Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Wereld op weg naar 3 tot 5 graden opwarming… dat is het slechte nieuws

Wordt de wereld goed bestuurd? Zeker niet als het over klimaatverandering gaat. We weten al lang dat we de aarde best niet meer laten opwarmen dan 2° C. Maar zelfs als alle landen hun huidige beloften houden, zijn we nog op weg naar minstens 3° tot mogelijk zelfs 5° opwarming eind deze eeuw. Een nieuw rapport brengt veel slecht, en een beetje goed nieuws, aan de vooravond van de klimaattop in Doha in Qatar.
donderdag 22 november 2012

Het slechte nieuws, een groeiende emissiekloof

Het nieuwe ‘Emissions Gap’ rapport van de milieuorganisatie van de Verenigde Naties UNEP en de European Climate Foundation laat er geen onduidelijkheid over bestaan. De uitstoot van broeikasgassen ligt veel hoger dan zou mogen om een heel vervelende en zelfs rampzalige klimaatverandering te vermijden.

… met ernstige gevolgen

Als de temperatuur op onze planeet daardoor vlot boven 2° gaat en richting 4 of 5 graden opwarming evolueert, riskeren we verschijnselen zoals het onomkeerbare afsmelten van de ijskap op Groenland – uiteindelijk ‘goed’ voor zeven meter zeewater erbij, dan houden onze nakomelingen Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen, Rotterdam, Amsterdam… niet boven water – de omkering van de Golfstroom wat het Europese continent in tijden van opwarming ironisch genoeg in de kou dreigt te zetten, of de ontdooiing van permafrost waarbij het vrijkomende methaan de opwarming nog versnelt, wat dan de permafrost verder ontdooit en nog meer methaan laat ontsnappen, een wel heel risicovolle spiraal.

Nu al smelt het zee-ijs aan de Noordpool bijna zienderogen, is Noord-Europa natter en Zuid-Europa droger, en verschuiven planten- en diersoorten noordwaarts.

Elders in de wereld zijn de gevolgen van de ingetreden klimaatverandering de jongste jaren al af te lezen aan wijzigingen en verminderingen in regenval en in slinkende oogsten. Grote delta’s van deze wereld zien stilaan het zilte zeewater oprukken, een bedreiging voor talloze mensen en voor heel vruchtbare landbouwgronden. Alleen al in Bangladesh zou een stijging van het zeewater met een meter 40 miljoen inwoners verplichten om andere oorden op te zoeken.

UNEP cijfers vertellen onthutsende realiteit

Wie beseft hoe ernstig een uit de hand lopende klimaatverandering de menselijke samenleving kan schaden, krijgt het koud van de cijfers.

Zo liggen de emissies van broeikasgassen nu zowat 14 procent hoger dan wat het in 2020 moet zijn.

En in plaats van te dalen, stijgt nog de concentratie van CO2 in de atmosfeer, een lap van liefst 20 procent erbij sinds 2000.

Als we niet fors bijsturen, halen we over acht jaar een uitstoot van wel 58 gigaton, dat is zelfs meer dan we nog in 2011 en 2010 dachten.

En eigenlijk mag die uitstoot in 2020 hoogstens 44 gigaton zijn.

De emissiekloof tussen wat zou moeten en de ontnuchterende werkelijkheid groeit dus nog. Zelfs als we een koers volgen waarbij de meest ambitieuze toezeggingen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken ook echt uitgevoerd geraken, dan nog blijven we met een emissiekloof van 8 gigaton zitten in 2020… en dat is 2 gigaton meer dan we nog maar vorig jaar dachten.

Dit gebrek aan actie jaagt ons onvermijdelijk op kosten, volgens het nieuwe rapport minstens tien tot vijftien procent meer als we de nodige uitstootvermindering uitstellen tot het volgende decennium.

De laatste kans… telkens opnieuw

De conclusie dringt zich onvermijdelijk op, we zijn wel heel slecht bezig. En de klimaattoppen van de jongste jaren slaagden er niet in om het tij te keren.

Eerst was de top van Kopenhagen in 2009 die van de laatste kans… ze werd gemist.

Dan moest Cancun in 2010 het tij keren… vergeet het.

Durban dan, in 2011, daar moest het echt gebeuren… enige resultaat is dat men afsprak dat er tegen 2015 een akkoord zou zijn dat in 2020 in werking zou moeten treden, ronduit beschamend dus in het licht van wat moet gebeuren.

En nu, volgende week, Qatar. Opnieuw begeven duizenden en duizenden zich met het vliegtuig – een zware emissiekost – naar de volgende top. Kunnen zij zichzelf nog wijsmaken dat deze verplaatsing verantwoord is, dat er nu eindelijk resultaten zullen komen? Het is niet verboden te dromen, maar dat ze niet opnieuw afkomen met de gebakken lucht praatjes dat het allemaal nog slechter kon, en dat je toch moet kijken naar de ‘door hen geredde kans’ dat er mogelijk toch nog ooit een akkoord komt.

En het goede nieuws is…

Toch bevat het nieuwe rapport ook goed nieuws. Zo weten we dat het nog altijd mogelijk is om tijdig de emissiekloof te dichten. En op tal van plaatsen zien we hoe zwaar wordt geïnvesteerd in energiezuinige gebouwen en in het voorkomen van ontbossing. Voertuigen stoten veel minder broeikasgas uit en hernieuwbare energieproductie is aan een snelle, onstuitbare opmars bezig.

En toch, het moet allemaal nog veel meer, en nog veel sneller om de opwarming van de aarde in toom te houden.

Ofwel kan dat door een onverhoopte daadkracht van de verzamelde regeringen in Qatar zodat er een versnelde en diepgaande transitie naar een lage emissie-economie wordt ingezet.

Eenzijdige stappen, want wie niets doet, betaalt altijd het gelag

Ofwel, voor wie geen vertrouwen meer heeft in het reizende klimaatcircus, is er de alternatieve benadering dat landen en regio’s er resoluut voor kiezen om eenzijdig stappen beginnen zetten en al hun energie gooien op het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Want, zoals ook vroeger al opgemerkt, wie niets doet, betaalt altijd het gelag. Die zal veel te veel energie blijven verspillen, die energie zal onbetaalbaar duur worden, en die energie zal zo schaars worden dat er letterlijk voor gevochten zal moeten worden. Is dat de toekomst die we willen?
Alles wat we moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan, is net hetzelfde als wat moet gebeuren om af te geraken van onbetaalbare of zelfs onbereikbare olie en gas, net hetzelfde als wat nodig is om luchtvervuiling te voorkomen en onze gezondheid te redden, net hetzelfde als vereist voor een economie die goede jobs creëert en veel beter bestand is tegen tal van crises die ons nu al beginnen te treffen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

26 reacties

 • door Tom V. op vrijdag 23 november 2012

  Wanneer je dit leest en dan doorklikt naar bvb. De Morgen waar vandaag de verzamelde ondernemers net pleiten voor het aanzwengelen van het huidige kapitalistische groeimodel en zij stellen 'niet te snappen waarom de regering hen hier (naar hun mening) niet in volgt' dan wordt het allemaal wel heel pijnlijk. Ze snappen het niet, nee, ze willen het niet snappen, daar wringt het schoentje. Het model waarin de meerderheid van de ondernemers én werknemers - laat ons een kat een kat noemen - geloven is dood. Men kan proberen het te reanimeren zoveel men wil, het is voorbij. De enige weg vooruit is een onmiddellijke overgang naar een koolstofarme transitieeconomie met arbeidsherverdeling, lokale productie enz.

 • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 23 november 2012

  Knack gaf deze week een ‘extra’ mee, over het klimaat. Sjeik blinkend papier, niet bepaald ecologisch, inclusief ‘een promo-reportage’ tussendoor van Electrabel, bekend om zijn ‘groene’ energie. Uiteraard. Tot daar nog aan toe. Dirk Draulans, mediamanipulator van dienst, slaagde er in om in de openingstekst van deze bijlage er op te wijzen dat we al bij al wel goed bezig zijn, want sommige landen zouden enigszins op de koers van de Kyoto-norm zitten. Laten we vooral niet dramatisch doen, zo leren we, en geen apocalyptisch sfeertje ophangen.

  Slecht nieuws voor de verzekeraars, die klimaatverandering, zo leren we ook, want 1/3 van de huiseigenaars die de afgelopen 10 jaar die een schadegeval rapporteerde inzake natuurverschijnselen, had wel iets met die klimaatopwarming te maken. En zoals het een wetenschapper betaamt, vermeldt Draulans dat we een temperatuurstijging van 2 graden moeten vermijden. Correct is correct, cijfers zijn cijfers. En om dat te doen zullen we onze economie toch wel heel wat – en nu komt het – moeten ‘vergroenen’. Wat een eufemisme!

  Het belang van een paradigmawissel naar een economie die niet het financiële casino centraal stelt, maar een ‘bionomics’, eentje die het leven, natuur en mens, centraal stelt en daartoe een nul-groei model moet nastreven, daarover horen we niets. Wel een discussie of ‘zingen voor het klimaat’ nu wel of geen goed idee is, als ‘houding’. O Boy! Wat een non-issue.

  Het eco-kapitalisme krijgt helaas de ‘vrije hand’, ‘groene groei’, zo moeten we doen alsof we goed bezig zijn, zodat de ongeruste mensen blijven (eco)consumeren. Het ontstellende is dat een partij als Groen daar amper of niet kritisch over is. In paarsgroen Gent mag Open VLD nu gratis mee besturen. Want stel u voor dat we echt een progressief beleid zouden moeten voeren, ook al gaf de kiezer ons dat mandaat. Stel u voor dat we dan volgende keer niet zomaar herverkozen zouden worden, geen postjes meer? Heeft paarsgroen in Gent de N-VA nodig, om hun koudwatervrees voor een daadwerkelijk groen beleid te rationaliseren? Ik heb alvast nog geen zinvol argument gehoord waarom een absolute meerderheid niet ‘genoeg’ was. Sorry dat ik er achter vraag.

  • door Tom V. op vrijdag 23 november 2012

   Vandaag ook een portie Groene Economie in de Metro. Met middenin de schijnbaar obligate publiciteit voor Electrabel gevolgd door achteraan nog twee bladzijden waar Electrabel meldt dat er een 'groene oplossing' is voor iedereen! De wereld redden dankzij de elektrische auto... Altijd vreemd wanneer dat soort bedrijven de groene toer opgaan. Een beetje zoals wanneer banken tips geven om geld uit te sparen zoals ING in diezelfde Metro van vandaag doet. Smeer je boterhammetjes en je spaart pakken geld uit, klinkt het. Waarna doodleuk reclame gemaakt wordt voor die 'hippe' brooddozen die je daar dan van kan kopen... Wanneer de vos passie preekt, boer, let op uw ganzen, denk ik dan.

 • door Bram op vrijdag 23 november 2012

  Volgens mij kan er alleen maar iets veranderen als aan de mallemolen van het creatieve destructiesysteem een einde wordt gesteld . Is er dan een alternatief ? Een samenleving van gelijkheid , samenwerking democratie ...Begin eraan ! IOPS

 • door aronjaco op vrijdag 23 november 2012

  Goed artikel in dat verband gelezen op : http://www.trouw.nl/tr/nl/4332/Groen/campaign/item/detail/1833022/45867/Stelletje-pyromanen.dhtml. Hollen achter " gebakken lucht"daar zijn we ( onze economie),volop mee bezig . Dat gezegde is hier zeer op zijn plaats. Goed artikel en .. dat alles kan niet genoeg worden gezegd. Herhaling is de bron van " het weten".

 • door Eddie G. op vrijdag 23 november 2012

  Het is al lang te laat. Niets kan deze planeet van de ondergang redden.

  De planeet heeft een gruwelijk, maar onstopbaar virus gemaakt. Niets of niemand is in staat in te grijpen, een pandemie van dit virus vernietigd zonder uitzondering zijn volledige leefgebied. Het gevaarlijkste aan dit virus is zijn geweten. Dat is zo gefabriceerd, dat het zich voed met afgunst en egoïsme. In de literatuur wordt het virus soms afgebeeld met bokkenpoten of een aureool, maar in werkelijkheid is gruwelijker, aan elke poot gangen een vijftal slangenkoppen dit alles vergiftigen die ze aanraken.

  Het vreemde en uiterst gevaarlijke virus luistert naar de naam: de mens.

  • door Gio op woensdag 27 maart 2013

   Wees niet triestig voor onze planeet, want lang na de mens zal ze zich vanzelf wel herstellen. Aminozuren (bouwsteen van het leven) worden misschien zelfs bij supernova's ontwikkeld: http://www.space.com/8960-supernova-explosions-offer-potential-spin-life-origins.html

   Indien u niet weet wat dit is, ik raad u ten zeerste aan om het eens op te zoeken, want de supernova is het moment waarop de hele reeks chemische elementen ontstaan, en volgens dit artikel zouden aminozuren vanzelf gevormd worden, zelfs in de ruimte (ie: niet op een planeet). Dat zou heel andere implicaties hebben over "mogelijkheid tot leven" en "einde van het leven op aarde"

 • door Alex Mulder op vrijdag 23 november 2012

  Om Guy Mathot te parafraseren : " de opwarming van de Aarde is er vanzelf gekomen ... ze zal wel vanzelf weer verdwijnen " ! Inderdaad zeg , het getuigt van een ongehoorde , mateloze, en tegelijk domme pretentie, om te durven voorspellen wat voor klimaat we over een eeuw zullen hebben Blijkbaar is het die alwetende "experts" ontgaan dat de wereld (en niet alleen "onze " Aarde ) al vele miljoenen jaren bestaat , en het klimaat VOORTDUREND wijzigde . Laat deze en andere onzinnige uitspraken over aan "madame Blanche" ... of de paus , die weet namelijk ook zeker dat Maria nog maagd was bij de geboorte van Jezus !!! En zo lopen en liepen er vele "profeten " rond op deze wereld , die de meest onzinnige praat uitslaan om de goegemeente angst aan te jagen om er profijt uit te halen (ik zal veiligheidshalve maar geen namen noemen .... je weet maar nooit met al die halve garen !)

  • door C Cremer, geograaf op vrijdag 23 november 2012

   Dat het klimaat sedert het ontstaan van onze aarde voortdurend wijzigde en nog altijd verandert en zal blijven veranderen, staat als een paal boven water. Alleen woonden er toen geen 7 miljard mensen die dreigden om te komen door orkanen, droogte, overstromingen en honger door de vernieling van hun oogst... En dat de mensheid in het noorden vooral bijdraagt aan deze versnelde klimaatswijziging en de mensheid in het zuiden vooral de negatieve gevolgen ervan ondervindt, staat ondertussen ook als een paal boven water...

  • door aronjaco op vrijdag 23 november 2012

   Negationisme is de strategie van de gekende struisvogel. Weten doen we , maar dat geeft negatieve gevoelens en we zoeken slechts naar het positieve , dus negeer het negatieve. Kenmerk of mantra : het zal onze tijd wel duren.

 • door mootsieo op vrijdag 23 november 2012

  Zolang de ingeboren hebzucht en op korte termijn de macht naar rijkdom niet krachtdadig bestreden wordt zal er niets veranderen,het zal moeten opgelegd worden!!!!!

  • door Griet Deblauwe op vrijdag 23 november 2012

   Inderdaad, maar iets opleggen aan mensen zal heel waarschijnlijk niet echt werken ... Wel correctere berichtgeving via de hele media om zoveel mogelijk mensen bewuster te maken van het gigantische probleem, maar ook van de kansen die we kunnen benutten om er anders mee om te gaan. Ben ervan overtuigd dat we ook gestimuleerd dienen te worden om een innerlijke transitie door te maken. Dit kan ons zeker helpen om o.a. bewuster te worden van de oorzaken van onze drang naar hebzucht, ... en ons vanuit innerlijke motivatie aanzetten om hier ook anders mee om te gaan. Ik ervaar hierdoor zelf dat we pas gelukkiger kunnen worden als we meer respect hebben voor onszelf, de anderen en de natuur! Samen zijn we ook sterk! Laat ons dus ook lokaal samen met anderen uit onze omgeving regelmatig samenkomen om van elkaar te leren, mee te helpen met de bewustmaking van anderen, .... Zo kunnen we elkaar ondersteunen om onze lokale veerkracht te verhogen en onze CO2-voetafdruk te verminderen. De crisis en klimaatverandering kunnen ook een kans zijn om anders met ons leven te leren omgaan en heel waarschijnlijk hierdoor nog wel gelukkiger te worden! Zeker aan te raden zijn o.a. de Transitiebeweging (meer info via: http://www.transitie.be/) en de beweging van de Hoeders van t'stad (meer info: http://www.hoedersvandestad.be/). Elk bestuursniveau wordt uitgenodigd om zijn verantwoordelijkheid op te nemen, maar laat ons ook onze eigen verantwoordelijkheid opnemen!

  • door Griet Deblauwe op vrijdag 23 november 2012

   Wou in de vorige reactie natuurlijk aangeven dat alleen iets opleggen aan mensen heel waarschijnlijk niet echt zal werken ...

 • door Marc De Maesschalck op vrijdag 23 november 2012

  Zelfs als de uitstoot wordt teruggebracht tot 0 (nul) dan nog gaat de natuur nog enkele decennia verder zijn gangetje omwille van de niet meer te stoppen feedback: het vrijkomen van gigantische hoeveelheden methaan. Dit gas heeft een 32 X sterker effect dan CO2 en wordt (slechts langzaam) omgezet tot CO2. Door deze feedback zijn we voorbij het POINT OF NO RETURN = het proces is een autonoom werkend, exponentiëel toenemend proces. Verder wil ik er nogmaals op wijzen dat we op het einde zijn van een interglaciaal tijdperk hetgeen gevolgd wordt door een glaciaal. Deze overgang wordt gekenmerkt door een voorafgaande opwarming. In natuurlijke omstandigheden duurt deze overgang enkele duizende jaren. Hierop heeft de mens geen enkele invloed. Hij beinvloed wel de snelheid van het proces door de verhoogde uitstoot van broeikasgassen.

  • door Alex Mulder op vrijdag 23 november 2012

   Zoals die directeur van een chemisch concern me antwoordde n.a.v. de opmerking dat die "insecticides , fungicides , herbicides e.d.m. " toch heel ongezond zijn .... " jazeker ....we leven idd ongezond , maar wel .... langer en comfortabeler" stop dus dat gezeik en gejank , tenzij jullie bereid zijn afstand te nemen van alle verworvenheden van deze tijd ,en gaan leven zoals die indianen stammen in het Amazone-woud ! En nog deze uitsmijter : "tijdens de 19 e eeuw groeide er vrees in Parijs voor grote epidemieën vanwege de enorme hoeveelheden .... paardenstront , ten gevolge van het alsmaar toenemende aantal koetsen " !!! Er staat in de Bijbel : "elke dag heeft aan zijn eigen leed genoeg"

   • door svdl op zaterdag 24 november 2012

    schromelijk vergist man! We (iedereen op deze planeet) leeft minder lang in goede gezondheid en meer jaren in miserie. Jij spreekt enkel over je beperkte enge kring, hier in het bekrompen "westen". Het gaat mondiaal gezien helemaal niet goed met de mesnelijk leefkwaliteit en de draagbaarheid van de natuur hiertegenover. De ongrote ongelijkheid, de steeds meer toenemende grote verschillen in de toe-eigening van de natuurlijke rijkdommen van deze planeet zijn daar de grote schuldige van. Ooi al gehoord van "ecologische voetafdruk"? En dan heb ik zeker NIET de gewone werkende mensen hier in het westen in het vizier, integendeel zelfs.

    Misschien niet zo slecht dat ze reeds in de 19de eeuw, toch wel wat problemen zagen met de kans op ziekte-epidemiën ten gevolge van veel bacteriëen op straat. Dat jij dat niet zo logisch vind, zegt meer over jou. Nu ja, lees enkel je bijbel maar verder (mooie sprookjes --> is de aarde geen 6000 jaar oude of zo iets? Adam en Eva... Erfzonden...) slaapwel Alex. Halleluja.

   • door aronjaco op maandag 26 november 2012

    @Alex Mulder : Dat we "gemiddeld langer leven" is de boodschap , en dat is heel wat anders dan " voor iedereen een langer leven", niet,. Kijk eens naar de sterftecijfers kort na de geboorte in onze westelijke wereld, procentueel t.o.v. het totaal aantal geboorten en vergelijk met zegge 100 jaar geleden. Heel veel meer borelingen worden gered , leven een tijdje verder , en komen met de behaalde leeftijd in de statistieken terecht. Dus " gemiddelde leeftijd omhoog". Neem dan eens de cijfers van de sterfteleeftijd van ouderen. Die levensduur is gigantisch gestegen , maar , over welke levenskwaliteit spreken we . Altzheimer, dementie , geen leven meer dus , maar ze komen met zijn allen in de statistieken, dus " gemiddelde levensduur omhoog. Nemen we nu eens de levensduur op wereldniveau ...! Gedaan met klappen zeker over " wij leven langer". Trouwens uw gezegde over de indianen is werkelijk to the point. Weet ge dat de indianen o.a. leefden van wilde rijst. Bij het oogsten, manueel , vielen er heel veel korrels terug in het water/bodem. Die laatsten verzekerden de indianen hun volgende oogst. Wat zien we nu : vandaag , winst , meer winst; morgen dat is iets anders en dan dat zien we wel. Zuurstof geven aan bedrijven is dan de oplossing, alles in de visie van vandaag , winst , winst... Wat vergeten wordt is dat er voor iedereen , ook voor onze aarde , een bepaalde hoeveelheid zuurstof voorhanden is . Wie er teveel van gebruikt doet dat door het parasiteren op de zuurstof van al die anderen. Wellicht vind u in uwen bijbel daar iets over , of anders , neem het gouden kalf met de goddelijke straf die volgde .

 • door geertpeeters op vrijdag 23 november 2012

  Een pakkende interpretatie van onze vernietigende impact op onze omgeving door een straffe gast die als publiek figuur zich inzet voor duurzame projecten :

  http://www.youtube.com/watch?v=3r-H0rJDQjY

  • door dana op zaterdag 24 november 2012

   A polar bear was drifting on an ice floe Sun beating down from the sky Politicians gathered for a summit And came away with nothing to decide Storms thundered on, his tears of falling rain A child was born and wondered why.

   Who'll be the one to lead the nations?

   • door dana op zaterdag 24 november 2012

    In 1975 zong Jackson Browne dit:

    Some of them were angry at the way the earth was abused By the men who learned how to forge her beauty into power And they struggled to protect her from them, only to be confused By the magnitude of the fury in the final hour

    And when the sand was gone and the time arrived In the naked dawn, only a few survived And in attempts to understand a thing so simple and so huge Believed that they were meant to live, after the deluge

 • door t.aerts op zaterdag 24 november 2012

  ... is op minstens dit éne punt voldoende belangrijk om je schaarse centen ('k projecteer mezelf :-) aan die krant te besteden:

  het interview met / de bespreking van het boek "de mythe van de groene economie" van Matthias Lievens en Anneleen Kenis namelijk.

  Niet voor de schoon ogen van die twee 30-jarigen, maar om hun ontmaskerings- en waarschuwingstalent ! (dat me troostte, omdat ik er zelf zo mee zat).

  Proficiat beste mevrouw Kenis, proficiat beste heer Lievens,.... Even voortgaan: PROFICIAT beste heer George Monbiot, beste heer P.T.Jones, beste heer Bill McKibben, beste heer James Hansen, beste mevrouw Vandana Shiva, beste mevrouw Arundhati Roy... enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz......... Maar niet : ...beste heer Kris Peeters, beste heer Herman Van Rompuy, beste heer Manuel Barosso, beste mevrouw Angela Merkel, beste heer Dewever (en co. :-), sorrry hoor. ! 'k Mag dan wel vernemen dat "de Vlaming" Di Rupo wenste te 'buizen' inzake Belgische begroting... maar de zoveel essentiëlere duwkrachten naar ommezwaai, en, de ABSOLUTE stilstand in deze : dat is pas een buis 'summum cum laude" want implicerend dat het VERMIJDEN om de gehele biosfeer inclusief onszelf in een suïcidaal traject te laten verglijden simpelweg "politiek onhaalbaar" wordt geacht (VERMIJDEN vadn doodgaan = politiek onhaalbaardus) in de ogen van voornoemde elitaire ego's,... da's pas straf. Da's existentieel hallucinant. !!! (en Jan-met-de-pet moet dit superdringend leren inzien).

  Ook dit: Pathologie dient m.i. uiterst dringend geherdefinieerd. In de politieke wereld is materiaal genoeg voorhanden, lijkt me. Er is overigens een goed nieuw kader voor. 't Is erg, maar het 'Berlusconesce' groteske van het kapitalisme heeft ons (voorlopig nog) in zijn greep.

  Niet-pathologie ofte 'gezond verstand' bij een zich bevrijdende mens-in-de-straat moet inderdaad een gigantisch gevecht aangaan tegen de voornoemde zelfgenoegzame ego-inflatoire elite.

  Vergeet niet: het BEEST waar me mee dealen heeft als voornaam "KAPITALISME" en als familienaam "APRES-MOI LE DELUGE".

  Aan u en mij om met elke week verder meer wakker te worden.

  .

  ------------------------------------------------------------------------------------ http://users.skynet.be/tony.aerts/BoekenDemocratieTransitieKlimaat.html ------------------------------------------------------------------------------------

  .

  .

 • door johan op zondag 25 november 2012

  Meer dan een eeuw klinken er oproepen om het roer om te draaien. Behalve veel verspilling van papier, documentaires en voorspelbare "wetenschappelijke" onderzoeken is er niets veranderd, integendeel. Beste opiniemakers, "groenwassers", verontruste en verontwaardigde burgers, etc: doe eens de moeite om, VOOR dat u iets koopt of eet, u eerst af te vragen: heeft ieder die heeft bijgedragen tot dit product/voedsel een eerlijk loon gekregen waar men waardig kan van leven; heeft de productie van dit product/voedsel bijgedragen tot een leefbaar milieu. Als het antwoord positief is, ga verder; is het negatief, koop of eet het niet. Slaagt u daar in, pas dan zijt u geloofwaardig. Ik probeer het maar het lukt niet.

 • door Jacobs op maandag 26 november 2012

  In 1800 waren er 1 miljard mensen in 1927, 2 miljard, nu al meer dan 7 miljard. De keuze voor onderontwikkelde landen om ook wat comfort en deftige voeding te hebben is mede de oorzaak van een mogelijke opwarming. Want ondanks het feit dat het wordt voorgedaan alsof die opwarming een vaststaande zaak is, en dat het de fout is van de mens, is dat een legitieme verzuchting van deze grote bevolkingsgroepen. Nobelprijswinnaar Ian Giaver en 16 andere vooraanstaande wetenschappers hebben dat nog eens in de verf gezet door hun lidmaatschap bij American Physical Society (APS) op te geven omdat deze volgens hun totaal fout zitten. Maar de tegenstem wordt zoals zo vaak in het debat gewoon dood gemaakt. Zoals Galileo, Keppler etc zeker.

  • door johan op dinsdag 27 november 2012

   Geachte,

   Kunt u ook nader bepalen wie hier op aarde te veel is en waarom u mag baden in comfort en anderen niet?

  • door Van den Panhuysen op maandag 3 december 2012

   Dat idee dat we met té veel mensen op de planeet zijn, en dat we door dat aantal in de problemen geraken, lijkt me zo'n hardnekkig woekerend fabeltje. Beweren dat die grote bevolkingsgroepen in het arme Zuiden een "legitieme verzuchting" hebben naar ons westers comfort, lijkt mij een verzinsel. Alle comfort en luxe dat we ooit kopen is ons aangeprezen, aanbevolen, door de reclame. En de reclame voor de moderne consumptiegoederen doet ons westerlingen (die toch voor een groot stuk de band met de natuur verloren hebben) geloven dat het hebben van die goederen ons een betere levensstijl bezorgd dan deze van de traditionele inheemse bewoner van het regenwoud die nog wist in en met de natuur een bevredigend leven mee te maken. Dat de opwarming van de aarde bezig is en veroorzaakt wordt door de menselijke activiteit is nu toch wel door een voldoende aantal wetenschappers aangetoond. Gaan we dan stomweg gewoon door met het wereldwijd verspreiden van onze energieverslindende comfortabele spullen die ons wegkwijnende bestaan in een door en door kunstmatig milieu een beetje veraangenamen. Doen we er nog een milieuvervuilend vliegtuigreisje bovenop want het is toch zo'n leuk makkie om ons over de wereldbol te verplaatsen? Bezint voor ge aan iets begint!!

  • door DonQuiSjotte op dinsdag 18 december 2012

   http://overpopulationisamyth.com/ Pure eugenetica om te geloven dat we met teveel zijn. Wie dit uitkraamt, geve als eerste het voorbeeld aub, en beroof u van het leven. Dat we niet goed bezig zijn, dat is iets anders uiteraard.

   Heeft u er al bij stilgestaan waarom: - maakt men geen degelijke producten? Ipv meer en meer, en de hedendaagse tendens NOG meer wegwerpproducten? Vroeger ging alles nog een 10 tal jaar mee. Vandaag is alles kapot na 1 a 2 jaar. Aanzie de impakt op het milieu. (antw: omdat de winstmarges groter zijn op wegwerp) - waarom worden consumenten nog steeds hard aangespoord te kopen en te consumeren. Zoals onlangs ook weer bleek: de impakt van palmoliegewinning op het milieu. Om maar 1 klein dingetje te noemen. - waarom krijgt China de schuld als al onze "rijkdom" in China gemaakt wordt? Tenslotte zijn het onze westerse bedrijven die daar produceren. - waarom blijft men hier subsidies voor geven? - waarom probeert men niet te consuminderen ipv mensen terug aan te zetten in deze harde crisistijden tot consumeren? - waarom al die overheidssteunen voor groene energie ? Ze zijn tenslotte zelfbedruiping. Een onderdeel van geldcreatie of verschuiving. - waarom, als het echt te laat is, stelt men geen drastische middelen in? Tenslotte moeten de elite van deze wereld hun kinderen hier ook leven in de toekomst. - waarom worden goeie technologieën niet gesponsord voor onderzoek? Waarom blijft men verder boeren met de machtige olielobby? Ik heb nog niet veel zien veranderen in de jaren sinds de komst van Al Gore en zijn klimaatrovers. - waarom sponsort men wel het criminele feit van biobrandstof? Dat is pas een misdaad tegen de mensheid. - waarom blijft men verder wouden kappen, wouden die voor zuurstof zorgen en CO2 opnemen? - waarom komen er niet meer subsidies voor planten en bomen? Als de overheid toch zo een goeie intenties heeft? - waarom blijft men ook bij ons groen omkappen om te vervangen door beton? Als het ECHT te laat is, waarom wordt er geen bouw-of productie stop opgelegd? - waarom blijft men het CO2 verhaaltje geloven en focussen ipv verder te onderzoeken naar de ware aard van klimaatverandering (bv. opwarming van de aardkost door jarenlange uitputting, chemische behandeling en monocultuur) - waarom negeert men feiten over klimaatverandering in het verleden? (kleine ijstijd of warme middeleeuwse periode) - waarom verbergt men de klimaatverandering door de zon? - waarom verbergt men de klimaatverandering in het zonnestelsel? - waarom is de publieke massamedia niet neutraal in hun houding hiertegenover? Men kiest steeds de kant van het IPCC. - ga ik nog even door?...

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties