Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Griekenland: werkloos zijn betekent letterlijk de dood

De economische crisis waar Griekenland nu al bijna drie jaar door geteisterd wordt, is misschien wel het hardst voelbaar in de zorgsector: steeds meer mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg en medicijnen omdat de overheid hen daarvan uitsluit. Werkloos zijn betekent voor sommigen letterlijk de dood. Ook dat is een gevolg van de door de trojka opgelegde besparingen.
donderdag 8 november 2012

Onderdeel van een van de bezuinigingspakketten in 2011 was een hervorming van de gezondheidszorg. Hiertoe behoorde onder andere de oprichting van de National Organisation for Health Care Provision. Dit moest een verzamelorganisatie worden van alle zorgverzekeraars in Griekenland, om de verwerking van premies en de betalingen aan dokters efficiënter en minder bureaucratisch te maken. In principe zouden de kosten van behandeling van Grieken met een zorgverzekering door de staat worden betaald aan de ziekenhuizen en apotheken. Binnen 45 dagen, zo luidde de afspraak.

Maar bij de omschakeling naar de National Organisation for Health Care Provision 'vergat' de staat om deze behandelingskosten aan de dokters terug te betalen: hierdoor is 800 miljoen euro aan achterstallige betalingen ontstaan. Om die reden besloten dokters en apothekers in september niet langer gratis medische zorg te verstrekken aan patiënten. Ook mensen die wel een zorgverzekering hebben zijn hier het slachtoffer van: apothekers en dokters accepteren enkel nog directe contante betalingen, anders word je botweg niet geholpen.

Bovendien leiden de achterstallige betalingen van de overheid ertoe dat apothekers en ziekenhuizen minder medicijnen inkopen omdat ze er zelf de financiële middelen niet toe hebben, waardoor ze ook weer minder medicijnen hebben om te verkopen. Dus ook al behoor je als Griek tot het selecte groepje dat zich wel dure medicijnen kan veroorloven, dan nog zou het zo kunnen zijn dat het ziekenhuis ze niet op voorraad heeft.

Social doctor's office

Met meer dan een kwart van de Grieken die werkloos thuis zitten, is ook het aantal Grieken met een zorgverzekering sterk afgenomen omdat zij zich dit simpelweg niet kunnen veroorloven. De Griekse staat voorziet na een jaar werkloosheid niet meer in de kosten voor gezondheidszorg, en alles moet dus uit eigen zak worden betaald. Meer dan 600.000 Grieken zouden zich nu al in die situatie bevinden.

De kosten van een behandeling tegen kanker, zoals chemotherapie of bestraling, lopen al gauw in de tienduizenden euro's. Zie dat maar eens op te hoesten als je werkloos bent. Voor mensen die aan kanker of een andere ziekte die dure behandeling vereist lijden, betekent werkloos zijn dus letterlijk de dood.

Als werkloze Griek ben je nu aangewezen op een zogenaamde social doctor's office: artsen die naast hun gewone shifts ook in speciaal opgezette klinieken werken, waar mensen gratis geholpen worden en medicijnen kunnen krijgen. Op de Griekse regering hoeft niet gerekend te worden: dokters waarvan bekend is dat ze niet-verzekerde patiënten helpen, mogen de kosten van behandeling uit eigen zak betalen. De medicijnen die in een social doctor's office gedistribueerd worden, zijn donaties van apotheken, farmaceutische bedrijven en zelfs van families van kankerpatiënten die overleden zijn.

Sinaasappel

De voorzitter van de Medical Association of Athens, George Patoulis, zegt dat veel van de behandelde patiënten in de social doctor's office eigenlijk dringend een operatie of andere behandeling in een ziekenhuis nodig hadden, maar dit niet konden betalen. “We hebben een brief gestuurd naar Andreas Loverdos, de toenmalige minister van gezondheidszorg, om dit probleem aan te kaarten. In zijn reactie stond dat niet-verzekerde Grieken niet geaccepteerd kunnen worden voor behandeling in het ziekenhuis als zij deze niet kunnen betalen”.

De gevolgen zijn schrijnend: een vrouw met een tumor die tot de grootte van een sinaasappel was gegroeid en door de huid heen scheurde, een man met tuberculose die pas behandeld kon worden als de social doctor's office het ziekenhuis betaalde en een vrouw die op het punt stond om te bevallen van een tweeling maar van het ene naar het andere ziekenhuis werd gestuurd omdat ze niet genoeg geld bij zich had.

Deze mensen konden nu nog terecht bij de social doctor's office, maar als de economische crisis in Griekenland nog lang blijft aanhouden, zullen de donaties van medicijnen alsmaar minder worden. De vraag is ook hoe lang de dokters het financieel en fysiek volhouden om uren naast hun gewone shifts te draaien; de kans is groot dat er op den duur steeds minder mensen geholpen kunnen worden.

Dokters roepen daarom op tot interventie en financiële steun van de Griekse regering, maar met een nieuw bezuinigingspakket op komst is die kans vrijwel nihil. Of hoe de economische crisis in Griekenland ook een humanitaire crisis aan het worden is...

Zoveelste bezuiniging

Woensdagavond 7 november is in het Griekse parlement gestemd over een zoveelste bezuinigingspakket, terwijl buiten tienduizenden Grieken aan de parlementsleden probeerden duidelijk maken dat het water hen al tot aan de lippen staat. Voorafgaand aan de stemming is er een algemene 48-urenstaking gehouden. Hoewel op de eerste dag van de algemene staking en ook eerder op de tweede stakingsdag de betogingen relatief rustig verliepen, kwam het die avond wel tot rellen en arrestaties en vielen er gewonden.

Dat alles mocht niet baten: met een nipte meerderheid (153 van de 300) is er vóór het bezuinigingspakket gestemd. Een bittere pil voor de Grieken, als je kijkt naar de ellende waarin ze zich gestort zien sinds het land onder druk van de trojka (Europese Commissie, Europese Centrale Bank en het IMF) bezuinigingsmaatregel na bezuinigingsmaatregel heeft moeten doorvoeren.

Deze besparingen moesten plaatsvinden om telkens een nieuwe tranche van financiële steun te ontvangen van de trojka. In tussentijdse rapporten wordt steeds gekeken of de gewenste besparingen wel voldoende zijn doorgevoerd, zo niet, dan blijft de geldkraan nog even dicht.

Zo gebeurde dat ook met de tranche van 31,5 miljard euro voor Griekenland, waarvan de uitkering sinds augustus is uitgesteld. Op 12 november komen de ministers van Financiën van de eurozone bijeen om nogmaals te kijken of het land dat geld nu wel waard is. De uitslag van de stemming van woensdagavond heeft waarschijnlijk een positieve invloed op de beslissing, in zoverre dat überhaupt positief kan zijn voor de Griekse bevolking.

Believer

Het Grieks bureau voor statistiek, Elstat, bracht op 2 november een rapport naar buiten over inkomen en armoede in 2011, in Griekenland en andere Europese landen. Om aan te tonen hoeveel mensen in armoede leven, gebruikt het bureau de zogenaamde risk-of-poverty rate: dit getal laat zien welk percentage van de bevolking het risico loopt in armoede te leven, omdat ze een inkomen hebben dat onder de armoedegrens ligt (die ligt op 6.591 euro per persoon per jaar).

Dat percentage is in Griekenland maar liefst 21,4 procent, een stijging van 1,3 procent ten opzichte van 2010. Dit komt neer op meer dan 2,3 miljoen Grieken. Binnen Europa ligt het percentage alleen in Bulgarije, Roemenië en Spanje hoger: respectievelijk 22,4, 22,2 en 21,8 procent. In België is de risk-of-poverty rate 15,3 procent volgens Elstat.

2,3 miljoen Grieken leven in armoede. Hierbij te bedenken dat de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede ontving, en Christine Lagarde onlangs nog een eredoctoraat kreeg uitgereikt van de KU Leuven voor haar leiderschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), smaken de door de trojka opgelegde bezuinigingen nog viezer.

“Met de overtuiging van een echte believer en de vooruitziendheid van een profeet zet ze stappen en spoort anderen aan dat ook te doen. Of zoals ze zelf Einstein citeerde: She learned from yesterday, lives for today, and hopes for tomorrow”, aldus vicerector Filip Abraham bij de uitreiking van het eredoctoraat aan Lagarde.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

16 reacties

 • door De Schepper op donderdag 8 november 2012

  En zeggen dat de Neo Ultra Liberale Nva het zelfde probeert. Afwachten , maar Voka is al agressief. Het pad wordt voorbereid nu alleen nog een grotere crisis... Maar als de mens wakker zal worden door de hebzucht van sommigen.. Niet te voorspellen.

 • door Tine Kalis op donderdag 8 november 2012

  Hoe komt het toch dat ik bij dit verhaal automatisch aan de NVA-beleidsnota voor Antwerpen moest denken. De grootste ontnuchtering is dat er dus wel degelijk mensen(?) bestaan die letterlijk over lijken gaan om hun ideologie door te drukken.

  • door Luc op donderdag 8 november 2012

   Het is niet alleen de NVA die fout zit, maar ook degenen die voor die partij gestemd hebben. Sie haben es gewusst

 • door Le grand guignol op donderdag 8 november 2012

  Allereerst wil ik er voor de duidelijkheid op wijzen dat mijn reactie geen verwijt is aan het adres van Leonie Hogervorst, de auteur van bovenstaand artikel, temeer omdat ik het ten zeerste apprecieer dat ze de bovenstaande feiten en inzichten - 'an inconvenient truth' - tot bij de lezers van DWM brengt. Echter, wanneer ik het volgende zinnetje lees beginnen mijn tenen lichtjes te krullen: "Of hoe de economische crisis in Griekenland ook een humanitaire crisis aan het worden is...".

  Op 2 november 2011(!) kopte Knack: "Athene staat op de rand van een humanitaire crisis" (cf. http://www.knack.be/nieuws/buitenland/athene-staat-op-de-rand-van-een-humanitaire-crisis/article-4000000136437.htm ). Ondertussen is de situatie in Griekenland zienderogen verslechterd. Met dien verstande verkeert Griekenland reeds enige tijd in een humanitaire crisis en het is belangrijk dat we dit ook zo duiden. We kunnen met andere woorden niet zeggen dat de economische crisis ook een humanitaire crisis aan het worden is; het is reeds een humanitaire crisis. Dit maakt de 'unconvenient truth' nog heel wat ongemakkelijker, omdat het ons met de neus op de feiten drukt. Anno 2012 staat de Europese bevolking toe dat de bevolking van een van de lidstaten letterlijk en figuurlijk kapotgemaakt wordt.

  Gisteren noemde Bea Cantillon het terugschroeven van de uitkeringen voor langdurig werklozen door de regering Di Rupo "misdadig" (cf. http://www.knack.be/nieuws/belgie/uitkeringen-voor-langdurig-werklozen-terugschroeven-is-misdadig/article-4000204056405.htm ). Mijns inziens heeft ze het bij het rechte eind. Wanneer we eenzelfde waardeschaal op Griekenland toepassen dan sta ik met mijn mond vol tanden en kan ik geen begrip vinden dat de erbarmelijke toestand van de Griekse bevolking kan verwoorden. Het beleid van de Griekse regering, maar net zo goed van de trojka, is een misdaad tegen de menselijkheid. Naar mijn mening is het de hoogste tijd dat de Europese Commissie ter verantwoording geroepen wordt. Het beleid van de trojka verergert de situatie en dat niet alleen in Griekenland: het dogmatisch vasthouden aan een stringente bezuinigingslogica in functie van een onophoudelijk streven naar competitiviteit en concurrentiekracht - lees: winstmaximalisatie en kapitaalaccumulatie ten voordele van een businesselite - gaat gepaard met een afschuwelijke minachting voor de mensenrechten. Ik wens dan ook - nogmaals - te refereren aan een passage in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

  "Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens; Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde (sic) om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie (sic) en onderdrukking [...]" (cf. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf ).

  Wel, die periode waarbij mensen gedwongen worden toevlucht te nemen tot opstand tegen tirannie en onderdrukking is aangebroken; ze is zelfs al een tijdje bezig. Zie bijvoorbeeld naar Griekenland, Spanje, Portugal,... waar de tirannie het verzet hardhandig de kop indrukt. Aansluitend wil ik ook de lamlendigheid van het Europese Parlement aanklagen omdat 'onze' goedbetaalde Europese volksvertegenwoordigers niet alleen weigeren om hun mandaat als volks-vertegenwoordiger op te nemen, maar het zelfs vertikken om een motie van afkeuring jegens de Europese Commissie in te dienen. Waar ligt de grens?

  Het is tijd voor (Europese) actie en verzet, maar bovenal is het tijd om daadwerkelijk onze ogen te openen en opnieuw mens(en) te worden: dit is geen humanitaire crisis in wording dan wel een flagrante schending van de mensenrechten; een misdaad tegen de menselijkheid. Laat ons er dan a.u.b. ook naar handelen: samen sterk!

  • door An op zondag 11 november 2012

   "Naar mijn mening is het de hoogste tijd dat de Europese Commissie ter verantwoording geroepen wordt" Daar is het veel te laat voor! Via het ESM heeft eu zichzelf uitbreiding gegeven van bevoegdheden. Bevoegdheden waar zelfs de PARLEMENTEN van de lidstaten GEEN ZEG meer in hebben. Maw: het geldverslindend, bureaucratisch en dictatoriaal gedrocht eu kan ELKE staatskas van ELKE lidstaat LEEGPLUNDEREN zonder ENIG VERZET van gelijk wie....totale machtscontrole is al van in het begin de opzet geweest en dankzij in scene gezette crisissen bereiken ze hun doel... Geen rechtbank is bevoegd om dit gedrocht tot de orde of ter verantwoording te roepen...onaantastbaarheid, DAT hebben ze zich geniepig EN met medeplichtigheid van de nationale politici toegeëigend! Dat hebben ze mooi uitgekiend EN verzwegen voor de massa, nog steeds! Nu is het aan de massa om te voorkomen dat wij de volgende zullen zijn die naar de slachtbank geleid worden, echter...een neutraal burgerinitiatief dat de verantwoordelijken van de huidige rampzalige toestand, veroorzaakt door jarenlang wanbeheer in België, wil dagvaarden heeft totnogtoe 134 deelnemers weten te bereiken die bereid zijn om via collectieve dagvaarding en eenmalige bijdrage naar keuze ons zelfbeschikkingsrecht en soevereiniteit op te eisen: (de macht bij het VOLK, zoals het hoort in een democratie)..134 van de 11 MILJOEN!! Een veroordeling van de belgische staat kan het startschot zijn om in andere europese landen gelijkgezinden te verenigen om als EEN VOLK, SAMEN deze schandelijke dictatuur dat eu is op te ruimen voor we slaven zijn van een elite die letterlijk over lijken gaan! Het is naar mijn mening de enige, geweldloze weg naar echte democratie, waarbij het welzijn van de 500 miljoen europeanen prioritair wordt, zoals het HOORT! Het alternatief zijn Griekse toestanden en wees maar zeker: de eerste dode door lynchen komt eraan, deze toestand kan niet blijven duren en het staat ons, Belgen ook te wachten! Neem daarom ook deel en verspreidt de website: http://www.actiopopuli.be/

 • door Bart Indigno op donderdag 8 november 2012

  Aangezien "wij" Europeanen twee van de drie troika-leden leveren, met name de ECB- en E-vertegenwoordigers, gebeurt dit schrijnend onrecht in onze naam. Daar ben ik afwisselend moedeloos, beschaamd en woedend om. Wie niet ziet dat het Griekse recept weldra ook hier aan de orde is, is blind - en doof, want ik herinner me levendig hoe ik Reynders letterlijk dezelfde 5 punten van besparing hoorde debiteren als wat er toen in Griekenland voorlag. Privatiseer alle rusthuizen en dat soort geweldige ideeën. Ik zou zeggen dat mijn verstand te klein is om te begrijpen dat we dit allemaal laten gebeuren, als ik niet beter wist. Het volstaat om de klassieke vlaamse pers te vergelijken met de Wereldmorgen om te weten dat we dom en braaf gehouden worden. De massale protesten in het zuiden van Europa leiden in die klassieke pers over het algemeen tot ofwél geen bericht, ofwel een fotoreeks zonder duiding met maximaal molotov-hegalte, en in het allerbeste geval in een Belga-blurb die overal gekopieerd wordt, nog steeds zonder noemenswaardige duiding. De Wereldmorgen is een verademing, proficiat en bedankt aan iedereen die bijdraagt. Wij zouden de Grieken (en al de anderen) die "hulp" (een lening om leningen mee af te betalen en banken te herkapitaliseren) niet mogen geven, en zij zouden ze niet mogen aannemen. Hoog tijd om onze schijndemocratie los te koppelen van het neoliberale project.

  • door FDM op vrijdag 9 november 2012

   Inderdaad, de Wereldmorgen is een verademing in vergelijking met de klassieke pers. Ik ben echt geen rooie rakker, maar lees wel graag zowel de "rechtse" als "linkse" litteratuur. Wat ik echter wel een beetje mis is een nuchtere verslaggeving van hoe de 'Politieke Islam' - en ik zeg wel degelijk de "Politieke Islam" - zoal tekeer gaat in landen waar zij in de meerderheid zijn. Dat is vaak nog erger dan wat er nu in Griekenland gebeurt. Deze landen maken toch ook deel uit van de Wereldmorgen. En voorlopig nul op het request - of heb ik iets gemist?

 • door MauriceT op vrijdag 9 november 2012

  Een opmerking van secundair belang, maar toch: waarom staan hier Engelse termen als "social doctor's office"? Is onder druk van het IMF het Engels misschien een officiële taal in Griekenland geworden? Of doet men gewoon niet de moeite om dit soort termen te vertalen uit een Engelse tekst?

 • door aronjaco op vrijdag 9 november 2012

  Bij het lezen van dit alles geraak ik in shock. Hoe kan zoiets gebeuren in Europa ??? Laten wij dat gebeuren !!! De verantwoordelijken moeten een eerlijk proces krijgen en eerlijk bestraft worden. Verkrachting van de mensenrechten !!! Hoe kunnen we onze verontwaardiging weerklant laten vinden ??? Dit is geen ver van mijn bed show ; dit kan ook voor velen hier bij ons de nabije toerkomst zijn. Europa de Sahel van het noorden. Wie kan die dingen op TV krijgen ??? Dit is informatie die aan iedereen moet verstrekt worden, op basis van correcte onderzoeksjournalistiek. Ik ga in elk geval dit artikel laten kennen aan al mijn kontakten.

  • door An op zondag 11 november 2012

   Op tv krijgen? Maar beste, dat wordt niet toegestaan!! Of denk je nu werkelijk dat onze nationale politiek hiervan niet op de hoogte is?! Die doen vrolijk mee!!! Wist je trouwens dat 80% van onze wetten al gedicteerd wordt door eu?? Dat de nationale politiek handig gebruik maakt van de zondebok eu waar ze zich kunnen achter verschuilen als lafbekken zodat ze de bevolking maatregelen door de strot kunnen rammen zonder zelf in het vizier te komen of de verantwoordelijkheid/schuld op zich te nemen of imago beschadiging op te lopen? Puur volksverlakkerij, bedrog en leugens! Hoe dikwijls hebben we gehoord in de media: "moet van europa? Wetten die europa oplegt?" En hoevelen weten dat europa geen wetten KAN opleggen maar een adviesorgaan is dat enkel RICHTLIJNEN kan geven? PUUR BEDROG om mensen wijs te maken dat eu bepaalt, tot......ESM, ervoor waren ze al onaantastbaar en ONdemocratisch want geen enkele is verkozen. Met ESM hebben ze hun dictatoriale macht nog uitgebreid zodat alleen een revolutie hun macht nog kan breken. Enkele links over ESM: http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.htm

   http://www.courtfool.info/nl_ESM_Staatsgreep_in_17_landen.htm

   Daarom is het belangrijk om deel te nemen aan http://www.actiopopuli.be/ om kleinschalig in eigen land te beginnen om in een later stadium de eu-dictatuur aan te pakken, voor het te laat is....

 • door Mysjkin op vrijdag 9 november 2012

  Volgens eurostat bedraagt het aantal mensen dat het risico loopt in armoede te leven in Griekenland 31%. Voor België bedraagt dit 21%. Dit wordt gemeten door het aantal mensen te tellen dat een inkomen heeft dat minder bedraagt dan 60% van het nationaal mediaaninkomen. Dit vind ik geen goede wijze om de evolutie van de armoede te meten aangezien in deze crisis het mediaaninkomen ongetwijfeld ook is gedaald. Dit percentage geeft dus geen goede indicatie van de werkelijke daling van de levensstandaard. Dat blijkt ook uit de cijfers: in vergelijking met 2008 is dit percentage gestegen van 28,1 naar 31%. Een minder sterke stijging dan men zou verwachten in zo'n crisis. Een verder bezwaar is ook dat het armoederisico geen rekening houdt met de 'diepte' van de armoede. Hiermee bedoel ik dat er een groot verschil is tussen een inkomen hebben dat 59% onder de armoedegrens ligt en een inkomen dat 30% onder de armoedegrens ligt. Een betere manier om armoede te meten vind ik materiële deprivatie. Ik citeer (eurostat):

  "The collection "material deprivation" covers indicators relating to economic strain, durables, housing and environment of the dwelling. Severely materially deprived persons have living conditions severely constrained by a lack of resources, they experience at least 4 out of 9 following deprivations items: cannot afford i) to pay rent or utility bills, ii) keep home adequately warm, iii) face unexpected expenses, iv) eat meat, fish or a protein equivalent every second day, v) a week holiday away from home, vi) a car, vii) a washing machine, viii) a colour TV, or ix) a telephone. "

  Als we deze gegevens voor Griekenland bekijken zien we een ander beeld. In 2008 bedroeg dit percentage 11,2%, in 2011 15,2%. Een substantieel grotere stijging dus dan die van het armoederisico. In België bleef dit percentage voor dezelfde periode vrijwel constant (2008: 5,6%, 2011: 5,7%). Ook ter vergelijking: Bulgarije (35%), Letland (30,9%), Litouwen (18,5%), Hongarije (23,5%) en Roemenië (29,4%) overtreffen Griekenland nog steeds ruimschoots wat betreft materiële deprivatie. Verhalen uit die landen treffen we echter nauwelijks aan in de media, dit wordt blijkbaar als 'normaal' beschouwd. IJsland dat de voorbije jaar thans ook af te rekenen had met een loodzware fnanciële en economische crisis, en IMF hulp nodig had, heeft het laagste percentage materiële deprivatie in de data van eurostat: 2,1%

  Voor de data zie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/data/tables

  • door Mysjkin op vrijdag 9 november 2012

   'IJsland dat de voorbije jaren...' moet dat zijn.

 • door FDM op vrijdag 9 november 2012

  Lees even het boek van Kevin Dutton; "The Wisdom of Psychopaths" . Binnenkort verschijnt ook de nederlandse vertaling van dit werk onder de titel "De Lessen van de Psychopaat". Verder aan te raden: "Snakes in Suits - when psychopaths go to work" en "Without Conscience" Van Robert D. Hare. Vergeet verder ook niet "Hoe Durven Ze" van Peter Mertens en "Iedereen Doet Het" van Michel Maus. Zo dicht bij huis en. . . er gebeurt Niks, maar dan ook NIKS!!! Vergeet dus je illusies, stop met zagen en klagen, ook met boeken en artikels lezen en zie dat je je eigen vel kan redden; iemand anders immers zal het niet doen, ook niet de politiekers - van welke kleur ook - die vooral hun eigen postje verdedigen, noch de religieuzen en de potentaten. Intriest, maar realiteit! Veel geluk!

  • door Rick op vrijdag 9 november 2012

   inderdaad een goede raad ... alleen schuif je zo ook weer een eindje op in de richting van de psychopaten in kwestie ...

 • door Paul Stuyck op vrijdag 9 november 2012

  Griekenland kan zichzelf voor een groot stuk redden zonder de bevolking zo diep te treffen. Dat het eerst het geld van de rijken terughaald en belastingen heft op de kerk. Het is zo simpel de hete brei door te schuiven naar Europa. De Griekse regering doet zelf niets om deze situtatie aan te pakken.

 • door Weber op vrijdag 9 november 2012

  de zin "Of hoe de economische crisis in Griekenland ook een humanitaire crisis aan het worden is..." is volledig achterhaald en duidelijk geschreven zonder werkelijke kennis van de realiteit. Ik ben het helemaal eens met Le grand Guignol, het is tijd voor aktie en verzet!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties