Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Reportage

BNP Paribas helpt Belgische vermogens schuilen onder fiscale paraplu

DeWereldMorgen.be kon interne documenten van BNP Paribas inkijken waaruit blijkt dat deze bank – waarvan de Belgische overheid de grootste aandeelhouder is – Belgische bemiddelde klanten helpt om de fiscus op te lichten. Eén van de hoofdrolspelers in die fiscale vluchtconstructie is de Belg Jean Danckaert, die erekanselier is bij het Belgische consulaat in Monaco.
woensdag 18 juli 2012

In 2010 en in mei van dit jaar zorgden enkele artikels in de Franse pers over de fiscale vluchtwegen die de bank BNP Paribas aanbiedt aan haar gefortuneerde klanten voor enige opschudding.

Hoewel de Belgische overheid met 10,8 procent de grootste aandeelhouder is van die bank veroorzaakten die onthullingen geen rimpel in België. In de Vlaamse pers verscheen er zelfs geen enkel artikel over.

DeWereldMorgen.be kon een stapel interne documenten van BNP Paribas inkijken en viel van de ene verbazing in de andere.

In tientallen presentaties prijst BNP Paribas een Luxemburgse sicav (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) aan die de magische eigenschap blijkt te hebben dat hij niet onderworpen is aan de bronbelasting. Dat is de belasting van 35 procent die spaarders en beleggers door de Europese spaarrichtlijn moeten betalen op hun inkomsten uit kapitaal in landen met een bankgeheim zoals Luxemburg en Zwitserland.

Fiscale spitstechnologie

De Europese spaarrichtlijn die kapitaalvlucht moet ontmoedigen, ging van kracht op 1 juli 2005 en sinds die dag is het voor Belgen of Fransen niet langer interessant om hun geld te parkeren op rekeningen in Luxemburg of Zwitserland. Die landen zijn immers verplicht om een aanzienlijke belasting te innen op de inkomsten uit dat kapitaal en dat door te storten aan de overheid van het land waar de rekeninghouder woont. Die belasting bedroeg eerst 20 procent en werd vorig jaar verhoogd tot 35 procent. 

Maar BNP Paribas zette haar financiële spitstechnologen aan het werk en die vonden één gaatje in de richtlijn. Vermogenden uit landen als België en Frankrijk kunnen een mandaat geven aan de bank om hun geld te beheren. Dat geld wordt dan geïnvesteerd in één specifieke Luxemburgse collectieve beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (sicav) die de wonderlijke eigenschap heeft dat hij ontsnapt aan de bronbelasting. Die sicav kreeg de toepasselijke naam 'Luxumbrella', een samentrekking van Luxemburg en het Engelse woord 'umbrella' (paraplu).

De constructie is merkwaardig want wettelijk gezien mag die sicav niet verkocht worden aan particulieren en zeker niet aan inwoners van de Europese Unie. Dat komt omdat die sicav geen Europees paspoort heeft.

Al in 2005 – het jaar dat de spaarrichtlijn van kracht ging – wordt de Luxumbrella in een intern document door BNP Paribas aangeprezen als een “aantrekkelijk fiscaal gamma”.

In een powerpoint van juni 2008 staat het nog wat explicieter: “En investissant dans le mandat First, vous n’êtes pas soumis à la directive européenne sur la fiscalité de l’épargne”. Mandat First is de alternatieve naam voor de Luxumbrella.

DeWereldMorgen.be

Screenshot uit powerpointpresentatie van juni 2008

Ook nadat de Belgische overheid de grootste aandeelhouder werd in BNP Paribas bleef de promotie van dit fiscaal aantrekkelijke product op volle toeren draaien. “Si vous êtes résident de l'Union européenne, votre mandat n'est pas concerné par l'impôt communautaire prélevé sur les revenus de l’épargne. ” Zo staat er te lezen in een document uit mei 2010.

DeWereldMorgen.be

Screenshot uit voorstellingsfolder van mei 2010

Beheerd in Genéve, verkocht in heel Europa

De Luxumbrella werd – zo blijkt uit verschillende documenten – beheerd door BNP Paribas in Genève. Zelfs de namen van de verantwoordelijken staan er te lezen. Om te ontsnappen aan elke mogelijke controle in Frankrijk wordt het product dus niet vanuit Parijs geleid zoals de andere financiële producten van BNP Paribas.

Het product richt zich nochtans nadrukkelijk op klanten die onderworpen zijn aan de spaarrichtlijn. Dat zijn enkel de vermogenden in landen die lid zijn van de Europese Unie. Rijke mensen die resideren in Zwitserland hebben geen last van de Europese spaarrichtlijn.

Die groeiende angst voor controle merk je ook in één van de interne documenten. In een powerpoint van een vergadering in april 2010 staat dat de medewerkers voorzichtig moeten zijn tijdens zakenreizen. Na vastgesteld te hebben dat de druk op de fiscale paradijzen groeit staat onder de hoofding “s'adapter a ce nouvel environnement”: “politique de voyage qui deviendra plus restrictive pour limiter les risques pour les clients et la banque”.

DeWereldMorgen.be

Screenshot uit de powerpoint die gebruikt werd bij een vergadering in april 2010

Ook Belgische klanten

De Luxumbrella werd gecommercialiseerd in Monaco en Zwitserland van waaruit dan gereisd werd naar verschillende Europese landen om het product aan de man te brengen. In één van de documenten – een powerpoint die gebruikt is bij een vergadering in april 2010 – staat een opsomming van de werknemers van BNP Paribas in Monaco die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van Luxumbrella in de verschillende deelmarkten in Europa. Daarbij worden de prestaties vermeld van de beheerders die landen als Spanje en Italië onder hun hoede hebben. Ook de scores van de verkopers die verantwoordelijk zijn voor de Benelux en die regelmatig naar ons land reizen om contact te hebben met Belgische klanten worden vermeld. Het product werd dus ook verkocht aan vermogenden die in België resideren.

DeWereldMorgen.be

De scores en de initialen van de medewerkers van BNP Paribas in Monaco die elk één of meerdere landen onder hun hoede hebben om er Luxumbrella aan de man te brengen

BNP Paribas, een bank waarvan België de grootste aandeelhouder is, helpt dus Belgische klanten te ontsnappen aan de fiscus.

Erekanselier van Belgische consulaat in Monaco leidt operatie

Het wordt nog straffer. Die hele operatie wordt vanuit Monaco mede geleid door de Belg Jean Danckaert. Die man is tegelijk ook erekanselier bij het Belgische consulaat in Monaco. In het najaar joeg Danckaert zijn medewerkers op met een 'challenge'. Wie in de periode tussen 1 november 2010 en 31 maart 2011 het vaakst de Luxumbrella kon aansmeren, mocht rekenen op een fikse bonus. Elke maand werd er een tussenstand opgemaakt.

DeWereldMorgen.be

De voorpagina van de presentatie waarin de voorwaarden van de challenge worden uitgelegd door Jean Danckaert

We hebben hier dus een Belgische erekanselier - waarvan verwacht wordt dat hij België vertegenwoordigt in Monaco - die zijn medewerkers aanspoort om vermogenden die in België wonen te helpen de fiscus te ontlopen en de Belgische overheid wat armer te maken. Dat allemaal in dienst van een grootbank die voor meer dan tien procent eigendom is van de Belgische staat.

Fiscale fraude

Volgens een studie van een juridische specialist die DeWereldMorgen.be kon inkijken overschrijdt BNP Paribas hier de grens tussen belastingontwijking en belastingontduiking. Belastingontwijking is in principe niet strafbaar. Het probleem met het ontwijken van de bronbelasting is dat Belgische burgers nog altijd verplicht zijn om eventuele inkomsten uit investeringen in de Luxumbrella aan te geven aan de Belgische fiscus.

Door in eigen documenten steeds te hameren op het feit dat Belgische of andere Europese vermogenden kunnen ontsnappen aan de spaarrichtlijn moedigt BNP Paribas hen aan om fiscale fraude te plegen. De bank zette bovendien een ingewikkelde en voor niet-ingewijden onbegrijpelijke constructie op om dat mogelijk te maken.

902 miljoen euro

Eind mei van dit jaar liet BNP Paribas weten dat de verkoop van de Luxumbrella werd stopgezet. Dat gebeurde na nieuwe onthullingen in de Franse krant Libération. Volgens BNP Paribas zit er momenteel 902 miljoen euro in de Luxumbrella.

De stopzetting van Luxumbrella betekent een serieuze streep door de rekening voor BNP Paribas. Tijdens een commerciële vergadering in april 2010 werd nog gezegd dat de Luxumbrella de “referentie-enveloppe moest worden voor de meerderheid van de klanten”. 

Luxumbrella richtte zich niet op de hele grote vermogens, maar wel op mensen die 300.000 tot 1 miljoen euro willen laten renderen zonder daarop belastingen te betalen. Voor de grotere vermogens bestaan er de meer exotische belastingparadijzen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

11 reacties

 • door Lawrence op woensdag 18 juli 2012

  Die rijke mensen zullen dat geld ook niet zomaar verkregen hebben en reeds veelal belastingen hebben betaald. Men moest maar eens leren dat er niet kan blijven belast worden omdat linkse overheden niet kunnen begroten en steeds meer geld blijven uitgeven dan ze binnen krijgen met als gevolg meer en hogere belastingen wat op zich meer en meer ontduiking en ontwijking met zich mee zal brengen waardoor Jan Modaal meer en meer zal moeten betalen want hij heeft niet het geld noch mogelijkheid te ontwijken. Door op links te stemmen zorgt Jan Modaal bijgevoolg voor een sneeuwbaleffect waar hij zelf de dupe van wordt en nog niet een klein beetje ook!

  • door Macgreddel op woensdag 18 juli 2012

   Wanneer ik uw reactie goed begrijp, zou Jan Modaal dus rechts moeten stemmen, zodat de rijken ditmaal via legale weg nog rijker kunnen worden en Jan Modaal in alle openheid meer belasting zal gaan betalen en er steeds minder voor terugkrijgen. Wat er nodig is, is het invoeren van een persoonlijke verantwoordelijkheid voor al die CEO's en politiekers, die weliswaar altijd hun verantwoordelijkheid aanhalen als reden voor hun grote inkomsten, maar in de praktijk, en in het slechtste geval, met enkele honderdduizenden euro's hun ontslag krijgen om enkele weken later door politieke (of andere) vriendjes terug opgepikt worden en een nog lucratievere functie in de schoot gesmeten krijgen. In dit specifieke geval : begin met al diegenen die hun zakken gevuld hebben, te ontslaan wegens zware fout, verdeel het totaal ontweken bedrag onder hen in functie van hun bijdrage tot het systeem, en laat hen dat terugbetalen ... sla desnoods hun eigendommen aan, zoals men doet met de kleine man die niet in staat is enkele duizenden euro's terug te betalen. En laat die rijken en superrijken maar naar het buitenland trekken ... zij brengen toch niets bij aan het land ! Eén enkele operatie in die zin, en de uitwassen zullen sterk verminderen !

  • door KrisU op woensdag 18 juli 2012

   Beste Lawrence, als ik uw redenering volg mogen we niet langer links stemmen want dat resulteert in volgende kettingreactie: linkse regering -> geeft geld uit -> heft belastingen op onder andere de rijken -> rijken ontduiken belasting -> middenklasse moet nu ook deel belasting van de rijken betalen.

   Mooie redenering, maar de oplossing is helaas niet om rechts te gaan stemmen, maar om de illegale belastingontduiking aan te pakken. Niet de regering die belastingen heft is hier de schuldige, zij die weigeren hun deel te betalen en het liever doorschuiven op hun minder gefortuneerde medeburgers treffen hier duidelijk de blaam. Ik volg gewoon uw denkwijze: hoge belasting leidt tot ontduiking zodat Jan Modaal moet betalen. Wel, indien dit echt zo is, dan is het probleem zoals u zelf aanhaalt het ontduiken van de belasting, niet de heffing er van. En het heffen van belastingen lijkt me nu niet zo heel erg. Ik rij immers graag over de wegen die door de overheid zijn aangelegd, maak graag gebruik van onderwijs, ziekenzorg, indien nodig werkloosheidsuitkeringen of andere vorm van sociale bijstand. En als dit op het einde van de rit betekent dat ik meer heb afgedragen gedurende mijn leven dan ik zelf heb opgestreken, dan ben ik blij dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het comfortabeler maken van het leven van iemand minder fortuinlijk dan mezelf (en zonder zelf al te veel moeite te doen, de overheid herverdeelt de rijkdom. Dank u overheid!). Solidariteit blijft nog altijd één van de mooiste woorden in het woordenboek. En dat niemand komt zagen over profiteurs. Hoe moet ek iemand noemen die via handige constructies weigert zijn deel te betalen maar wel profiteert van de voordelen van ons systeem? Juist...

  • door De Prins Marc op maandag 23 juli 2012

   Beste Lawrence; ik weet niet hoeveel u verdiend, maar ik ben maar een werkman, en kan bijgevolg ook geen belasting ontduiken, laat staan op kapitaal. Ik zal heel links stemmen maar dan ook uiterst links ( PVDA ) die ook de pers nooit halen tenzij het in de kraam past van de gewone media, en hopelijk lukt het hen wel om de rijkdom te verdelen volgens arbeid en niet uit speculatieve vermogens, want daar gaat het hier om. Blijf de leugens maar geloven die men ons wijsmaakt, kijk eens rond inde wereld als je niet aan het beleggen bent, dan zal je zien dat alles aanwezig is voor een korte maar hevige wereldoorlog of gaan we ( de arbeider ) terug slaaf moeten worden maar nu van het kapitaal zonder moraal. Slaap zacht Lawence

 • door K3s op donderdag 19 juli 2012

  In de jaren '90 werd het toenmalige Gemeentekrediet, voor de volle 100% eigendom van overheden, door de media betrapt op het systematisch (via een speciaal geprogrammeerde functie-toets nog wel) ontduiken van de successierechten. Dat was dus 100% overheid en niet 'grijs' of net over de rand, maar zo zwart als het maar kon zijn. Buiten het niet meer 'gebruiken' van de constructie door het Gemeentekrediet is er daar ook weinig of geen commotie rond geweest, laat staan dat er voor iemand van de (politiek) verantwoordelijken enige gevolg aan verbonden werd. Misdrijven door bedrijven worden zelden vervolgd, zeker als dat bedrijf dan nog een grote bank is.

  Na het redden van de financiële sector ging het toch allemaal anders zijn?

  Niet dus. Niet voor de organisatie van de sector (sparen vs. zakenbankieren) maar blijkbaar ook niet voor wat de ethiek betreft. Of zullen de beheerders namens de Belgische Staat bij BNP nu wél doen wat ze moeten? Hopelijk lezen we het vervolg op de website...

 • door aronjaco op donderdag 19 juli 2012

  Als mijn werkgever een lmisdrijf pleegt dan is die strafbaar. Als die werkgever mij als werknemer de opdracht geeft een bepaald misdrijf te plegen , dan ben ik strafbaar als dader , mededader of minstens medplichtige. Fraude pelgen in de zin zoals hier beschreven is strafbaar. Waarom vloeien daar niet de gepaste conclusies uuit voort ???

 • door Wilfried op vrijdag 20 juli 2012

  Eén gaatje gevonden in de richtlijn? Wat niet verboden is, is toegelaten, is dan de stelregel. "Deregulering" is het mantra van de "vrije markt" goeroes. En wat zegt Vanackere daarvan? Ongetwijfeld wist hij daar niets van, en zal hij het laten onderzoeken "tot op het bot" door de "toezichthouders" van BNP Parisbas? blablabla... Inmiddels zal Dankcaert ongetwijfeld een "oprotpremie" premie opstrijken om vervolgens bij BNP Parisbas als "onafhankelijk adviseur" aan de slag te gaan. Zo kennen we de jongens.

  De wetgeving en de richtlijn, zullen vervolgens aangepast worden, zodat dit "gaatje" in de toekomst niet meer strafbaar is.

 • door t.aerts op zondag 22 juli 2012

  .

  In essentie toont dit BNP-Paribas-verhaal wat we beseffen maar zo weinig "willen geweten hebben":

  'Gemeengoed' en 'gemeenschap-zijn' is in een kapitalistisch-competitief​ bestel ten gronde voortkomend uit egoïsme, dus contradictorisch, want zulke piste WIL geen (ligt niet wakker van) gemeenschapsbelang...

  - Dit gekoppeld aan een waanzinnig geëvolueerde kosmologie (alles is zinloos en na de dood is er niets) maakt de negatieve coctail compleet.

  Laat ons "in hemelsnaam" dwars gaan liggen op deze planetaire zelfmoord-evolutie, please.

  • door svdl op dinsdag 24 juli 2012

   uit "Het filiaal van de Hel" van de Clement Peerens exposition: ('t gaat wel over het Wijnegem shoppingcentrum, maar ik moet zeker denekn aan de bank BNP-Paribas) "... Zalig zij den dag da' da spel zal explodere gezegend is et uur woroep et in vlammen oep zal gaan eilig zij de vuurziê die zelfs et leste soldeke zal vertere ..."

   • door Engelbrecht op zaterdag 28 juli 2012

    Hopen onproductieve superwinsten werden en worden opgestapeld in belastingparadijzen waarmee "men" dan lustig kan speculeren tegen de euro en andere munten vetbetaalde bankiers hebben ons reeds in een finaciële crisis gestort door hun domheid en hebzucht en blijven gewoon zitten terwijl hun winkeltjes met belastinggeld overeind gehouden worden als de boel nu verder in het honderd loopt beweren politiekers en hun waterdragers (economen- medialui) dat het verder uitkleden van de doorsneeburgers en de afbraak van de sociale voorzieningen de oplossing is - massale afbraak van de koopkracht zal de crisis enkel bevorderen denken ze echt dat de mensen daar gaan blijven in trappen - na de bankiers zullen ze hiermee elke geloofwaardigheid verliezen "vijf minuten politieke moed" om de "zwarte" gaten in de wereldeconomie (de belastingparadijzen) aan banden te leggen

    hoeveel fiscale fraudeurs of oncompetente bankiers zitten hier in de bak : juist O de strijd tegen de grote fiscale fraude is zeker in Belgie een klucht de fraude zit ingebakken in de wet alle grote fraudedossiers liggen gewoon te verjaren nu kan men bovendien een vervolging afkopen

    he makker wordt eens wakker

 • door Daems Jan op maandag 30 juli 2012

  Het zou wel een nuttig kunnen zijn om naar de 'Belgische' bestuurder te kijken bij BNP PARISBAS die tegelijk partner (medeeigenaar) is van een Zwitserse bank... Ps. Zijn vrouw krijgt op kosten van zij die wel belastingen betalen een 'royaal' loon. Links of rechts stemmen, op dat niveau heeft ook dat geen belang meer.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties