about
Toon menu
Reportage

Feest van de sociale politiek in Antwerpse Roma

ANTWERPEN - Maandagavond stroomde de Roma helemaal vol voor het Feest van de Sociale Politiek. Deze avond was bedoeld als afsluiter en hoogtepunt van het samenwerkingsverband 'Ieders stem telt'. Met dit initiatief verzamelde Samenlevingsopbouw en partnerorganisaties in de aanloop van de lokale verkiezingen de zorgen en ideeën van mensen in een kwetsbare positie in onze maatschappij, en dat in verschillende steden.
dinsdag 9 oktober 2012

In Antwerpen werd op basis van een duizendtal gesprekken een beleidsnota gemaakt met 12 prioriteiten voor de volgende bestuursperiode. Dit om de lokale politici aan te porren werk te maken van een lokaal sociaal beleid. 

Op de slotavond maandagavond zouden de grote lokale kleppers met elkaar in debat gaan over de thema's jongeren, wonen en 'meetellen in Antwerpen', een veelbelovende affiche.

De prachtige zaal Roma in het hart van Borgerhout was de perfecte setting voor dit evenement. Het viel op dat jongeren, etnisch culturele minderheden en de andere zogenaamde 'doelgroepen' over wier hoofden meestal heen wordt gesproken,  massaal en vaak luidruchtig aanwezig waren. Bijna 1.300 mensen woonden het debat bij.

De feeststemming werd nog versterkt door de hilarische Arbi El Ayachi, een komiek, die de avond aan elkaar mocht praten. Grote tegenvaller voor velen: zowel Bart De Wever (N-VA) als burgemeester Patrick Janssens (SP.A) hadden hun kat gestuurd.

Minister van Werk Monica De Coninck verving Janssens en De Wever werd vertegenwoordigd door Luk Lemmens. Een gemiste kans voor beide heren, die deze avond hadden kunnen aangrijpen om de nodige 'strategische stemmen' te ronselen (PJ) of om weer in de gratie te komen bij de etnisch culturele minderheden (BDW en de al dan niet meetel-discussie). 

Entertainment afgewisseld met (te) korte inhoudelijke momenten

Het Feest van de Sociale Politiek was veeleer dan een interessante debatavond een echt feest. Vaak deed de avond denken aan een zondagmiddagshow op TV: entertainment werd afgewisseld met korte inhoudelijke momenten, helaas te kort om enige diepgang te krijgen. De politici werden twee-aan-twee georganiseerd en deden ofwel een gezellige babbel over hun privéleven en 'wat hen drijft' ofwel beantwoordden ze in 8 minuten tijd enkele vragen over de thema's wonen, jongeren, meetellen. 

Tussendoor nog werd via een applausmeter het publiek de keuze gelaten tussen twee vragen waarop de politici in 30 seconden het partijstandpunt moesten geven. Grappig, dat wel, maar spijtig dat bijvoorbeeld een vraag over het hoofddoekenverbod, waarbij een van de belangrijkste problemen het gebrek aan communicatie was, ook hier in oneliners moest worden beantwoord.

De korte discussie over (sociaal) wonen tussen Meyrem Almaci (Groen) en Monica De Coninck (SP.A), en die over jongeren tussen Peter Mertens (PVDA) en Annemie Turtelboom (Open VLD) zorgde wel nog voor interessante momenten. 

Het publiek liet het alvast niet aan zijn hart komen: uitspraken van politici werden vaak op gejuich (Peter Mertens was in topvorm) of luid boegeroep (Annemie Turtelboom kreeg vaak de wind van voren) onthaald. Hete hangijzers waren de GAS-boetes, openbare ruimte en zoals gezegd, het hoofddoekenverbod. 

Bob Jacobs, directeur van Kras Jeugdwerk vzw Borgerhout: "Ik ben zeker tevreden over deze avond en over dit initiatief.  De jongeren met wie wij werken, hebben vaak heel weinig vertrouwen in de publieke instellingen en velen haken al vroeg af.  Vanavond zit een grote groep van onze jongeren in de zaal. Met dit initiatief is bewezen dat deze jongeren wel gebeten kunnen zijn door lokale politiek, en dat ze zeer betrokken zijn bij de verkiezingen."

Kortom, het Feest van de Sociale Politiek was inhoudelijk niet de interessantste avond, maar was wat het was, een feest, waar Antwerpenaars samen waren om plezier te beleven, om elkaar te ontmoeten, om deel uit te maken van dit gebeuren en om en passant de lokale politici eraan te herinneren dat alle bewoners deel uitmaken van de stad en haar mee vorm willen en zullen geven. 

Reacties uit de zaal

Na het debat sprokkelden we enkele reacties bij de mensen in de zaal. Wat vonden ze van het debat en welke thema's vonden ze vooral belangrijk? En heeft het debat hun voorkeur voor een bepaalde partij al dan niet bevestigd?

Abdel is 42 en actief in het verenigingsleven op het Kiel: "Ik stem zeker niet voor Patrick Janssens. Ik heb altijd voor hem gestemd, maar in plaats van het racisme aan te pakken, heeft hij het hoofddoekenverbod ingevoerd. En kijk naar de wijk het Kiel. Daar zijn enkele duizenden kansarme jongeren en het enige jeugdhuis dat er is, zal binnenkort verdwijnen."

"Maar de stad heeft wel geld om tientallen dure camera's te installeren in de straten. Er is op het Kiel een enorme nood aan jeugdhuizen en huiswerkbegeleiding voor kinderen en jongeren. Dat het stadsbestuur het geld eens investeert in die doelgroep, want zij is de toekomst van de stad.”

Naim is 35 en technicus. Zijn vriend Mohamed is 34 en arbeider. Ze komen beiden uit Hoboken. Ze kwamen zich naar eigen zeggen informeren over de verschillende standpunten. Naim: "Ik ben helemaal niet tevreden over het beleid van Patrick Janssens. We stemden vroeger altijd voor SP.A, maar nu niet meer. Janssens heeft niet alleen het hoofddoekenverbod ingevoerd, maar stelt allochtonen ook meestal in een slecht daglicht. Kijk naar dat gedoe met de halvegaren van Sharia4Belgium. En ook de GAS-boete vind ik geen goed idee."

"Jongeren mogen meestal nergens binnen. Waar moeten ze dan heen als ze ook al niet meer op een straathoek mogen staan. Ik vind dat de PVDA altijd consequent bij haar standpunten is gebleven en ook vanavond heeft ze me overtuigd.

Ook Mohamed gaat voor de PVDA stemmen: "Patrick Janssens heeft een vuil spel met ons gespeeld. Ons eerst versieren en dan een mes in de rug steken. Naast het hoofddoekenverbod vind ik ook GAS-boetes en onderwijs belangrijke thema's. Ik heb zelf een kind van één jaar en maak me zorgen om een goede school te vinden. Goede scholen zitten sneller vol terwijl in de minder goede altijd nog wel plaats is."

Annie is 71 jaar en gaat voor Patrick Janssens stemmen: “Mijn stem is niet gebaseerd op het debat van vandaag. Maar ik vind gewoon over het algemeen dat Antwerpen er de laatste jaren op vooruit is gegaan. Het is een plezantere stad geworden."

Bart is 35 en bediende: "De socialistische partij is volgens mij niet meer socialistisch. Er is wel geld voor megalomane projecten op het Eilandje om de stad te promoten, maar niet voor sociale woningen, scholen, etc. Ik heb vroeger een paar keer voor Groen gestemd, maar ik denk dat ik nu voor de PVDA ga omdat haar visie op een waardige samenleving opbouwen samen met iedereen ongeacht kleur, beter aansluit bij de mijne.”

Nancy is 52 en bejaardenverzorgster: "Ik ben in principe voor Groen omdat ik groene zones belangrijk vind in de stad, maar ik twijfel nog tussen SP.A en Groen. Ik vind sociale thema's ook belangrijk, want de stad verandert snel en als er niet dringend meer gedaan wordt aan sociale voorzieningen zal het niet goed komen met onze stad. Ik vind dat Groen te veel bezig is met de overkapping van de Ring en de rest wat vergeet.”

Katrien is 38 en werkt voor het OCMW: "Ik wist al voor wie ik ga stemmen voor ik naar het debat kwam. Mijn mening hou ik voor mezelf. Het debat heeft me wel een beetje doen twijfelen. Het thema wonen vind ik heel belangrijk. Zowel betaalbare - als sociale woningen. Ik vond de standpunten vanavond heel divers en sommige veel realistischer dan andere. Ik vind Patrick Janssens wel een goede manager. Hij heeft de stad kunnen verkopen.”

Filip is 33 jaar en jeugdwerker: "Voor ik naar het debat kwam, heb ik de sociale stemtest gedaan en op één stond Groen, op twee PVDA en op drie de Stadslijst. De eerste twee hebben het vanavond goed gedaan. Ze hebben uit hun hart gesproken. Ik vind vooral het samenleven tussen ouderen en jongeren in deze stad heel belangrijk. We zijn allemaal jong geweest. Laat diegenen die jong zijn toch jong zijn. Laat ze experimenteren en het mag ook al eens fout lopen. Niet alles hoeft meteen repressief te worden aangepakt. GAS-boetes lijken me daarom geen goede oplossing."

Zohra is 25 en student, ze draagt een hoofddoek: "Ik weet in elk geval voor welke partij ik niét ga stemmen. Voor mij zijn vooral de standpunten over het hoofddoekenverbod belangrijk, maar ook sociale huisvesting en arbeidsmarkt. SP.A praat over de minderheden, maar niet met de minderheden zelf. Het hoofddoekenverbod is zonder enige consultatie van de doelgroep ingevoerd.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

3 reacties

 • door sammir op dinsdag 9 oktober 2012

  De kanditaat burgemeesters, vinden blijkbaar hun aanwezigheid, niet nodig, om hun geklungel, van de afgelopen, jaren te verantwoorden,... De reden van afwezigheid, van patrick , was enigszins te begrijpen, MAAR van bart de sever?????? Gewoon geen respect voor de allochtonen, en Moslims, totaal de allochtoonse stem negeren, dit als eerste toekomstige VMO- zoon, met facistische en racistische opvoeding, .... Bart de sever, loopt nu weg van de kiezers, die hem met argusogen gaan volgen, want een vlaams nationalist, heeft zijn racistische kuren, en onderbuikpolitiek, ... Deze burgemeester in spe zal Antwerpen, als proeftuin UITTESTEN.

  ALS hoofd van de (racistische) politie, zal hij, de nultolerantie invoeren, meer camera's , afbraak van wijkagenten, ALLEEN repressie, zoals een goede rechtse VMO-zoon, zich moet gedragen, geen genade voor Moslims, de oorlog tegen de Moslims zal ook in Antwerpen, te voelen zijn op alle gebied, deze dictator, zal de curfew invoeren, de hatelijke avondklok, geen democratie, maar een begin van een politiestaat, elke racistische politieman, die nu talrijk zijn, zal zijn ware aard , naar boven halen, in het mom van ORDE EN TUCHT , zal de politie, zich als cowboys gedragen zie daar de eerste Moslimdode onder het schrikbewind van Bart de sever, dan zal zeker het hek van de dam zijn, jarenlange gefrustreerde Moslimbevolking, armoede, progressief racisme en totale uitsluiting, geen toekomstprojecten , sluiting van jeugdhuizen, zoals die in het Antwerpse nu bezig zijn, geen straathoekwerk, geen opbouwprojecten, geen DIALOOG,ALLLEEN REPRESSIE !!!

  De politie zal een staat in een staat creeren, en carte blanche krijgen , in Moslimbuurten, de tegenreacie zal zeker niet uitblijven,...

  een bevolkingsgroep die al in het begin, als probleem gezien wordt, geen respect voor de Moslimpopulatie, alleen wetten en decreten die in hun nadeel worden gestemd, de ZORGWEKKENDE TOENAME VAN RACISME IN POLITIEKORPSEN!!! veel van deze cowboys, gebruiken, hun peperspray, en wapens als het hun uitkomt, deze gevallen, zullen zoals de geschiedenis ons leert, een burgeroorlog ontketenen, hun mistoestanden, zullen als gewoonlijk in de doofpot gestoken, worden, en comite P, is een instantie, die vele zaken niet serieus willen nemen, dus de Moslimbevolking zal op haar honger blijven, en de frustraties stapelen zich op,...

  Dit zal zeker de toekomst worden met een VMO- zoon, die denkt dat hij ECHT DE SLIMSTE MENS TER WERELD IS,....

  Nu gedraagt deze arrogante severaar, zich hautain, komt niet opdagen in belangrijke meetings, censureert journalisten, heeft een zwarte lijst van ( blacklist) linkse journalisten, en dissidenten ( de nazi praktijken, ...)

  deze democratisch verkozen vlaams nationalist, is een milosovic in spe, die duizenden mensen heeft laten liquideren, en duizenden verminkten, en daklozen, en de gruwelijke massagraven , van Moslims,...

  nu liet deze VMO zoon, het afweten, en lacht alle Moslimkiezers uit, hij stuurde zijn kat, ARROGANTIE VAN DE MACHT!!!

  hij ontwijkt de kritische vragen, weigert een interview van kritische journalisten, stoffeert journalisten, die wel kritische intervieuws met deze omhoog gevallen dictator in spe, ...

  WE HOEVEN DEZE VMO-ZOON NIET!!!

  hopelijk zal vlaanderen, zeer verstandig kiezen, en geen rechtse gevallen verkiezen, en dat ANTWERPEN VAN IEDEREEN BLIJFT!!!

  RMM; Reborn Muslim Movement

 • door Koen Calliauw op dinsdag 9 oktober 2012

  Dit 'Feest' was een gore grap. Het 'reguliere sociale middenveld' bedelt kruiperig om subsidies die de hoge lonen van haar personeel dekken. Gerecupereerd is het te laf en te onderdanig aan het beleid om samen met de armen een vuist te maken naar de politiek die verantwoordelijk is voor de armoede.

  Janssens en De Wever stuurden hun kat naar de 'Roma'. Dit gebaar maakt duidelijk wat de Antwerpse armen te wachten staat. Vandaag in de media :

  " In De Roma in Borgerhout hebben een duizendtal mensen maandagavond het ‘Feest van de Sociale Politiek’ bijgewoond, met als uitschieter een Antwerps kopstukken debat over sociale verkiezingsthema’s. Met burgemeester Patrick Janssens - wiens pasgeboren zoontje maandagavond het ziekenhuis mocht verlaten - en Bart De Wever lieten de twee grootste tenoren echter op het laatste moment verstek gaan. Hun collega-lijsttrekkers Meyrem Almaci (Groen), Annemie Turtelboom (Open VLD) en Peter Mertens (PVDA+) tekenden wel present ".

  Als voorzitter en oprichter van het vijftien jaar actieve Antwerpse 'Daklozen Aktie Komitee' (DAK) distantieer ik me van dit sociale middenveld dat de rol van mijnheer pastoor overneemt : 'Hou jij ze dom dan hou ik ze arm...', zei de baron tegen de eerwaarde.

  Een 'feest' zoals in de 'Roma' is een bewuste poging om de armen met wat vertier dom en braaf te houden. PJ en BDW slaan met hun afwezigheid bovendien én de armen én hun honds trouwe middenveld in het gezicht.

  Op 20/2/12 kloeg ik op DeWereldMorgen.be de corruptie van het 'reguliere sociale middenveld' aan. ('Armoede - Telt ieders stem mee ?') (1)

  Vandaag kom ik in 'De Standaard' aan het woord in een artikel naar aanleiding van de verkiezingen. Over 'sans papiers', dakloosheid, sociale uitsluiting,...

  Een wereld die door de organisatoren van dat 'feest' in de 'Roma' bij het grof vuil gezet wordt. Het sociale middenveld is medeplichtig aan de armoede als 'speeltje' van het politieke beleid. ('De Standaard - 'Ze vallen overal uit de boot') (2)

  (1) 'Telt ieders stem ?'. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/20/armoede-telt-ieders-stem

  (2) 'De Standaard - 'Ze vallen overal uit de boot'. http://www.standaard.be/krant/tekst/index.aspx?oDay=9&oMonth=10&oYear=2012&articleid=DMF20121008_00327165

  • door Koen Calliauw op dinsdag 9 oktober 2012

   Sorry, wellicht kan het artikel 'Ze vallen overal uit de boot' niet gelezen worden door iedereen. Daarom hier de volledige tekst in 'De Standaard' van 9/10/12.

   ***

   ANTWERPEN - Elke maand worden er in Antwerpen een driehonderdtal sans-papiers opgepakt. Omdat ze geen geldige verblijfsdocumenten hebben of omdat ze criminele feiten pleegden. ‘Een overlevingsstrategie', zegt Koen Calliauw, links actievoerder en oprichter van het Daklozen Actie Komité. ‘Ze vallen overal uit de boot.'

   In een donkere zijstraat achter de dierentuin staan iets voor achten een zeventigtal mensen. Het regent, maar de meesten staan hier elke dag. Met een grote plastieken zak in hun hand, wachten ze op de dagelijkse voedselbedeling.

   De vzw Broodnodig krijgt het voedsel van lokale handelaars. Vrijwilligers verdelen het onder wie het nodig heeft. Er zijn daklozen, mensen die in armoede leven, maar ook asielzoekers en mensen zonder papieren. ‘Wij zijn er voor iedereen', zegt Vladimir Knegevitch, een trucker die na zijn uren het voedsel verdeelt. ‘Wie hier elke avond staat, heeft het nodig. Daar ga ik vanuit.'

   Een van de vaste klanten is Marcel Nougni (24), geboren in Kameroen en iets langer dan een jaar in België. Hij zegt dat hij zijn land ontvluchtte omdat hij zich er niet veilig voelde door zijn homoseksuele geaardheid. Nadat zijn asielaanvraag drie keer werd afgewezen, omdat de instanties zijn verhaal niet geloofwaardig vonden, kreeg hij het bevel om het land te verlaten. ‘Maar ik zou hier graag blijven', zegt Nougni.

   Marcel werd een half jaar opgevangen in het asielcentrum in Broechem. Toen zijn aanvraag werd afgewezen, stopte die opvang. ‘Ik heb niets. Alleen de kleren die ik aan mijn lijf heb', zegt Marcel die al een tijdje een taalcursus Nederlands volgt. ‘Ik ben blij dat ik dagelijks terecht kan in de Ploegstraat voor eten. Ik weet niet wat ik anders zou doen.'

   Bouwwerf

   Hij sliep twee maanden buiten op een bouwwerf aan het Sint-Jansplein. Voorlopig heeft hij onderdak gevonden in een kraakpand. Overdag blijft hij meestal binnen. ‘Als ik buiten kom, word ik raar bekeken. Of erger nog: aangesproken door de politie. Tot nog toe werd ik gelukkig nooit gecontroleerd.'

   Maandelijks worden er op Antwerps grondgebied ongeveer driehonderd sans-papiers opgepakt. De meesten na een controle, toen bleek dat ze geen geldige verblijfsdocumenten hadden. Een kleiner aantal (ongeveer 20 procent) werd opgepakt omdat ze criminele feiten gepleegd hadden zoals diefstal of drugshandel.

   Tussen mei en juli dit jaar werden er volgens de Dienst Vreemdelingenzaken in Antwerpen 816 mensen opgepakt die er illegaal verbleven. Daarvan mochten er 179 beschikken, bijvoorbeeld omdat hun procedure nog lopende was. Bijna 500 mensen kregen wel het bevel om binnen de dertig dagen het grondgebied te verlaten. Op eigen houtje, dus is het lang niet zeker dat ze dat ook effectief gedaan hebben.

   De kleinste groep – 141 mensen – werd opgesloten in een gesloten centrum in afwachting van een repatriëring. Daarvan zijn er op dit moment al 81 het land uitgezet. Volgens DVZ gaan opsluiting, verwijdering en vrijwillige terugkeer van mensen zonder papieren in stijgende lijn.

   Veiligheid

   ‘In Antwerpen is de politie veel strenger dan bijvoorbeeld in Gent', vindt Maria Arredondo van het Antwerpse integratiecentrum ‘De 8'. Ze heeft weet van een vrouw zonder papieren die verkracht werd. ‘Toen ze de verkrachting ging aangeven, werd ze aangehouden. Ze zit nu in een gesloten centrum', zegt Arredondo. ‘Sans-papiers zijn bang voor de politie en duiken onder.'

   Als grootste stad van Vlaanderen trekt Antwerpen veel nieuwkomers aan – met en zonder papieren. Dat heeft gevolgen voor het onderwijs, de sociale huisvesting en het OCMW, maar ook voor de veiligheid die nog altijd hoog op de politieke agenda staat.

   Toen illegale drugsdealers vorig jaar Borgerhout en Antwerpen-Noord in rep en roer zetten, werd de discussie op het scherp van de snede gevoerd. ‘De situatie is goed en krachtdadig aangepakt door de politie', zegt Nico Volckeryck van Unizo Antwerpen. ‘Maar het probleem is lang niet opgelost. De dealers hebben zich alleen verplaatst.'

   Op dit moment hebben de Antwerpse handelaars volgens Unizo vooral last van winkeldiefstallen en overlast door armoede. Niet alleen in Antwerpen-Noord, maar ook in het centrum. ‘Dat is uiteraard geen exclusief asiel en migratieprobleem, maar het hangt wel samen', vindt Volckeryck. ‘De laatste tijd zien we dat die problemen op het stadhuis met de mantel der liefde worden bedekt.'

   Volgens Koen Calliauw, linkse actievoerder en oprichter van het Daklozen Actie Komité, zijn die criminele feiten het gevolg van een overlevingsstrategie. ‘Omdat sans-papiers overal uit de boot vallen', zegt hij. ‘De stad is niet van iedereen. Voor de sans-papiers en de daklozen is er geen opvang. Voor asielzoekers is die er ook niet altijd.'

   Hoe groot het asielprobleem in Antwerpen is, is niet duidelijk. Over het aantal asielzoekers en sans-papiers is er geen cijfermateriaal voorhanden. Binnen het CAW en het Antwerps integratiecentrum ‘De 8' die vaak met de groep werken, denken ze dat er minstens enkele duizenden in Antwerpen zijn.

   Ook in het kraakpand in de Ploegstraat achter de dierentuin durft niemand het aantal asielzoekers en sans-papiers te schatten. Mensen lopen er af en aan, verdwijnen soms een tijdje en komen weer terug. Hassan Kanu (29) uit Sierra Leone, die na vier jaar en twee asielaanvragen het land moet verlaten, woont al een tijdje in het kraakpand waar hij helpt met klusjes. ‘Ik wil niemand tot last zijn', zegt hij. ‘Ik heb nog nooit gestolen. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon een beter leven.' (De Standaard - 9/10/12)

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties