Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Eén vierde van alle gevangenen ter wereld zit in een Amerikaanse gevangenis

Het is nu officieel: Amerika zal weldra meer uitgeven aan gevangenissen dan aan hoger onderwijs. Het Amerikaans juridisch systeem is serieus op drift. “The land of the free” krijgt een bijzonder wrange betekenis als je weet dat in 2008 ongeveer één op de 31 volwassenen (7,3 miljoen) in de Verenigde Staten ofwel in de gevangenis zat, ofwel onder penitentiair toezicht stonden (voorlopige en voorwaar
zaterdag 15 september 2012

VS, kampioen van de mensenrechten?

Geen enkele andere maatschappij in de menselijke geschiedenis heeft zoveel van haar eigen burgers gevangen gezet. De cijfers tonen aan dat de Verenigde Staten meer mensen heeft opgesloten dan enig ander land: een half miljoen meer dan China, waar vijf keer meer mensen wonen dan in de VS.

Sinds de 'war on drugs' begon in 1970, steeg Amerika’s gevangenisbevolking met 700 procent tot 2,4 miljoen. Slechts vijf procent van de wereldbevolking leeft in de VS, maar het land herbergt 25 procent van de gevangenispopulatie ter wereld. Amerikanen besteden meer dan 70 miljard dollar belastingsgeld per jaar om één op 48 mannen van arbeidsgeschikte leeftijd gevangen te houden: massa-opsluiting op een schaal die ongezien is in de menselijke geschiedenis. Dit terwijl de geweld- en vermogenscriminaliteit er tussen 1988 en 2008 gedaald is met ongeveer 25 procent.

De VS is bovendien het enige land in de westerse geïndustrialiseerde wereld waar de doodstraf nog in gebruik is. In 1980 zaten er 691 gevangenen in 'death row', op dit moment zijn dat er 3189. (death row = 'doodsrij', de wachtcellen voor terdoodveroordeelden).

In 2008 was 90,7% van de federale gevangenen opgesloten voor niet-gewelddadige misdrijven (Bureau of Justice Statistics, december 2009). Er wordt aangenomen dat meer dan de helft van de 623.000 gevangenen in de gemeentelijke of provincie gevangenissen onschuldig is aan de misdaden waarvan ze worden beschuldigd. De meesten onder hen zijn in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces. 

Meer dan 10% van de gevangenispopulatie zijn vrouwen. In de meeste landen is het aandeel van vrouwelijke gevangenen ongeveer één op twintig.

De VS sluit meer van zijn jeugd op dan enig ander land in de wereld, een weerspiegeling van de algemene trends. In 2002 alleen al werden ongeveer 126.000 jongeren opgesloten in jeugdgevangenissen. Ongeveer 500.000 jongeren worden ieder jaar naar detentiecentra gebracht. 

Meer geld voor gevangenissen dan voor hoger onderwijs

In de afgelopen twee decennia is het geld dat de staten uitgeven aan gevangenissen zes keer meer gestegen dan de uitgaven voor hoger onderwijs. 2012 is voor de VS een mijlpaal. Voor de eerste keer, in Wisconsin, budgetteerde een staat meer belastinggeld voor gevangenissen en correctionele faciliteiten dan voor het hoger onderwijs. 2,1 miljard dollar ging naar de staatsuniversiteiten en 2,25 miljard dollar naar het Department of Corrections, aldus een persbericht van 27 augustus 2012. Commentaar van de schrijver van het artikel: “Zijn we gek geworden? Hoe kunnen we ons veroorloven om meer te besteden aan gevangenissen dan aan het hoger onderwijs in deze steeds meer concurrentiële kenniseconomie?”

Op 8 september verscheen het alarmerende bericht dat de staat Californië worstelt om te voldoen aan een gerechtelijk bevel om de gevangenisbevolking te verminderen, maar volgens een rapport van California Common Sense (nvdr: vzw die via informatieverstrekking transparantie van de overheid tracht te vergroten) blijkt nu dat de staat meer besteedt aan het strafsysteem dan aan het hoger onderwijs. Sinds 1980 zijn de overheidsuitgaven voor gevangenissen daar omhooggeschoten met 436 procent, terwijl de investeringen in het hoger onderwijs zijn gedaald met 13 procent (rekening houdend met inflatie).

The Huffington Post (nvdr: progressief-liberale nieuwswebsite) verduidelijkt: “Vijfenvijftig procent van de groei van de uitgaven voor gevangenissen is het gevolg van het feit dat steeds meer mensen in de gevangenis worden opgesloten. In de afgelopen drie decennia is het aantal gevangenen in Californische gevangenissen acht keer sneller toegenomen dan de bevolkingsgroei. Het rapport merkt op dat, terwijl de gemiddelde lonen voor werknemers van het wereldberoemde hoger staatsonderwijs zijn gestagneerd of zelfs gedaald (rekening houdend met de inflatie), de gevangenisbewakers aanhoudend loonsverhogingen hebben gekregen.”

Sinds 1980 heeft Californië één universiteitscampus gebouwd en 21 gevangenissen. Het budget voor het California Department of Corrections and Rehabilitation steeg van ongeveer 3 procent in 1980 tot 11,2 procent in 2012. Ondertussen is de financiering van het hoger onderwijs gedaald van 10 procent 30 jaar geleden tot ongeveer 6,6 procent dit fiscale jaar.

Waarnemers verwachten dat die trend zich zal doorzetten in alle staten van de VS. Het trieste is dat politici ook meer en meer de kosten van het hoger onderwijs afwentelen op studenten, terwijl niet bespaard wordt op de financiële kosten voor gevangenissen. 

The war on drugs

Bijna driekwart van de nieuwe gevangenisopnames betreft veroordeeldingen voor geweldloze misdrijven. 49 procent van de veroordeelde gevangenen zitten vast voor geweldsdelicten. Misschien wel de belangrijkste factor achter de groei van de gevangenisbevolking is de "oorlog tegen drugs". Het aantal gevangen drugscriminelen is vertwaalfvoudigd sinds 1980. In 2000 waren 22 procent van degenen die in de federale en deelstaat gevangenissen zaten veroordeeld voor drugsbezit.

Er waren meer dan 40 miljoen arrestaties voor drugsgerelateerde misdrijven in de afgelopen veertig jaar. Er zijn 50.000 arrestaties per jaar voor bezit van marihuana in New York City alleen al, één op de zeven gevallen die voor de strafrechter komen.

In Texas bijvoorbeeld, kan een persoon worden veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het bezit van 4 gram marihuana. In New York, voorziet de in 1973 uitgevaardigde Nelson Rockefeller anti-drug wet in een verplichte gevangenisstraf van 15 jaar tot levenslang voor het bezit van 4 gram illegale drugs.

Ongeveer 50 procent van de mensen in de federale gevangenissen en 20 procent van de mensen in deelstaatgevangenissen zitten opgesloten voor drugsgerelateerde misdrijven. Maar het aantal is veel hoger als je ook diegenen meetelt die opgesloten zijn vanwege andere misdrijven (zoals diefstal) met betrekking tot het verkrijgen van drugs.

In 2003 waren 58% van alle vrouwen in de federale gevangenissen veroordeeld voor drugsdelicten. Zelfs wanneer vrouwen weinig of niet betrokken zijn bij de drugshandel, worden ze steeds meer gevangen gezet onder de huidige drugswetgeving, omwille van de bepalingen in het strafrecht, waardoor begrippen als ‘samenzwering’ en ‘medeplichtige aansprakelijkheid’ strafrechtelijk worden uitgebreid naar partners, familieleden en kennissen.

Racisme

De VS heeft het hoogste percentage ter wereld minderheden in gevangenschap.

De verdeling van de volwassenen onder correctionele controle is als volgt: één op 18 mannen, één op 89 vrouwen, één op 11 Afro-Amerikanen (9,2 procent), één op 27 Latinos (3,7 procent), en één op 45 blanken (2,2 procent). Het Amerikaanse Bureau of Justice Statistics concludeert dat de kans dat een zwarte man, geboren in 2001, naar de gevangenis zal gaan 32 procent is of één op drie. Voor Latino mannen bedraagt die kans 17 procent en voor blanke mannen is dat 6 procent. Dus zwarte jongens hebben vijf keer en Latino jongens bijna drie keer meer kans op een verblijf in de gevangenis dan blanke jongens.

Hoewel zwarten slechts 13 procent van de totale bevolking uitmaken, zijn zij goed voor 40 procent van de Amerikaanse gevangenen. Meer dan de helft van alle zwarte mannen zonder een middelbare school diploma komen in contact met de gevangenis op een bepaald moment in hun leven. Ongeveer 10,4 procent van de gehele Afro-Amerikaanse mannelijke bevolking in de Verenigde Staten tussen 25 en 29 jaar zit opgesloten.

Meer Afro-Amerikaanse mannen zitten in de gevangenis dan op de universiteit. In 2000 waren er 791.600 zwarte mannen in de gevangenis en 603.032 ingeschreven op de universiteit. Ter vergelijking: in 1980 waren er 143.000 zwarte mannen in de gevangenis en 463.700 ingeschreven op de universiteit. Er zitten vandaag zelfs meer Afro-Amerikaanse jonge mannen in de gevangenis dan op de schoolbanken. Er zijn nu ook meer Afro-Amerikaanse mannen in de gevangenis of in voorlopige invrijheidstelling dan dat er slaven waren in 1850, vóór het begin van de Burgeroorlog, volgens professor Michelle Alexander in het boek "The New Jim Crow: Massa Opsluiting in het tijdperk van Kleurenblindheid."

70 procent van de gedetineerden in de Verenigde Staten zijn niet-blanken. Vijfenzeventig procent van de jonge zwarte mannen in Washington, DC zal enige tijd doorbrengen in de gevangenis. In de grote steden in het hele land hebben 80 procent van de jonge Afro-Amerikanen een strafregister. In 2009 heeft de New York Times statistieken gepubliceerd over het onevenredig hoog aantal gedetineerde zwarte mannen. Deze statistieken tonen aan dat ongeveer 25 procent van de vaders van zwarte kinderen op de leeftijd van 14 jaar (geboren in 1990) in de gevangenis zit. Zwarte mannelijke leerkrachten maken trouwens slechts ongeveer twee procent uit van het lerarenkorps in het hele land.

Immigranten

De VS heeft de grootste immigratie detentie-infrastructuur ter wereld, met inbegrip van 961 faciliteiten die hetzij rechtstreeks eigendom zijn van of onder contract vallen van de federale overheid.

Het aantal gedetineerde immigranten per jaar is sinds 2001 bijna verdubbeld, tot 390.000, sinds de immigratiehandhaving overgedragen werd naar het nieuw opgerichte Ministerie van Binnenlandse Veiligheid in 2003.

Gezien de privé-gevangenisindustrie afhankelijk is van vreemdelingendetentie, is het niet verwonderlijk dat de recente draconische immigratiewet in Arizona [SB 1070] werd ingevoerd met de hulp van private gevangenisbedrijven en lobbyisten. De wet geeft in Arizona  aan de politie het recht om personen te arresteren en vast te houden die ervan verdacht worden zonder papieren in het land te vertoeven. In wezen wordt deze wet door mensenrechtenorganisaties bestempeld als het legaliseren van raciale profilering.

Law-and-Order Conservatieven

Politici worden gemakkelijker verkozen als ze stoere praat verkopen over misdaad. Dat is in België niet anders. Daardoor beland je in de VS verplicht in de cel voor het roken van een joint bijvoorbeeld. Begin een tirade over immigranten en vluchtelingen en de gevangenisbevolking groeit nog sneller.

Het lijkt alsof deze stoere politieke jongens (die beweren dat ze overheidsbemoeienis verafschuwen) staan te popelen om nog een strenger strafrechtelijk systeem in te voeren zodat de overheid nog meer het leven van de VS burgers kan bepalen. Het nieuwste anti-abortus wetsvoorstel, als het wordt aangenomen, zou de gevangenisbevolking nog verder verhogen door de invoering van gevangenisstraffen voor het hebben of het verstrekken van een abortus (zonder uitzonderingen, zelfs in geval van verkrachting)

De Three Strikes wet

Een groot aantal staten in de VS heeft een Three Strikes-wet waarbij iemand, die voor de derde keer veroordeeld wordt, een extra lange gevangenisstraf moet uitzitten. Meestal gaat het hierbij om 25 jaar tot levenslang. De term is afgeleid uit het honkbal. De wet leidt soms tot onbegrijpelijke toestanden en is uitgegroeid tot een zeer zieke grap, zoals levenslange gevangenisstraffen voor zogenaamde "gevaarlijke criminelen" wier derde overtredingen niet erger waren dan het stelen van een set golfclubs, een overval op een videotheek, of de dakloze man die voedsel gestolen had uit een gaarkeuken. In de Californische gevangenissen zitten ongeveer 7.000 gevangenen opgesloten als gevolg van die wet en ongeveer 350 van hen kregen hun definitieve “strike” voor diefstal. Alle zin voor verhoudingen is weg, zoals uit onderstaande voorbeelden mag blijken.

Twee jaar geleden brak Jeremy Stewart, een jonge Californische man, in in twee leegstaande huizen en stal een aantal juwelen. Hij was verslaafd aan crystal meth (methamfetamine) en stal om zijn verslaving te voeden. Inbraak in een woning wordt beschouwd als een ernstig misdrijf in Californië, en Jeremy had al twee veroordelingen (een voor een vorige inbraak en een tweede voor heling van gestolen goederen). In oktober 2010 werd hij veroordeeld tot zeventig jaar gevangenisstraf onder de Three Strikes wet voor het stelen van sieraden die minder waard waren dan de prijs van een oude auto.

Jeremy Stewart's misdaden waren ernstig, daarover bestaat geen twijfel. Hij veroorzaakte aanzienlijk verdriet voor zijn slachtoffers, en ook voor zijn eigen familie. Maar als het gaat om iemand naar de gevangenis te sturen, zou een gevoel voor verhoudingen moeten prevaleren. Wanneer een veroordeelde inbreker een straf krijgt die bijna drie keer zo lang is als voor een  moord, is er iets ernstig mis. Jeremy's misdrijven waren allemaal gerelateerd aan zijn verslaving aan drugs. Veel staten in de VS hebben sinds lang erkend dat voor de behandeling van drugsgerelateerde criminaliteit, in plaats van bestraffing, een meer duurzame aanpak nodig is. De kans op strafvermindering is vrijwel onbestaande en Jeremy zal zijn twee kleine kinderen, nu één en drie jaar jong, niet buiten de bezoekkamer van een gevangenis kunnen ontmoeten.

Thomas Dye zit een straf uit van 167 jaar onder de Three Strikes wet voor een serieuze en een kleine diefstal en als derde vergrijp het stelen van een vrachtwagen.

Op 4 november 1995 had Leandro Andrade vijf videobanden gestolen van een K-Mart in Ontario, Californië. Twee weken later stal hij vier videobanden van een andere K-Mart in Montclair, Californië. Op het moment van deze twee misdaden in 1995 was Andrade al eens veroordeeld voor diefstal, woninginbraak, vervoer van marihuana, en ontsnappen uit de gevangenis. Als gevolg van deze eerdere veroordelingen werd Andrade tot levenslang veroordeeld.

Kevin Weber werd veroordeeld tot levenslang voor een inbraak in een restaurant na een drukke moederdag (vorige strafbare feiten: inbraak en geweldpleging met een dodelijk wapen). Het alarmsysteem ging af voordat hij kon vluchten. Toen Weber werd gearresteerd, zaten zijn zakken vol koekjes die hij wilde meenemen uit het restaurant.

Gregory Taylor zat een 25 jaar tot levenslange gevangenisstraf uit voor een poging tot inbraak in een gaarkeuken in 1997, en werd vrijgelaten ingevolge een arrest van de California Superior Court in 2010.

Santos Reyes in Californië pleegde als jongere een inbraak (inbreuk 1). De tweede inbreuk was een overval die aan niemand schade toebracht; na tien jaar zonder incidenten, werd Reyes veroordeeld voor meineed en, als gevolg van de Three Strikes wet, veroordeeld tot levenslang.

Zeventig procent van degenen die worden veroordeeld op grond van de Three Strikes wet in Californië, zijn gekleurde mensen.

Privatisering van de gevangenissen

De “war on drugs” en het hardere immigratiebeleid creëerden een enorme markt voor particuliere gevangenisexploitanten, die bijna 50 procent van alle federale vastgehouden immigranten huisvesten.

Private gevangenissen zijn de grootste business in de gevangenisindustrie. Ongeveer 18 bedrijven bewaken 10.000 gevangenen in 27 staten. Private gevangenissen krijgen een gegarandeerde hoeveelheid geld voor elke gevangene, onafhankelijk van wat het kost om hen te onderhouden. Volgens Russell Boraas, een privé-gevangenisbeheerder in Virginia: "het geheim van lage operationele kosten is een minimaal aantal bewakers voor een maximaal aantal gevangenen."

De Corrections Corporation of America (CCA) heeft een ultra-moderne gevangenis in Lawrenceville, Virginia, waar vijf bewakers in dagdienst en twee ’s nachts, meer dan 750 gevangenen bewaken. In deze gevangenissen kunnen gedetineerden strafvermindering krijgen voor "goed gedrag", maar voor elke overtreding krijgen ze 30 dagen toegevoegd. En dat betekent meer winst voor CCA. Volgens een studie van New Mexico gevangenissen, bleek dat CCA gevangenen acht keer minder "goed gedrag time" kregen toegekend dan die in de staatsgevangenissen.

Bijna 10 procent van de Amerikaanse gevangenissen zijn privé, gedomineerd door twee grote bedrijven: CCA en GEO Group. CCA en GEO Group beheren nu 16 procent van de federale gevangenissen en bijna 7 procent van de  deelstaatgevangenissen met een gecombineerde omzet van bijna 3 miljard dollar in 2010.

Sinds 2001 steeg de omzet van CCA met 88 procent en zij verdienden meer dan 1 miljard dollar per jaar voor het achtste jaar op rij. Vandaag haalt CCA 40 procent van haar activiteiten uit opdrachten van de federale overheid, met inbegrip van Immigratie en Douane en het Federal Bureau of Prisons. De omzet van de GEO Group schoot eveneens omhoog, van 517 miljoen dollar in 2002 naar 1,3 miljard dollar in 2010, een stijging met 121 procent.

De CCA is op het aankooppad. De vennootschap, die is genoteerd op de New York Stock Exchange, stuurde eerder dit jaar brieven naar 48 staten, met het aanbod om hun gevangenissen te kopen. Om hun winstgevendheid aan te tonen, geeft het bedrijf de garantie dat de gevangenissen voor ten minste 90 procent volzet worden gehouden. Bovendien vragen ze een 20-jarig beheerscontract, bovenop de winsten die zij verwachten door minder geld uit te geven per gevangene.

Tussen 1990 en 2009 is het aantal gevangenen in private gevangenissen aangezwollen van 7.000 tot 129.000 gevangenen, een groei met 1.600 procent.

In een onlangs verschenen rapport, "Banking on Bondage: Massa Opsluiting en privé-gevangenissen," onderzocht de American Civil Liberties Union (ACLU) de geschiedenis van de privatisering van gevangenissen en besloot dat privé-gevangenisbedrijven hun welvarend bestaan te danken hebben aan de torenhoge immigratiedetentie na 11 september 2001.

Op een conferentie met investeerders, twee maanden na 9/11, zei Logan, CEO van GEO Group: “Ik denk dat het duidelijk is dat er met de gebeurtenissen van 11 september een verhoogde focus op detentie is, zowel aan de grenzen als binnen de VS, en meer mensen zullen worden opgepakt. Dus dat is positief voor ons bedrijf.”

Slavernij

Gevangenen zijn onderdeel geworden van de economie, de productie en assemblage van producten voor grote bedrijven, terwijl de privé-gevangenissen zich hebben ontwikkeld tot multi-miljard dollar bedrijven.

De gevangenis geeft volledige werkgelegenheid aan jonge zwarten en latino's. In plaats van de ontwikkeling van uitgebreide programma's die echte opleiding en fatsoenlijk betaalde banen bieden, worden ze opgesloten en verplicht tot slavenarbeid.

Arbeid in federale gevangenissen wordt uitbesteed door Unicor, voorheen bekend als Federal Prison Industries, een quasi-publieke, winstmakende vennootschap gerund door het Bureau van Gevangenissen. In 14 gevangenisfabrieken produceren meer dan 3.000 gevangenen elektronische apparatuur voor land-, zee- en luchtcommunicatie. Unicor is nu de 39e grootste contractor van de Amerikaanse regering, met 110 fabrieken in 79 federale penitentiaire inrichtingen.

De meerderheid van Unicor's producten en diensten zijn orders van het Ministerie van Defensie. Grote multinationals kopen onderdelen aan, geassembleerd voor de laagste lonen ter wereld, en verkopen dan de afgewerkte wapencomponenten met de hoogste winstpercentages. Bijvoorbeeld, Lockheed Martin en Raytheon Corporation laten in onderaanneming componenten vervaardigen, assembleren die dan en verkopen geavanceerde wapensystemen voor waanzinnige prijzen aan het Pentagon.

De lijst van ondernemingen die gebruik maken van deze slavenarbeid bevat de crème van de Amerikaanse bedrijven: IBM, Boeing, Motorola, Microsoft, AT & T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, Nordstrom's, Revlon, Macy's, Pierre Cardin, Target Stores, en nog veel meer. Al deze bedrijven zijn enthousiast over de economische voordelen die de gevangenisarbeid biedt.

Gevangenissen zijn afhankelijk van deze inkomsten. Aandeelhouders die geld verdienen aan deze slavenarbeid lobbyen voor langere straffen om hun personeelsbestand te kunnen uitbreiden. “Het systeem voedt zichzelf", zegt een studie van de Progressive Labour Party, die de gevangenisindustrie ervan beschuldigt een imitatie te zijn van nazi-Duitsland met betrekking tot de gedwongen slavenarbeid en concentratiekampen.

De gevangenisindustrie is één van de snelst groeiende industrieën in de Verenigde Staten en tevreden beleggers in Wall Street. "Deze miljoenen dollar industrie heeft haar eigen vakbeurzen, congressen, websites en postorder/Internet catalogi. Ze heeft o.a. ook directe reclamecampagnes, architecten, bouwbedrijven, sanitaire toeleveringsbedrijven, voedselbedrijven, gewapende beveiliging, en gevangeniscellen in een grote verscheidenheid van kleuren."

Volgens de Left Business Observer (nvdr: linkse nieuwsbrief over economie en politiek), produceert de federale gevangenisindustrie 100 procent van alle militaire helmen, munitieriemen, kogelvrije vesten, ID-tags, shirts, broeken, tenten, tassen en kantines. Naast deze oorlogsbenodigdheden, produceren gevangeniswerknemers anderzijds 98 procent van de totale markt aan diensten voor assemblage van apparatuur; 93 procent van de verf en verfborstels, 92 procent van de assemblage van kachels; 46 procent van kogelvrije kleding, 36 procent van de huishoudelijke apparaten; 30 procent van hoofdtelefoons / microfoons / speakers, en 21 procent van kantoormeubilair. Vliegtuigonderdelen, medische benodigdheden, en nog veel meer: gevangenen trainen zelfs blindegeleide honden.

Dit alles voor een hongerloon: gevangenen verdienen 23 cent per uur in Amerikaanse federale gevangenissen, waarvan verschuldigde boetes en schadeloosstelling van slachtoffers worden afgetrokken. De tycoons die hebben geïnvesteerd in de gevangenisindustrie, hebben een goudbron aangeboord. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over stakingen of het betalen van een werkloosheidsverzekering, vakantiegeld noch over het tijdstip van betaling. Al hun werknemers werken full-time, zijn nooit te laat of afwezig als gevolg van familiale problemen, en bovendien, als ze weigeren om voor het hongerloon van 23 cent per uur te werken, worden ze opgesloten in isoleercellen.

Bovendien wordt er een loopje genomen met gezondheidsvoorschriften. Een federale rechtszaak, aangespannen door gevangenen en familieleden van FCI Marianna, een minimum security vrouwengevangenis in Florida, bevestigde dat de gevangenen onbeschermd blootgesteld werden aan giftige stoffen zoals lood, cadmium, kwik en arseen tijdens het recyclen van elektronische onderdelen.

Gevangenen werkten er onder het stof, zonder veiligheidsuitrusting of beschermende kleding, luchtfiltering of maskers. De aanklacht vermeldde dat giftige stoffen ernstige schade hadden veroorzaakt aan zenuwstelsel en reproductieve systemen, longschade, bot en vaatziekten, nierfalen, bloedstolling, kanker, angst, hoofdpijn, vermoeidheid, geheugenverlies, huidletsels, bloedsomloop en ademhalingsproblemen. Dit is één van de acht federale gevangenis recycling faciliteiten - waar 1.200 gevangenen werken - gerund door Unicor.

De brutaliteit in de Amerikaanse gevangenissen

De omvang en de brutaliteit van de gevangenissen zijn een moreel schandaal voor de Amerikaanse samenleving. Elke dag  zitten minstens vijftigduizend mannen in eenzame opsluiting, in kleine cellen, waar ze niemand zien, niet mogen lezen of schrijven, en slechts één uur per dag alleen mogen “wandelen”.

Het Amerikaans gevangenisregime van overvolle gevangenissen, totale willekeur en uiterst ruwe behandeling van gedetineerden: het werd al meermaals aangeklaagd door mensenrechtenorganisaties. Maar niets is veranderd. Wel integendeel. Of dacht je dat Abu Graib en Baghram zomaar uit de lucht kwamen gevallen?

Het ministerie van Justitie bevestigde dat meer dan 216.600 mensen seksueel werden misbruikt in gevangenissen en huizen van bewaring in 2008, en minstens 17.100 van die misbruiken vonden plaats in een jeugdgevangenis.

Zwangere vrouwen zijn verplicht om ketens te dragen rond de buik en hun handen en voeten worden vastgeketend voor, tijdens en na de bevalling. Geen enkel ander land in de "beschaafde wereld" vindt vasthaken van zwangere gedetineerde vrouwen een noodzakelijke of gewenste procedure. De praktijk is herhaaldelijk en krachtig veroordeeld door het Comité tegen foltering van de Verenigde Naties, en door zowel de American Medical Association als het Amerikaans College van Verloskundigen en Gynaecologen. En diezelfde VS vindt zichzelf de kampioen van de vrouwenrechten !

Besluit

Is het Amerikaans strafsysteem het model dat we voor ogen moeten houden om de criminaliteit te bestrijden? Willen we daar naartoe? Uiteindelijk denk ik dat we moeten beginnen beseffen dat meer wetten en meer gevangenissen niet noodzakelijkerwijs leiden tot minder criminaliteit. Dat is al voldoende aangetoond in ettelijke wetenschappelijke studies. Als men daadwerkelijk de criminaliteit wil bestrijden, moet er worden geijverd voor een meer gelijke verdeling van de welvaart, meer groei van de werkgelegenheid, meer toegankelijke gezondheidszorg en onderwijs, meer begeleiding van jongeren in de kansarmoede, jongeren met problemen en drugverslaafden, en de verdere uitbouw - en niet inkrimping - van een efficiënte sociale sector. De louter repressieve aanpak zoals het intrappen van deuren, het verstoren van arme gemeenschappen, het opsluiten van arme mensen en jonge zwarten, zoals in de VS gebruikelijk is, dat is niet eens een pleister. Het is een schertsvertoning.

Maar als men kijkt naar de neoliberale maatregelen en privatiseringen die met lichtsnelheid worden doorgevoerd in Fort Europa, de sociale afbraak, de winsthonger van de misdadige bankensector en de multinationale ondernemingen, denk ik niet dat die noodzakelijke sociale maatregelen er snel zullen komen, tenzij we massaal op straat komen.

Besluit 2: “Alle beleidsniveaus moeten eindelijk hun verantwoordelijkheid nemen om onomwonden een 'War on drugs' te verklaren in Antwerpen”, aldus N-VA-voorzitter Bart De Wever op de nieuwjaarsreceptie 2012 van de Antwerpse afdeling van zijn partij. Daarmee gaat hij de weg op van Ronald Reagan, wiens 'War on drugs' tot schandalige wantoestanden heeft geleid, onnoemelijk veel leed heeft veroorzaakt, en ongeveer duizend miljard dollar heeft gekost. De 'War on drugs' heeft in de VS de drugsproblematiek niet opgelost, wel integendeel, en er gaan dan ook meer en meer stemmen op om die totaal onzinnige wet af te schaffen.

Besluit 3: Wie het bovenstaande heeft gelezen, zal met mij akkoord zijn dat de VS niemand lessen hoeft te geven in mensenrechten. Het oude adagium: “als iedereen voor zijn eigen deur veegt is heel de straat proper”, is voor Amerika meer dan ooit van toepassing. En in toenemende mate ook voor Europa.

En tot slot nog een vaststelling:  61 procent van de Amerikaanse volwassenen heeft een direct familielid dat diende in het leger. De Amerikaanse maatschappij is met andere woorden een gemilitariseerde samenleving. Waarom ben je een misdadiger als je een moord pleegt in eigen land, maar ontsnap je aan elke straf als je in naam van de democratie mensen mag vermoorden in landen die buiten het grondgebied gelegen zijn van de VS? Die dubbele moraal is nefast voor een beschaafde samenleving.

Noot: naargelang de bron zijn er in dit artikel cijfers die niet helemaal overeenkomen. Dit kan afhankelijk zijn van vele factoren, zoals het organisme dat de metingen heeft verricht of het tijdstip waarop de metingen werden verricht (2003 - 2012). Maar alle cijfers komen uit de hieronder vermelde bronnen en kunnen worden geverifieerd. Het belangrijkste wat door de cijfers wordt aangetoond, is dat het penitentiair en juridisch systeem in de VS serieus op drift zijn.

Bronnen:

http://www.businessinsider.com/americas-prison-system-is-out-of-control-2012-4?op=1#ixzz26EmhYqtF 

http://www.pewtrusts.org/our_work_report_detail.aspx?id=29967

http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=1763  

http://motherjones.com/politics/2008/07/what-do-prisoners-make-victorias-secret 

http://today.msnbc.msn.com/id/44936562/ns/today-today_news/t/private-prison-industry-grows-despite-critics/#.T4bFUo5iGQk  

http://www.newyorker.com/arts/critics/atlarge/2012/01/30/120130crat_atlarge_gopnik 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_incarceration_rate

http://en.wikipedia.org/wiki/Youth_incarceration_in_the_United_States  

http://www.michaelmoore.com/words/mike-friends-blog/how-to-waste-money-and-lives  

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/09/massachusetts-opts-americas-disastrous-three-strikes-experiment

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jun/06/women-born-free-give-birth-in-chains 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2012/jan/25/california-three-strikes-law  

http://www.musedmagonline.com/2012/04/op-ed-black-male-educators-the-difference-between-yale-and-jail/  

http://www.huffingtonpost.com/bill-quigley/fourteen-examples-of-raci_b_658947.html  

http://www.presstv.ir/usdetail/207864.html  

http://www.infoplease.com/ipa/A0881455.html#ixzz26FdIsv4g  

http://www.nytimes.com/2008/04/23/world/americas/23iht-23prison.12253738.html?pagewanted=all

http://www.alternet.org/story/149895/the_disastrous_war_on_drugs_turns_40%3A_5_ways_to_stop_the_madness?paging=off  

http://www.alternet.org/story/155199/private_prison_corporations_are_modern_day_slave_traders 

http://www.alternet.org/education/crazy-country-6-reasons-america-spends-more-prisons-higher-education?paging=off 

http://www.huffingtonpost.com/2012/09/06/california-prisons-colleges_n_1863101.html 

http://www.huffingtonpost.com/2012/08/28/spending-on-prisons-higher-ed_n_1835889.html 

http://www.alternet.org/story/153212/the_shocking_ways_the_corporate_prison_industry_games_the_system 

http://www.globalresearch.ca/the-prison-industry-in-the-united-states-big-business-or-a-new-form-of-slavery/ 

http://www.workers.org/2011/us/pentagon_0609/ 

http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,430111,00.html#ixzz26FJT7W94

http://www.aclu.org/womens-rights/words-prison-did-you-know

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120129_049 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

41 reacties

 • door Jan Hertogen op zaterdag 15 september 2012

  Waarom het ICPS (International Centre for Prison Studies, http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/ niet aangehaald wordt is ons onduidelijk. Het betreft toch de internationale autoriteit mbt de gevangenispopulatie en gevangenissen in alle landen van de wereld.

  Haar gegevens werden recent nog als BuG 150 verwerkt, zie http://www.npdata.be/BuG/150-Gevangenen-in-Europa/ en de uitgewerkte tabel met alle gedetailleerde info: http://www.npdata.be/Data/Gevangenis/ICPS/Gevangenis-eur-OESO-2011-e-fix.xls.

  Dat de toestand in de USA schrijnend is en in feite onbegrijpelijk voor een 'beschaafd' land maakt Dirk Adriaenssens op een gedocumenteerde wijze duidelijk.

  Het aangehaalde cijfer van 7,1 miljoen gevangenen of personen onder penitentair toezicht (voorlopige en voorwaardelijke invrijheidsstelling) betreft stelt evenwel toch vragen. Het ICPS telt 2.292.133 gevangenen in 2007, of 743 per 100.000 inwoners in de USA. In België zijn er dat 97 en gemiddeld voor West-Europa 111.

  Dat er in Amerika buiten die 2,3 miljoen gevangenen nog eens 4,8 miljoen onder een penitentiair regime buiten de gevangenis zouden leven lijkt ons erg onwaarschijnlijk. 7x meer gevangenen dan in België of West-Europa is al exhuberant, maar wat zou dat dan niet zijn als 4,8 miljoen in andere penitentiaire systemen bij moeten geteld worden?

  Jan Hertogen, socioloog

  • door Dirkadriaensens op zondag 16 september 2012

   Hallo Jan,

   Het vermelde cijfer van 7,3 miljoen eind 2008. (niet 7,1) is niet zo onwaarschijnlijk. Het komt van het US Bureau of Justice Statistics zelf. Dat is toch de meest betrouwbare bron? ICPS haalt daar toch ook haar cijfers uit?

   De toestand lijkt recent een beetje verbeterd. "According to the U.S. Bureau of Justice Statistics (BJS) 2,266,800 adults were incarcerated in U.S. federal and state prisons, and county jails at year-end 2010 — about 0.7% of adults in the U.S. resident population. Additionally, 4,933,667 adults at year-end 2009 were on probation or on parole. In total, 7,225,800 adults were under correctional supervision (probation, parole, jail, or prison) in 2009 — about 3.1% of adults in the U.S. resident population."

   De bron voor mijn artikel is de New York Times: "In 2008 approximately one in every 31 adults (7.3 million) in the United States was behind bars, or being monitored (probation and parole)." http://www.nytimes.com/2009/03/03/us/03prison.html?_r=1

   Dirk Adriaensens, criminoloog.

 • door roos op zondag 16 september 2012

  Dat krijg je als je het gevangeniswezen privatiseert en dwingt om winst te maken. Wil men ook in Europa .

  • door Dirkadriaensens op zondag 16 september 2012

   Heel juist, Roos. Het neoliberale recept van de "Chicago Boys", dat men ons momenteel ook in Europa door de strot duwt leidt tot hogere prijzen, lagere lonen, afbraak van sociale voorzieningen en dus een totaal onleefbare maatschappij. Het eindpunt van die evolutie is de slavernij van de arbeidersklasse. Dat toont de situatie in de VS duidelijk aan. De vergelijking van deze wantoestanden in de VS met dwangarbeid en concentratiekampen in Nazi-Duitsland is zeer relevant.

   • door Bart Deschepper op maandag 17 september 2012

    "De vergelijking van deze wantoestanden in de VS met dwangarbeid en concentratiekampen in Nazi-Duitsland is zeer relevant."

    Hallo? Nazi-Duitsland stopte onschuldige joden in concentratiekampen, VS stopt onverbeterlijke CRIMINELEN in de gevangenis. Klein beetje groot verschil toch?

    • door Koen84 op dinsdag 18 september 2012

     euhm, heb je het artikel wel gelezen? ongeveer de helft van al die gevangenen zit onschuldig vast, met een onevenredig aantal immigranten of zwarten opgesloten. Dus de vergelijking met nazi-Duitsland is niet zo vreemd

   • door Le grand guignol op maandag 17 september 2012

    Sociologen als Wacquant wijzen het neoliberalisme inderdaad aan als de oorzaak van een verhoogde gevangenispopulatie. De Koster e.a. (2008) concluderen daarentegen uit hun onderzoek dat het niet zozeer een economisch neoliberaal beleid is - zij bekijken het neoliberalisme in hun onderzoek louter als een economische theorie en niet als een samenlevingsmodel - dat verantwoordelijk is voor een verhoogde gevangenispopulatie dan wel een nieuwe, conservatieve politieke cultuur. Die autoritaire en conservatieve politieke cultuur is opgebouwd rond culturele thema's (bv. identiteit en nationaliteit) en tracht op basis van criminalisering én moralisering de orde in de samenleving te herstellen. De ideologie en standpunten van Nieuw Rechts zijn een reactie op de culturele revolutie van de jaren '60 en '70. De Koster e.a. stellen vast dat West-Europese landen zonder neoliberaal beleid (cf. geen arbeidsmarktflexibilisering en geen beperking van sociale uitkeringen) ook een toename hebben gekend voor wat betreft hun gevangenispopulatie, maar dat die toename niet overal even sterk was; uitsluitend de landen met een - Nieuw Rechts - autoritair en conservatief beleid kenden een toename op vlak van gevangenispopulatie - niet enkel vanwege beleidsdeelname van Nieuw Rechts, maar ook vanwege de invloed die Nieuw Rechts op de traditionele partijen uitoefende waardoor die qua visie en beleid naar rechts opschoven. Onmiddellijk moet ik daar volgende kanttekening bij maken: de Koster e.a. gaan ervan uit dat de afwezigheid van een neoliberaal beleid in de door hun onderzochte West-Europese landen de facto aantoont dat uitsluitend de nieuwe, conservatieve en autoritaire politieke cultuur een toename in de gevangenispopulatie veroorzaakt. Wat De Koster e.a. er echter niet bij vertellen, en mogelijk ook niet onderzocht hebben, is het gegeven dat neoliberalisme en neoconservatisme een bijzondere relatie vertonen:

    "As much as these two strategies stand in contrast to each other in important ways, they nonetheless seem to function in a complementary fashion, considering that neo-conservatism may be thought as the political platform of economic neo-liberalism" (Campesi, 2009: 34);

    "Their [i.e., neoliberalism and neoconservatism] respective devaluation of political liberty, equality, substantive citizenship, and the rule of law in favor of governance according to market criteria on the one side, and valorization of state power for putatively moral ends on the other, undermines both the culture and institutions of constitutional democracy. Above all, the two rationalities work symbiotically to produce a subject relatively indifferent to veracity and accountability in government and to political freedom and equality among the citizenry" (Brown, 2006).

    Daaruit kunnen we, althans naar mijn mening, concluderen dat een autoritaire en conservatieve politieke cultuur (cf. Nieuw Rechts) sowieso een toename van de gevangenispopulatie met zich meebrengt, maar dat de betreffende evolutie versterkt wordt wanneer een autoritaire, conservatieve politieke cultuur zich ent op een (economisch) neoliberaal beleid. En, dat is precies wat Wacquant bedoelt wanneer hij zegt dat men de neoliberale staat kan vergelijken met een liberaal hoofd op een bestraffend lichaam waardoor er sprake is van een dubbele (juridische) moraal ten aanzien van verschillende bevolkingsgroepen en/of klassen. De hogere klassen krijgen volledige vrijheid en de lagere klassen worden gecriminaliseerd en gemoraliseerd om hen op die manier te kunnen disciplineren - onderdrukken - met als doel de sociale orde te (kunnen) garanderen binnen een duale maatschappij. Niet toevallig kennen Nieuw Rechts en het neoliberalisme gelijktijdig hun doorbraak (vanaf de jaren '80; bv. Reagan en Thatcher).

    * Brown, W. (2006). American nightmare: Neoliberalism, neoconservatism, and de-democratization. Political Theory, 34(6), 690-714. doi: 10.1177/0090591706293016 [pdf: http://www.brynmawr.edu/socialwork/GSSW/schram/wendybrown.pdf ] * Campesi, G. (2009). Neoliberal and neoconservative discourses on crime and punishment. SORTUZ, 3(1), 33-52. Retrieved from http://www.sortuz.org/content/images/pdfjunio2009/2-%20campesifinal.pdf * de Koster, W., van der Waal, J., Achterberg, P., & Houtman, D. (2008). The rise of the penal state. Neo-liberalization or new political culture? British Journal of Criminology, 48(6), 720-734. doi: 10.1093/bjc/azn057

    • door Dirkadriaensens op maandag 17 september 2012

     "De hogere klassen krijgen volledige vrijheid en de lagere klassen worden gecriminaliseerd en gemoraliseerd om hen op die manier te kunnen disciplineren - onderdrukken - met als doel de sociale orde te (kunnen) garanderen binnen een duale maatschappij." Inderdaad, dat is een correcte reflectie en een noodzakelijke aanvulling. Waarvoor dank. Een echte klassenanalyse ontbreekt een beetje in dit artikel. Ik geef dat grif toe. Er worden in de diverse persartikels veel studies aangehaald over de raciale verschillen en de criminalisering van de gekleurde minderheden, maar over de verschillen naargelang de sociale klasse wordt zelden gesproken. Dat is bij deze dus rechtgezet. Eén voorbeeldje: een ordinaire diefstal in een supermarkt wordt strenger bestraft dan een miljardenroof door de casinopraktijken van de banken.

 • door Dirkadriaensens op maandag 17 september 2012

  Bekijk even dit kort filmpje, een vergelijking tussen Noorwegen en de VS: "Norway Vs U.S. Prison System" http://www.youtube.com/watch?v=wgHdGr4aQoU "Some claim the prisons in Norway are far too soft on criminals compared to the American system but how do the countries compare in the crime rate and recidivism categories?"

  • door Bart Deschepper op maandag 17 september 2012

   een strenger systeem vermindert de misdaad misschien niet, maar verergert het niet ook. En de slachtoffers hebben tenminste het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt, en dat de dader effectief ook een beetje eerlijk gestraft is. En geen tikje op de vingers zoals hier in Europa.

   • door svdl op dinsdag 18 september 2012

    1) Ja, indirect verergert het dat juist wel. Maar omdat te begrijpen, goed te begrijpen heeft u heel wat studie nodig ....zucht. 2) U werpt zich op als een advocaat van "slachtoffers", maar dan wel één die ook daar weeral totaal 'los van de grond' wat gratuite stellingen fulmineert over wat slachtoffers denken, vinden en voelen. Enfin, ik dacht dat cafépraat enkel voor aan de toog was....

    • door Bart Deschepper op dinsdag 18 september 2012

     1) zucht. zo kan ik het ook: met nog iets meer studie dan u voorstelt zult u zien dat strenger straffen de boel NIET verergert. 2) weet u wat: geef misdadigers nog een bonus voor bewezen diensten ipv een straf en dan zult ie zien dat de misdaad spectaculair daalt (toch als u gelijk hebt).

     En ik dacht dat wereldvreemd gezeik enkel voor gedrogeerde hippies was....

   • door Dirkadriaensens op woensdag 19 september 2012

    Als de recidivisme cijfers in de VS 3 tot 4 keer (tussen 60 en 80%, al naargelang de bron) hoger liggen dan in Noorwegen (20%), dan verergert de misdaad uiteraard.

    • door Bart Deschepper op woensdag 19 september 2012

     Een verklaring daarvoor kan ook zijn dat wie te lui is om te werken in Noorwegen een sociaal vangnet heeft en zijn handje kan ophouden om werkloosheidsuitkeringen te krijgen terwijl dat in de VS veel minder het geval is. Wie daar niet wil werken heeft natuurlijk minder opties en dan is de weg van de misdaad de gemakkelijkste. (met bijgevolg meer en zwaardere gevangenisstraffen)

     Met statistieken is alles te bewijzen, ongetwijfeld ook dat wie vaak groene kousen draagt, statistisch meer kans heeft op darmkanker voor zijn 70ste.

     Maar voor wie door een linkse politiek correcte bril kijkt en daarbuiten stekeblind is, is het natuurlijk een vaststaand feit dat in de VS alles veel en veel slechter is. Droom rustig verder.

     • door Dirkadriaensens op woensdag 19 september 2012

      Oei, hoor ik daar niet Mitt Romney? "47 procent van de bevolking zal sowieso voor de president stemmen", zegt Romney in de video. Dat zijn volgens hem mensen "die van de overheid afhangen, die geloven dat ze slachtoffers zijn, die geloven dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om voor hen te zorgen, die geloven dat ze recht hebben op gezondheidszorg, voedsel, huisvesting en noem maar op. Dat is een verworven recht en de overheid moet hen dat geven. Zij zullen voor deze president stemmen, wat er ook gebeurt." Waarschijnlijk heb je die video al bekeken. Zeer de moeite waard ! Helemaal op jouw lijf geschreven, trouwens. Zoniet, hier kan je hem bekijken: http://www.knack.be/nieuws/buitenland/mitt-romney-schoffeert-47-procent-van-amerika-video/article-4000178957884.htm Maar driewerf helaas: "Veel van de mensen die geen inkomensbelsting betalen, zijn gepensioneerden, oorlogsveteranen of leden van de lagere blanke arbeiders- en middenklasse. Die stemmen in meerderheid voor de Republikeinen."

 • door Bart Potters op maandag 17 september 2012

  Ik heb ooit in een van die reeksen over gevangenissen op Nat Geo een gevangenisdirecteur blinkend van trots weten zeggen dat zijn gevangen per dag minder kosten aan voeding en huisvesting dan de honden die hen bewaken. Aangezien deze directeur een forfait per gevangen per dag krijgt gaat het uitgespaarde geld rechtstreeks naar zijn portefeuiile.

  • door Wauters G op maandag 17 september 2012

   Dit stemt tot nadenken, triestige zaak. Ik vrees wel dat op basis van deze Amerikaanse ervaring, andere landen zullen aansluiten. Tenslotte gaat het over controle en macht en dit langzamerhand op wereldschaal. Het lijkt daarbij een lucratieve business te zijn. Technologie en geld zijn onze nieuwe goden. Enige wat helpt is bewustzijnsontwikkeling maar dat is lange weg tenzij enkele zware crisissen en catastrofen ons begeleiden.

 • door Bart Deschepper op maandag 17 september 2012

  3-strikes is geen slecht systeem

  "if you can't do the time, don't commit the crime."

  Waarom moeten misdadigers gepamperd worden? De rechten van het slachtoffer zouden moeten primeren. Als iemand 3 misdaden pleegt, dan is dat een onverbeterlijke misdadiger en dan heeft jan modaal het recht om tegen die persoon beschermd te worden. Wil dat zeggen dat een krapuul effectief levenslang krijgt, dan is dat maar zo.

  • door Niek op maandag 17 september 2012

   Wanneer mensen als varkens worden behandeld dan gaan ze zich ook zo gedragen, zo ook de bevolking van de usa waar je als kansloze word geboren en ook zo behandeld dan ga je je vanzelf afzetten tegen de samenleving die dat op hun beurt niet pikt en zo de cirkel rond maakt.

   • door Bart Deschepper op maandag 17 september 2012

    Ik kan het ook omdraaien: wanneer je je als varken gedraagt, wordt je ook zo behandeld. Misdadigers leggen altijd de schuld bij iemand anders ("boehoehoe, slechte jeugd. bleit bleit geen kansen, ween ween, ik was te lui om op te letten op school maar 't is wel de maatschappij hun schuld dat ik nu geen diploma heb....), maar 't is wel zij die de misdaad plegen.

    Moesten ze eens leren zelf verantwoordelijkheid nemen, ipv onschuldige anderen in de miserie te steken, de wereld zou al een betere plaats zijn.

    • door Dirkadriaensens op woensdag 19 september 2012

     Eighteen-year-old Terrance Williams “did not fit the mold of a typical street criminal,” the Philadelphia Inquirer reported in September of 1984. “He was a bright, talented college student, former star quarterback of the Germantown High School football team. His friends, teachers, coaches and neighbors could not believe that he would be involved in murder, or any sordid activity.” Yet Williams, who is African-American, had committed two grisly killings. (…)

     One victim, was 50-year-old Herbert Hamilton, who had been found naked, with a knife through his throat, on his kitchen floor. The other, Amos Norwood, who led the altar boys and directed the Youth Theater Fellowship at Philadelphia’s St. Luke’s Episcopal Church, had been beaten with a tire iron, set on fire, and left in a cemetery.

     Tried as an adult for the Hamilton murder despite being 17 at the time, Williams was already in prison when he was sentenced to die for killing Norwood. “We were glad we did it,” one juror told the press.

     Today, Williams, 46, is facing death by lethal injection. This August, Pennsylvania Governor Tom Corbett signed a warrant scheduling his execution for October 3. (…) Williams, it turns out, had been violently and systematically raped by Norwood, beginning when he was 13 years old.

     In fact, behind the image of Williams as a model student athlete was a childhood marred by horrific physical and sexual abuse that began from the time Williams was just 6 years old. Relentlessly beaten by his mother (herself a victim of abuse) and his alcoholic stepfather and gang-raped at a juvenile detention center when he was 16, by the time Williams killed Norwood he was regularly cutting himself, abusing drugs and alcohol, and had endured more than a decade of abuse.

     Among the others who sexually assaulted him: his other victim, Herbert Hamilton.

     Hamilton’s preying on teen boys seemed to be an open secret. (…) But he “also often invited youths he met through sports to his West Philadelphia apartment to join him, according to police, in homosexual activity.”

     Williams was shown some leniency for the Hamilton killing, in part because it reportedly occurred during a violent struggle after Hamilton demanded that Williams pose naked for him. He was convicted of third-degree murder and given a maximum sentence of twenty-seven years.

     At a post-conviction relief hearing in the late 1990s, attorneys argued that Williams had inadequate representation—his original lawyer, who would later be disbarred, did not meet him until one week before trial—and presented proof that, in addition to being raped at age 6 by a neighbor and “repeatedly molested by a [male] teacher” in his early teens, when he was 13, “[he] met and began a relationship with Norwood,” who was “cruel and physically abusive at times.” Family, friends and teachers attested to the abuse, and a trio of mental health experts would describe him as “suffering from extreme mental or emotional disturbance when he killed Norwood.” (Court filings describe how Norwood raped Williams in a parking lot the night before he was killed.)

     It was not until this past winter that another witness would come forward, a former pastor named Charles Pointdexter, who knew Norwood for thirty years. He admitted having known that he had sexually abused teen boys.

     Recommendations for clemency must be unanimous, and the governor must then agree. “It’s a tough process,” says Nolan. But he believes if there was ever a case for clemency, this is it.

     This is not the first time Williams has faced the death chamber. Governor Ed Rendell signed an execution warrant for him in 2005—the thirty-ninth of his term. (He would go on to sign many more, boasting a total of 119 by the end of his tenure.) In fact, despite piles of execution warrants signed over the years—Corbett has signed at least nineteen since taking office—Pennsylvania has not carried out the death penalty since a prisoner volunteered in 1999. The last time Pennsylvania put a man to death against his will was in 1962.

     To his supporters, resuming executions by killing of Terrance Williams would put a particularly ugly face on the state’s death penalty. —To me, this is a much more compelling case than a lot of cases that you see,” says Nolan. “It has that direct correlation to the crime. The man who was killed was victimizing this young boy, for years. And the jury never knew that. And that’s outrageous.” (…)

  • door Jo-- op maandag 17 september 2012

   Wat zou je ervan vinden als dit "krapuul" nu net je vader of zoon of echtgenote is. Levenslang opgesloten worden voor een gewone diefstal is een absolute tragedie. Als je in het verkeerde milieu geboren bent is dat derde misdrijf snel genoeg gepleegd.

   • door Bart Deschepper op maandag 17 september 2012

    En hoe zou jij je voelen indien je voor de twintigste keer het slachtoffer bent van diefstal door dezelfde persoon? Als je er de kranten op naleest zijn er hier in België genoeg "jongeren" die 'gekend zijn voor' 20, 30, 40, 50 of zelfs meer feiten.

    Is het dan zoveel gevraagd dat die gestraft worden? Neen, dan voor mij liever het Amerikaanse systeem waar er geen totale straffeloosheid is zoals hier.

    Nu, voor gewone diefstal zonder geweld is drie keer misschien wat weinig en zou dat beter of vijf staan of zo. Maar voor feiten met lichamelijk letsel of inbraken in woningen is 3 keer eigenlijk al 2 keer te veel.

    • door Niek op maandag 17 september 2012

     Een slechte opvoeding door ouders en door de tekortkoming van de samenleving begint al heel jong op een leeftijd dat van verantwoording nog geen besef is, strenger straffen geeft een slachtoffer een goed gevoel maar lost geen moer op. Het misdaadprobleem in de VS is het resultaat van hard straffen en niet weten waarom, misschien wel omdat het denkbeeld van hun vrije wereld de geest vertroebeld en ze daarom zo lawaaierig door de wereld gaan en verkondigen dat zij het allemaal zo goed weten.

     • door Bart Deschepper op maandag 17 september 2012

      "strenger straffen geeft een slachtoffer een goed gevoel maar lost geen moer op." Klopt niet: een dode of opgesloten misdadiger pleegt geen misdaden meer.

      Er wordt hier veel te veel de klemtoon gelegd op de dader (slechte jeugd, slechte opvoeding, geen kansen, blablabla, zeker niet te zwaar straffen), maar veel te weinig op het slachtoffer. Het slachtoffer heeft er niet voor gekozen om slachtoffer te zijn, de dader wel om dader te zijn.

      Niet iedereen met een slechte opvoeding komt op het slechte pad terecht. Dit impliceert dat het toch voor een groot stuk de eigen keuze van de misdadiger is. En ik heb geen greintje medelijden met een crimineel. Wel met de slachtoffers.

      Bvb hier in België zijn de straffen veel te licht. Een straf zou altijd moeten zwaarder zijn dan de daad, steel je 10.000 euro van iemand, wel dan moet je er 15.000 terug betalen + nog een boete. Neem je iemands leven af, sorry maar dan heb je ook geen recht meer op jouw leven. Maar nu is 't bij wijze van spreken 10000 euro stelen = 100 euro terug betalen en beloven dat je 't nooit meer gaat doen. Dat schrikt niemand af.

      Sluit een misdadiger op tot hij/zij zijn/haar misdaad ongedaan gemaakt heeft, en dan spreken wel al over een rechtvaardige straf. Steel je 10000 euro = gevangenisstraf tot je die 10000 euro terugbetaald hebt met daarbovenop nog een boete van x %. En vermoord je iemand, sorry maar dat kan je niet ongedaan maken, dus effectief levenslang. Het slachtoffer krijgt ook geen tweede kans, dus dader verdient die ook niet.

      • door Dirkadriaensens op vrijdag 21 september 2012

       "Niets", schreef Albert Einstein, "is meer destructief qua respect voor de overheid en de wetgeving van een land dan het uitvaardigen van wetten die niet kunnen worden afgedwongen." Als de Amerikaanse drugswetgeving echt uitvoerbaar was geweest, zou er nu geen oorlog tegen drugs zijn. Bijvoorbeeld, meer dan 100 miljoen Amerikanen erkenden het gebruik van marihuana, toen de president en ten minste twee van zijn voorgangers, samen met de burgemeester van New York City en ontelbare andere vooraanstaande leden van de Amerikaanse samenleving bekenden dat ze ooit of nog steeds marihuana en/of andere drugs gebruikten. Zo heb je een duidelijk beeld van de niet-afdwingbaarheid van de drugswetgeving in de VS. De hypocrisie van de VS leiders is hemeltergend. Stel je voor dat Bill Clinton (marihuana), George W. Bush (cocaïne en alcoholverslaafd), Barack Obama (marihuana) en Michael Bloomberg (Marihuana) waren opgepakt voor hun "jeugdzonden," en het label, "veroordeelde drugsverslaafde/dealer" droegen. We zouden waarschijnlijk nooit van hen gehoord hebben. En uiteraard werden ze nooit veroordeeld. Maar o wee als je uit de lagere sociale klassen afkomstig bent, en dan nog gekleurd ook: dan zit je voor dezelfde "misdaad" jarenlang achter de tralies.

 • door Gert Maris op maandag 17 september 2012

  Briljante analyse van deze problematiek: Straf de armen / Loic Wacquant ( Epo uitgeverrIj)

 • door Staf Van Opstal op maandag 17 september 2012

  Als ik het goed begrijp riskeert in de VS een priester, die voor de derde keer een jongetje/meisje aanrandt (of een jongetje/meisje voor de derde keer aanrandt), een gevangenisstraf van 25 jaar tot levenslang. Of meer. Wie doet daar dan op zondagen de mis??

  • door svdl op donderdag 20 september 2012

   "extra-legaal beschermde prietsers" Moet u niet verwonderen dat "geld" en dus "middelen" belangrijke parameters hierin zijn.

 • door Ab op maandag 17 september 2012

  [title]L.S., Onthutsend ! Uitstekend[/title]L.S.,

  Onthutsend ! Uitstekend artikel / research !

  In 2003 heeft de VPRO / Tegenlicht een tweeluik uitgezonden over 'De war on drugs'. Het betreft een onthutsende uitleg hoe een bedrijfstak wordt gecreëerd, t.w. de gevangenisindustrie. De tweeluik gaat dan ook over de winners (iedereen die verdiend aan deze 'war' en de verliezers (wie in de bak komt):

  'De War on Drugs (1)' De Winnaars, VPRO/Tegenlicht, 2003 http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2002-2003/de-war-on-drugs-deel-i.html

  'De War on Drugs (2)' De Verliezers, VPRO/Tegenlicht, 2003 http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2002-2003/de-war-on-drugs-deel-ii.html

  M.v.g., Ab

 • door sammir op maandag 17 september 2012

  Ik hoor de flaminganten, de onderdrukkers, de racisten, de facisten, de bekrompen meerderheid van vlaanderen, al hard op denken,... en ze staan met hun achterlijke antwoorden al klaar, waar wij niet van gediend zijn, ...

  Een van de oorzaken, is dat de repressie en vervolkgingsbeleid bij allochtonen , hoger scoort, omdat de opsporingsambtenaren, kost wat kost allochtonen, willen pakken, en dit is wraakroepend, racistisch, en hun gestapo methoden, worden dan naar boven gespreid, en alles wordt in het werk gesteld om , ( met onwettige opsporingsmethodes en uitlokking) deze burgers, hard aan te pakken, ...

  Verschillende rapporten van Amnesty international, en Human watch, hebben dit al herhaaldelijk vastgesteld, ....

  RMM; Reborn Muslim Movement

  • door Bart Deschepper op maandag 17 september 2012

   het staat u vrij van dat te denken, net zoals het mij vrij staat er iets anders over te denken. ;-)

 • door Huysmans A. op maandag 17 september 2012

  Hoewel 100 % overtuigd van de verderfelijkheid van de Amerikaanse aanpak van de criminaliteit, is uw artikel toch een deugddoend bad in cijfers dat ons nog maar eens aantoont dat die overtuiging niet op los zand gebouwd is.

  Toch kan ik uw rekenkunde niet (altijd) volgen. Kunt gij misschien even verduidelijken hoe ge aan 100 % komt als : 'één op 11 Afro-Amerikanen (9,2 procent), één op 27 Latinos (3,7 procent), en één op 45 blanken (2,2 procent)' Dat is voor mij samen 15,1 %. Wat zijn de overige 85 % dan ?...

  A. Huysmans

  • door Dirkadriaensens op maandag 17 september 2012

   9,2% van de Afro-Amerikaanse bevolking zit in de gevangenis. 90,8% van de Afro-Amerikaanse bevolking zit dus NIET in de gevangenis. 3,7% van de Latino's zit in de gevangenis. 96,3% van de Latino's zit dus NIET in de gevangenis. 2,2% van de blanke bevolking zit in de gevangenis. 97,8% van de blanken zit dus NIET in de gevangenis.

 • door vermeulen pierre op maandag 17 september 2012

  1/4 van alle gevangene ter wereld in USA gevangenissen

  Tot de wereld van de gevangenissen behoort,volgens uw grafiek, noch de kameraden van China, Rusland en Colombia. Ook india,Iran en indonesie ontbreken. Uw wereld bestaat uit 1/5 van de wereldbevolking.

  • door Dirkadriaensens op maandag 17 september 2012

   De grafiek geeft alleen maar de statistieken voor een aantal landen (per 100.000 inwoners), dit enkel als voorbeeld. Om wat andere landen te betrekken bij de statistieken (wat eigenlijk de bedoeling niet was van het artikel): De VS heeft meer gevangenen dan Europa, India, Australië, Nieuw Zeeland en Brazilië samen. Nog een statistiekje: In de VS woont 4% van de zwarte wereldbevolking maar het land heeft meer dan de helft van alle zwarte gevangenen ter wereld.

   De meest recente statistieken van ICPS (2011), zoals je kan lezen hier: http://www.idcr.org.uk/wp-content/uploads/2010/09/WPPL-9-22.pdf * More than 10.1 million people are held in penal institutions throughout the world, mostly as pre-trial detainees/remand prisoners or as sentenced prisoners. Almost half of these are in the United States (2.29m) , Russia (0.81m) or China (1.65m sentenced prisoners). * The United States has the highest prison population rate in the world, 743 per 100,000 of the national population, followed by Rwanda (c. 595), Russia (568), Georgia (547), U.S. Virgin Is. (539), Seychelles (507), St Kitts & Nevis (495), British Virgin Is. (468), Belize (439), Dominica (431), Bermuda (428), Grenada (423) and Curacao (422). * However, more than half the countries and territories (54%) have rates below 150 per 100,000. * The world population at mid-2010 was estimated at 6.9 billion (United Nations); if set against the world prison population of 10.1 million this would produce a world prison population rate of 146 per 100,000 (156 per 100,000 if set against a world prison population of 10.75 million).

   • door Bart Deschepper op dinsdag 18 september 2012

    "Nog een statistiekje: In de VS woont 4% van de zwarte wereldbevolking maar het land heeft meer dan de helft van alle zwarte gevangenen ter wereld."

    Daar zijn maar een paar mogelijke verklaringen voor: 1°) de VS bestraft misdaad strenger dan de andere landen of, 2°) de zwarten in de VS plegen meer en zwaardere misdaden dan de zwarten in andere landen. of, 3°) misdaden worden in de VS procentueel vaker opgelost dan in de andere landen

    • door Dirkadriaensens op woensdag 19 september 2012

     Als je niet echt goed geïnformeerd bent over het onderwerp, kan je om het even wat beweren. Misschien is het een goed idee om je te verdiepen in deze materie, om dan met enige kennis van zaken te spreken. En je tweede verklaring "de zwarten in de VS plegen meer en zwaardere misdaden dan de zwarten in andere landen" getuigt van platte vooroordelen en is een belediging voor de zwarte gemeenschap in de VS. Lees misschien eens volgend artikel: http://www.thenation.com/blog/169881/will-pennsylvania-execute-man-who-killed-his-abusers , alvorens je nog meer gebakken lucht via het internet verspreidt.

     • door Bart Deschepper op woensdag 19 september 2012

      "Als je niet echt goed geïnformeerd bent over het onderwerp, kan je om het even wat beweren. Misschien is het een goed idee om je te verdiepen in deze materie, om dan met enige kennis van zaken te spreken."

      Slaat net zo goed op u. Met alle respect.

      Uw artikel in de link gaat over 1 (één) persoon, en is dus statistisch irrelevant.

      • door svdl op donderdag 20 september 2012

       Bartje --> Blokjes spelen... Zonder al te veel respect trouwens.

 • door Jan van Bragt op zaterdag 6 oktober 2012

  1/4 van alle gevangenen....

  Ik wist al e.e.a. van het amerikaanse systeem, maar dit is te bizar voor woorden. En wij lijken dezelfde kant op te gaan. I.S.D. verhoogd van twee jaar behandeling naar 6 jaren, terwijl van behandeling geen sprake is. 3 strikes is de volgende stap, hoewel we het hier waarschijnlijk een rode kaart zullen noemen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties