Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Pesticiden toch niet beter voor het milieu

Het beheren van verhardingen zónder pesticiden is zeker wel een milieuvriendelijke en gezonde keuze volgens de Bond Beter Leefmilieu (BBL), Natuurpunt en Velt. Met deze uitspraak gaan zij in tegen een eerdere bewering van Phytofar dat chemische middelen de meest milieuvriendelijke optie zouden zijn tegen onkruidgroei. Gemeenten zouden zich volgens de milieuorganisaties moeten richten op een pesticidenvrij beheer van openbare ruimten.
vrijdag 7 september 2012

Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, baseerde haar bewering op een Nederlandse studie die een vergelijking maakte tussen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en alternatieven als borstelen, branden met hitte of heet water. Uit deze studie bleek dat de chemische middelen beter zouden zijn voor het milieu, omdat zij minder schade toebrengen aan de luchtkwaliteit. Maar in de studie is niet gekeken naar de negatieve effecten van het gebruik van pesticiden op het oppervlaktewater, en de analyse is bovendien gebaseerd op zeer ruwe schattingen en beperkte gegevens.

Lobbyen

De timing van het uitbrengen van de resultaten van de studie door Phytofar is niet lukraak gekozen: met de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek is het in het belang van pesticidenproducenten om de gemeenten ervan te overtuigen dat het verwijderen van onkruid met chemische middelen wél goed is voor het milieu. Producenten van pesticiden zijn de voorbije weken dus flink aan het lobbyen gegaan.

Groen

Maar wat is onkruid? Planten die sommigen liefst zo snel mogelijk vernietigd zien, zijn voor de ander een mooi stukje groen. En meer groen is zeker in steden een thema waarmee de leefbaarheid bevorderd wordt, en daarnaast brengt het gebruik van chemische middelen ook de kwaliteit van het drinkwater in gevaar. Jan Vannoppen van Velt: “Ik zie soms mensen met een gieter in de weer om 'alles eens dood te spuiten' op hun stoep en zelfs in de aanpalende berm. Men beseft daarbij niet dat het eigen gedrag een probleem vormt voor publieke goederen, zoals gezond drinkwater.”

Geen pesticiden

BBL, Natuurpunt en Velt pleiten daarom voor twee oplossingen die ervoor zorgen dat de juiste planten op de juiste plaats groeien: aan de ene kant een verandering in het beeld dat burgers en bestuur van plantengroei hebben, aan de andere kant een slim ontwerp van verhardingen waardoor kruidgroei die ongewenst is weg blijft.

Een belangrijke vaststelling is dat een aantal gemeenten al jaren kiezen voor minder gebruik van pesticiden. Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bleek dat 44 gemeenten in 2010 geen pesticiden gebruikten voor het beheren van hun verhardingen, 98 gemeenten deden dat evenmin in groenzones.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door vernimmen marcel op zaterdag 8 september 2012

  Mensen,die liever de schijn welvaartstaat zien,dan een gezond milieu,en gezondheid,moeten maar kanker en suikerziekte krijgen,ik maak daar geen woorden meer aan vuil,de arbeidersklasse gedraagt zich onnozel,en laks,voila,ziehier mijn mening.

  • door banksterkiller op zaterdag 8 september 2012

   alsof de arbeidersklasse verantwoordelijk is voor de beslissingen die genomen worden , naar mijn bescheiden mening worden die genomen door de bewuste , doch meer corrupte klasse... verdeel & heers!!!

 • door aronjaco op zaterdag 8 september 2012

  Ik begrijp de inhoud van dit artikel niet. Phytofar spreekt van " chemische bestrijdingsmidddelen " terwijl het in het artikel gaat over " pesticiden". Graag een link naar de studie zelf en een verantwoording voor het gebruik van het woord " pesticiden". Er wordt hier gesproken alsof bv. tabak en marihuana hetzelfde zouden zijn. Dit lijkt me niet ernstig en bijgevolg is de inhoud van dit artikel voor mij tendentieus en bijgevolg ongeloofwaardig. Dit betekent niet dat ik het gebruik van om het even welk produkt ter bestrijding van onkruid goedkeur. Integendeel, ik ben er een fervente vijand van.

  • door K op zondag 9 september 2012

   Tja, aronjaco : in pesticiden zit een hoop chemische troep die je lever niet in je drinkwater of op je bord hebt. Wil je het nog exacter ? Eigenlijk moeten we spreken van pesticiden (tegen de beestjes), herbiciden (tegen "on"kruid, ook soms "niet-gewenst kruid" genoemd) en fungiciden (tegen / ter voorkoming van zwamaantasting bij bijvoorbeeld hout). Maar dat is nogal een mondvol : "Gemeenten verplicht in 2014 om geen pesticiden, herbiciden en fungiciden meer te gebruiken". Chemische bestrijdingsmiddelen bekt wel beter... en in 1 woord vat je de 3 andere tegelijk.

   Het tegenovergestelde van chemische bestrijding, is biologische bestrijding. Of voorkomen (tiens, waar heb ik dat nog gehoord ?) Zoals Jan Vanoppen (Velt) zegt : Jan Vannoppen : “Ik zie soms mensen met een gieter in de weer om 'alles eens dood te spuiten' op hun stoep en zelfs in de aanpalende berm. Men beseft daarbij niet dat het eigen gedrag een probleem vormt voor publieke goederen, zoals gezond drinkwater.”

   Publieke goederen zoals drinkwater : dankzij diegenen die chemische troep gebruiken om hun oprit en berm onkruidvrij te houden, moet de watermaatschappij altijd maar betere filters gebruiken om te proberen die smeerlapperij uit het drinkwater te houden. Kosten worden doorgerekend op de waterfactuur. Gevolgen voor het milieu op langere termijn (of misschien nu al ?) : vergiftiging van het grond- en oppervlaktewater zodat het niet meer geschikt is voor menselijke (en dierlijke) consumptie.

   Ongeloofwaardig ? Tendentieus ? Mij lijkt het dat "de studie" waar Phytofar (de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen) naar verwijst, ongeloofwaardig en tendentieus is. Enkel kijken naar de luchtkwaliteit : il faut le faire... Vergelijk het gerust met het Nucleair Forum....

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties