Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

"Schuldaflossing arme landen neemt toe door financiële crisis", zegt Jubilee Debt Campaign

Volgens een nieuw rapport van de Britse Jubilee Debt Campaign zullen de terugbetalingen van de schulden van arme landen tegen 2014 met gemiddeld een derde toenemen als gevolg van de financiële crisis in het Westen.
vrijdag 1 juni 2012

De G8-leiders, met inbegrip van de VS en Japan, hebben tijdens hun laatste top in Camp David uiting gegeven aan hun frustratie over het feit dat Europese overheden er niet in geslaagd zijn enerzijds de toekomst van de gemeenschappelijke munt veilig te stellen en anderzijds een voldoende sterk vangnet op te richten om te voorkomen dat de gevolgen van een mogelijke eurocrisis zich zullen verspreiden over de hele wereld. 

Maar veel staten die minder machtig zijn dan de G8 en ernstig getroffen kunnen worden door de actuele financiële gebeurtenissen in de eurozone hebben geen mogelijkheid om Angela Merkel en François Hollande tot actie aan te sporen. Tim Jones van Jubilee Debt Campaign zegt "dat arme landen ernstig te lijden kunnen hebben van de Europese schuldencrisis". 

Net zoals tijdens de eerste golf van de wereldwijde kredietcrisis kunnen de inkomsten van arme landen ook nu om verschillende redenen afnemen. Bijvoorbeeld door minder export wegens de gedaalde vraag van de Europese landen die zich hoe langer hoe meer in een recessie bevinden. Bovendien halen banken en andere multinationals hun kapitaal uit deze landen weg om hun financiën in het thuisland te ondersteunen. Voorts hebben migranten die in Europa wonen nu minder geld om naar hun families in het land van herkomst te sturen.    

In het rapport 'The State of Debt' gebruikt Jubilee Debt Campaign voorspellingen van het IMF (Internationaal Muntfonds) en de Wereldbank om aan te tonen dat wordt verwacht dat de totale schuldaflossing van de 61 geanalyseerde arme landen met gemiddeld een derde zal toenemen gedurende de komende twee jaar ten gevolge van de tragere groei en het onstabiele financiële systeem in de rest van de wereld. 

Door de recessie van 2008-2009 kwam er een einde aan de daling op lange termijn van de schuldaflossing van vele arme landen. Voordien had intense publieke druk van een mondiale coalitie van actievoerders tegen de schuldenlast geleid tot wereldwijde schuldkwijtschelding van een aantal arme landen.  

Uit onderzoek van Jubilee Debt Campaign blijkt dat de schuldaflossing verminderd is van 20 procent van de overheidsinkomsten in 1998 tot minder dan 5 procent in 2010 dankzij de internationale schuldverlichting, waarvan de toenmalige Britse Labour-premier Gordon Brown een voorvechter was. Deze internationale schuldverlichting wordt beheerd door het IMF en de Wereldbank via de zogeheten Regeling voor Arme landen met een Zware Schuldenlast (Heavily Indebted Poor Countries, HIPC). 

Er zijn aanwijzingen dat gewone families in deze landen de voordelen hiervan gevoeld hebben. Zo werd bijvoorbeeld in Tanzania het schoolgeld afgeschaft nadat het land schuldverlichting was verleend in 2001. Aanmeldingen voor het basisonderwijs stegen in Tanzania van minder dan de helft van de schoolplichtige kinderen in de late jaren negentig tot 82 procent na de schuldverlichting onder de voorwaarden van HIPC. 

Onlangs is de schuldenlast echter opnieuw gestegen vanwege de leningen die overheden zijn aangegaan om de voorbije zware jaren te kunnen overbruggen. In veel gevallen kwamen die nieuwe leningen van het IMF, dat landen in nood bij het uitbreken van de crisis financieel heeft gesteund. Ook privéleningen aan de armste landen zijn erg toegenomen.

Bovendien beginnen nieuwe internationale spelers zoals China en India groeiende invloed uit te oefenen in Afrika. Ze organiseren er grote bouwprojecten, variërend van grootse containerhavens tot vijfsterrenhotels, meestal met geld dat aan het gastland wordt geleend.  

Enkele landen waaraan internationale schuldverlichting werd verleend, zoals Ethiopië, Mozambique en Niger, gaven al snel evenveel uit aan schuldaflossing als vóór de schuldverlichting. Jubilee Debt Campaign vreest dat hieruit een toekomstige crisis kan ontstaan. Veel arme landen met een zware schuldenlast (HIPC) hebben grote tekorten op de lopende rekening (nvdr: lopende rekening van een land is de handelsbalans plus de netto factor inkomen uit het buitenland plus de netto unilaterale overdrachtsbetalingen uit het buitenland), van 5 procent of meer.

Hieruit blijkt een grote afhankelijkheid van buitenlandse financiering. Hierdoor zijn deze landen erg kwetsbaar indien investeerders zouden beslissen met hun geld te vertrekken. Dit zal ongetwijfeld het geval zijn als Griekenland niet meer tot de eurozone zal behoren en men liever zal willen investeren in veiligere plaatsen.     

Volgens Max Lawson, beleidsadviseur bij Oxfam, zullen ontwikkelingslanden een nieuwe financiële crisis in Europa moeilijker te boven komen, aangezien veel ontwikkelingslanden een negatief saldo hebben als gevolg van de kredietcrisis van 2008-2009. Hij zegt dat het IMF, toentertijd nog onder leiding van de linkse Dominique Strauss-Kahn, overheden bewust extra speling heeft gegeven om te verhinderen dat sociale uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg door de crisis zouden worden aangetast. 

Aan veel ontwikkelingslanden worden nu echter door het IMF, waar momenteel de meer orthodoxe Christine Lagarde aan het roer staat, strenge uitgavendoelstellingen opgelegd om de tekorten die zich gedurende de voorbije jaren hebben opgestapeld, weg te werken. "Het IMF-advies aan arme landen is een afspiegeling van de heersende stemming bij de G8", zegt Lawson. "We waren in het Noorden een tijdje Keynesiaans en het IMF werd flexibeler. Nu draait het echter enkel om bezuinigingen."    

Kate Dooley van de NGO Save the Children is het ermee eens dat de armste landen (HIPC) een hoge prijs zullen betalen voor de nieuwe crisis in Europa. "Het huidige probleem is de erg hoge werkloosheid", zegt ze. Hierdoor worden ook migranten van arme landen getroffen, waardoor ze minder geld naar hun land van herkomst kunnen sturen. "Een ander probleem wordt gevormd door de kleinere kapitaalstromen vanwege de herkapitalisatie van de banken in Europa."   

Jubilee Debt Campaign hoopt dat men uit de gebeurtenissen van het laatste jaar in de eurozone zal leren dat de bereidheid om schuldenlast uit de hand te laten lopen – zowel schulden van overheden als schulden van financiële instellingen uit de privésector – catastrofale gevolgen kan hebben.

In plaats van financiële vrijheid voor iedereen is Jubilee Debt Campaign er voorstander van dat overheden de macht hebben om zogeheten kapitaalcontroles op te leggen, waardoor speculatieve kortetermijngeldstromen in en uit kwetsbare economieën kunnen worden beperkt.

Actievoerders vragen al lang om een internationaal systeem dat bemiddelt bij grensoverschrijdende schulden en ervoor zorgt dat zowel schuldeisers als schuldenaars eerlijk worden behandeld. Dit was absoluut niet het geval in Griekenland, waar de vraag wie wat bij wie verschuldigd is tot politieke verlamming heeft geleid.

Tim Jones dringt er in feite op aan dat de problemen in Europa enkel kunnen worden opgelost als bepaalde onbetaalbare schulden van landen als Griekenland en Portugal kwijt worden gescholden. "Europa moet dringend de tijd van bezuinigingen en steun aan roekeloze banken achter zich laten en te hoge schuldenlast kwijtschelden."

Heather Stewart

Heather Stewart is medewerker bij de Britse campagnecoalitie voor afschaffing van de schuldenlast Jubilee Debt Campaign.

Deze tekst verscheen al in The Observer op zondag 20 mei 2012.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/may/20/poor-countries-debt-repayment-economic-crisis

(vertaling uit het Engels door Lene Cools)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door froels op vrijdag 1 juni 2012

  Voor alle duidelijkheid: het moeilijke woord schuldaflossing wil toch zeggen, dat de arme landen geld betalen aan de rijke? (geleend bedrag plus intrest)

 • door Klaas Willekens op zaterdag 2 juni 2012

  Misschien belangrijk om mee te beginnen: Ik heb nooit een economische opleiding genoten en heb via verschillende kanalen noties opgedaan over economie. Ik kan dus enkel maar excelleren of afgaan. Mijn vraag (eerder dan voorstel, maar dat zou het uiteindelijk wel moeten worden indien dit systeem inderdaad zo succesvol zou kunnen zijn) is waarom wij in godsnaam nog steeds het fractional reserve banking oftewel het fractional reserve lending- systeem hebben? Als aan de basis al een schuld vereffend dient te worden, kan dit in geen enkele omstandigheid aangepast worden? Of maak ik daar al een economische blunder zonder ik het zelf weet? Als ik op deze gedachte verder borduur kunnen we van het begin van het traject toch komen tot een systeem, waar de overheid nooit geld moet lenen, want het kan z'n geld zelf produceren (ze moet dan enkel de taak van de huidige nationale banken (die overigens niets nationaals hebben) uitvoeren zoals het beperken van de inflatie of deflatie) en dus alle nodige werken uitvoeren, bedrijven stimuleren, uitkeringen betalen, enz. om onze welvaartsstaat te behouden zoals ze nu is en zo nodig uitbreiden. Want als de staat zelf zijn geld fabriceert, kan het op leningen lage rentevoeten eisen, sowieso is het een munt of biljet zonder schuld, waardoor leningen aan particulieren en ondernemingen een win-win-situatie zouden worden. Abraham Lincoln heeft het ons voorgedaan en heeft er zijn leven voor moeten laten, maar dat m

 • door catteeuw op zondag 3 juni 2012

  YAHOO! answers: http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080810173158AADA1Fh

  Who owns the World bank? ...and who donated the money to get the bank started?

  Best Answer - Chosen by Asker Rothschilds Famliy

  The World Bank - IMF is owned and controlled by NM Rothschild and 30 to 40 of the wealthiest people in the world. For over 150 years they have planed to take the world over through money. The former chief economist of the World Bank, Joe Stiglitz, was fired recently. He pointed out to top executives that every country the IMF/World Bank got involved in ended up with a crashed economy, a destroyed government, and sometimes in flames with riots. Jim Wolfensen, the president of the World Bank would not comment on his dismissal. http://sf.indymedia.org/news/2002/11/1541647.php

  These infamous international private bankers are only by chance involved in this? Just like they were by chance involved in Enron? http://www.talion.com/voting-machines.html Charter Oak Partners, an affiliate of Rothschild Realty Inc., which is an affiliate of Rothschild, Inc. Rothschilds Inc is the same as The Rothschild family bank

  Rothschilds Famliy Part Owner Largest Voting Machine Company

  Tale a look at this court document - http://www.state.vt.us/psd/6107/6107wlr.pdf Here is the qoute: Q. What is your occupation? A. I am a Senior Managing Director at Rothschild Inc., the United States affiliate of the 200 year old worldwide Rothschild Group.

  Want to know more about the Rothschilds? See their website http://www.nmrothschild.com

  They were also behind the whole Enron debacle. Now they will be in charge of the software that runs the voting machines. The other owners have simular NWO backgrounds as well. Some related article links - How will we survive without Lord Fixit? 404 Not Found

  404 Not Found IMF / WORLD BANK DESTROYING COUNTIES

  4 years ago

  ------------------------------------------------------------------------

  Where the IMF Gets its Money ? http://www.imf.org/external/np/exr/facts/finfac.htm

  May 23, 2012

  Most resources for IMF loans are provided by member countries, primarily through their payment of quotas. Multilateral and bilateral borrowing arrangements provide a further backstop to IMF resources In March 2011, the expanded and more flexible New Arrangements to Borrow (NAB) came into effect and was activated shortly thereafter. In addition, the Fund has signed a number of bilateral loan and note purchase agreements, which can be used to finance IMF-supported programs approved prior to the NAB activation. Concessional lending and debt relief for low-income countries are financed through separate contribution-based trust funds.

  The quota system

  Each member of the IMF is assigned a quota, based broadly on its relative size in the world economy, which determines its maximum contribution to the IMF’s financial resources. Upon joining the IMF, a country normally pays up to one-quarter of its quota in the form of widely accepted foreign currencies (such as the U.S. dollar, euro, yen, or pound sterling) or Special Drawing Rights (SDRs). The remaining three-quarters are paid in the country’s own currency.

  Quotas are reviewed at least every five years. Ad hoc quota increases of 1.8 percent were agreed in 2006 as the first step in a two-year program of quota and voice reforms. Further ad hoc quota increases were approved by the Board of Governors in April 2008, resulting in an overall increase of 11.5 percent. The 2008 reform came into effect in March 2011 following ratification of the amendment to the IMF’s Articles by 117 member countries, representing 85 percent of the IMF’s voting power.

  The Fourteenth General Review of Quotas was completed two years ahead of the original schedule in December 2010, with a decision to double the IMF’s quota resources to SDR 476.8 billion.

  Earlier reviews concluded in January 2003 and January 2008 resulted in no change in quotas.

 • door catteeuw op zondag 3 juni 2012

  Anger doesn't sit easily on the urbane, vaguely cuddly frame of Joe Stiglitz. His beard and open-necked shirt lend him an unbuttoned air, and he has the veteran teacher's ability to put the intellectually inferior at their ease, which I am grateful for. A career that includes a spell as Chair of the President's Council of Economic Advisers in the Clinton White House, chief economist at the World Bank and now a professorship at Columbia Business School has endowed him with patience. And yet I sense also some tension, that maybe he cannot quite struggle out from under the sense of pain many of us feel about the events of the last couple of years. Even in the calm, elegant surroundings of the Palm Court at London's Langham Hotel, where I join him for a cappuccino, his coffee his not the only thing that is, figuratively speaking, frothing away.

  He is appalled that the banks have expressed "not a note of gratitude" about the funding and subsidies they have received from taxpayers "without which they would not exist", and that they have had the cheek to turn around and say that they don't have enough money to lend to small businesses or would-be homeowners, but that they have to spend vast sums of money raised from often hard-up taxpayers on obscene bonuses – amounting to $33bn in bonuses in the US alone. This perverse redistribution of income from the poor to the rich, a gigantic reverse exercise in the usual Robin Hood approach, is unprecedented in human history. The US government, Stiglitz says, was reduced to the role of garbage disposal service for the banks' toxic assets, bad loans and worthless securities they themselves had created. Why, Stiglitz asked, did the White House under Bush and Obama spend so much on keeping the banks going but so little on helping struggling homeowners, a policy that would have helped keep a roof over their heads, slow the slide in property values and protect the banks from the fundamental cause of their troubles, the crumbling value of securities based on those residential mortgages: "The current crisis has seen the government assume a new role – the 'bearer of risk of last resort'. When the private markets were at the point of meltdown, all risk was shifted to the government. The safety net should focus on protecting individuals; but the safety net was extended to corporations, in the belief that the consequences of not doing so would be too horrific. Once extended, it will be difficult to withdraw. Firms will know that if they are sufficiently big and their failure represents a sufficient threat to the economy – or if they are sufficiently politically influential – the government will bear the risk of failure."

  http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/the-money-man-supereconomist-joseph-stiglitz-on-how-to-fix-the-recession-1893271.html

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties