Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Alles of niets: over hoofddoek, keppel, kruis, tulband, toorts, …

Ontzet was ik toen ik toevallig het artikel ‘Islamitische sluier neen, keppel en kruisje ja’ las op de website van Joods Actueel naar aanleiding van de actie zaterdag van Minderhedenforum, Boeh!, Ella vzw, vzw Motief, ACV en talrijke andere middenveldorganisaties.
vrijdag 4 mei 2012

De actie was gericht op klanten die de levensbeschouwlijke diversiteit in ons land apprecieerden en geen problemen hadden om bediend te worden door iemand met een kruisje, hoofddoek , keppeltje, tulband, toorts, .... Met de slogan ‘België is er klaar voor’ wilden de organisaties dié klanten een stem verlenen.

In zijn artikel roept de hoofdredacteur , Michael Freilich, op om ‘op te komen voor onze pluralistische, joods-christelijke waarden’. Freilich lijkt te vergeten dat die christelijke cultuur vooral anti-joods was, en niet te vergeten gewelddadig. Maar dat even terzijde.

Vrouwen, verenig u

De hoofdredacteur stelt in zijn artikel dat we ‘naar de kern van de zaak moeten durven kijken’ en ‘onszelf niets moeten wijsmaken’. Volgens hem is de hoofddoek het probleem want ‘het draait allemaal om de discriminatie van de vrouw in de islam’.  Hij distantieert zich van Filip Dewinter als persoon, maar duidelijk niet van Dewinters anti-islam verhaal. Zijn relaas over vrouwen die hun gezicht bedekken met een hoofddoek raakt kant noch wal, die zijn er quasi niet. Niettemin verdraait de hoofdredacteur van Joods Actueel de werkelijkheid door te stellen dat enkel islam het patent heeft op vrouwenonderdrukking.

Recentelijk nog maakten de vrouwen in de Pol Van Den Driessche- en Jos Ghysen- affaire ons allen duidelijk dat de strijd nog niet gestreden is. De loonkloof, het huiselijk geweld, de armoede onder alleenstaande vrouwen, het glazen plafond, … zijn andere excessen die ervoor zorgen dat we  - als samenleving - met onze beide voetjes op de grond blijven. Freilich beweert dat de Antwerpse joods-orthodoxe gemeenschap vrij is van al deze onderdrukking. Allemaal goed en wel, maar als buitenstaanders kunnen we moeilijk nagaan of zijn beweringen kloppen daar de joods-orthodoxe gemeenschap in Antwerpen veeleer eigen scholen, bedrijven, rechtbanken, etc. hebben en dus een eigen (gesloten) netwerk.

Dat al deze onrechtvaardigheden ten aanzien van de vrouw niet de regel zijn in onze samenleving , staat buiten kijf. Ook niet in ‘DE islam’, voor zover die moge bestaan. Freilich gaat in zijn schrijfsel voorbij aan de enorme diversiteit die de islam – net als andere religies en culturen – rijk is. 

‘Durf open en eerlijk te zijn, noem een kat een kat’

Dat we - als democratische samenleving - ons moeten inzetten tegen allerhande onderdrukking, staat ook niet ter discussie. Dat was ook juist het principe geweest van de actie zaterdag. Als middenveldorganisaties konden we ons allen vinden in de oproep om ‘de ander’ te respecteren in zijn/haar levensbeschouwing, identiteit en vrije keuze. Wij vinden dat niemand gediscrimineerd mag worden op basis van levensbeschouwing onder het mom van neutraliteit of winstbejag. Kruisje, keppel, hoofddoek, tulband, vrijzinnige toorts, en noem maar op moet kunnen. Op voorwaarde dat we , als medeburgers , het respect voor elkaars vrije keuze bewaren en bewaken.

Moslims krijgen – al decennia- onterecht alle zonden van Israël over zich. Freilich negeert deze kwestie, en vermeldt zelf niets over de berichtgeving van internationaal gerenommeerde instellingen als ENAR en Amnesty International die de discriminatie van moslims in België aanklagen en dringend veranderingen opeisen. Ook de kritiek van de Raad van Europa tav de islamofobie in Europa en de VRIND-onderzoeken worden naar de prullenbak verwezen.  Laten we onszelf niets wijsmaken, het islamofoob karakter van onze maatschappij is de kern van de zaak . Freilichs artikel is het zoveelste bewijs hiervan.

Iedereen gelijk voor de wet

We mogen evenwel niet vergeten dat  wanneer er een specifieke regelgeving ingevoerd wordt mbt het inperken van religie (oa verbod op hoofddoeken) - in welke sector dan ook –  deze zullen gelden  voor alle levensbeschouwingen. Een ander verhaal is wellicht politiek gemakkelijk te verkopen, maar wettelijk moeilijker. In zulke gevallen is het wijselijk om solidair te zijn en zich niet in de eigen voet te schieten.

Samira Azabar

Samira Azabar is lid van het actieplatform BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd).

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

35 reacties

 • door Helene P op zaterdag 5 mei 2012

  [title]Beste Samira Azabar, Helemaal[/title]Beste Samira Azabar, Helemaal akkoord met de ongehoordheid van Joods Actueel en ook met uw opmerkingen over de zaak van de vrouwen. En eveneens van de wijdverspreide islamofobie. Maar ik heb wel een vraag aan u over de hoofddoek. Is de eis om die overal te mogen dragen nu een kwestie van religie of van culturele identiteit? Als een keppeltje of niet? Dat wordt steeds verward en volgens mij maakt dat het debat zo moeilijk. Moslim mannen dragen ook 'keppeltjes' als ze imam zijn of naar de moskee gaan, maar eisen toch niet om dat overal te dragen zoals Moslimas de hoofddoek. Als uiting van culturele identiteit heb ik er even weinig moeite mee als bijv. niet-moslim Afrikaanse vrouwen met een hoofddoek. Maar expliciet bedoeld als religieuze uiting heb ik er wel een probleem mee in omstandigheden waar een lekenideologie voorop moet staan: staatsonderwijs, parlement, publieke diensten enz. We hebben het moeilijk genoeg gehad om onder de plak van de Kerk en de Paus uit te komen en een lekenstaat op te richten en te behouden... De Katholieke Kerk staat nog altijd klaar om politieke invloed uit te oefenen zodra we dat toelaten (denk bijv. aan het Opus Dei of de Legionnairs van Christus die practisch bestaan om politieke invloed uit te oefenen. Evenals bijv. Evangelische kerken niet alleen in de VS of Latijns Amerika, maar ook hier.) Daarom willen we dat godsdienst in het privé domein blijft. Bovendien is het dragen van een hoofddoek voor Moslimas in heel veel landen met een meerderheid of een grote minderheid van Moslems absoluut geen regel buiten de moskee en godsdienstonderricht. Waarom zou het dan hier voorgesteld moeten worden als een voorschrift van de Islam?

  Als we van die verwarring afkwamen, zou het debat misschien gemakkelijker worden! Dan kunnen we praten in termen van conservatisme en/of inbreuk op de maatschappelijke afspraak van neutraliteit ten opzichte van godsdienst in alle niet-religieuze contexten. Dan ook kunnen we de islamofobie gemakkelijker bestrijden...

  • door han op zaterdag 5 mei 2012

   Hallo Helene Ik heb een probleem met een aantal van je stellingen.

   "We hebben het moeilijk genoeg gehad om onder de plak van de Kerk en de Paus uit te komen en een lekenstaat op te richten en te behouden... " Ik heb daar geen weet van??? Ik heb nooit strijd moeten voeren ten de kerk of papen,...??? Echt niet. Ik weet dat dat bij de generatie van ouders anders was,... maar mijn vader is geen antheïs geworden omdat men hem heeft verboden misdienaar te zijn of met kruisneeldjes rond zijn hals te lopen. Als mensen zich willen ontdoen van het juk van religie, dan moeten ze dat zelf doen. Kijk naar een aantal Oostbloklanden waar men dat ook heeft proberen opleggen,... Op gebeid van religie lijkt het daar nu wel Vlaanderen van 100 jaar geleden.

   Bovendien: Meer dan 70% van de kinderen gaat in België naar een katholieke school. En weet je wat dat aantal neemt de laatste jaren terug toe. Godsdienst is dus helemaal geen privé domein in dit land. Helemaal niet. Probeer maar eens voor te stellen om dat katholiek onderwijs af te schaffen, te onteigenen of zo,.... je zal snel weten hoe laat het is.

   Je zegt ook: "Als uiting van culturele identiteit heb ik er even weinig moeite mee als bijv. niet-moslim Afrikaanse vrouwen met een hoofddoek. Maar expliciet bedoeld als religieuze uiting heb ik er wel een probleem mee"

   Maar religie is deel van Cultuur, soms zeer wezenlijk en soms minder. Zelf ik die een overtuigd antheïst ben draag zeer veel chrtelijk cultuur in mij en uit die ook: kerstfeest, pasen, carnaval, een gezin, ... Onze samenlevuing is doordrongen van religieuze cultuur. Alleen al maar de vele kerkelijke feestdagen. Maar van moslims vragen we dat ze de relgieuze elementen uit hun cultuurel uitingen zouden bannen? : ah neen hé.... als je dat sjaaltje draagt omwille van religieuze redenen dan moet het uit. Ik begrijp die logica niet.

   Natuurlijk is het zo dat er veel moslima's zijn die het niet nodig vinden een sjaaltje te dragen. Dat geeft juist aan dat het dus echt wel gaat om cultuur. Zoals er ook grote verschillen zijn de manier waarop katholieken en crhistenen hun religie beleven en uiten.

   Groeten han

   • door Adrien Verlee op zondag 6 mei 2012

    Je hebt geen 'kerk'-ervaring. Is dat dan een ontkenning dat het niet meer kan? Als de kaarten goed komen te liggen, zijn er binnen de korste keren 10 Leonards meer. En je bevestigt verder op dat het wel een probleem is, gezien dat 70%-onderwijs. Trouwens ook met die verwijzing naar het Oostblok. Dan toch een probleem, die manifestatie van religie?

    Het onderwijs is voor 70 % katholiek, zeg je. Waarom is dit dan juist geen reden om op te letten, geen reden om op onze strepen te staan die we nu hebben, en als we sommige signalen zien, die aan het afkalven zijn?

    Religie als cultuur uiting. Natuurlijk is dit een vorm van cultuur, is het daarom wenselijk? Waarden die in een religie vervat zitten, zijn ook cultuur. Maar is de ene waarde niet verkieslijker dan de andere?

    Als we het debat zouden kunnen voeren over conservatieve waarden, zouden we uit de loopgraven geraken en zouden moslims winnen en niet-moslims. Zou het ook duidelijker worden naar de autochtonen conservatieven, waar er gasten bijlopen waarvoor ik liever een blok omloop dan ze tegen te komen. Want ik blijf er bij tot nader orde, de onderstroom van deze steriele (of giftige?) discussie gaat vooral over waarden die sommige willen en anderen dan weer niet, en de hoofddoek is er het symbool van geworden.

    • door han op zondag 6 mei 2012

     Ik wil me helemaal niet uitspreken over die verschillende godsdiensten, dat doe ik wel een andere keer.

     Wat ik wil aangeven is dat ene geen grotere bedreiging is dan de anderen, en vooral dat hier in Vlaanderen er gewoon nog geen sprake is scheiding van kerk en staat. Het onderwijs is daar het beste voorbeeld van. Dus in naam van secularisme tegen een sjaaltje zijn lijkt mij zeer Hypocriet ... dat is wat ik wil aangeven.

     Het debat hier gaat over dan ene meneer Freilich zegt : Dat keppeltjes en kruisjes wel moeten kunnen maar sjaaltje niet.

   • door Helene P op maandag 7 mei 2012

    [title]Dag Han, groet! Over je[/title]Dag Han, groet! Over je ontkenning of onwetendheid over strijd tegen de politieke macht van de Kerk meer hieronder. Niemand ontkent dat die macht nog bestaat, integendeel, maar als linksen verzetten we er ons tegen en willen we - of althans ik en enkele anderen hier - niet dat de boel opnieuw begint zij het met een andere godsdienst. Want het is altijd gegaan in de richting van conservatisme en terugdraaien van verworvenheden zoals je zelf ook aangeeft met het geval van de Oostbloklanden.

    Religie als cultuur, jawel, maar je kunt niet ontkennen dat dat soms stevig misbruikt wordt. Denk bijv. aan de kolonies en missionarissen: het christendom als 'onze cultuur' of een prima middel tot onderwerping en onderdrukking? Van alle kolonies werd dat het duidelijkst getoond in de 'onze', de Congo: als uitdrukking van cultuur kan religie zeer ambigu zijn, met name in situaties van ongelijkheid en daar gaat het hier om. Ik weet best dat veel weerstand tegen die hoofddoek komt van 'christenen' die tegen de Islam zijn, dwz een oude godsdienstkamp oprakelen bovendien nu verbonden aan ongelijkheid en racisme (zoals in de kolonie...). Maar is het daarom juist niet belangrijk om het godsdienstig symbool te scheiden van de culturele uitdrukking? Is het niet beter om religieuze symboliek buiten de strijd voor gelijkheid te houden? Want het gaat om ongelijkheid en discriminatie, niet om religie. Vrijheid voor godsdienstbeleving is hier immers gewaarborgd. Wat een wettelijk verbod betreft, dat voorstel richt zich naar Frans voorbeeld waarbij alle religieuze symbolen in seculiere contexten verboden werden. Dus niet alleen 'islamitische', maar ook keppeltjes, kruisbeelden enz enz. En op religieuze scholen mag het daar allemaal wél... (In Toulouse zag je kinderen met keppeltjes op de Joodse school, nietwaar?) Ik heb daar geen enkel probleem mee en wil ook geen oordeel uitspreken over die Franse wet. Maar ik weet niet waarom jij denkt dat mijn 'stellingen' alleen op Moslims slaan of dat ik hen vraag om "religieuze elementen uit hun culturele uitingen te bannen"? Daar gaat het helemaal niet om. Met anderen denk ik dat we het politiek moeten houden en ons niet moeten laten lokken in de eindeloze 'loopgraven' (=citaat) van verwarring tussen cultuur en religieuze symbolen en voorschriften. En dat kan door seculiere en religieuze contexten te scheiden, waarbij alles wat te maken heeft met de Staat seculier blijft. Het doel is om godsdiensten - alle godsdiensten - de macht te ontnemen om aan iedereen hun wet op te leggen en vrije keuze waarborgen voor alle burgers.

    Dragen wij de 'christelijke cultuur' met ons mee? (Een typisch 'rechts' argument, tussen haakjes...) Ja en nee, het is een kwestie van de kip en het ei. Maar in ieder geval stamt ook de Islam van diezelfde culturele stam. Ik ben er zeker van dat bijv. de Chinezen van Confucius er niet veel verschil tussen zien... Maw het culturele verschil tussen Europa en Arabische landen ligt niet in de eerste plaats in de religie ook al kan dat zo lijken. Wel hebben de Islam, het christendom en het Judaïsme een zware geschiedenis van conflict en wederzijdse verkettering, maar gezien vanuit de religie zijn dat eerder broedertwisten dan iets anders. Reden temeer om te proberen om religie uit de hedendaagse problemen te houden....

 • door dan op zondag 6 mei 2012

  Dat onze vriend Han kan surfen op de golven van een seculiere mij heeft hij te danken aan de niet aflatende strijd van velen… en velen in de minder verstedelijkte regio’s vallen nog steeds onder de sociale druk van een zuil die niet meer zou bestaan…

  Verder heb ik het grootste respect voor elke cultuur maar de vraag blijft naar welke vorm ervan ik moet teruggrijpen? Naar wat ik bv. 40 jaar geleden op de Avenue Habib Bourguiba in Tunis of de Avenue Hassan II in Cassablanca zag of naar wat ik er nu kan zien? Elke analyse van een religieus reveil is tegelijk boeiende maar mij depressief makende lectuur…

  • door han op zondag 6 mei 2012

   Beste dan

   Ik ga ervan uit dat jij eigenlijk heel goed mee bent in dit debat. Dat je heel goed doorhebt dat Freilich, waarover het hier eigenlijk gaat, helemaal niet opkomt voor een seculiere staat, hij is een grote fan Israël, als je nu een voorbeeld wil van een staat waar religie en staat één zijn.

   Een discussie over ethisch reveill, .... kan zeer boeiend zijn. Ik denk dat we daar behoefte aan hebben, maar religie zal weinig uitweg bieden. Maar daar gaat het hier gewoon niet over. Ethisch reveil zou ook kunnen door de waarden van Franse revolutie terug ter harte te nemen # Vrijheid # Gelijkheid # soildariteit

   Maar daar gaat dit artikel niet over. Dit artikel gaat over racisme, over goedpraten dat we uiterlijk kenmerken van één religie wel normaal vinden en die van een andere religie verbieden, dat is waar we het over hebben.

 • door Annie op zondag 6 mei 2012

  Jullie vinden dus dat niemand mag gediscrimineerd worden op basis van levensbeschouwing? Leg dàn eens uit waarom moslima’s voorkeur eisen op het dragen van een hoofddoek tov van àl de andere levensbeschouwingen en een voorkeur eisen houdt in: “zich onderscheiden van anderen” en dàt is tenslotte per definitie discriminatie, net wat moslima’s beogen, immers: is hen niet voorgehouden/geleerd dat zij beter en superieur zijn omdat zij behoren tot het ‘enige, echte geloof’? Bovendien bestaat er gerede twijfel dat al de moslima’s vrij kiezen voor het dragen van de hoofddoek, velen worden gedwongen uit behoud van machtscontrole door de eeuwenoude patriarchale dictatuur van de man in het gezin. Dus: ipv uit te halen naar andere levensbeschouwingen zou de moslimgemeenschap beter in eigen boezem kijken en dààr de broodnodige veranderingen bewerkstelligen die in deze tijdsgeest passen, in de 21ste eeuw! (oa eerwraak, maar dat is dan vast ook weer 'cultureel bepaald'?) Te beginnen met de naleving van de burgerlijke wetten ipv die ondergeschikt te maken aan hun ‘sharia’: scheiding tussen kerk/moskee en staat, weetjewel! Te beginnen met de gelijkheid tussen man/vrouw en vooral: de beschouwing van een niet-moslim als MENS met het bijbehorende respect! Respecteren van de cultuur en godsdienst in de regio’s waar moslims vrijwillig kiezen zich te komen vestigen is een eerste vereiste, NIET het afbreken van die cultuur en religie om te vervangen door een voorbijgestreefde schapen-mentaliteit waar niemand zelf heeft leren denken en hun leven laten voorschrijven door een voorhistorisch boekje dat hen wijsmaakt dat er verschil in menselijke waarde is.

  @Helene: dat is net de moeilijkheid met het opportunisme waar moslims zo gretig gebruik van maken om alles naar hun hand te zetten: de ene zweert bij een religieuze regel voor het dragen van een hoofddoek terwijl de ander steevast beweert dat het cultureel/traditioneel bepaald is. Deze ‘verwarring’ wordt al te vaak gebruikt om zand in de ogen te strooien en als argumentatie om gelijk te halen, echter via internet is duidelijk te achterhalen hoe dit precies in elkaar zit: elke imam kan naar eigen, persoonlijk goeddunken zijn leden wijsmaken wat ie wil, daarom ook zoveel verwarring, zelfs onderling bij moslims. Dus, Helene: van die verwarring zul je nooit verlost geraken, dat is immers veel te handig om gelijk te halen… De slachtofferrrol die moslims zich vaak aanmeten om gelijk te halen wordt ook steeds vaker doorprikt. Hun zogezegde eisen tot ‘gelijkheid’ zijn enkel schijnbewegingen om hun politieke ideologie (vermomd als religie) vaste voet aan de grond te krijgen naar overheersing van het verderfelijke westen, dat een doorn in hun oog is. Moslims worden niet gediscrimineerd, zij zijn de discriminators wegens de eis zich te onderscheiden van de ‘ongelovigen’ met als doel een wereldwijd kaliefaat. Het is onvoorstelbaar dat moslima’s zich voor de kar laten spannen (uit diepgewortelde haat jegens andersdenkenden blijkbaar) zodat zij zich liever laten gebruiken om regeltjes af te dwingen die hen op hun plaats en onder controle houden dan met beide handen de mogelijkheid aangrijpen om in een vrij land zich te bevrijden van het juk van een dominante, hypocriete ‘religie’ en als vrij mens zelf te beslissen over hun leven ipv zich te laten voorschrijven hoe zij moeten leven.

 • door Le grand guignol op zondag 6 mei 2012

  Deze reactie gaat verder in op commentaren van Helene P, Han en Adrien Verlee (cf. supra).

  In een ander artikel op DWM stelt An Van Raemdonck: "[...] tot voor kort was de islam [in Egypte] voornamelijk een sociale beweging en geen politieke" (cf. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/30/christendemocratie-en-islamdemocratie-verschillen-en-gelijkenissen ). Naar mijn mening is dat niet correct omwille van twee redenen: (1) een sociale beweging is niet noodzakelijk apolitiek; (2) religie is, althans naar mijn mening, nooit apolitiek.

  Wanneer levensbeschouwing en spiritualiteit aangewend worden om een hiërarchische structuur (bv. Katholieke Kerk) ten overstaan van de bevolking te legitimeren dan spreekt men van religie; spiritualiteit en levensbeschouwing worden met andere woorden religie op het ogenblik dat het spirituele of levensbeschouwelijke gedachtegoed functioneert als een machtsinstrument dat, op basis van een gezagsargument, aangewend wordt om de samenleving te organiseren. Dit maakt dat religie per definitie niet apolitiek is of kan zijn, maar hooguit een alternatief vormt voor een politiek bestuur alsmede het op politiek gebaseerd inrichten en organiseren van een samenleving. Vanuit die wetenschap werd er op een bepaald ogenblik doelbewust beslist om kerk en staat van elkaar te scheiden en gescheiden te houden. Het apolitieke karakter van religie berust in wezen op een staatkundig en juridisch gecreëerd onderscheid en spruit juist voort uit het feit dat religie, van nature, wel degelijk 'politiek-maatschappelijk' ageert en ingebed is. Het feit dat het Moslimbroederschap in Egypte op zoveel bijval van de bevolking kan rekenen toont aan dat een religieuze ideologie (religie), met de daarbij horende caritas, in wezen functioneert als een politieke ideologie en praktijk die, vanaf het ogenblik dat de omstandigheden het toelaten, op politiek en staatkundig vlak verzilverd kan worden. Een religieuze beweging is weliswaar ook een sociale beweging, maar ze is zeker ook een proto-politieke beweging. Dit wil, voor alle duidelijkheid, niet zeggen dat ik religie wil verbannen uit het maatschappelijke leven, maar wel dat het naar mijn mening een verkeerde voorstelling van de feiten oproept indien we religie 'a priori' bestempelen als apolitiek of als politiek neutraal.

  De scheiding van kerk en staat blijkt in bepaalde situaties zelfs onvoldoende om de impact van religie op de politiek uit te sluiten. Eens religie of religieus geïnspireerde bewegingen zich in de politiek genesteld hebben is het ontzettend moeilijk om die band en beïnvloeding eruit te krijgen. Zie bijvoorbeeld naar de christendemocraten - een 'contradictio in terminis' - en hun religieus geïnspireerde invloed op het beleid; om nog maar te zwijgen over de wansmakelijke vertoningen gedurende, en naar aanleiding van, operatie kelk.

  Ik heb - nogmaals - geen enkel probleem met het feit dat mensen in alle vrijheid hun godsdienst kunnen beleven, maar ben van de overtuiging dat religie en politiek gescheiden gehouden moeten worden. We moeten ons overigens geen illusies maken: tot op de dag van vandaag zijn er ontzettend veel invloedrijke organisaties waarin gezanten van de bisschoppenconferentie vertegenwoordigd zijn (bv. in de ouderenzorg: Emmaus, Lucas). Met invloedrijk bedoel ik, om misverstanden te vermijden, de invloed van de desbetreffende organisaties op politieke beleidskeuzes.

  • door Steven Haerens op zondag 6 mei 2012

   Wat zijn we weer gretig in de weer met grote principes en holle begrippen. Het is ocharme maar een hoofddoek! Als we hier iets moeten relativeren, is het wel het onderdrukkende karakter van een lapje stof. En als we hier één ding vooral niet moeten relativeren, dan is het het onderdrukkende karakter van een wet die mensen verbiedt zich te kleden zoals ze dat zelf willen. Autobiografische noot: een tijdje terug liep ik in Brussel graag rond op blote voeten. Je kunt niet geloven hoe vaak ik door de politie aangehouden werd omdat ik zogezegd "de openbare orde verstoorde". De rode draad in het verhaal: in deze maatschappij moet je vooral in de (joods-christelijke, verlichte, kapitalistische, en als je dat niet gelooft zoeken we wel een andere goed bekkende term) pas lopen. Doe je dat niet, dan ben je plots niet meer in staat om zelf te oordelen, en moet je tegen jezelf (tegen je mannelijke geloofsgenoten, tegen je 'psychose') 'beschermd' worden. De hypocrisie...

   • door Le grand guignol op zondag 6 mei 2012

    Naar mijn mening hebt u me verkeerd begrepen. U mag van mij op uw blote voeten lopen zoveel u wil, net zoals een moslima een hoofddoek mag/kan dragen waar en wanneer ze wil. Waar ik echter de aandacht op wou vestigen is het feit dat een mengelmoes tussen religie en politiek niet opportuun is. Het verleden heeft al genoeg uitgewezen dat, op het ogenblik religie en politiek verstrengelen, er een paternalistische en onderdrukkende politiek gevoerd wordt die, in het beste geval, enkel het status quo behoudt. Dit in schril contrast met een politiek die vertrekt van humanistische waarden (gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid).

    Niettemin vind ik uw reactie wel frappant omdat men blijkbaar geen kritische commentaar mag leveren op de islam of moslims, maar wel uitgebreid de katholieke kerk en de joods-christelijke waarden in vraag mag stellen. Het ene is niet beter dan het andere. Oppassen dus dat u zelf niet in hypocrisie en politieke correctheid vervalt!

    • door Steven Haerens op zondag 6 mei 2012

     Heb ik gezegd dat men geen kritische commentaar mag leveren op de islam of moslims? Ik heb in mijn post het woord 'islam' of 'moslim' zelfs niet gebruikt. Godsdienst, levensbeschouwing en filosofie, van welke oorsprong dan ook, kunnen m'n rug op. Het enige wat me tegen de borst stuit, is dat mensen een eenvoudige handeling als het aan- of uittrekken van een simpel kledingstuk niet mogen stellen omdat bepaalde dominante groepen in een irrationele kramp schieten van zodra ze met iets 'nieuws' of iets 'anders' geconfronteerd worden. En ik heb geen bondgenootschappen of vijandschappen met allerlei hoogdravende leerstellingen nodig om dat onbehagen te verantwoorden. Een minimum aan empathie volstaat.

     • door Le grand guignol op zondag 6 mei 2012

      Dat van die kritiek heb ik dan misbegrepen. Zoals u zegt is het inderdaad, althans vanuit uw en mijn perspectief, een "irrationele kramp van bepaalde dominante groepen". Eigenlijk zouden we kunnen stellen dat de thematiek van de hoofddoek ten onrechte wordt opgeklopt tot een symbooldossier. Het feit dat er een symbooldossier van gemaakt wordt wil misschien ook wel zeggen dat het bij die "bepaalde dominante groepen" niet over een "irrationele kramp" gaat maar dat er een welbepaalde strategie achter zit. Het zou me verbazen indien de hele hetze tegen de hoofddoek enkel en alleen gebaseerd is op het 'nieuw' of 'anders' zijn.

      • door Steven Haerens op zondag 6 mei 2012

       Tja, strategie of kramp? What's in a name... Het stoort me over het algemeen een beetje dat rechts doorgaans als redelijk en strategisch, en links als emotioneel en irrationeel wordt beschouwd (ik zeg niet dat jij dat expliciet doet, maar ik voel het wel een beetje in je post doorschemeren). Uit het zeer lezenswaardige 'The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone' van Wilkinson en Pickett heb ik geleerd dat het ook voor die dominante groepen net slimmer en strategischer is om voor een linkse, gelijke maatschappij te ijveren. Doch dit terzijde...

       • door Le grand guignol op maandag 7 mei 2012

        U zegt: "Het stoort me over het algemeen een beetje dat rechts doorgaans als redelijk en strategisch, en links als emotioneel en irrationeel wordt beschouwd (ik zeg niet dat jij dat expliciet doet, maar ik voel het wel een beetje in je post doorschemeren)".

        Ik denk dat u het bij het verkeerde eind hebt. Mensen die mijn commentaren op DWM en mijn standpunten in die commentaren kennen, weten dat ik me in de zogenoemd "linkser dan linkse hoek" bevind. Ik zou dan ook niet durven stellen dat links irrationeel is en rechts rationeel. U verwijst naar het werk van Wilkinson en Pickett, maar er zijn nog heel wat andere bronnen en werken (bv. van Harvey, Wacquant, Badiou) die duidelijk de irrationaliteit van het neoliberalisme - zowel als economische, als politieke doctrine - aantonen. Emotionaliteit heeft naar mijn mening eerder te maken met de eigenschappen van de persoon of de politicus in kwestie.

        Het is een strategie van rechtse politici om de aandacht af te leiden van de eigenlijke oorzaken van de problemen (bv. sociale ongelijkheid en uitsluiting) naar de symptomen die uit die problemen voortspruiten (bv. criminaliteit). Voor rechtse politici vormen de islam en moslims, in meer of mindere mate, een zondebok die de desbetreffende politici helpt om de aandacht af te leiden van de eigenlijke oorzaken van de problemen. Bovendien trachten (rechtse) politici een wij-zij-verhaal te creëren om op die manier de loyauteit van de autochtone bevolking ten aanzien van de politieke overheid (de staat) aan te spreken. Die loyauteit betekent immers een soort van onvoorwaardelijke steun voor het overheidsbeleid en dus voor de politici in kwestie. Sniderman en Hagendoorn (2009) hebben voortreffelijk aangetoond dat mensen en gemeenschappen die een uitgesproken tendens tot conformisme vertonen veel minder tolerant zijn ten opzichte van diegenen die zich niet conformistisch opstellen, dus ook tegenover diegenen die 'anders' zijn. Het politieke discours dat stelt dat mensen zich moeten aanpassen aan en assimileren met de vigerende culturele normen en waarden is gebaseerd op een strategie om op te roepen tot conformisme; diegenen die zich niet aanpassen en zich dus niet conformistisch opstellen worden desgevallend als deloyaal gepercipieerd. Verdeel en heers als middel om de bevolking te regeren.

        * Sniderman, P. M., & Hagendoorn, L. (2009). When ways of life collide: Multiculturalism and its discontents in the Netherlands. New Jersey, US: Princeton University Press. [ http://press.princeton.edu/titles/8421.html ]

        • door Steven Haerens op maandag 7 mei 2012

         Wat ik met het citaat "What's in a name?" bedoelde, was dat de termen 'strategie' en 'kramp' hier hetzelfde fenomeen vanuit twee verschillende gezichtspunten beschrijven. Ik verkies het dat wat u - terecht - als een verdeel-en-heerspolitiek omschrijft, als een kramp te zien, omdat het, hoewel het tot op zekere hoogte als een beredeneerde strategie kan overkomen, ingegeven is door een krampachtige reflex zich aan de macht vast te klampen. Een strategie dient om de strateeg winst op te leveren; het wij-zij-verhaal levert niemand winst op, ook al kan dat op het eerste gezicht misschien wel zo lijken. Vandaar mijn verwijzing naar 'Why Equality is Better for Everyone": een echte, rationele strategie, een strategie in de strikte zin van het woord, is er een van gelijkheid, diversiteit en tolerantie, want die is ook voor de heersende klasse - inclusief rechtse politici - beter. Vandaar. Overigens twijfel ik niet aan uw oprechte linksheid - Han wees me er reeds op dat ik "met de verkeerde aan het ruziemaken" was - maar dat betekent niet dat we elkaars formuleringen niet af en toe wat mogen ontluizen. Go ahead, zou ik zo zeggen!

  • door Helene P op maandag 7 mei 2012

   Juist en scherp gesteld, Guignol!

   • door Helene P op maandag 7 mei 2012

    ik bedoelde je eerste post (maar dit commentaar komt erachteraan hangen:=))

 • door Mikaël Janssens op zondag 6 mei 2012

  Dit artikel is een zoveelste bewijs dat zoveel godsdiensten zich in een slachtofferrol wentelen... De Joden zeggen dat zij al eeuwen onderdrukt worden en de Moslims zeggen hetzelfde.

  Net om die reden is de enige juiste weg, een algemeen verbod van allerlei religieuze tekenen op de werkvloer en openbare diensten. Voor mijn part gelooft iedereen in wat ie wil en draagt ie thuis een rode muts omdat ie de Grote Smurf aanbidt. Op het werk hoort dit niet thuis. Het tonen van religieuze tekenen drijft mensen alleen maar in de aanval en/of verdediging en het niet tonen van religieuze tekenen zou al een serieuze stap in de richting zijn om dit idiote spelletje van "wie discrimineert wie" te laten ophouden.

  En voor alle duidelijkheid: hiermee wil ik helemaal niet ontkennen dat Moslims of kleurlingen zonder religieuze tekenen niet gediscrimineerd worden. Verre van. Het zou echter leuk zijn mochten meer mensen in zich zelf en elkaar beginnen geloven, in plaats van alles opzij te moeten zetten voor een entiteit (welke versie dan ook), die tot op heden nog altijd niet bewezen heeft te bestaan...

  • door Steven Haerens op maandag 7 mei 2012

   Het zou inderdaad leuk zijn mochten mensen in zichzelf en in elkaar beginnen te geloven, in plaats van in een - ook naar mijn mening - imaginaire godheid. Maar heb je er al eens bij stilgestaan dat we niet alles wat wij leuk vinden, ook aan anderen kunnen opdringen? Zelf zou ik het bijzonder leuk vinden als elke bekoorlijke deerne die mijn pad kruist zich spontaan zou ontkleden en zich naakt aan mijn voeten zou werpen. Helaas gebeurt dat veel te weinig. Moet ik nu voor een wet ijveren die de realisatie van bovenstaande fantasie officieel verplicht maakt? Ik vermoed dat ik mezelf, als ik erin zou slagen een dergelijke wet te laten goedkeuren, een narcistische klootzak zou vinden. En zo is het ook met hoofddoeken: mensen hebben het recht te geloven waarin ze willen, en mensen hebben het recht aan dat geloof uiting te geven waar en wanneer ze dat willen. Als wij dat niet 'leuk' vinden, kunnen we die mensen met argumenten proberen te overtuigen, maar als we gaan verbieden en verplichten, vervangen we het door ons verafschuwde geloof door een institutie die geen haar beter is dan wat we uit de weg willen ruimen. Dat brengt ons dus geen stap verder.

   • door Mikaël Janssens op maandag 7 mei 2012

    In mijn betoog stel ik duidelijk dat mensen voor mijn part geloven in wat ze willen, al is dat de Grote Smurf of de Grote Leeuw, of de Grote Manitoe. Het maakt mij niet uit. Dat je op je werk met een hoofddoek rond loopt, misschien tot daar aan toe. In openbare functies is neutraliteit echter van groot belang en acht ik het dus meer dan wenselijk dat de ambtenaren zich zo ook profileren en gedragen. En daar gaat de hele discussie over. Mensen hebben volgens mij trouwens niet het recht om te geloven waarin ze willen. Ik vind niet dat mensen het recht hebben om te geloven dat ze de aarde zomaar mogen kapot maken. Ik vind niet dat ze mogen denken dat er een bepaald ras superieur is. Jammer genoeg gebeurt het wel, dat betekent niet dat we er niet naar moeten streven. Een overheid hoort er over te waken dat de neutraliteit en vrijheid van iedereen (het algemene belang) bewaakt moet blijven. En af en toe moet je daarvoor iets verbieden en verplichten, jawel.

 • door Helene P op maandag 7 mei 2012

  Dag allemaal! Heel blij dat deze discussie hier woedt! En Han, ja, ik denk inderdaad dat je een beetje in illusie-land leeft. Dat is gevaarlijk want alles kan altijd teruggedraaid worden. De verzuiling in België is in hoge mate een historisch overblijfsel geworden (goddank!) dat echter nog verbonden is aan politieke ideologie. Ik ben bijv. niet verbaasd dat het katholieke onderwijs nog zoveel kinderen aantrekt althans daar waar het beter is dan de staatsscholen (wat niet overal het geval is, bijv. niet in historisch 'linkse' steden als Luik of Charleroi). De meeste Belgen die ik ken, atheïsten of katholieken, maken een pragmatische keuze wb het onderwijs, dwz voor kwaliteit, niet voor de 'kleur'. Dat is echter niet noodzakelijkerwijs het geval in de keuze voor vakbond of mutualiteit. Daar zie je oude politieke tegenstellingen en zelfs angsten, bijv. voor 'rood' of voor 'christelijk'. Zo merk ik bijv. op dat bijna alle (?? heb geen statistieken) Groenen die zich nochtans graag linkser dan de socialisten noemen, zich bij de christelijke mutualiteit en vakbond bevinden. Zijn ze daarom religieus? Neen, zeker niet. Wel kun je dat verklaren, denk ik, door de achtergrond van de meesten van hen: sociale klasse, organisaties van de civiele maatschappij (associaties, NGOs etc) die meestal voortkomen uit religieus getinte sociale bewegingen. (Net als de Moslimbroeders?? Ik weet daar niet genoeg van, maar kan zijn.) Ze kunnen zich er blijkbaar moeilijk toe brengen om achter een rode vlag aan te lopen... Met andere woorden: ik betwist Han's stelling van het religieuze gehalte van zowel het katholieke onderwijs als, méér nog, van de andere onderdelen van de 'zuilen', hoewel er tradities en oude angsten meespelen in de individuele keuzes. Maaar... is het niet juist de secularisering van ons maatschappelijk bestel en de politiek die de invloed van de Kerk en de 'papen' in die mate verminderd heeft? Denk even na... Ik ken nog de tijd dat verkiezingskandidaten van de CVP in Vlaanderen absoluut geen campagne hoefden te houden - en dat ook niet deden - omdat de pastoors dat voor hen deden. En die tijd is niet zo lang geleden. De CD&V kan dat niet meer doen om de eenvoudige reden dat de kerken practisch leeg zijn! Ik ken nog de tijd dat er gevochten moest worden voor echtscheiding en zelfs toen die al wettelijk bestond, tegen stigma en sociale uitsluiting! Ik ken nog de tijd dat moeders niet moesten werken, tenzij bij de 'roden', dwz de arbeidersklasse die het niet kon redden zonder dubbele inkomens. Echtscheiding, hertrouwen (maar nog niet voor de kerk...), contraceptie, één-oudergezinnen, samenwonen, abortus, euthanasie, erkenning van sexuele voorkeur, homo-huwelijk enz enz: het is allemaal een strijd geweest tegen de voorschriften van de Kerk en is dat nog steeds. DE Paus verbiedt nog steeds - per 'fatwa'! - het condoom ondanks de Aids en in Afrika is dat verbod catastrofaal. De Opus Dei speelt nog steeds een zeer grote rol in de politiek in heel Latijns Amerika en zelfs in Spanje. Er zijn landen waar zelfmoord nog steeds strafbaar is onder invloed van de Kerk en begraafplaatsen niet 'gemengd'. Denk ook aan de verkettering en ondergang van de 'theologie van de vrijheid'. En natuurlijk aan de heropkomst van de Tea Party en de politiek van het religieuze fanatisme in de VS... Enz. Door de secularisering in Europa, vnl als gevolg van de Franse revolutie, inderdaad, en andere revolutionaire veranderingenin de 19de en 20ste eeuw, heeft de Kerk hier sterk aan invloed ingeboet, maar geeft het niet op. De operatie Kelk was een verdomd veeg teken dat ook bij ons de Kerk het nog steeds niet opgeeft. De benoeming van Léonard ook. De discussie over de salarissen van pastoors ook. De enorme bedragen die gemeentes moeten betalen voor het onderhoud van practisch onnuttige, lege kerken ook, terwijl dat geld beter naar sociale woningen zou kunnen gaan. Onlangs hadden we weer een betoging tegen de abortus. Enz enz. Zoals Dan, Adrien, Guignol en anderen hier ook zeggen: ons soort monotheïstische godsdiensten die gebaseerd zijn op het grote gelijk en dat verbinden aan een maatschappelijke orde (dwz het willen opleggen aan de hele maatschappij) zijn daarom altijd intrinsiek politiek. Erger nog: die godsdiensten met hun basis in het paternalisme zijn altijd bij uitstek rechts, conservatief, anti-klassestrijd, anti 'rood' geweest. En uiteraard is wat politieke macht betreft de uiterst hiërarchisch georganiseerde, totaal ondemocratische tot antidemocratische katholieke Kerk altijd de kampioen geweest. En ja, wat dat betreft in feite een stuk gevaarlijker dan de Islam met al zijn stromingen en verschillende opvattingen en zijn belangrijke sociale dimensie...

  Wat heeft dit alles met de hoofddoek te maken? Ik schreef het al: een gebrek aan duidelijkheid in het debat. Als je met die onschuldige hoofddoek een nieuwe ultraconservatieve religieuze 'zuil' binnenhaalt, dan moet daarover gepraat worden. Bij de wet verbieden in bepaalde contexten is één optie met het voordeel van de duidelijkheid van de boodschap, maar inderdaad misschien niet de juiste optie vanwege het cultuurelement dat er ook in zit en verbonden is aan discriminatie en racisme. Maar de 'verzuilingskwestie' duidelijk stellen en goed afbakenen binnen de seculiere maatschappij lijkt mij primordiaal. Want we willen toch geen paard van Troje binnenhalen of wel?

  Ik heb drie jaar lang wekelijks onderricht gekregen in de Islam (Sunni) in al zijn aspecten. Maar dat was niet in Europa, noch in een Arabisch land. Het was in een Afrikaans land met een grote minderheid Moslems van Aziatische oorsprong (anderhalf tot vier eeuwen geleden gevestigd) en waar geen islamofobie heerst noch speciale gevoelens tov van de Islam. Een groot deel van de Moslems daar zijn 'culturele Moslems' waaronder leden van de kommunistische partij. Ik heb daar zelfs van mijn nogal conservatieve Imam nooit geleerd dat moslimas een hoofddoek moesten dragen, behalve uiteraard in en rond de Moskee, voor gebed enz. Verder waren Moslems kledingsgewijs, politiek en sociaal vrij om te doen wat ze willen. Maar goed, ik wilde maar zeggen dat ik niet helemaal een 'leek' ben wat de Islam betreft maar het debat hier politiek zuiver gesteld zou willen zien. Het kan ook zijn dat een deel van de islamofobie in feite verzet is tegen een nieuwe, onverwaterde 'verzuiling' en opnieuw religieuze invloed in seculiere contexten waar de meeste Belgen toch niet meer van willen weten ondanks de nu verwaterde verzuiling die hier nog bestaat. In die zin dient een dergelijk duidelijk debat de strijd tegen de islamofobie en niet, zoals Han schijnt te denken, het tegenovergestelde. . Ik hoop dus ook dat Moslems aan dit debat hier willen deelnemen en hun meningen te kennen geven. Dan komen we verder.

  • door Steven Haerens op maandag 7 mei 2012

   Wat me stoort in uw discours, en in dat van de meeste andere reageerders tot nu toe, is dat jullie termen gebruiken die jullie niet begrijpen, niet omdat jullie niet verstandig genoeg zouden zijn, maar omdat ze niet te begrijpen vallen, om de simpele reden dat ze niet bestaan. 'Het christendom', 'de islam', 'de Verlichting' bestaan niet: het zijn ficties, lege zakken waar iedereen de hoop en de frustratie gooit die hij of zij nergens anders kwijt kan, waardoor die 'zakken' voor iedereen een 'lading' krijgen die puur is terug te voeren op wat hij of zij zelf in die zak heeft gegooid. Vanzelfsprekend komt daar oorlog van: als de ene in een bepaalde abstracte 'lege zak' al zijn of haar hoop heeft opgeborgen, en de andere al zijn of haar frustraties, wordt zo'n term de bron van onbegrip en miskenning van andermans menselijkheid. Nee, 'het christendom', 'de islam', ze bestáán niet: er bestaan alleen mensen die hoop koesteren en frustraties ervaren, en die al dan niet bepaalde kledingstukken dragen omdat ze nu eenmaal de keuze moeten maken dat kledingstuk ja dan nee aan te trekken. Laat ons de hokjes, de complottheorieën en de paranoïde angsten voor zinledige categorieën nu eens eindelijk achterwege laten, geen grootse theorieën vastknopen aan een - inderdaad - onschuldig lapje stof, en volop leven en laten leven. Voor je het weet is het gedaan, en dan wacht er géén hiernamaals om de met van de pot gerukte discussies verbeuzelde tijd alsnog in te halen.

   • door Helene P op maandag 7 mei 2012

    Beste Steven Haerens, hier op DWM dromen we (bijna) allemaal hardop van een wereld van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Waar instellingen - en hun symbolen! - die antagonistisch staan tegenover die droom geen macht meer bezitten en 'lege zakken' zijn gevuld met wat frustraties of knikkers. Het probleem is hoe van de werkelijkheid te geraken tot de droom...Als ik u lees, zou ik bijna zeggen: de werkelijkheid ontkennen behoort tot hetzelfde register als uw verwijzing naar het 'hiernamaals'!! Alleen door de werkelijkheid goed te doorgronden, kun je haar veranderen. Of niet soms?

    Natuurlijk gaat het niet om termen die we "niet begrijpen" noch om ficties. Het zijn abstracte termen - net zoals 'de regering', 'de democratie', 'het onderwijs'... - die het geheel van een bepaalde werkelijkheid en/of haar gedachtegoed aanduiden. Net als symbolen daarvoor een lapje stof, een vlag, een toren of minaret, een uniform, een reeks muzieknoten, een kleur als 'rood' of 'blauw', een naam, een plaats of om het even wat kunnen zijn. Met de macht van symbolen te ontkennen kom je ook nergens want die werkt dan toch rustig voort. Zo is de mens nu eenmaal.

    En het moet u toch ook wel zijn opgevallen dat "leven en laten leven" nu precies niet mogelijk blijkt te zijn voor allen in onze samenleving? Dat niet ieders menselijkheid (abstractie?!) door alle anderen ten volle wordt erkend? We zoeken juist naar het waarom en vandaar naar wegen, en kader, om dat wél mogelijk te maken. En helaas is uw droom daar wel deel van, maar lang niet voldoende. Dat is politiek, jawel.

    • door Steven Haerens op maandag 7 mei 2012

     De werkelijkheid is niet iets wat je moet doorgronden: het is iets wat je moet scheppen. Door geloof te hechten aan ficties als godsdiensten en ideologieën, roep je die ficties vanzelf tot leven. Wanneer je daarentegen besluit je blik niet meer door schijnideeën te laten vertroebelen, trekt de waas die je het zicht op de werkelijkheid ontnam, eindelijk op: je hebt door je beslissing, hoe paradoxaal het ook moge klinken, de werkelijkheid - of liever: je klare kijk op de werkelijkheid - herschapen. Op dat moment zie je pas dat de doek om het hoofd van de vrouw die je ginds ziet lopen, geen relikwie is die op haast magische wijze een schimmige samenklontering van alles waar je bang voor bent, en die je, zoals je geleerd is, 'religieus conservatisme' of 'onderdrukking van de vrouw' hebt genoemd, op je afvuurt, maar zie je dat het gewoon een lapje stof is; dan pas let je op de mooie okerkleur van het textiel, of op het interessante motiefje; dan pas zie je dat de vrouw die het draagt met zelfbewuste en gezwinde tred op haar doel af stapt, en dat er nog meer vrouwen zijn die zo'n doek dragen en helemaal niet ongelukkig lijken. En dan besef je dat een mens die zich van de angst voor de denkbeeldige breuklijnen in onze maatschappij bevrijd heeft, de dingen ziet zoals ze zijn, meer van die dingen kan genieten, en er indrukken uit opdoet waarvan hij of zij in zijn of haar kooi van schema's en abstracties het bestaan nooit had kunnen vermoeden. Wat eens een symbool was, blijkt vanuit zoveel meer hoeken bekeken te kunnen worden.

 • door Adrien Verlee op maandag 7 mei 2012

  De islam bestaat niet, christendom ook niet, enz., volgens Steven. Toch worden er moorden om gepleegd... Geld kan uiterst dodelijk zijn, en in een andere context levensreddend. Wel ja, de werkelijkheid, dat is natuurlijk een verhouding. Een verhouding tot ons mensen. We gaan geen filosofisch betoog houden, maar die verhouding, dat is het hem nu juist! Men kan conservatief zijn (en conservatisme zelf - als begrip - is niet eenduidig, het kan goed zijn, dan wel slecht) in elke godsdienst, of progressief zijn in elke godsdienst. En wat men aankleeft zijn dan die zg. waarden. Men vindt 'dit' of 'dat' waardevol. Het is dus iets "waard", en men wil die waarde bestendigen, het is te zeggen materialiseren (ook om zich dan beter te organiseren).

  Aldus zijn er bv. mensen geweest die het idee hadden van een vakbond te maken, die dan weer een lokaal nodig hebben, dan een politieke vertaling en zo naar bv. de Volkshuizen. Een kapitalist die oerconservatief is, vind zo'n Volkshuis maar niks en zal de wet willen aanwenden om het te verbieden (er waren trouwens wetten tegen vakbonden). Dus een waarde, die materialiseert zich al eens.

  Neem nu de blote voeten van Steven. Als deze uiting van een waarde zich uitbreidt naar veel andere mensen, zal dit aan bod moeten komen in de straten en voetpaden aanleg. Blootvoets-vriendelijke straten ... De verhouding van mensen tot hun omgeving wijzigt, ook de verhouding van mens tot mens. Dit is nu een voorbeeld, maar het mechanisme werkt ook zo met de andere waarden die er zijn. En sommige waarden zijn voor mij beter dan andere. Dat mag toch gesteld worden? En als we duidelijk kunnen zien waarover het verschil gaat, kunnen we beter en juister een oplossing zoeken.

  • door Steven Haerens op maandag 7 mei 2012

   Zoals ik Mikaël Janssens al liet weten: uiteráárd zijn volgens jou en mij sommige waarden beter dan andere, en uiteráárd mag dat gesteld worden, maar even uiteráárd heeft niemand van ons het recht zijn of haar waarden aan anderen op te leggen, ook niet als die iemand van ons daarvoor een democratisch verkozen meerderheid achter zich krijgt, en al helemaal niet als de betreffende waarde op zoiets futiels en onbetekenends als het al dan niet dragen van een simpel kledingstuk slaat. Ik geloof in God noch Jahweh noch Allah, en net daarom weiger ik mezelf als een hogere macht te beschouwen die moet beslissen over wat goed of niet goed is voor een ander. Een hoofddoek heeft maar de waarde die je er zelf aan toekent, en al wie mensen verbiedt hem te dragen zou beter eens nadenken over de grond van zijn of haar persoonlijke associatie met het ding, dan de conclusies die hij of zij aan die persoonlijke associatie verbindt, aan anderen op te dringen.

   • door Adrien Verlee op maandag 7 mei 2012

    En als je nu eens las wat er geschreven staat?

    Neem nu dat er een partij het lopen op blote voeten - vanuit hun waarden systeem - afschaffen wil?

    • door Steven Haerens op maandag 7 mei 2012

     Ik had graag nog bijzonder uitvoerig op bovenstaande en mogelijke nog volgende posts gereageerd, maar Han vindt dat ik te veel ruziemaak, dus nu kruip ik in mijn kot en ga ik nog wat vertalen. Maar jullie kennen mijn standpunt: hoofddoeken zijn sexy! En daar houd ik het bij.

     • door Adrien Verlee op maandag 7 mei 2012

      Steven: "volgende posts gereageerd, maar Han vindt dat ik te veel ruziemaak, dus nu "

      Ha zo, je bent Hans loopjongen? Waar is nu uw vrijheid, uw waarden, uw 'liberalisme'? En waarom komt Han dit zelf niet schrijven? De grote leider staat te hoog versus de kleuters?

      In de jaren zeventig of tachtig, ergens 1980 ... kwamen mensen op (syndicale)vergadering soms tussen met "ik ben geen racist, maar ..." Ze werden vakkundig in mootjes gehakt. Er zal af en toe ongetwijfeld een racist tussen gezeten hebben, dat verschillende mensen echter er mee kwamen had een signaal moeten zijn. Ook ik heb dan gezwegen, om de lieve vrede, om de eenheid en het unisono niet te verstoren. Mea culpa.

      Ondertussen zitten die mensen, bij wijze van spreken, bij het Vlaams Belang en/of de N-VA. En hebben de kaviaarsocialisten er geen probleem mee dat ze daar zitten.

      Verder is Links met deze aanpak geen meter opgeschoven. Geen meter opgeschoven sinds 20 à 30 jaar. Zelfs ezels zouden erover gaan nadenken na zich drie keer te stoten aan de steen.

      Nu ben ik hier definitief weg. Weer een zieltje verloren voor het kamp dat al zo'n aantrekking kracht heeft.

      Stel je maar eens voor hoever Links geëvolueerd is. In de jaren 1970 kon op een vergadering gezegd worden dat (orthodoxe) Joden, dat zij eigenlijk racisten waren (hiermee beweer ik niet dat de redenering aldus geldig is!) omdat zij nog altijd na honderden jaren als een aparte entiteit bestaan. Ik verzeker dat dit mensen waren uit onverdachte linkse hoek, die dit toen zeggen konden. Of hun bewering juist is, is iets anders; maar nu is het klimaat gans anders, in negatieve zin echter. En zelfs dat levert geen winst voor Links (als ik nu enkel utilitair denk). Verder kan ik je verzekeren - maar namen kan ik niet geven en wil/zal ik niet geven - dat vele linksen een janusgezicht hebben betreffende deze problematiek.

      Kortom, vele ingrediënten bij elkaar om een :mislukking te bereiden. Niet met mij. Adieu, in woede.

     • door han op dinsdag 8 mei 2012

      Alsof wat ik zeg ook maar enig effect heeft.... Als je geen zin mee hebt om met het onverwerkt verleden Adrien om te gaan, steek het dan AUB niet op mij. Van mij doe je echt wat je wil. Je moet er ook rekening mee houden dat niet iedereen even goed met dergelijke grapjes om kan gaan, zoals je kan zien.

      • door Steven Haerens op dinsdag 8 mei 2012

       Natuurlijk doe ik wat ik wil. Maar laat ons zeggen dat je me de ogen geopend hebt door me erop te wijzen dat er op DeWereldMorgen.be taken zijn die een hogere prioriteit hebben dan het door de modder rollen met Adrien en C°. Zoals bijvoorbeeld de vertaling van de tekst over Mali - binnenkort op de voorpagina - waar ik me nu op stort. Toch was het plezant om nog eens een fijne pennenstrijd te voeren. Moeten we vaker doen.

       • door Beate op donderdag 10 mei 2012

        Ik lees dit alles geamuseerd vanuit een internetcafe in een West Indische stad waar ik zelf gemakkelijkerwijs een hoofddoek draag en me daar bijzonder comfortabel bij voel. Het geeft me een autoriteit in deze samenleving en iedereen respecteert mijn gebaar. Ik reis ook geregeld naar de Verenigde Arabische Emiraten en zie hoe vrouwelijke toeristen bekeken worden door de mannelijke bevolking en hoe zij niets gedaan krijgen terwijl ik behandeld word als een 'Madame'. Het is opvallend hoe 'onderdrukt' de hoofddoekdragende vrouwen in Belgie lijken te zijn terwijl ik zie dat de vrouw in deze samenlevingen wel degelijk de kern van de familie is, er de baas is en heel goed weet hoe de andere leden van de familie en van haar omgeving met haar vrouwelijkheid te besturen. Ik vraag me af wat het feminisme ons eigenlijk bijgebracht heeft en of het ons niet verder van onze eigen natuur gedreven heeft naar een staat van permanente stress over het gender en de genderbeleving. Natuurlijk lees je over onderdrukte vrouwen in moslim en hindu huishoudens maar meestal gaat het hier over de arme lagere middenklasse, ook niet direct de mensen waar we onszelf binnen onze eigen cultuur mee zouden vergelijken.

        • door Manu op vrijdag 11 mei 2012

         Jouw reactie bewijst enkel dat een gehoofddoekte als beter en superieur wordt aanschouwd door moslims (een vorm van racisme), wie er geen draagt is dus minder (een gedachtegoed dat ook hier leeft, vandaar de al dan niet subtiele druk om de hoofdoek te dragen). Dit soort superioriteitsteken en inherent racisme horen niet thuis in een werkomgeving, integendeel het staat harmonieuze en gelijkwaardige verhoudingen in de weg

         • door Steven Haerens op zaterdag 12 mei 2012

          Bij ons worden mensen die in het openbaar het kruis of (enkel indien ze vrouwen zijn!) de borststreek, niet bedekken, toch ook scheef bekeken en zelfs opgepakt voor schending van de goede zeden? En daar is toch ook geen rationele reden voor? Wat is dan het verschil met culturen die door de loop van de geschiedenis ook de vrouwelijke haardos als taboe zijn gaan beschouwen? Er is geen verschil. Het is alleen 'anders', en sommige mensen hebben blijkbaar veel moeite om wat 'anders' is als evenwaardig te beschouwen aan wat 'eigen' is. Begrijp me niet verkeerd: voor mijn part liepen we, wanneer het weer het toeliet, allemaal in ons nakie rond - misschien werden we er dan wat duidelijker aan herinnerd dat, van onze merkkledij gestript, allemaal gelijk zijn. Ik heb helemaal niets tegen mensen die de conventies doorbreken, en probeer dat zelf ook in de mate van het mogelijke te doen. Maar ik heb wel iets tegen mensen die, 'baas boven baas', conventies willen vervangen door nog conformistischere conventies. Onder het mom van de vrijheid wordt dan de vrijheid nog verder verdrukt.

         Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties