Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

"Libië moet milities aanpakken", eist Amnesty

Gewapende milities plegen nog steeds op grote schaal mensenrechtenschendingen in Libië. Het land dreigt te verzanden in eenzelfde situatie als onder kolonel Khaddafi waarbij vermeende opposanten willekeurig opgesloten, gefolterd en gedood worden. De winnaars van de Libische parlementsverkiezingen van 7 juli moeten prioriteit maken van respect voor de rechtsstaat en de mensenrechten, eist Amnesty.
vrijdag 6 juli 2012


De winnaars van de Libische parlementsverkiezingen van zaterdag 7 juli moeten de rechtsorde en de mensenrechten bovenaan hun prioriteitenlijst plaatsen. Uit een woensdag gepubliceerd Amnesty-rapport blijkt dat gewapende milities nog steeds op grote schaal mensenrechten schenden.

Het rapport 'Libya: rule of law or rule of militias?' beschrijft gedetailleerd hoe bijna een jaar na de val van Tripoli gewapende milities in Libië nog steeds mensen doden, willekeurig oppakken, folteren en uit hun woonplaats verdrijven. Zij terroriseren uit wraak hele gemeenschappen, zonder te hoeven vrezen voor vervolging. Ook bevechten zij elkaar met grof geschut in woonwijken, waardoor onschuldige burgers worden gedood.

Tijdens een bezoek aan Libië in mei en juni ontdekte de Amnesty-delegatie dat er nog steeds honderden illegale gewapende milities actief zijn. De Amnesty-delegatie deed onderzoek in Benghazi, Kufra, het westelijke Nafusa-gebergte, Sabha, de hoofdstad Tripoli en al-Zawiya.

Vele milities weigeren hun wapens in te leveren of zich aan te sluiten bij het reguliere leger of de politiediensten. Medewerkers van het Libische ministerie van Binnenlandse Zaken vertelden dat zij er tot nu toe slechts in zijn geslaagd vier milities in Tripoli te ontmantelen.

Foltering en doden in geheime gevangenissen

Milities arresteren nog steeds mensen en houden hen vast in geheime detentiecentra. Er is enige vooruitgang geboekt bij het centraliseren van detentiecentra, maar nog steeds zitten naar schatting vierduizend mensen in detentiecentra die niet in handen zijn van de centrale autoriteiten. Sommige mensen worden al een jaar zonder proces vastgehouden.

In twaalf van de vijftien detentiecentra waar de Amnesty-onderzoekers gevangenen onder vier ogen konden spreken, vonden zij bewijzen van recente mishandeling en soms foltering. Amnesty heeft gedetailleerde informatie van ten minste twintig gevangenen die sinds eind augustus 2011 stierven door foltering door milities.

Nieuw verkozen regering moet signaal geven

Tot nu toe bagatelliseren de Libische autoriteiten de misdrijven van de milities; ze worden afgedaan als acties van een aantal individuen. De overgangsregering keurde in mei 2012 een wetgeving goed die thuwwar (opstandelingen) vrijstelt van vervolging. Slachtoffers van mensenrechtenschendingen krijgen daardoor geen gerechtigheid.

Amnesty International vindt dat het nieuwe parlement en de regering die het benoemt, moeten beginnen met het erkennen van de misdrijven en het vervolgen van de daders. Zij moeten het signaal geven dat dergelijke misdrijven niet langer kunnen worden getolereerd. Alleen zo kunnen zij een herhaling van de schendingen die leidden tot de revolutie van vorig jaar voorkomen.

Lore Van Welden

Lore Van Welden is mediaverantwoordelijke bij Amnesty International Vlaanderen vzw.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door renaat op zondag 8 juli 2012

  Niets nieuws onder de zon voor wat betreft de "onthullingen" van deze dame. Nog NOOIT werden in dat land gruweldaden gepleegd op een schaal en een tempo zoals dat gebeurt sinds "de democratisering " lolll. Onze Westerse kranten zwijgen er over als vermoord omdat het niet past in het NAVO praatje, maar de gewone sterveling heeft vandaag de dag moeiteloos toegang tot de meest diverse nieuwsbronnen en, buiten onze Westerse beschaafde (?) wereld wordt sinds lang geprotesteerd tegen de gruwel waaraan de Libiërs sinds hun "bevrijding" onderworpen zijn. Massale deportatie vb, verkrachtingen, gewoon vermoorden en plots van de aardbodem verdwijnen maakt er deel uit van het dagelijkse leven...maar voor de westerse media is dat geen nieuws. Schande !!

  • door Daniël Verhoeven op maandag 9 juli 2012

   Ik begrijp uw sarcasme niet. Het geweld in Libië wordt gepleegd met wapens geleverd door het Westen aan Kadhafi en nu buitgemaakt door de vele milities. Onze handen nu in de onschuld wassen vind ik nogal hypocriet. Als ik het goed gevolgd heb zijn er tijdens het conflict nog extra wapens geleverd... De wapen industrie zal er alvast goede zaken gedaan hebben. Ik hoop dat Libië na de verkiezingen stillaan omgevormd wordt tot een democratie zonder geweld.

   En er is totaal geen reden om ons superieur te voelen. Als je een klein beetje geschiedenis kent dan zou je weten dat ook bij ons de burgerlijke revoluties gepaard gingen met massa's geweld. In totaal zijn er naar schatting tijdens de Franse Revolutie tienduizenden mensen onder de guillotine gestorven; mogelijk in Parijs alleen al ongeveer 40.000. In de Amerikaase burgeroorlog vielen naar schatting 618.000 doden en 500.000 gewonden. Dat neemt niet weg dat we en alles moeten aan doen om het geweld in Libië te stoppen.

   • door renaatrenaatb@telenet.be op maandag 9 juli 2012

    Lees dit eens . Het is niet de eerste de beste die dat geschreven heeft en bovendien vers van de plank : Cofondateur et directeur de l'ESISC (European Strategic Intelligence and Security Center), Claude Moniquet "De pers heeft een afschuwelijke rol gespeeld door haar wensen voor werkelijkheid te nemen. Erg simplistisch hebben zij ons verteld dat boosaardige tirannen zouden verdreven worden en lieve democraten aan de macht zouden komen. Soms was er toch eens een uitzondering op die “officiële lijn” zoals christelijke Syriërs die ook eens het woord kregen en zeiden te vrezen vermoord te worden door de rebellen indien Assad ten val kwam. Rebellen laten er in hun slogans geen twijfels over bestaan dat het uitmoorden van Alaouiten en het verdrijven van Christenen hun hoofddoel is. In Libië heerst de absolute chaos. Gewapende bendes verdelen het land onder elkaar en we zijn heel ver af van wat een democratie zou moeten worden. In Egypte “zeggen” de Muzulmaanse Broeders dat ze de rechten van vrouwen en christenen gaan respecteren…maar ze kunnen al bij voorbaat geen President worden. Bovendien zijn ze voorstander voor het behoud van de genitale verminking van de vrouwen. De zon zal daar nog dikwijls moeten opgaan alvorens daar een democratie ontstaat. Tunesië doet het het best ….binnen het gezichtsveld van iedereen. Eens daar buiten worden vrouwen opnieuw verplicht gesluierd rond te lopen en worden de Islamitische wetten ingevoerd. Over aanslagen op de kopten zwijgt “onze” pers als vermoord. " Dit is vertaald uit een veel langer artikel in LLB in het Frans. Ik heb er enkel de "onbekende" pijnpunten uitgehaald = alles wat wij, Belgen in onze pers NIET te lezen krijgen maar dat we moeiteloos zouden kunnen achterhalen via de wereldpers op het internet ....en als ge die gaat lezen dan leest ge heel andere zaken dan de fabeltjeskrant die ze ons hier serveren. Ik doe dat sinds altijd. Normaal dat ik het dus iets wranger zie dan de doorsnee Belg. Moest ge nood hebben aan linken naar wereldinfo dan kan ik U die nog altijd aan de hand doen.

    • door MVG op maandag 9 juli 2012

     Moeten wij weer gaan zeggen wat ze in Libië moeten doen en laten ? Wij arrogante westerlingen ? Dacht u dat de lokale mensen daar achterlijk zijn of zo ? Tijdens de verkiezingen zaterdag waren er in Benghazi gewapende groepen die verkiezingslokalen aanvielen en de stembiljetten in brand staken uit onvrede met de vermeende achterstelling van hun regio. Wat deden de kiezers : ze vormden een menselijk schild om hun recht op stemmen uit te kunnen oefenen. Nationaal is 60 % van de kiesgerechtigden gaan stemmen, volgens de buitenlandse waarnemers is alles grotendeels eerlijk verlopen en wordt er binnenkort gewerkt aan het schrijven van een nieuwe grondwet. Zoals Faisal Krekshi, de secretaris van de grootste partij NFA zei, dient er eerst een werkende onhafhankelijke en rechtvaardige justitie opgericht te worden vooraleer er aan verzoening kan begonnen worden. Dat moeten de Libiërs zèlf doen, zonder bemoeienis van buitenaf. En als ze daarbij de sharia willen hanteren, is dat hun eigen keuze. Dat is echte democratie. Geef hen die kans en de tijd om alles uit te voeren. En bedenk dat ons eigen systeem nog veel ondemocratischer is.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties