Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Marianne Thyssen wil bankentoezicht door bankiers

Europarlementslid Marianne Thyssen (CD&V) wil de controle over de banken overlaten aan een raad onder de vleugels van de Europese Centrale Bank. Deze laatste heeft ervaring en credibiliteit, zegt ze. Het Europees parlement mag hierover beslissen. Thyssen is aangesteld als verslaggever.
vrijdag 14 september 2012

Het financiële dagblad De Tijd maakte dit als volgt bekend: “Inspraak in de besluitvorming moet volgens Thyssen de eerste stap in de democratische controle zijn. Daarna moet binnen de ECB een raad voor het bankentoezicht worden opgericht die juridische zelfstandigheid heeft. Het halfrond moet vervolgens mee beslissen over benoemingen en de voorzitter kunnen verplichten tekst en uitleg te geven in het parlement. De juridische zelfstandigheid van die raad moet de onafhankelijkheid van de ECB op het vlak van monetair beleid verzekeren”.

Op de website van Thyssen was de tekst niet zo expliciet, de burger krijgt geen argwaan. Maar in Terzake van woensdag was Thyssen duidelijk. Kathleen Cools vroeg: wordt de Europese Centrale Bank (ECB) dan controleur én geldschieter?

Thyssen antwoordt: “Ik vind het goed dat het toezicht naar de ECB gaat; die heeft veel ervaring, grote credibiliteit, en al de informatie. Het moet wel een aparte cel zijn, die moet kunnen worden ondervraagd door het Europees Parlement. Na de invoering van dit toezicht, zal het Europees noodfonds rechtstreeks geld kunnen injecteren in banken, zonder langs de overheden te passeren”.

Democratisch beslissen dat bankiers de macht krijgen

Bart Staes, europarlementslid voor Groen, is ook voorstander van een democratische controle: ”Als we het toezicht op de banken overhevelen naar een ander politiek niveau, moet daar ook de democratische controle plaatsvinden” (De Tijd).

Maar indien die democratische controle erin bestaat dat de bevoegheid opgedragen wordt aan onafhankelijk financiële experts, krijgen we een heel ander resultaat. In feite staat dan het Europees parlement de controle af aan een onafhankelijke bankcommissie.

Het woord ‘onafhankelijk’ betekent hier: zonder politieke inmenging, zonder controle door de verkozenen. Zo werkt de ECB nu al volgens haar statuten. Het bestuur van de ECB bestaat uit bankiers van alle eurolanden, bijvoorbeeld Luc Coene van onze Nationale Bank. Bekend is ook de Duitser Jürgen Stark, die met veel omhaal ontslag nam toen Trichet, de Franse voorganger van Mario Draghi (nvdr: hoofd van de ECB), voor het eerst overheidsobligaties opkocht. Dat was tegen de statuten!

Stark had juridisch gelijk, maar dit standpunt had waarschijnlijk tot de ineenstorting van de eurozone geleid: de intresten op overheidsleningen zouden zijn blijven stijgen, alsook de speculatie met die obligaties.

Dat de ECB na meer dan een jaar treuzelen, en door groeiende overheidstekorten in Italië en Spanje, toch een ‘bazooka’ heeft bovengehaald - onder voorwaarde van drastische bezuinigingen! -, is wellicht te danken aan politieke druk, en aan de moedertaal van Draghi: zijn vaderland Italië en premier Mario Monti zitten financieel in slechte papieren. Natuurlijk zal die politieke druk in alle talen geloochend worden. Trouwens, we kunnen het ook zien als een goedbedoelde dienstverlening van gentlemen onder elkaar. 

Wie is Marianne Thyssen?

Hoe komt een parlementariër ertoe parlementaire macht te outsourcen naar een raad van bankiers? Thyssen was voorzitter van de CD&V en in een vorig leven bedrijfsleider. Ze vertegenwoordigt nu de Europese Volkspartij (EVP) in het parlement, dat is de conservatieve fractie. Dat verklaart al één en ander.

Maar wie de artikels van Paul De Grauwe heeft gelezen – en dat zou ze moeten gedaan hebben - en de artikels van Nobelprijswinnaars Paul Krugman en Joseph Stiglitz, hoe durft die in godsnaam op TV zeggen: "de ECB heeft veel ervaring, grote credibiliteit en al de informatie"?

Ervaring waarmee? Met controle over de banken? Waardoor zijn dan al die drama’s gebeurd, met bijna-faillissementen, en de speculatie met verpakte subprimes en nadien met de overheidsobligaties? Wie riep Goldman-Sachs op het matje toen ze de Griekse begroting vervalsten en er een miljard aan verdienden? En toen pensioenfondsen (in Nederland o.m.) hun reserves zagen verdwijnen op de beurzen? Wie is hier nu gek?

Neen, niemand is gek

De eenvoudigste verklaring is dat het gaat om belangen, het geld van de de rijksten, dat moet worden bewaakt. Dat doen ze het veiligst zelf. Maurice Lippens, Votron, Herman Verwilst, Axel Miller, de baas van Lehman Brothers zijn misschien wat gecompromitteerd, maar er staan honderden experts klaar om hun missie verder uit te dragen.

Geld moet rollen, dat is de groei die onze economie zo nodig heeft. En het moet rollen naar de beleggers, de ondernemers en de investeerders; niet naar de werklozen, de zieken, de gepensioneerden, de uitzendkrachten, de profiteurs en de illegalen.

Indien men de parlementen zou laten doen, zouden ze onder druk van de kiezers (vreselijk!) kunnen toegeven, en nog wat geld toestoppen aan het precariaat. Daarom moet het bankentoezicht onafhankelijk zijn van de politiek.

Kijk naar de uitstekende Panorama-reportage op Canvas. Twee delen, er zijn nog heruitzendingen ( http://www.canvas.be/programmas/panorama/server15bb5a10a:139011fc729:-6cfb ).

Onafhankelijk: het is een toverwoord geworden. Zovèr hebben de media en de partijen van de rijken het volk gekregen: dat het volk méér vertrouwen heeft in bankiers dan in zijn eigen vertegenwoordigers.

Onafhankelijk zijn ook de rechtbanken, maar die moeten de wetten toepassen. Die wetten staan in dikke boeken, sedert eeuwen opgesteld door de wetgevers, en dat zijn sedert al enkele eeuwen de parlementen en verantwoordelijke regeringen. Het zijn niet expert-juristen die beslissen wat wet is en wat niet.

De ECB moet alleen de prijsstabiliteit garanderen en de regeringen doen besparen en privatiseren, want de ECB zit in de trojka, samen met het IMF en de Europese Commissie. Ze sturen inspecteurs naar hoofdsteden die daar het democratisch verkozen bestuur overnemen. De Grieken moeten terug naar de zesdaagse werkweek en het minimumloon moet nog omlaag. Maar er zijn geen jobs.

Wat gaan de progressieve fracties in het Europees parlement doen?

Overdrijf ik? Zal Marianne Thyssen de leden van de toezichtsraad afzetbaar maken (zoals regeringen afzetbaar zijn), en bij hun opdrachten ook het volgende opnemen: "creatie van fatsoenlijk verloond en gepast werk voor iedereen, verkleining van de inkomensongelijkheid, Europees verbod op belastingparadijzen, kwaliteitsonderwijs en gezondheidszorg en openbaar vervoer betaalbaar voor iedereen"?

Ja, de opsomming van wat allemaal zou moeten in een goede samenleving, maar waarvoor nu geen geld is – of heet te zijn, want het geld zit in Zwitserland, Monaco, Hongkong, zeggen de kranten. Zullen de leden van de raad van toezicht zich mogen verschuilen achter beroeps- en bankgeheim, zoals we al meemaakten in ons parlement?

Alles hangt nog af van de houding van de andere fracties in het Europees parlement. Stemmen ze in met een formele goedkeuring van de raad van toezicht, samengesteld uit financiële experts? Of eisen ze ook dat de ECB nieuwe, sociale opdrachten krijgt en verantwoording aflegt aan het parlement? Saïd El Khadraoui (europarlementariër voor SP.A) zegt dat ook fiscale fraude en ontwijking moeten worden beteugeld en het zogenaamde schaduwbankieren in kaart gebracht.

Wordt vervolgd.

Frank Roels

Frank Roels is emeritus hoogleraar aan de UGent.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

19 reacties

 • door Frank Roels op zondag 18 mei 2014

  Neelie Croes, de Nederlandse liberale Euro-commissaris met uitgesproken meningen, zegt over de banken en bankiers (De Tijd 17/5/2014): "We hebben de banken vrijheid gegeven, en ze hebben die misbruikt. Hun verantwoordelijkheid is verpletterend. Ik was op Mededinging (Europese Commissie) verantwoordelijk voor de banken. Ik heb alle grote jongens hier om de tafel gehad. Een schande was het in sommige gevallen. Echt. (...). Er moet controle zijn in de vrije markt. Daar is het in de financiële wereld misgegaan: er werd niet gecontroleerd". Dan denk ik meteen: Croes was bevoegd, als Commissaris. En ze controleerde niet...Waarom? Het antwoord kunnen we afleiden uit volgende uitspraken: "Maar weet u: als we het niet op Europees niveau hadden opgelost, was de ravage helemaal niet te overzien. (...) Die controle hebben we nu wel ingevoerd in Europa. Het is belangrijk dat je leert uit je fouten". Tot zover Croes. Ze leert dus helemààl niet uit haar fouten/nalatigheid, maar volhardt in de boosheid. Want de Europese controle gebeurt door dezelfde beroepsgroep, nl bankiers, die de bankencrisis hebben veroorzaakt. En bovendien bedriegt ze de domme kiezers. Want de "ravage" is NIET op europees niveau opgelost. Het zijn telkens de nationale regeringen die miljarden hebben voorgeschoten om banken te redden (Fortis, Dexia, Royal Bank of Scotland, Bank of America,...). Pas achteraf had ineens Europa een grote bek: dàt mag, dit mocht niet. Dat de Fortisbank verkwanseld werd aan BNP Paribas zonder akkoord van de aandeelhouders, deed in de EC niemand verpinken.

 • door froels op vrijdag 14 september 2012

  Nog een PS bij dit artikel: de bezwaren tegen het optreden van de centrale bank om economische problemen op te lossen, lijkt alleen in de eurozone te bestaan. Daar is het dogma dat de regeringen het moeten oplossen. Terwijl die geen vat hebben op de markten, tenzij door de bevolking te verarmen. In de VS, UK en ook Zwitserland is er geen enkel probleem (bij politieke meerderheid) om geld bij te drukken indien het nationaal belang dat vereist. Obama was wel afhankelijk van de Republikeinse meerderheid die tegen zo'n ingrijpen is vanwege de FED. In het UK heeft onder de regering-Cameron de Bank of England al 375 miljard pond bijgedrukt (cijfer uit The Guardian). In Zwitserland deed de Banque Nationale Suisse hetzelfde, teneinde de te hoge wisselkoers van de CH frank omlaag te duwen. Want die hoge koers was nadelig voor de export, die voor Zwitserland van levensbelang is (o.m. Nestlé, Novartis, Roche, Adecco). In tegenstelling tot wat onze financiële experten steeds herhalen leidde dat helemaal niet tot inflatie (prijsstijgingen); neen, in Zwitserland is er deflatie sinds de zomer van 2011 (Budgetweek, TestAankoop 10/9/2012). De term die centrale banken hanteren voor deze ingreep is "quantitative easing" of QE.

 • door TC op vrijdag 14 september 2012

  De vraag is waarom 'onafhankelijk' het bij de gewone burger zo goed doet... misschien omdat het vertrouwen in de politiek/politici naar een dieptepunt is gezakt. Daartegenover staat dan 'de bank', vanouds de plek waar men geld in goed vertrouwen uit handen geeft. Terecht zegt u dat Marianne Thyssen voorheen in het bedrijfsleven stond. Aan die tijd houdt ze het geloof over dat banken meer krediet -of credibiliteit- verdienen, dan het directe belangenspel van de politiek. Overigens, als je het hedendaagse politieke spel bekijkt, kan je bijna niet anders denken...

  En toch kan het anders: als je maar nieuwe kaders schept, waarbinnen je terug het vertrouwen aan mensen geeft... maar ja, voor conservatieve politici is zelfs het meest gematigde reformisme een te gevaarlijk avontuur!

 • door froels op vrijdag 14 september 2012
 • door froels op zaterdag 15 september 2012

  Hoe inspecteurs van de EC, IMF en ECB het beleid overnemen van regeringen, wordt in het artikel aangehaald. Maar dat gebeurt dus ook met België, ofschoon ons begrotingstekort onder de 3% zit. Maar het Planbureau heeft een voorspelling gemaakt voor 2013, en hop: Eurocommissaris Rehn waarschuwt ons land. We lopen kans op 700 miljoen euro boete. Rehn heeft de bevoegdheid landen op het juiste begrotingspad te dwingen, schrijft De Tijd. Landen die hun begrotingstekort niet tijdig onder 3% krijgen wacht bijna automatisch een boete. Volgens het Planbureau zal het begrotingstekort van alle overheden samen met 4,6 miljard stijgen, in 2013. Tijd voor een Zwitserse deal? Die zou zogezegd 10 miljard opbrengen, uit geheime rekeningen van Belgen. Maar ook in De Tijd berekent een fiscale advocaat dat er in werkelijheid slechts 198 miljoen zou uitkomen. Voor Duitsland verwacht men van het Rubik akkoord 1,9 miljard.

 • door Ministerie van Waarheid 1984 op zondag 16 september 2012

  36, 7% van EU BNP naar banken? Moeten we daarom langer werken?

  De lidstaten van Europa hebben al meer dan 4.500.000.000.000 euro's belastinggeld in de Europese banken gepompt. (36,7 % van het Europees BNP) Zou dat de werkelijke oorzaak van onze crisis zijn? Moeten de mensen langer werken door en voor de bonusgraaiers, moeten de sociale voorzieningen afgebroken worden om de absurde lonen van de bankiers te kunnen financieren? Wie het weet mag het zeggen? Je leest er weinig over in de media, maar de cijfers zijn publiek. Je kan ze vinden op de website van de Europese Commissie. Links naar de EC documenten vind je onder deze opsommende Video: http://youtu.be/gR18JJbUYnc

 • door Félicien Manon op maandag 17 september 2012

  De verloedering van de maatschappij neemt de laatste jaren in ijltempo toe. Het vindt plaats in alle sectoren van de samenleving en is zo langzamerhand algemeen goed geworden. Waarom zou de burger politici vertrouwen die spreken over controle op de banken door bankiers, als die zelfde politici bij de eerste beste een bestuursfunctie in een bank waarnemen, als het er om gaat er financieel beter van te worden. Partijgenote Marianne Thyssen heeft het zoals een tjeef betaamt aan J-L.Dehaene al vergeven, maar de berooide burger is het nog niet vergeten.

 • door froels op maandag 29 oktober 2012

  De bevoegde commissie in het Europees Parlement heeft het rapport van Saïd El Kadraoui (Sp-a) goedgekeurd, over het schaduwbankieren, dat buiten alle regelgeving gebeurt. 46.000 miljard euro gaan erin om. De meest denkbare en ondenkbare manipulaties grijpen plaats, in alle bescherming van anonimiteit. http://www.websaid.be/pers/de-tijd-schaduwbankieren-van-schemerzone-naar-schijnwerpers http://www.websaid.be/pers/europees-parlement-wil-schaduwbankieren-uit-de-schaduw-halen-0

 • door froels op dinsdag 30 oktober 2012

  ECB voorzitter Mario Draghi en de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble willen een nieuwe Europese commissaris voor monetaire zaken, die echter “gedepolitiseerd” moet zijn, zodat hij zich niet hoeft te verantwoorden tegenover andere leden van de Commissie, schrijft De Morgen op 29 okt (en dus zeker niet tegenover het Parlement!). De nieuwe commissaris zou zijn veto kunnen stellen tegen de begroting van een land, nl. of de besparingsmaatregelen voldoen . De machtsovername van de parlementaire democratieën door de private financiële sector zou daarmee een feit worden, en wel dankzij de bankencrisis.

 • door froels op dinsdag 4 december 2012

  De stemming wordt voorzien op 29 nov. Het Parlement kan geen wijziging aanbrengen aan de tekst! Let op de bedrieglijke tekst: "volgens de regels werken". Maar die regels worden toevertrouwd en gecontroleerd door de financiële sector zelf! http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20121122STO56230/html/Banking-union-why-it-pays-to-get-banks-to-play-by-the-rules Twee voorstellen zijn inmiddels gestemd in de Economische Commissie. Het tweede voorziet een toezicht door de Europese parlementsleden (MEPs) op "failures" van de supervisor (zie uittreksel hieronder). Echter, de bevoegdheid is wel afgestaan aan de ECB. Vermits deze bank zich niet mag bezighouden met de werkgelegenheid, sociale wetgeving, economische groei, zal het bankentoezicht ook geen "failures" kunnen vertonen op die vlakken. Wat dus op papier een gemengd systeem lijkt (parlement + bankiers) is het juridisch finaal niet. De parlementsleden kunnen aan de bankiers geen maatregelen opleggen voor werk, groei, sociale bescherming. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bIM-PRESS%2b20121126IPR56418%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN “allow MEPs to hold inquiries into alleged failures of the ECB supervisor. It would also require that the Chair of the supervisory board be approved by the European Parliament. National parliaments and the European Parliament would moreover be entitled to hold hearings with representatives of the Supervisory Board".

 • door froels op dinsdag 4 december 2012

  Op voorstel van de S&D fractie werd eerder een aanbeveling door het EP gestemd, die gevangenisstraf mogelijk maakt voor frauderende bankiers en traders. De Europese Commissie (die daar niet gelukkig mee is) kan deze aanbeveling naast zich neerleggen: het EP heeft geen initiatiefrecht voor nieuwe wetten. Dat er in het EP wèl een meerderheid werd gevonden, is m.i. te wijten aan de juridische betekenis van de strafbare feiten. Vervalsen is natuurlijk strafbaar (bijvoorbeeld in 't geheim de wisselkoers veranderen; foute informatie geven aan klanten); maar speculeren op de beurs niet. Goldman-Sachs werd vervolgd in de VS, en vrijgesproken: wat ze deden was niet strafbaar. http://kathleenvanbrempt.be/home/in_europa/als_zelfregulering_niet_werkt_moeten_er_maar_celstraffen_komen

 • door froels op woensdag 5 december 2012

  Onmiddellijk na de goedkeuring in de economische commissie van het Europees Parlement van de twee voorstellen over de bankencontrole, heeft Wolfgang Schäuble, minister van Financiën, verzet aangetekend tegen een te grote inmenging van de Europese Centrale Bank (Draghi) in de Duitse banken. Er zijn ook bezwaren van Zweden, dat nog zijn eigen munt heeft, maar wel veel euro leningen in portefeuille heeft; het wil ook zijn eigen nationale regelgeving niet schrappen. Omgekeerd zijn het president François Hollande en Christine Lagarde (IMF) die aandringen op onmiddellijke toepassing van de supranationale bevoegdheden van de ECB. Draghi zelf is natuurlijk niet tegen. Hij gaf ook een absurde verklaring over de noodzaak van competitiviteit van de economieën. Zie: Schäuble: "The right of the last decision cannot be left to the ECB Governing Council," Schaeuble told a meeting of finance ministers in Brussels in comments broadcast to reporters, adding that there could be no deal unless national supervisors had responsibility for most banks. "A Chinese wall between banking supervision and monetary policy is an absolute necessity," he said, also voicing skepticism that an independent central bank such as the ECB should even take on the tasks of supervision. Complicating the debate further is Sweden, a non-euro zone country that has substantial banking interests in Finland, which uses the euro. Sweden is concerned that if the ECB is to have oversight of assets it own, it must have some level of equal representation at the ECB. Sweden's Finance Minister Anders Borg appeared to soften his stance on Tuesday, having threatened to block an agreement. "There can be no unfair treatment of the non-euro countries. There must be safeguards and we must be able to set our own... higher capital requirements for banks," Borg told reporters. http://www.reuters.com/article/2012/12/04/us-eu-banking-union-idUSBRE8B21HG20121204 http://www.reuters.com/article/2012/12/04/us-eu-banking-union-schaeuble-idUSBRE8B30CN20121204 LAGARDE EN DRAGHI: Speaking at a meeting of top finance officials in Paris, the head of the International Monetary Fund Christine Lagarde called for closer budgetary co-ordination. HEAD OF INTERNATIONAL MONETARY FUND CHRISTINE LAGARDE SAYING: "The banking union seems to us to be the first priority, more and better budgetary integration seems to us the second priority and then, in the background, the fight against macroeconomic imbalances in the euro zone via distinct economic policies on some asymmetrical aspects." Lagarde also said the pace of fiscal consolidation should remain reasonable, so as not to deter growth. It was a question that was also addressed by European Central Bank president Mario Draghi. EUROPEAN CENTRAL BANK PRESIDENT MARIO DRAGHI SAYING: "The consensus that now exists in France that competitiveness is a key policy concern. Indeed it is a key concern, in every country of the euro area and it is of fundamental importance to the euro area as a whole. Europe's future prosperity requires member countries to be competitive individually in order to be competitive jointly and thrive in an open global economy." He also cautioned however that the euro zone crisis is far from offer, saying members must tighten budgets and forge a banking union, leaving behind what he called the 'fairy world' that created problems in the first place.

 • door froels op zondag 16 december 2012

  Vervolg op de uitwerking van de bankencontrole (12/12/12): Volgens het Duits-Franse compromis komen enkel banken die 'to big to fail' zijn en banken die overheidssteun nodig hadden om de crisis door te komen onder controle van de ECB. De Duitse zakenkrant Handelsblatt rekende voor dat het 60 to 150 Europese banken betreft. De nationale toezichthouders behouden dus de controle over de kleinere banken, maar Frankfurt kan wel ingrijpen indien nodig. Onder meer welke banken 'to big to fail' zijn, blijft nog voer voor discussie. Mogelijke afbakeningen zijn banken met meer dan 30 miljard euro inkomsten of banken met inkomsten ter waarde van 20 procent van het BBP van het thuisland. Landen die buiten de muntunie bleven, zijn niet opgezet met de macht die de ECB krijgt toebedeeld. Zo vreest het Verenigde Koninkrijk dat regels uit Frankfurt de belangen van Londen als financieel centrum van de wereld zullen schaden. Ook Zweden en Tsjechië liggen dwars. In De Morgen spreekt Pascal Paepen, docent bank en beurs, zijn vertrouwen uit in de Duitse aanpak van het Europese controle mechanisme. Onomwonden spreekt hij over onbekwaamheid van (sommige) nationale bankcommissies - zonder namen te noemen uiteraard. Dat de ECB is samengesteld uit hetzelfde soort experten als de nationale bankcommissies, lijkt geen bezwaar. Misschien gaan analysten gewoon verhuizen van de nationale controleurs naar Frankfurt? Pascal Paepen was tot voor kort werkzaam in het Londense financiële hart, bij een bank. Dààr zitten immers de experten. Nu geeft hij les aan de nieuwe generatie. http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1549473/2012/12/15/Leve-de-Duitse-herder.dhtml

 • door froels op maandag 18 maart 2013

  Rik Van Cauwelaert schrijft in De Tijd van 16 mrt: “Kolossale machtsverschuiving. “Deze week werd het door Connolly beschreven carcan waarin de eurolanden geprangd zitten, zwaar aangeschroefd door het Europees Parlement, dat de zogenaamde two-pack goedkeurde. (…) Met de goedkeuring van de two-pack, twee aanvullende begrotingsregulaties, dragen de eurolanden definitief de controle over hun begroting over aan de onverkozen ambtenaren van de Europese Commissie. Die krijgen de ontwerpbegroting van elke euroland voorgelegd nog voor die door de nationale parlement kan worden besproken, laat staan, goedgekeurd of weggestemd. De Commissie kan de ontwerpbegroting verwerpen, de door de regering genomen maatregelen schrappen, andere opleggen, en financiële boetes uitschrijven. Een euroland dat een onvoldoende haalt, komt onder toezicht van de Commissie. “Daarmee blijft het (Belgisch) federale parlement dat verondersteld wordt de regering te controleren, volkomen machteloos achter. Want de goedkeuring van de two-pack is niet zomaar de zoveelste stap in de stille Europese revolutie. Het gaat om de belangrijkste soevereiniteitsoverdracht ooit. “De Belgische meerderheidspartijen hadden geen 541 dagen nodig (…) om die kolossale machtsverschuiving te laten passeren. Het gebeurde gewoon, buiten hen om”. Zie reeds Metro 21/3/2013. Begrotingen moeten voor 15 okt bij de Commissie ingediend worden. Marianne Thyssen, EVP en CD&V, en zelf afkomstig uit het bedrijfsleven, is één van de voorvechters van de beslissing. Hoe stemden partijen in het EP? De Belgische socialisten stemden alvast tegen, zie: http://www.websaid.be/pers/te-veel-vraagtekens-bij-focus-op-bezuiniging-en-democratische-controle#.UUcB046l_R0 http://www.ps.be/Pagetype1/Actus/News/Non-a-ce-2-pack-qui-conforte-la-logique-de-l-auste.aspx De beslissing van IMF en EC over de diefstal van gewone spaargelden op Cypriotische banken is een ander concreet voorbeeld van de groeiende dictatuur van deze instellingen.

 • door froels op woensdag 7 augustus 2013

  Verlaging van de werkloosheid behoort nu expliciet tot het beleid van de nieuwe gouverneur, Carney, van de Bank of England; en sedert lang reeds van de Amerikaanse Federal Resesrve. http://www.bloomberg.com/news/2013-08-07/boe-links-interest-rate-path-to-unemployment-with-7-threshold.html Daarin verschillen ze dus grondig van de Europese Centrale Bank, waar deze opdracht nog steeds vloeken in de kerk is (officieel alleen bestrijden van de inflatie). Het zou een wijziging vereisen van de Europese verdragen. Spa heeft die eis opgenomen in zijn nieuwe princiepsverklaring; maar of de EVP en liberale fractie dat zouden steunen?

 • door froels op vrijdag 22 november 2013

  Danièle Nouy wordt het hoofd van het Europees bankentoezicht, onder de vleugels van de ECB. Ze komt uit de bankenwereld, en bevestigt mijn stelling dat bankiers elkaar mogen controleren. Zo was het voor de bankencrisis, en zo gaat het in de toekomst verder. Nouy werkte voor het Baselcomité, een internationale club van ‘onafhankelijke’ experts van bankiers wereldwijd. Zonder enige democratische controle door parlementen. Het Basel-comité is mee verantwoordelijk voor de debacle van 2007-8, vermits ze de regels vastlegt waaraan banken moeten voldoen. Verpakte rommelhypotheken, short selling, verzekeringen verkopen als beleggingen: dat was allemaal toegestaan. Nouy heeft één A-1 publicatie, in feite een voordracht, uit 2008, na het begin van de bankencrisis. Die gaat over “Perspectieven voor supervisie”. Had ze haar eigen perspectieven ook al in gedachten? Ze pleit voor meer transparantie over de risico’s van beursproducten, en de ratingagentschappen zouden ook hun werkmethode moeten bekendmaken. Samengevat: geen verboden, maar autoregulatie door de financiële sector. Het woord innovatie (van beursproducten en beleggingen) valt: die moet mogelijk blijven. Zie over de lange-termijnplannen van de banksector nog mijn hoofdstuk 10, blz. 69 e v.: http://vermeylenfonds.files.wordpress.com/2012/11/hoofdstuk-101.pdf Aanstelling Danièle Nouy: http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_europa/Daniele_Nouy_wordt_chef_Europees_bankentoezicht.9433539-3140.art?itm_campaign=linkwithin Wetenschappelijke publicatie van Nouy: http://scholar.google.com/scholar?q=author:%22D+Nouy%22+intitle:%22Supervisory+perspectives%22&hl=en

 • door froels op zaterdag 23 november 2013

  Zo wordt Danièle Nouy lyrisch geduid, in De Morgen van 23 nov. Men moet maar durven. Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Bankentemmer! Hebben we niet allemaal meegemaakt hoe "getemd" de banken waren en zijn? "Iedereen is bang voor haar", schrijft Le Monde. Ook daar weten journalisten wat hun adverteerders willen lezen.

 • door froels op woensdag 11 december 2013

  11 dec: discussie tussen Europees parlement en Europese Raad

  De Europese Raad, dat zijn de ministers, dus de 28 regeringen. Het is opnieuw de Duitser Schäuble, die minder verantwoordelijkheid wil van de banken, aanstuurt op uitstel, en daarvoor applaus krijgt van de Duitse federaties van banken. Hij wordt gesteund door de regeringen van Nederland en Spanje. http://www.bloomberg.com/news/2013-12-11/eu-states-move-toward-clash-with-lawmakers-on-bank-failure-plan.html

 • door froels op maandag 13 januari 2014

  Vice-voorzitter van de banken controle door de ECB wordt Sabine Lautenschlaeger, van de Duitse Bundesbank. Ze heeft 25 jaar ervaring met bankencontrole in Duitsland maar heeft ook veel contacten met het Baselcomité, het internationale consortium van banken. Ze is dus nog een typisch voorbeeld van de vele ‘controleurs’ die de bankencrisis niet tegenhielden, en er ook niet voor waarschuwden (in Duitsland o.m.: Hypo Real Estate Holding AG and Commerzbank AG). De verklaring is eenvoudig: die controleurs stonden in dienst van de banken, en waren en worden vandaag uitgekozen omwille van hun staat van dienst in de winstgevende financiële sector. http://www.bloomberg.com/news/2014-01-13/german-choice-for-ecb-heralds-shift-as-rate-clout-slips.html

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties