Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Nederlandse ontwikkelingshulp is transparant

Nederland staat op de derde plaats op de Aid Transparancy Index 2012. De lijst is deze week in Washington gepubliceerd door Publish What You Fund, een organisatie die zich inzet voor transparantie. België zit in de middenmoot.
woensdag 3 oktober 2012

Op de eerste en tweede plaats staan het Britse Departement voor Internationale Ontwikkeling (91 procent transparantie) en de Wereldbank (88 procent). Nederland (77 procent) dankt zijn positie mede aan de introductie van openaid.nl, waar informatie over ontwikkelingssamenwerking gepubliceerd wordt. België bevindt zich met 47 procent in de middenmoot.

Publish What You Fund lichtte 72 donoren door. De index http://www.publishwhatyoufund.org/index/2012-index/ laat zien dat zij steeds opener worden. Gemiddeld is echter nog steeds minder dan de helft van alle informatie over ontwikkelingshulp openlijk beschikbaar.

"Er is vooruitgang, maar die gaat langzaam", zei David Hall-Matthews, directeur van Publish What You Fund. Bijna twee derde van de organisaties die vorig jaar en dit jaar werden doorgelicht, lieten lichte verbetering zien. De gemiddelde score van alle donoren steeg van 34 naar 41 procent.

Unicef

Dit jaar werden de prestaties van 72 donoren, inclusief zes afzonderlijke afdelingen binnen de Amerikaanse overheid, gemeten op 43 punten.

In de top tien staan het Wereldwijde Fonds tegen Aids, Tuberculose en Malaria, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, het VN-Ontwikkelingsprogramma en de ontwikkelingshulp van Nederland, Denemarken en Zweden. De Millennium Challenge Corporation van de Amerikaanse overheid haalde ook de top tien.

Aan het andere einde van het spectrum zijn China, Hongarije, Cyprus en het VN-Kinderfonds Unicef te vinden. Ook het Amerikaanse ministerie van Defensie scoort slecht. De laatste plaats gaat naar Malta, dat op een of andere manier 0 punten scoorde.

Busan

De index werd vorig jaar gelanceerd tijdens een VN-bijeenkomst over de effectiviteit van hulp in Busan (Zuid-Korea). Hulporganisaties besloten daar niet alleen meer informatie te publiceren, maar dit ook te doen via een gezamenlijke internationale standaard, het International Aid Transparancy Inititative (IATI).

De eerste zestien landen in de index hebben het IATI allemaal ondertekend. België heeft dat nog niet gedaan. Wel wil het zich houden aan de afspraken die in Busan gemaakt zijn, namelijk dat landen uiterlijk eind 2015 aan de nieuwe transparantiestandaarden moeten voldoen.

reageer

2 reacties

  • door Geert Puype op donderdag 4 oktober 2012

    Ik lees nergens wat die transparantiestandaarden precies inhouden en op welke punten België in vergelijking met Nederland tekortschiet. Ik weet dus niets meer, behalve dat er een internationale standaard bestaat (is nieuw voor mij). Zelfs over die organisatie "Publish what you fund" kom ik hier niets te weten.

  • door Helene P op donderdag 4 oktober 2012

    Klopt, dit artikel maakt ons niet veel wijzer. En een dergelijke index lijkt me op zich ook niet veelzeggend, want het komt aan op wat er gefinancierd wordt, hoe, wie de stakeholders zijn, wie het voor het zeggen heeft enz. Maar goed, die indexmakers zullen wel door ontwikkelingshulp gefinancierd worden en dat schept weer een paar jobs voor Westerlingen. Voor Nederland is het trouwens niet moeilijk om transparent te zijn, want de niet-goevernementele ontwikkelingssector bestaat uit enkele mega-NGOs, een soort van parastatale instellingen in wezen. (Sommigen zeggen voor goedkope 'merken van hulpproducten', de NGOs als een soort van Aldi's voor de distributie van ontwikkelingshulp). In België met haar wolk van NGOs met allerlei opvattingen en afmetingen is het maatschappelijk draagvlak veel groter, veelzijdiger en in die zin democratischer. Hetgeen niet noodzakelijk de 'efficiëntie' van de hulp bevordert, maar die efficiëntie in termen van reële ontwikkeling - niet alleen bijstand, bijv. voor de bestrijding van Aids - staat sowieso constant in vraag, met name in de ontvangende landen. Ook gebeurt er veel meer ontwikkeling door de geldstromen van emigranten naar hun landen van oorsprong. Om even iconoclastisch te zijn: zou ontwikkelingsgeld niet beter besteed zijn aan een verhoging van de lonen van immigranten? Misschien zelfs het toelaten van meer 'economische vluchtelingen'? Volgens de vage criteria die doorschemeren in dit artikel geeft dat dan waarschijnlijk een transparentie-index van honderd procent en dan kunnen we trots zijn!

Lees alle reacties