Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Twee leerrijke grafieken over winsten en belastingen

De lonen en de investeringen groeiden tussen 2001 en 2011 net iets minder snel dan het BBP. De uitgekeerde dividenden daarentegen stegen dubbel zo snel als het BBP. In diezelfde periode halveerde het effectieve belastingtarief voor vennootschappen. "Ik begrijp niet hoe het VBO, Voka, Bertrand en co tot hun maandenlang aangehouden klacht over de zware belastingdruk komen", schrijft Dirk Van der Maelen.
maandag 5 november 2012

Hieronder vindt u twee interessante grafieken. De eerste toont de evolutie van de winsten, vennootschapsbelasting en effectieve belastingsvoet van en voor ondernemingen op basis van cijfers aangeleverd door Itinera.

De tweede geeft de evolutie weer van uitgekeerde dividenden, investeringen en verloning van werknemers door en van ondernemingen op basis van cijfers van Nationale Bank.

DeWereldMorgen.be

DeWereldMorgen.be

Twee conclusies wat betreft belastingdruk, investeringen en uitbetaalde lonen.

1. Belastingdruk voor bedrijven.

Een mens zou beginnen denken dat VBO, Voka , Bertrand en cie aan de champignons zitten. Ik neem aan dat ook zij de cijfers van Itinera kennen en begrijp niet hoe ze tot hun maandenlang aangehouden klacht over de zware belastingdruk komen.

De cijfers – die Itinera heeft verzameld, dus zeker geen verdachte bron in deze – liegen er niet om.

De winsten stegen uitgedrukt in verhouding tot het BBP tussen 2001 en 2009 van 18 procent naar 27 procent en de belastingsopbrengst uitgedrukt in verhouding tot datzelfde BBP zakte in diezelfde periode met één vol procentpunt van dit BBP ofte meer dan 3 miljard euro.

Deze daling van de belastingen blijkt ook uit de daling van de effectieve belastingvoet die werd gehalveerd van 19,9 procent tot 9,8 procent.

Je leest het beste lezer goed: in 2009 betaalden de bedrijven gemiddeld 9,8 procent belasting op hun winsten!

Het verhaal wordt nog straffer. Die 9,8 procent is een gemiddelde. Weet dat de vijfhonderd grootste bedrijven in België samen 52 miljard euro winst maken en daarop ongeveer 5 procent belastingen betalen. En het kan nog straffer: de supergrote bedrijven als Inbev, Electrabel,… betalen bijna geen belasting.

Vergelijk die 9, 5 of quasi 0 percent eens met het percentage dat een werkend tweeverdienersgezin betaalt aan belastingen. Dat is een paar keer meer dan wat vennootschappen betalen. En dan komt die Bertrand Di Rupo van marxist uitschelden als ideeën als een meerwaardebelasting geopperd worden. Dan komen VBO en Voka jammeren dat de regering de ondernemers niet respecteert.

Niet respecteren durven ze stellen! Kent er iemand een inkomensgroep die de laatste tien jaar zijn inkomen in verhouding tot het BNP met één derde zag stijgen en effectief de helft minder belastingen betaald heeft? Zo is er maar één groep: die van de vennootschappen.

2. Wie geniet van de gecreëerde toegevoegde waarde?

In de tweede grafiek schets ik vanaf het jaar 2001 de evolutie van de uitgekeerde dividenden, de verloning voor werknemers en de investeringen.

Wat leert de grafiek ons?

De evolutie van de investeringen en de verloning van de werknemers (inbegrepen de sociale bijdragen) blijft tussen 2001 en 2011 net onder de groei van het BBP. Een totaal ander beeld krijgen we als we kijken naar de evolutie van de uitgekeerde dividenden. Die stegen in de beschouwde periode met 72 procent wat bijna dubbel zo veel is dan de groei van het BBP.

Als we situatie zouden bekijken op 2009 dan zijn de verhoudingen nog schrijnender: + 32 procent voor investeringen, + 39 procent voor de lonen maar + 130 procent voor de dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Samengevat moeten we voor de voorbije tien jaar concluderen dat de winsten van de bedrijven in absolute cijfers bijna zijn verdubbeld en hun effectief belastingtarief gehalveerd. Die winsten zijn vervolgens vooral naar de aandeelhouders gegaan en veel minder naar werknemers en investeringen.

Om hun concurrentiekracht te verbeteren kunnen ondernemingen beter wat korten op de toch wel zeer hoge dividenduitkeringen van de voorbije tien jaar – kort gezegd minder winst uitkeren - en meer investeren. Maar dat geluid horen we niet bij VBO, Voka en consoorten. Dat is het soort van inleveringen waar ze in die kringen niet willen van horen. Dat kennen we maar al te goed. Hun devies is dan: sterk optreden tegen de zwakken en zwak tegen de sterken.

Dirk Van der Maelen is kamerlid sp.a

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

45 reacties

 • door tom behets op maandag 5 november 2012

  Allen tegen DE bedrijven!

  Misschien is het interessant een overzicht te krijgen van die bedrijven die weinig betalen ipv een gemiddelde te nemen en iedereen te beschuldigen. Ik heb een eenmanszaak en betaal mooi 56%. Maar ja, bedrijven zijn de profiteurs!!

  • door frederic op maandag 5 november 2012

   Klopt wat je zegt. Men moet gaan naar enerzijds een afschaffing van notionele intrest en andere gunstmaatregelen waar vooral de grote bedrijven van profiteren. Daarnaast is het aangewezen op belastingskortingen te geven aan kleine bedrijven( eenmanszaken, kleine bvba's) alsook aan startende ondernemers. Voor mij zijn niet DE bedrijven profiteurs, enkel die grote bedrijven die op hun enorme winsten belachelijk weinig betalen.

   • door Billy Tcherno op maandag 5 november 2012

    Het zijn wel die grote bedrijven die approx. 50% van de jobs genereren. Jaag ze gerust weg, maar wees niet verbaasd dat de jobs mee verdwijnen

    • door Patrick C op donderdag 8 november 2012

     Heb je het over die grootste bedrijven? (Ik heb de Tends Top5000 niet gekocht omdat het voor mij een te dure en nutteloze investering is. Ook al zou ik daar een stapel statistiekjes kunnen uit brouwen, ik zou er geen cent op vooruitgaan.) Soit. Uw bewering mag dan wel grosso modo juist zijn, maar dat maakt de perversie en de ongelijkheid niet kleiner. Terwijl die bedrijven als economische entiteiten amper belasting betalen zijn het wel hùn werknemers die dat voordeel mogen helpen bijpassen. En het zijn ook die werknemers die voor het overgrote deel van de winst zorgen die wegvloeit naar aandeelhouders die zich blijven verrijken zonder in de investeringen te voorzien die werkgelegenheid zouden kunnen behouden of bijscheppen. De managers die voor die dividenden moeten zorgen worden voor hun bijdrage daaraan rijkelijk vergoed. Of ze nu een paar honderd of een paar duizend werknemers in de werkloosheid drijven raakt hun koude kleren niet - of eigenlijk wél, zij dat doen immers om ook hun eigen verloning en bonussen veilig te stellen (en in geval van bedrijfssluiting strijken ze nog eens riante ontslag- of uitstapvergoedingen op en zitten ze gegarandeerd geen dag in de werkloosheid). Last but not least: het zijn ook die bedrijven die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor massale ontslagen zorgen, ondanks de disproportionele belastingsvoordelen die ze genieten - en in sommige gevallen zelfs na het jarenleng binnenrijven van honderdduizenden of miljoenen aan subsidies. Uw argument komt eigenlijk neer op chantage van werknemers en overheid. Een ondergrens vastleggen aan het aandeel van de winst (na belasting) die naar investeringen of naar een aparte "spaarpot" moet gaan zou m.i. geen slecht idee zijn om eens grondig over na te denken. Overigens moet er ook maar eens heel grondig nagedacht worden over de rol en het statuut van onze toppolitici en hun kabinetten, Ook daar zijn wat schoentjes niet op maat van de voetjes die ze hebben. Het sprookje indachtig kan iedereen voor zichzelf conclusies trekken :-).

  • door Christ'l Van der Paal op maandag 5 november 2012

   ik denk dat de polarisatie toch ook uit de andere hoek komt. moesten de werkgeversorganisaties niet constant in de aanval gaan tegen de loontrekkenden (loonlasten te hoog), dan zou dat andersom ook niet nodig zijn. maar 't is waar ... 't is crisis voor iedereen en de gewone bedrijven zijn volgens mij mee de dupe van de grote bedrijven die steeds naar loonmaximalisatie streven ipv een eerlijke winstmarge als norm te nemen. ik zeg al langer dat de kleinere zelfstandigen dezelfde strijd voeren als de gewone werkende medemens. 't is dus zaak de krachten te bundelen en niet om in een verhaal van 'wij-zij' te vervallen.

  • door froels op maandag 5 november 2012

   56% ?

   Hoe kunt u nu 56% belastingen betalen, de maximale aanslagvoet voor bedrijven is 34. Voor KMO's is er nog een lagere aanslag. Hoe zit het bij u?

   • door Polri op dinsdag 6 november 2012

    56%

    @ Frank Roels

    Lees toch eens gewoon wat die persoon zegt. Hij heeft een 'eenmanszaak', dat is dus geen 'vennootschap'. Hij wordt dus belast op basis van de tarieven van de personenbelasting. Tel daarbij de sociale bijdrage die hij driemaandelijks moet betalen en daarbovenop nog de lokale belastingen (gemeente & provincie) en je komt makkelijk aan 56%.

    Tussen haakjes: het is helemaal niet juist dat het maximale tarief voor vennootschappen 34% is. Daar komt immers nog de roerende voorheffing van 20% bovenop op het moment dat je het dividend effectief uitkeert aan de aandelhouders.

   • door Lawrence op dinsdag 6 november 2012

    De 34,99% is op netto winst. Tel daarbij verworpen kosten van bvb auto, beroepskledij, boetes allerhande, BTW op brandstoffen enz. 56% is nog weinig als ik naar mezelf kijk.

 • door eric op maandag 5 november 2012

  als de winsten stijgend zijn vanwaar komt de huidige golf aan falingen van ondernemingen, iets klopt niet

  • door robbie op maandag 5 november 2012

   Multinationals zuigen alle meerwaarde uit de werknemers en kleine kmo's . Ook de "dienstverlening" (monteurs, mekaniekers, lassers, HR, elektriciteitswerken, poetsdiensten, onderhoud, ...)moet steeds aan scherpere prijzen gebeuren door de concurentie op de markt. Onze industrie is sinds de jaren 70 enorm geslonken, maar overgenomen door de "dienstverlening", waar concurentie uitgespeeld word door de "industrie". Hierdoor zal de mulitnational, of andere grote bedrijven meer winst genereren, die enkel dient om de aandeelhouder nog meer uit te keren. De oplossing is dat deze winsten/meerwaarde terug naar de bevolking komt( zowel werknemer en kleine ondernemer) door een eerlijke herverdeling.

  • door froels op maandag 5 november 2012

   Eenvoudig: de enen maken steeds meer winst, enkele andere worden doodgeconcurreerd. Nog opletten: de meeste falingen zijn heel kleine bedrijven, met soms 1-2 personeelsleden (zie RVA). De grote bedrijven gaan niet failliet; of ze worden gered door de overheid (General Motors bvb; Dexia bank...). Daarom zou het logisch zijn als de bedrijven elkaar zouden helpen, met een solidariteitskas. Zoals loon- en weddetrekkenden. Maar bedrijfsleiders geloven in de concurrentie, dus falingen vinden ze gezond: de sterksten overleven.

 • door ohnny op maandag 5 november 2012

  bestaat maar 1 woord voor:hebzucht!

 • door Billy Tcherno op maandag 5 november 2012

  Het is nogal naïef van de auteur om de termen winst en dividend door elkaar te haspelen. Daarenboven is het niet omdat een bedrijf winst maakt het ook dividenden uitbetaalt, of omgekeerd. Ten laatste mag het toch wel vermeld worden dat de dividenden op zich nog eens 25% belast worden

  Het is helaas weer eens kort door de bocht

  • door froels op maandag 5 november 2012

   Het klopt dat niet de volledige nettowinst wordt uitgekeerd; en soms zelfs dividenden uit de reserve, zonder winst in dat quartaal. De Nat Bank, waaraan de grafiek is ontleend, zal wel preciseren hoe ze precies berekend hebben. In elk geval gaan de profits niet naar de personeelsleden noch de klanten, want dan zou het geen nettowinst zijn. 25% belast? behalve met strips: 15%. Maar bijna niemand die werkt betaalt zo weinig op zijn personenbelasting. 25 is de laagste schijf. Bovendien is deze 25% bevrijdend, dus ze wordt neit bijgeteld bij andere inkomsten. Iemand met hoge inkomsten betaalt op dividenden evenveel als iemand op de armoedegrens (maar die heeft geen aandelen).

   • door Billy Tcherno op dinsdag 6 november 2012

    Di Rupo I heeft de strips op aandelen geschrapt, daarenboven zijn er slechts een beperkt aantal bedrijven die met strips noteren. 25% is evenwel de belastingen op de dividenden, dus na de regulier 34% vennootschapsbelasting. Zonder optimalisatie, die wel gebeurt, is dat 59% in totaal. En merk op, ook in de personenbelasting zijn er uitzonderingsregels, uitzondering op de uitzonderingen, zodat de effectieve taxrate veel lager is dat de theorie.

    De NBB cijfers is op basis van de balansen, je kan dus niet afleiden uit deze cijfers waar de winst vandaan komt, e.g. uit het resultaat of de reserves. En sinds wanneer zou winst naar klanten of werknemers moeten gaan? Het maatschappelijk doel van een vennootschap is om de winst te maximaliseren voor zijn aandeelhouders

    Heel veel kosten - lees : kosten posten die afgunst opwekken - zijn niet meer, of niet meer 100% aftrekbaar, sinds jaren, en worden daarenboven nog eens doorbelast bij de bedrijfsleider in personenbelasting. Het is naief te denken dat "management vennootschappen" nog interessant zijn, in tegendeel. Je betaalt evenveel belasting, en elk "gepercipieerd" voordeel wordt persoonlijk afgestraft/afbelast.

    Het is wel zo dat de lage effectieve belastingsvoet van grote bedrijven het gevolg is van absurde toestanden met de notionele interest aftrek of optimalisatie op internationaal niveau, want opnieuw, laat ons niet naief zijn, ook in de andere landen gelden vergelijkbare "regels" voor vennootscshappen zodat je gerust kan spreken van een directe en harde concurrentie tussen landen om kapitaal en know-how aan te trekken. Bovendien is het gebruik van dergelijke constructies, regels,... niet onwettelijk, en zal een bedrijf gewoon "rondshoppen" tussen de verschillende landen....

    • door Patrick C op donderdag 8 november 2012

     [Citaat] "Het maatschappelijk doel van een vennootschap is om de winst te maximaliseren voor zijn aandeelhouders." Winstmaximalisatie voor de aandeelhouders is een maatschappelijk doel? Hebt u de "g" van "geen" niet per abuus laten vallen? Neen dus. U schrijft immers "En sinds wanneer zou winst naar klanten of werknemers moeten gaan?" U bedoelt, vermoed ik, nettowinst? U wijst elke maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedriijven af? Als het over KMO's gaat, dan houdt uw bewering geen steek. Zonder een minimum aan maatschappelijk engagement overleeft een KMO niet lang. Elke goedgerunde KMO zal toch een deel van zijn nettowinst wel degelijk terug in de onderneming stoppen. De echte miserie begint pas wanneer externe managers hun klauwen in zo'n bedrijven slaan. Maar laten we ons beperken tot de grote bedrijven. Die geven weinig blijk van maatschappelijke betrokkenheid omdat daar inderdaad "winst [te] maximaliseren voor zijn aandeelhouders" de regel en het einddoel is, ondanks wat de betrokken managers zonder verpinken in de media durven verklaren (of net niet kunnen omdat hun hoofdzetel hen dat vebiedt, op straffe van royering). [Cit.] "(...) ook in de andere landen gelden vergelijkbare "regels" voor vennootscshappen zodat je gerust kan spreken van een directe en harde concurrentie tussen landen om kapitaal en know-how aan te trekken. Bovendien is het gebruik van dergelijke constructies, regels,... niet onwettelijk, en zal een bedrijf gewoon "rondshoppen" tussen de verschillende landen...." Zeer juist. Er bestaan voldoende voorbeelden van hoe multinationals zich van "hun maatschappelijke taak kwiijten". In die mate zelfs dat ze regeringen vleugellam maken, landen omver doen vallen, dictaturen installeren, kleine landjes (als het onze) opkopen en onder mekaar verdelen... Verdeel en heers. Er zijn er veel op te sommen die, in het verleden en vandaag, elke wettelijheid gewoon straffeloos met de voeten treden. Overigens, "niet onwettelijk" betekent nog altijd niet "maatschappelijk correct of rechtvaardig". Dat is dan weer zogezegd tot de verantwoordelijkheid van de politici. Maar misschien vindt u die laatste begrippen verouderd of niet terzake doen? Wat u met "Heel veel kosten - lees : kosten posten die afgunst opwekken" bedoelt is me ook niet echt duidelijk...

     .

  • door svdl op maandag 5 november 2012

   - reële belastingsvoet daalt omgekeer evenredig met de magitude van het bedrijf (in regel). -15% man! Al gehoord van maandelijkse dividentuitkering? -Uzelf dan nog eens inschrijven als 'laagbetaalde' werknemer (CEO) van u weigen bedrijf, net genoeg om wat sociale voordelen mee te pikken, maar niet te veel zodanig dat u zelfs uw huis, uw bureau uw auto, uw "werk"-kleding, uw bureauartikelen (PC etc...) kan laten betalen door uw bedrijf. - Vermits u dan nog uzelf een lager loon geeft dan wat u eigenlijk opsoepeert (dankzij uw constructie), betaalt u heel weing RSZ en al heel weinig gemeentebelasting aangezien uw personenbelasting ook al minimaal zal zijn. Enfin... uw constructies zijn een parasitaire kwaal!

   Dit is een typische constructie voor Topmanagers in grote bedrijven, verweven in aandeelhouderschap.

   Over een aandere boeg: De kleine zelfstandige, de eenmaszaken, de ambachten en de heel kleine bedrijfjes, moeten beseffen dat ze in heel die retoriek "tegen belastingen" zelf de pineut zijn. Het is namelijk zo dat al die belastingconstructies inderdaad niet voor hun gemaakt zijn (zie eerste regel van deze reactie), maar in tegendeeel hun marktpositie zwaar ondergraven door de gunstbelastingsregimes voor de megabedrijven/ultinationals. Laat u als kleine zelfstandigen, niet voor de kar van uw grote concurent spannen, net zoals Unizo zeer bedriegelijk doet. In financiele quota gezien, is er in het huidige klimaat een objectief bondgenootschap tussen zelfstadigen, eenmanszaken en kleine bedrijfjes enrzijds en de grote hoop werknemers anderzijds (ten spijt van de dagdagelijks bedriegberichten om deze eerste groep op te zetten tegen de 2de groep).

   Wat dan het chantage argument betreft: "job-creatie, afgezwakt tot jobbehoud" in ruil voor het grijs belastingsparadijs: Zulke argumenten kunnen enkel komen van ofwel: - die die van serieus kwade wil zijn en de confrontatie willen aangaan en geen ethisch besef meer over hebben. Voor diegenen hebben we de kaarten mooi op tafel gelegd en hoeft er niets meer uitgeklaard te worden. Ik weet hoe het zit en zijn weten het, en we staan beiden tov elkaar hebben hebben volstrekt tegenstrijdige morele waarden en materiele belangen. Dat zal confrontatie geven, hoe dan ook. - diegenen die "het mantra" geloven, die angs hebben voor "wat als" die gegrepen zijn in de angst van de dreiging, van de chantage ("doe uw broek nog lager want anders zoeken we andere zotten die hun broek nog lager uitdoen"): arme drommels! Welk gedachten spiraal heeft u in uw macht. Besef dat uw houding die van een slaaf is, angst voor een papieren tijger. Om te beseffen, om te begrijpen, moet u beginnen studeren. Op zoek gaan naar de cijfers, de grafieken onder ogen willen komen, de context van de cijfers houden en de malafiede weergaven en bvb gegoochel met "gemiddelden" leren doorzien. Lepe oppervlakkige riooljournalistiek of halve tot valse waarheden doorzien. Ook grote-ordes en zwaartepunten in kapitalen en budgetten op macroschaal, beschouwen. Verhoudingen en grootteordes leren lezen.

   De zeer gekende grafieken die Vandermaelen hier post zijn een begin, en moge al iets duidelijk laten worden. Waar eindigt dit?

   • door Billy Tcherno op dinsdag 6 november 2012

    1. Maandelijkse dividenduitbetaling? dividend is dividend, betaal je dat in 1 keer of in 365 keer per jaar, het is 25%

    2. Alles wat u opnoemt mbt "laten betalen door uw bedrijf" wordt belast als voordeel in natura. Daarenboven worden veel van dat soort kosten verworpen in de vennootschapsbelasting. U heeft blijkbaar nog nooit een boekhouding van een bedrijf van dichtbij gezien?

    3. Denk je nu echt dat je met het betaal van een "klein loon" weg geraakt? denk je niet dat je bij de fiscus moet verantwoorden van wat je "leeft"? ze zijn daar niet naief. De realiteit is dat vele zelfstandigen gewoon niet de middelen hebben om zich zelf een correct salaris uit te betalen.

    4. Topmanagers etc? Google eens op "schijnzelfstandigheid" de sociale en fiscale gevolgen daarvan.

    5. Dezelfde fiscale regels gelden voor alle vennootschappen, groot en klein. Er is niet zoiets als 2 verschillende wetgevingen voor grote en kleine bedrijven, maar het is zo dat nu eenmaal bepaalde zaken, zoals notionele interestaftrek niet bruikbaar zijn voor de "frauderende bedrijfsleider" daar bv, maar dat weet u misschien niet, activa die door de bedrijfsleider persoonlijk gebruikt worden gecorrigeerd worden in de notionele interest aftrek. Om maar een voorbeeld te geven.

    Ik sta op mijn anonimiteit maar ik ben zowel werknemer als werkgever geweest in mijn professioneel leven. Ik ken helaas de voordelen en de nadelen van de twee kanten. En elke maand vraag ik me af: zou ik mezelf een salaris uitbetalen, of toch die nieuwe werkkracht inhuren. In feite mogen werknemers blij zijn dat er nog zotten zoals ik zijn die jobs creeren.

    • door svdl op woensdag 7 november 2012

     1. informeer u beter! U bent "baas" geweest ooit? Niet echt uw beste eigen financiele raadgever ldunkt! http://www.bespaarbelastingen.be/algemeen/dividenduitkering-en-15-roerende-voorheffing/ http://www.deloitte.com/view/nl_be/be/86d7a9fd91ffd110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm 15% en een goed dossiertje é voila....

     2. neen, mijn beste het gaat niet om "voordelen in natura". u misinterpreteert doelbewust de lezer. het gaat hem om werkingsmiddelen. Zaken die direct gerelateerd zijn aan de job en waarvoor van dichtbij of veraf enig elijn kan getrokken worden tot de job. Zo kan bvb de waarde van een kwart van een woning, bedrijfsgereletaard zijn, met alle fiscale positieve gevolgen vandien. Het gaat hem over "reisjes", kledinging, transport "lees:2de auto", enz.... U moet niet doen alsof" uw neus bloedt", al heb ik inderdaad wel reeds de indruk ivm het vorige punt dat "uw neus echt wel bloedt". U weet het als zelfstandige echt wel niet tegoei aan te pakken, hé?

     3a. De fiscus is zeker niet naïef maar is voor de praktische controle onderbemand in het kwadraat. Ik veers dat i u dat moet uitleggen of indicatief staven, aangezien "uw neus waarschijnljik opnieuw begint te bloeden" http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/belastingen/Wie_pikt_de_fiscus_eruit_voor_controle.9166628-1624.art?ckc=1 Als u het slim speelt (ongetwijfeld als onwtende niet) blijft u "onder de radar". Kent u in uw "fiscaal gedrag" de kans op controle, met mogelijks boetes? ezet zakelijk koud wiskundig afgewogen balans met wat u wint, geeft het perfecte resultaat voor het ultieme "fiscale gedrag".

     3b. Inderdaad er is een zeeeeer grote groep verpauperde zelfstandigen. De eenmandszaakjes, ambachten, kleintjes. Deze groep stelt kapitaalsgewijs potentieel in fiscalietiet niet zo veel voor. Deze zijn reeds maxiamaal belast en kunnen inderdaad door hun kleinheid niet genieten van fiscale gunstamatregelen in praktijk (op maat van de grote bedrijven en multiantionals) "De dikken" worden ook zelfstandigen genoemd, om zich "salchtoffer imago aan te meten". Maar hoe degoutant is het niet dat Unizo, doet alsof ze de kleintjes verdedigt door fiscale gunstmaatregelen te verdedigen die de groten en sterkere concurrentiepositie bezorgen dat hun kleine concurrenten. Ik val zeker niet de overgrote meerderheid van de zelfstandigen aan, integendeel. Ik wil ze juist verdedigen. Hun fiscaliteit mag zwaar omlaag, maar die van Multinationals en grote Belgische bedrijven moet zwaar omhoog (hun reële venootschapsbelasting). Ik val zeker die kleine groep 1%'ters aan en ben uit om hun "zakken" minder zwaar te maken ten voordele van de loontrekkende, de kleinzelfstadigen, ons sociaal stelsel (pensioen, onderwijs, zorg...), infrastructuur, en de andere diensten die we centraal organiseren.

     4. TopManagers, ja idd.. uw neus begint opnieuw te bloeden. Al gehoor van Managementsvenootschappen? Alé hop terug achter uw boeken!

     5. Inderdaad, zoals reeds door mij gezegd, de fiscale gunstmaatregelen zoals "de notionele" zijn geschreven op maat van grote bedrijven en multinationals. Dat is rechtstreeks concurrentie verzwaring voor de kleine concurrenten (kleine zelfstandigen, 1,2,3 - mansbedrijven).

     6. Bedrijven creëeren geen jobs! Dat is een bedriegelijk mantra, waarbij u de bewijsvoering al lang gepasseerd bent. De kritische wetenschappelijk reflectie is volledig uitgeschakeld in deze ideologie (Ook wel een neoliberale ideologie geheten , een soort religie). Consumenten creëren jobs! Immers zij kopen de producten en diensten die ze kunnen kopen. vandaar zijn er "kapitalisten" die een markt zien en de reflex hebben: ik steek er geld in en wil er meer uit hebben, want er is vraag, er is een markt. de regel is wel degelijk winstmaximalisatie, want de concurrent die dat het meeste kan doorvoeren wint terein omdat het zijn prijs per sutk of dienst kan laten dalen. Het ziojn consumenten die een "vraag hebben" die dus jobs creëren. Maar wie zijn die consumenten Billy Cherno? Wel juist ja! ook werkenden, mensen die minder krijgen voor de arbeid die ze in een dienst of aanmaak van een product hebben gestoken dan nodig om ditzelfde product terug te kunnen kopen. Of anders gezegd gratis arbeid voor een stuk. Arbeid gegeven aan de baas/bazen (aandeelhoduers) die de fabriek of het dienstenbedrijf bezit. Anders is er geen bron van winst. de logica is heel simpel, nochtands.. wel desastreus omdat op termijn er sprake is van RELATIEVE overproductie (of te veel aan menselijk of materiele productiecapaciteit, of anderzijds te weing aan koopkracht).

     maw. indien het nettoloon van werkenden rechstreek onder druk komt of onrechtrseeks omdat voor hetzelfde brutoloon minder van deo verheid kan terugkomen, waardoor er opnieuw compensatie moet komen van een deel van het nettoloon, komt de koopkracht voor de geleverde diensten en geproduceerde producten onder druk. En dan is de reflecx van aandeelhouder om op die relatieve overproductie te reageren en banen te schrappen. Elk bedrijf moet dat volgens de eregels van het systeem wel doen omdat het denkt "wij winnen tov de concurrent en enkel als wij onze winst het meest maximaliseren". verklein te de markt omdat in een sector en marktsegement overal banen sneuvelen ,denkt elke aandeelhouderconcurrent, wij gaan ons marktaandeel houden en de anderen gaan de inkrimping wel doen. Dat is de concurrentielogica. Die is volledig normaal onder ons systeem. maar wel zeer desastreus voor al diegenen die dus hun arbeid verkopen elke dag, week of maand. Cusumenten = loontrekkenden, zijn de scheppers van "werkgelegenheid" (begrijp de syntax van dat woord eens).

     Indien je afkomt met het probeel van kapitaal, kapitaalkracht, investeringkapitaal en de noodzakelijke hoeveelheid kapitaal om in deze syteemlogica überhaupt te proberen, staat er een volgend relaas klaar. (Winsmaximalistaie lijdt ook tot kapitaalaccumulatie en dat zie je in onze geglobaliseerde economie crescondo gebeuren - ten koste van ook keine zelfstandigenen en kleine ondernemers, ambachten, etc....)

     • door Billy Tcherno op woensdag 7 november 2012

      Informeer u beter eens zelf

      1. U quote een artikel van 2010 - we leven in 2012, en de roerende voorheffing is nu uniform 25%, met dank aan Di Rupo I

      2. U bent echt naief. Denk je nu echt dat als je tegen de fiscus zegt dat 25% van je woning professionneel is, dat hij niet de m2 zal natellen?

      3. "Onder de radar" is echt van een andere eeuw vrees ik. Ooit al een controle gehad?

      4. Ooit al een management vennootschap gehad? Dat is nu juist het punt rond schijnzelfstandigheid. De voorwaarden om daar niet onder te vallen zijn zodanig strikt dat mgt.venn gewoon risicovol zijn voor de "topmanager".

      6. Heb toch nooit gezegd dat de grote bedrijven jobs creeren? Grote bedrijven maken vooral winst uit schaalvoordelen. Ooit al gehoord van vraag en aanbod?

      U heeft er niets van begrepen.

      • door svdl op woensdag 7 november 2012

       1) http://www.lawaisse.be/Toelichting_begrotingsmaatregel_Roerende_Voorheffing_2012.pdf 21% dus (eventueel +4). Maar goed ook. Eindelijk.

       2) Absoluut. "Onder de radar blijven" wil zeggen: goed beseffen wat de prioriteiten zijn bij de fiscus en teren op hun imens praktisch onvermogen om hun controles 100% uit te voeren. "Naief" is een gratuit verwijt zonder enige bewijskracht en heeft het eerder over mijn persoon, dan de boodschap dat de fiscus zwaar onderbemand is en daardoor een praktische lacune bestaat om effectief uw "professionele garderobe", "uw m² s" en "bureaumateriaal" te gaan uitpluizen. Dat is ook niet efficient omdat de fiscus zich best richt op de grote risico's gekoppeld aan de grootte van bedragen. Dat heet risico-analyse. En wie daar goed besef van heeft, loopt zonde rmoeite in de grijze zones, net onder de radar wat dat betrfet. En hoe meer kapitaal met heeft hoe meer zich men kan laten omringen met fiscale specialisten die dit tot op de puntjes uitvissen.

       3) nooit controle gehad. Logisch ook, Al mag ik nog verkeerde aangiftes doen die om te bewijzen dat ze fout zijn gecontroleerd moeten worden, ik ben zowizo niet interessant genoeg. Indien de keuze van een controleur op een zekere dag is: mij controleren of dat gigantisch bedrijf een stad verder, waar vermoedens zijn, wel ja... Dan is de keuze snel gemaakt. Inderdaad: onder de radar. Herinnert u zich niet de documentaire: "het failliet van financieën"? Een panorama documentaire waarin verschillende ambtenaren van de fiscus uit de biecht spraken over het het er aan toe ging aldaar... enz... Nogmaals: ipv wat verwijten als "naief" te strooien, lees de link die ik u reeds heb bezorgd: http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/belastingen/Wie_pikt_de_fiscus_eruit_voor_controle.9166628-1624.art

       4) U weet toch dat elke "Top Manger" van een groot bedrijf rond zich een managementvenootschap heeft? U beseft dat toch? Als u zelfs dat gaat ontkennen, dan valt elke redelijke discussie gewoonweg weg en bent u intellectueel oneerlijk. Waarom is dit denkt u? Voor het plezier? Voor "de kick van het risico?" http://trends.knack.be/economie/nieuws/bedrijven/een-managementvennootschap-blijft-interessant/article-4000157252637.htm http://www.boekhouder.be/tips-tricks/239-managementvennootschap-scherpe-kantjes-die-je-moet-weten-.html Er is sprake van "het interessant zijn vanaf 50000 Euro Bruto". Ik heb het eens uitgerekend en ik kwam aan 70 000 Euro Bruto.

       6) Na 4 komt 6 blijkbaar: U heeft dat wel beweert in een reactie in het begin van deze thread! Ik heb u reeds uitvoerig uitgeld dat een vermindering van direct of indirect loon en een vermindering van belastingen door "dikken" aan onze maatschappij, de financiele kracht om te kopen wat we zelf produceren aan tast. Bij de ondernemers zij de klein zelfstadigen het eerste slachtoffer omdat de druk om met een kleiner budget uw levensstandaard te houden ervoor zorgt dat de "dikken" (met inderaad hun schaalvoordelen, rationalisatie, automatisatie , kortom KAPITAAL) nog meer mark inpikken van hun kleine concurrentjes. Een groot bedrijf met aandeelhouders gaan ten alle prijzen een realtieve overproductie willen vermijden en dus inderdaad indien de koopkracht daalt zijn menselijke en materiele capaciteit willen beperken (dat moet immers: de wet van de winstmaximalisatie). De contradictie is en blijft dat werknemers consumente tegelijk zijn. Indien hun indirect of direct loon wordt verminderd, vermindert hun consumisme. Elke grote aandeelhouder/ondernemer/multinational denkt natuurlijk: aha! het zal mijn concurrent zijn, die in het stof zal bijten. Ik zal mijn markt houden en dus relatief meer markaandeel hebben. Enfin, dat moeten ze denken,. Dat is systematische logica. Uw "vraag en aanbod" zitten duidelijk in deze these.

       Kort samengevat: indien de werknemers genoeg maatregelen hebben die hun koopkracht, behouden, behouden ze ook de vraag. Die vraag zal werkgelegenheid scheppen. Indien de ondermerswereld op alle manieren indirect en direct willen in grijpen op het loonaandeel (hetzij door belastingsvermindering of directe loonbegrenzingen of aftoppingen), zal ze de vraag doen dalen (waarbij elke onderneming systematisch verplicht is te denken dat "de andere" het gelag zal betalen van die geslonken vraag --> Dat is natuurlijk een zieke, zieke, zieke menatliteit hé)

       Enfin U moet echt studeren!

       • door Billy Tcherno op donderdag 8 november 2012

        U gaat blijkbaar gebukt onder zware afgunst. Nou, U zal daar waarschijnlijk niets aan kunnen doen

        2/ U bent een echte nitwit he. De fiscus gebruikt al geruime tijd datamining tools om hun controles gericht te maken, doet aan benchmarking tov andere bedrijven om te weten of je goed zit of niet, en bovenal, ze zijn niet naïef. De wetgever ook niet, immers, de bewijslast ligt bij niet bij de fiscus maar bij de persoon/venn. die wordt gecontroleerd. een praktijkvoorbeeld uit de realiteit: fiscus neemt je telefoonrekening van je bedrijf, in mijn geval was dat 80 (!) paginas per maand Proximus, en vraagt van elk, maar dan ook ELK gebeld nummer of het zakelijk of prive was - dat is dan werk voor jou, niet voor hen. En om dat soort vragen te krijgen moet je echt niet in de grijze zone zitten

        3/ Beste, ze maken geen onderscheid tussen groot of klein bedrijf hoor. Voor de grote bedrijven is er een aparte cel op FOD Financien. Ik heb als ondernemer al BTW controle gehad in het eerste (!) (en dus nog niet afgerond) boekjaar van een vennootschap (reden : "Welkom in ons district - we controleren alle "binnenkomende" bedrijven") of reeds in boekjaar 2 van een ander maar bijzonder klein bedrijf (reden : "Tiens, we vinden het vreemd dat u als een van de weinige in uw industrie-code winst maakt")

        4/ Heb zelf voor multinational gewerkt waar de CEO verschillende Mio EUR salaris verdiende, en naar Belgisch recht volledig werd belast in de personenbelasting. Nu, het staat u, zoals elke Belg, vrij om zelf een vennootschap op te richten als u denkt dat het echt zo interessant is. Waarom heeft u er nog geen? Zal ik nog eens een debiel voorbeeld geven: het voordeel van alle aard dat wordt aangerekend voor verwarming is hoger dan de reele energiekost van een passief huis gebouwd volgens de laatste norm. Het is maw een "nadeel van alle aard".

        6/ Tijd voor de cursus macro-economie mij bedunkt.

        BNP = C + I + G + (X - M)

        U mag dan wel doordrammen over de C (private consumptie), u vergeet I (investeringen), overheidsuitgaven (G) en netto export uit het oog. U heeft dan wel een louter Keynsiaanse interpretatie van de zaken, C is minder dan 50% van het BNP.

 • door Félicien Manon op maandag 5 november 2012

  Indexsprong? BTW verhoging? Hoe durven ze het uit hun mond laten komen? Waarom zou het werkvolk nog overwegen om zijn zoveelste crisis-steentje bij te dragen?Heb zojuist het volgende in het Het Laatste Nieuws van 05/11/12 19u58: “Duurste villa’s gaan vlot van de hand. - Exclusieve villa’s van boven de 2 miljoen euro worden de laatste maanden opvallend goed verkocht. Dat komt omdat de superrijken niet afhankelijk zijn van de crisis. Voor huizen tussen de 700.000 euro en 2 miljoen zijn dan weer amper kopers”. Ne werkmens zou van minder beginnen te ..*#@*#@*...

 • door Dieffenbach Eduard op maandag 5 november 2012

  Goede avond, het woord hoog tijd dat de heer Dirk Van der Maelen z'n eigen bedrijf opricht, volgens de aangevoerde cijfers, is hij dan binnenkort binnen en de stroom van faillisementen, da's geen realiteit zeker ? De ontslaggolven ook niet, die bedrijven zijn vermoedelijk binnen. Enfin, ik begrijp het spel natuurlijk wel van de heer Dirk, maar dit is er over, tijd om aan het werk te gaan en met ideeën af te komen, die bijdragen aan de economie en de maatschappij, daar betalen we politiekers ( genoeg ) voor, kijk maar even na die lonen, daar mag wat voor gepresteerd worden, en ja, die winstuitkeringen zijn inderdaad onder de omstandigheden te hoog maar niet de reden van de momentele malaise, mvg Eduard

  • door svdl op maandag 5 november 2012

   't wordt wel eens tijd dat u grafieken leert lezen en interpreteren. 't lukt echt niet hé?

  • door froels op dinsdag 6 november 2012

   @ Eduard Dieffenbach: Dirk VDMaelen vindt niets uit, dit zijn cijfers afgeleid uit de jaarverslagen van de ondernemingen. De stroom van faillissementen: ja, dat horen we alle dagen. Maar het gaat om heel kleine bedrijven. Grote gaan niet failliet. De ontslaggolven: zeker, die nemen als maar toe. Juist dankzij die ontslagen gaan de winsten omhoog. Dat is pure logica. Vaak stijgt ook nog de beurskoers dankzij een "herstructurering".

 • door froels op maandag 5 november 2012

  Geweldige info. Zouden de commerciële media dat mogen publiceren!? Het bevestigt de evolutie van individuele cijfers, zie dit en vorige bedrijfsresultaten: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/18/update-opnieuw-tientallen-miljarden-netto-bedrijfswinsten

 • door Jos Nijsten op maandag 5 november 2012

  Voor wie het vinden kan: "Talk on Income Inequality" door Nick Hanauer is een zeer interessante korte conference over de zogenaamde creatie van jobs door grote bedrijven, de basis van hun belastingregime. Niets is wat het lijkt.

 • door Tim Verbeek op dinsdag 6 november 2012

  Cijfers zijn misleidend. Om een goed beeld te kunnen vormen heb je meer informatie nodig, vooral de impact van overgedragen verliezen uit de crisisjaren wil ik kunnen zien.

  • door froels op dinsdag 6 november 2012

   @ Tim Verbeek: zonder dat ik de massa cijfers van de Nat Bank ben gaan lezen: verliescijfers zetten bedrijven natuurlijk in hun rekening. Het laat hen toe negatieve belastingen te betalen, en dat over te dragen naar volgende jaren. Dus de profits uit de grafiek zijn netto. Maw de verliezen (als die er al waren: vaak zuiver boekhoudkundig wegens gedaald beurskoersen bvb) zijn gecompenseerd. Indien u dat de moeite vindt, kan u het waarschijnlijk allemaal uitpluizen in de neergelegde rekeningen.

 • door Tom V. op dinsdag 6 november 2012

  Vandermaelen stelt duidelijk wat al een tijd bekend is, het bedrijfsleven is de winnaar van het voorbije decennium. Uiteraard is er een verschil tussen kleine ondernemingen - eenmanszaken etc - die vaak winst draaien maar evenzeer ook veel uren kloppen en de reuzen - Electrabel etc - voor wie de winst in bepaalde gevallen zelfs niet eens voortvloeid uit werkelijke productie in hun corebusiness maar uit de financiële activiteiten en de werking van hun financieel centrum. O.a. Ford puurde zo vooral winst uit Ford Credit http://www.madeinlimburg.be/nieuws/ford-17-miljard-winst-voorbije-kwartaal/

  In het debat het onderscheidt maken tussen kleine zaken en reuzen is een beetje moeilijk. Ik begrijp dan ook dat sommige kleine ondernemers zich aangevallen voelen wanneer gefulmineerd wordt tegen de graaizucht van 'de' ondernemers. Maar laat ons de rollen eens omdraaien, hetzelfde geldt voor de moddercampagnes vanuit VOKA en co tegen de loontrekkenden en werklozen/werkzoekenden.

  Het staat uiteraard de ondernemers van deze kleine zaken of die wel verantwoordelijk omgaan met hun mensen vrij om zich los te rukken van de zgn. werkegeversorganisaties en afstand te nemen van de campagnes die deze voeren. Ik denk dat het het debat alleen maar ten goede kan komen en zeker op de nodige goodwill vanwege de arbeiders zou kunnen rekenen om samen echt een oplossing te zoeken.

  Uiteindelijk zijn veel ondernemers zelf ook gebaat bij een rechtvaardiger economisch systeem. VOKA en co graven zelf hun eigen graf maar het kortetermijnbelang verblind hen tezeer om dat in te zien. 'Hebzucht', zoals iemand het in één woord hier verwoordde. Inderdaad, hebzucht.

 • door Vanwetswinkel Alfons op dinsdag 6 november 2012

  Die hebzucht naar winst haal Ik al jaren aan en daar zijn alle middelen goed voor. Aanval op de index ,de lonen, sociale bijdrage en massale belasting fraude.Het liefst van al LONEN VAN 4,5€/u. Begrijpen ze dan niet dat door de verarming die zij willen hun producten NIET MEER VERKOCHT WORDEN , dit is nu reeds volop bezig! Wanneer zijn die content als het gepeupel in opstand komt en daar zijn we Zuid-Europa niet ver meer af!

 • door danny gijselings op dinsdag 6 november 2012

  Beste Dirk, Ik wil u eerst bedanken voor dit artikel, het versterkt mijn hoop dat er wel degelijk politici zijn die de moed hebben om tegen bepaalde machtsgroepen te reageren. Toch wil ik nog enkele opmerkingen geven : Ik verdenk u er namelijk van dat u wel 'begrijpt' waarom de vermelde organisaties en hun voorzitters blijven klagen en hun ongefundeerde kritieken blijven spuien over andere 'groepen'. Volgens mij verkiest u om 'politiek correct' te blijven. Dit siert u uiteraard. Aléé, het is maar een vermoeden hé! dus spreek me gerust tegen mocht het niet waar zijn hoor. :-)

  Wat ik daarentegen niet begrijp is dat hun 'uitlatingen' en 'beschuldigingen' naar de werknemers en de werknemersorganisaties toe zomaar getolereerd worden. Ik begrijp ook niet waarom dergelijke lieden alle mogelijkheden krijgen om hun leugens, bedrog en in het beste geval hun halve waarheden wereldkundig te maken via onze 'objectieve' neutrale en democratische media? Een klein voorbeeldje : het systeem van bedrijfswagens werd ingevoerd voor 'bedrijfsdoeleinden'. Ik vind het dan ook wansmakelijk en verderfelijk dat de voorzitter van de organisatie van zelfstandigen ( de Karel) komt verkondigen dat hun 'leden' zelf meer moeten bijdragen door de nieuwe wetgeving voor het gebruik van dergelijke voorkeursmaatregelen en zij hierdoor in financiêle moeilijkheden dreigen te komen. Als voorbeeld gaf hij de verhoogde kostprijs voor de BMW 5-serie van een beenhouwer. => ik voel mij echt een idioot hoor, want ik heb altijd het gedacht gehad dat een beenhouwer geen BMW nodig had maar veeleer een camionet of bestelwagen om zijn werk te kunnen verrichten. Ik heb trouwens nog nooit!! in de BMW's, Audi's of Mercedessen van beenhouwers, bakkers, groentenhandelaars en andere handelaren stukken dood vlees, deeg, bloem, brood of halve struiken of bomen vervoerd zien worden. Als dat geen bewijs is van oneigenlijk gebruik van dit systeem dan weet ik het echt niet hoor. En dergelijke vergelijkingen of voorbeelden worden door iedereen geslikt??? En om te voorkomen dat men mij beschuldigt dat ik alle zelfstandigen op één hoop gooi wil ik er direkt aan toevoegen dat een 'minder fortuinlijke' zelfstandige zelfs niet de mogelijkheid heeft om dergelijke 'dure' bedrijfswagens aan te schaffen. mocht het uiten van dergelijke wansmakelijke oneerlijke en foutieve vergelijkingen strafbaar zijn, hij zou al lang levenslang hebben verdient. Wat ik ook niet begrijp dat deze Karel nog steeds kan blijven spreken in naam van ALLE zelfstandigen? Ik ken voldoende zelfstandigen die zeer ethisch en met respect voor maatschappelijke en sociale waarden handelen of ondernemen. Ik heb spijtig genoeg nog nooit één zelfstandige zich weten distantieëren van de uitspraken van Kareltje of zijn organisatie. Hetzelfde geld volgens mij ook voor de leden van de 'andere' werkgeversorganisaties. Bij deze zou ik aan al de leden van deze organisaties beleefd, doch met aandrang willen vragen of zij eerst hun organisaties een zouden willen analyseren en beoordelen alvorens zij zich storten op de werknemers (of hun vertegenwoordigers, zijnde de vakbondsleden, militanten en gemandateerden. Voor de volledigheid wil ik ook stellen dat ook binnen deze kringen eigen analyses en oordelen worden gemaakt. Goh, nu ik toch bezig ben zal ik ineens maar verder pennen zeker? Wat ik ook niet begrijp Dirk is dat in de media, de denktanken en in bepaalde politieke organisaties te pas maar vooral te onpas, zogezegde deskundigen en experts fora krijgen om hun 'deskundige' mening te formuleren, Als voorbeeld geef ik dan bvb Jan De Nijs van Randstad, Professoren van diverse pluimage die Lid zijn van een denktank, tot zelfs nationale of gewestelijke 'top'politici die vanuit een IVOREN toren allerhande uitspraken durven doen zonder een realistisch besef van de huidige werkomstandigheden op de gemiddelde 'werkvloer'. Het is volgens mij niet mogelijk om deze personen te catalogeren als 'ervaringsdeskundigen'. Ondanks deze 'opmerking' of 'kritiek' heb ik enorm veel respect en waardering voor 'sommigen' van deze experten. Maar kan jij mij vertellen Dirk hoe het komt dat we bijna NOOIT de gewone werknemer te horen of te zien krijgen via de media? Ik maak een kleine uitzondering voor alle keren dat bedrijven zich genoodzaakt vinden om (een deel van) hun werknemers zonder mededogen op de straat te kieperen. Dan krijgen werknemers wel, in een bliksemflits, onaangekondigd en onvoorbereid ne knoest van ne micro onder hunnen neus geduwd en een bakbeest van een kamera in hun gezicht. Ik vind dit allerminst een bewijs van objectieve berichtgeving. Bij mijn weten heeft nog geen enkele journalist de moeite of het initiatief genomen om één of meerdere werknemers wat meer diepgaande of 'ter zake doende' vragen te stellen en deze mensen de kans, tijd en ruimte te geven om hun visie eens in detail en beargumenteerd te kunnen geven.

  Als er nu één groep is die als 'ervaringsdeskundige kan aanzien worden, dan is het toch de werknemer zelf zeker. Of vergis ik mij alweer in mijn ongebreidelde naiviteit?? Mocht ik mij weeral vergissen nodig ik alle journalisten en werknemers uit om het tegendeel aan te tonen. (Alvast bedankt hiervoor hé :-) ) Dirk, weet je wat ik nog afvraag? Dat bovenstaande experten van VBO, Voka enzomeer in hun eindeloze klaagzang durven stellen dat de verloning van werknemers en hun zwaarbevochten mogelijk? toegekende schadevergoeding als oorzaak worden geduid voor het verdwijnen van de industrie en dat zij tergelijke tijd klaarblijkelijk BLIND zijn voor de miljarden winst die sommige van deze bedrijven maken, de torenhoge wansmakelijke verloningen en boni de CEO's, en managment als zijnde volledig normaal en veranwoorde vergoedingen beschouwen en elke opmerking of kritiek van anderen afdoen als pure jaloezie en nijd??? alsof alle mensen zich willen vernederen of verlagen tot 'luxehoer' van het kapitaal en de aandeelhouders? Ik bljif hopen dat dit niet het geval is. Nogmaals een bemerking dat het in de aard ligt van de meeste mensen om zoveel mogelijk te kunnen verdienen. Dit is een natuurlijk en dierlijk gedrag. Er zijn echter grenzen dat een 'beschaafde en ontwikkelde mens' weigert te overschrijden. Bij deze wil ik expliciet zeggen dat ik denk dat mensen van het kaliber Van Eetveld, Van de Kloot, Marc Devos en zo meer ervan verdenk onvoldoende 'ontwikkeld' te zijn, en zijn blijven hangen op de ladder van de natuurlijke evolutie. Hun dure opleidingen en diploma's ten spijt. Ik hoop dat de academische wereld mij, op wetenschappelijke basis, kan overtuigen van het tegendeel. Goh, ik zou zo graag nog zoveel willen neerpennen. Boeken vol!! .....maar ik vind dat ik nu al teveel kostbare tijd heb gestolen van jullie, lezers. 'Tis te zeggen, als je het lezen van mijn kwatch hebt volgehouden tot dit einde. Hiervoor wil ik jullie bedanken. ;-) Nog één dingetje, ik hoop dat ik geen leugens of onwaarheden heb verteld, maar ja, feitelijk maakt dit niet uit hé, als ik mijn verhaaltjes maar voldoende herhaal dan zijn er altijd mensen die het gaan geloven. Ik denk dat ik dit niet hoef te bewijzen zekerst? ;-) Mijn verontschuldigingen aan al diegenen die zich gekwetst voelen door mijn uitlatingen. In de meeste gevallen was dit geenszins de bedoeling. En zeg nu nog eens dat ik zou liegen?? Grts

  • door aronjaco op dinsdag 6 november 2012

   @Danny Gijzelings : Ik heb uw reactie met zeer veel belangstelling gelezen en ik heb de inhoud zeer goed bevonden, eigen perceptie uiteraard. U schetst de gang van zaken zoals ze zich daadwerkelijk voordoet. Wat betreft vele van die andere reacties hier , meen ik , dat bepaalde mensen zich weren als een duivel in een wijwatervat , en dat wil altijd zeggen dat men zich geraakt voelt in de betrouwbaarheid van de eigen levenshouding, maar toch geen toegevingen wil doen, en er bijgevolg slechts een vat vol frustratie overblijft ; allerhande denkbare redenen worden aangesleept om zijn of haar gelijk te bewijzen , voorbij aan realiteiten zoals in bovenstaand artikel weergegeven. Dat die algemene conclusie nodig verfijnd dient te worden omwille van het feit dat niet elke ondernemer wordt geviseerd, wel de profiteurs . Vanuit de algemeenheid kan het détail de beoogde klaarheid scheppen en ik hoop dat onze politiekers daar ook daadwerkelijk hun conclusies uit trekken en maatregelen doen gelden om terug tot enige eerlijkheid in lastenverdeling te komen.

   Het lijkt mij toepasselijk onderstaande eens te laten weten, omdat het een goede duiding weergeeft van een bepaalde mentaliteit in" geldkringen" : : Mitt Romney is er trost op dat hij geen cent teveel aan belasting betaalt. Hij blijkt nu, volgens een onderzoek van Follow the Money, via Nederland 80 miljoen dividendbelasting ontweken te hebben. Overigens is ontwijken van belasting niet illegaal. Of het helemaal kies is, dat is een andere vraag.

 • door PjjB op dinsdag 6 november 2012

  Wat is er tegen om in plaats van te kibbelen over: belasten van kapitaal of belasten van inkomsten uit kapitaal (dan wordt er niet meer geïnvesteerd ...) eenvoudig alle opbrengst van dividenten boven de 6% (en mooie opbrengst in vergelijking met spaarboekje) af te romen?

 • door Kristof op dinsdag 6 november 2012

  Winst stijgt constant van 17% naar 27% van het BBP op vijf jaar tijd, dwars door de crisis heen? Wat voor bron heeft dit soort nonsens geproduceert?

 • door Lawrence op dinsdag 6 november 2012

  Ik geloof dit niet. Mijn winst als EBVBA is slechts 40% van die van vorig jaar doch belastingen zijn verdubbeld. Het tegenovergestelde v.d. Grafieken dus. Doch logisch. Crisis = minder klanten. Di Rupo I = extreem links = hogere lasten en lagere aftrekposten .

  • door svdl op woensdag 7 november 2012

   Kan zeker zijn: U bent een eenmans BVBA, maar u heeft het nog niet door denk ik. Uw gevolgtrekkingen zijn dan ook zeer simplistisch, sloganesk en niet op correcte causaliteit berust. U vergeet namelijk dat de "grafieken" voor het grootste deel bepaald worden door de 100 grootste bedrijven itt. de duizenden en duizenden, eenmanszaken, zelfstadigen, ambachten, etc... De dag dat u een verschil leert zien financieel en fiscaal tussen die spreekwoordelijke 100 grootsten en de rest, gaan uw ogen opengaan. Moet er nog zand zijn?

 • door Carla Willaert op woensdag 7 november 2012

  Wie het gevoel van honger niet kent heeft gemakkelijk praten...

 • door De Witte Bernard op woensdag 7 november 2012

  Als de 50 grootste bedrijven bijna geen belastingen (of zelfs geen, straks gaan ze nog teruggave eisen?) dan betekent dit wel dat kleine bedrijven te zwaar belast worden in verhouding. Het gaat hier dus niet tegen DE bedrijven, omdat gemiddelden de werkelijkheid verdoezelen. Dat VBO (verbond belgische onkundigen?) en VOKA ... luid jammeren over te hoge belastingdruk wordt dus netjes weerlegd door Itinera (allerminst een progressieve denktank). Wat ik nog veel minder begrijp dat ook UNIZO hieraan meedoet, niettegenstaande de uitgestoken hand van Marc Leemans (ACV) om een deel van de loonlasten (ziekteverzekering, kinderbijslag) over te hevelen naar de directe belastingen (mits natuurlijk een rechtvaardiger verdeling van die belastingen - een kleine zelfstandige moet geen 56 procent betalen, zoveel is duidelijk). Waar wacht UNIZO eigenlijk op - of is het koudwatervrees omdat het van een vakbond komt ?

 • door Ralf op donderdag 8 november 2012

  Voor mij is het duidelijk dat hier een beetje met cijfers wordt gegoocheld. Allereerst gaat de eerste grafiek maar tot 2009. Dat is bewust, want dit is een lokaal minimum in die grafiek voor de 'effective tax rate', die daarna weer sterk de lucht in gaat. Waarom geen cijfers tot 2011, zoals in grafiek 2? Ten tweede is het voor iedereen duidelijk dat de beweringen over de te hoge lasten voor bedrijven niet zozeer gebaseerd zijn op de evolutie van die lasten in de laatste 10 jaar, maar wél op de vergelijking van die lasten met het buitenland. Naast de pot gepist, meneer Van der Maelen!

  • door svdl op donderdag 8 november 2012

   1) Ik wil graag van u de volledige grafieken vernemen Ralf! U beschikt over verdere informatie? Voor de dag ermee zou ik zeggen. Anders,ssssssst, geen luchtinsinuaties maken. 2) "...op de vergelijking van de lasten met het buitenland". Aha zeer interessante formulering. Het gaat hem eigenlijk over welke overheid "zijn broek het laagste trekt", nietwaar? Ik heb zo in uw toon de interpreatie dat u dat wel OK vindt. U beseft dan ook toch waar zulke race to the bottom eindigt? Oh ja heeft u het dan voor een Amerikaans systeem? Hierbij worden de collectieve, maatschappelijke diensten en middelen, waarbij als conditio sine qua non, schaalvergroting (democratisch gecontroleerd) tot meer moglijkheden voor de 99% leiden, tot een minimum beperkt. Iedereen zijn eigen verzekering, onderwijs privé, gezondheidszorg privé, waarom niet, infrastructuur privé... Natuurlijk is dat voor 99% van de bevolking duurder aangezien die 1% die lasten van de 99% niet meer moet dragen. Waar staat u denkt u? U heeft al reeds opgezocht wat de kapitaalsgrens is om bij de 1% te horen? Think again. 3) Niet eens de pot gevonden, Ralf!

 • door Eric Ballon op donderdag 8 november 2012

  Dirk Van der Maelen, kamerlid van sp.a, kijkt best eens in eigen boezem.

  Welke partijen zaten tussen 2001 tot eind 2007 onafgebroken in de regering ?

  Maw. welke partijen waren de architecten van de Belgische belastingspolitiek op maat van de grote bedrijven en de mensen met grote vermogens ? VLD/MR, sp.a/PS

  Later werden de regeringen aangevuld met de CD&V en de cdH.

 • door Joachim Jacob op donderdag 8 november 2012

  Zeer veel bedrijven moeten concurreren op internationaal vlak: hun winstmarges reflecteren wat internationaal gangbaar is? Als ze hier niet de winstmarges krijgen die ze wel zouden hebben in een ander land, verhuizen ze. In dat opzicht is het eerder een concurrentieslag tussen de werknemers. Mensen in bv china bepalen hoeveel werknemers hier betaald krijgen. Naties moeten internationaal een manier vinden om een tegengewicht te bieden tegen gigantische internationale bedrijven. Nu heult de politiek nog teveel met die kolossen, ten nadele van de kleine KMOs.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties