Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Begin van een hete Griekse herfst

Op woensdag 26 september hebben de twee grote vakbonden van Griekenland, GSEE en ADEDY, opgeroepen tot een grote algemene staking tegen het besparingsbeleid dat de nieuwe regering Samaras voert. De openbare diensten werken niet, ferries blijven aan de kant en het land zal compleet worden lam gelegd.
zondag 23 september 2012

Reden tot protest

Er is veel om tegen te protesteren. Het verwoestende effect van de taksen en belastingen wordt nu pas duidelijk. 25 procent van de Grieken leeft onder de armoedegrens, bijna een kwart van de Grieken zit zonder werk, en meer dan 55 procent van de Griekse jongeren is werkloos en heeft geen enkel perspectief op een betere toekomst. En dat zijn slechts de officiële cijfers, want iemand die werkloos is en zich niet aanmeldt bij de OAED, de dienst voor werkgelegenheid, is niet eens in de statistieken opgenomen. Als het omgekeerd bekijkt, dan zie je dat ongeveer 35 procent van de Griekse actieve bevolking nog werk heeft. Dat is ontstellend weinig en te weinig om de economie weer op de poten te krijgen.

Eerder deze maand staakte het ziekenhuispersoneel van de openbare ziekenhuizen al. Zij protesteren tegen samenvoegen van ziekenhuizen, nogmaals vermindering van de salarissen, en het feit dat ze het moeten stellen met minder personeel. Omdat de trojka aandringt op het verminderen van het aantal ambtenaren en ziekenhuispersoneel in de openbare ziekenhuizen als ambtenaren worden bekeken, wordt wie op pensieon gaat niet vervangen. De toestand wordt stilaan onhoudbaar, te meer omdat de Grieken niet meer naar de privéziekenhuizen gaan, omdat ze daar het geld niet meer voor hebben.

Ook onderwijzend personeel, gehandicapten, rechters, advocaten, politie, militairen, brandweer en de zeemacht zijn al apart op straat gekomen om te protesteren tegen de aangekondigde besparingsmaatregelen.

Tekort aan werkingsmiddelen

Het besparingsbeleid heeft ook een weerslag op de dagelijkse werking van de staat. Zo heeft het gemeentebestuur van Acharnai, een voorstad van Athene, zijn gemeentepersoneel al maanden niet meer uitbetaald. Dat personeel weigert nog te werken als er geen loon wordt uitbetaald, en de gemeente heeft aangekondigd dat alle dienstverlening voorlopig zal worden opgeschort. Geen gemeentelijke dienstverlening, met alle ellende van dien. Om een sociale revolutie te vermijden heeft de Griekse overheid met onmiddellijke ingang 1 miljoen euro moeten vrijmaken. Het is maar een klein voorbeeld van een maatschappelijk weefsel dat helemaal uit elkaar aan het vallen is.

De Griekse apothekers en dokters stopten eerder deze week met het verlenen van medicijnen op krediet: in Griekenland ga je als patient met je doktersvoorschrift naar de apotheker die je de medicijnen gratis meegeeft (voor sommige medicijnen betaal je remgeld). De apothekers moeten dat geld nadien terugkrijgen van het ziekenfonds. Tot voor een paar jaren had zo wat elke beroepsgroep zijn ziekenfonds. Sommige fondsen waren gezond, andere niet. Om geld te besparekn zijn de fondsen samengevoegd : schulden zijn ook samengevoegd, zodat het eengemaakte ziekenfonds over niet voldoende werkingsmiddelen beschikt. De uitbetalingen aan de apothekers en dokters gebeurt met heel wat vertraging. Daardoor raken die apothekers in problemen en ze vragen nu geld van de patienten. Die hebben dat vaak niet en kunnen dan ook geen levensreddende medicijnen meer kopen. Dit leidde tot hartverscheurende taferelen van werklozen kankerpatiënten die de ziekte proberen te overwinnen, maar die nu op een besparingsbeleid botsen dat hen misschien wel het leven kan kosten.

Nieuwe besparingen dreigen

Boven op de bestaande ellende, komen er nu nieuwe besparingsmaatregelen ter waarde van 11,5 miljard euro voor de komende 2 jaar. Dat staat in het Memorandum dat de Griekse overheid met de trojka heeft ondertekend in 2010. Dit bedrag was berekend op basis van de Griekse economie in 2010. Anno 2012 is de recessie nog veel erger dan men had gedacht, en wordt het bijna onmogelijk om een dergelijk bedrag nog ergens te vinden.

De trojka staat echter op haar strepen. Als het geld niet wordt gevonden, dreigt Griekenland de nieuwe schijf van 31,5 miljard euro noodlening niet te krijgen, wat misschien ook het eind van het land in de eurozone zou kunnen betekenen. Die beslissing zal echter pas worden genomen als de trojka haar eindrapport over de structurelen hervormingen in Griekenland zal vrijgeven. Dat rapport is het schaamplapje waar iedere Europese leider zich momenteel achter verbergt om toch maar geen definitieve uitspraak te doen over de toekomst van Griekenland.

Amerikaanse druk

De voorbije dagen gaf een bron binnen de Europese Commissie overigens toe dat er nu druk blijt te worden uitgevoerd om een besluit over Griekenland pas na de Amerikaanse verkiezingen van 6 november bekend te maken. De verkiezingsploeg van Obama wil liever geen toestanden uitlokken die een macro-economisch gevolg hebben (zoals Griekenland uit de euro gooien), want dat zou gevolgen voor de Amerikaanse economie kunnen hebben en derhalve koren op de molen van Mitt Romney kunnen zijn. En omdat de Europeanen toch liever Obama in het Witte Huis zien in plaats dan die Romney, is men bereid om Obama ter wille te zijn.

Het rommelt in de Griekse coalitie

De nieuwe besparingsmaatregelen zijn nog niet officieel aangekondigd. De drie coalitiepartners in de Griekse regering kunnen het er niet eens over worden. De trojka heeft haar voorstellen al duidelijk gemaakt en is vertrokken uit Griekenland. Het is duidelijk dat er geen verdere onderhandeling meer mogelijk is er er wordt van de coalitiepartijen verwacht dat er tegen aanstaande vrijdag duidelijkheid is.

De twee grote vakbonden wachten daar dus niet op: zij komen op woensdag al op de straat. Tot nu toe hebben enkel kleinere beroepsgroepen al geprotesteerd en gestaakt, maar tot een massale manifestatie is het nog niet gekomen. Dit keer dus wel, en het is de eerste grote test voor de regering Samaras, die hoe langer hoe wankeler staat.

Binnen de coalitiepartij Democratisch Links rommelt het en dreigen sommigen met muiterij. De andere coalitiepartij PASOK is in haar eeuwige reflex geschoten en valt de partij van Samaras, Nea Dimokratia, aan in diverse persconferenties.

Het is maar de vraag of deze regering de druk zal kunnen weerstaan van een protesterende bevolking aan de ene kant en een alsmaar agressiever wordende trojka aan de andere kant.

Verwacht wordt dat 26 september het startschot zal geven van een zeer hete herfst, met veel protesten en wellicht met geweld. De woede onder de Griekse bevolking, die gedwongen zal worden om nog meer belastingen te betalen en nog meer offers te brengen, is bijzonder groot.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door Paul Stuyck op maandag 24 september 2012

  Alle Grieken weten al jaren dat er boven hun stand werd geleefd en zij hebben gretig van europa geprofiteerd. Laat Griekenland zijn eigen boontjes doppen en vertrekken uit de Euro. Een andere oplossing is er niet vermits de regeringen niet de minste moeite doen de situtatie aan te pakken. Spijtig voor de modale burger maar zijn vertegenwoordigers zijn schurken die zelfs nu proberen het onderste uit te kan te halen bij Europa ( lees Duitsland)

  • door EP op maandag 24 september 2012

   Nochtans is er de laatste drie jaar in griekenland wel al een en ander gebeurd nee? Kan je beargumenteren wat je precies bedoelt met 'niet aanpakken'. De vraag of die door de trojka opgelegde aanpak wérkt, is uiteraard nog een andere kwestie.

  • door aronjaco op maandag 24 september 2012

   Ik ben met u akkoord wat betreft " Griekenland uit de Euro" , zo niet is voor de werkmens armoede alom troef .De dictatuur van de Troika begraven graag, opnieuw beginnen op eigen houtje , en zo terug een sociale welvaartstaat opbouwen. Een werk van lange adem, ja , maar met vooruitzichten. Plaats dat maar tegenover de uitzichtloze politiek - financiële , lees economische, directieven van de Troika en iedereen wet wel waar naartoe. Nu liggen de Grieken op de slachtbank en dat binnen de zgn. wereldmacht Europa . In-triestig toch. Vooral en uitsluitend omdat de rijken via de crisis beogen steeds rijker te worden. Groei , lees ongebreidelde verrijking van een kleine groep, als dictaat voor de werkende mens . Solidariteit als vies woord bestempelen is de hobby, rijkdom is het toverwoord dat alle deuren opent. Ge moet eens rond je kijken , ik bedoel binnen Europa , welke megtalomane projecten kunnen : de hoogste toren bouwen is een must voor diegenen die menen ganse gemeenschappen te kunnen uitbuiten. Babel is echter helemaal niet zo ver af. Het neoliberalistisch verhaal heeft afgedaan !

  • door BrunoT op dinsdag 25 september 2012

   Ik sta er van verstomd hoe makkelijk hier het discours van de trojka wordt overgenomen. "De Grieken" hebben boven hun stand geleefd: als we van cijfers uitgaan (en dat doen technocraten toch), dan heeft zo wat de hele Westerse wereld boven zijn stand geleefd. Als je rond de 100% overheidsschuld hebt (hallo België?), dan heb je boven je stand geleefd. En wat dat profiteren betreft: hoeveel heeft Duitsland ondertussen al aan Griekenland verdiend door de leningen die nu aan het noodlijdende land worden verstrekt? En laat Griekenland aub niet alleen zijn eigen boontjes doppen, voor deze volledige generatie corrupte politici volledig uit het beeld zijn verdwenen, want anders komen ze er hier nooit uit.

 • door Djuul op maandag 24 september 2012

  GR uit de € is geen oplossing want dan regeert het oude cliëntelisme weer: de politiekers + hun aangang vegeteren op de kap van Manolis modaal. Die accepteert het en foefelt dan op zijn manier en zo gaat de zaak weer naar de bliksem. En die lui van de Trojka snappen/weten ook niet wat ze moeten doen en blijven zich bijgevolg vastklampen aan de kille cijfers. Bovendien behoort het gros zwart geld dat naar belastingparadijzen à la Suisse gesluisd is, toe aan zij die het land leiden (of laten lijden?). Europa moet leningen toestaan aan een normaal tarief en op een langere termijn. Bovenal moet Europa veel strenger controleren wat er met het uitgeleende geld gebeurt. Je kan er donder op zeggen dat al een deel ervan op Zwitserse rekeningen staat .. . Bovendien moeten die naïeve Europese zich goed realiseren dat Grieken geboren leugenaars zijn en enkel hun eigen waarheid voor ogen hebben.

  • door aronjaco op maandag 24 september 2012

   @Djuul: Ja , wat u daar zegt , en dat totdat het trojaanse paard ook hier zijn werken start. Ik ben benieuwd hoe er zal geregaard worden op de eigen situatie. Nu is het nog een beetje een " ver van mijn bed show" wat daar in Griekenland plaats vindt . Hoelang nog vooraleer ook hier de neoliberale poppen hun laatste dansje maken .

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties