Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Wist je dat Europa een hele generatie jongeren opoffert?

Europa veroordeelt tussen een kwart en de helft van alle jongeren tot werkloosheid, en dat lijkt nog maar een begin. In Spanje is een Robin Hood opgestaan die ten strijde trekt tegen de euro. In de VS wordt enorm veel voedsel verspild, maar heeft bijna een vijfde van de bevolking problemen om aan voldoende eten te geraken. En India wil naar Mars.
zondag 26 augustus 2012

Wist je dat werkloosheid in de Eurozone nog nooit zo hoog geweest is. In juni stond de teller op 17,8 miljoen, dat is 11,2 procent van de actieve bevolking. Sinds april 2011 is er een toename van liefst 2,2 miljoen. Koplopers zijn Spanje (25 procent) en Griekenland (23 procent).

Alleen al in Spanje zijn er sinds de crisis 3 miljoen mensen werkloos geworden. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN (ILO) zou de werkloosheid in de eurozone de komende vier jaar zelfs kunnen oplopen tot 22 miljoen als er niet dringend wordt ingegrepen. Werkloosheid is weliswaar nefast voor de staatskas, maar wist je dat ze ook zeer voordelig is voor de winsten van ondernemingen? Ze drukt namelijk de lonen omlaag. In Spanje zijn er tegenwoordig jongeren die bereid zijn om fulltime job aan te nemen voor 300 euro per maand. De een zijn dood …

Die werkloosheid treft vooral de jonge generatie bijzonder hard. De cijfers zijn onwaarschijnlijk: Spanje en Griekenland 52 procent, Portugal 37 procent, Italië 36 procent en de hele eurozone 22 procent. Wist je dat in Portugal de jeugdwerkloosheid verviervoudigd is sinds het begin van deze eeuw? De premier van dat land zegt vlakaf tegen zijn jongeren dat ze maar in het buitenland werk moeten gaan zoeken. Bol het m.a.w. af. Dat doen ze dan ook massaal. Vorig jaar hebben 120.000 Portugezen hun land verlaten, voor een groot deel geschoolde jongeren.

(Jeugd-)werkloosheid is niet alleen een ongelofelijke verspilling van talent en werkkracht, het grijpt ook diep in op een mensenleven. Vanaf zes maand is het blijkbaar moeilijk om het tij te keren. Mensen verliezen hun zelfvertrouwen, op sollicitatiegesprekken moeten ze uitleggen waarom ze reeds zo lang zonder werk zitten en hun marktwaarde verlaagt snel, omdat ze hun aangeleerde competenties verliezen. Ook het toekomstig salaris wordt er door bepaald. Wist je dat mensen die bij de start van hun carrière een tijdlang werkloos zijn, naderhand een pak minder verdienen?

Uitgerekend op het moment dat het aantal werklozen steeds verder blijft aanzwellen en dat zal blijven doen, verplicht men de actieve bevolking om langer te werken. Kan het nog absurder?

Zegt het gezonde verstand niet dat we beter het bestaande werk zouden verdelen en dus met zijn allen gemiddeld minder gaan werken? Minder of korter in de dubbele betekenis: over heel de carrière en/of wat betreft het aantal uren per week. Wist je dat een werknemer in 1830 gemiddeld 69 uren per week werkte? In 1890 was dat 60 uur, in 1920 50 uur en in 1950 nog 40 uur. (Het zijn cijfers van de VS, maar in Europa zijn die zeer gelijklopend, zie bron onderaan*.)

Het is onbegrijpelijk dat we nu al zestig jaar zijn blijven hangen rondom 40 uur, ondanks de enorme productiviteitsstijging sindsdien (zie uitleg onderaan*). Wist je dat niemand minder dan Keynes in 1930 berekende dat we met zijn allen nu nog slechts 15 uur per week zouden moeten werken om kunnen te voorzien in onze behoeften? Maar dat was natuurlijk buiten de winstlogica en (daarvan afgeleid) het consumentisme gerekend.

Op bevel van Europa zet de Spaanse regering de hakbijl in de welvaartstaat: besparen op publieke dienstverlening, lagere werkloosheidsuitkeringen, verhoging van de pensioenleeftijd en privatisering van spoorwegen, zeehavens en luchthavens.

Maar wist je dat er een Spaanse Robin Hood is opgestaan? Juan Manuel Sánchez steelt namelijk openlijk voedsel uit supermarkten en verdeelt het aan voedselbanken. Hij bezet banken om huisuitdrijvingen te doen stoppen. Sánchez is lid van Izquierda Unida. Hij is burgemeester en parlementslid en daarom immuun voor vervolging.

"De euro is een fraude die sommigen verrijkt en de rest verarmt. We voeren een oorlog voor de armen. Het kan me niet schelen dat ze me opsluiten", aldus de strijdvaardige politicus. Nu nog wachten op een bestorming van de Carrefour door Wouter Beke, Bruno Tobback, Wouter Van Besien of Peter Mertens.

Zoals geweten gaan VS-burgers kwistig om met voedsel. Ze verkwisten gemiddeld tienmaal zoveel als in Zuidoost-Azië. Maar wist je dat ze zo’n 40 procent van hun eten verkwisten en 25 procent van het drinkbaar water? Omgerekend is dat 165 miljard dollar, of meer dan vijfmaal van wat nodig is om de honger in de wereld uit te roeien. Op onze planeet zijn er meer dan 900 miljoen chronische hongerlijders, nog eens een miljard zijn ondervoed en een ander miljard heeft obesitas. Welkom in absurdistan.

Bij honger denk je dan spontaan aan de Derde Wereld. Maar, wist je dat 18 procent van de VS-burgers het afgelopen jaar minstens eenmaal over onvoldoende geld beschikte om voedsel te kopen? En dat de Senaat van plan is om serieus te bezuinigen in de voedselhulp?

Nog over voedsel. Wist je dat de dieren die we opeten 4 tot 40 maal zoveel calorieën verbruiken (dierenvoeding) als wat ze zelf voortbrengen? Indien alle gewassen die vandaag gebruikt worden als dierenvoeding direct zouden opgegeten worden door de mens, dan zou dat een toename betekenen van twee miljard ton voedsel en zou het aantal calorieën met de helft toenemen.

Twee weken geleden landde Curiosity op mars. Maar wist je dat ook India een vlucht naar mars plant? U weet wel, het land met een totale onderinvestering op het vlak van elektriciteitsvoorziening, dat nog maar een tijdje geleden 600 miljoen onderdanen twee dagen zonder stroom zette. En er zijn nog andere urgente noden.

Wist je dat meer dan een half miljard Indiërs, of 42 procent van de bevolking, extreem arm is (minder dan 1,25 dollar per dag) en 44 procent van de kinderen aan ondergewicht lijdt? Er sterven driemaal zoveel kinderen als in China. Maar misschien brengt Mars de oplossing.

* Hoeveel uur er per week (en in een mensenleven) gemiddeld moet gewerkt worden staat in hoofdzaak in functie van de productiviteit, d.w.z. van de hoeveelheid waarde (goederen of diensten) die een arbeider of bediende gemiddeld per uur produceert. Dat het aantal uren per week vóór 1950 zakte van 69 naar 40 was mogelijk door een serieuze productiviteitsstijging. Die bedroeg in West-Europa in de periode 1870-1950 zo’n 1,5 procent per jaar. Ondanks de veel minder gepresteerde uren nam de levensstandaard sterk toe. Uitgedrukt in bnp per inwoner, werd die bijna 3,5 maal groter. Het minder aantal gepresteerde uren deed dus geen afbraak aan de welvaart, integendeel.

In de periode 1950-2000 steeg de productiviteit een flink stuk meer, namelijk 3,5 procent. Er was in die periode dus meer dan ruimte genoeg voor een fikse verdere daling van het aantal gepresteerde uren per week. Keynes zijn idee was niet utopisch, maar praktisch gesproken haalbaar. Maar het heeft niet mogen zijn.

(Bron: Maddison A., ‘The World Economy. A Millennial Perspective’, OESO, Parijs 2001, p. 265 en 351.)
Het grijsgedraaide argument van de vergrijzing om mensen nu opnieuw langer te doen werken gaat allerminst op. De vergrijzing (actieve bevolking t.o.v. gehele bevolking) zal jaarlijks stijgen met 0,5 procent, de productiviteit zal wellicht toenemen met 1,75 procent à 2,25 procent. Dat wil zeggen dat er zelfs met de vergrijzing ruimte is voor een daling van het aantal uren per week, zelfs als we de afschuwelijk ongelijke verdeling van de welvaart intact laten en het gemiddeld welvaartspeil willen behouden.

In deze rubriek brengt veellezer Marc Vandepitte markante feiten, cijfers of quotes van over heel de wereld die in de andere media weinig of geen aandacht kregen, maar zeker het vermelden waard zijn om de chaotische wereld van vandaag te begrijpen.

Leestip:

Safran Foer J., ‘Eating Animals’, Little, New York 2009.
Een ontluisterend boek over wat er achter onze vlees- en visconsumptie schuil gaat.

Citaat van de week:

“Je komt in een spiraal terecht: je hebt geen job, je bouwt geen ervaring op, je maakt jezelf ongeschikt, je hebt minder status. In de vele gesprekken die ik met onze klanten voer - veel multinationals - is de grootste bezorgdheid, the number one worry, sociale onrust. Het is eigenlijk verbazend dat het nog maar zo erg is, gezien de cijfers. Een op de twee jongeren werkloos, vroeg of laat moet dat toch barsten, nee? In Engeland, Griekenland waren er al onlusten. Kijk naar de Arabische Lente, dat is niets cultureels, hé. Dat zijn zoveel arme mensen die zeggen: het is genoeg.”

Patrick De Maeseneire, Belgische topman van uitzendconcern Adecco.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

18 reacties

 • door Jvm op zondag 26 augustus 2012

  De term "Robin Hood" is hier een beetje vreemd gekozen.Robin Hood nam immers terug van de staat wat zij onrechtmatig van de mensen innamen. HIer gebeurt juist het omgekeerde.

  • door Damhert op zondag 26 augustus 2012

   Hij stal van de rijken. De kromme redenering die je er vervolgens aan probeert te breien, spreekt verder voor zichzelf.

 • door Jan Paesen op zondag 26 augustus 2012

  Je lost geen crisis op door het bestaande werk te herverdelen maar wel door meer te werken (desnoods aan een lager gemiddeld uurloon). Mitterand heeft dit ooit geprobeerd (met Aubry als eerste minister?) en moest na 2 jaar vaststellen dat zijn recept niet werkte.

  • door Le grand guignol op zondag 26 augustus 2012

   De financiële crisis versterkt een economische crisis die eigenlijk al aan de gang is sinds de jaren '70: niettegenstaande de economische groei (BNP) gedurende de laatste 30 jaar is toegenomen is het aandeel van de lonen daarin gestaag afgenomen. Er is met andere woorden sprake van een overproductiecrisis die voortspruit uit de tanende koopkracht van de werknemers. Men heeft het gebrek aan koopkracht proberen op te lossen door het verschaffen van krediet en dat heeft op zijn beurt aanleiding gegeven tot financiële 'bubbels', met alle gevolgen van dien.

   Uw gezond verstand is in wezen niet meer dan een ongefundeerd buikgevoel omdat men de crisis nooit kan oplossen door meer te werken aan een lager gemiddeld uurloon. Meer werken betekent immers meer produceren, terwijl minder verdienen zich vertaalt naar minder koopkracht. Uw voorstel zorgt ervoor dat de (overproductie)crisis nog verder versterkt zal worden.

   Ik deel het standpunt van Marc Vandepitte: het bestaande werk moet herverdeeld worden, desnoods door gemiddeld minder uren per week te werken. Een gedachtegang die overigens gedeeld en verder uitgewerkt wordt door de nef (new economics foundation) in "21 hours" (Coote e.a., 2010).

   * Coote, A., Franklin, J., & Simms, A. (2010). 21 hours: Why a shorter working week can help us all to flourish in the 21st century. London, UK: new economics foundation. Retrieved from http://www.neweconomics.org/publications/21-hours

   • door Patrick S op zondag 26 augustus 2012

    Het blijft verbazend ondanks alle gebrek aan bewijs dat in bepaalde kringen het idee van arbeidsverdeling als oplossing voor werkloosheid blijft opduiken. Het is uiteraard economisch foutief arbeid te zien als een vast aantal uren dat men kan verdelen over meer mensen. Arbeid als productiefactor duurder maken door bedrijven arbeidsduurvermindering op te leggen leidt tot hogere loonkosten, lagere productiviteit van bedrijven en dus banenverlies. De 35uren week in Frankrijk heeft niet bepaald geleid tot meer banen. Als iedereen de helft gaat werken maar dan voor de helft van zijn loon, dat is iets anders. Maar ik neem aan dat dat niet de bedoeling is.

    • door Richard op zondag 26 augustus 2012

     Of arbeidsverdeling werkt laat ik in het midden, maar de mensen die hier de loftrompet blazen voor een hogere productiviteit en competitiviteit zijn ook wel een stelletje idioten. Denk je nu echt dat we ons zomaar uit de crisis kunnen exporteren? Zeker nu dat ieder Europees land zijn eigen exports probeert aan te zwengelen, zullen jullie voorstellen alleen maar leiden tot een race to the bottom. Tijdens de grote depressie verkondigden de patroons juist dezelfde ideen met als resultaat dat de depressie alleen maar verergerde. En dan nog de arrogantie hebben om jouw ideen als de enige waarheid naar voor te schuiven, als we jouw neoliberaal gezwets zouden volgen zitten we over twintig jaar op hetzelfde welvaartsniveau als een derde wereldland. Uiteindelijk zal links weeraleens de economie mogen redden nadat de rechterzijde het weer eens compleet naar de knoppen heeft geholpen.

     • door S op maandag 27 augustus 2012

      Indien 'links' en 'rechts' eens echt zouden proberen samen te werken in plaats van mekaar tegen te werken! Dat zou al veel oplossen! Volledig links werkt niet, volledig rechts zeker niet! Ze moeten mekaar tegenkomen in het midden en voor een evenwicht zorgen zonder daarbij het eigen gedachtengoed te verloochenen of te vallen voor het geld. Vrij utopisch maar een mens mag dromen.

     • door emmanuel rogier op dinsdag 28 augustus 2012

      Voor de crisis in Spanje => Linkse regering Voor de crisis in Portugal => Linkse regering Voor de crisis in Griekenland => Linkse regering. Alle regeringen die samen met de PS/SP die onze economie verwoest hebben en blijven doen tot we allemaal even arm zijn. Al het voorgaande is een beetje overdreven ( maar heeft een diepe grond van waarheid) waar ik wil op neerkomen is dat de in geschiedenis nog nooit mensen uit de armoede zijn gekomen door links gezever alleen door kapitalisme. Bewijs mij het tegendeel het zou mij serieus verbazen

      • door Patrick S op woensdag 29 augustus 2012

       Inderdaad, het valt mij op dat dit forum een soort speeltuin is voor extremische linkse opinies die hier volledig vrij spel krijgen om hun haat te verkondigen tegenover alles wat naar privé ruikt. Zij vertegenwoordigen 1% in de maatschappij maar krijgen hier eindelijk een podium dat ze elders niet vinden. De verontwaardiging van De Wereld Morgen is ook erg selectief en tendensieus. Het Europees project verdient geen populistische titels zoals deze van dit artikel. Het valt mij ook op dat een vorige zeer terechte kritiek over het "marxistisch" gedoe op dit forum werd verwijderd. Dat is een keuze maar alles men enkel voor eigen volk wenst te preken zal het debat hier erg steriel worden.

       Het is juist dat links geen antwoord op de crisis en de uitdagingen heeft gevonden en dat veel kritiek erg gratuit klinkt. Ook ik wacht ook nog op die voorbeelden van succesvolle "niet-kapitalistische" landen. Bovendien is West-Europa met zijn overheidsbeslag van boven de 50% nauwelijks "kapitalistisch" te noemen.

      • door Richard op woensdag 29 augustus 2012

       Natuurlijk dikke zever. Pasok kwam pas aan de macht in 2009, Aznar was tot 2004 aan de macht in Spanje, Berlusconi was al aan de macht sinds 2000, Porrugal heeft overwegend centrum rechtse regeringen gehad sinds de Anjerrevolutie, en in ons eigen land waren Yves en Bartje net aan de macht gekomen..... . Stellen dat links de oorzaak van de crisis is is te belachelijk voor woorden gegeven het feit dat Europa sinds eind jaren '70 overwegend centrum rechtse regeringen heeft gekend. De linkse partijen die er wel in slaagden om aan de macht te blijven deden dat door een rechts sociaal economisch programma te adopteren. Me dunkt dat rechts al totaal geen antwoord heeft op de crisis, buiten meer sociale afbraak voor de middenklasse en nog meer cadeautjes uit te delen aan de banken en het bedrijfsleven. Rechts slaagt er enkel in om aan de macht te blijven door plat rechts populisme dat schadelijk is voor de hele samenleving: ik twijfel er geen moment aan dat verzuurde mensen zoals u er geen graten in zouden zien om op de fascisten te stemmen als dat mogelijk was. Deze partijen stan klaar om u de zondebokken te leveren waarop u w frustraties kan botvieren (de werklozen en immigranten in casu), bij voka & co zijn ze al aan het schateren om domheid van de Vlaamse kiezer.

    • door Le grand guignol op zondag 26 augustus 2012

     U spreekt over "bepaalde kringen" en bedoelt daarmee, zoals gewoonlijk, marxisten. Niettemin zijn Coote, Franklin en Simms GEEN marxisten dan wel wetenschappers die zich zorgen maken over de huidige gang van zaken en vanuit die bezorgdheid op zoek gaan naar een oplossing voor een hele reeks aan crises (ecologisch, sociaal, economisch, existentieel) die in wezen aan elkaar gelieerd zijn. De visie van de betreffende wetenschappers is holistisch en bekijkt dus de volledige context zonder te vervallen in het destructieve, neoliberale primaat van de economie. Ik stel voor dat u het standpunt van Coote e.a. een keertje doorneemt alvorens commentaar te leveren. De voorstellen van de nef sluiten aan bij de analyse van Keynes die " in 1930 berekende dat we met zijn allen nu nog slechts 15 uur per week zouden moeten werken om kunnen te voorzien in onze behoeften". Dat gaat inderdaad ten koste van de winsthonger van de ondernemingen enerzijds en het consumentisme (consumptiekapitalisme) anderzijds, maar het draagt wel bij tot het welzijn van mens, samenleving en milieu. Het is met andere woorden een keuze tussen beschaving of barbarij. Marcuse schreef dan ook:

     "Freedom of enterprise was from the beginning not altogether a blessing. As the liberty to work or to starve, it spelled toil, insecurity, and fear for the vast majority of the population. If the individual were no longer compelled to prove himself on the market, as a free economic subject, the disappearance of this kind of freedom would be one of the greatest achievements of civilization" (Marcuse, 2002: 4).

     * Marcuse, H. (2002). One-dimensional man. Studies in the ideology of advanced industrial society. Abingdon, UK: Routledge.

     • door aronjaco op maandag 27 augustus 2012

      Hierbij neem ik de vrijheid u allen de raad te geven onderstaand artikel eens te lezen van Naomi Klein. Zeer verhelderend om te kunnen plaatsen wat nu , vandaag , in Europa en meer uitgevreid in de wereld gebeurt. De inhoud van het artikel transponeren naar het Europa van vandaag ligt voor de hand dacht ik zo.

      • door Le grand guignol op maandag 27 augustus 2012

       Zou het kunnen dat u vergeten bent de link naar het artikel van Klein toe te voegen aan uw reactie?

       Eveneens interessant om lezen is het boek van Jan Marijnissen dat men gratis kan inkijken door op onderstaande link te klikken.

       Marijnissen, J. (1996). Tegenstemmen. Een rood antwoord op paars. Amsterdam/Antwerpen: L.J. Veen. Retrieved from http://www.janmarijnissen.nl/boeken/tegenstemmen/

       Het is een bijzonder leerrijk boek. Interessante hoofdstukken in verband met het neoliberalisme, de vermarkting en Europa zijn:

       Hoofdstuk 1: De wonderbaarlijke terugkeer van het liberalisme; Hoofdstuk 5: De ontucht van de markt; Hoofdstuk 8: De Verenigde Staten van Europa; Hoofdstuk 9: Het spook van de wereldmarkt.

       • door Mysjkin op dinsdag 28 augustus 2012

        Volgens een geïnformeerde bron is er stilaan gelukkig een wijziging zichtbaar in de stugge houding van de ECB:

        http://www.luxetveritas.nl/blog/?p=2390

        Het is natuurlijk niet genoeg, maar het is een begin. Een lage rente maakt een enorm verschil voor landen in een zware recessie.

      • door aronjaco op dinsdag 28 augustus 2012
 • door Scheers Frans op woensdag 29 augustus 2012

  Men zoekt nog altijd naar een oplossing voor de crisis ,maar men vindt ze niet.Wat men nu doet verergerd de toestand nog.Om iets op te lossen wat verkeerd gaat,moet men de oorzaak kennen en die wil men nu juist niet zien.We hebben in Europa en vrije open economie,gecontroleerd door de overheidsdiensten.Er zijn zoveel wetten en overheidsdiensten bij gekomen,met als gevolg dat in Europa de verhouding van de werkende bevolking,productieve/niet productieve in het nadeel is voor de economie.De productieve arbeid is kleiner dan de niet productieve.Niet productieve activiteiten zijn onkosten in de economie en die zijn te groot

  • door Richard op woensdag 29 augustus 2012

   Gelieve niet te posten als ge niets van de materie afweet beste Frans. U verkondigt gewoon standaard rechtse toogpraat die niets met de realiteit heeft te maken. Ongeloofelijk toch hoeveel mensen vallen voor die rechtse fabeltjes die we in de oers te kezen krijgen. Het probleem in Europa ligt natuurlijk aan de bankensector en ongereguleerde kapitaalstromen. Maar op de een of andere manier slagen nitwits als u om dit alles om te draaien in een rondje ambtenarenbashen wars van alle feiten.

 • door DMF op donderdag 30 augustus 2012

  HET SOCRATISCHE GESPREK Enige tijd geleden had ik een ”Socratisch” gesprek met twee broers (15 & 17) over het onderwerp dat zij zelf hadden gekozen voor het gesprek, nl. Rechtvaardigheid. Ze waren afkomstig uit een duidelijk welgesteld gezin (meer dan 200 vierkante meter leefruimte, vier gezinsleden (ma, pa, en zijzelf) en drie voertuigen – auto voor ma en pa, een jeep om een trailer te trekken met daarop een speedboot voor het waterskiën). Het eerste wat ik te horen kreeg was dat IK NIET rechtvaardig was. Op mijn vraag hoe zij dat dan zagen kwam het antwoord dat ik te dik was. Gezien immers mijn grootte van 181 cm zou mijn ideale gewicht BMI 23 zijn en rond de zeventig kilo liggen. Mijn overgewicht was dus ca. 20 kg, en om die overtollige massa vlees en vet te voeden zou ik op dagbasis 30 kaloriën per overtollige kilo moeten verbruiken. M.a.w. 600 kaloriën per dag. (dit betekent dat ik elke 5 dagen iemand volledig en gezond kan voeden en zelf genieten van een normaal gewicht – gemiddeld gebruik per dag van 3.000 kaloriën, wat echt niet weining is) Op jaarbasis zou dat 219.000 kaloriën zijn. Vraag je maar eens af hoeveel hongerige monden je daarmee zou kunnen voeden. Tevens hadden de broers gehoord dat de gemiddelde belg gemiddeld 5 kilo overgewicht heeft (als ik zo rondom mij kijk lijkt me dit zwaar onderschat. Soit!!! ) t.t.z. 10 miljoen x 5 = 50.000.000 kilogram (= 50.000 ton) Daarenboven: 50.000.000 kg X 30 kaloriën onderhoud = 1 .500 .000 .000 verspilde kaloriën per dag en op jaarbasis: X 365 = 550 miljard kaloriën . Als we aannemen dat de gemiddelde mens 3.000 evenwichtige kaloriën per dag nodig heeft om gezond te leven (ruim bemeten) komen we per eenheid op een kalorisch verbruik van 3.000 x 365 = 1.095.000 kaloriën op jaarbasis (ik hou geen rekening met de schrikkeljaren, hm!!!). Conclusie: allen tezamen zouden de te dikke belgen 550.000.000.000 : 1.095.000 = 502.000 mensen volwaardig kunnen voeden. Wie sprak er weer over een voedseltekort? We moeten ook de kost aan de natuur en de landbouw in rekening brengen om al deze nutteloze kaloriën voort te brengen – gebruik van zoet water, verarming van de bodem, ontbomen van oerbossen, gebruik van pesticiden, verkwistinge van 8 kalorieën voor 1 kalorie vlees, enz.) Bovendien, zo betuigden zij verder, betekenen te zware mensen een enorme overlast op het ziektebudget. (Zwaarlijvigheid kost België 2 miljard Euro per jaar - Gazet Van Antwerpen 8 november 2010) Enz. Een gelukkig feit leek hun evenwel dat dikkerds minder lang leven – dat werd mij en mijn dikke ‘collega’s ten goede gehouden. (Oef!!!) Toen ik hen verbaasd vroeg waar zij die ideeën vandaan hadden, zeiden ze geïnspireerd te zijn door Peter Singer, waarschijnlijk de meest controversiële filosoof van het ogenblik, maar zeker een van de meest invloedrijke en realistische. Zij trokken verder de lijn nog door naar onderwerpen zoals het feit dat 80% van wat wij gebruiken totaal nutteloos is voor de kwaliteit van het leven (400+ kledingstukken in huis voor 4 mensen) en alleen maar verkwisting is van de natuurlijke hulpbronnen, wat tevens inhield dat de vervuiling navenant is. En willen we nog verder gaan over de gevolgen daarvan? In ieder geval, ben ik Singer nog eens gaan herlezen. Zij hadden hem GOED gelezen en,. . het feit echter dan deze jongeren met deze dingen bezig zijn stemt mij hoopvol.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties