Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Vergeef ons onze schulden

15 november hield Occupy Wall Street de telethon 'the People's Bailout' voor de aftrap van 'the Rolling Jubilee', een initiatief waarmee deze burgerbeweging schulden opkoopt om ze vervolgens kwijt te schelden. De telethon was, zachtjes uitgedrukt, een daverend succes. We hadden een interview met Laura Hanna die vanuit het OWS-collectief Strike Debt! betrokken is bij de organisatie van 'the Rolling Jubilee'.
donderdag 13 december 2012

De titel van dit stuk is geen loze verwijzing naar een cruciale passage uit het Onzevader. "En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren," luidt de volledige zinsnede.

Het is een verwijzing naar een oudtestamentisch gebruik dat in Leviticus 25 wordt beschreven: het jubeljaar. Vandaar ook de naam van het Occupy Wall Street (OWS)-initiatief waar het hier over gaat, 'the Rolling Jubilee'. Jubilee, Engels voor jubeljaar. Een jubeljaar dat blijft duren.

Tijdens een jubeljaar, dat om de zeven jaar plaats diende te vinden, werden alle schulden weggewist, kwamen schuldslaven vrij en keerden bezittingen zoals land terug naar de oorspronkelijke eigenaars. Het idee erachter was onder andere dat op deze manier blijvende verarming werd voorkomen.

Gecultiveerde schuld

De titel hint ook naar de plaats van schuld in onze maatschappij. Daarvoor moeten we naar de Engelse vertaling kijken. In het Engels bestaan er twee versies. Namelijk "forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us" en "forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors".

Tijdens toespraken van gelovigen tijdens de telethon werd meermaals verwezen naar deze laatste versie waar het over schuld gaat. Dit is trouwens ook de correcte vertaling van de originele Grieks versie van het gebed in het evangelie van Mattheüs.

Over het waarom van het bestaan van deze twee versies had een geestelijke een opmerkelijk inzicht. Aanvankelijk vertaalde men correct. Later, we spreken van enkele eeuwen terug, werd men huiverachtig bij dit concept van het vergeven van schuld (debt) en verving men dit door zonde (tresspass). Zo kwam het te staan in het Book of Common Prayer, het liturgische handboek van de Anglicaanse Kerk.

De eerwaarde wilde hiermee tot het feit komen dat schulden wel degelijk gecultiveerd worden in onze maatschappij. Dit kun je in de Verenigde Staten bijvoorbeeld merken aan het soort schulden dat 'boomt' doorheen de tijd. Midden vorige eeuw waren het vooral hypotheken, tegen het einde vooral studieschulden. Ze vergeven is dan geen goed idee.

Gans het raderwerk rond dit schuldmechanisme in het kapitalistische systeem verwoest levens. Het collectief Strike Debt!, dat gegroeid is uit verschillende Occupy-bewegingen, vindt dat de tijd is aangebroken om aan dit systeem te tornen.

Gefeliciteerd met het resultaat van The People's Bailout. Ik heb begrepen dat jullie op 50.000 dollar mikten om ongeveer een miljoen dollar aan schulden weg te vegen. Bij het afsluiten van het evenement stond de tikker op 266.104 dollar. Hadden jullie dit verwacht?

Laura: Dank je. In eerste instantie hadden we als doelstelling om 50.000 dollar te verzamelen. Dit zou ons in de gelegenheid stellen om ongeveer een miljoen dollar aan schulden te kopen op de secundaire markt.

Het waren ronde getallen om ons punt te helpen illustreren. Als je als individu niet in staat bent om je schulden te betalen, wordt je schuld als oninbaar ingeschreven door de schuldeiser, die krijgt daarvoor een fiscaal voordeel en verkoopt je schuld dan verder aan een schuldenmakelaar voor een fractie van die schuld. Vervolgens verkoopt deze die schuld dan weer verder aan een incassobureau voor enkele centen op de euro. Anders gezegd, je schuld is in de supersolden beland, alleen niet voor jou.

Om zelf schulden te kopen, organiseerden we dus dit evenement en bij de aanvang hadden we al viermaal ons vooropgesteld bedrag ontvangen. Om eerlijk te zijn, we waren verrast. We wisten niet wat we konden verwachten toen we de telethon aan het voorbereiden waren. Wel, de helft van ons was voltijds aan het werk voor Occupy Sandy in de nasleep van de orkaan en de andere helft voltijds met 'the Rolling Jubilee'. Ik kan zeggen dat we uitzinnig blij waren.

Vandaag hebben we 474.000 dollar verzameld. Hiermee zullen we ongeveer voor tien miljoen dollar aan schulden kunnen kwijtschelden.

Hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen om schulden op te kopen en kwijt te schelden?

Laura: Het idee zweefde al enkele jaren in kringen van activisten. Ik herinner me er enkele jaren terug al over gesproken te hebben op café. Het was het begin van de recessie en enkele van mijn vrienden hadden hun baan verloren. We waren aan het praten over hoe we zouden kunnen helpen. Op dat moment overwoog ik nog niet om het idee naar een volgend plan te brengen.

Vorig jaar dan hoorde een van onze medewerkers, Tom Gokey, ook over dit idee en besloot dit verder te onderzoeken en zelf eens uit te proberen. Hij begon met een klein bedrag aan schulden op kredietkaarten. Daarna hebben we het met Strike Debt! uitgeprobeerd en kochten we in een testcase 100.000 dollar aan schulden in de staat New York voor 5.000 dollar.

Kopen jullie deze schulden rechtstreeks? In de naweeën van de hypotheekcrisis, verhinderden banken actief burgerinitiatieven die bedreigde huiseigenaren op gelijkaardige manier wilden helpen. Krijgen jullie ook tegenwerking?

Laura: We werken met een stroman, iemand uit de industrie die met ons sympathiseert. We hebben zelf eenmaal geprobeerd om openlijk schulden te kopen en dat werd ons geweigerd. Maar we zullen verschillende manieren blijven proberen om dit aan te pakken.

Ik heb begrepen dat de verzamelde fondsen van dit evenement aangewend zullen worden om medische schulden te verlichten. Waarom geen studieschulden of hypotheken?

Laura: We zijn met medische schulden begonnen omdat we vinden dat het hard is te zeggen dat een persoon een morele verantwoordelijkheid heeft om te betalen voor iets waar hij weinig vat op heeft. Het idee dat schulden voor medische zorgen op je kredietrapport verschijnen - terwijl er niet zoiets bestaat als een positief krediet voor een goede gezondheid - is ridicuul.

Je moet weten dat 62 procent van alle persoonlijke faillissementen in de Verenigde Staten gerelateerd zijn aan medische kosten. Mensen gebruiken vaak hun kredietkaarten om te betalen voor medische zorgen omdat ze geen ziekteverzekering hebben.

Medische schulden zijn het begin. We leren meer over de incassomarkt, payday loans (kleine leningen afgesloten in afwachting van het loon), schulden op kredietkaarten, mensen die in de gevangenis belanden omdat ze hun schulden niet kunnen betalen en de geprivatiseerde reclasseringsindustrie die dan als incassobureau fungeert en zo verder. We zullen nog uitbreiden naar andere takken, voor welbepaalde politieke doeleinden, maar we gaan stap voor stap.

Jullie initiatief wordt door het overgrote deel van de publieke opinie positief onthaald. Maar er bestaat ook kritiek. Zo las ik ergens dat jullie de verzamelde fondsen beter kunnen besteden aan het informeren van mensen door bijvoorbeeld jullie Debt Resistors' Operation Manual beter te promoten. Een andere kritiek is dat jullie maar een zeer beperkt aantal mensen kunnen helpen, dat OWS aan zelfbediening zou doen, maar ook dat jullie het corrupte systeem zelf bestendigen. Wat is je reactie hierop?

Laura: Wat dat laatste betreft, deze kritiek houdt geen rekening met de kracht van de politieke verbeelding of de waarde van de nieuwe relaties en de open communicatielijnen die gecreëerd worden door de Rolling Jubilee.

Voor de Debt Resistors' Operation Manual bestaat er actieve interesse ... maar geen die deze voor de Rolling Jubilee evenaart. Waarom richten we ons niet op beiden? De mensen zijn het moe om steeds "onderwezen" te worden hoe verschrikkelijk hun eigen leven wel niet is. Zij beseffen dat door ervaring al grondig. De mensen willen wat ondernemen ... en anderen helpen, ook.

Het is waar dat de Rolling Jubilee een druppel in de zee is, vergeleken met gans het probleem met ons financieel systeem. Maar de grotere golven die worden gecreëerd door deze druppel zouden niet onderschat moeten worden.

In het algemeen wil ik tegen deze criticasters zeggen om op de proppen te komen met betere ideeën, en die dan uit te voeren ook.

Wat betreft het helpen van mensen betrokken bij OWS, wij kunnen geen individuen uitpikken om te helpen. Bij het aankopen van een schuldenportefeuille is de identiteit van de schuldenaren gedeeltelijk verborgen. Je krijgt niet te zien wie de mensen zijn totdat je de portefeuille hebt gekocht. Je kan je wel richten op een geografische regio.

Hoeveel mensen denken jullie ongeveer van een schuld te kunnen verlossen? Hebben jullie al reacties ontvangen van de eersten?

Laura: Elke portefeuille varieert in grootte van schulden en aantal. Onze eerste aankoop van medische schulden betrof tachtig accounts met schulden die varieerde tussen 500 en 17.000 dollar. Maar we zullen nu in staat zijn om een zeer groot aantal schuldenaren te helpen.

Momenteel zijn we bezig met de eerste ronde in onze mailing van brieven aan schuldenaren. Hierin zal staan dat hun schulden kwijtgescholden zijn en hoe ze ons kunnen bereiken, alsook hoe ze hun kredietrapport kunnen controleren. We kunnen hen in dit verband geen juridisch advies geven maar wel nuttige bronnen aanbevelen.

Het is uiteraard onmogelijk om alle schulden weg te vegen met een dergelijk initiatief. Dit is in eerste instantie ook niet meteen jullie doel. Wat willen jullie eigenlijk nog bereiken met de Rolling Jubilee en Strike Debt?

Laura: De Rolling Jubilee is zowel symbolisch als reëel. Het is geen doel. Het is een social hack, een bruikbaar instrument om de gesprekken in een bepaalde richting te bewegen en verbanden te leggen in een complex gefragmenteerd landschap. Terzelfdertijd is het het verlossen van mensen van hun schulden.

Wie is wie wat verschuldigd? Wat maakt een sociaal goed uit? Hoe kunnen we bouwen aan collectiviteit in de context van globalisering? Kunnen we een klasse creëren met een gemeenschappelijk belang?

Wij geloven dat mensen niet in schulden mogen worden gedwongen voor basisnoden als gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs. We leven in een klimaat waar mensen profijt halen uit andermans ellende, ellende die een product is van ons economisch systeem. Laat ons daar eerlijk over spreken. Een meerderheid van de bevolking subsidieert al een klein deel van de bevolking. Het idee dat mensen gedwongen worden om schulden aan te gaan om mogelijk wat stabiliteit te hebben in de toekomst, is een vreemd concept.

Er is deze mythe in de Verenigde Staten en elders dat mensen onverantwoordelijke kredietnemers zijn. Het verhaal gaat verder "werk hard en betaal je schulden". Vanaf de jaren zeventig zien we echter een patroon van toename in productiviteit, loonstagnering en continu stijgende kosten voor levensonderhoud. Dit probleem werd gemaskeerd door de krediethausse en vandaag vind je mensen die hun kredietkaarten gebruiken om de eindjes aan mekaar te knopen.

Strike Debt! zal blijven doorgaan met het bouwen van een beweging, het zaaien van nieuwe vormen van collectiviteit en het bestrijden van de logica van het mondiaal kapitaal.

Dit initiatief beperkt zich niet tot New York. Tijdens de show werd ook gezegd dat jullie naar een internationale beweging van schuldweigering streven. Het viel me al op dat het logo van Strike Debt! hetzelfde is als dit van de studentenbeweging tijdens Le Printemps Érable in Canada. Hoe zien jullie zulk een internationale beweging?

Laura: Soberheid is een mondiaal probleem. We kozen inderdaad het rode vierkant als gemeenschappelijke taal - we staan namelijk allemaal vierkant in het rood.

De studentenbeweging in Montreal, die later een volksbeweging werd, inspireerde Strike Debt!  Ik ging ernaar toe tijdens de massaprotesten tegen de verhoging van de studiegelden. Ik was zeer onder de indruk om er jonge studenten te vinden met een zeer duidelijk inzicht van wat er op het spel stond en nog steeds staat: de omvorming van een sociaal goed in koopwaar, een commodity. Ze kijken naar de rest van de wereld en willen niet wat het neoliberalisme te bieden heeft. Ze hebben wereldwijd banden met andere bewegingen en ik ben er zeker van dat we deze banden zullen zien blijven evolueren.

Zal het bij deze eenmalige fondsenwerving blijven of zullen er in de toekomst nog gelijkaardige initiatieven georganiseerd worden?

Laura: De Rolling Jubilee is één initiatief tussen vele en we zijn van plan onze strategie verder te blijven ontwikkelen. We hebben nog andere ideeën om door te gaan naar een tweede fase van dit project ... ons werk zal zeker plaatsspecifiek zijn.

We kijken ernaar uit om er meer over te vertellen wanneer we het uitrollen!

Dank je en veel succes.

Laura Hanna is betrokken bij de organisatie van the Rolling Jubilee. Ze is regisseur en in deze hoedanigheid onder andere actief bij het Perpetual Peace Project, een artistiek project in samenwerking met, onder meer, de Universiteit van Utrecht en het Internationaal Vredesinstituut. Als mede-oprichtster van HiddenDriver regiseerde ze drie documentaires over terdoodveroordeelden. Haar werk 'A Housing Urbanism Made of Waste' werd opgenomen in de permanente collectie van het MoMA.

Dietrich Muylaert

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

15 reacties

 • door Lieve Pepermans op donderdag 13 december 2012

  Ik sta versteld van de originaliteit en de slagkracht van deze beweging die ik in eerste instantie als iets flower powerachtigs beschouwde. De meer bevoorrechten uit die jaren 60beweging vond uiteindelijk toch zijn weg naar ons kapitalistisch systeem om daar eigenzinnig maar toch ook trouw zijn eigen ding te doen. Occupy staat voor een heel andere uitdaging en die gaan ze blijkbaar ook aan.

 • door Corse op vrijdag 14 december 2012

  We hebben geleerd hoe het leven ontstaat, maar niet hoe te leven:

  Geluk is het gemeenschappelijke doel van de mensheid. Geluk is niet zozeer geluk zoeken, maar wel de vraag wat remt ons af om gelukkig te zijn. Dat wat de typische moderne consumerende mens geluk noemt is niet veel meer dan wat “materiële tevredenheid,” waarvoor hij zich kreupel gewerkt heeft en de mooiste jaren van zijn leven heeft opgeofferd door 45 jaar in fabrieken, magazijnen of burelen te werken. Dit snel vergankelijk materieel gevoel heeft zeer weinig met het effectieve geluk te maken. Deze snel vergankelijke materiële tevredenheid is een nevenwerking die is ontstaan samen met de aanvang van de industrialisering en de consumptiesamenleving. De mens mag zich niet laten leiden door reclame en schulden, reclame is een vals woord dat eigelijk niet reëel bestaat, de werkelijke definitie van reclame is commerciële propaganda. Economie is in de eerste plaats een middel en geen doel op zich. Het orakel kapitalisme en haar totale vrije markt is een fundamentalistische religie die het materiele paradijs belooft, liberalisme is de valse profeet daarvan. De brainwash van de consumptiesamenleving besmette de westerse mens met het koopvirus. Onzinnig materieel bezit brengt ook de angst mee voor het verlies ervan, waar hebzucht, egoïsme, agressie en depressie uit ontspringen. De drang naar: luxe, hebberigheid, materialisme en consumentisme is een vals instinct, het is een tijdelijke, illusoire vergankelijke toestand waarvan de resten op het containerpark belanden. Na het bekomen van een min of meer comfortabele woning (huur of koop) moet de mens eigelijk echt beginnen leven en genieten, indien de materiele drang naar meer geld of materiaal blijft voortduren (het zogenaamde vulgaire materialisme of zombie consumentisme genoemd) dan wordt de mens uiteindelijk ongelukkig en verschuilt zich achter zijn materiele cocon, het enkel materiele leven wordt zinloos en uitzichtloos, dit zogenoemde vulgaire materialisme lijdt altijd tot decadentie, uitzichtloosheid, schulden, individualisme en aan gebrek aan innovatie en creativiteit.

 • door Corse op vrijdag 14 december 2012

  Meer neoliberale economische groei en schulden?

  · Meer kredieten omzetten naar de toekomst? (60 jaar afbetalen, in twee generaties is mogelijk) · Meer alle soorten afval naar de toekomstige generaties overbrengen? (vooral radioactief afval) . Geld en waardepapieren bijdrukken, en gaan…………..? · De natuur meer belasten? (Totaalvervuiling moet mogelijk zijn, dit is pas vrijheid) · De mens tot zijn 80 jaar laten werken? (Meer toegang voor rolstoelen en pampers in bedrijven) · Oorlog maken om petroleum? (De oorlogsindustrie lost elke crisis op, ieder zijn bom) · Waterstofbommen uitproberen? (totaal genocide of zelfvernietiging, vrije liberale keuze) . Meer handel met lageloonlanden tot al de eigen prachtige bedrijven verdwenen zijn? (KMO) . Meer automatisering waarvan de winsten enkel naar onmetelijk rijke gaan? . Het liberalisme heeft zichzelf schaakmat gezet! (Een ander liberaal schaakbord dan maar) . Laten we de nieuwe schaakregels weer over aan de liberale gedachtegang of hebben we geleerd. . Geen openbaar vervoer? ( Liever met miljoenen mensen in miljoenen km files en miljoenen dodelijke slachtoffers op onze planeet) . Geen alternatieve energie? (aan fossiele brandstoffen en atoomenergie is meer verdiend) . Herverdeling is taboe? (enkel rijkdom voor elite en jetset, geen sociale zekerheid nodig voor hen) . Concurrentie met lageloonlanden, aan één honderdste van het loon werken moet mogelijk zijn, eigen soortgenoten uitbuiten uit eigenbelang moet mogelijk blijven.

 • door T.E.Manning op vrijdag 14 december 2012

  Veel dank Dietrich Muylaert voor uw constructieve artikel.

  Een plan (in het Engels) voor permanente schuldenreductie door het kwijtschelden van schulden (jubilee) samen met de invoering van een universele basisinkomen is op website www.integrateddevelopment.org terug te vinden.

  De file is:

  http://www.integrateddevelopment.org/manningplan20120913.htm

 • door froels op vrijdag 14 december 2012

  Knappe reportage. Vraag: van wie komen de dollars die uiteindelijk de schulden afbetalen? Van speculanten op de beurs? Maar krijgt de schuldeiser uiteindelijk zijn geld, of niet?

  • door Jan P op vrijdag 14 december 2012

   knap gedaan, tegen een laag bedrag schulden overkopen van de schuldeiser die daarmee vrede neemt (beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht), en dan als nieuwe schuldeiser de oorspronkelijke schuld kwijtschelden. Door op die manier je eigen schuld op te kopen tegen een lager bedrag, verlaag je dus uw schuld... Deze strategie heeft Equador enkele decenia terug toegepast om van zijn immense staatsschuld af te geraken, zie de documentaire "Debtocracy", gemaakt bij begin eurocrisis zie http://www.presseurop.eu/nl/content/article/618411-debtocracy-de-griekse-crisis-beeld

   • door Damhert op vrijdag 14 december 2012

    Je kan spijtig genoeg, maar voor voor de hand liggende redenen vanuit het oogpunt van de persoon die het krediet verleende, niet je eigen schulden of deze van een vriend of kennis of zo kopen. De schulden worden in portefeuilles verhandeld en blijven anoniem voor de koper tot hij ze gekocht heeft. Daarnaast wordt blijkbaar ook niet toegestaan dat zomaar iedereen schulden kan kopen. Het enige wat iemand die toegestaan wordt schulden te kopen kan doen, is schulden uit een bepaalde regio kopen.

  • door Jan P op vrijdag 14 december 2012

   knap gedaan, tegen een laag bedrag schulden overkopen van de schuldeiser die daarmee vrede neemt (beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht), en dan als nieuwe schuldeiser de oorspronkelijke schuld kwijtschelden. Door op die manier je eigen schuld op te kopen tegen een lager bedrag, verlaag je dus uw schuld... Deze strategie heeft Equador enkele decenia terug toegepast om van zijn immense staatsschuld af te geraken, zie de documentaire "Debtocracy", gemaakt bij begin eurocrisis zie http://www.presseurop.eu/nl/content/article/618411-debtocracy-de-griekse-crisis-beeld

  • door Jan P op vrijdag 14 december 2012

   knap gedaan, tegen een laag bedrag schulden overkopen van de schuldeiser die daarmee vrede neemt (beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht), en dan als nieuwe schuldeiser de oorspronkelijke schuld kwijtschelden. Door op die manier je eigen schuld op te kopen tegen een lager bedrag, verlaag je dus uw schuld... Deze strategie heeft Equador enkele decenia terug toegepast om van zijn immense staatsschuld af te geraken, zie de documentaire "Debtocracy", gemaakt bij begin eurocrisis

  • door Damhert op vrijdag 18 januari 2013

   De uiteindelijke schuldeiser wordt Strike Debt!, die de schuld koopt tegen een minimaal bedrag en kwijtscheld. Dus, die krijgt zijn geld niet, bij wijze van spreken. Maar dat is ook de bedoeling.

   Het gaat over schulden die door de oorspronkelijke schuldeiser als oninbaar werden geboekstaafd. 'Charge-off' in het jargon. Dit gebeurt doorgaans nadat men zes maanden niet meer betaald heeft. Maar dit wil niet zeggen dat ze "niet te betalen" zijn door de schuldenaar. Integendeel. De jacht op de kredietnemer blijft gevoerd worden door incassobureau's die dergelijke schuldeisen overkopen en voor eigen rekening trachten te innen, ondertussen verdienend aan de interesten, boetes, administratieve kosten, etc.

   De oorspronkelijke schuldeiser heeft enkel het fiscaal voordeel dat hij krijgt wanneer hij de schuld als 'charge-off' heeft gezet en het bedrag waarvoor hij ze doorverkoopt. De tussenhandelaar, de schulden worden immers op de secundaire markt verhandeld, moet ook genoegen nemen met het bedrag aan welke hij ze doorverkoopt. De prijs van doorverkochte schulden zijn beduidend lager dan het bedrag waarvoor de schuld werd aangegaan.

   Het geld komt van giften. Of daar veel speculanten tussen zitten, betwijfel ik. Een speculant koopt ('investeert') immers om eraan te verdienen - in tegenstelling tot dit initiatief. Je kan volgens mij met een gerust hart stellen dat het geld komt van sympathisanten van de Occupy Wall Street-beweging.

 • door vb op zaterdag 15 december 2012

  Indien u dit artikel interessant vond lees dan zeker het boek van David Graeber. Hierin wordt o.a. een antropologische benadering van 'Debt' gegeven, het ontstaan van markt economie (een originele kritiek op Adam Smith) belicht en oude gebruiken zoals 'Jubilee' besproken met hun hedendaagse relevantie (zoals in dit artikel). Een frisse antikapitalistische wind. Voor meer achtergrond http://en.wikipedia.org/wiki/Debt:_The_First_5000_Years

 • door bill op zondag 16 december 2012

  Bedenk eens hoeveel 'schuld' een land kan afkopen op deze manier? De financiele wereld verslaan met hun eigen praktijken. 10% kopen om 90% schuld af te lossen.

  Mijn mening over de gehele bail out van banken is dat we dus dubbel gef.ck.d worden door de witte boorden criminelen.

  Een zeer goed initiatief, we zouden het ook voor de Zuid Europese medemensen moeten kunnen doen.

  • door Damhert op vrijdag 18 januari 2013

   Het project wil niet de indruk wekken op zich het schuldenprobleem aan te pakken. Noch dat het massaal opkopen van schulden, bijvoorbeeld, 'de' oplossing is. Dit zou niet alleen niet mogelijk zijn maar ook geen oplossing bieden.

   Het project is, zoals Laura zegt, een 'social hack', een middel om de aandacht van het publiek op het probleem rond het schuldmechanisme - dat complex kan zijn voor een leek - te richten en dit te verduidelijken, om er de gesprekken over te laten gaan, zodat er verandering kan plaatsvinden en men breekt met de huidige gang van zaken.

   De oplossing(en) moet(en) komen uit de maatschappij en vervolgens verwezenlijkt worden. Daarvoor is het nu eenmaal noodzakelijk manieren te vinden om het spotlicht op dit probleem te richten zodat er over nagedacht en gepraat wordt. Dit initiatief is louter één van die manieren wat daarin op grotere schaal ietwat lijkt te slagen, gezien de internationale media-aandacht.

   Één van de oplossingen kan dan de creatie van schuldenvrij geld zijn, zoals je stelt, als je de gemeenschap daarvoor warm kan maken en kan laten ijveren. Maar die gemeenschap moet eerst doordrongen zijn van de noodzakelijkheid hiertoe gezien de feiten.

   De 'Rolling Jubilee' tracht de nadruk te leggen op deze dramatische feiten (faillissementen wegens medische schulden, dakloosheid wegens hypotheken, levenslang in het rood door studieschulden, gevangenisstraf vanwege onbetaalde schulden, agressieve tactieken van kredietverstrekkers om mensen te overhalen krediet te nemen en vervolgens bij het innen hiervan, ...) op een wijze die opgemerkt wordt. En passant de schulden verlichtend van een behoorlijk aantal schuldenaars. Wat inderdaad mooi meegenomen is.

 • door Constant op zondag 23 december 2012

  deze discussie is wellicht toch waard om even te bekijken:

  http://www.nakedcapitalism.com/2012/12/tax-authority-confirms-our-doubts-about-occupy-wall-streets-debt-buyingforgiveness-scheme.html

  Strike Debt brengt wel de problemen onder de aandacht

  • door Damhert op vrijdag 18 januari 2013

   .

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties