Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Julian Assange of hoe De Standaard een karikatuur wordt

De berichtgeving over Assange en Ecuador één dag later bevestigt de trend. Assange heeft het verkorven bij de grote media. Twee jaar al proberen ze hem te marginaliseren en toch blijft het publiek hem steunen. Een recente studie over de geringe geloofwaardigheid van de media verklaart waarom dat maar niet wil lukken.
donderdag 21 juni 2012

Na de VRT-radio gisterenmorgen doen ook de andere media hun duit in het zakje. Assange zal bloeden. Ook De Standaard moet zijn gram kwijt. Hun misprijzen wordt samengebald in een artikel vandaag 21 juni 2012 getiteld 'Assange wordt karikatuur. Zijn asielaanvraag in vijf vragen'. De keuze van die vijf vragen en antwoorden is een fraai staaltje van selectieve vooringenomenheid en nauwelijks verholen leedvermaak. Een kort overzicht:

1. Heeft Julian Assange de wet overtreden toen hij asiel vroeg?

Hij heeft inderdaad de voorwaarden van zijn borgtocht geschonden. De feitelijke fouten van de VRT gisteren worden door De Standaard herhaald, maar het bedrag is nu toch al gestegen van 100.000 tot 200.000 pond. Nog 40.000 pond te gaan. Daarna wordt Bianca Jagger vermeld als medebetaler van die borg, wat zij dus niet heeft gedaan.

Het staat natuurlijk wel leuk om de lijst van persoonlijkheden op te vrolijken met dergelijke frivoliteiten. De grootste sponsor van de borgtocht van Assange en zijn grootste ondersteuner wordt echter niet vermeld. Het gaat nochtans om niemand minder dan John Pilger, op dit ogenblik de bekendste onderzoeksjournalist (die naam waardig) ter wereld.

Misschien toch nog even herhalen. De Britse rechter kon enkel oordelen over de wettelijkheid van het verzoek tot uitlevering, en oordeelde dus niet over de grond van de zaak, namelijk de beweerde zedenfeiten.

2. Waarom heeft hij zijn toevlucht gezocht in een ambassade?

Assange is 'als de dood voor een uitlevering aan de VS'. Je zou voor minder. De VS is immers de enige westerse democratie die nog steeds zeer gul de doodstraf toepast. Maar dat is volgens De Standaard te belachelijk voor woorden. 'Assange is ervan overtuigd dat de VS druk uitoefenen op Zweden om hem uit te leveren. Toch is daar geen enkele aanwijzing voor. Er is geen officieel verzoek.'  Er is nogal wat mis met die bewering.

De VS hoeven helemaal geen druk uit te oefenen op Zweden om hem uit te leveren. De politieke krachten in Zweden die de zaak tegen hem hebben heropend - nadat ze oorspronkelijk was geseponeerd omdat een eerste Zweedse onderzoeksrechter van mening was dat het bewijsmateriaal te zwak was om een rechtszaak te beginnen - hebben al openlijk verklaard dat ze een dergelijk verzoek met veel plezier zouden inwilligen.

Assange heeft een team juristen die zijn zaak verdedigen. Voor De Standaard zijn die geen bron van informatie. Die vertellen een heel ander verhaal. Er zijn wel degelijk duidelijke aanwijzigingen (o.a. ironisch genoeg via Wikileaks maar ook uit andere bronnen) dat er wel degelijk een uitleveringsverzoek klaar ligt voor gebruik.

Waarom via de omweg van Zweden?

Dit is wat Michael Ratner, één van zijn advocaten, zopas nog verklaarde. Er zijn redenen waarom de VS zijn uitlevering niet vraagt aan Groot-Brittannië. Dat land mag dan wel de sterkste ideologische bondgenoot van de VS ter wereld zijn, het heeft zeer strikte rechtsprocedures voor uitleveringen. De VS zou verplicht worden zijn aanklacht openbaar te maken en moet dan met andere woorden zijn argumenten prijsgeven.

Bovendien zouden ze dan verplicht worden een aantal afspraken te respecteren. Groot-Brittannië weigert immers uitleveringen als de doodstraf toepasbaar is. Daarnaast zou ook een openbaar burgerlijk proces geëist worden, wat de VS niet van plan is. Moet het gezegd dat de rechtsprocedures die de VS tegenwoordig toepast in de VS, o.a. voor de zaak tegen Bradley Manning, door de rest van de wereld niet erkend worden.

Wat een uitleveringsverzoek aan Groot-Brittannië voor de VS ook onwerkbaar maakt is het feit dat Assange tijdens de hele procedure op borgtocht vrij zou blijven rondlopen en verklaringen kan blijven geven aan de pers (niet dat die daar objectief zou mee omspringen).

Niets van dit alles in Zweden

Daar zou hij bij zijn aankomst in verband met de zedenfeiten onmiddellijk aangehouden worden en van de buitenwereld afgesloten. Zijn advocaten zouden er aan een strenge zwijgplicht onderworpen zijn. Het klopt wel dat hij voorlopig nog altijd niet beschuldigd wordt en dat het Zweeds gerecht hem enkel wil ondervragen.

In Zweden kan de VS ondertussen een uitleveringsverzoek indienen volgens de Zweedse procedures, dat wil zeggen achter gesloten deuren, terwijl Assange eveneens incommunicado is. Daar gaat het om.

Vreemd dus dat Zweden daarvoor niet de meest gebruikte en zeer eenvoudig uit te voeren procedure volgt van de rogatoire commissie, een delegatie van het Zweeds gerecht die hem in het buitenland kan ondervragen. Het klopt ook dat het zeer goed mogelijk is dat na ondervraging de zaak wordt geseponeerd zonder gevolg. In Zweden kan de VS ondertussen een verzoek indienen volgens de Zweedse procedures, dat wil zeggen achter gesloten deuren, terwijl Assange ondertussen eveneens incommunicado is. Daar gaat het dus om. Blijkbaar te ingewikkeld voor De Standaard.

Toch vreemd dat De Standaard voor dissidenten in andere landen net wel alle argumenten pro politiek asiel uitpluist en wel degelijk rekening houdt met scenario's achter de schermen.

De Standaard bakt het echter nog bruiner. Assange wordt nog even belachelijk gemaakt met de sneer 'Als we even aan complotdenken mogen doen: een geheim CIA-commando kan hem ook in Quito van zijn bed lichten'. De Standaard heeft blijkbaar nog nooit gehoord van de zeer reële ontvoeringen die  de CIA de laatste jaren heeft uitgevoerd om de gevangenis van Guantanamo te vullen.

3. Waarom de ambassade van Ecuador?

Dat blijft, aldus De Standaard, een vreemd verhaal. Ik verwijs naar het artikel van gisteren voor meer details. De Standaard voegt er nog wat nieuwe argumenten aan toe om Ecuador af te beelden als een land dat het niet te nauw neemt met de persvrijheid.

Zo werden vorig jaar drie directeuren van de krant El Universo veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor smaad aan de president en heeft een briefschrijver met kritiek op de president asiel in de VS aangevraagd, omdat ook hem een gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

Eerst even een beetje geschiedenis. Tot voor de verkiezing van de linkse president Correa was Ecuador een non-item, een bananenrepubliek voor De Standaard (en de rest van de grote media).

Het klopt dat journalisten vroeger niet werden veroordeeld voor smaad om hen te censureren. Ze werden immers toen alleen maar gefolterd en afgeslacht, hun redacties opgeblazen, hun families afgedreigd en naar het buitenland verjaagd door paramilitaire milities. De Standaard heeft met andere woorden mensenrechten en democratie in Ecuador pas ontdekt toen een linkse populist de verkiezingen had gewonnen.

Ecuador is zeker geen perfect paradijs, dat beweert ook niemand

Is Ecuador nu een vrij land waar vrijheid van meningsuiting gegarandeerd is? Niet echt. De commerciële media zijn er volledig in handen van grote bedrijven en de banksector. Sinds die naar de oppositie verhuisd zijn, spuien die hun giftige kritiek op de nieuwe president.

Hier in Europa denken wij bij termen als 'oppositie' en 'kritiek' aan iets anders dan ginder. Men heeft er hier nauwelijks een idee van hoe laag bij de gronds, achterbaks en zonder meer openlijk agressief die oppositiemedia ginder zijn, die bovendien nog steeds het leeuwenaandeel van de mediamarkt in Ecuador bezitten. Er is inderdaad een probleem met de vrijheid van meningsuiting in Ecuador. De politieke meerderheid beschikt slechts over een klein deel van de mediamarkt om weerwerk te geven aan de oppositie.

Net als Evo Morales in Bolivia en Hugo Chavez in Venezuela probeert Rafael Correa daar wat tegengewicht te geven door de oprichting van openbare media (in Bolivia bestond er niet eens een openbare omroep). Dat wordt hier steevast afgeschilderd als dictatoriale overname van de media. Als je bedenkt dat zelfs de president die daar het best in gelukt is, Hugo Chavez in Venezuela, nog steeds maar amper 12 procent van de mediamarkt beheert, dan weet je hoe het in Ecuador en Bolivia is, nog erger.

Veroordeeld na een correcte rechtsgang

De directeurs waarvan sprake zijn volgens de geldende wetten veroordeeld. Je kan argumenteren dat die wetten op maat gesneden zijn van president Correa maar hij heeft zijn klacht wel ingediend op basis van de al zeer oude wet op de bescherming van de eer van de president, die in het verleden voortdurend werd gebruikt om elke oppositie monddood te maken, niet dat dat toen voor De Standaard en de rest van de grote media een probleem was. Bananenrepubliek, nietwaar?

De columnist Emilion Palacio en directeurs Carlos Eduardo Pérez Barriga, César Enrique Pérez Barriga en Carlos Nicolas Pérez Enrique van de krant El Universo werden inderdaad veroordeeld tot drie jaar gevangenis en een boete van 31,5 miljoen euro wegens smaad aan de president voor een artikel van 6 februari 2011 getiteld 'No a las mentiras' (neen aan de leugens)

Dat artikel geeft een zeer tendentieuze versie van de poging tot staatsgreep die enkele maanden eerder was mislukt en die door de oppositiemedia waaronder de betrokken krant volledig werd gesteund. Toen ze mislukte werd ze door diezelfde oppositiemedia ontkend en geridiculiseerd, iets wat door zowat alle grote media in Europa klakkeloos werd overgenomen.

In het betrokken artikel wordt de wettelijk door een meerderheid van de bevolking verkozen president van Ecuador voortdurend omschreven als 'el dictador' (vertaling overbodig, zelfs voor De Standaard) en worden de doden die gevallen zijn tijdens het onderdrukken van de opstand van een deel van de politie tegen het wettelijk gezag, voorgesteld als door de president zelf rechtstreeks bevolen moordaanslagen.

(Over de betrokkenheid van het politieapparaat bij de repressie van het verleden en de cruciale coördinatie van hun activiteiten door de Amerikaanse ambassade ter plaatse, zie het vorig artikel over Assange en Ecuador)

Er loopt ook een zaak tegen de journalisten Juan Carlos Calderon en Christian Zurita voor hun boek 'El Gran Hermano' (Grote Broer') dat over corruptie in het overheidsapparaat zou gaan.

Een nieuwe wet op de verantwoordelijkheid van de media

Bovendien wordt op dit ogenblik een wetsvoorstel besproken in het parlement van Ecuador dat de wettelijke verantwoordelijkheden van de media gaat vastleggen. Ook dit wordt in de media van de oppositie fel bestreden en in het buitenland klakkeloos overgenomen als een bewijs van de dictatoriale eigenschappen van het regime.

Lectuur van die wet toont echter aan dat de politieke meerderheid in Ecuador een wettelijk kader wil invoeren zoals pakweg hier en in de meeste Europese landen. Ook hier kan je niet zomaar mensen persoonlijk beledigen, oproepen tot geweld en al helemaal niet dingen zeggen of schrijven zoals 'de man die deze president afmaakt, verdient heilig verklaard te worden' en dergelijke uitspraken.

Hier zou een krant die de eerste minister of de koning een dictator noemt en hem er van beschuldigt persoonlijk de hand te hebben in pakweg de moord of André Cools nooit vervolgd worden, natuurlijk. Een krant die openlijk steun zou geven aan een staatsgreep, dat kan hier vrij en vrank, zeker? Hebben wij even geluk.

4. Hoe groot is de kans dat hij asiel krijgt?

Niet bepaald de vraag die De Standaard zich stelt over Chinese dissidenten (nogmaals, die mensen hebben ook recht op politiek asiel) maar soit. In het geval van Assange is enig leedvermaak blijkbaar aanvaardbaar. De Ecuadoriaanse ambassadeur in Londen verklaarde dat 'Ecuador een lange traditie heeft in het ondersteunen van mensenrechten' maar dat het 'niet de bedoeling is van de Ecuadoriaanse regering om tussenbeide te komen in processen van de Britse of Zweedse regering'.

Dat lijkt me eerder een klassieke diplomatische verklaring die eender welk land zoals pakweg België zelf zou afleggen, onder andere wanneer het over kinderen op de Belgische ambassade in Teheran zou gaan. Om daaruit te besluiten dat die kans 'eerder klein' is, is zonder meer wishful thinking.

Uit deze verklaringen kun je gewoon niets afleiden. Een correcte commentaar zou hier eerder luiden 'Het is te vroeg om af te leiden hoe groot de kansen van Assange zijn om asiel te krijgen'. Dat bekt voor De Standaard echter niet goed genoeg.

5. Wat vinden de Zweden er van?

'De Zweden' zijn daar helemaal niet éénstemmig over. De grote Zweedse media zijn volledig in handen van de rechtse commerciële concerns en zijn unaniem negatief maar er zijn wel degelijk heel wat Zweden die het met de analyse van Assange eens zijn. Over de verrechtsing van het politiek klimaat is Zweden is al heel wat geschreven. Wie de Millenium-reeks van Stieg Larsson heeft gelezen, weet er al iets meer van.

De Zweedse tegenstanders van Assange die hemel en aarde hadden bewogen om de zaak terug te heropenen toen de mogelijkheden van zijn eventuele gevangenhouding in Zweden duidelijk werden, zitten er knarsetandend bij.

Nog even het laatste woord aan de advocaat van de twee vrouwen die bij de 'beweerde' ('alleged') – volgens de officiële weergave van de Zweedse autoriteiten - zedenfeiten betrokken waren: 'voor hen is het alvast een tragedie'. Nogmaals, zoals ook in het andere artikel al gesteld, niemand van zijn steunbetuigers claimt de onschuld van Assange. Zijn verhoor kan nog altijd met een rogatoire commissie, nu wel naar 'Ecuador'.

Waarom doet het Zweedse gerecht dat niet? Dat is de hamvraag die De Standaard niet bij zijn lijst van pertinente vragen zet.

Als toemaatje een aantal vragen die ik graag aan de redactie van De Standaard en aan alle grote media voorleg:

- Waarom zijn de duizenden dodelijke burgerslachtoffers in Afghanistan, Irak, Pakistan, Gaza en de Westelijke Jordaanoever uw verontwaardiging niet waard en de burgerslachtoffers in Syrië wél?
- Waarom beschuldigt u de president van Syrië van oorlogsmisdaden en de president van de VS niet?
- Waarom waren de gruwelijke schendingen van de mensenrechten, de onderdrukking van de media en de verpletterende corruptie in Ecuador uw aandacht nooit waard en waarom hebt u nu wel volop aandacht voor diezelfde mensenrechten en persvrijheid sinds 15 januari 2007 (dag dat Rafael Correa werd verkozen)?
- Waarom zijn wapenleveringen aan Syrië problematisch maar niet aan Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië ...?
- Waarom noemt u Syriza een anti-Europese partij en waarom hebt u het nooit over de Griekse partijen Nieuwe Democratie en PASOK als de partijen die keihard weigeren de Griekse scheepsrederijen en de Grieks-orthodoxe kerk te belasten en die blijven weigeren om een eurocent te besparen op het Griekse ministerie van defensie?

Ik kan er nog wel een paar meer verzinnen, maar ik denk dat de boodschap zo al duidelijk genoeg is.

Het fundamentele probleem

Een nieuwe studie van de Katholieke Universiteit Leuven toont aan dat de geloofwaardigheid van de media op een absoluut dieptepunt is beland. Alleen de politiek scoort nog slechter. Dat is onder meer een gevolg van de selectieve en tendentieuze manier waarop de media over de politiek berichten ...

Informatie is géén commercieel marktproduct maar een mensenrecht. De morele crisis van de grote media is een gevaar voor de democratie.

De vraag is maar of we ons daar gaan blijven bij neerleggen. Ik vind van niet. U?

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

21 reacties

 • door George Knight op donderdag 21 juni 2012

  Het is in mijn ogen onbegrijpelijk waarom zowel Nederlandse en Belgische media als politiek partijen het niet hartgrondig voor Julian Assange opnemen. Hoewel 'De Morgen' een goede poging doet. Proficiat. Een sleutel voor het antwoord is divers. Jaloezie van de gevestigde media omdat Assange voor een doorbraak heeft gezorgd met zijn Cablegate, druk van de Amerikaanse regering en omdat westerse dissidenten in het Westen geen enkele steun krijgen. Was Assange maar een Chinees geweest. Zie ook: http://georgeknightlang.wordpress.com/2012/06/17/julian-assange-betaalt-de-prijs-van-de-westerse-dissident/

  • door sal op vrijdag 22 juni 2012

   goed voor hem dat hij blond is. als hij een arabier was, zat hij al lang in quantanomo als het niet op de el. stoel is. de VS is als de dood voor hem en zullen alles (dus uitlevering staat zeker klaar) doen om deze open wonde te dichten. Assange heeft met zijn info de meeste macht op aarde. Een paar dossiers over het midden oosten pub liceren en de wereld staat in vuur en vlam. zeker nu de arabische lente rare sprongen maakt in Syrie en Egypte. Die mensen staan heel hevig en hebben niks meer te verliezen. Het is goed dat niet alles aan de gewone man bekend wordt gemaakt. Assange weet dat ook maar wat als hij toch in de VS terecht zou komen. Dan vrees ik dat niemand hem kan tegenhouden... of heb ik het mis?

 • door inmedioveritas op donderdag 21 juni 2012

  Voor de gevestigde pers is assange een concurrent. In een ideale wereld met een ruim aanbod aan gedegen produkten van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek met geheimgehouden maar nagetrokken bronnen zou er nauwelijks interesse bestaan voor wikileaks. Die ideale wereld bestaat niet. The next best thing is open source. Zonder een door wikileaks gedecrypteerde video hadden we nooit de ware toedracht gekend achter de meedogenloze aanslag door de us regering op journalisten van reuters en een handvol iraki burgers van 12 juli 2007 in bagdad, we hadden nooit geweten volgens welke procedures de us line of command op enkele seconden beslist dat het geoorloofd is zelfs ongewapende hulpverleners af te maken. De regeringen die dit toestaan en de onmachtige pers worden door die onthullingen in hun blootje gezet. Geen wonder dat Assange bij geen van beide op veel sympathie kan rekenen.

 • door Robrecht Vanderbeeken op donderdag 21 juni 2012

  Oproep aan opiniemakers die al eens iets naar DS opsturen; publiceer (eerst) op DWM of Apache.

 • door DMF op donderdag 21 juni 2012

  Prachtig artikel. De kleinere pers is alleen maar jaloers dat Assange wel goed werk doet i.p.v. met de powers that be onder een hoedje te spelen. Jaloerse kleuters die nu eens fors kunnen natrappen.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 22 juni 2012

   Ik veronderstel dat je de 'kleinere' pers pejoratief bedoelt, mijn kritiek gaat over hoe de 'grotere' media met Assange omgaan.

   • door DMF op vrijdag 22 juni 2012

    Juist. Excuses.

 • door danny.b op vrijdag 22 juni 2012

  Waarom moeten journalisten in Belgie niet langer werken tot hun pensioen ? De politie, het leger moeten niet langer werken, ze beschermen ons bij oproer. Het rollend personeel van de spoorwegen niet. Anders ligt het land plat. De journalisten niet, die moeten de pil vergulden. Enkel de loodsen van Antwerpen, oeps, die waren we vergeten, die kunnen ook de boel platleggen. In totaal nog geen 90.000 mensen op de 2.500.000 die werken genieten van een vroegere pensionering.

 • door Tom V. op vrijdag 22 juni 2012

  Prachtige artikels Lode! De tendentieuze berichtgeving van de mainstream media kent werkelijk geen grenzen meer. Eigenlijk best aandoenlijk hoe kranten bvb. telkens claimen objectief te willen zijn en zich dan in hun artikels laten verleiden tot praatjes genre "laat ons even aan complotdenken doen" Ligt het aan mij of dergelijke insteek net het tegengestelde aan het streven naar objectiviteit?

  Soms vraag ik me af hoe men binnen 50, of later binnen 100 of 200 jaar op onze tijd gaan terugkijken. Ik vrees dat men niet zo'n hoge dunk zal hebben over deze tijd. Wat zou het ook, terwijl de wereld naar de vaantjes gaat - ecologische crisis - houden diegenen die de bevolking dienen voor te lichten zich bezig met het spelen van perfide spelletjes zoals hierboven.

  • door Lode Vanoost op vrijdag 22 juni 2012

   Je moet geen 50 jaar wachten om een degelijke analyse te vinden van de massamedia -mainsream media - commerciële media. Het volstaat de degelijke analyses te lezen over de media voor en tijdens Wereldoorlog I en Wereldoorlog II en tijdens de Koude Oorlog. Als je nu commentaren op de Sovjet-Unie leest in kranten van de jaren '50 slaat de selectiviteit, de vooringenomenheid en vooral de ideologische filter je gewoon in het gezicht, omdat hij zo overduidelijk is. Personen zoals wij hebben het nadeel dat we die dingen nu doorzien. Dat hoort uiteraard niet, want vandaag doet de pers het immers zoveel beter ...

   Het is een steeds weer terugkerende tragedie van de geschiedenis dat mensen perfect in staat zijn om de fouten van het verleden te zien maar niet die van het heden, hetzelfde geldt ook 'geografisch'. Journalisten komen in pakweg Congo toe en zien direct welke de gezagsgetrouwe media zijn. Daarna vliegen ze terug huiswaarts en doen voort alsof die fouten voor hen niet gelden.

   De meeste journalisten zijn zich niet bewust van dat ideologisch kader, zeker niet van zijn begrenzingen. Er is ook helemaal geen big brother die hen oplegt wat ze mogen schrijven, zeggen, filmen. Ze zijn net geselecteerd voor hun baan omdat ze perfect zelf wel aanvoelen.

   Het probleem zit ook totaal niet op het niveau van de journalisten zelf maar op het niveau van de structuren. Er is dus ook helemaal geen grote samenzwering, zoals de tegenstanders van dit soort ananlyses graag riposteren. Wat nu gebeurt is gewoon de aard van het beestje. Het is de logica van het systeem. Eenmaal je belsist hebt dat informatieverspreiding een commerciële activiteit is en géén mensenrecht, krijg je dit als resultaat.

   Er valt uiteraard nog zoveel meer over te zeggen.

 • door Geert Puype op vrijdag 22 juni 2012

  1 vraagje

  Ik heb toch 1 vraagje : in de inleiding wordt geschreven dat het publiek Assange blijft steunen. In het artikel wordt daar niet meer over gesproken. Waaruit blijkt die massale publieke steun aan Assange ?

  • door Lode Vanoost op vrijdag 22 juni 2012

   Dat verdient inderdaad een betere toelichting, ik heb me geconcentreerd op de behandeling die Assange van de grote media krijgt. Het feit alleen dat die media nog aandacht geven aan zijn zaak (liefst zouden ze hem gewoon doodzwijgen) is omdat ze zich verplicht voelen. Uit allerlei zaken - gaande van acties tot internetverkeer-twitter-facebook e.d. - blijkt dat de man wel degelijk veel steun geniet.

   Heel wat van die steungevers hebben de foutieve indruk geïsoleerd te staan. Niets is minder waar.

   Uiteraard moet Assange en WIkileaks kritisch bekeken worden, maar de beschadigingsoperatie die nu aan de gang is, met The Guardian als trekker, is zonder meer grotesk en onwaardig. Het verschil in berichtgeving met het recente geval van Chinese dissidenten is treffend (waarmee ik niet wil zeggen dat die personen geen politiek asiel verdienen, integendeel, het feit dat ik dit er telkens moet bijzeggen toont aan hoe verziekt de sfeer is geworden).

   Wie wat gaat surfen en de grote media met The Guardian op kop vermijdt krijgt een heel ander beeld van de situatie. Dat vraagt wat inspanning maar het is doenbaar.

   • door Geert Puype op vrijdag 22 juni 2012

    Bedankt voor deze aanvulling.

    • door Lode Vanoost op zaterdag 23 juni 2012

     Ondanks het feit, of liever juist OMDAT de steun voor Assange en zijn asielaanvraag blijft toenemen, volharden de grote media in de boosheid en blijven ze Assange ridiculiseren en marginaliseren. Die hetze wil maar niet aanslaan. Een recent voorbeeld van Amerikaanse personaliteiten die bij de president van Ecuador aandringen op het goedkeuren van zijn politiek asiel (en die standvastig blijven stellen dat de zaak in Zweden nog altijd kan onderzocht worden door een rogatoire commissie van het Zweedse gerecht naar Londen te sturen) vind je op http://www.justforeignpolicy.org/node/1257

     Dit is inderdaad de cruciale vraag die De Standaard en andere beate volgers van de lijn van The Guardian weigeren te stellen: 'Waarom gebruikt Zweden de meest geijkte, meest routineuze en technisch zeer eenvoudig en zeer snel toepasbare methode van de rogatoire commissie niet?'

     Dit is wat de Zweedse gewezen procureur-generaal van het gerechtelijk district van de hoofdstad Oslo Sven-Erik Alhem daar over te vertellen heeft: "De weigering om Assange in Londen te gaan ondervragen en in de plaats zijn uitlevering te vragen is 'onredelijk en onprofessioneel en bovendien onbillijk en disproportioneel' "

  • door Lode Vanoost op zaterdag 23 juni 2012

   Zopas heeft de federale Senaat van Australië met een grote meerderheid (dus met inbegrip van de regeringspartijen) een resolutie goedgekeurd die de eerste minister oproept om haar vroegere uitspraken over Assange in te trekken en volop diplomatieke steun te geven aan hun Australische medeburger Julian Assange. De regering kom daarmee in zwaar vaarwater, want de uitspraken van eerste minister Gillard waren niet alleen politiek vooringenomen maar ook deels juridisch foutief.

   Volgens De Standaard dit weekend is Assange een 'verliezer'. Rare jongens daar bij de redactie.

   Zie http://greensmps.org.au/content/media-releases/government-isolated-prejudicial-statements-assange

 • door Posman André op zaterdag 23 juni 2012

  Een zeer goed artikel. Ik raad iedereen aan de interviews die Assange organiseert op RT, de TVpost Russia Today, te bekijken, met bv Rafael Correa. Vandaag gezien: indrukwekkende journalistiek. Misschien zit daar een agent van Poetin mee te kijken, okee, maar hier heb ik de indruk, als ik de Standaard, De Morgen, enz. lees, dat er daar op de hoofdredactie een CIA-tiep zit, om alles te stroomlijnen zoals Obama het wil. Niet te geloven. Het is alsof men Amerikaanse gazetten letterlijk afschrijft. Waar zitten al die journalisten die bij honderden afstuderen aan onze univ's? In de jaren zeventig was de wereld van de pers en van de studentenorganisaties vergeven van die CIA-betaalde verklikkers en spionnen. Zou dat nu ook niet zo zijn? Zou onze sympatieke USA-ambassadeur daar niet achter zitten? Wie durft het hem vragen? Het is onwaarschijnlijk. Hoe durven ze , die vuile collaborateurs met de moordmachine van droon-Obama, de dinsdagmoordenaar. Een 'geheilme' (nazi)-USA rechtbank heeft 48.000 pagina's vol geschreven als verantwoording om hem voor eeuwig op te sluiten of om hem gewoon zonder enige vorm van proces neer te knallen. Volgens de huiidige door Obama ondertekende wetten, die door het Congres zijn goedgekeurd, heeft de USA zelfs het 'recht' om vanuit Kleine Brogel een droon met een bomnaar de ambassade van Ecuador in Londen te sturen, om Assange te vermoorden, mét een dertig a veertig verantwoorde collateral damage dooien. Het schijnt dat die bommen verschrikkelijk zijn: ze zuigen in een fractie van een seconde alle lucht weg in de zone van de ontploffing, en doen de getroffenen een gruwelijke dood sterven. Als Julian naar Zweden gaat, is ie eraan. Hij zou moeten, met al zijn kennis van de smeerlapperij van de machtigen der aarde, een totaal kalf zijn niet subiet onder te duiken in de dichtst bijzijnde ambassade. Ik heb vandaag het interview met Correa gezien, en hij is een groot, historisch en serieus man, met grote geest en wilskracht, een politicus waar al de onze een echt voorbeeld kunnen aan nemen. We moeten allemaal stoppen het gat van de States te likken, en als ons leven ons lief is zelfstandig denken en handelen, voor dat het te laat is. De USA is heden een bijzonder gevaarlijk land, en iedereen die met hun politiek meedoet, is dom, en dus ook gevaarlijk. Waarom hebben de Belgen Assange geen asiel aangeboden? André Posman.

  • door Lode Vanoost op zaterdag 23 juni 2012

   Ik begrijp de woede en de frustratie die uit heel wat commentaren zoals ook de uwe blijkt, maar ik moet zeggen dat ik niet geloof in de mythe van het grote complot, de infiltratie van de CIA en dergelijke. Dit soort activiteiten bestaat uiteraard. Dat is nu eenmaal wat inlichtingendiensten doen.

   Maar dat is niet de kern van de zaak. Het probleem zit veel dieper en begint eigenlijk al in ons onderwijs dat niet aanzet tot kritisch denken maar op renderen en opbrengen. Het overgrote deel van de journalisten schrijven, zeggen, filmen in wat zij als volledige vrijheid aanvoelen omdat ze de waarden hebben geïnternaliseerd die gerespecteerd moeten worden om het te maken in de media. Dat geldt trouwens nog meer in de bedrijfswereld en in de academische wereld.

   Een bedrijfsleider die zou beslissen: 'Kijk, ik ga vanaf nu de arbeiders in onze fabrieken in het buitenland even goed betalen als hier, ik ga al de vervuiling van mlijn bedrijf reinigen, ik ga niet discrimineren bij aanwerving', die is zijn baan de volgende week kwijt, niet omdat het bedrijf daar principieel tegen is maar omdat op die manier de winstcijfers naar beneden gaan.

   Je gaat dus evengoed geen journalist vinden die een documentaire gaat maken waarin de voordelen van reclamevrije media wordt uitgelegd (om maar één voorbeeld te geven). Dat doe je niet. De meeste journalisten hebben dat zo geïnternaliseerd dat ze dat niet eens merken. Dat betekent bijvoorbeeld dat men zeer kritische reportages kan maken over de wreedheden in Syrië (die niemand ontkent) maar compleet niet de noodzaak aanvoelt om dan ook de slachtingen in Afghanistan als oorlogsmisdaden aan te klagen. Dat hoort niet. Dat is iets zoals boeren in het openbaar, foei.

   Bovendien, diezelfde journalisten hebben graag dat hun critici allerlei grootse complotten zien. De beste manier om een debat over de echte argumenten te vermijden is je tegenstander te verwijten dat hij overal 'complotten' ziet. Dat verlost je gelijk van de verplichtingen op de verwijten in te gaan. Iemand verwijten dat hij complottheorieën aanhangt, is eigenlijk een beleefde manier om 'fuck you' te zeggen.

   De grote media zouden niet liever dan uit artikels als deze selectief te citeren om aan te tonen hoe gek die rare alternatieve complotteurs wel zijn, maar dan moeten ze vermelden welke die alternatieve media zijn. Dat is te riskant, want een deel van de lezers zou wel eens zo gek kunnen zijn om die dingen werkelijk te gaan lezen.

   Dat dossier van 48.000 pagina's bestaat wel degelijk.

   Correa is inderdaad een leider met een visie die Ecuador nooit voorheen gekend heeft. Dat maakt hem echter geen held, hij heeft ook wel zijn gebreken (wat overigens perfect normaal is). Ik ga die hier echter niet detailleren omdat ik wil vermijden dat de grote media daar dan gaan uit selecteren om hun gelijk te halen. Ik merk daar vandaag nog een staaltje van in de Britse media. Ene Jemima Khan, redacteur van het tijdschrift The New Statesman, heeft - perfect in lijn met de standpunten van de advokaten van Assange - getwitterd dat ook zij vindt dat Assange wel degelijk moet worden verhoord door de Zweedse autoriteiten maar dat zij eveneens ten volle begrijpt dat Assange voor uitlevering aan de VS vreest. De Britse media hebben daaarvan alleen het eerste deel overgenomen.

 • door Boudewijn Chorus op maandag 25 juni 2012

  Terecht bekritiseert Lode Vanoost de grote media over hun gekleurde weergave van de de zaak rond de asielaanvrage van Julian Assange. Ook voor Nederlandse media snijdt die kritiek hout, zie bijvoorbeeld NRC-Handelsblad van 23 juni ("De deconfiture van de held van de openheid"). Om het verweer tegen dit soort verdachtmakingen effectief te maken zou het verstandig zijn om Assanges aanname dat de VS hem uitgeleverd wil hebben goed te onderbouwen. Persoonlijk twijfel ik niet aan de juistheid van die veronderstelling, maar wel ben ik benieuwd naar bronnen die er op duiden dat er een uitleveringsverzoek van de VS in voorbereiding is. Lode noemt publicaties op Wikileaks zelf, en daarnaast 'andere bronnen', maar dat is nogal ongespecificeerd. Ik hoor graag welke!

  • door Lode Vanoost op woensdag 27 juni 2012

   Een beetje zoeken op internet levert al veel op.

   Google ook eens op deze namen:

   - Ray McGovern, CIA-analyst - Glenn Greenwald, US constitutional and civil rights lawyer - Michael Ratner, president of the Center for Constitutional Rights - Daniel Ellsberg, journalist die The Pentagon Papers uitbracht (waaruit bleek dat de Amerikaanse regering de oorlog tegen Vietnam heeft uitgelokt) - Coleen Rowley, gewezen FBI Special Agent

  • door Lode Vanoost op woensdag 4 juli 2012

   ... dat de VS een rechtzaak voorbereid tegen Assange en Wikileaks, vanuit een 'onverdachte' bron: the Guardian: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/03/evidence-us-judicial-vendetta-wikileaks-activists-mounts

 • door Lode Vanoost op zondag 19 augustus 2012

  Hier een goed voorbeeld van hoe De Standaard (in lijn met zowat alle grote media) haar gram blijft spuwen over pretbederver Assange, die de mythe van onze vrije, objectieve, kwaliteitsvolle pers doorprikt.

  Wat op het eerste gezicht een neutraal nieuwsbericht lijkt, wordt netjes in context geplaatst met een slotzin die flagrant onjuist is en duidelijk de bedoeling heeft de lezer te beïnvloeden tégen Assange.

  Nogmaals: na twee jaar heeft het Zweedse gerecht Assange nog altijd nergens van beschuldigd.

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120819_009

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties