Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Klimaattop in Qatar: wat valt er te verwachten?

Van maandag 26 november tot vrijdag 7 december komen zoals elk jaar opnieuw de vertegenwoordigers van 194 landen bijeen voor de topbijeenkomst van de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) over klimaatswijziging. Er worden ook 7000 vertegenwoordigers verwacht van NGO’s, en meer dan 1500 journalisten. Na de mislukkingen van Kopenhagen (2009), Cancun (2010) en Durban (2011) zijn de verwachtingen bijzonder laaggespannen voor ‘COP18’.
woensdag 21 november 2012

De plaats van het treffen: Qatar, het land met de grootste CO2-uitstoot per inwoner ter wereld.

Van Kopenhagen naar Qatar

Sinds de mislukte top in Kopenhagen hebben de klimaatonderhandelingen veel van hun drive verloren, en daarmee ook veel van de aandacht waarop ze konden rekenen vanuit de media en het publiek.

De onderhandelingen slepen aan, en intussen zijn we bijzonder kostbare tijd aan het verliezen om het tij nog te keren: volgens het IPCC (of het Intergovernmental Panel on Climate Change, nvdr.) moet de mondiale uitstoot vanaf 2015 beginnen dalen als we de klimaatopwarming willen beperken tot de kritische 2°C-grens.

Als er al beslissingen worden genomen op de klimaattops, gaan die niet altijd in een interessante richting. In Cancun in 2010 werd de kaart getrokken van vrijwillige afspraken in de plaats van bindende akkoorden, werd de rol van emissiehandel en koolstofcompensatie (offsetting) sterk benadrukt, en kreeg de Wereldbank een belangrijke rol in het beheer van het Green Climate Fund, dat financiering ter beschikking moet stellen aan ontwikkelingslanden om zich te wapenen tegen klimaatswijziging.

Samengevat: voor zover er al actie werd ondernomen, gaat die in de richting van de ‘groene economie’ in de meest liberale betekenis van het woord. Met het resultaat van Cancun werd de wereld op weg gezet naar een opwarming van 4 tot 5°C.

De oogst van de top in Durban van afgelopen jaar oogt zo mogelijk nog magerder. Er werd overeengekomen om een nieuw - weliswaar bindend - akkoord af te sluiten tegen het jaar 2015. Maar dat zou wel pas in werking treden in… 2020. Intussen wordt getracht het Kyotoprotocol nieuw leven in te blazen, en hoopt men op vrijwillige inspanningen.

Het effect van de blokkage was navenant: kort na de top in Durban geraakte de emissiehandelsmarkt in een grote crisis. De prijs van een ‘EU emission allowance’ (een Europees emissierecht) cirkelt vandaag rond de 8 euro per ton uitstoot, die van offset-kredieten (die worden gegenereerd via het zogenaamde Clean Development Mechanism) bedraagt zelfs maar een paar euro.

Economisten menen nochtans dat de prijs van een emissierecht zeker 50 euro zou moeten bedragen opdat bedrijven ertoe aangezet zouden worden om hun installaties significant te veranderen. De oorzaak van de malaise? Dat is vooral de algemene economische crisis, maar ook de onzekerheid die het gevolg is van het uitblijven van een opvolger voor het Kyotoprotocol. Beleggers en bedrijven laten de emissiehandelsmarkt steeds meer links liggen. Het failliet van de internationale klimaatpolitiek lijkt daarmee totaal.

Intussen kabbelen de onderhandelingen verder. In juni 2012 werd in Bonn een week gediscussieerd over procedurele kwesties, zoals de agenda van de verdere besprekingen, en wie in de voorzitterstoel zou mogen zitten… In september kwamen de onderhandelaars opnieuw samen, in Bangkok deze keer.

Het UNFCCC verklaarde de zitting een succes en claimde dat er in de Qatarese hoofdstad Doha een akkoord zou komen dat na 2020 het Kyotoprotocol zal vervangen. Na de vorige tops kregen we ook dat soort optimistische boodschappen te horen, dus is enige waakzaamheid wel op zijn plaats. Kritische milieu-ngo’s reageren intussen dat het akkoord niet enkel veel te laat komt, maar ook weinig ambitieus dreigt te zijn, en veel te sterk gebaseerd is op marktmechanismen (lees: emissiehandel).

De inzet

Drie kwesties zullen wellicht centraal staan tijdens de onderhandelingen in Qatar.

Ten eerste is er de vraag welke legale vorm het nieuwe internationaal akkoord zal krijgen, en hoe ambitieus de engagementen zullen zijn om de emissies te reduceren. De vraag is ook of de VS en China tot een vergelijk kunnen komen. Wat er ook van zij: de discussie heeft een hoog surrealistisch gehalte. We zijn 2012, er is nu actie nodig, maar in de plaats gaat men onderhandelen over een akkoord voor 2020.

Een tweede discussiepunt gaat over de verlenging van het Kyotoprotocol, dat aanvankelijk zou aflopen in 2012. Intussen is daar een tweede termijn aan toegevoegd die begint in 2013, maar het is nog erg onduidelijk wanneer deze termijn afloopt en welke emissiedoelstellingen zullen gelden voor die periode.

Een aantal landen, waaronder de VS, Canada, Japan, Rusland, Australië en Nieuw-Zeeland, zal zich wellicht niet engageren voor zo’n tweede periode. Voor zover Kyoto al iets voorstelde, dreigt het nu helemaal een lege doos te worden. Obama deinsde er tot nu toe niet voor terug om Kyoto te saboteren. Terwijl hij in de VS volop de kaart trekt van onconventionele olie en gas, pleit hij in de internationale arena voor louter ‘vrijwillige’ engagementen.

Een heikel punt in de onderhandelingen over de verlenging van het Kyotoprotocol is de vraag wat landen en bedrijven zullen mogen doen met de emissierechten die ze overhouden uit de eerste periode van het Kyoto-protocol. Velen onder hen zitten met een groot overschot, het gevolg van het feit dat er tot nu toe veel te veel emissierechten zijn verdeeld (wat voor een stuk de sluipende crisis van het emissiehandelsysteem sinds zijn prille begin verklaart).

Degenen die met een surplus zitten, willen dat kunnen overdragen naar de tweede periode, maar dat dreigt het systeem van bij het begin opnieuw op te zadelen met een teveel aan emissierechten. En dat betekent vooral: weinig klimaatactie, en veel business as usual.

Ten derde zijn er de discussies die plaats vinden binnen de zogenaamde Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action (LCA). Heikele punten daar zijn in welke mate marktmechanismen (emissiehandel en vooral carbon offsetting) toegelaten zullen zijn in toekomstige akkoorden, en hoe het Green Climate Fund gefinancierd zal worden.

Dat fonds werd opgericht op de top in Kopenhagen, en moet middelen bijeenbrengen om ontwikkelingslanden te helpen met de reductie van hun uitstoot (mitigatie) en met de aanpassing aan de realiteit van klimaatswijziging (adaptatie). Het doel is dat dit fonds tegen 2020 over zo’n 100 miljard dollar zou moeten beschikken, maar de engagementen van de ontwikkelde landen blijven momenteel heel ver onder die lat.

Intussen is de Wereldbank de beheerder geworden van dit fonds, en gaan er steeds meer stemmen op om ook privéfinancierders toe te laten, en dit fonds zelfs te spijzen uit opbrengsten van projecten rond carbon offsetting. Daarmee zijn we terug naar af: het fonds om ontwikkelingslanden te helpen zou zo bijeengeschraapt worden uit projecten die nu al in tal van ontwikkelingslanden gecontesteerd worden als een vorm van ‘koolstofkolonialisme’…

Een laatste moeilijk discussiepunt is wat zal gebeuren met REDD, en of dit opgenomen zal worden in het offsetting-systeem (het zogenaamde Clean Development Mechanism). REDD (dat staat voor Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, nvdr.) is een project om ontbossing tegen te gaan, één van de belangrijkste oorzaken van klimaatsverandering.

Dat klinkt goed, maar door de manier waarop het wordt ingevuld is het zowat het toppunt van de ‘groene economie’ aan het worden. Indien REDD opgenomen wordt in het emissiehandelssysteem, staat niets bedrijven nog in de weg om hun uitstoot volop te ‘compenseren’ door de aanplanting van plantages in het zuiden.

Talloze REDD-projecten zijn al onderweg, en daarbij worden meer dan eens lokale bewoners van hun gronden verdreven. In het noorden van Thailand worden gemiddeld zo’n 20 mensen per dag gearresteerd omdat ze ‘beschermde’ gebieden betreden die bestemd zijn voor REDD-projecten.

Een oliekoninkrijk als gastheer

Heel wat mensen fronsten hun wenkbrauwen toen Qatar werd uitverkoren als gastland voor COP18. Qatar is het land met de hoogste uitstoot van broeikasgassen per inwoner in de hele wereld. In 2009 stootte de gemiddelde inwoner van Qatar (wat natuurlijk een fictie is) 44 ton CO2 uit, te vergelijken met een kleine tien ton voor de gemiddelde Belg, en 17,2 ton voor de gemiddelde Amerikaan.

Maar de hoogtijd van het oliekoninkrijk zal wellicht niet lang meer duren. Er wordt verwacht dat de olievelden tegen 2023 uitgeput zullen zijn. Qatar beschikt wel nog over de derde grootste gasvelden ter wereld, meer dan 7000 km³ in omvang.

Het ministaatje probeert al langer boven zijn soortelijk gewicht te spelen. Het sponsorde het verzet in Libië en nu ook in Syrië, en doet zijn uiterste best om grote diplomatieke topbijeenkomsten, maar ook sportevenementen, naar Qatar te halen. In 2022 organiseert Qatar het wereldkampioenschap voetbal.

Het land is ook bekend van Al Jazeera, van de bouw van de Shard wolkenkrabber in Londen, het hoogste gebouw in de Europese Unie, en van het opkopen van Harrod’s, het bekende Londense winkelcentrum.

Het koninkrijk probeert zich nu ook te profileren rond klimaatswijziging, maar dat is natuurlijk allesbehalve evident. Het moet het vooral hebben van prestigeprojecten die de schijn hooghouden: niet moeilijk als je die projecten kunt financieren met de opbrengsten uit de verkoop van olie.

Het land is bijvoorbeeld van plan om nieuwe voetbalstadia te bouwen voor het wereldkampioenschap, waarop massa’s zonnepanelen worden gezet. Die moeten helpen de temperatuur binnen het stadium af te koelen: de buitentemperatuur bedraagt er gemakkelijk 45°C. De regering van Qatar beloofde intussen een deel van de stadia achteraf te ontmantelen en opnieuw op te bouwen in Afrika.

Op die manier weet het land zich in de kijker te werken. Maar klimaatswijziging is wel degelijk een echt probleem voor Qatar. Qatar is een schiereiland, dat volledig afhankelijk is van de zee voor zijn watervoorziening. Klimaatswijziging dreigt druk te zetten op de voedselvoorziening en de handelsroutes, en dreigt ook voor extra droogte te zorgen. Qatar is één van de tien landen waarvan wordt voorspeld dat ze het meest last zullen krijgen van de stijgende zeespiegel.

De klimaatpolitiek van Qatar is echter een typisch staaltje van de ‘groene economie’. Het land claimt bijvoorbeeld een aantal bedrijven in huis te hebben die leiders zijn op het vlak van de ondergrondse opslag van CO2, een erg gecontesteerde techniek die er vooral moet voor zorgen dat het fossiele brandstoffensysteem in stand gehouden kan worden.

Qatar doet ook volop aan ‘land grabbing’, het inpalmen van gronden in het Zuiden om de eigen voedselvoorziening veilig te stellen (maar soms ook gewoon om winst te maken). Zo probeert Qatar onder andere greep te krijgen op 40.000 hectare erg vruchtbaar gebied in Kenya, in ruil voor een lening van 2,5 miljard dollar om een nieuwe haven te bouwen.

Het gebied, de Tana River Delta, wordt bewoond door herders en kleine boeren, die al scherp verzet aankondigden mochten de nieuwe eigenaars hen willen verdrijven. Door toenemende droogte in Kenya (mede het gevolg van klimaatswijziging) lijden nu al heel wat Kenyanen honger.

Het gebeurt nu!

Intussen laten de gevolgen van klimaatswijziging zich steeds meer voelen. De VS kende het afgelopen jaar de ergste droogte in 25 jaar. Ongeveer 80 procent van de Amerikaanse landbouwgrond werd erdoor geraakt. Toch slaagden zowel de Republikeinen als de democraten erin om tijdens de afgelopen verkiezingscampagne te zwijgen als vermoord over klimaatswijziging.

Na de droogte kwam Sandy: de grootste Atlantische orkaan ooit, en de tweede na Katrina wat betreft de kost van de schade. 121 Amerikanen lieten het leven. Natuurlijk waren het vooral de armen die getroffen werden. In New York nam de ongelijkheid de afgelopen jaren enorm toe: niet minder dan 21 procent van de inwoners van New York is arm.

Het mediaan inkomen per huishouden daalde de er afgelopen tien jaar met 821 dollar per jaar, een duidelijk symptoom van het feit dat de grote massa verarmt en de groeiende welvaart enkel naar de toplaag gaat. Het mediaan inkomen voor de armste 20 procent daalde met 463 dollar van 2010 tot 2011; dat van de rijkste 20 procent steeg met 1919 dollar.

Voor wie er nog aan twijfelde: klimaatswijziging wordt steeds meer dé sociale kwestie van de 21ste eeuw. Als we verandering willen, zullen we ons van onderuit moeten organiseren, in plaats van ons blind te staren op de impasse waarin de elites van deze wereld de klimaatonderhandelingen hebben gebracht.

Matthias Lievens is co-auteur van De mythe van de groene economie. Je kan het boek bestellen via De Wereld Morgen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

12 reacties

 • door Diane Schepers op donderdag 22 november 2012

  en ondertussen vliegt het clubje de wereld rond op kosten van ?? het wonder van dit alles Al Gore is ondertussen miljardair en woont in huizen waar tien gezinnen kunnen wonen, zijn energieverbruik en vervuiling dus is driemaal zoveel als een normaal mens. klimaatverandering is gelul, het is weer een stunt waar een beperkte groep zich mee verrijkt maar al de anderen moeten inleveren, voor ons bestaat de wereld nu al 2012 jaar, het had al lang moeten gedaan zijn, mensen die er verstand van hebben zoals lord Monckton zeggen ook dat het gewoon zever is.

  • door Frank Vermaenen op donderdag 22 november 2012

   ...plukt het geld weg voor de bloemetjes en de bijtjes. Want of het nu zever is of niet, er zijn andere problemen in de wereld die véél pertinenter zijn en geen als-dan karakter hebben. Al dat 'klimaatgeld' werd beter ingezet om de wereld leefbaar te maken waar zij op dit moment niet leefbaar is, maar waar wel veel mensen wonen. Het is misdadig dat we eerst onze 'tuin' gaan opknappen, terwijl er in het huis kinderen sterven.

   • door Matthias Lievens op donderdag 22 november 2012

    Bovenstaande opmerkingen zijn problematisch: het is niet omdat het klimaatbeleid vandaag zo wordt ingevuld dat het de sociale ongelijkheid in de wereld vergroot, dat klimaatverandering daarom niet bestaat. Met alle kennis die we er nu over hebben, is klimaatverandering zonder enige twijfel hét grote probleem van de 21ste eeuw. De metafoor over het opknappen van de tuin terwijl er in het huis kinderen sterven, is naïef: klimaatverandering gaat niet over iets onschuldigs als de tuin, het gaat over de condities van het menselijk leven zelf. Het is precies de ecologische catastrofe die de wereld onleefbaar aan het maken is. Denk aan de 11.11.11.-campagne: vandaag sterven al 300.000 mensen per jaar door klimaatverandering. De hele kwestie is: hoe kunnen we een alternatieve klimaatpolitiek ontwikkelen die wel tegelijk aan sociale verzuchtingen tegemoet komt, en niet enkel aan de Al Gores van deze wereld?

  • door bernardus op zaterdag 24 november 2012

   blablabla! het is bewezen ! de klucht van welles nietes is VOORBIJ ! Wat zich nu enkel voordoet is struisvogelpolitiek, geleid door ondernemers, politiekers die de economie geen schade willen toebrengen! het lobbywerk is achterhaald, doch heeft zijn dienst bewezen! proficiat, het is om zeep.Zelfs met de bewijzen op tafel stellen individuen schaamteloos een ontkenning. Dit is dan religie ! U gelooft dat er niets van aan is, tegen de bewijzen in !

   lees gerust ; terra reversa eens, alsook Wiebe Eekman. Het zal u duidelijk worden wat voor een rot Lobbywerk achter OPINIEMAKERIJ tegen het debat zit! maar u bent wellicht al lang overtuigd van uw gelijk, en ik ben een van die zielige 'boomknuffellaars' ( verdeel en heers) ;-)

 • door Yves Pepermans op donderdag 22 november 2012

  Dit is het beste artikel over het klimaatdebat dat we in deze week van klimaatbijlages zullen lezen. Bedankt!

 • door MathiasB op donderdag 22 november 2012

  Dag,

  Heel veel van de kritiek is terecht maar de conclusie verbaast. " Als we verandering willen, zullen we ons van onderuit moeten organiseren, in plaats van ons blind te staren op de impasse waarin de elites van deze wereld de klimaatonderhandelingen hebben gebracht." Dat geeft de indruk dat het een of/of verhaal is. Sommige elites van deze wereld willen niet liever dan dat de klimaatonderhandelingen in VN kader vastlopen en worden verder gezet in een meer select clubje van rijke landen of grote vervuilers. Dan is men van die honderden landen vanaf die de rijke en opkomende landen op hun verantwoordelijkheid wijzen en klimaatfinanciering vragen. Ik vind het gevaarlijk om de klimaatonderhandelingen te discrediteren, want wat er in de plaats komt zal een stuk slechter zijn, genre de governance van de Bretton Woods instellingen. Natuurlijk zijn de onderhandelingen geen voldoende antwoord op de klimaatverandering. Actie en alternatieven van voorlopers, zoals de Energiewende in Duitsland, zijn even belangrijk.

  Vriendelijke groet

  • door Matthias Lievens op donderdag 22 november 2012

   Akkoord dat er een internationaal akkoord moet komen! Het punt is: de internationale klimaatonderhandelingen geven niet veel hoop, en het risico is dat mensen daarom bij de pakken blijven zitten. Laten we ons daarom niet blind staren op de impasse, maar vooral zelf nadenken hoe sociale bewegingen, vakbonden, burgerorganisaties, politieke organisaties zich kunnen organiseren om iets te veranderen, en ook om druk uit te oefenen op de onderhandelaars. Niet gewoon op dat er 'een' akkoord zou zijn, maar vooral een effectief en sociaal rechtvaardig akkoord. In die zin heb ik het volle begrip voor landen als Bolivië die tijdens vorige tops stemden tegen wat op tafel lag, precies omdat het niet ver genoeg ging en op vele vlakken een stap achteruit...

 • door Alex Mulder op zaterdag 24 november 2012

  die zogenaamde "Klimaat-top" is een klucht ... een farce !!! Er is maar één groot probleem en dat is niet de opwarming , maar .... de kap ,dus vernietiging, van de regenwouden ! We kunnen bij wijze van spreken , als dat al mocht helpen , vandaag nog onze auto's op het schoot gooien . Die regenwouden , m.a.w. de longen van de aarde , zijn we helaas voor ALTIJD kwijt . Maar daar is weinig tramalant over .

  • door leop op maandag 26 november 2012

   Sinds de jaren 70 gebruiken we tropische houtsoorten. Meranti ramen vliegen de deur uit voor iets nieuws(bv poederlak aluminium;met overheidspremie) Dus politiek fout;denkfout. Het is niet regenwoud of opwarming;schakels van een biotoop die op grote schaal massaal ,kwaadwillig worden vernield.

 • door DonQuiSjotte op dinsdag 27 november 2012

  Waarom steeds die angsthazerij? Immers, de meeste burgers hebben het ondertussen wel door hoor hoe het zit ! Of zit hier een agenda/budget achter?

  Jullie begrijpen blijkbaar nog steeds niet dat het enkel om het geld gaat in deze wereld. Cap and Trade wel te verstaan plus de zovele andere taksen en winsten die gemaakt worden op de klimaathype. Met Global Warming, correctie, Climate Change, want de term werd snel gecorrigeerd toen de propaganda niet meer klopte met de werkelijkheid, dus met Climate Change, tracht men voor het eerst in de geschiedenis een Globale Taxatie af te dwingen. Zie de eerste verdragen van Kyoto en de andere riante summits. Het eerste wat men wou invoeren was harde restricties voor de arme continenten. Afrika is al eeuwen geplunderd, gekoloniseerd en nu gaat onze corrupte leiders de corrupte Afrikaanse regeringen nog es de wetten gaan opleggen hoe ze hun grondstoffen moeten afgeven. Gelukkig waren die niet van gisteren. Ik moest hard lachen toen ik het zag op TV.

  Stop dus met die 'de wereld is om zeep' mantra te verkondigen. Mochten bedrijven echt willen mee werken aan een groenere wereld zou men (politici, ifv bedrijven):

  - limieten zetten op overproductie

  - limieten zetten op grondstof verslindende goedkope wegwerp producten (in de jaren 70 gingen producten nog een paar decennia mee.) Gloeilampen begin vorige eeuw gingen 2-3000u mee, totdat Philips een consortium uitsprak zodat 1500u bij alle fabrikanten de max was. In Livermore brandt een oude gloeilamp al meer dan 100j, ondertussen hebben ze er al 2 webcams op versleten ! http://www.centennialbulb.org/photos.htm#anchor1234

  - limieten zetten op transporten de wereld rond die meer en meer gebeuren, bv. drukwerk wordt in China gedrukt en op de boot naar hier afgewerkt. Wagens worden aan de andere kant vd wereld geproduceerd met subsidies van hier (AUB!) Waarom niet in de landen zelf met arbeid van hier zonder dure milieuvervuilende transporten?

  - Cap and trade emmissiehandel stopzetten, het is een frauduleus banking systeem, een miljarden zwendel waardoor zwaar vervuilende bedrijven als Umicore dikke winsten kunnen maken door zogezegd goed bezig te zijn. De moderne milieu aflaten !

  Mocht men echt de klimaathype gaan onderzoeken, dan zou men snel merken dat:

  - Het volledige zonnestelsel al een tiental jaar bezig is met transformatie (genoeg Nasa bewijsmateriaal, desondanks de vele sites die alles terug trachten te ontkrachten)

  Planeten ondergaan volledige transformaties: (Mooi overzicht hier)

  - We start on Mercury, NASA's Messenger probe has recorded a stunning photographs, which reveal that Mercury raging violent magnetic storms, a large number of magnetic tornado incredible power. Most interesting of all, a statement which said that these storms extremely intensified in the last two years. James Slavin of NASA's Goddard Space Flight Center, said: "We did not expect such strong storms. With the tremendous confidence we can say that the Mercury global warming took hold. This proves to be something going on Mercury, the planet started to change dramatically.

  - The second planet in our solar system Venus: in the last thirty years, Venus' brightness is increased by a whopping 2500%. So Venus is 2500% brighter, changing the atmosphere of Venus, the planet produces much more energy, warmer than it was thirty years ago. As the warmer means experiencing global warming. Unbelievable!

  - The fourth planet SS Mars: In the last thirty years there have been clouds on Mars, not great, but before it never happened. Rising temperatures on Mars, began to melt ice on the poles of the planet, it is nothing but a global warming of Mars.

  - At Jupiter disappear its characteristic egg-shaped white spots. Great expert in this field Dr. Phillip Marcus says it is because of global warming 18 degrees of Jupiter. Also appearing huge storm on Jupiter, much stronger than they ever were before. Jupiter's moons Io over the last thirty years to 1000% more shine. Moon Europa also recorded a large increase in its brightness. NASA was quite surprised at the change moon Europa.

  - Saturn ring becomes thicker. On Saturn's poles appear strange auroras, which had never been on pole. Said Dr. JT Trauger one of the top experts from NASA. He also noted the global warming of the planet and increase the heat, especially around Saturn's equator.

  - Uranium 1986th vol. a dull, featureless planet. Today on the planet, mega-huge storms that are clearly visible Hubble telescope, and as orange spots. But that's not all the planets around the south pole appears something like whiteish ring.

  - Neptune is almost the same story as well as Uranus. The planet is much more brilliant, some strange white rings appear at the poles, which had never been on Uranus and Neptune. All this clearly indicates a major change of these two planets.

  - Also, Pluto, although it was relegated to the level of dwarf planet is experiencing tremendous changes, but I published a post earlier that says Pluto changes color. Photos, released by NASA show that Pluto is much redder than it was last several decades. Layman Pluto looks yellow-orange, but astronomers say that 20% redder than it was before.

  - Let's finish this trip on our Earth. On a planet of great changes are happening that are clearly visible. Global warming is also present as well as all the planets of the solar system. Melting the ice at the poles, sea level is dramatically increased. Strongly increased seismic activity on the planet, volcanic activity increases, the temperature is raised. Mega storms, hurricanes, typhoons, tornadoes, all this has dramatically increased. Heats up the bottom of the Pacific Ocean. This clearly indicates warming core of Earth.

  So this is evidence that the solar system, dramatic changes occur. Consider what it might mean for people on this planet. Because it is difficult to believe that these interplanetary changes have an impact only on increasing the brightness of planets, the planets, the temperature increase or change in magnetic properties of the planet. I think that these changes have a major impact on all living beings on this planet, here is the first evidence of my claims. The increase in the planet's temperature will definitely speed up the vibrations of molecules (all molecules vibrate, heat speeds up the process). To prove that this is already happening, and that the increase in temperature has an effect on people. In the last 100 years, has proven conclusively that the planet's temperature rises. Parallel with this fact, in the last 100 years of human development is a huge swing. People are in the last hundred years more advanced than ever before. Coincidence or cold, hard facts? Think about the answer to this question ...

  - Mars' ijskappen info: http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2003/07aug_southpole/ http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html

  Echter met skepp sites als volgende tracht men dit volledig te ontkrachten en bewijsvoering te minimaliseren. http://www.skepticalscience.com/global-warming-other-planets-solar-system-basic.htm

  It's the sun, stupid! Nooit iemand over nagedacht wat die 1000x grotere vuurbal op 8 minuten van de Aarde voor impact heeft? (los vh feit dat er andere cosmologische krachten ah werk zijn) Er wordt geen rekening gehouden met de anomale zonneactiviteit, alhoewel Nasa het reeds eerder aantoonde: http://www.sciencedaily.com/releases/2003/03/030321075236.htm

  - Dan zou de elite zich heel hard achter het probleem zetten, mochten zij echt de noodzaak er van inzien. Immers de arme burgers kunnen het probleem niet oplossen. Niet geld is het probleem. Verkeerde productie, consumptie en denkpatronen wel. Ifv het grote geld uiteraard.

  Ja het gaat hard fout met onze wereld.

  Ja er is een klimaatsverandering aan de gang, al zo lang als de aarde bestaat. Nee, het klimaat zal nooit stabiel zijn. Dat is een illusie die men ons hard opgedrongen heeft. Nothing ever changes... Integendeel, iedere seconde heeft op quantum en choas vlak een enorme impakt op onze toekomst. Je kan deze klimaatsverandering ook gerust als een koorts van onze planeet aanschouwing. Onze "hyper-moderne" beschaving is volledig de symbiose vergeten. Dat wij allen deel uit maken van een groter organisme, de aarde. Op zijn minst een ecologisch systeem, waarin wij de microben zijn van dit lichaam. De aarde is een energetisch systeem, maar keer op keer weigeren we dit te zien, het ego moet nog van hoog vallen...

  Ja, we consumeren teveel op een verkeerde manier, terwijl andere delen vd wereld nauwelijks kunnen overleven.

  Goeie en groene alternatieven voor energieproductie worden keer op keer gefnuikt en alternatieven die maar half renderen worden op handen gedragen, om de gevestigde voorzieningen op te waarderen. De auto op water is al 10 tallen keren heruitgevonden. Die op lucht ook. Om nog te zwijgen van andere vele exotische technologiën die achter slot en grendel duiken. Of opgekocht door olie multinationals (niet alleen olie, er zijn zoveel belangen in deze industrie takken) Het wil toch maar niet lukken om es een degelijk alternatief te bouwen he, hebben wij weer pech! Reeds in de jaren 1930 had men al auto's op water. Zelfs op electriciteit, met degelijk rendement, ontwikkeld in 1830! http://en.wikipedia.org/wiki/Water-fuelled_car http://inventors.about.com/od/estartinventions/a/History-Of-Electric-Vehicles.htm

  Groene brandstof is een zware misdaad tegen de mensheid omwille van de vele km² Amazone die gekapt worden, omwille van grond te gebruiken voor olie productie en niet voor voedsel (ook voedselspeculatie is schandalig) en omwille van het feit dat het terug een verbrandingsprincipe is.

  Nee, wij burgers moeten niet meer belast worden. Ja de bedrijven wel. Zij beslissen wat er in onze (wereld) winkels ligt. Burgers zijn met de handen gebonden. (vgl met economische crisis waar de banken lustig volledige landen uitzuigen, al jarenlang. Zelfs al komen de burgers hard in opstand voor het klimaat, (vgl met economische crisis in Spanje, Griekenland, alle EU landen etc,..) zelfs dan zou het niets helpen aan de klimaatsverandering.

  Dus stop met hypocriet te zijn en durf de echte schuldigen noemen.

  En laat me aub niet lachen met Dance for the Climate of Soep tegen armoede toestanden. Het helpt echt niet enthousiast te staan joelen op het strand dat de wereld om zeep is. Verstandig nadenken over de oorzaak, dat wel.

  Dan rest me nog de eugenetische mantra van 'Help We zijn met teveel' te ontkrachten. Nee dat zijn we echt (nog) niet! http://overpopulationisamyth.com/ In die optiek kan je Climate Change ook gerust in het eugenetica agenda plaatsen. http://en.wikipedia.org/wiki/Eugenics De bevolking overtuigen dat ze met teveel zijn. Wie dit claimt moet als eerste het goeie voorbeeld geven!

  Nu, ga maar op mijn kap komen zitten, om te vertellen dat deze feiten allemaal fantasie zijn en dat ik een klimaat ontkenner ben (ging bijna strafbaar feit worden, weet je wel). Halen jullie de kop maar es uit het zand!

  Wake up and smell the coffee. Big Money is in your head!

  Mvg

  • door DonQuiSjotte op dinsdag 27 november 2012

   Uranus ipv Uranium natuurlijk. Dit nog gevonden... http://www.spaceflightnow.com/news/n0411/10uranusweather/

  • door DonQuiSjotte op dinsdag 27 november 2012

   Article: Sun Blamed for Warming of Earth and Other Worlds

   Earth is heating up lately, but so are Mars, Pluto and other worlds in our solar system, leading some scientists to speculate that a change in the sun’s activity is the common thread linking all these baking events. Others argue that such claims are misleading and create the false impression that rapid global warming, as Earth is experiencing, is a natural phenomenon. While evidence suggests fluctuations in solar activity can affect climate on Earth, and that it has done so in the past, the majority of climate scientists and astrophysicists agree that the sun is not to blame for the current and historically sudden uptick in global temperatures on Earth, which seems to be mostly a mess created by our own species enz;...

   http://www.livescience.com/1349-sun-blamed-warming-earth-worlds.html

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties