Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Europese Commissie moet embargo op toelaten GGO's instellen

De Europese Commissie moet ogenblikkelijk een moratorium instellen voor alle nieuwe toelatingen van GGO-teelten en GGO-producten op de Europese markt. Dat stelt Europees parlementslid Bart Staes (Groen) naar aanleiding van nieuw toxicologisch onderzoek naar de effecten van de maïs NK603, dat vandaag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Food and Chemical Toxicology (1).
woensdag 19 september 2012

De eerste studie op langere termijn naar de toxicologische effecten van het voeren van proefratten met genetisch gemanipuleerde maïs werd uitgevoerd door professor Séralini van de universiteit van Caen (Frankrijk). "Als deze resultaten juist zijn - en de ruwe onderzoeksgegevens zullen ter verificatie door andere wetenschappers beschikbaar worden gesteld - dan zijn ze aanleiding voor een extra voorzichtige benadering door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA en de Europese Commissie," aldus Bart Staes.

"Dat is trouwens ook de benadering van de Franse overheid die vandaag bekend maakte dat het Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) alsmede EFSA gevraagd wordt om de verontrustende bevindingen van deze studie nader te onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomst zal de Franse overheid de Europese autoriteiten verzoeken om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de volksgezondheid te beschermen. De Franse overheid stelt ook dat dit onderzoek lijkt te bevestigen wat we al jaren stellen: de toxicologische studies naar de effecten van GGO-voedsel, zoals die tot nog worden geëist door Europese regelgeving in het kader van de toelating op de Europese markt, zijn onvoldoende diepgaand en grondig.

Séralini en zijn team onderzochten - in het diepste geheim - een groep van 200 ratten die verschillende soorten van GGO-maïs gevoerd werd gedurende twee jaar (met en zonder het bestrijdingsmiddel Round-Up en een controlegroep met gewone maïs). Uit de resultaten blijkt een onrustwekkend hoge mortaliteit bij de ratten die gevoerd werden met maïs NK603. "Hoe dan ook onderstrepen de Europese groenen dat de gebruikelijke toxiocologische onderzoeken van twee tot drie maanden onvoldoende zijn. De onderzoeksgegevens die Monsanto en andere multinationals beschikbaar stellen zijn niet objectief en niet gebaseerd op serieus wetenschappelijk en betrouwbaar onderzoek. Het is cruciaal dat nationale en Europese instituten belast met bescherming van de volksgezondheid de financiering en uitvoering van dit soort onderzoek zelf gaan doen." 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door Robrecht Vanderbeeken op woensdag 19 september 2012

  http://english.ruvr.ru/2010/04/16/6524765.html

  http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-smith/genetically-modified-soy_b_544575.html

  Terwijl wetenschappers in de VS onder druk staan van Monsanto, dat veel geld over heeft om kritische onderzoekcentra en onderzoekers op te kopen, en terwijl de publieke discussie over de labelling van de producten daar volop gaande is (het kenbaar maken dat producten ggo's bevatten zou wettelijk verplicht moeten zijn), kunnen Russen wel een en ander duidelijk maken... .

  • door Gene R op donderdag 20 september 2012

   Er worden in deze studie conclusies getrokken uit proeven met 10 ratten over 2 jaar. TIEN! We vergelijken hier dus bv. 3 dode ratten met 1 (één!) dode rat. Onbegrijpelijk dat zo'n studie nog geen masterproef waard gepubliceerd wordt én dat er zoveel aandacht aan geschonken wordt. Waardeloos. Het verbaast niet dat in dit "vakblad" ook homeopathie wordt onderzocht. Met dezelfde criteria kun je natuurlijk alles bewijzen. Ook dat iets 10000000000000000000x verdund een effect kan hebben. Maar ja daar gelooft de anti-GMO crowd wél in natuurlijk (wat was dat met de bijbel?)

   • door Gene R op donderdag 20 september 2012

    Met deze studie bedoel ik die van Bart Staes

 • door biolyrics.be op donderdag 20 september 2012

  Altijd handig om referenties te vermelden (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637).

  Dat dit de eerste langetermijnstudie zou zijn is natuurlijk complete onzin. Bv. uit dezelfde journal (http://www.marklynas.org/wp-content/uploads/2012/09/lit-rev-GMOs.pdf). De Europese groenen hoeven dus niet in te zitten dat dergelijk objectief onderzoek niet bestaat, ze moeten het nu enkel nog willen lezen. Nogal onbegrijpbaar dat Séralini, waarvan je toch zou verwachten dat hij zijn literatuur kent, in zijn artikel nergens naar dergelijke studies verwijst. Studies die er zijn, beter uitgevoerd zijn en die compleet het tegenovergestelde van wat hij stelt aantonen.

  Inhoudelijk zijn er bij deze studie heel wat vraagtekens te zetten bij zowel de methodologie, resultaten als presentatie van het geheel. De lijn in die commentaar komt hoofdzakelijk overeen met het gebrekkige onderzoek dat door hem reeds werd gepubliceerd (http://www.biolyrics.be/prof-gilles-e-seralini/#.UFo3C0JDHTQ). Een overzicht van commentaren op de studie kun je lezen achter volgende links. (http://www.sciencemediacentre.org/pages/press_releases/12-09-19_gm_maize_rats_tumours.htm) en (http://michaelgrayer.posterous.com/in-which-i-blow-a-gasket-and-get-very-uppity) en (http://www.newscientist.com/article/dn22287-study-linking-gm-crops-and-cancer-questioned.html) en (http://www.marcel-kuntz-ogm.fr/article-nk603-110296439.html).

  - Een van de belangrijkste is echter het gebruik van SD ratten. Séralini vergeet "toevallig" te vermelden dat deze soort enorm vatbaar is voor het ontwikkelen van kankers. Tot 86% van de mannelijke en 72% van de vrouwelijke ratten blijken spontaan kanker te vertonen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/521452) Dit in combinatie met beperkte aantallen ratten per (controle) groep, maakt het mogelijk om de resultaten van Séralini puur op basis van kans te bekomen. (http://www.weedcontrolfreaks.com/2012/09/why-i-think-the-seralini-gm-feeding-trial-is-bogus/)

  - Men geeft in de paper zelf toe aan cherrypicking te doen en enkel de "mooiste" resultaten te vermelden. (‘All data cannot be shown in one report and the most relevant are described here’ ). Nochtans bestaat er zoiets als supplemental material als je niet alles in je paper zelf krijgt.

  - Op geen enkele manier kan Séralini een dose-response relatie aantonen, enorm bevreemdend net omdat bijna alle toxische effecten dergelijke relatie vertonen. Séralini verklaart dit door te stellen dat het effect aan zeer lage concentraties optreedt en dan gelijk blijft voor hogere concentraties. Ten eerste is dat een conclusie die je uit deze data niet zomaar kunt trekken en daarnaast is het feit dat er helemaal geen effect is van R en GMO minstens even waarschijnlijk.

  En nog twee mss heel specifieke voorbeelden:

  -Uit figuur 1 blijkt dat de mannelijke ratten gevoed op op GMO of Roundup bij de hoogste gebruikte concentraties langer leven als de controle groep zonder GMO of R. Uit figuur 2 zou dan moeten blijken dat diezelfde mannetjes vroeger tumoren ontwikkelen... -In tabel 3 zie je dan weer dat effecten van Roundup (A) (1/ 100 miljardste procent R) in veel gevallen een groter effect heeft dan (C), de hoogste concentratie R, namelijk 0.5%.

  Uit dergelijke resultaten kun je niets anders besluiten dan dat het om natuurlijke, experimentele variatie gaat.

  Er valt verder nog heel wat commentaar te geven (zie refs bovenaan), maar de bottom line is toch wel dat dit sub-standaard onderzoek is waarvan het eigenlijk onbegrijpbaar is dat het door peer-review geraakt is. Uiteindelijk toont dit onderzoek aan dat SD ratten heel vaak deze vorm van kanker ontwikkelen voor het bereiken van de leeftijd van 2 jaar. Niets nieuws dus, want dat weten we reeds uit dat onderzoek uit 1979. Het heeft echter niets met GGO nog met R te maken.

  Ook de communicatie omtrent de ganse studie is op zijn zachtst gezegd nogal vreemd. Zo hadden journalisten reeds toegang tot de studie, vooraleer ze gepubliceerd werd in Food and Chemical Toxicology, maar werd het hen verboden om buitenstaanders en experten om een mening te vragen bij het schrijven van hun artikels (http://www.reuters.com/article/2012/09/19/gmcrops-safety-idUSL5E8KJAGN20120919)?! En morgen wordt op een persconferentie in het Europese Parlement het onderzoek voorgesteld en toegelicht door Séralini en EP Corinne Lepage, die toevallig net haar anti-ggo boek publiceert http://www.eclm.fr/ouvrage-358.html. Gaat het nu om de wetenschap of om politiek gewin?

  Het is ook bevreemdend om te merken dat bepaalde mensen steeds op hun achterpoten gaan staan als blijkt dat onderzoek belangenconflicten vertoont of gesponsord werd door multinationals en er hier blijkbaar geen vuiltje aan de lucht is. Het feit dat Séralini, die zichzelf verleden jaar nog uitriep tot "International scientist of the year" voor het luttele bedrag van 375$ (http://www.biolyrics.be/seralini-international-scientist-of-the-year/#.UFpFaUJDHTR) via CRIIGEN (http://imposteurs.over-blog.com/pages/Tout_ou_presque_sur_le_CRIIGEN-4536267.html) sterke banden onderhoudt met Greenpeace (http://reason.com/blog/2011/01/19/greenpeace-financed-scientist), dat Séralini (via zijn organisatie CRIIGEN) een anti-ggo agenda heeft, hij anti-ggo boeken schrijft (http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Gilles-Éric+Séralini&rh=i%3Aaps%2Ck%3AGilles-Éric+Séralini) en het onderzoek voor meer dan 3 miljoen euro gesponsord werd door Auchan en Carrefour is hier dan geen probleem?

  @Robrecht vanderbeeken, het 'onderzoek' van Alexey Surov, waar je naar tracht te verwijzen wordt door Jeffrey Smith en andere gekende anti-ggoers op geregelde tijdstippen opnieuw opgepikt. Of je echt op basis van dat 'onderzoek' wenst te besluiten dat ggo's gevaarlijk zijn, dat laat ik aan jou over. Maar lees mss volgende blogpost eens, volledig vrijblijvend. Heb je ooit al de originele paper gezien? In de veronderstelling dat je Russisch kan, mag je me steeds eens een vertaling doormailen! (http://veganskeptic.blogspot.be/2011/10/alexey-surov-and-gm-soy-recurrent-tale.html)

  • door Robrecht Vanderbeeken op donderdag 20 september 2012

   Als ik Biolyrics moet geloven, kan ik evengoed de bijbel beginnen lezen op zoek naar de ware aard van ons bestaan... . Het lijstje 'ggomythes' geeft al mooi aan hoe hard men daar zijn best doet om een allicht vet betaald pro-ggo machinatie in gang te blazen. Ik vertrouw dan toch liever op de Huff. U mag mij nu natuurlijk als een wetenschappelijk onbenul aan de kant zetten. De groeten aan Bill Gates! http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/06/bill-gates-climate-scientists-geoengineering

   • door biolyrics.be op donderdag 20 september 2012

    Als inhoudelijk reageren te moeilijk is, dan moet het dus maar op de man? Enige bronnen voor die "vet betaalde pro-ggo machine"? Als je het geld ziet passeren laat het me gerust weten, ik kan altijd wel een extraatje gebruiken! Allé man, het is och heer och god een veredelde blog. Niet alles is een complot van Monsanto hé... ;-)

    Het staat iedereen dus ook vrij zijn bronnen te kiezen hoor. Baseer jij je gerust op de Huffington, is toch je goed recht? Ik baseer me op Pubmed en consoorten, voor moest het je interesseren. Waarom ik je daarom als een wetenschappelijk onbenul aan de kant zou willen zetten is me wat onduidelijk. Het staat hier iedereen toch nog steeds vrij zijn visie op de zaken te geven? Jij de uwe, ik de mijne...

    En ik gebruik een Mac, maar de groeten doen aan Steve is de laatste tijd wat moeilijk geworden...

    • door Robrecht Vanderbeeken op donderdag 20 september 2012

     Als u discussie wil, dan lijkt het mij toch niet uitnodigend om te beginnen met het arrogante ‘Staes zou zich beter eens wat beter informeren…’ Ik ken alvast geen enkele wetenschappelijke discussie die op dat niveau gevoerd wordt. Ik pas mij daarom aan aan uw opener.

     Overigens, onderzoeksjournalistiek is inzake deze ook een heel belangrijke wetenschappelijke bron, wetende dat de academische instituten te koop zijn door industriële lobby’s. Dat is niet alleen in Gent zo. Stanford University: http://articles.latimes.com/2010/feb/04/local/la-me-donate4-2010feb04 Oxford University Press, de grote onafhankelijke prestigieuze uitgever? Niet dus: http://www.alternet.org/story/154923/cheerleading_for_monsanto_the_shocking_lack_of_difference_between_oxford_university_press_and_fox_news

     Vraagje voor u, doe die autoritaire laborantenjas maar even uit: hoe komt het dat men in de VS zoveel moeite heeft om een heel evident recht verwezenlijkt te krijgen, namelijk dat de consument mag weten of er al dan niet ggo’ in zijn voedsel zitten? Deze juridische actie wordt al maanden enorm bestreden. Wat tegelijk ook een mooie casus is waarin we de industriële & politieke machten aan het werk zien: http://www.carighttoknow.org/

     Tja dat lees je niet in de Pubmed, helaas.

     Wat dat geld betreft, lees deze veredelde blog eens? http://www.activistpost.com/2012/04/blamed-for-bee-collapse-monsanto-buys.html Bill Gates, misschien moet ik u dat uitleggen, doet meer dan software privaat commercialiseren… . U begrijpt allicht zelf wel dat dergelijke zaken niet meteen op de voorpagina van reguliere commerciële media zullen staan.

 • door Steven D op donderdag 20 september 2012

  * Het klopt dat een studie met amper 200 ratten nog te weinig is * Het klopt dat twee jaar opvolging eigenlijk te weinig is (maar ratten leven gemiddeld maar zo lang, dus moeten we overschakelen naar andere proefdieren). * Het klopt dat er nog meer parameters in acht zouden moeten worden genomen, en dat de wetenschappelijke methodieken nog verfijnd kunnen worden. ... * Het klopt echter ook dat de meeste pro ggo 'bewijzen' zich baseren op vele kleinere populaties, op basis van 90 (negentig) dagen monitoring en met meting van een ontstellend klein aantal parameters.

  * 'Wetenschappers' als Jeroen van biolyrics zetten zichzelf eigenlijk grandioos voor schut hier. Hun site staat propvol met studies die aan véél lagere wetenschappelijke standaarden beantwoorden, maar daar wel als 'ultiem bewijs' voor de complete onschadelijkheid van ggo's worden aanzien. Heel veel van de door hen en andere ggo-adepten aangehaalde onderzoeken worden gefinancierd door de agrochemische industrie, en wanneer ze het hebben over 'peer reviewed literatuurstudies' die 'honderden artikels analyseerden', dan vergeten ze erbij te vertellen dat er enkel die artikels worden besproken die in het voordeel van de ggo's spreken. Deze jonge, ambitieuze would-be wetenschappers wanen zich nu eenmaal God op Aarde, de Enigen die de wereld kunnen redden van honger, dorst, droogte, klimaatverandering en onrecht. Zelfs tegen de smeekbeden van de bevolking in. Zij zijn immers verheven boven de rest. Zij Weten. Deze hedendaagse Prometheusen menen de natuur volledig te hebben doorgrond, en menen haar volledig naar haar hand te kunnen zetten: als het aan hen lag, werd alles genetisch gemodificeerd, tot de mensen toe. Er is maar één blinde vlek in hun reductionistische arrogantie: teneinde hun natte dromen te kunnen waarmaken, kruipen zij in bed met krèk dezelfde firma's die de grootste problemen mbt honger, dorst, bodemerosie, ontbossing, vergiftiging en klimaatverandering in eerste instantie hebben gecreërd: de agromultinationals en pesticidenfirma's, verenigd in één. Het gros van het biotechnologisch onderzoek in Gent bijvoorbeeld, gebeurt in samenwerking met firma's als Bayer, BASF en Devgen, die op hun beurt allen grote contracten hebben afgesloten met Monsanto. Mon wie? Zoek maar eens op...

 • door Robrecht Vanderbeeken op donderdag 20 september 2012

  Het is inderdaad verbluffend dat biowetenschappers zelf niet wat voorzichtiger en kritischer zijn. Er is echt niets mis met het feit dat men het allemaal nog niet weet, dat hoort nu eenmaal bij wetenschap. Die zelfvoldane eigenwijsheid – aangepraat door hun alwetende professoren uit het nucleaire tijdperk, met de gekende bijbehorende zelfwaan – is net een belangrijke reden om op onze hoede te zijn en te reageren. Dit onderzoek is helemaal niet in ‘de goede handen van gewetensvolle wetenschappers’, zoals men de goegemeente wil doen geloven. Het is een ideologische strijd eerder dan een wetenschappelijke. De risico’s zijn er niet naast. Gelukkig komen de problemen en de risico's ook meer en meer aan de oppervlakte.

  Bijvoorbeeld: 'GGO’s geconsumeerd door ouders, kunnen leiden tot het falen van de lever bij hun kinderen, met de dood tot gevolg.' Toch iets om eerst eens goed te onderzoeken voor we dat voedsel loslaten op de warenhuizen? http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/breaking/14812749/gm-crop-could-cause-liver-failure-scientist/

  GGO’s kunnen leiden tot tumoren bij ratten. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2205509/Cancer-row-GM-foods-French-study-claims-did-THIS-rats--cause-organ-damage-early-death-humans.html?openGraphAuthor=%2Fhome%2Fsearch.html%3Fs%3D%26authornamef%3DSean%2BPoulter

  Wat natuurlijk vreemd blijft is dat men al dat geld wil inzetten, en al die risico's wil nemen, terwijl er geen nood aan is. Er zijn inzake landbouw veel betere alternatieven. Minder commercialiseerbaar door grote bedrijven, dat wel.

 • door Esther op donderdag 20 september 2012

  Bart Staes mag zich schamen. De groenen hebben wel wat meer te doen dan zo te reageren op pseudowetenschappelijk gewauwel.

  De samenleving zou meer baat hebben bij het correct geïnformeerd worden dan bij het verspreiden van angst. Leer de mensen kritisch te zijn. Je hoeft geen wetenschapper te zijn om op te merken dat dit onderzoek langs alle kanten rammelt.

  Als onze Bart Staes ook die kritische ingesteldheid zou verwerven zou hij in staat zijn om de nodige informatie te verwerven eer hij begint te roepen.

 • door Steven D op vrijdag 21 september 2012

  Eén van de paradepaardjes van de Vlaamse biotech-industrie, gerealiseerd in nauwe samenwerking met de Universiteit Gent, is Devgen. Dit 'duurzaam' bedrijf wordt, volgens de allerlaatste berichten (http://uk.reuters.com/article/2012/09/21/us-devgen-syngenta-idUKBRE88K07G20120921) wellicht doorverkocht aan Syngenta, notoir gifspuiter en zadenopkoper. Devgen, een modern Vlaamsch biotechbedrijf, pocht graag met haar sterktste troeven: de productie van uiterst sterk gif, zaden die hiertegen resistent zijn, en de overname van de rijstzadenmarkt in India (overgekocht van Monsanto). De link tussen gif, vergiftiging van de lokale bevolkingen en ecosystemen, en ggo-fabrieken is nog nooit zo nauw geweest als nu, alle retoriek ten spijt. Wordt het niet stilaan tijd dat de Vlaamse politici hun handen aftrekken van dergelijke foute industrie?

  • door Steven D op vrijdag 21 september 2012

   Het lijkt wel alsof ieder nieuw opgestart biotechbedrijf in Vlaanderen, van zodra het succesvol wordt, overgenomen wordt door het handjevol ggo-wereldspelers, allen notoir voor hun decennialange vergiftigen van water, lucht en bodem. We hebben het hier dan vooral over Bayer, BASF, Syngenta en Monsanto. Zo verkocht gisteren pas het Diepenbeekse biotechbedrijf Complix een deel van haar technologie door aan Monsanto, die momenteel ongeveer negentig procent van de ggo-zadenmarkt in handen heeft. (http://www.vilt.be/Diepenbeeks_biotechbedrijf_in_zee_met_Monsanto). Is dit de toekomst die minister-president Peeters voor ogen heeft voor onze toekomstige voedselvoorziening?

 • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 21 september 2012

  De documentaire ‘Genetic Roulette’ is tot 22 sept gratis te bekijken op: http://geneticroulettemovie.com/

  Deze DVD is misschien iets voor de DWM shop?

 • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 21 september 2012
Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties