Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Michael Freilich van Joods Actueel provoceert Centrum Gelijke Kansen met racistische tekst

Op 1 mei publiceerde Joodsactueel.be een onwaarschijnlijk ranzige tekst waar de haat tegen moslims van afdruipt. De tekst circuleert al sinds 2004 als kettingmail in extremistische middens. Pas acht jaar later duikt plots een Nederlandse vertaling op die prompt werd overgenomen door het blad van hoofdredacteur Michael Freilich.
donderdag 3 mei 2012

“Onder het voorwendsel van de verdraagzaamheid en omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen zijn van de kwaal van het racisme, hebben we de deuren wijd opengezet voor twintig miljoen moslims die ons domheid en onwetendheid hebben gebracht, religieus extremisme en onverdraagzaamheid, criminaliteit en armoede als gevolg van het ontbreken van de wil om te werken en van de trots om zelf hun gezinnen te onderhouden. Ze hebben onze treinen opgeblazen en hebben onze fraaie Spaanse steden veranderd in een onderontwikkeld gebied, tenondergaand in rotzooi en misdadigheid. In de appartementen die ze gratis van de regering krijgen, maken ze plannen om hun naïeve gastheren te vermoorden en te vernietigen.”

Het is één van de racistische passages uit het artikel dat sinds 1 mei op de website van Joods Actueel pronkt. De kettingmail waaruit die zinnen komen werd gepubliceerd met de volgende inleiding van de redactie van Joods Actueel:

“Volgende e-mail belandde afgelopen week in onze mailbox. Ook al vinden wij bepaalde uitspraken overtrokken of op zijn minst onhandig geformuleerd, toch wilden wij u deze tekst niet onthouden. Hij bevat namelijk een lijst met alle Joodse Nobelprijswinnaars, bijgewerkt tot en met 2011.”

Het oorspronkelijke artikel werd in november 2004 voor het eerst gepubliceerd op een Spaanse website. De auteur heette toen nog Sebastián Vivar Rodríguez. In latere versies veranderde Vivar in Vilar. De oorspronkelijke tekst is veel korter en bevatte niet de lijst met Nobelprijswinnaars waar de redactie van Joods Actueel naar verwijst.

De Nederlandse versie dook vorige week voor het eerst op op de weblog van Hugo Van Minnebruggen, een medewerker van Joods Actueel. Is hij de vertaler?

In de Nederlandse toevoeging staan enkele racistische parels die niet in het origineel voorkomen zoals: “Moslims zouden zich eens moeten afvragen wat zijzelf voor de mensheid kunnen betekenen alvorens te eisen dat de mensheid hen respect betuigt.”

De Nederlandse versie bevat ook een bizar verzinsel over Engelse schoolboeken. “Onlangs werd in het Verenigd Koninkrijk de discussie gevoerd of de Shoah uit de schoolboeken moest worden geschrapt, daar dit «beledigend» kon zijn voor de moslimbevolking die massaal volhoudt dat dit alles nooit heeft plaatsgevonden. Het is voorlopig niet geschrapt… maar het is een angstaanjagend teken van de vrees die de wereld verlamt en van hoe gemakkelijk ieder land zich daardoor laat verlammen.”  

Dat stuk komt uit een andere kettingmail uit 2007. De tekst die Joods Actueel publiceert is dus een compilatie van twee oude kettingmails aangevuld met de lijst van joodse Nobelprijswinnaars.

In een artikel op de nieuwssite New Jersey Jewish News vertelt de schrijfster Jackie Lieberman hoe ze omging met de kettingmail die blijkbaar in 2011 in New Jersey circuleerde. "It just made me sick, knowing that this person I care about sent this to me and all of their friends to ‘warn’ us, and possibly expected me to agree with it. I found it especially upsetting that this e-mail was going around among Jews”, aldus Lieberman.

Dat Joods Actueel nu plots ranzige teksten uit het riool van het internet opvist, is opmerkelijk. Hoofdredacteur Michael Freilich uitte enkele maanden geleden nog zijn ambitie om directeur te worden van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding. Benieuwd wat die instelling vindt van de teksten van de kandidaat-directeur...

Update: Hugo Van Minnebruggen liet ondertussen in een mail aan de redactie weten dat hij sinds 2011 geen medewerker meer is van Joods Actueel. Waarvan akte. Hij geeft wel toe dat hij een update maakte van de lijst Nobelprijswinnaars: "De tekst heb (sic) ik toegezonden van auteur Tammo Bakker die hem op zijn beurt weer kreeg van een zekere 'Florius'. Wat ik wel met de tekst heb gedaan, is de Nobelprijswinnaars geactualiseerd en op fouten verbeterd daar waar hij aanvankelijk slechts 119 namen bevatte heb ik vervolledigd tot totaal 170 namen."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

28 reacties

 • door Robrecht Vanderbeeken op donderdag 3 mei 2012

  Vandaag publiceerde DS een lezersbrief van Michael Freilich waarin hij de lezer oproept om 'excessen' als een hoofddoek af te wijzen. En 'het moet maar eens gedaan zijn' om hoofddoeken met kepeltjes, joodse pruiken en kruisjes te vergelijken. Want dat zijn onze 'Joods-Christelijke' symbolen, daar moeten we 'ja' tegen zeggen. Jammer dat net gelovigen zo onverdraagzaam zijn voor religieuze symbolen. Wat zouden zogenaamd verlichte linkse intellectuelen als Benno Barnard, Van Istendael en Lucas Vander Taelen (Groen) hiervan vinden? Dat vinden ze allemaal prima?

  • door Ben op vrijdag 4 mei 2012

   Dat is toch een pleidooi om te mogen discrimineren? Hij maakt eerst een significant onderscheid tussen de 2 religieuze kledingstukken en vervolgens vindt hij dat de ene als een "exces" moet behandeld worden en de andere als "normaal" en behorend tot "onze" cultuur. Ik moet die brief dringend lezen.

   • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 4 mei 2012

    moest keppeltje zijn, niet 'kepeltje'...

 • door J. Blommaert op donderdag 3 mei 2012

  Joods Actueel is onder Freilich gewoon één van de blaadjes binnen het Wilders-netwerk geworden. Daar waar het blad van Louis Davids alom gerespecteerd werd, is het onder zijn opvolger in sneltreinvaart afgegleden naar simpele riooljournalistiek. Dit is niet langer de spreekbuis van de Joodse Gemeenschap. Die wordt door dit soort pulp immers niet goed bediend. Het is één van de spreekbuisjes van de Vlaamse Wilders-aanhang.

 • door Le grand guignol op donderdag 3 mei 2012

  Een tijdje geleden liet Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD), na lobbywerk van Joods Actueel, weten dat er op het niveau van de kabinetten Binnenlandse Zaken en Justitie een cel wordt opgericht rond de aanpak van antisemitisme alsook dat de functie van de referentiemagistraat opnieuw zal worden geactiveerd. "Ze [Annemie Turtelboom] vindt het belangrijk dat als er een klacht binnenkomt bij de politie, dat die ook een gevolg krijgt bij Justitie" (DM, 2012: http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1402227/2012/03/01/Turtelboom-gaat-strijd-tegen-Jodenhaat-aan.dhtml ).

  Vindt de minister dat dit enkel van toepassing is op antisemitisme; of dat het ook van toepassing is op racistisch, xenofobe en islamofobe uitspraken alsook op opruiend taalgebruik in verband met de haat jegens moslims!? Me dunkt dat, indien de Minister van Justitie, hierbij een onderscheid hanteert tussen verschillende geloofsovertuigingen zij met twee maten en gewichten werkt of nog: een dubbele juridische moraal hanteert die, binnen het kader van de wet, een uitzonderingsclausule voorziet voor een welbepaalde geloofsgemeenschap.

  Zou iemand van 'onze' volksvertegenwoordigers de bevoegde minister hieromtrent kunnen interpelleren a.u.b.?

  • door Robrecht Vanderbeeken op donderdag 3 mei 2012

   Misschien kan Turtelboom (Open VLD) inzake deze raad vragen aan die 'onafhankelijke' denktank van Dirk Verhofstadt: Liberales? Maar op de site van Liberales merk ik wel dat er al een tijd vrijwel uitsluitend Ayaan Hirsi Ali op het programma van Liberales TV staat, in gesprek met Dirk Verhofstadt… http://www.youtube.com/user/LiberalesTV

   • door Le grand guignol op donderdag 3 mei 2012

    * De Cock, C., & Böhm, S. (2007). Liberalist fantasies: Žižek and the impossibility of the open society. Organization, 14(6), 815-836. doi: 10.1177/1350508407082264

    • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 4 mei 2012

     Interessant inderdaad. Zo bekeken is de 'open samenleving' van Open Vld net een heel gesloten samenleving omdat ze democratie onlosmakelijk verbindt aan vrije markt en kapitalisme. De vrije markt wordt zo een doel op zich, iets dat de overheid moet ondersteunen, eerder dan er op ingrijpen om al de excessen ervan te vermijden of te compenseren, voor zover dat enigszins mogelijk is. Een alternatief is ondenkbaar, TINA: tunnelvisie en verstandsverbijstering, met als voornaamste uitweg: a clash of civilisations, wij vs. diegene die op 'onze' oliebronnen zitten, de moslims dus.

     http://essex.academia.edu/SteffenBoehm/Papers/329109/Liberalist_Fantasies_Zizek_and_the_Impossibility_of_the_Open_Society

  • door christophe op donderdag 3 mei 2012

   Wellicht zullen zij argumenteren dat dit behoort tot de islamkritiek. Het stuk gaat over moslims en moslims zijn geen ras blabla etc etc...

   • door Le grand guignol op vrijdag 4 mei 2012

    Het frappante is dat het begrip Semiet slaat op de taal die mensen spreken. Semitische talen zijn: het Arabisch, het Hebreeuws, het Amhaars, het Maltees en het Tigrinya. Echter, doorheen de geschiedenis, meer bepaald onder invloed van de Jodenvervolging in de jaren '30 en '40, werd antisemitisme beperkt tot de discriminatie van Joden maar in principe is het van toepassing op alle Semitisch sprekende 'volkeren'. Met dien verstande valt discriminatie en haat jegens Arabieren (bv. Palestijnen) - en hun religieuze overtuiging - eveneens onder antisemitisme.

 • door svdl op donderdag 3 mei 2012

  ...en nu is wederom afwachten op de eerste stuiptrekkingen van ene Jenny Mees of Guido Joris... Andere "usual suspects" (der trolls)... worden ook kortdaags verwacht. brrrrr. Het niveau zal weer van bedenkelijk alooi zijn. Ik kijk er helemaal niet naar uit.

 • door Johan op vrijdag 4 mei 2012
  • door Damhert op vrijdag 4 mei 2012

   Hoe moet je die update op JA nu interpreteren?

   Het is wel grappig te zien hoe ze hun ware, hatelijke, anti-semitische aard toonden en dan nu de knulligheid, het soort kinderlijke naïviteit waarmee ze dit trachten te camoufleren. Daarbij dan toch nog iets uit de brand trachten te slepen in een soort van zelfuitgeroepen competitie van "de meeste nobelprijslaureaten" onder de misplaatste titel “Heel Europa is gestorven in Auschwitz” van dat ophitsende 'opiniestuk'.

   Je kan een kind echter de doorzichtigheid, geslepenheid en domheid zoals JA die tentoonspreidt niet verwijten. Uiteindelijk is het magazine simpelweg te herleiden tot het karakterieel sprekende, maar informatief bedoeld nietszeggende puin dat dat opiniestuk achterlaat.

  • door han op vrijdag 4 mei 2012

   Daar ze bij Joods Actueel hun redactioneel stuk na enige druk verwijderden geven we het hier nog eens volledig mee.

   --------------------------------------------

   Volgende e-mail belandde afgelopen week in onze mailbox. Ook al vinden wij bepaalde uitspraken overtrokken of op zijn minst onhandig geformuleerd, toch wilden wij u deze tekst niet onthouden. Hij bevat namelijk een lijst met alle Joodse Nobelprijswinnaars, bijgewerkt tot en met 2011.

   Heel Europa is gestorven in AuschwitzDoor Sebastien Vilar Rodriguez

   Recent wandelde ik in Barcelona over straat en ontdekte plots een verschrikkelijke waarheid: Europa is gestorven in Auschwitz… We hebben er zes miljoen Joden gedood en ze vervangen door twintig miljoen moslims. In Auschwitz hebben we een cultuur verbrand, een manier van denken, creativiteit, talent. We hebben een volk vernietigd dat formidabele mensen voortbracht die de wereld hebben veranderd. De bijdrage van dit volk is voelbaar in alle domeinen van het leven: wetenschap, kunst, internationale handel en vooral als het geweten van de wereld. Zo’n mensen hebben wij verbrand.

   Onder het voorwendsel van de verdraagzaamheid en omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen zijn van de kwaal van het racisme, hebben we de deuren wijd opengezet voor twintig miljoen moslims die ons domheid en onwetendheid hebben gebracht, religieus extremisme en onverdraagzaamheid, criminaliteit en armoede als gevolg van het ontbreken van de wil om te werken en van de trots om zelf hun gezinnen te onderhouden. Ze hebben onze treinen opgeblazen en hebben onze fraaie Spaanse steden veranderd in een onderontwikkeld gebied, tenondergaand in rotzooi en misdadigheid. In de appartementen die ze gratis van de regering krijgen, maken ze plannen om hun naïeve gastheren te vermoorden en te vernietigen.

   En zo hebben wij in onze ellende cultuur ingeruild voor fanatieke haat, creatieve kunde voor kennis van de vernietiging, intelligentie voor de terugkeer naar het bijgeloof. Wij hebben het streven naar vrede van de Europese Joden en hun streven naar een betere toekomst voor hun kinderen, hun vastberadenheid om zich vast te klampen aan het leven (want het leven is heilig) ingeruild voor een streven naar de dood, voor diegenen die verteerd worden door doodsverlangen voor zichzelf en voor anderen, voor hun eigen kinderen en de onze. Wat een verschrikkelijke vergissing heeft het ellendige Europa begaan…

   De wereld telt ongeveer 1,2 miljard moslims of 20% van de wereldbevolking.

   Ze hebben de volgende Nobelprijzen ontvangen:

   Literatuur:1988 – Najib Mahfouz

   Vrede:1978 – Mohamed Anwar El-Sadat1990 – Elias James Corey1994 – Yasser Arafat1999 – Ahmed Zewai2006 – Orhan Pamuk

   Economie:(geen)

   Fysica:(geen)

   Geneeskunde:1960 – Peter Medawar1998 – Ferid Mourad

   TOTAAL: 8 (acht)

   De Joden zijn wereldwijd ongeveer met 14 miljoen, hetzij ongeveer 0,02% van de wereldbevolking. Zij ontvingen volgende Nobelprijzen:

   Literatuur:1910 – Paul Heyse1927 – Henri Bergson1958 – Boris Pasternak1966 – Shmuel Yosef Agnon1966 – Nelly Sachs1976 – Saul Bellow1978 – Isaac Bashevis Singer1981 – Elias Canetti1987 – Joseph Brodsky1991 – Nadine Gordimer2002 – Imre Kertész2004 – Elfriede Jelinek2005 – Harold Pinter

   Vrede:1911 – Alfred Fried1911 – Tobias Michael Carel Asser1968 – René Cassin1973 – Henry Kissinger1978 – Menahem Begin1986 – Elie Wiesel1994 – Shimon Peres1994 – Yitzhak Rabin1995 – Joseph Rotblat

   Fysica en scheikunde:1905 – Adolph von Baeyer1906 – Henri Moissan1907 – Albert Abraham Michelson1908 – Gabriel Lippmann1910 – Otto Wallach1915 – Richard Willstaetter1918 – Fritz Haber1921 – Albert Einstein1922 – Niels Bohr1925 – James Franck1925 – Gustav Hertz1943 – Otto Stern1943 – George Charles de Hevesy1944 – Isidor Rabi Issac1952 – Felix Bloch1954 – Max Born1958 – Igor Tamm1959 – Emilio Segre1960 – Donald A. Glaser1961 – Robert Hofstadter1961 – Melvin Calvin1962 – Lev Davidovich Landau1962 – Max Ferdinand Perutz1965 – Richard Phillips Feynman1965 – Julian Schwinger1969 – Murray Gell-Mann1971 – Dennis Gabor1972 – William Howard Stein1973 – Brian David Josephson1975 – Benjamin Mottelson1976 – Burton Richter1977 – Ilya Prigogine1978 – Arno Allan Penzias1978 – Peter L Kapitza1979 – Stephen Weinberg1979 – Sheldon Glashow1979 – Herbert Charles Brown1980 – Paul Berg1980 – Walter Gilbert1981 – Roald Hoffmann1982 – Aaron Klug1985 – Herbert A. Hauptman1985 – Jerome Karle1986 – Dudley R. Herschbach1987 – Karl Alexander Müller1988 – Robert Huber1988 – Leon Lederman1988 – Melvin Schwartz1988 – Jack Steinberger1989 – Sidney Altman1990 – Jerome Friedman1992 – Georges Charpak1992 – Rudolph A. Marcus1994 – George Andrew Olah1995 – Martin Perl1995 – Frederick Reines1996 – David Morris Lee1996 – Douglas D. Osheroff1997 – Claude Cohen-Tannoudji1998 – Walter Kohn2000 – Zhores Alferov2000 – Alan J. Heeger2003 – Alexei Alexeyevich Abrikosov2003 – Vitaly Ginzburg2004 – David Gross2004 – Aaron Ciechanover2004 – Avram Hershko2004 – Irwin Rose2004 – H. David Politzer2005 – Roy J. Glauber2006 – Roger D. Kornberg2008 – Martin Chalfie2009 – Ada Yonath2011 – Dan Shechtman2011 – Adam Riess2011 – Saul Perlmutter

   Economie:1970 – Paul Anthony Samuelson1971 – Simon Kuznets1972 – Kenneth J. Arrow1975 – Leonid Kantorovitch1976 – Milton Friedman1978 – Herbert A. Simon1980 – Laurent Robert Klein1985 – Franco Modigliani1987 – Robert M. Solow1990 – Harry Markowitz1990 – Merton Miller1992 – Gary Becker1993 – Robert Fogel1994 – John Harsanyi1997 – Myron Scholes2001 – Joseph Stiglitz2002 – Daniel Kahneman2005 – Robert Aumann2007 – Leonid Hurwicz2007 – Eric Maskin2007 – Roger Myerson2008 – Paul Krugman

   Geneeskunde:1908 – Elie Metchnikoff1908 – Paul Erlich1914 – Robert Barany1922 – Otto Meyerhof1930 – Karl Landsteiner1931 – Otto Warburg1936 – Otto Loewi1944 – Joseph Erlanger1944 – Herbert Spencer Gasser1945 – Ernst Boris Chain1946 – Hermann Joseph Muller1950 – Tadeus Reichstein1952 – Selman Abraham Waksman1953 – Hans Krebs1953 – Fritz Albert Lipmann1958 – Joshua Lederberg1959 – Arthur Kornberg1964 – Konrad Bloch1965 – François Jacob1965 – André Lwoff1967 – George Wald1968 – Marshall W. Nirenberg1969 – Salvador Luria1970 – Julius Axelrod1970 – Sir Bernard Katz1972 – Gerald Maurice Edelman1975 – Howard Martin Temin1976 – Baruch S. Blumberg1977 – Roselyn Sussman Yalow1978 – Daniel Nathans1980 – Baruj Benacerraf1984 – Cesar Milstein1985 – Michael Stuart Brown1985 – Joseph L. Goldstein1986 – Stanley Cohen1986 – Rita Levi-Montalcini1988 – Gertrude Elion1989 – Harold Varmus1991 – Erwin Neher1991 – Bert Sakmann1993 – Richard J. Roberts1993 – Phillip Sharp1994 – Alfred Gilman1994 – Martin Rodbell1995 – Edward B. Lewis1997 – Stanley B. Prusiner1998 – Robert F. Furchgott2000 – Paul Greengard2000 – Eric Kandel2002 – Sydney Brenner2002 – H. Robert Horvitz2004 – Richard Axel2006 – Andrew Fire2011 – Ralph M. Steinman2011 – Bruce Beutler

   TOTAAL: 175 (honderd vijfenzeventig)

   Joden promoten het hersenspoelen van jongeren in militaire trainingskampen niet.

   Ze leren hen niet om zichzelf op te blazen en een maximaal aantal anderen te doden. Joden kapen geen vliegtuigen, doden geen atleten tijdens de Olympische Spelen en blazen zichzelf niet op in Duitse restaurants. Geen enkele Jood heeft ooit een kerk vernield. Geen enkele Jood uit zijn ongenoegen door mensen om te brengen. Joden doen niet aan slavenhandel en hebben geen leiders die oproepen tot een heilige oorlog en het doden van alle ongelovigen.

   Misschien zouden de moslims van deze wereld moeten overwegen om zich meer in te spannen op gebied van het gewone onderwijs en minder klagen dat de Joden de oorzaak zijn van al hun problemen. Moslims zouden zich eens moeten afvragen wat zijzelf voor de mensheid kunnen betekenen alvorens te eisen dat de mensheid hen respect betuigt.

 Onafgezien van hoe u staat tegenover de crisis tussen Israel, de Palestijnen en de omringende Arabische landen, en zelfs als u gelooft dat Israel daar de meeste schuld aan heeft, zeggen de volgende twee zinnen werkelijk alles:

   «Als de Arabieren vandaag de wapens neerleggen, is er geen geweld meer. Als de Joden vandaag de wapens neerleggen, is er geen Israël meer»,
 Benjamin Netanyahu.

   Generaal Eisenhower heeft ons al gewaarschuwd: toen deze opperbevelhebber van de geallieerden de slachtoffers van de uitroeiingskampen aantrof, gaf hij de opdracht om zoveel mogelijk foto’s te maken door het Duitse volk uit de omliggende dorpen, om hen de kampen te laten bezoeken en zelfs de doden te laten begraven. Hij deed dit met woorden van de volgende strekking: «Verzamel nu alle dossiers en alle documenten – neem de films in beslag – laat de getuigen spreken – want ooit in de loop van de geschiedenis zullen er smeerlappen opstaan die zullen beweren dat dit alles nooit is gebeurd». Onlangs werd in het Verenigd Koninkrijk de discussie gevoerd of de Shoah uit de schoolboeken moest worden geschrapt, daar dit «beledigend» kon zijn voor de moslimbevolking die massaal volhoudt dat dit alles nooit heeft plaatsgevonden. Het is voorlopig niet geschrapt… maar het is een angstaanjagend teken van de vrees die de wereld verlamt en van hoe gemakkelijk ieder land zich daardoor laat verlammen. Het is maar iets meer dan 60 jaar geleden dat er een einde kwam aan WO II in Europa…

   Deze e-mail is bedoeld als een herdenkingsketting, ter herinnering aan 6 miljoen Joden, 20 miljoen Russen, 10 miljoen christenen, en 1900 katholieke priesters 
die werden vermoord, verkracht, verbrand, uitgehongerd, vernederd en als proefdieren gebruikt 
terwijl het Duitse volk de andere kant op keek.
Nu meer dan ooit, nu onder meer Iran volhoudt dat de holocaust «een mythe» was, moeten wij ervoor zorgen dat de wereld nooit vergeet. Deze boodschap zou 400 miljoen mensen moeten bereiken. Weest een schakel in deze ketting en help deze boodschap wereldwijd verspreiden. Hoeveel jaar zal het nog duren voor de aanslagen op de WTC-torens «nooit zullen hebben plaatsgevonden» omdat dit beledigend is voor de moslims in de VS? Stel u niet tevreden met het wissen van deze boodschap, het duurt maar enkele ogenblikken om ze door te sturen. Dank.

   • door LVE op vrijdag 4 mei 2012

    Nu we ("ze") het toch over Nobelprijswinnaars hebben ... een zekere Albert Einstein zei in 1938 tijdens een speech in New York “I should much rather see reasonable agreement with the Arabs on the basis of living together in peace than the creation of a Jewish state. …the essential nature of Judaism resists the idea of a Jewish state with borders, an army, and a measure of temporal power….I am afraid of the inner damage Judaism will sustain – especially from the development of a narrow nationalism within our own ranks…” Profetische woorden!

   • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 4 mei 2012

    Koketteren met de intelligentie van mensen die etnisch verwant zijn, met als voornaamste doel een andere groep mensen in diskrediet te brengen, doet niet alleen uitermate wrang aan, maar heeft veel weg van bepaalde sociaaldarwinistische theorieën waarvan we de excessen intussen maar al te goed kennen.

    Als je dan toch wil uitpakken met bloedverwante bollebozen, dan vind ik het onbegrijpelijk dat JA geen inhoudelijke selectie maakt, met een morele insteek, in plaats van gewoon een lijstje over te nemen dat dan nog niet eens accuraat is. M.a.w. is het niet absurd dat ze de namen van grootheden als Marx, Freud en Kafka vergeten te vermelden, maar het dan wel moeten hebben van erg dubieuze ‘Nobelprijswinnaars’ als Friedman (economie) en Kissinger (vrede!). Het geweten van de wereld? Niet echt, denk ik. (Een havik als Peres die een oorlogslogica volgt in naam van de vrede laten we hier bewust buiten beschouwing, vanwege te ‘gevoelig’…)

    Terzijde, wie een repliek post krijgt een bericht telkens er een nieuwe reactie of repliek wordt gepost. Pijnlijk ook om te merken hoe die tientallen trollen, waarvan het bericht vanwege de racistische inhoud terecht onmiddellijk wordt verwijderd door de redactie van DWM, een opbod in grofheid etaleren. Geen enkele reactie vanuit de Joodse gemeenschap met enige zelfbevraging, distantiëring, verontwaardiging, alleen maar een knullig verdedigen van het eigen benepen grote gelijk door enkelingen. Dergelijk fanatisme draagt m.i. ook bij tot een gevoel van onveiligheid in onze maatschappij.

    • door christophe op vrijdag 4 mei 2012

     Wat zouden we er van vinden als het Vlaams Belang of de Ku Klux Klan het aantal blanke nobelprijswinnaars vergelijkt met het aantal zwarten die de prijs won? Of één of andere vrouwonvriendelijke imam die het povere aantal vrouwen opmerkt?

     • door Robrecht Vanderbeeken op vrijdag 4 mei 2012

      Om de lijstjesmakers van JA in een plagerig koekje van eigen deeg te voorzien: wat met moraal? Ethiek & Islamitische economie? Vergeleken met Goldman Sachs? Oeps, gebuisd? Of schoonheid? Arabische vrouwen al eens goed bekeken, om nog niet over de Iraanse te beginnen? Wie biedt er meer? (p.s. Scarlett Johansson telt niet want die is half Deens). enz.

     • door Mysjkin op vrijdag 4 mei 2012

      Dan zou het kot te klein zijn. Het doet me denken aan een stukje dat Koenraad Elst geschreven heeft, te raadplegen op zijn website. Blijkbaar mag ik hier geen link plaatsen maar het stuk is te vinden bij politiek\discriminatie\raskenmerken. Een citaat:

      "Alle gekheid op een stokje, het wordt tijd om in ernst de grenzen van de racismewet af te tasten. Laat eens kijken hoever we kunnen gaan. Vandaag gaan we niet de rechtsgelijkheid van mensen ongeacht ras in vraag stellen. Ik zou dat niet uit mijn pen krijgen, niet omdat het niet mag, maar gewoon omdat het niet mijn overtuiging is. Voor mijn part mogen Japanners even goed aan de Olympische marathon deelnemen als Ethiopiërs. Ze zullen wel niet winnen, maar aan de start krijgen ze gelijke kansen. Geen racisme dus.

      Echter, door de voortdurende uitdijing van het racismebegrip wordt het nu ook als fout aangevoeld om gewoon de observatie te formuleren dat negers gemiddeld betere hardlopers zijn dan Japanners. De vaststelling van een raciale ongelijkheid, dat is dus een grijze zone waar het racismeverbod uitgetest moet worden. En we hebben daartoe een voorbeeld gekozen dat niet aan de aandacht van de CGKR-meelezers zal ontsnappen."

      In het stuk gaat hij ook in op een mogelijke verklaring voor het feit dat Joden zo'n disproportioneel hoog aantal Nobelprijswinnaars hebben.

      • door Mysjkin op vrijdag 4 mei 2012

       Dit was een reactie op:

       "Wat zouden we er van vinden als het Vlaams Belang of de Ku Klux Klan het aantal blanke nobelprijswinnaars vergelijkt met het aantal zwarten die de prijs won? Of één of andere vrouwonvriendelijke imam die het povere aantal vrouwen opmerkt?"

      • door JanC op zondag 6 mei 2012

       Het lijkt me dat Koenraad Elst vooral even z'n research moet doen vóór hij dat soort stukjes schrijft. Bij de vrouwen bijvoorbeeld haalde slechts 1 Ethiopische ooit goud, tegenover 2 Japanse vrouwen, en in de medaillestand (goud, zilver & brons) staat het zelfs 4-1 in het voordeel van Japan.

       Bij de mannen doen de Ethiopiërs het wel iets beter dan de Japanners, maar met 3 of 5 medailles (afhankelijk van hoe je het bekijkt—koloniaal verleden van Japan en zo) doen die het nu ook weer niet zó slecht tegenover de 7 voor Ethiopië dat je daar plots algemene besluiten uit kan trekken.

       Als je al een besluit kan trekken is dat Ethiopiërs het goed deden in de perioden dat 1. Ethiopië belangrijk was in de wereld (en er dus geld beschikbaar was, veronderstel ik), of 2. er een bekende promotor zich in Ethiopische atleten ging specialiseren en hen perfecte trainingsmogelijkheden gaf. Anders gezegd: trainings-omstandigheden & financiële mogelijkheden zijn minstens even belangrijk als talent...

       En als we even het aantal medailles relatief vergelijken met de totale bevolking, dan moet België met 3 medailles eigenlijk hét marathonland zijn. Of nee, ik vergeet even dat Finland er 5 gewonnen heeft op de marathon... 100 jaar geleden of zo. ;)

   • door Leo Germeys op maandag 7 mei 2012

    Bedankt Han, het laat tenminste toe te zien waarover het hoofdartikel gaat. Ik vind dat het hoofdartikel deze tekst eenzijdig recenseert. Christophe Callewaert zet er vooral Michael Freilich mee in zijn hemdje die zich immers elders voordoet als racisme-bestrijder. Hierbij hecht CW vooral belang aan de vorm van de tekst en gaat - zoals vaker voorkomt bij fervente bestrijders van racisme - voorbij aan de kern van de boodschap. Deze kern ligt daar nochtans open en bloot en het is een niet minder racistische boodschap, maar van een heel ander kaliber dan dat het over moslims gaat: dit is een boodschap van extreme zelfbewondering die afglijdt tot racisme van een voormalige zelf-uitgeroepen intellectuele overklasse tegenover de minder begoeden die geen mogelijkheid zien om zich te ontplooien. Deze boodschap is een staaltje van westerse suprematie-denken verborgen onder Joods-aandoende ingrediënten alhoewel het situeert in de strijd voor het bestaan van Israël - wat geen Joodse aangelegenheid maar een zionistische aangelegenheid is. De anti-moslim houding is hier m.i. zuiver instrumenteel, een stukje propaganda om de meute te verzamelen tegen een vermeende vijand. Terwijl de westerse suprematie de kern van de zaak is. Nochtans heeft de steller van het ranzige stuk, hier kortweg Rodriguez, op enkele punten gelijk: "Europa is gestorven in Auschwitz… We hebben er zes miljoen Joden gedood .... In Auschwitz hebben we een cultuur verbrand, een manier van denken, creativiteit, talent." Inderdaad zijn diegenen die zich uitgeven voor de opvolgers van de doden, met name Israël, niet in staat geweest deze cultuur, manier van denken, enz. te doen herleven, getuige o.a. Einsteins commentaar op de oprichting van Israël , zie ook het boek van Hajo Meyer over het einde van het Jodendom. " We hebben een volk vernietigd dat formidabele mensen voortbracht die de wereld hebben veranderd. De bijdrage van dit volk is voelbaar in alle domeinen van het leven: wetenschap, kunst, internationale handel en vooral als het geweten van de wereld." Deze manier van voorstellen is schromelijk overdreven; de verandering van de wereld is een collectief proces waar geen enkel volk een speciaal te vermelden bijdrage leverde, niet in het minst dank zij juist de integratie van diverse volksoorten en dus ook zienswijzen in 1 gemeenschap waardoor er kruisbevruchting op vlak van inzichten ontstaat. Men kan zonder moeite hierbij opwerpen dat geen enkele wetenschappelijke ontdekking iets individueels is en zeker niet het resultaat van ingebeten navelstaarderij. En toch heeft Rodriguez hier op een manier gelijk: het was de zelfstandig denkende mens die het voorwerp was van de vervolgng door de nazi's, deze vervolging is immers twintig jaar eerder,1919, begonnen met het neerslaan van de Spartacus-opstand. Zie hierover de analyse van het nazisme door Erich Fromm. Verder: "Onder het voorwendsel van de verdraagzaamheid en omdat we aan onszelf wilden bewijzen dat we genezen zijn van de kwaal van het racisme, hebben we de deuren wijd opengezet voor twintig miljoen moslims die ons domheid en onwetendheid hebben gebracht, religieus extremisme en onverdraagzaamheid, criminaliteit en armoede als gevolg van het ontbreken van de wil om te werken en van de trots om zelf hun gezinnen te onderhouden." Men kan hier niet naast kijken dat dit geen specifieke aanval is op moslims, dit heeft niets met de islam te maken. Waarmee dan wel? Het gaat over inwijking van een groot aantal mensen uit de vroegere kolonies van de westerse wereld. Die met zich het maatschappijbeeld meedragen dat zij geërfd hebben van de koloniale meesters: enerzijds door gebrek aan vorming te beschrijven als dom en onwetend, anderzijds door ontwrichting van de maatschappij teruggevallen op extremisme en onverdraagzaamheid, die vervallen in criminaliteit en armoede [ omdat ze anderen voor zich willen laten werken] - maar daar niet in slagen in tegenstelling tot de voormalige kolonialen. Dit lijkt mij dus veeleer een reactie van de westerse wereld op de gevolgen van wat zij zelf door kolonisatie heeft teweeggebracht. Men zou er zelfs nog fijntje kunnen aan toevoegen dat de middelen die gebruikt werden om de westerse ontwikkeling van de twintigste eeuw mogelijk te maken in grote mate bekomen werden door de plundering van niet-westerse landen.

    Wellicht ongewild (of misschien juist niet?) doet Rodriguez hier volgende uitspraak: "Wij hebben het streven naar vrede van de Europese Joden en hun streven naar een betere toekomst voor hun kinderen, hun vastberadenheid om zich vast te klampen aan het leven (want het leven is heilig) ingeruild voor een streven naar de dood, voor diegenen die verteerd worden door doodsverlangen voor zichzelf en voor anderen, voor hun eigen kinderen en de onze." Want deze beschrijving past volkomen bij de keuze die jammer genoeg veel Joden gemaakt hebben toen zij na de oorlog kozen voor de kolonisatie van Palestina. Dan gaat Rodriguez een beetje karikaturaal-propagandistisch uit de bocht met het aantal Nobelprijzen te vergelijken alsof dit een geschikte maatstaf is voor bijdrage tot de mensheid, alsof de winnaars van die prijzen unaniem akkoord gaan met deze manier van denken; en eindigt tenslotte met een citaat van een Netanyanu, net de persoon die zijn brood verdiende met het schrikbeeld van de vijand uit te vergroten.

    Ik vermoed dat we hier te maken hebben met een typisch Zionistisch stukje dat dient om fondsen voor Israël te spijzen.

 • door Dirkadriaensens op vrijdag 4 mei 2012

  Ahmadinejad's "threat of violence" was a serious misinterpretation, one piece of evidence being that the following year he declared: "The Zionist regime will be wiped out soon, the same way the Soviet Union was, and humanity will achieve freedom." Obviously, he was not calling for any kind of violent attack upon Israel, for the dissolution of the Soviet Union took place remarkably peacefully. But the myth of course continued.

  Now, finally, we have the following exchange from the radio-TV simulcast, Democracy Now!, of April 19 2012:

  A top Israeli official has acknowledged that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad never said that Iran seeks to "wipe Israel off the face of the map." The falsely translated statement has been widely attributed to Ahmadinejad and used repeatedly by U.S. and Israeli government officials to back military action and sanctions against Iran. But speaking to Teymoor Nabili of the network Al Jazeera, Israeli Deputy Prime Minister Dan Meridor admitted Ahmadinejad had been misquoted.

  Teymoor Nabili: "As we know, Ahmadinejad didn't say that he plans to exterminate Israel, nor did he say that Iran policy is to exterminate Israel. Ahmadinejad's position and Iran's position always has been, and they've made this — they've said this as many times as Ahmadinejad has criticized Israel, he has said as many times that he has no plans to attack Israel. ..."

  Dan Meridor: "Well, I have to disagree, with all due respect. You speak of Ahmadinejad. I speak of Khamenei, Ahmadinejad, Rafsanjani, Shamkhani. I give the names of all these people. They all come, basically ideologically, religiously, with the statement that Israel is an unnatural creature, it will not survive. They didn't say, 'We'll wipe it out,' you're right. But 'It will not survive, it is a cancerous tumor that should be removed,' was said just two weeks ago again."

  Teymoor Nabili: "Well, I'm glad you've acknowledged that they didn't say they will wipe it out."

  So that's that. Right? Of course not. Fox News, NPR, CNN, NBC, et al. will likely continue to claim that Ahmadinejad threatened violence against Israel, threatened to "wipe it off the map".

  And that's only Ahmadinejad the Israeli Killer. There's still Ahmadinejad the Holocaust Denier. So until a high Israeli official finally admits that that too is a lie, keep in mind that Ahmadinejad has never said simply, clearly, unambiguously, and unequivocally that he thinks that what we historically know as the Holocaust never happened. He has instead commented about the peculiarity and injustice of a Holocaust which took place in Europe resulting in a state for the Jews in the Middle East instead of in Europe. Why are the Palestinians paying a price for a German crime? he asks. And he has questioned the figure of six million Jews killed by Nazi Germany, as have many other people of various political stripes. In a speech at Columbia University on September 24, 2007, in reply to a question about the Holocaust, the Iranian president declared: "I'm not saying that it didn't happen at all. This is not the judgment that I'm passing here."

  http://killinghope.org/bblum6/aer105.html

 • door Lieve Pepermans op vrijdag 4 mei 2012

  De vraag hoe je van betekenis kan zijn in de wereld, stelt zich aan ieder (religieus) mens. Haar beantwoorden, is een weg op zich en niet voor iedereen weggelegd. Van Abel Herzberg vond ik volgende uitspraak: Uitverkorenheid betekent verstandelijk en gevoelsmatig weten dat er geen uitverkorenheid bestaat. Uitverkorenheid betekent, als je een religieus mens bent, dat de tranen van een Arabische moeder, voor God precies zo zwaar wegen als de tranen van een joodse moeder. Dat is jodendom.

 • door Bruno D. op vrijdag 4 mei 2012

  ... om een nieuw élan te geven aan een islambashing dat sinds 2008, toen de ware aard van het neoliberalisme wereldwijd naar boven kwam en de mensen andere zorgen kregen, op zijn retour is.

 • door Kevin op vrijdag 4 mei 2012

  Heel deze discussie is zo oud als de straat en eigenlijk zinloos. Sinds mensen op de proppen kwamen met het concept religie en de ene stam besliste om iets anders te geloven (en andere hoedjes te dragen) dan de andere (zie voor de hoedjes: George Carlin, Funny hats), wordt er gekibbeld, gescholden en oorlog gevoerd. Dat is altijd zo geweest en het zal waarschijnlijk ook altijd zo blijven. De suggestie dat het aantal nobelprijswinnaars de superioriteit van het Joodse volk (ras?) zou aantonen ten opzichte van moslims is natuurlijk potsierlijk, net als de uitingen van Michael Freilich over pruiken en keppels die beter zouden zijn dan hoofddoeken. Dergelijke beschouwingen zijn eigenlijk de inkt en zeker alle aandacht niet waard die eraan besteed wordt. Een mens is een mens is een mens - zolang dat besef niet doorsijpelt zal de mensheid zichzelf verder de dieperik inwerken.

  • door svdl op vrijdag 4 mei 2012

   Heel juist Kevin. inderdaad goed gezegd. Ik ben akkoord. Maar daarom dat het ook wel interessant is om juist wel de aandacht te vestigen op groeperingen die invloed hebben (of proberen althands) dewelke zeer gevoelig zijn voor "de hoedjes". Kwestie van toch te waarschuwen.

   Langs de andere kant, onafgezien dat ik zelf atheïst ben, niet religieus en ook de mening toedraag dat vooral geïnstitutionaliseerde godsdienst een bron van verdeling en waarde-mis-oordeel over mensen is, ben ik voor vrije persoonlijke religieuze beleving. In die zin dat het iets persoonlijk is en ook in deze context een meerwaarde kan betekenen voor mensen om hen innerlijk een zekere kracht, moraliteit en zin/betekenis te geven. Je kan dan nog wel discuteren over wat deze dan in casu is (en de correlatie met de empirische realiteit), maar het feit dat dit enkel zich binnen de persoonlijke levenssfeer bevindt, maakt het relatief "veilig". Een verstandig lezer, beseft maar al te goed wat ik bedoel met "veilig" :-) (zonder daarom de negativiteit te benadrukken)

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties