Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Wist je dat het legaliseren van cannabis tientallen miljarden euro zou kunnen opleveren?

'Daten' is goed voor het klimaat, het legaliseren van cannabis kan heel veel geld opbrengen en de hoge werkloosheid is functioneel om de macht van de vakbonden te breken. Marc Vandepitte vervolgt zijn 'Wist je dat' reeks met leuke weetjes en relevante informatie.
zaterdag 13 oktober 2012

Singles

We beginnen eens niet met de grote politiek maar met het liefdesleven. Wist je dat 'daten' goed is om de klimaatopwarming tegen te gaan? Eenpersoonshuishoudens hebben namelijk een grotere voetafdruk per capita. Nog afgezien van de hogere kostprijs om alleen te leven, blijken singles in verhouding ook meer psychologische en gezondheidsproblemen te hebben dan personen met een stabiele partner. Ze blijken ook minder gelukkig te zijn.

Desondanks zijn er wereldwijd steeds meer singles. De afgelopen tien jaar is hun aantal met bijna een derde gestegen. Tegen 2020 zou er nog eens een vijfde bijkomen. In Europa staat het aantal eenpersoonsgezinnen vandaag op 31% van het totaal en in de VS op 28%. Na 'singing' nu ook 'dating for the climate'?

De eerste levensjaren

In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan een goed taalbeleid, terecht, maar eigenlijk komt taalonderwijs vanaf zes jaar al te laat. De eerste drie levensjaren zijn namelijk cruciaal. In de eerste jaren van het leven worden elke seconde 700 nieuwe neurale verbindingen gevormd in de hersenen.

Die ontstaan uit de interactie van de genen en de ervaringen uit de omgeving van de baby. Vooral de intieme en intensieve communicatie met volwassenen (gebaren, kreten, brabbelen en woordjes) zijn daarin heel belangrijk. Deze neurale verbindingen zijn de fundamenten voor het latere gedrag, de leerprocessen en de gezondheid.

Al van in de moederschoot zorgen goede ervaringen voor sterke fundamenten en slecht ervaringen voor zwakke. Tot aan het eerste levensjaar heeft de baby geen weerstand tegen giftige stoffen zoals nicotine en pesticiden. Bij geweld wordt de cortex - het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het overleven – overontwikkeld, terwijl de frontale kwabben - die verantwoordelijk zijn voor dingen zoals een hogere cognitieve functies en empathie – zich onderontwikkelen.

Wist je dat in de VS een kind van hoogopgeleide ouders gemiddeld 1200 woorden kent vóór zijn derde verjaardag terwijl een kind van steuntrekkende ouders er amper 400 kent. Die achterstand wordt later slechts zelden ingehaald, maar wordt integendeel vaak nog veel groter.

Bier

Vloeibaar graan kan zo lekker zijn, maar het is voor de ene al toegankelijker dan voor de andere. Gemiddeld moet een aardbewoner zo’n twintig minuten werken om zich een halve liter bier te kunnen veroorloven. Maar wist je dat een Indiër daar gemiddeld bijna een uur moet voor werken, een Nigeriaan een half uur, een Brit een kwartier, een Chinees een kleine tien minuten en een VS-burger slechts vijf minuten.

Voor België vonden we geen cijfers, maar op basis van een vergelijking met de kostprijs en de loonhoogte vermoeden we dat we ergens tussen Duitsland (7 min) en Nederland (8 min) zitten. Na een uurtje ‘werken’ kan je dus behoorlijk lazarus zijn.

Cannabis

Omdat het bezit en gebruik van drugs illegaal is betaal je buitensporig veel voor het goedje. De jaarlijkse omzet wordt op enkele honderden miljarden dollar geschat, zowat drie tot viermaal de totale ontwikkelingshulp. Waar veel geld te verdienen valt loert de zware criminaliteit om de hoek. In de drugsoorlog in Mexico kwamen de afgelopen jaren al meer dan 50.000 mensen om het leven.

Maar wist je dat het legaliseren van cannabis jaarlijks alleen al in de VS 72 miljard dollar zou opleveren? Het zou niet langer nodig zijn om jaarlijks 26 miljard te pompen in de mislukte drugsoorlog en bovendien zou er naar schatting nog eens 46 miljard vrijkomen aan taksen. In Europa zou dat wellicht over een gelijkaardig bedrag gaan, waardoor de totale ‘winst’ ongeveer zou neerkomen op het budget van de officiële ontwikkelingshulp van de rijke landen.

En de publieke opinie? Die is meer en meer te vinden voor legalisering, althans in de VS. Een Gallup poll in 2011 constateerde voor het eerst een meerderheid vóór legalisering (voor Europa vond ik geen recente cijfers). De ‘decriminalisering’ van drugs in Portugal heeft het aantal verslaafden in dat land in elk geval drastisch doen dalen.

Eurocrisis en het breken van de vakbondsmacht

Werkloosheid is voor de ene een gesel maar voor de ander een zegen. In zijn laatste, veelbesproken rapport trekt het Internationaal Muntfonds (IMF) lessen uit de situatie van het Verenigd Koninkrijk tussen de twee wereldoorlogen. Net zoals Spanje en Italië vandaag, had het VK toen een hoge schuld, een overgewaardeerde vaste munt en een zwakke concurrentiële positie. Om die schuld af te lossen en de competitiviteit te herwinnen moesten de lonen omlaag.

Hoge werkloosheid was het mechanisme om dat te bereiken.[1] Het bleek achteraf een fatale aanpak: in 1938 was het bruto nationaal product (bnp) nauwelijks hoger dan in 1918 en dat was niet alleen als gevolg van de depressie. In 1928 was het bnp zelfs lager dan in 1918.

Martin Wolf, chief economist van de Financial Times, stelt in zijn bespreking van dat rapport dat, om dat doel te bereiken, de macht van de vakbonden gebroken moest worden: “Het doel was de georganiseerde arbeiderswereld te breken”. Hij merkt daarbij fijntjes op dat de voorwaarde van hoge en langdurige werkloosheid vandaag in Spanje aanwezig is.

Maar dat is niet alleen in Spanje zo. In dat land staat de werkloosheid nu op 25% en de jeugdwerkloosheid op een onwaarschijnlijke 53%. In Griekenland gaat het om resp. 24% en 55%, en in Portugal om 16% en 34%. Ter vergelijking, in het VK schommelde de werkloosheid tussen 11% en 16% tussen de twee wereldoorlogen.

Volgens de werkloosheidsstatistieken doet Ierland het iets beter: 15% werklozen en 22% jeugdwerklozen. Maar dat laatste cijfer verbergt een ware exodus onder de jeugd. Wist je dat er sinds de crisis bijna 200.000 jonge Ieren hun land verlaten hebben? Dat gaat over twintig percent van alle jongeren tussen 15 en 29 jaar. Eén vijfde op vier jaar tijd, het is onwaarschijnlijk. Het is in verhouding ook zestien maal zoveel als er Cubanen hun land verlaten.

Citaat van de week:

“We kunnen geen problemen oplossen met hetzelfde soort denken als waarmee we de problemen gecreëerd hebben.”
Albert Einstein

Leestip:

Eric Hobsbawm, ‘Een eeuw van uitersten. De twintigste eeuw, 1914-1991’, Den Haag 1995.

Noot

[1] “Indeed, the weakness of the labor market was part and parcel of the policy to induce large reductions in prices and, perforce, wages.” (Inderdaad, de zwakte van de arbeidsmarkt was een onderdeel van het beleid van verlaging van de prijzen en, noodgedwongen, de lonen.) (p. 110-1)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Helene P op zondag 14 oktober 2012

  Beste Marc, zoals zo vaak gebeurt, verwar je taalonderwijs en taalaanbod. Gebrekkige woordenschat is een kwestie van taalaanbod. Om dat bij te spijkeren moet je kinderen in een omgeving zetten waar een grotere woordenschat wordt gebruikt en boeken/tijdschriften/kranten laten lezen. 'Taalonderwijs' in de strikte zin helpt weinig. Taalonderwijs dient nl om de beginselen van een vreemde taal aan te leren (met ook daar vaak een probleem van gebrek aan taalaanbod) of om het kind te helpen meer ingewikkelde grammaticale structuren te ontcijferen en te gebruiken, dwz t/m schrijf- of 'boekentaal'. Wat natuurlijk wel helpt voor de woordenschat is het taalaanbod van de onderwijskrachten, maar allemaal, niet speciaal de taalleraar. En het blijft nogal gebrekkig want beperkt tot de specifieke klasomgeving. Wat jij vertelt over neuronen verbindingen heeft er zover ik weet niets mee te maken want dat slaat op taalverwerving, dwz van het 'genereren' oftewel produceren van taal en andere denkprocessen. Dwz van grammaticale structuren, hoe je met woorden zinnen produceert. Ieder klein kind leert dat, tenzij in een omgeving zonder communicatie. De woordenschat heeft daarentegen te maken met het geheugen, een andere functie van de hersens. Lees er Chomsky maar 'ns op na als je daar zin in hebt.

 • door Helene P op zondag 14 oktober 2012

  Of Piaget, die een iets andere verwervingstheorie heeft. Maar jij houdt van Chomsky, geloof ik =:)

  PS De meer ingewikkelde grammaticale structuren waarover ik het had (bijv.samengestelde zinnen) worden overigens pas na 6 jaar verworven.

 • door clowsoica op zondag 14 oktober 2012

  Please write feedback of this store. What do you think? I don't ofter buy online, but the price if very attractive. Looking forward to your advice laptopcase

 • door clowsoica op zondag 14 oktober 2012

  Please write feedback of this store. What do you think? I don't ofter buy online, but the price if very attractive. Looking forward to your advice laptopcase

 • door rummens luc op dinsdag 16 oktober 2012

  Beste meneer Vandepitte, Uw stelling rond cannabis roept bij mij toch een wrang gevoel op. 1. U laat hier uitschijnen dat het legaliseren van cannabis de staatskas veel geld kan doen opbrengen. Volgens mij vergeet u een aantal dingen: a. Wanneer cannabis legaal zou zijn en zoals u denkt op een eerlijke manier zou worden verhandelt dan zou de prijs hiervan zwaar dalen en dat zou de staatkas minder opbrengen. b. Cannabis is vele malen meer kankerverwekkend en dus zou er alleen al op dat vlak veel meer geld gaan naar kankerbehandeling. c. Cannabis is vooral nefast voor de zwaksten in de samenleving. Steeds meer jongeren komen door cannabis in de problemen omdat de sterke emoties die zo al aanwezig zijn bij jongeren nog vele malen versterkt worden. d. Cannabis kan psychose uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. Zo zien we in psychiatrische ziekenhuizen en op spoedgevallen meer jongeren die hierdoor in de problemen komen. Al deze problemen kosten veel geld. En dan zwijgen we nog over de preventiecampagnes die zullen moeten opgedreven worden. 2. U gaat ervan uit dat het legaliseren van cannabis de criminalisering zou oplossen. Denkt u nu echt dat door het legaliseren van cannabis de criminele wereld het produceren en verkopen van cannabis gaat opgeven? Zij zijn goed georganiseerd en zullen dus sneller dan wie ook op deze legale kar springen zodat ze er in een soort monopoliepositie veel geld mee zullen verdienen. Ze zullen u dankbaar zijn. 3. Portugal zou volgens u op een niet criminele manier met drugs bezig zijn. Hoe weet u dat? Koopt Portugal geen drugs meer in uit landen waar de criminaliteit groter is dan ooit te voren? Volgens mij meer dan ooit. Door de legalisering van drugs zouden er meer mensen met drugs bezig zijn. Zoals we dat geleerd hebben in Amerika na het legaliseren van alcohol. Toen steeg het alcoholverbruik en daarmee ook de aantal alcoholverslaafden met 10. Lees er het boek van dokter Ansoms maar op na. Ik zou niet naar Amerika of Portugal kijken als u het over legaliseren hebt. Kijk maar naar de overlast die de cannabisshop veroorzaakt in Nederland. Om nog te zwijgen van de illegale manier waarop ze in die shop zware drugs verkopen omdat ze vooral veel geld kunnen verdienen door mensen verslaafd te maken aan zware duurdere drugs. Het is jammer dat je geld wil zoeken op kap van de zwakkeren in de samenleving. Het zijn die mensen die hulpverleners tegen komen in ziekenhuizen. Ben je bereidt die mensen op te geven voor meer belastingsgeld?Jongeren uit sterke gezinnen en jongeren die sterker staan zullen ook beter gewapend zijn tegen deze legalisering. Laten we ermee stoppen om legalisering voor te stellen als een manier om het probleem op te lossen. Waarom grijpen mensen naar deze producten? dit is een veel interessantere manier van omgaan met dit dossier. Het is alleen veel moeilijker als leek om hier iets zinnig over te zeggen.

  • door Helene P op dinsdag 16 oktober 2012

   @Luc Rummens: goede uitleg, inderdaad gaat Marc VDP 'n beetje 'frivool' met het onderwerp om. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe gevaarlijk cannabis is voor tieners, vooral tieners met al emotionele problemen - en die er juist naar grijpen - en andere kwetsbare mensen. Ik ken meerdere veertigers die er in hun tienertijd, toen velen nog dachten dat cannabis ongevaarlijk was, aan begonnen, dan van psychiaters naar drugs naar psychiaters gingen en nu voorgoed arbeidsongeschikt zijn. Verwoeste levens.

   Maar ik wil u vragen over een ander probleem: de grote ambiguiteit in Nederland dat wel de verkoop legaliseerde, maar niet de productie, en de gevolgen daarvan. Vreemd: legale verkoop van illegale producten... Maar het gebruik schoot omhoog en wat ik ervan begrijp is dat enerzijds de (dus in principe illegale) invoer en plaatselijke productie moeilijk aan de vraag voldeed en anderzijds gebruikers steeds sterkere producten wilden. Nu bestaat daar een hele industrie van chemische 'cannabis' die met de plant niks meer te maken heeft. Die is vele malen sterker en bovendien door de illegale productie en vaak onbekende samenstelling vele malen gevaarlijker dan natuurlijke cannabis. Je vindt die chemische stuff trouwens ook in België. Dat lijkt me bijzonder alarmerend. Weet u daar meer van?

   • door Ralph Bulté op dinsdag 13 november 2012

    Legale verkoop zal net als bij alcohol, tabak en kansspelen een leeftijdsgrens hebben. Daar zet ik mijn hand voor in't vuur. Een illegale dealer gaarentegen heeft geen enkele scrupules heeft om het spul aan tieners of zelf kinderen te verkopen.

 • door Marc Vandepitte op dinsdag 16 oktober 2012

  Beste Luc, ik deel jouw bekommernissen volledig, ik word zelf in mijn professionele bezigheden geconfronteerd met de verschrikkelijke gevolgen van het gebruik van allerhande drugs. Het is een kwaal die de wereld uit moet, maar ik bekijk de zaken wel enigszins anders dan u. Graag enkele vaststellingen en aanvullingen. De war on drugs is gefaald en blijft falen. Sinds de oorlog in Afghanistan bereikt de opiumteelt in Afghanistan absolute records. De zogenaamde oorlog tegen drugs kost handenvol geld en veel, heel levens, zoals in Mexico. De oorlog is bovendien een prima voorwendsel geweest voor Washington om in Colombia een vuile oorlog uit te vechten. Op dit moment brengt die oorlog niets op, want je kan moeilijk taksen heffen op producten van de zwarte markt. Een heffing zoals op tabak en alcohol zou daarentegen wel opbrengen. Dat geld zou overigens kunnen gebruikt worden in de remediëring en preventie van drugsgebruik. Drugsgebruik, vanaf bepaalde hoeveelheden en zeker als er verslaving optreedt is zeer schadelijk en moet sterk bestreden en voorkomen worden. De hele vraag is natuurlijk hoe je dat best doet. Daarvoor is een geheel nodig aan sociale aanpak (welzijnsbeleid), preventie, begeleiding, … Blijkt in elk geval dat ‘illegaliseren’ het verbruik niet tegenhoudt, maar daarentegen de gebruikers in de criminaliteit duwt. Bovendien brengt het extra criminaliteit met zich mee omwille van de hoge prijzen (diefstal, afpersing, enz. om aan het dure goedje te geraken, eenmaal je verslaafd bent). Er is een onderscheid tussen ‘illegaliseren’ en ‘criminaliseren’, zoals Portugal aantoont. Decriminaliseren leidt kennelijk tot zeer goede resultaten en lijkt me ook een goede aanpak. Daardoor ontstaat minder verbruik (omwille van de lagere drempel voor begeleiding), kan er ook sneller worden ingegrepen en zijn er uiteindelijke minder kosten. Het ‘decriminaliseren’ van Portugal gaat over het feit dat (zware) gebruikers niet crimineel worden vervolgd maar medisch worden begeleid. Nu vliegen heel wat verslaafde dealers naar de gevangenis. Een beleid van legaliseren unilateraal in één land doorvoeren leidt inderdaad tot overlast (zoals in Nederland). Zoiets moet op het niveau van de EU gebeuren. Dat belet niet dat een land al tijdelijke stappen kan zetten. Men schat de omzet van de drugs wereldwijd op 400 à 500 miljard dollar. Dat is een aanzuigbron voor wereldwijde (zware) criminaliteit. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie in Mexico. Zonder die drugshandel zouden daar jaarlijks geen duizenden doden vallen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties