Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

De kracht van verandering: vendelzwaaien tegen Brusselaars

"Dure huizen, verfransing en een groeiend onveiligheidsgevoel. De migrerende Brusselaars laten zich voelen in de Vlaamse gemeenten waar ze gaan wonen”, zo vatte Terzake-anker Lieven Verstraete net voor de verkiezingen zijn angst voor Brussel, dat oerwoud samen. In Aalst willen ze die angst nu bezweren met een schepen van Vlaamse vlaggen en stickertjes.
zaterdag 20 oktober 2012

(foto's: Karim Van Overmeire in actie tot 2010)

Brussel staat stilaan symbool voor de ultieme bedreiging van het landelijke Vlaanderen. B-H-V mag dan al gesplitst zijn, Brussel blijft een bedreiging. Zelfs Aalst – 30 kilometer van Brussel – is niet langer veilig. De grote schuldige is de spoorlijn. “Brussel loopt over en langs de spoorlijn komen meer en meer mensen in Aalst wonen”, zegt de nieuwe burgemeester van Aalst N-VA'er Christoph D'Haese.

De spoorlijn dicht gooien is geen optie, dus komt er een schepen van Vlaamse Zaken om de verbrusseling tegen te gaan. Karim Van Overmeire (ex-VB sinds 2010) gaat overal Vlaamse vlaggen uithangen en er komen ook stickers met de Vlaamse Leeuw op de straatnaamborden. Het is zoals lokaal N-VA-kandidaat Maarten Blommaert de slogan van zijn voorzitter (de kracht van verandering) verwoordde: “Aalst moet Oilst blijven”. (zie foto)

Van Overmeire moet er ook over waken dat er in crèches en scholen altijd Nederlands wordt gepraat. De ex-VB'er krijgt nog meer middelen. “We hebben de bevoegdheid over bibliotheken toegevoegd aan de schepen van Vlaams Zaken om er een instrument van vervlaamsing van te maken. Al is het niet de bedoeling alle Franstalige boeken uit de bib te bannen”, aldus D'Haese in Het Laatste Nieuws. Let op het subtiel gekozen 'alle'.

Dat het nieuwe bestuur (met CD&V en SP.A!) in Aalst net voor Van Overmeire kiest om Aalst zuiver te houden, is een interessante outing. Van Overmeire was de co-auteur van het in 1996 bijgewerkte 70-puntenplan.

Hij was actief bij NSV en Voorpost, zat vanaf Zwarte Zondag (24/11/1991) in het parlement en was tussen 1992 en 1995 voorzitter van de Vlaams Blok-jongeren. In 2009 weigerde hij wel om opnieuw lid te worden van het VB-partijbestuur onder Bruno Valkeniers.

Op zijn site legde hij ook uit waarom. “De meest efficiënte weg om ons programma, of minstens delen daarvan, te realiseren, is via beleidsdeelname. Beleidsdeelname is vanzelfsprekend geen doel op zich. Het is ook geen keuze voor of tegen zogenaamde gematigdheid of radicalisme. Er moet een zichtbare breuk met het verleden komen, en een volgehouden inspanning om het cordon te doorbreken”, aldus Van Overmeire.

Van Overmeire wou het programma van het VB realiseren en omdat dat niet lukte met een tot de oppositie veroordeelde partij stapte hij in 2011 over naar N-VA. Bij zijn overstap zei hij: “Het succes van de N-VA bij de federale verkiezingen van vorig jaar heeft duidelijk gemaakt dat heel veel Vlamingen hopen dat deze partij wél voor effectieve en fundamentele veranderingen kan zorgen.” Van Overmeire is dus geen spijtoptant, geen bekeerling die plots inzag dat 30 jaar racisme fout was.

De ex-VB'er kan nu eindelijk besturen. Een co-auteur van het 70-puntenplan die een dam moet opwerpen tegen de overstroming van Brussel, dat wordt mooi. Voor dat soort lui is Brussel niet alleen Franstalig, maar vooral gekleurd en niet-oer-Vlaams. In de reportage die Lieven Verstraete zo plastisch inleidde (zie intro) geeft een inwoner van het al even bedreigde Denderleeuw dat mooi weer. “Na 22u nemen de zwartjes het hier over.”

In het verkiezingsprogramma van N-VA in Aalst wordt weinig moeite gedaan om de xenofobe motieven te verbloemen. Eerst wordt uitgelegd dat Brussel "ten gevolge van het falend federaal immigratiebeleid, verhoudingsgewijs de snelst groeiende stad van West-Europa is". Vervolgens belooft N-VA "het maximaal afremmen van de inwijking, en van de import van armoede en achterstand".

N-VA: "In de mate dat er toch nieuwe inwoners in onze stad komen wonen, moet het beleid ernaar streven om maximaal jonge tweeverdieners aan te trekken. Dit moet één van de krachtlijnen worden van het woonbeleid van onze stad. Alvorens een vreemdeling wordt ingeschreven in het wachtregister of het vreemdelingenregister moet er een grondige woonplaatscontrole en controle op de verblijfsvoorwaarden gebeuren."

Aalst krijgt een racistische schepen die met symbolen een typisch modern sociologisch fenomeen te lijf mag gaan. In Brussel ontvluchten de armere, vaak gekleurde, bevolkingslagen de steeds duurdere grootstad op zoek naar betaalbare woningen.

Als het al die oervlaamse dorpelingen echt menens is in hun strijd tegen de uitstroom uit Brussel, is er maar één middel dat echt helpt: geef genoeg geld aan Brussel en laat er duizenden sociale woningen bouwen. Een wapperende vlag kan vervaarlijk lijken, maar heeft nog nooit een inwijkeling tegengehouden.  

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

55 reacties

 • door as op zaterdag 20 oktober 2012

  en aanschouw: "de kracht van verandering"

 • door Le grand guignol op zaterdag 20 oktober 2012

  Ik raad de Sp.a-mandatarissen van Aalst - en elders - aan om een keer de documentaire "Orange amer" van Daniel Merlet te bekijken (cf. http://www.liberationfilms.be/spip.php?article51 ). Een kwestie van de onaangename verrassingen voor te zijn. In Orange begon het immers ook met een ogenschijnlijk onschuldig nationalisme - het behoud en bescherming van de eigen cultuur en culturele waarden - alsmede de daarbij horende vlaggetjes.

 • door J. Blommaert op zaterdag 20 oktober 2012

  Toen we eerder deze week zegden dat de N-VA van vandaag het Vlaams Belang van gisteren is, overgoten met een sausje van meer gesofistikeerde retoriek, was het kot te klein.

  Van Overmeire werd deze week natuurlijk ondervraagd door de media. Het viel op hoe snel en vlot hij het N-VA taaltje had overgenomen. Het woord 'vreemdelingen' uit zijn VB-tijd werd vervangen door 'anderstalige nieuwkomers', en die mensen zijn nu geen 'bedreiging' meer, zoals eertijds bij VB, maar een 'uitdaging'.

  Volstrekte beleidscontinuiteit met wat cosmetische aanpassing, daarover gaat het. Van Overmeires overtuigingen zijn eerder al veroordeeld als racisme. Nu is hij in Aalst bevoegd voor Vlaamse Zaken en Inburgering. Benieuwd hoe lang het zal duren vooraleer hij alweer tegen de lamp loopt.

  Ik ben ook benieuwd hoe lang de SP.A partners in de coalitie in Aalst dat soort ultra-rechts nationalisme zullen blijven mee ondertekenen.

  • door as op zaterdag 20 oktober 2012

   leg uw hoop alvast niet op de SPA. Weerwerk tegen zoiets als NVA is een zaak van botsende ideologie, principes weet je wel. Hel 'slikgehalte' van de SPA is beschamend hoog. En opkomst voor minderheden? Patrickje Janssens heeft het er goed van afgebracht in A'pen. I have no faith whatsoever in de SPA.

   • door J. Blommaert op zaterdag 20 oktober 2012

    Van de website van SP.A Aalst: "De Aalsterse sp.a behaalde 7 zetels in de gemeenteraad. Met een mooie persoonlijke score van 4585 bevestigde Ann Van de Steen haar schitterende parcours als Schepen van openbare werken en stadsvernieuwing. De andere rechtstreeks verkozenen zijn Dylan Casaer, Daisy Van Gheit, Sam Van de Putte, Cathy Grysolle, Patrick Jacobs en Patrick De Smedt."

    • door Le grand guignol op zaterdag 20 oktober 2012

     Vermits de Aalsterse 'socialisten' blijkbaar opteren voor een 'socialisme voor onder de kerktoren' of een 'socialisme in functie van het Vlaams belang', kunnen ze op de 1ste mei misschien beter de Vlaamse Leeuw zingen in plaats van de Internationale.

    • door aronjaco op maandag 22 oktober 2012

     Ja, de kiezer heeft altijd gelijk. Wel dat die N-VA kiezers hun gat hebben verbrand is zeker; nu op de blaren zitten , dat is het consequente gevolg van het maken van dergelijke keuze. Dat Spa in zoiets meegaat is al te gortig. Opblazen die coalitie , allez , voor zover er nog bezorgdheid is over het algemeen welzijn i.p.v. de verlokkingen van financieel gewin na te lopen. Met carnaval vlaggetjes zwaaien , geel en zwart, en dat door iedereen, maar dan wel in militaire mars. Oilst, vanaf nu is er orde en discipline. En wee u als ge zegt : " allez we zijn weeral gearriveerd. Gij , dwaas vee, laat u leiden, zoniet ben je door de hond gebeten. Veel geluk in Aalst met de coalitie. testcase voor het onverbloemd racisme.

     • door aronjaco op maandag 22 oktober 2012

      Nog iets vergeten. Het VB is nu van een partij onder " cordon sanitair' geëvolueerd naar een partij die via het N-VA deelneemt aan het bestuur. Slim gespeeld en .. in blindenland is éénoog duidelijk nog altijd koning. Eens kijken hoe hard Tobback durft te spelen. Ik verwacht dat hij Pontius Pilatus zal spelen, zo van : met gemeentepolitiek heb ik mij niet te bemoeien. Ik hoop dat ik dat verkeerd zie, maar tot zolang denk ik wat ik denk.

  • door Rudi Dierick op zondag 21 oktober 2012

   Als politieke secretaris van het OVV leerde ik de vele stromingen in de Vlaamse beweging kennen, van extreem-linkse tot extreem-rechts. Van groot-nederlandse, onafhankelijkheidsgezinde en confederalistische tot de federalisten (die wel snel in aantal afnemen gezien het zware mislukken van het huidige federalisme).

   Maar als Blommart beweert dat N-VA en VB eigenlijk dezelfde ideologie hebben, dan is hij even oneerlijk als wie zou beweren dat al wie 1 mei viert een bloeddorstige rode Khmer of een stalinistische massa-moordenaar is. De ideologische verschillen tussen die twee zijn veel te groot om dat te kunnen beweren. VB wil eigenlijk alle moslims buiten, terwijl de N-VA enkel de extremisten onder hen wil bestrijden, en 99,99% hier een faire plek onder de zon wil helpen vinden. Kijk maar naar de beleidsDADEN van de N-VA. en zo zijn er nog pakken voorbeelden te geven.

   Maar dat is natuurlijk niet gewenst voor de anti-Vlaamse hard liners. Triest. Zo'n intellectuele oneerlijkheid van blommaert & Co.

   • door RH op zondag 21 oktober 2012

    VB en N-VA zijn inhoudelijk gelijk. Hun geschiedenis, presentatie, doelgroep, vorm e.d. verschillen. Inhoudelijk: Ze willen alleen het eenvormige in alles. Ze hebben een afkeer van het veelvormige. Ze zijn beide offensief/ imperialistisch nationalistische partijen. Daarbij is niet alleen hun programma van belang, dat zijn toch maar woorden. Het belangrijke hierbij is dat hun afkeer van het veelvormige, in wat dan ook, leidt tot discriminatie. En het is met discriminatie zoals met ruzie, men weet waar men begint, maar men weet niet waar men zal eindigen. Dat hangt niet zozeer van de personen af maar van de hele organisatie of beter discriminatie heeft een eigen dynamiek, van het één komt het andere. Het maakt dus verder niet uit of het programma van beide partijen enigzins verschilt.

    Nog iets. Insiders van VB en van N-VA zien de verschillen tussen beide partijen. Outsiders zien de gelijkenis. Dat zelfde verschijnsel doet zich voor bij alle gelijkaardige, concurrerende organisaties zoals bvb. katholieken en protestanten.

    Uit uw commentaar: "...anti-Vlaamse hard liners...": Lieden, die niet aansluiten bij een partij, die zich Vlaams noemt zoals VB en N-VA, zijn daarom niet anti-Vlaams.

 • door Klaas Willekens op zondag 21 oktober 2012

  In mijn opinie zijn zeer veel steden en gemeentes, vooral in het Antwerpse (wie kon dat ooit voorspellen?) in de handen van NVA getuimeld, zonder dat die mandatarissen dit ooit voor mogelijk hadden gehouden. Laat me toe om mijn standpunt uit te leggen vanuit de gemeente waar ik heb gestemd en waar ik moest bijzitten (viel beter mee dan ik op voorhand had gedacht!). In Zoersel hebben we al een hele lange tijd dezelfde burgemeester en een waarmee ik zelf niet van overtuigd ben, maar wel een waarvan ik weet dat ze ervaring heeft in de politiek. Nu wordt zij (waarschijnlijk had zij dit niet zien aankomen) overvleugeld door een "new kid on the block" van NVA, die op haar beurt dit niet had zien aankomen en gewoonweg niet wat ze moet doen. Hoe begin ik onderhandelingen? Wat is mijn functie als burgemeester? Met wie moet ik samengaan? Liefst iemand die het mij allemaal kan uitleggen... De kiezer heeft altijd gelijk? Ik denk het niet...

 • door Antoine Bomon op zondag 21 oktober 2012

  AALST: DE KLUCHT VAN DE CULTURELE VERARMING

  Al meteen na haar ‘verkiezingsoverwinning’ toont de NV-A in Aalst haar ware gezicht: extreem nationalisme ten top! Maatregelen die stinken naar Hitleriaanse waanzin! Hoewel slechts 31 procent van de Aalstenaars op ‘De Kracht Van De Verandering’ stemden, wordt nu ook de meerderheid van de inwoners van deze carnavalstad gedwongen om de troebele gelei van het nationalistische gedachtegoed op hun gezicht uit te smeren. Een (ex?)VB’er als ‘schepen van Vlaamse zaken’. Even dwaas als een vos in het kippenhok plaatsen om er op toe te zien dat de kippen op de voor hen voorziene stok slapen. Even stom als een stroper aanstellen in een park van beschermde diersoorten! En vanaf nu overal in het Aalsterse straatbeeld de Vlaamse leeuwenvlag, zelfs op ieder staatnaambord! De culturele vrijheid aan banden gelegd met al meteen een drastische ingreep in de stadsbibliotheek en het stedelijk onderwijs- en dienstenbeleid. De kracht van de verandering wordt een bedroevende klucht van culturele verarming… Op vrijwel dezelfde manier begon in de jaren 30 van de vorige eeuw in Duitsland de macht van het nazi-regime en het Übermensch gefühl zich uit te breiden. De vlaggen hadden toen een andere kleur, een ander symbool, maar ze beoogden eenzelfde doel. Een werkelijk beangstigend vooruitzicht. Nog minder dan een ezel leert een mens uit zijn fouten… Indien ik nu in Aalst woonde zou ik meteen een verhuizing naar een andere Vlaamse stad in overweging nemen. Hopelijk starten de 69 procent Aalstenaars die niet op het N-VA stemden nu een grootschalig tegenoffensief, door bvb. massaal de Belgische driekleur aan hun gevel te hangen om aan te tonen dat zij zich niet laten vertrappen door een ideologie die in het Stenen Tijdperk thuishoort en ons van onze culturele vrijheid berooft. Geen burgemeester kan of mag het recht op vrije keuze aan banden leggen! Uit protest tegen de zwartgele opdringerigheid in deze stad, zet ik alvast geen voet meer op Aalsterse bodem. Dus vanaf nu geen bezoek meer aan het Aalsterse carnaval. Geen verfrissing meer op een Aalsters terras, geen aankoop meer in een Aalsterse winkel. Ik ben een Vlaming in hart en nieren, maar ik wil hier geen steden zien waar inwoners gedwongen worden om in dezelfde pas te lopen en waar de zwartgele eentonigheid als onkruid aan de straatnaamborden groeit! (Antoine Bomon)

  • door bert81 op zondag 21 oktober 2012

   31% van de Aalstenaars heeft inderdaad voor de n-va gestemd. Nog eens 11% van de Aalstenaars stemde voor het Vlaams Belang.

   Uw 69%-cijfer slaat dus nergens op. Dit Aalst heeft rechts en Vlaams gestemd, en zal krijgen waarvoor het gestemd heeft!

   • door J. Blommaert op maandag 22 oktober 2012

    N-VA en VB in een adem, zeer accuraat inderdaad. :-))

 • door j o op zondag 21 oktober 2012

  De Wever klopte bij zijn overwinningsspeech zichzelf fier op zijn borst en scandeerde dat hij het was die extreem rechts een halt toeriep. De werkelijkheid is dat net hij extreem rechts aan de macht hielp zoals hierboven beschreven... Meer dan 30 procent heb je daar inderdaad niet voor nodig... Ik herriner mij de dagen dat Aalstenaars fier hun eigen vlag buiten hingen en verder hun eigen ding deden wars van Vlaamse, Belgische of een Europese overtuiging! Oilsjt is oilsjt, en ik denk dat dat wel zo zal blijven, Karim Van Overmeire ten spijt.

 • door RH op zondag 21 oktober 2012

  Vlaanderen (VL) gaat met rasse schreden achteruit zoals ook door anderen gezegd. ipv. ons te richten op het Europese en het mondiale niveau, waar de beslissingen worden genomen, zijn we BHV (en straks heel België) (nodeloos) aan het splitsen en worden anderstalige boeken uit bibliotheken gebannen/ verwijderd. Let wel, boeken, die twijfel zouden kunnen zaaien, verbranden we niet meer, we geven ze mee met Vangansewinkel. Recyclage.

  De verloedering van Vlaanderen hebben we te danken oa. aan twee elementen: Ten 1e, de partijen, die geen offensief/ imperialistisch nationalistische partijen zijn, hebben gemeend ook Vlaams te moeten zijn en zijn daardoor hun eigen boodschap/ missie gaan verwaarlozen/ vergeten. Ten 2e, de media in het bijzonder de VRT, denken er zelf beter van te worden door VL te leiden naar verdwazing, discriminatie, armoede, achterlijkheid, imperialistisch nationalisme en ultra neoliberalisme. In hun artikels - informatie en duiding - is er maar weinig plaats meer voor professionaliteit en moraliteit. Het is allemaal opgepepte sensatie bvb. De verkiezingen in Antwerpen: Filip Dewinter (VB) kreeg bij de VRT 21 minuten spreektijd en Annemie Turtelboom (Open VLD) één minuut.

  Er is een lichtpunt. N-VA is over haar hoogtepunt, in 2010, heen. N-VA is sociaal extreem rechts en economisch ultra neoliberaal naar Duits model. De waarheid over de extreme sociale en politieke doelstellingen van N-VA komt meer en meer aan het licht en de aanhang van N-VA zal daardoor voortdurend afkalven. In 2010 voor de kamer 27,8%, en voor de senaat 34,4%, gemiddeld 31,1% en nu in 2012 op provinciaal niveau 28,5%. Dat is minder dan de 31,1% in 2010. Nogmaals, N-VA is over haar hoogtepunt, in 2010, heen. Ze is op de terugweg.

 • door J. Blommaert op zondag 21 oktober 2012

  Wat volgt komt uit het officiele N-VA kiesprogramma in Aalst, hoofdstuk 'Vlaamse Stad':

  "3.2. MAXIMAAL AFREMMEN VAN DE IMPORT VAN ARMOEDE EN ACHTERSTAND. Het beleid moet erop gericht zijn om Aalst compact en leefbaar te houden en dus noch in oppervlakte, noch in aantal inwoners verder te laten groeien. In de mate dat er toch nieuwe inwoners in onze stad komen wonen, moet het beleid ernaar streven om maximaal jonge tweeverdieners aan te trekken. Dit moet één van de krachtlijnen worden van het woonbeleid van onze stad. Alvorens een vreemdeling wordt ingeschreven in het wachtregister of het vreemdelingenregister moet er een grondige woonplaatscontrole en controle op de verblijfsvoorwaarden gebeuren. Er wordt opgetreden tegen schijnhuwelijken en schijnsamenlevingscontracten. Er zal contact worden opgenomen met de bevoegde overheden en het parket indien er domicilie-, identiteits-, fiscale of sociale fraude wordt vastgesteld. De stedelijke overheid en de politie zullen een actieve rol spelen bij de strijd tegen illegale immigratie, en bij de ondersteuning van het federale terugkeerbeleid. Zolang de huidige wetgeving niet wordt gewijzigd zal bij een regularisatieaanvraag door een illegale vreemdeling de burgermeester slechts een advies afleveren na een persoonlijk gesprek."

  OF hoe we schaamteloos discriminatie beogen en er nog mee wegraken ook. Het 70-puntenprogramma van het Vlaams Belang is boeiende comparatieve lectuur, zie http://www.blokwatch.be/content/view/62/50/lang,nl/

  Op dit moment zijn partijen zoals de SP.A aan het onderhandelen over dit eigenste programma. En het is te verwachten dat vergelijkbare programma's ook elders in coalitiebesprekingen opduiken.

  • door K.Boets op zondag 21 oktober 2012

   Discriminatie ? Waar ? Ik zie het nergens. Bij mijn weten gelden deze zaken ook als je naar pakweg Canada of Nieuw-Zeeland wil emigreren.

   • door AmauryJ op zondag 21 oktober 2012

    @K Boets

    Vaak ligt het hem in de kleine verschillen die ernstige consequenties kunnen hebben op het leven van mensen (zeker bij beleid en wet- regelgeving). En zo'n beleidsvisie is zeker niet te vinden in Canada.

   • door J. Blommaert op zondag 21 oktober 2012

    Wel, in dit land kunnen die niet gelden en heten ze discriminatie. Zie de Grondwet.

   • door Jan Bel op zondag 21 oktober 2012

    @K. Boets

    Even deze argumentatie proberen te verteren: er is geen sprake van discriminatie in Aalst, omdat het slechts dezelfde soort regels wil toepassen als in Canada en Nieuw-Zeeland. En waarom meteen ook het vergelijkbare Australië (Oz) er niet bijhalen, waar men zo rechtvaardig is geweest om de ‘Aboriginals’ te verbannen naar onmetelijke stukken onvruchtbaar land, maar onmogelijke voorwaarden oplegt aan al wie nu langere tijd in dat land wil verblijven? Nieuwkomers moeten er een zekere scholingsgraad en/of rijkdom kunnen voorleggen, tezamen met een uitgebreide toekomstplanning.

    Laten we, K. Boets, uw vaakgehoorde stelling nu eens echt onder de scanner van het gezond verstand leggen.

    1. Waarom zou er geen sprake zijn van discriminatie? In een neutrale context van de statistiek wordt het werkwoord ‘discrimineren’ ook gebruikt om aan de hand van een welbepaalde sleutel een onderscheid en verdeling te maken tussen verschillende elementen in een verzameling. Is dat niet wat er wordt voorgesteld in het uittreksel dat Jan Blommaert hierboven aanhaalt?

    De voorkeur voor tweeverdieners en de afwijzing van zogenaamde schijnhuwelijken veronderstellen een onderscheidend beleid dat ten voordele van de ene en ten nadele van de andere groep moet gevoerd worden. En dat kan er met de toevoeging van enkele criteria tot meerdere eer en glorie van de Vlaamse identiteit, alleen maar complexer en onverdraagzamer op worden. Een vreemdeling die niet de juiste geloofsbrieven voorlegt en niet kan aantonen dat hij/zij zich volledig wil assimileren, zal de burgemeester tijdens een persoonlijk gesprek niet van het tegendeel kunnen overtuigen.

    2. Guilty by association? Het woord ‘discrimineren’ heeft natuurlijk een kwalijk reukje gekregen, omdat het in een sociale, culturele of politieke omgeving duidt op het willekeurig ontzeggen van rechten aan bepaalde groepen op grond van eigenschappen die ze niet of juist wel zouden hebben. En dat trekt verdomd hard op de beleidsvisie van een andere ‘extremistische’ partij, waar de nieuwe Vlaamse alliantie vooral niet mee geassocieerd wil worden (tenzij om haar sympathisanten in tijden van verkiezingen met gemilderde standpunten over de streep te halen).

    Rekening houdend met de ideologische stal waar de kakelverse schepen, Karim Van Overmeire uit komt, zou dat nog wel eens averechts kunnen uitpakken. Wordt in die kringen immers niet voortdurend een gelijkaardig argument gebruikt: dat mensen die een ongewenst gedrag vertonen dat hier met de beschikbare wetten niet kan bestraft worden, dan maar naar hun land van herkomst moeten teruggestuurd worden waar ze wel de ‘gepaste’ strafmaatregelen kunnen toepassen (een land van herkomst dat voor de nakomelingen van oorspronkelijke migranten trouwens hier ligt en niet in Marokko of Turkije).

    3. De stadsstaat Aalst en de Vlaamse zaak Is het niet precies omdat men niet wil zijn als de rest van de wereld, dat gisteren Vlaanderen en vandaag Aalst een recht op zelfbeschikking opeist en meent eigen unieke wetten en regels te kunnen uitvaardigen? Een Vlaming is geen Inuït uit Canada of een Kiwi uit Nieuw-Zeeland en evenmin een Ozzie uit ‘the land down under’, en dat is net de reden waarom hij/zij op een exclusieve manier moet behandeld worden. Waarom hebben we anders een lokale schepen voor Vlaamse zaken nodig? (We hebben toch al een minister van binnenlandse zaken!)

    4. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat B hier uit A zou volgen … (dat regels, omdat ze op diverse plaatsen in de wereld ook worden toegepast, niet discriminerend zouden zijn)

    Ik vrees dat enig beroep op het logisch denkvermogen van Jan met de pet hier dus niet aan de orde is. Integendeel zelfs! Indien u deze autoriteit inroept als glijmiddel om bepaalde onfrisse praktijken te legitimeren is er eerder sprake van ‘ongezond verstand’. Aan u om daar de juiste conclusies uit te trekken.

    • door K. Boets op maandag 22 oktober 2012

     In uw opinie zijn landen die vragen aan immigranten een zekere scholingsgraad en/of rijkdom voor te leggen discriminerend. Ik volg die mening niet. Een beleid moet erop gericht zijn om zich voor te bereiden op uitdagingen van de toekomst. Een selectief immigratiebeleid past volgens mij in dat kader. Verder vind ik het flauw om de fouten uit het verleden van bepaalde landen(Australië) te blijven oprakelen als argumentatie. Een schijnhuwelijk afwijzen lijkt me niet echt discriminerend. Het is een onwettige manier om hier de nationaliteit te verwerven, en dient dus te worden bestreden. Ook lijkt me er niets mis met het aantrekken van tweeverdieners. Het zijn zij die voor de broodnodige inkomsten zorgen. Iedere stad zal dit proberen te doen, al zal men dat misschien niet toegeven. Aalst reageert op de uitwassen van het wanbeleid van Brussel en de nefaste sociale gevolgen die de ongebreidelde immigratie daar veroorzaken. Misschien is het niet echt uw kijk op de wereld, maar ik vind geen zaken in uw betoog die voor mij discriminerend zijn.

     • door Jan Moerman op maandag 22 oktober 2012

      Dus: als je een diploma hebt waar we in België iets mee zijn ben je welkom, en anders kras je maar op? Discriminerend. Je hebt een zak spaarcenten mee? Welkom, de dichtsbijzijnde privébank is die kant op, maak de directeur daar mijn groeten over. Uitdagingen van de toekomst: zijn de hoge prijzen voor huur, energie, onderwijs, voeding,... de schuld van de immigranten? Ik dacht het niet. Schijnhuwelijken, daar heb je misschien een punt, maar wat tweeverdieners betreft verleg je het probleem: indien de staat het geld haalde waar het zit door progressievere belastingen van de rijkdom, dan was er ook meer geld voor de gemeenten, en hoefden stadsinkomsten niet meer zo 'broodnodig' zijn. Het zogezegde wanbeleid van Brussel is in feite een wanbeleid van een neoliberale macht die gebroken dient te worden. Dat de sociale gevolgen nefast zijn, klopt... maar verwacht geen oplossing voor de onderlaag van de bevolking met extreem-rechtse maatregelen.

     • door Jan Bel op maandag 22 oktober 2012

      Kijk, ik ben altijd wantrouwig als mensen hun denkbeelden willen slijten als resultaat van het ‘gezond verstand’. Daarmee geven ze aan dat andere standpunten niet uit diezelfde bron hebben geput. Vandaar de sarcastische opmerking aan het einde van mijn commentaarstukje, maar dat had u met uw gezond verstand dus niet opgemerkt.

      U vindt het flauw om zaken uit het verleden op te rakelen? Hoe dacht u de Vlaamse volksaard te verdedigen door enkel vooruit te blikken? Is die Vlaamse identiteit niet vooral historisch gegroeid en behoorlijk geromantiseerd, misschien? En luidt de oproep aan nieuwkomers niet dat ze zich aan deze ideaaltypische Vlaming moeten spiegelen: een hardwerkende, kapitaalkrachtige bewoner van de Vlaamse regio, die een of andere vorm van Nederlands spreekt? Nogmaals, als dat niet de vraag is, waarom zouden we dan behoefte hebben aan een aparte schepen voor Vlaamse belangen?

      U houdt ook niet van de verwijzing naar Australië? Moet ik dan uw voorbeelden aanhalen van Canada waar de indianen in luxe-resorts werden ondergebracht of Nieuw-Zeeland, waar men een gunstregime voor de Maori’s heeft opgezet? Ik laat het aan uzelf over om hierover een en ander op te zoeken, maar ik kan u nu al aangeven dat de authentieke bewoners niet de waardering hebben gekregen die hun toekwam. Tenminste niet als u de moeite neemt om de sociaal-economische positie van deze oorspronkelijke bevolkingsgroepen onder de loep te nemen.

      Elke poging tot segregatie van bevolkingsgroepen kan begrepen worden als discriminatie. Wie beslist of iets een schijnhuwelijk is of niet? Bestaan daar sluitende en objectieve criteria voor? Wie bepaalt vanaf welke inkomensklasse tweeverdieners welkom zijn in stad X? Gelden diezelfde regels dan ook in stad Y? Kan het dat in ultimis een burgemeester in een persoonlijk gesprek autonoom beslist over de woonplaats van individuele burgers. Is dat niet in strijd met het democratisch gelijkheidsbeginsel?

      In de rechtspraak is het zo dat de wetgeving van een lagere niet in tegenspraak mag zijn met die van een hogere overheid. Volgens mij wordt de vrije keuze van woonplaats geregeld door internationale, Europese en de federale wetten. Ik verwijs naar een bijdrage van de advocaten Lieve Pepermans en Jan De Lien in De Standaard van 10 mei 2006:

      Zowel het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties (artikel 12) als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 2 van het Vierde Protocol) bepalen uitdrukkelijk dat iedereen die wettig op het grondgebied van een staat verblijft, binnen dit grondgebied het recht heeft zich vrijelijk te verplaatsen en er zijn verblijfplaats vrijelijk te kiezen. Aan de andere kant heeft iedereen die in België verblijft ook recht op een menswaardig leven. Dat staat met zoveel woorden in de grondwet.

      Zolang er geen autonome republiek Vlaanderen is met een eigen grondwet, die afwijkingen voorziet op de vrije keuze van woonplaats, ga ik ervan uit dat een lokale overheid buiten haar bevoegdheid treedt als zij poogt terzake eigen regels op te leggen. In die zin is de Belgische democratie nog altijd één en ondeelbaar, hoe graag velen dat ook anders zouden zien.

      En dit is absoluut geen zure oprisping van iemand die de laatste verkiezingsuitslag niet heeft verteerd, het is een vaststelling.

  • door Steven Frans op zondag 21 oktober 2012

   De N-VA heeft zo'n zaken overal in hun programma staan en ook burgemeesters en coalities met de andere traditionele partijen hebben in hun gemeenten het liefst een bestuur- en belastbare inwonersbasis (m.a.w. middenklasse aantrekken en paaien), men vraagt zich af waar die 15% Belgen die onder de armoedegrens leven nog wel welkom is als elke gemeente/stad haar beleid daarop richt... maar luidop " getto's " zeggen zal dan wel weer in het verkeerde keelgat schieten bij sommigen zeker?

   • door J. Blommaert op zondag 21 oktober 2012

    De bottom line is niet of men hier voor of tegen is. Het is de vraag of dit wettelijk kan of niet. En wat dat betreft zijn er flink wat precedenten van veroordelingen door het Europees Hof, de VN Mensenrechtencommissie, de Raad van Europa enzovoort.

 • door AKV DVVV op zondag 21 oktober 2012
 • door bert mulders op zondag 21 oktober 2012

  Grappig hoe de politiek-correcte, linkse jongens en meisjes op dit forum zichzelf weer proberen wijs te maken dat N-VA over haar hoogtepunt heen is. Keep on dreamin', jongens. Het wordt weer ruw ontwaken in 2014. De verkiezingen van 2012 waren nog maar een kleine opwarming voor N-VA en BDW. De "traditionele" partijen konden de schade nog enigszins beperken door hun historische, lokale verankering op gemeentelijk vlak. In 2014 speelt dat echter totaal niet meer mee, met de gevolgen die ik nù al kan voorspellen voor de linkse partijen in Vlaanderen...

  • door J. Blommaert op maandag 22 oktober 2012

   Hier is de propaganda-afdeling van de Vlaamse Beweging alweer, met schone herhalingen van de woorden van Die De Wever :-))

  • door svdl op maandag 22 oktober 2012

   Aha, Madame Soleil is ook van de partij? Deze keer met een geel zwarte bol...

 • door JVC op maandag 22 oktober 2012

  Over Aalst kan/wil ik niet meespreken. Over mijn gemeente Zaventem, waar ik al meer dan 25 jaar woon, des te meer.

  Toen wij hier in 1987 kwamen wonen, hadden al onze buren het Nederlands als moedertaal. Vandaag zijn zowel onze linker-, als rechter-, als beide overburen Franstalig. Eén van die vier doet soms enige moeite om Nederlands te spreken met ons. De andere drie begrijpen geen gebenedijd woord Nederlands.

  Er is enkele jaren geleden een nieuwe bakkerij bijgekomen. Een filiaal van een bestaande bakkerij uit Sterrebeek. Gerund door Franstaligen, die u bovendien in het Frans begroeten, en - zelfs als ze dan uw Nederlands antwoord horen - u verder in het Frans blijven bedienen. Zelfde verhaal in een tuincenter, een bandencentrale, enkele restaurants en brasserieën, een nachtwinkel, een carwash, enz...

  De laatste jaren deed aan de gemeenteraadsverkiezingen ook telkens een partij mee, die luistert naar de naam "Union des Francophones" (UF). Deze UF haalde 7 van de 31 zetels, een stijging met 1 ten opzichte van vorige keer, en wordt daarmee de tweede grootste partij in deze gemeente (ter info: CD&V haalde 3 zetels, een coalitie sp.a-Groen 4 zetels).

  Op huizen die hier te huur of te koop aangeboden worden, prijkt in 90% van de gevallen een eentalige affiche "A louer" of "A vendre". Onlangs startte er zelfs een omleiding wegens wegenwerken, waarbij de signalisatieborden in het Frans waren. En we ergeren ons al lang niet meer aan de Franstalige reclamefolders in onze brievenbus.

  Ach, we maken ons geen illusies. Hier zal geen schepen van Vlaamse zaken aangesteld worden. Zelfs geen ex-VB'er (die - alweer ter info - 0 zetels haalde, 2 minder dan vorige keer)...

  • door Rik Haegebaert op maandag 22 oktober 2012

   Ik heb dezelfde ervaringen in Zaventem en omgeving. Maar wie zijn die mensen die ervoor zorgen dat de Vlaamse rand verfranst en die een ongelofelijke arrogantie tonen t.a.v. de Vlaamse inwoners, taal en cultuur ? Het zijn net de beter gesitueerde tweeverdieners die de stad verlaten en de groene rand gaan opzoeken (zij kunnen hun kinderen wél blijven sturen naar de Franstalige scholen in Brussel -want twee aoto's- ; zijn trouwe klant van de intussen voor grof geld overgelaten lokale middenstandszaken (Brusselse verfranste oorspronkelijk Vlaamse beenhouwers en bakkers hebben al lang de weg naar de Vlaamse rand gevonden toen ze hun beenhouwerijen en bakkerijen in Brussel alleen nog konden overlaten aan de Marokkaanse e.a. nieuwe middenstanders.) en worden uiteraard bediend in hun eigen taal (want wiens brood men eet diens taal men spreekt).. Migranten, asielzoekers ... vallen allicht eerder op door hun huidskleur... maar juist die mensen doen al het mogelijke om zich te integreren. Ze sturen hun kinderen wél naar de lokale school en staan open voor wat er in hun omgeving gebeurt... tenminste als ze uitgenodigd worden ( zich welkom mogen voelen) . Het zullen onze buren - Marokkaanse e.a. tweede en derde generatie migranten ... zijn die de Vlaanse rand in de toekomst Vlaams zullen houden ... als we ze tenminste niet gaan beschouwen als de zondebokken, die het grootse Vlaamse verleden in Kortrijk, Gent , Anwerpen en Hasselt bedreigen.

   • door Danny Debaere op maandag 22 oktober 2012

    Dan moeten we hier ophouden met de N-VA met alle zonden van de wereld op te zadelen, maar vanaf nu eerder de Franstalige Goedbedeelde Tweeverdieners uit Brussel (FGTB) beginnen te viseren? Volmondig mee eens! Je zou diezelfde periode eens moeten meegemaakt hebben in mijn gemeente (Kraainem): alles wat JVC opsomt mag hier in het kwadraat! Op een ochtend ga ik naar mijn werk gaan, en een grensbordje van de gemeente passeren waarop "Craeynem" gaat staan... Het ultieme doel van de FGTB is immers om overal in dit landje in het Frans te kunnen en mogen functioneren: van Aalst tot Knokke Le Zoute, en van Zaventem tot La Panne...

    • door Elisabeth Van de Poel op maandag 22 oktober 2012

     Terug naar de jaren '30??? Kleinzierig, enggeestig en ràcistisch!!!

     • door K. Boets op maandag 22 oktober 2012

      En daar is de wet van Godwin weer...

      • door svdl op maandag 22 oktober 2012

       ... en nu aan u om eens uit te zoeken waarom. Dat zal u al wat moeilijker afgaan medunkt. Arme 'Boets'

 • door Daniel Deblaere op maandag 22 oktober 2012

  De inschrijvingen voor de cursus 'hoe leren omgaan met een overwinning van andersdenkenden voor beginners?' was nochtans afgesloten wegens overdonderend succes, maar voor deze lieden is er misschien nog wel een plaatsje te vinden ...

  • door svdl op maandag 22 oktober 2012

   Uw vlaamse leeuw is eigenlijk geïmporteerd uit de Arabische streken. Te weinig gestudeerd vrees ik.

 • door Elisabeth Van de Poel op maandag 22 oktober 2012

  ANGSTAANJAGEND...

 • door denys hans op maandag 22 oktober 2012

  Als de zogezegd rijkere tweeverdieners uit Brussel hun gemeentebelastingen betalen kan daarmee misschien de stad aan een soort herverdeling doen naar de minder bemiddelde Aalstenaar toe Een inplanting van degelijke sociale betaalbare wijken, sanering van oudere sites etc. Of dit past binnen het NVAprogramma is wel de vraag... In verband met de Schepen van Vlaamse zaken graag even kijken naar de reactie van B.Tobback vooraleer te bashen. Tromgeroffel, stickertjes en een wapperend leeuwenvlagje zullen zeker de noden van Jan Modaal niet verhelpen. Volksmennerij van bedenkelijk niveau

  • door aalstenaar op maandag 22 oktober 2012

   Ik heb de indruk dat mensen hier kritiek spuien zonder te weten waarover het gaat of zonder al ooit een voet in Aalst te hebben gezet. Aalst heeft geen last van rijke tweeverdieners uit Brussel, wel van arme tweeleefloners of erger, die alleen hun cheque komen halen en verder louter op Brussel zijn gericht voor hun sociale leven en hun autohandel of andere lucratieve zaakjes, die het daglicht niet mogen zien. En die aan het loket van de dienst Bevolking de ambtenaren beledigen omdat ze niet snel én in het Frans op hun wenken bediend worden. Gespuis van over de taalgrens spreekt af aan het station van Aalst om daar amok te maken, ostentatief pendelaars in de weg te open, meisjes lastig te vallen, gsm's te ontfutselen, enz... Het enige tromgeroffel dat ik de voorbije jaren hoorde in de binnenstad, was telkens op 1 mei van het trommelkorps 'Bert van Hoorick', voorwaar een Vlaamsche held...

   • door aronjaco op maandag 22 oktober 2012

    http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2011_trim4/pdf/gemeente/rapport_2011_trim4_gem_Aalst_nl.pd Daar vind u de criminaliteitscijfers van Aalst . Zeg mij maar eens waar de grote problemen in Aalst nu eigenlijk zitten en dat binnen een vergelijking doorheen de jaren. Ik zie geen schokkende stijging van bepaalde misdrijven. Dat betekent niet dat er niets kan verbeterd worden, maar probeer redelijk te blijven in uw perceptie. Cafépraat kan men overal horen, dus daar hebben we hier geen behoefte aan. De perceptie ,wordt aangepraat door politiekers en meer bepaald deze van bepaalde partijen. Bv. als ge het wilt geloven dan moet ge zowat alles beveiligen ; wie heeft daar voordeel van denkt ge , wie loopt met gigantische winsten weg dank zij de zgn. onveiligheid? Onveiligheid verkoopt goed en mensen die van niet beter weten slikken die dingen als koude pap. Wel , ik lust die pap helemaal niet. Ik laat gekakel aan de kippen over en geblaat aan de schapen. Dat laatste is niet persoonlijk bedoeld hoor !!!

    • door Polle1976 op dinsdag 23 oktober 2012

     Ik denk niet dat veiligheid het grote probleem is, alleen lijkt Aalst niet de weg op te willen gaan van de verfranste Vlaamse rand. Zoals ik zei in mijn reactie die hier alweer 'verdwenen' is om mij onbekende reden: ik heb de laatste 15 jaar Zaventem zien evolueren van een verdraagzame gemeente waar Franstaligen welkom waren, tot een gemeente waar je op vele plaatsen verwacht wordt Frans, en alléén Frans, te praten als je geholpen wil worden. Van collega's hoor ik dat dit zich nu stilaan doorzet naar Steenokkerzeel, Perk,... Nu staat in Aalst iemand op die het zo ver niet wil laten komen, maar jammer genoeg heeft hij een VB verleden, wat op velen hier werkt als een rode lap op een stier. Tant pis...

 • door Guido Pannekoek op maandag 22 oktober 2012

  In Meise komt er ook zo'n schepen en ook niet vergeten dat de verantwoordelijke voor de acties van het TAK nu burgemeester is in Steenokkerzeel.

 • door freedumb op maandag 22 oktober 2012

  Akkoord, wat er in Aalst gebeurt is.........pffffffffffffff laat ons zeggen erg bedroevend. Maar wat is het antwoord van links progressief vlaanderen op de verfransing van de rand?

 • door Jan Bel op dinsdag 23 oktober 2012

  En als we er nu eens grondig over nadenken ... Kan je nog wel slapen als je bed in brand staat?

  http://www.youtube.com/watch?v=ejorQVy3m8E

  ... while the lion sleeps tonight?

 • door rolf op woensdag 24 oktober 2012

  Plotsklaps blijkt dat ze daar allemaal co-auteur waren van dat fameuze 70-punten plan. De nieuwe schepen van Vlaamse zaken in Aalst ook al... Niet te verwonderen dat het literair geen hoogvlieger is... als je er met 70 man aan schrijft... Flauw plan trouwens... zou beter niet meer over gesproken worden... Het is ook grosso modo onuitvoerbaar; ttz de uitvoerbare gedeelten werden indertijd grosso modo door de liberalen uitgevoerd. De andere onzin is gewoon niet in de praktijk te brengen (of ik zou althans niet weten hoe eraan te beginnen)

 • door BVC op woensdag 24 oktober 2012

  DWM doet echt wel aan de jaren 30 denken hoor. Het enige wat nog ontbreekt zijn de communistische knokploegen.

  Soit: de grootste fascisten zijn de antifascisten. En jullie behoren daarbij.

  • door Jan Bel op woensdag 24 oktober 2012

   En zo … wordt deze discussie uiteindelijk toch nog naar een ongekend niveau getild.

   De uitlating van BVC, die ongetwijfeld voor een krachtig argument moet doorgaan, doet me denken aan wat Arundhati Roy ooit opmerkte in een interview naar aanleiding van haar boek Field Notes on Democracy: Listening to Grasshoppers: als de armste mensen in dit land [India] terroristen worden genoemd, dan weet je dat de democratie in een crisis verkeert.

   (Toen sprinkhanen in de lente van 1915 neerstreken op de Armeense graanvelden werd dit als een slecht voorteken gezien. Enkele maanden later startte de genocide.)

  • door svdl op vrijdag 26 oktober 2012

   Euh, het HLN forum is te vinden op hln.be. Dit DWM. Hier worden inhoudelijke argumenten geformuleerd waar mogelijk. Bij deze: terug naar de zandbak! (oh, en leer je geschiedenisles eerst)

  • door Jan Bel op vrijdag 26 oktober 2012

   Ik heb echt hard op mijn tanden moeten bijten, maar ik kan het dus echt niet laten ... Communistische knokploegen? Echt? Waar? Wanneer? Bedoelt u de republikein Julien Lahaut?

   En ik zeg dat met de grootste minachting voor Stalin en ander totalitair gespuis.

   In de kringen die ik frequenteer is het in elk geval onaanvaardbaar om mensen die er andere standpunten of visies op nahouden, in mekaar te slaan of anderszins te intimideren. Of was dat niet de suggestie, misschien?

   Dat ligt wel even anders in enkele Vlaamse organisaties, waar het recht op vrije meningsuiting niet zelden met de vuisten wordt beleden. Dissidente stemmen die zich willen bedienen van een ‘eigen’ taal om daarmee een andere wereld te ‘verbeelden’ (ik verwijs naar het 'Lisa Simpson'-artikel van Bart De Wever, moeten hardhandig uitgeschakeld worden.)

   Het lijflied van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) laat daar alvast geen twijfel over bestaan: "Ne amadees, ne Marokkaan,/ ne raller en ne nikkeriaan,/ ne kommuniest, ne vreemde tiest,/ die zwieren we allemaal in de kist./...ne vuile jood, ne maoïst/ ne franskiljon en ne socialist...". Tel dat bij mekaar op en je komt bij heel wat vijanden uit. En in 1982 luidde het nog: “Al die linksen weg er mee!/ Kijk wij stormen door de straten/Kampen op het veld van eer/Eerst vechten, dan praten/Nu komt de Vlaamse campus weer/ Wij gaan nu een matchke sjotten/Met die linksen hunnen kop/Met onze laarzen en ons botten/Ja de pret die stijgt ten top/’t bloed stroomt door de straten/Ratten creperen in de goot/Maar daar zullen we ’t niet bij laten/al die linksen moeten dood!

   Een recente N-VA aanwinst in de persoon van Jürgen Ceder liet in die gelederen zijn eerste wapenfeiten optekenen. Ondanks zijn gewelddadig verleden* en in weerwil van het feit dat de man het racistische 70-puntenprogramma van zijn vorige partij (Vlaams Blok/Belang) weigert af te zweren, zag de N-VA-voorzitter tijdens een persoonlijk onderhoud voldoende tekenen van berouw om hem als volwaardig lid in zijn rangen op te nemen. Ceder was een strijdmakker van Karim Van Overmeire.

   Andere gelijkgezinden hebben hun plan voor een onafhankelijk Vlaanderen evenmin vreedzaam vendelzwaaiend ten uitvoer willen brengen. De talloze ‘schermutselingen’ die het Taal Aktie Komitee (TAK) sinds grofweg 1970 weet uit te lokken in Brusselse gemeenten en de ruimere regio, de voerstreek, de gedroomde of geconfisceerde enclaves … en die geregeld uitdraaien op ‘zware rellen’ met ernstig gewonden, laten vermoeden dat het hier niet om een onschuldige club van gefrustreerde taalpuristen gaat. Wie geen Vlaams spreekt op ook maar de kleinste ‘morzel grond’ waar dat stelletje heethoofden de leeuwenvlag meent te moeten planten, mag rekenen op een flink pak slaag.

   Marx en het communisme zijn al enkele decennia geleden doodverklaard, maar NSV en TAK zijn nog springlevend! Dat BDW nu (sinds enkele dagen, maar wel na 14 oktober) afstand wil nemen van de Vlaamse Beweging en haar uitwassen is niet meer dan een pose.

   Ik hoef u er wellicht ook niet op te wijzen met welke 2 politieke partijen beide knokploegen voornamelijk gelieerd zijn. Eenvoudige observaties, zonder dure wetenschappelijke theorieën, ingewikkelde filosofische concepten en kwinkslagen, mogen volstaan als bewijs voor de manier waarop sommige overtuigde Vlamingen de vooropgestelde afscheuring van Wallonië wensen door te drukken.

   Op de jaarlijkse vredesmanifestaties aan de voet van de IJzertoren werd al door menig Vlaams ‘intellectueel’ radicale oorlogstaal gebruikt en gingen vele generaties fanatici met mekaar op de vuist in hun streven Vlaanderen te ontvoogden. ‘Nooit meer oorlog, zelfbestuur en Godsvrede’ of in de latere versie van ‘Vrede, vrijheid en verdraagzaamheid’ zijn slogans die in bedrieglijkheid en zinledigheid niet moeten onderdoen voor ‘De kracht van de verandering’.

   • door Jan Bel op vrijdag 26 oktober 2012

    * Verschillende ooggetuigen hebben dit eminente heerschap tijdens een belegering van cultuurcentrum Stuc (nu STUK) in Leuven in 1984 een omstaander koelbloedig het been zien overstampen. Ceder heeft deze feiten altijd manmoedig ontkend.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties