopen. Niettemin vinden heel wat mensen hun heil terug in andere christelijke kerken. In de talrijke christelijke kerkjes van de migranten uit Brazilië, Nigeria, Kongo, enzovoort vindt je tevens heel wat ‘oude blanke’ katholieken terug. Bekeringen tot de Islam zijn ook een gegeven.

De islam

Het Westen heeft duidelijk een probleem met de islam, maar niet met de moslims, zoals je vaak hoort. Toch gaat het hier dan wel om een afkeer voor de tweede grootste wereldreligie. 1,6 miljard mensen of 26 procent van wereldbevolking gelooft dat er geen andere god is dan Allah en dat Mohammed zijn profeet is.

Volgens de studie kunnen de moslims in twee grote groepen opgedeeld worden: de soennieten zijn met 87 tot 90 procent van alle moslims de grootste religieuze groep. Sjiieten zijn met 10 tot 13 procent in de minderheid. De manier waarop de islam wordt beleefd verschilt echter van land tot land en van regio tot regio.

61,7 procent of 985.530.000 moslims leven in de regio van Azië en de stille oceaan. Nochtans zijn de moslims er met 24 procent een minderheid. In 49 landen zijn de moslims een grote meerderheid. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is 93 procent van de bevolking moslim, maar op wereldvlak gaat het slechts om 20 procent van wereldpopulatie.

In Europa is 5,9 procent van de populatie moslim. In Noord-Amerika is dat niet meer dan 1 procent. De top vijf van landen waar de meeste moslims leven is: Indonesië (209 miljoen), Indië (176 miljoen), Pakistan (167 miljoen), Bangladesh (133 miljoen) en Nigeria (77 miljoen). De mediaanleeftijd van een moslim is 23 jaar.

Het hindoeïsme

Het hindoeïsme is met 1 miljard hindoes de derde grootste (wereld)religie. Het hindoeïsme is de meest geografisch geconcentreerde religie. 99 procent van de hindoes leeft in de regio van Azië en de Stille Oceaan. De top drie van landen waar de meeste hindoes leven bestaat uit Indië (973 miljoen), Nepal (24 miljoen) en Bangladesh (13 miljoen). 0,1 procent van de Europese populatie is Hindoe en in Noord-Amerika is dat 0,2 procent. De mediaanleeftijd van een Hindoe is 26 jaar.

Andere religies

De grootste religies in de wereld moeten niet alleen naar elkaar kijken, maar moeten hun particularisme ook overstijgen om rekening te houden met de kleintjes. Het Boeddhisme (Mahayana, Theravada en Vajrayana) is met 488 miljoen boeddhisten de kleinste religie onder de groten. 99 procent van de boeddhisten leeft in Azië en de stille oceaan. De top drie van landen waar de meeste boeddhisten leven is: China (244 miljoen), Thailand (64 miljoen), en Japan (45 miljoen).

In Europa leven er iets meer dan 1 miljoen boeddhisten of 0,3 procent van de totale populatie. In Noord-Amerika leven er iets meer dan 3 miljoen boeddhisten of 0,8 procent van de totale populatie. De mediaanleeftijd van een boeddhist is 34 jaar.

De vijfde grootste groep valt onder de vage verzamelterm van 'traditionele religies'. De studie verwijst hiermee naar allerhande folkloristische religies in China, Afrika, Noord-Amerika en Australië. 405 miljoen mensen identificeert zich met één of andere traditionele religie. De grootste groep, of 294 miljoen Chinezen, identificeert zich met één of andere traditionele religie.

Het gaat hier echter om schattingen omdat sommige traditionele religies in China niet worden herkend, waardoor er heel wat onderzoekgegevens ontbreken. De studie lijkt ook uit het oog te verliezen dat er in vele landen in Sub-Saharisch Afrika sterk gemengd wordt tussen Islam, Christendom en de traditionele religies. Het cijfer van 26 miljoen mensen lijkt dan ook een sterke onderschatting.

Aan de hand van een al even vage categorie ‘andere religies’ telt het onderzoek nog eens 58 miljoen mensen. Bahá'í, taoïsme, jaïnisme, shintoïsme, wicca, zoroastrisme, enzovoort worden tot andere religies gerekend. In Azië en de Stille Oceaan leven de meeste mensen die hun zingeving terugvinden in een 'andere religie'.

Hoewel de joden in de studie als een aparte categorie worden behandeld, kan het judaïsme ook beschouwd worden als een ‘andere religie’. Vandaag leven er wereldwijd 15 miljoen joden. De top twee van landen waar de meeste joden leven behelst de Verenigde Staten (5 miljoen) en Israël (5 miljoen). In alle andere landen waar joden leven, gaat het telkens over niet meer dan 350.000 mensen. De mediaanleeftijd van een jood is 36 jaar.   

Zonder religie

De onderzoekers van het Pew Forum hebben ook hun aandacht gevestigd op mensen die zichzelf niet identificeren met religie. Het gaat om 1,1 miljard mensen of 16 procent van de wereldpopulatie. Het gaat hier dus om de derde grootste, maar niet-religieuze groep in de wereld. Zichzelf niet met een religie identificeren staat echter niet automatisch gelijk met een leven los van god(en) of de afwezigheid van één of andere vorm van spiritualisme.

Volgens de onderzoekers gaat het niet alleen om atheïsten, maar evengoed om agnosten en mensen die op één of andere manier in hogere krachten (ietsisme) geloven. De grote meerderheid, of 858 miljoen mensen van deze groep, leeft in Azië en rond de Stille Oceaan. De top drie van landen waar mensen zich niet met één of andere religie identificeren ziet er zo uit: China (700 miljoen), Japan (72 miljoen) en Verenigde Staten (50 miljoen).

Tsjechië (76 procent), Noord Korea (71 procent), Estland (60 procent), Hong Kong (56 procent) en China (52 procent) zijn de landen waar de ‘niet-religieuze mens’ in de meerderheid is. De mediaanleeftijd bedraagt 34 jaar.

Superdiversiteit of barbarij

Er is nog heel veel werk op het gebied van de interreligieuze dialoog en andere thema’s zoals gender, seksualiteit, armoede, enzovoort. Maar wat wel duidelijk mag wezen is dat de zuiver religieuze mens en evengoed de zuiver rationele mens niet bestaan.

Als men daar dan toch een soort van toekomstig mensbeeld in ziet, dan moet men beseffen dat het gevaarlijke droombeelden zijn die niet passen in een toekomstige globale wereld waar zowel op lokaal als op globaal vlak meer rekening zal moeten gehouden worden met superdiversiteit. De wereld van morgen is een wereld van superdiversiteit of van barbarij.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

17 reacties

 • door EstherH op zaterdag 11 oktober 2014

  Waar kan ik de oorspronkelijke studie & cijfers vinden?

 • door Frank Deblaere op woensdag 2 januari 2013

  "globaal gezien identificeren 8 op 10 mensen zich op één of andere manier met een ‘religieuze groep’." Anno 2013 is het zeer triestig dat nog steeds 80% van de mensen in een onzichtbaar vriendje geloven.

  "Maar wat wel duidelijk mag wezen is dat de zuiver religieuze mens en evengoed de zuiver rationele mens niet bestaan." Vanwaar de vaststelling dat dit "duidelijk mag wezen' ? Ik beschouw me als een zuiver rationele mens in die zin dat ik absoluut zeker weet dat godsdienst georganiseerde zever is en dat er geen god(en) is(zijn) omdat er geen enkele rationele reden te bedenken valt om wel in een dergelijke entiteit te geloven..

 • door Pieter-Jan Bogaerts op woensdag 2 januari 2013

  En hoe zi het met het aandeel niet-gelovigen in België?

 • door Jos Nijsten op woensdag 2 januari 2013

  Enkel werken met Pewforum is een uiterst magere bron om met degelijke cijfers te gaan werken. Zij baseren hun bevindingen op een reeks zelfgemaakte onderzoeksmethoden die nergens anders getoetst worden. Ik neem aan dat veel gelovigen de verklaringen van PF ook allemaal geloven.

 • door Bernard MAZIJN op woensdag 2 januari 2013

  De indruk geven om op basis van één bron (en wat voor 'n bron: http://www.pewforum.org/) een gebalanceerd stuk te brengen over religies en dan spreken over "atheïstische kruisvaarders". Hmm, il faut le faire, de geschiedenis indachtig.

 • door De Witte Bernard op donderdag 3 januari 2013

  Beste Frank Deblaere "Ik weet zeker dat godsdienst georganiseerde zever is". Ik ga dat toch ietwat nuanceren : "georganiseerde zever kan zijn". En daarbij ook heel gevaarlijk kan zijn voor andersdenkenden, zoveel is zeker. Maar er bestaan vormen van bevrijddende godsdienstbeleving - ok als je die niet wil zien, dan zul je ze ook nooit zien (progressieve christenen bvb in Noord- en Latijns Amerika). "omdat er rationeel geen enkele reden is..." Alsof het zo eenvoudig is, alsof ieder mens redeneert vanuit zijn ratio, en het buikgevoel niet bestaat. Als er geen rationele redenen zouden zijn (maar hoe is de big bang tot stand gekomen?) dan nog blijft er bij die 80 procent van de wereldbevoliing een emotionele invulling, en die zal nooit verdwijnen, wat je ook moge beweren.

  • door Frank Deblaere op donderdag 3 januari 2013

   Dank je Bernard, voor je reaktie.

   Even een korte opmerking op jouw antwoord: "Als er geen rationele redenen zouden zijn (maar hoe is de big bang tot stand gekomen?) ". Hoe is de Big Bang tot stand gekomen: dat weet ik niet. Maar om dan daarvoor de oorzaak bij God te leggen, dat roept alleen maar een nieuwe vraag op: van waar komt God dan? Dan zou je kunnen zeggen: die is gecreëerd door Supergod, maar van waar komt Supergod dan? 'Maar Supergod is er altijd al geweest'. Dan kun je net zo goed zeggen dat er altijd al materie en energie geweest is, die zorgde voor bigbang ->evolutie->ons. God is geen antwoord op dergelijke vragen aangezien je de vraag gewoon verschuift.

 • door Geert A op donderdag 3 januari 2013

  Bashen op bewust atheïsme is wel populair op deze site, niet? Of is het eerder naar de mond praten van bepaalde groepen die je wil verleiden?

  "Wat atheïstische kruisvaarders zoals Richard Dawkins, Daniel Dennett en Sam Harris ook mogen beweren, globaal gezien identificeren 8 op 10 mensen zich op één of andere manier met een ‘religieuze groep’."

  Wat beweren deze 'kruisvaarders' dan wel? Dat ze een meerderheid zijn? Ik dacht het niet.

  En hoeveel gelovigen hebben deze mannen dan al wel uit hun heilige plaatsen gejast om de term 'kruisvaarder' te verdienen?

  Deze heren zijn voorstander van een seculier kader waarin alle overtuigingen kunnen gedijen. Zij nemen het op tegen de pogingen tot dominantie van bepaalde religieuze drukkingsgroepen (en meer bepaald hun anti-wetenschap en anti-humanisme).

  "Als men daar dan toch een soort van toekomstig mensbeeld in ziet, dan moet men beseffen dat het gevaarlijke droombeelden zijn die niet passen in een toekomstige globale wereld waar zowel op lokaal als op globaal vlak meer rekening zal moeten gehouden worden met superdiversiteit."

  Wat een opgeblazen zin.

  Ik zou maar eens goed nagaan welke wereldbeelden altijd al pleitten voor de 'zuivere mens' of 'perfecte mens'. Wie is er juist niet tolerant voor andersdenkenden of andere godsdiensten? Het zal alvast niet de drie heerschappen zijn die je in je voorwoord probeert te besmeuren.

  Ik vermoed gewoon dat de boodschap die de drie heren brengen jou en je vrienden niet aanstaat. Maar de boodschap blijft nodig: religie heeft te veel macht en misbruikt de drang naar zingeving van de mens.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 4 januari 2013

   Je kan DeWereldMorgen.be verwijten dat ze aan de problematiek van religie en atheïsme nog maar weinig aandacht hebben besteed, maar dat atheïsmebashing hier populair zou zijn slaat nergens op.

   Overigens wijs ik er graag op dat de identificatie van 8 op 10 mensen met een bepaalde religie wel klopt, maar dat dat allesbehalve wijst op een samenhangend blok dat tegenover atheïsme zou staan. Laten we immers wel wezen, voor een christelijk gelovige zijn alle niet-christelijken atheïsten, voor personen die een andere dan de christelijke godsdienst aanhangen zijn christenen atheïsten.In feite zijn alle gelovigen atheïsten - in de zin dat zij ook in geen enkele god geloven, behalve die éne, de hunne. Het verschil tussen volledige atheïsten en de rest is slechts één god meer.

   Bovendien blijkt identificatie met een godsdienst voor het merendeel maar een zeer flou begrip te zijn. In feite is zich identificeren met een godsdienst voor de meeste mensen een zich herkennen in de culturele context van de eigen gemeenschap. Laten we immers wel wezen, waarom is iemand meestal lid van een bepaalde godsdienst? Omdat zijn ouders dat waren. Vandaar ook het grote belang dat godsdiensten hechten aan het onderwijs. Een mens laten kiezen voor een godsdienst op zijn 18 jaar is immers veel te riskant. Dat zet een mens maar aan tot zelfstandig denken en andere ongein.

   • door Frank Deblaere op vrijdag 4 januari 2013

    "Overigens wijs ik er graag op dat de identificatie van 8 op 10 mensen met een bepaalde religie wel klopt"

    En hoe is dat gemeten? Kleine steekproef bij 30 personen in 5 landen? Aan mij zijn ze 't in elk geval niet komen vragen. Ik mag hopen dat er ondertussen anno 2013 toch al meer mensen zijn - zeker in ontwikkelde landen - die niet meer in onzichtbare vriendjes geloven dan 2 op 10. Anders is dit toch maar zeer bedroevend.

    Een mogelijke verklaring is opvoeding: wie van jongsaf gebrainwashed is door zijn/haar ouders en omgeving zal het allicht moeilijker vinden om zelfstandig te denken en dan tot de enige logische conclusie te komen: er is geen enkele reden om in het bestaan van één of meerdere goden te geloven. Dat is ook de enige verklaring die ik kan vinden waarom er zelfs binnen mensa nog een aantal mensen zijn die geloven in een god (hoewel ze toch zeer in de minderheid zijn).

 • door De Witte Bernard op donderdag 3 januari 2013

  Atheïsten hebben zoals iedereen recht op een eigen mening, voorzover deze de mening van anderen niet onderdrukt. Als die drie bovengenoemde mensen inderdaad een seculiere gemeenschap voorstaan met respect voor ieders mening kan ik dat alleen maar toejuichen, de macht (en vooral het machtsmisbruik) van vele kerken dient inderdaad afgebroken te worden. Daarin vind ik mezelf terug in hun verhaal. Waar ik wel een grote hekel aan heb is fundamentalisme in gelijk welke vorm, met inbegrip ook van atheïstisch fundamentalisme, dat dan evenmin respect heeft voor andermans mening. Ik hoop dat dit bij onderstaande reacties niet het geval is.

  • door Bernard Decock op vrijdag 4 januari 2013

   Je schrijft "Atheïsten hebben zoals iedereen recht op een eigen mening, voorzover deze de mening van anderen niet onderdrukt.". Kan je eens een voorbeeld geven van meningen die de mening van anderen zou onderdrukken? Wat versta je onder het onderdrukken van meningen? En hoe valt dat te rijmen met de vrije meningsuiting? En wat versta je onder respect voor een mening? Ik heb geen enkel respect voor meningen, gedachten. Meningen en gedachten moeten ten alle tijde aan kritisch onderzoek onderworpen kunnen worden. Het respect dat je wil aanhalen, slaat op de mens, het individu die een bepaalde mening heeft en uit. Het is het individu en zijn vrijheid een mening te mogen hebben dat we uitermate moeten respecteren, niet zijn mening.

 • door Bart (Antwerpen) op vrijdag 4 januari 2013

  U gaat toch wel erg kort door de bocht vaak. Ik lees in uw aanhef aan de toon en stijl dat u alles behalve een atheïst bent. Dat u even verderop "een toekomstige wereld zonder spirituele zingeving" een utopie noemt, klinkt dat een beetje gek natuurlijk. Vermoedelijk bedoelde u "een utopie van Dawkins" of zoiets. Al is ook dat niet correct natuurlijk. Atheïsme en spiritualiteit (of ook: zingeving) zijn niet mutually incompatible. Dat zijn alleen atheïsme en "geloof in een externe kracht of wezen die voor die zingeving zorgt". Maar ook dat laat ik nog passeren. Zeker omdat u verderop in het artikel zélf zegt dat spiritualiteit en atheïsme vaak samen voorkomen. Ja maar, wat is het nu.

  Waar u echter wél voor moet opletten, zijn zinswendingen die in een wetenschappelijk ogend artikel echt not done zijn. Ik verwijs naar uw concluderende paragraaf: - "Er is nog heel veel werk op het gebied van de interreligieuze dialoog". Klopt, ongetwijfeld. Maar waaruit leidt u dat af? Ik hoop trouwens dat u daarmee ook de dialoog tussen religie en niet-religie bedoelt. Want zeker over thema's als gender en seksualiteit valt daarover met niet-gelovigen aardig van gedachten te wisselen. - "Maar wat wel duidelijk mag wezen is dat de zuiver religieuze mens en evengoed de zuiver rationele mens niet bestaan." Dit slaat werkelijk nergens op. Waarom is dat duidelijk? Waar blijkt dat uit? Uit het feit dat gelovigen met 85 procent zijn? De waarheid is geen kwestie van democratie. - "Als men daar dan toch een soort van toekomstig mensbeeld in ziet, dan moet men beseffen dat het gevaarlijke droombeelden zijn die niet passen in een toekomstige globale wereld waar zowel op lokaal als op globaal vlak meer rekening zal moeten gehouden worden met superdiversiteit. De wereld van morgen is een wereld van superdiversiteit of van barbarij." Ik neem even aan dat u naar atheïsme verwijst. Als ik daar mis ben, mag u dit stukje negeren. Maar anders: wat is me dat voor een ongefundeerde aanval op een andersdenkende? Ik constateer dat een niet-gelovige véél toleranter en inclusiever handelt ten opzichte van alle andere gelovigen (hij scheert ze allemaal over dezelfde kam), dan iemand die in zijn specifieke god gelooft.

  • door jan peeters op vrijdag 4 januari 2013

   Of men gelovig is of ongelovig is niet belangrijk. Vooral extremisme en gewelddadigheid zijn gevaarlijk. Dat is voorgekomen bij zowel religieuzen als atheisten. Maar godsdienst kan mensen ook positief optillen tot medemenselijkheid en goedheid. (pater Damiaan, pastoor Daens, Rudolf Steiner, John Woolman, Elisabeth Fry, ... Religie is dikwijls niet meer dan een kader waarin men zijn wereldbeeld ophangt, zoals ook atheisme het kader is waarin een wereldbeeld wordt gehangen. In beide zienswijzen heeft men tolerante en onverdraagzame personen, wat soms meer te maken heeft met hun karakter en visie dan wel met hun (on)geloof in God.

   • door david van peteghem op vrijdag 4 januari 2013

    Dit blijkt een artikel te zijn dat nogal wat emoties opwekt. Daarom wil ik even op het rijtje zetten wat dit artikel zeker niet is.

    1) geen wetenschappelijk ogend artikel

    2) geen uitgebalanceerd artikel over religie

    3) geen kruisvaart tegen atheïsme

    Wat het wel is

    1) simpelweg een verslaggeving van een statistisch onderzoek. Dat lijkt mij ook het werk van een journalist (ook nog : een journalistiek is geen wetenschappelijke activiteit).

    2) uitspraak : wat atheïstische kruisvaarders ook mogen beweren : dat wil niet zeggen dat ik hun verdediging van atheïsme niet respecteer - Ik denk alleen dat je van de feiten moet uitgaan (of je het nu leuk vindt of niet) . Ik vind hun strijd tegen religie wel lastig (vooral als ze erin beginnen te overdrijven). Ik denk dan ook dat het weinig zin heeft om een strijd aan te binden tegen religieus geloof. Lijkt het niet beter dat zij zich bezighouden met een pleidooi voor atheïsme. Strijdende atheïsten zijn even lastig als fundamentalisten

    3) uitgebalanceerd : Ik verwijs naar 1 - Bovendien zou ik geen verslag hebben gemaakt van deze statistische studie, zonder achtergrondstudie en ervaring met verschillende vormen van religie op verschillende plekken in verschillende landen. Dat deze studie vol gebreken zit, ga ik volledig mee akkoord - maar het was dan ook maar globaal beeld, een algemeen beeld dat echter wel sterk de realiteit benadert. Ik kan begrijpen dat zo'n inzicht niet past in het mens-wereldbeeld van een atheïst.

    4) religie en spiritualiteit is (los gezien van alle problematieken dat dit met zich meebrengt) een menselijk gegeven (het kan mensen innerlijke rust geven, dat is op zich genomen heel waardevol). Dat is ook het vertrekpunt. Ik denk dat Daniell Dennett daar iets verstandiger in is, dan Harris of Dawkins. Hij houdt ook een pleidooi voor afschaffing godsdienstonderwijs en wil eigenlijk alle religies in het curriculum.

    5) Dit artikel is dus geen artikel tegen atheïsme. Laat dit duidelijk wezen. Het houdt ook geen steek te beweren dat DWM tegen atheïsme is.

    6) op basis van 5 spreek ik dan ook over het belang van superdiversiteit

    7) op basis van 6 denk ik dat geloven in de zuiver rationele mens (een soort ideaalbeeld ontstaan tijdens de verlichting) en zuiver religieuse mens (ideaalbeeld kan in je in alle religies terugvinden - vooral bij fundamentalisten)

    8) dat er nog veel werk aan de winkel is : daarmee doelde ik wel degelijk op religie (dat leek toch duidelijk)

 • door Marc Vermeersch op vrijdag 4 januari 2013

  Wat men hier onder 'traditionele religies' klasseert is in de meeste gevallen de vooroudercultus. DIe is zeer waarschijnlijk de oudste religie van de mensheid. Ze kwam voor op alle bewoonde continenten, van Australië tot Zuidelijk Afrika en Zuid-Amerika. De kern van het geloof was dat de mens, en meestal ook dieren, planten en objecten een ziel hadden, het animisme (afgeleid van 'anima', Latijn voor ziel). Men vereerde voorouders. Dat had als groot voordeel dat men de kennis van de voorouders een grote waarde toekende. Deze was noodzakelijk om te overleven. Alle vermelde historische religies (niet geldklopperij als scientology) hebben de vooroudercultus als voorloper. Daarom spreekt men b.v. nog van 'god, de vader'.

 • door Corse op zondag 6 januari 2013

  Geloof of religie en de Darwin evolutietheorie, analyse.

  De “Darwin of evolutietheorie” of Darwinisme is tegengesteld aan alle religie theorieën:

  De evolutie van het eencellig wezen tot de hedendaagse mens. De mens onderging een transformatie over vele jaren, met als naam evolutie. De mens transformeerde zichzelf van ééncellig zeewezen tot wat hij nu is. Religie is geen product van een wetenschappelijke waarheid, maar wel van culturele opvoeding gewoonten en tradities van het individu. Religie is het meest dominante gedeelte van een cultuur, mensen geloven in wat hun is bijgebracht, religie is vooral een product van opvoeding, cultuur, gewoonten en omgeving, de bijbel, koran enz zijn een met goede of slechte bedoelingen verzonnen verhaal. Er zijn honderden verschillende religie theorieën aanwezig op onze planeet. Een religie-ideologie mag nooit als democratie worden aanzien, ze zijn totaal verschillend. In een religie ideologie bepaald god het leven, bij democratie bepaald de mens zelf zijn leven. De mens op onze planeet evolueert niet overal aan dezelfde snelheid, gebieden op onze planeet die trager evolueren worden nog steeds geconfronteerd met religies of restanten van religies. Ook de westerse mens moest zijn evolutie doorstaan en was vroeger geconfronteerd met dezelfde religie problemen. (de beeldenstorm, heksenverbranding enz) Religieoorlogen zijn nog steeds de meest voorkomende oorlogen op onze planeet, dit door hun verscheidenheid, eigenheid en vooral door de dominantie van religies. Het geloof of religie is een "niet" wetenschappelijke visie betreffende de herkomst van de mens, zijn leven en het bestaan van een almachtige schepper die tevens de mogelijkheid van leven na de dood zou bepalen, in welke vorm dit leven zou bestaan is niet gekend. Goden en hun ideologieën beïnvloeden en manipuleren al eeuwenlang ons denken, de samenleving en de vrede, dit vooral door verering, aanbidding en via opvoeding. Geloof of religie-illusies zijn een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de reële werkelijkheid. Hier schuilt het gevaar van religieopvoeding in scholen, deze religie opvoeding ontwikkelt zich opgedrongen verder, zonder de vrije keuze van het individu. Gelukkig hebben we reeds een scheiding van religie en staat, een scheiding van religie en onderwijs zou de volgende stap moeten zijn.

  Darwin:

  De enige en enkele manier om onsterfelijk te kunnen zijn is door je kennis te delen en ze door te geven, dit is de enige vorm van het psychische voortbestaan. Het leven van de mens wordt mogelijk door de arbeid en door de verwezenlijkingen van de vele miljoenen mensen en machines in het verleden en het heden, de mens is ongeveer 200.000 jaar oud, ongeveer 198.000 jaar daarvan leefde hij relatief primitief.

  1. Het fysisch voortuig (het lichaam) is enkel de drager van tijdelijk opgeslagen informatie en kennis.

  Het lichaam kan niet zonder het psychische functioneren, vergelijk het als een geparkeerde auto zonder bestuurder.

  § Reproductie en overdracht van kennis is de enige vorm van het fysisch voorbestaan. § Het sterven van het fysisch voortuig is enkel een verandering van de materiele vorm.

  2. Het verstand (hersenen) echter wordt gezien als drager van het niet-stoffelijke component de informatie zelf.

  Het verstand is het waarnemende, aansturende, controlerende, informatieverwerkende en opslaande orgaan. Informatie wordt opgeslagen doormiddel van codes, vergelijk met een geluid of film CD Wanneer men bijvoorbeeld geluid of beeld (informatie) van het ene CD naar het andere overneemt dan kan men in principe de oude CD vernietigen, de informatie is reeds overgedragen op de nieuwe CD. Andere voorbeelden zijn: boeken, studie, documentaire, computer, forums enz, die tevens worden gezien als de drager van het niet-stoffelijke component de informatie zelf. De neocortex-cerebri is het meest complexe deel van het brein, het onderscheid ons van andere zoogdieren. Deze omgeving controleert: geheugenopslag, talen, leren, rationeel denken, abstractie, fantasie enz. Kennisoverdracht is de enige vorm van het psychische voortbestaan en onsterfelijkheid.

  3. De informatie zelf wordt gezien als de drager van de zin van het leven en van geluk en fantasie. Geluk is ondermeer de zin van het leven of bestaan, geluk is tevens het gemeenschappelijke doel van de mensheid. De gevolgen van geluk uiten zich doormiddel van levensvreugde, vrolijkheid, vriendelijkheid, spontaniteit, tevredenheid, vertrouwen, gezondheid, lachen, blijheid, genieten, respect, gezelligheid, gastvrijheid, fantasie en verbeelding, een vleugje humor, liefde en geliefd worden enz, al deze samen is geluk, het geluk bestaat uit deze kleine stukjes. Deze welke het lichaam het gelukshormoon (endorfine) en het zelfbevestiginghormoon (serotonine) afscheidt. We produceren (oxytocine) en (vasopressine) hormonen wanneer we aandacht, liefde en warmte krijgen. Een prille relatie veroorzaakt hoge dosissen neutrofine het zogenaamde passie of kalverliefde hormoon, na gemiddeld twee jaar verdwijnt het hormoon neutrofine langzaam en maakt plaats voor oxytocine het zogenaamde knuffel hormoon. Dopamine veroorzaakt seksuele opwinding, het hormoon prolaktine remt na de geslachtsdaad de werking van dopamine af en zorgt voor rust en een goed gevoel. Samen zorgen deze hormonen voor een beter immuunsysteem en voor een langer, gezonder en gelukkiger leven. Geluk, tevredenheid en fantasie zijn de enige vorm van “de zin” van het leven en van “het zijn”. Fantasie gaat kennis en logica vooraf in ons denken. Het omzetten van fantasie naar inspiratie en van inspiratie naar werkelijkheid dat is de ware kunst van het leven.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties