Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Waarom is racismebestrijding geen prioriteit?

Voor de derde maal op zeer korte tijd pakt een internationale instantie uit met een rapport over de structurele aanwezigheid van racisme in de Belgische samenleving. In elke, zichzelf respecterende democratie, zou zo’n terechtwijzing gezien worden als een blamage, schrijft Youssef Aouriaghel.
donderdag 26 april 2012

Het zou een golf van verontwaardiging door het politieke landschap moeten jagen. Politici, die zich bij elk incident met allochtonen, geroepen voelen om moord en brand te schreeuwen, blijven nu akelig stil. Op enkele korte krantenartikels na, wordt er in de media nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven.

Eind april publiceerde ENAR haar jaarlijks rapport. ENAR is een koepelorganisatie die meer dan 700 Europese organisaties telt die zich bezighouden met racismebestrijding. In het rapport wordt gewag gemaakt van structureel racisme in haast alle onderdelen van de samenleving: op de arbeidsmarkt, het onderwijs, justitie, huisvesting en de media. De huidige economische crisis zou mee aan de oorzaak liggen van het stijgende aantal klachten over discriminatie op de werkvloer en in de uitzendsector. Dezelfde punten keren terug in het ECRI-rapport over België.

Het ECRI is een tak van de Raad van Europa die onderzoek voert naar racisme en discriminatie in de EU-lidstaten. Segregatie in het onderwijs, hardnekkige discriminatie van Noord-Afrikanen, Afrikanen en Oost-Europeanen op de arbeidsmarkt en het falende integratiebeleid, zijn wederkerende onderwerpen.

Nog deze week publiceerde Amnesty International, de bekende internationale mensenrechtenorganisatie, een nieuw rapport over de discriminatie van moslims in Europa. Uit het rapport moet blijken dat moslims in België, Nederland, Zwitserland, Frankrijk en Spanje steeds meer te maken krijgen met racisme. Vooral moslima’s die een hoofddoek dragen, ondervinden veel hinder; denk maar aan het hoofddoekenverbod in Antwerpse scholen en openbare functies; of denk maar aan de hetze naar aanleiding van de uitspraken van de CEO van 'Schoenen Torfs'. Steeds vaker worden hoofddoeken in het publieke domein geweerd en worden moslima’s beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Ondanks de rapporten van gezaghebbende internationale instanties en angstwekkende cijfers, worden de meeste aanklachten over racisme, zelden of nooit serieus genomen. Racismeklachten worden vaak onontvankelijk verklaard bij gebrek aan bewijzen. Maar hoe kun je zoiets complex als racisme, aantonen? Eén manier is de praktijktest. Maar hier werd tot nu toe nooit enig draagvlak gevonden bij de politieke partijen. Onder meer N-VA en Open VLD zijn fervente tegenstanders.

Toch mogen we niet blind blijven voor de discriminatie die allochtonen in België ondervinden. De feiten zijn reëel en de gevolgen zijn dramatisch voor de samenleving. Allochtonen voelen zich vaak gediscrimineerd in het onderwijs: ze worden sneller naar het beroepsonderwijs doorverwezen, hebben het moeilijker om aan een stageplaats te geraken en hebben de helft minder kans op een job dan hun autochtone medestudenten met een gelijkwaardig diploma.

Dat de klachten niet uit de lucht gegrepen zijn, zagen we al in de VOLT-reportages over discriminatie in de uitzendsector en bij bedrijven die gebruik maken van dienstencheques. Helaas brengen dergelijke reportages weinig concrete maatregelen met zich mee; na enkele dagen gaat de storm liggen en wordt er verder niets mee gedaan, wat er duidelijk op wijst dat racisme geen prioriteit is voor de federale en de Vlaamse overheid. Het is blijkbaar gemakkelijker om de schuld bij het slachtoffer te leggen dan daadwerkelijk deze problematiek aan te pakken.

Steevast worden klachten afgedaan met dezelfde platitudes en excuses. 'Hoge werkloosheidscijfers bij allochtonen': ze hebben een slechte werkhouding. 'Problemen op de huisvestingsmarkt': allochtonen zorgen voor overlast; dus het is begrijpelijk dat verhuurders hen weigeren.

'Allochtonen presteren slecht in het secundair en hoger onderwijs': de ouders zijn niet genoeg betrokken en hebben een taalachterstand. 'Allochtonen worden systematisch geweigerd in het uitgangsleven': allochtonen zetten de boel op stelten; uitbaters van horeca-zaken hebben het recht om hen te weigeren. Dit soort vooroordelen zijn gemakkelijk hanteerbaar en worden steeds ingezet om elke discussie meteen van tafel te vegen.

Men heeft geen oog voor het feit dat dergelijke praktijken de samenleving ontwrichten. Elke burger heeft recht op een menswaardig bestaan en gelijke rechten. Het wordt hoog tijd dat deze problemen worden erkend en dat de overheid effectieve maatregelen neemt om minderheden te beschermen, tegen elke vorm van discriminatie.

Youssef Aouriaghel

Youssef Aouriaghel is Freelance Consultant.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

26 reacties

 • door catteeuw op donderdag 26 april 2012

  Ik denk dat het ook niet helpt dat de allochtoon telkens actueel word in termen van dader-slachtoffer en het morele gevecht tussen linkse en rechtse ideologieën. Ironisch genoeg zijn veel allochtonen rechts-gedachtig en mochten de linksen stoppen met ze in te zetten voor hun morele strijd dan zouden de blanke rechtsen en rechtse partijen zien dat allochtonen potentiele bondgenoten zijn.

  De linksen hebben allochtonen nodig als inherente slachtoffers - en zij de beschermheren - maar het figuur van de onbeholpen allochtoon die men daarbij creëert is net hetgene dat de rechtserlingen tegen de haren strijkt.

  Rechtsen houden niet van slachtoffers.

  • door Helene P op donderdag 26 april 2012

   Waarom moeten mensen als 'slachtoffers' gezien worden als ze gewoon hun rechten opeisen?

   Die rechten opeisen en waarmaken is een zaak van allen, het is de basis van onze grondwet, van onze samenleving en gaat dus uit boven politieke ideologieën. Ingaan tegen gelijke rechten voor iedereen is de grondslagen van onze maatschappij aantasten. Daarom moet gelijke rechten altijd prioritair zijn. En daar hoeft niemand 'slachtofferdom' voor te hebben, het heeft niets te maken met 'gevoel' en zeker niet met medelijden. En al evenmin met 'beschermheren', dat is paternalistisch en dus een andere vorm van ongelijke verhoudingen, zoniet van 'zoet' racisme. De schrijver heeft gelijk: de Staat in al zijn vertakkingen heeft op de eerste plaats de taak om te zorgen dat de rechten en verplichtingen voor iedereen gelden. Maar de burgers ook.Vandaag zijn het misschien 'allochtonen', maar morgen weer Joden of vrouwen of homo's en overmorgen doen we onze ogen open en zien dat we geen van allen nog zeker kunnen zijn van onze rechten. Het probleem is dat we in feite nooit zeker kunnen zijn van onze rechten noch van onze democratie. De mens zijnde wat hij is, moeten we altijd attent zijn dat ze niet worden aangetast en er zonodig weer voor vechten.

   • door catteeuw op vrijdag 27 april 2012

    Ik denk dat het eerder de staat is die de allochtoon creëert. Zij vinden de maatschappelijke categoriën uit - zij passen ze toe op het onderwijs en in de arbeidsmarkt - zij maken de sociale en economische klassen. De linksen hebben mij nog vertelt: de allochtonen zijn hier om het werk te doen waarvoor ik te lui - te kieskeurig - te verwent voor ben. Dat maakt van mij hun sukkel en van hen mijn sukkel.

    Ik heb op een plaats gewerkt dat geld kreeg om kans-armen te werk te stellen: het Win Win Activaplan. Om aan dat staat-geld te geraken hebben think-tanks een hele argumentatie rond het waardeloos-zijn van kans-arme arbeiders gecreëert: ze renderen niet - we moeten gecompenseerd worden. Wanneer de termijn van het activaplan was afgelopen probeerde men ze zo vlug mogelijk buiten te krijgen om een nieuwe kans-arme de kans niet te geven op vast werk (te oud - geen perfect Nederlands - problemen van organisatie op hen steken - wegpesten met absurde werkdruk). Men gaf de negers geen kans om zichzelf te bewijzen want men wou hen kunnen de schuld geven voor alles wat mis was en men wou ze kunnen ontslaan als ze er geen geld meer voor kregen. Niet alleen de allochtonen maar ook ouderen en andere beweerde niet-rendabelen werden een doelwit van gedoogde en aangemoedigde pesterijen - op het einde van de termijn vd sociale voordelen.

    Het resultaat in de praktijk was een bedrijf dat compleet vierkant draaide - mensen kregen bvb geen enkele opleiding meer - raciale segregatie bij de toegewezen functies - alomtegenwoordig racisme en pesterijen - ... In een economisch systeem waar men redeneerd dat sommige mensen veelvoudig meer waard zijn dan anderen - lijkt het onvermijdelijk dat de waardevollen redeneren dat de anderen veelvoudig minder waard zijn.

    Als we die mensen gewoon als individuen benaderen - ipv van een of andere artificiele economische-sociale categorie - die dan de inzet word voor politieke en economische uitbuiting - dan zal er direct minder racisme zijn. De meeste racisten kennen allochtonen alleen vd TV. En als zo'n blaas kaak als Tom Lanoye bvb de kleingeestige vlaming - tegenover de verlichte Belg - voor vanalles en nog wat zit uit te maken - van idioot tot facist - en daarbij de allochtonen inzet voor zijn grote morele strijd - een wapen en een schild - dan creëert hij de vijandigheid tegen hetgene dat men de allochtoon noemt.

    Hetzelfde voor vrouwen, denk ik. Vurige feministen creëeren vaak conflict door van individuele conflicten - gevallen van persoonlijkheid - een universele strijd tussen de seksen te maken - die daarvoor niet bestond - om boekjes te verkopen die niet ver verwijderd zijn facistische politieke pamfletten (heb eens stuk van een boek van Germain Greeg gelezen - wauwtjes). In Amerika winnen de neo-con republikeinen - zionisten en voormalige liberals - politieke zieltjes door een culturele strijd van de - vroeger strikt anti-politieke - evangelische christenen tegen de immorele athiestische culturele dreiging vd democraten. In ruil kregen de kerken belastings-uitzondering: win-win.

    Nadat ik bij het bedrijf zelf geen gehoor kreeg heb ik dit gemeld bij verscheidene instanties in de vorm van een brief (waarvan een deel nog te bezichtigen is op mijn blog): de RVA heeft mijn aanklacht onontvankelijk verklaart. Het centrum voor racisme bestrijding legde de bewijslast bij mezelf - nadat ik hen de contactgegeven van enkele slachtoffers heb gegeven. Het Win Win Activaplan is namelijk een Win voor de politiekers en een Win voor de aandeelhouders - en die blijken soms dezelfde personen te zijn. De Belgische staat deed niet alleen de negers cadeau aan dit kutbedrijf - het deed hen ook bvb ABX cadeau. En de manager van dit concentratie kamp was ooit baas van ABX en is nu de baas bij bpost. Het is een beetje de reden waarom ik op deze website van mijn tak zit te maken.

    Als iemand die rost is - als iemand die door een samenloop van omstandigheden sociale uitsluiting heeft gekent - lijkt het mij dat de meeste individuen goed overeen kunnen komen - en dat sociale conflicten komen uit de sociale structuren die de staat en zulk soort kudde-leiders creëeren en opdringen. Ik heb zelf verklaarde racisten gekend met swasika-tattoos - die op het werk perfect overeen kwamen met Marrokanen en zulks - terwijl de Turken en Marokkanen onder elkaar in een of ander onbegrijpelijk cultureel conflict zaten - ze zagen elkaar als de allochtonen. De uitlaatklep voor hun sociale vernedering.

    • door Helene P op vrijdag 27 april 2012

     @ Teller Salem, natuurlijk hebt u gelijk, in wezen is het allemaal heel simpel: bekijk mensen als individuen, als mensen, en dan wordt alles teruggebracht tot normale verhoudingen tussen mensen. Dan krijg je mensen die je goed liggen, waarmee je goed kunt samenwerken, met wie je bevriend kunt worden en anderen die je niet liggen t/m 'klootzakken' want die zijn er in gelijke proporties in alle groepen, nationaliteiten, kleuren enz. Dat alles heeft niets te maken met kleur, herkomst, taal, sociale klasse, zelfs cultuur enz. Er zijn miljoenen voorbeelden waar sociale constructies als 'allochtonen' of Joden - of zelfs vrouwen in sociale zin - gewoon niet tellen of overstegen worden en dan gaat alles prima, dan blijkt samenleven opeens helemaal geen probleem meer te zijn. Ik weet niet goed waar u op duidt in het geval van Tom Lanoye. Maar eerlijk gezegd word ik ook erg boos als ik uw verhaal over die activa job lees. (Tom Lanoye kent net als ik Zuid-Afrika goed en inderdaad zie - of zag? - je daar de band tussen racisme en fascisme zeer duidelijk, als een dagelijks geleefde werkelijkheid. En voor blanken van de apartheid en degenen die nog steeds zo denken is hun racisme geen racisme, maar een vanzelfsprekendheid, zo is de wereld nu eenmaal, zeggen ze! Hier gaat het onder veel meer vermommingen. Ik veronderstel dat Tom L daarom zo kwaad is en zo hard roept, maar ik weet dus niet waar u speciaal op doelt, heb bijv. zijn toneelstukken niet gezien, woon niet in Vlaanderen.)

     De Staat... De staat weerspiegelt de maatschappij, de staat is 'wij'. De Staat moet inderdaad de 'zwakken' - wie dan ook - speciaal beschermen en uitsluiting bestrijden, anders hebben we geen Staat nodig en wordt de samenleving een jungle waarin de sterksten hun wil opleggen. Maar de categorieën die hier gehanteerd worden en hoe de Staat probeert de ongelijkheid te verhelpen, daar zitten inderdaad veel haken en ogen aan. Hoe moet men positieve discriminatie aanpakken? Voor vrouwen begint nu - eindelijk! - een wettelijk verplicht quota systeem en dat begon in de politiek. Daar is enorm veel weerstand tegen. Maar in dat geval houdt de regering nu eindelijk het been stijf, weerstand of niet, en voert het door. Zonder financiële voordelen, alleen met 'straf' als het niet gebeurt. Dat is volgens mij de juiste manier hoewel ook dat in de praktijk niet gemakkelijk is. Als de regering of de Staat had geluisterd naar alle tegenstemmen, dan was er geen wettelijke abortus, geen gelijkheid voor de wet van homo's, geen homo huwelijk enz enz. Dus moet de Staat of de politieke klasse soms beslissen dat iets juist is, in overeenkomst met onze grondwet of met het humanisme dat de grondslag van onze maatschappij heet te zijn en dan gewoon wetten maken ondanks al het geschreeuw. Dan raken mensen eraan gewoon en wordt het deel van onze maatschappij. Zoiets. Wat niet wegneemt dat het moeilijk is en er nog lang weerstand kan zijn. Of zelfs opnieuw komen (kijk naar de betogingen tegen abortus of hoe extreem rechts weer overal op komt.) Dwz de strijd voor gelijke rechten en gelijkheid in de praktijk is zelden beëindigd. Wat betreft hard roepende feministen of de vrouwen die indertijd voor stemrecht vochten: ja, het klinkt soms overdadig en kan polariseren wat niet altijd gunstig is. Maar anderzijds denk ik niet dat ze gehoord zouden zijn en mettertijd serieus genomen geworden als ze niet zo hard hadden geroepen.

     Wat het racisme hier betreft vind ik persoonlijk het moeilijkste te slikken dat mensen zich niet realiseren dat ze racistisch handelen of zijn. Dat geldt zowel voor degenen die zoals U beschrijft zich uiterst racistisch gedragen als voor hen die daar geen racisme in zien of 'niet genoeg' om er een zaak van te maken. Dat heb ik waarschijnlijk gemeen met Tom Lanoye... Ze hebben honderden smoesjes om niet onder het etikel 'racistisch' te vallen. En dat komt van heel diep in de geschiedenis. Ik denk altijd dat het niet echt kan verbeteren zo lang de Europeanen zich niet serieus bezinnen op hun verleden van slavernij en kolonisatie. (En nu ook de neoliberale globalisatie, daar hoor je ook de vreemdste dingen over...) Die bewustwording is nog altijd taboe. Maar het huidige racisme komt daar rechtstreeks vandaan, het zit diep geworteld in de mentaliteit, zelfs in de identiteit, vrees ik. Nu helpt dat U niet veel in uw dagelijkse problemen, maar ik denk dus dat we op allerlei niveau's tegelijk moeten werken: het verleden, de wetgeving, constant invraag stellen van categorisering, vormen van positieve discriminatie enz enz. Maar het ene kan niet gebeuren zonder het andere. Als het racisme, de idee van de blanke/Westerse superioriteit over alle anderen zo diep geworteld zit, dan kun je die onmogelijk alleen aan de oppervlakte aanpakken, ook al is het daar waar je gedragspatronen kunt veranderen. Want bijna alles hier is geijkt op het idee dat alles in het Westen 'beter' is (de democratie, het humanisme - dat echter de 'Ander' niet echt als een vol mens beschouwt.... enz) en 'wij' gelijk hebben en 'onze' wil mogen opleggen aan de hele wereld. Het is dus een heel grote en lange strijd die gaat van uw strijd om als gelijke behandeld te worden via allerlei andere acties en aspecten, via figuren als Mandela of Martin Luther King tot en met bijv. de grote Afrikaanse filosofen die hoe langer hoe beter en duidelijker het wezen van de koloniale verhoudingen en mentaliteiten analyseren en aan het Westen voorleggen.

     En als iemand hier soms denkt dat u geen gelijk hebt: hier een ander verhaal. Mijn op papier Belgische kinderen zijn geboren in Afrika, hebben maar kort in België gewoond, ze begonnen als franstaligen maar in de loop van onze verhuizingen naar andere landen en andere scholen werd ons gezin engelstalig. Hun frans is dus kinderfrans gebleven. Toch krijgen ze gemakkelijk jobs aangeboden in België en als ze dan zelf aarzelen vanwege het taalprobleem, dan horen ze steevast: nee, dat is geen probleem, in een paar maanden praat je vloeiend!!! Dat is helaas de werkelijkheid. Zij hebben geen 'activa' of wat dan ook nodig (tenzij ze langtijdig werkloos zouden worden... en dan nog...) Hetzelfde voor opleiding en diplomas. Ik heb een licenciaat uit Afrika. Dat is voor mij nog nooit een probleem geweest. Maar van sommige van mijn medestudenten indertijd, zelfde universiteit, zelfde studies, zelfde diploma, werd hun opleiding niet aanvaard of niet als gelijkwaardig beschouwd!!! Maar als je dat soort voorbeelden geeft, weten mensen hier bijna nooit wat je bedoelt! Maar U waarschijnlijk wel...

     • door catteeuw op maandag 30 april 2012

      Ik ken Tom Lanoye zijn werk eigenlijk niet zo goed maar ik ben in mijn leven al van links naar rechts en terug gegaan en zijn retoriek (en het algemene multiculturele debat) stuurde mij op een bepaald moment resoluut naar rechts.

      Hij symboliseert voor mij een intolerant links. Ik heb bvb niets tegen homos of het homo huwelijk - nooit gehad - maar toen hij op de trappen van het gemeentehuis na zijn huwelijk van zijn tak stond te maken tegen de facisten (naar mijn herinnering) - had ik plots wel de opwelling om iets tegen het homo huwelijk te bedenken. Hij krijgt zijn huwelijk - geen probleem - maar moet je dan de "verliezer" staan uitmaken? Mocht hij dat gaan doen in een land als Marokko of China - zou hij de mensen evenzeer een kloot aftrekken?

      Zal hij dan bijvoorbeeld even vurig en beschuldigend pleiten voor het homo huwelijk bij Aboriginal tradities? Is dat respect voor vreemde cultuur?

      Trouwens - DEpersGROEP - en DeRedactie - waarvoor Tom werkt zijn oorlogs criminelen. Je kan toch geen columnist zijn voor DeMorgen - een pion van Van Thillo - en tegelijk een oprechte moraal ridder zijn? En is zijn huis in Z-Afrika geen vorm van belasting ontwijking - net als nv Tom of whatever bedrijf hij beweert de incorpereren.

      Qua multicultuur - de niet-westerse natives mogen isolatie eisen (aboriginals-Native Americans) - maar voor westerse culturen (of wat daarvan overblijft na de wereld oorlogen en economische-sociale-nationale-katholieke-... experimenten) staat dat gelijk aan facisme. Met de rethoriek in die tijd was je een mongool én een nazi als je sprak over een eigen volk. Ik hecht geen waarde aan Vlaams-heid maar ik denk wel dat er zoiets is als een geboorteland-territorium dat men mag verdedigen. Zoals iedereen doet wat hij wil in zijn eigen huis.

      Pas in de context van hoe onze naties en economieën de culturen van de wereld hebben vernietigd - zie ik wel dat wij een morele verplichting hebben tot helpen van mensen uit andere culturen en het openzetten van onze grenzen voor een multicultureel opvanghuis voor de slachtoffers van onze ambities.

      Dan komt weeral een hypocretie van centraal links naar boven in hun medeplichtigheid aan het kapitalisme dat net culturen ingeworteld in hun land vernietigd voor de ambities van Hèt westen. Voor links staat cultuur dan volledig los van bodem of economie (levenwijze) en blijft het dan bij het verdedigen van de symbolen van "vreemdheid" terwijl ze toelaten dat internationale groepen de economische cultuur dicteren en bvb Chinezen tot slaven reduceren - oorlogen voeren voor grondstof-monopolies - ... gelijkheid door het vernietigen van diversiteit - iedereen schuldig aan het geld - een béige consument.

      Multicultuur komt dan neer op een globale monocultuur gedicteert door monitaire entiteiten als het ECB die bvb financiele groepen helpen bij het stelen van landbouwgrond van eeuwenoude culturen.

      Voor mij is het probleem niet dat mensen geen werk krijgen van racistische managers - maar dat mensen moeten bedelen voor werk bij potentieel racistische managers. Van mij mogen mensen racistisch zijn - maar niemand mag de economische (culturele) macht krijgen om met die opinies het leven van anderen te benadelen. Neem het (blanke) dictaat van het geld weg - gelegitimeert door de staat - en het racisme van personen - gevoed door monitaire superioriteit - kan geen invloed hebben op het leven van mensen uit vreemde culturen (economieën). Ieder individu moet de middelen (cultuur en grondstof) krijgen om zelfstandig en waardig te kunnen leven - ipv te moeten buigen voor de eigendom en wil van geld-drukkers.

      Dus ipv het racisme van werkgevers aan te klagen - moet men de staat aanklagen die het systeem (de cultuur) creëert waarin potentiele racisten economische dictators mogen zijn. En dan heeft men geen gedachtenpolitie nodig.

  • door winfried heinrich huba op vrijdag 27 april 2012

   Met dat betoog krijgen ze alleszins heel wat stemmen.

 • door Helene P op donderdag 26 april 2012

  Racisme ontmenselijkt racisten meer dan hun 'slachtoffers'.

 • door bart van den Cruyce op vrijdag 27 april 2012

  Dat racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt, de huurmarkt... een feit is, kan niet ontkend worden. Die discriminatie mag niet verbloemd worden met frasen zoals: eerst onze eigen mensen een job geven dan de buitenlanders. Moslims die hier geboren zijn, zijn geen buitenlanders en het is gewoon een verlies om mensen die goed werk kunnen leveren niet te werk te stellen, of te dwingen in werk dat onder hun opleidingsniveau ligt. Vrouwen die een hoofddoek dragen uitsluiten van een baan haalt enkel hun positie nog meer onderuit.

  De schrijvers van het artikel moeten er zich echter van bewust zijn dat het draagvlak voor bestrijding van racisme tegen moslims bij de niet- moslimbevolking echt geërodeerd is. Het probleem is niet het wettelijke kader, zelfs niet de instellingen: het centrum voor racismebestrijding doet erg zijn best en er worden (in tegenstelling tot vroeger) wel degelijk werkgevers of verhuurders veroordeeld, maar het draagvlak daarvoor bij de bevolking is tegelijk verminderd.

  Waarom kan dat draagvlak zo aangetast zijn dat zelfs een sociaal voelende werkgever als een Rik Torfs uit de bocht gaat?

  Dat is het geval omdat niet moslims in toenemende mate, via de media, maar ook rechtstreeks geconfronteerd worden met onverdraagzaamheid en racisme vanwege (een minderheid van) moslims. Het beeld van "de" moslim als onverdraagzaam en racistisch is enorm versterkt door de aanslagen van 11 september. Natuurlijk beseffen velen dat het hier om een niet-representatieve minderheid gaat, maar men kan ook niet blind zijn voor andere vormen van extreme onverdraagzaamheid zoals de felle veroodeling en bedreiding van homosexuelen door vooraanstaande islamieten. Uiteraard jaagt ook de behandeling van vrouwen zelfs in staten als Marokko en Turkije (besnijdenis, verplichte huwelijken voor verkrachte meisjes..., gearrangeerde huwelijken ) gewoon angst aan.

  Het gaat echter niet alleen over de media (want het bovenstaande had even goed in een pamflet van de PVV kunnen staan). Ook in het dagelijkse leven zijn er meer confrontaties met moslims dan vroeger. In de eerste plaats in scholen. Er is niet alleen het hoofddoeken debat, ook de eis/vraag voor afzonderlijke zwemuren voor meisjes, de al dan niet strikte toepassing van de regels voor Halal voedsel, de behandeling door Marokaanse jongens van meisjes, ook Vlaamse, die zich te licht kleden, de problemen met (een klein deeltje van) diezelfde groep jongens in openbare zwembaden...

  De concrete en praktische problemen van het samenleven van moslims (maar evengoed orthodoxe joden) met christenen of niet gelovigen, zijn op zich niet onoverkomelijk. Het is ook deels een conflict jongeren-ouderen. Maar het is wél noodzakelijk dat er, op een objectieve en gestructureerde wijze, en op nationaal of regionaal niveau, meer aandacht aan besteed wordt. Er zouden door mensen van verschillende overtuiging samen regels van goed samenleven kunnen afgesproken worden, waarbij het ook mogelijk wordt om bepaalde religieuze zeloten terug te fluiten. Het kan toch niet de bedoeling zijn om een volledig gescheiden leefwereld op te bouwen vanaf de geboorte?

  Ook het centrum voor bestreiding van discriminatie en racisme zou meer geloofwaardig zijn als het, naast de discriminatie van moslims, zich ook zo organiseerde dat het kan interveniëren bij intolerant gedrag vanwege moslims of andere minderheden.

 • door bart van den Cruyce op vrijdag 27 april 2012

  Dat racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt, de huurmarkt... een feit is, kan niet ontkend worden. Die discriminatie mag niet verbloemd worden met frasen zoals: eerst onze eigen mensen een job geven dan de buitenlanders. Moslims die hier geboren zijn, zijn geen buitenlanders en het is gewoon een verlies om mensen die goed werk kunnen leveren niet te werk te stellen, of te dwingen in werk dat onder hun opleidingsniveau ligt. Vrouwen die een hoofddoek dragen uitsluiten van een baan haalt enkel hun positie nog meer onderuit.

  De schrijvers van het artikel moeten er zich echter van bewust zijn dat het draagvlak voor bestrijding van racisme tegen moslims bij de niet- moslimbevolking echt geërodeerd is. Het probleem is niet het wettelijke kader, zelfs niet de instellingen: het centrum voor racismebestrijding doet erg zijn best en er worden (in tegenstelling tot vroeger) wel degelijk werkgevers of verhuurders veroordeeld, maar het draagvlak daarvoor bij de bevolking is tegelijk verminderd.

  Waarom kan dat draagvlak zo aangetast zijn dat zelfs een sociaal voelende werkgever als een Rik Torfs uit de bocht gaat?

  Dat is het geval omdat niet moslims in toenemende mate, via de media, maar ook rechtstreeks geconfronteerd worden met onverdraagzaamheid en racisme vanwege (een minderheid van) moslims. Het beeld van "de" moslim als onverdraagzaam en racistisch is enorm versterkt door de aanslagen van 11 september. Natuurlijk beseffen velen dat het hier om een niet-representatieve minderheid gaat, maar men kan ook niet blind zijn voor andere vormen van extreme onverdraagzaamheid zoals de felle veroodeling en bedreiding van homosexuelen door vooraanstaande islamieten. Uiteraard jaagt ook de behandeling van vrouwen zelfs in staten als Marokko en Turkije (besnijdenis, verplichte huwelijken voor verkrachte meisjes..., gearrangeerde huwelijken ) gewoon angst aan.

  Het gaat echter niet alleen over de media (want het bovenstaande had even goed in een pamflet van de PVV kunnen staan). Ook in het dagelijkse leven zijn er meer confrontaties met moslims dan vroeger. In de eerste plaats in scholen. Er is niet alleen het hoofddoeken debat, ook de eis/vraag voor afzonderlijke zwemuren voor meisjes, de al dan niet strikte toepassing van de regels voor Halal voedsel, de behandeling door Marokaanse jongens van meisjes, ook Vlaamse, die zich te licht kleden, de problemen met (een klein deeltje van) diezelfde groep jongens in openbare zwembaden...

  De concrete en praktische problemen van het samenleven van moslims (maar evengoed orthodoxe joden) met christenen of niet gelovigen, zijn op zich niet onoverkomelijk. Het is ook deels een conflict jongeren-ouderen. Maar het is wél noodzakelijk dat er, op een objectieve en gestructureerde wijze, en op nationaal of regionaal niveau, meer aandacht aan besteed wordt. Er zouden door mensen van verschillende overtuiging samen regels van goed samenleven kunnen afgesproken worden, waarbij het ook mogelijk wordt om bepaalde religieuze zeloten terug te fluiten. Het kan toch niet de bedoeling zijn om een volledig gescheiden leefwereld op te bouwen vanaf de geboorte?

  Ook het centrum voor bestrijding van discriminatie en racisme zou meer geloofwaardig zijn als het, naast de discriminatie van moslims, zich ook zo organiseerde dat het kan interveniëren bij intolerant gedrag vanwege moslims of andere minderheden.

 • door Bernard Claeys op vrijdag 27 april 2012

  Leg maar eens uit wat het weren van levensbeschouwelijke symbolen te maken heeft met racisme of discriminatie!

 • door Bernard Claeys op vrijdag 27 april 2012

  Dat moslims eens kijken hoe ze met vrouwen en homo's correct omgaan! Van zodra godsdienst iets meer ruimte krijgt, neemt de onvrijheid en onverdraagzaamheid toe. Zie bvb. nu in Egypte waar een cineast in gevangenis vliegt wegens zogenaamd beledigen van islam. Van zodra de Kerk meer invloed kreeg in Polen ...lieten ze abortus weer verbieden! We hebben geen lessen over verdraagzaamheid te krijgen uit godsdienstige hoek!

  • door catteeuw op vrijdag 27 april 2012

   Je maakt van "moslims" slachtoffers - met de implicatie dat "de andere" de dader is - en dan maakt de andere van het slachtoffer opnieuw de dader.

   Een duidelijk fout in de logica van Bernard hier is dat hij van moslims daders maakt door te verwijzen naar de moslims slachtoffers van moslim daders - waardoor het duidelijk is dat slachtoffer-dader zijn niet moslim-specifiek is.

   Ik ben zeker dat Bernard geen enkele moslim kent. Maar omdat jullie de moslim inzetten in de politieke arena - door te verwijzen naar OpenVLD en NV-A - een vage beschuldiging van racisme aan het adres van rechts-gezinden - terwijl SP.a evengoed medeplichtig is aan het objectiveren en goedkoop maken van kans-groepen met het Win Win Activaplan bvb - heeft hij plots een heel sterke verontwaardiging ontwikkeld tegen vrouwen-leed in moslim landen. Alsof onze bodem strikt respectvolle mannen kweekt - in termen van man-vrouw relaties. Alsof het Bernard eigenlijk wat kan schelen wat er met mensen gebeurt in andere landen. En waarom zijn rechtsen plots zo modebewust geworden?

   Hij voelt zich aangevallen in legitimiteit van zijn politieke indentiteit dus verdedigd hij zich met de wapens waarmee hij aangevallen werd. En uiteindelijk heeft het niets met moslims te maken maar het maakt voor een negatieve atmosfeer en er worden allerei beelden opgeroepen en standpunten ingenomen die moslims in het echte leven belemmeren om als individu op hun eigen beoordeeld te worden.

   Het is als een koppel die ruzie maakt. Uiteindelijk gaat het nergens meer over en het zijn de kinderen die prijs betalen.

   • door Helene P op vrijdag 27 april 2012

    Neen, Bernard heeft het over lekenideologie tegenover godsdienstoverheersing. In Europa hebben we hard moeten vechten om een lekenstaat te krijgen en van de overheersing van de godsdienst en de Paus af te komen. En nog is dat niet helemaal gedaan: kijk maar naar een conservatieve figuur als Mgr Léonard, alle problemen rond pedofilie bij priesters enz. Dat is wel iets waar Moslems rekening moeten houden om in Europa te leven: godsdienst moet in de privé sfeer blijven, er zijn weinig Europeanen die daarop terug willen komen al is het maar omdat we dan meteen weer de hele christelijke hiërarchie over ons heen krijgen. En dan heel veel verworvenheden weer teruggedraaid worden. Denk alleen al bijv. dat het katholicisme preekt(e) dat men armoede, ongelijkheid en discriminatie moest ondergaan, in het 'hiernamaals' kwam de compensatie en het geluk! Dat zouden ze ook tegen u gezegd hebben als u kwam klagen over uw activa baas... Dat preekten ze uiteraard ook in de kolonies bijv. Lekenmoraal is ook moraal. En vaak heel wat moreler dan de regels opgelegd door om het eender welke georganiseerde religie voor de eenvoudige reden dat lekenmoraal het individu voor keuzes stelt en verantwoordelijk maakt voor zijn of haar daden.

    • door Adrien Verlee op zaterdag 28 april 2012

     Deze tussenkomst van Hélène is de beste die ik hier wellicht ooit gelezen heb. Eindelijk. Echt eindelijk! Het debat over de hoofddoek zou enorm aan kwaliteit winnen als het helder gevoerd wordt, als dus het fenomeen juist gesteld zou zijn. Maar het officiële Links moet dan wel willen lezen.

     In wezen is het een probleem van conservatisme. Juister: muf en benauwd conservatisme dat zowel de moslims als de niet-moslims beperkt in handelen en denken. Zouden we met de hoofddoek-discussie uitgaan van "conservatisme" (voor mijn part tevens te stellen in het kader van een klassenproblematiek, denk aan de Internationale beste Linkerzijde: "Sterft gij oude vormen en gedachten"), zou het debat geheel hertekend worden en het steriele van de huidige standpunten overstegen worden. Het debat zou anders kleuren. Het debat zou helder worden.

     Wie het echt meent en niet de boel verzieken wil, kan ik verder verwijzen naar: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/07/noorwegen-leren-omgaan-met-diversiteit-noodzakelijk#comment-20115 en sommige reacties erop volgend. Ook: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/07/25/woorden-en-daden#comment-19307 Daar met verwijzingen naar Gadamer, om na te denken over ongewenst conservatisme en het te bestrijden. Nu zou ik wat zaken anders schrijven, maar het is mijn inziens een andere en betere benadering; een - vergeef de woordspeling - derde weg. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/03/04/hoofddoekenverbod-ongrondwettelijk#comment-156

 • door Phobos op vrijdag 27 april 2012

  Als ik de foto van het artikel zie is het eerste dat me opvalt extremistisch, religieus fundamentalistisch gedrag. Dit is angstwekkend, het komt over als een vorm van kolonialisme, als een invasiemacht die onze westerse wereld wil overspoelen met hun cultuur hun religie hun brutale eisen. Het zijn enkel de moslims die dit effect oogsten door hun gedrag. Het heeft niets met racisme te maken. Van mijn part mogen hier volkeren uit de hele wereld komen wonen zolang het maar een gezond mengsel is en geen opgedrongen totaal incompatibele religieuze cultuur.

  • door catteeuw op vrijdag 27 april 2012

   Welk aspect van uw leven word bedreigd door islam fundamentalisme? U leest nogal veel in een onschuldige foto.

   http://www.informationclearinghouse.info/

   Je moet eens lezen wat wij in hun wereld doen - waarom wij het rijke westen zijn. Kijken naar de fotos aan stukken gereten families door willekeurige en illegale NATO bombardementen. Of wat de katholieken (en hun banken en konigshuizen) met de Afrikanen hebben uitgestoken.

   Dan verbleekt de theoretische dreiging van de islam moraliteit nogal. Wij zijn een veel gevaarlijker beestje.

  • door MM op vrijdag 27 april 2012

   1. Heb je ook exact dezelfde 'cultuur' of sta je op dezelfde manier in het leven als een Vlaams Belanger of zeg maar een Duitser uit Beieren? Neen? Goed, want er zijn zo veel verschillen tussen mensen onderling ondanks het feit dat ze allen in West-Europa wonen of misschien wel een 'christelijke' achtergrond hebben. Maar blijkbaar zijn moslims dan wel onderling vervangbaar en kloons van elkaar? 2. Ben jij ook verantwoordelijk voor de beestachtigheden van westerse NAVO troepen in Afghanistan of de van VS soldaten in Irak en Afghanistan (op dode mensen urineren, kinderen afschieten en fier op de foto poseren met de 'prooi')? Neen? Nochtans zouden die toch, volgens jouw logica. 'dezelfde cultuur' moeten hebben niet? Dus dan ben jij per definitie ook schuldig niet? Stom? Inderdaad. Maar wees dan consequent en stel elke individuele moslim ook niet verantwoordelijk voor daden van bepaalde politieke groeperingen of bepaalde stromingen binnen de islam. 3. Je zoekt inderdaad veel in een foto beste Phobos...Zijn je bedenkingen niet eerder een uiting van jouw interne vooroordelen dan van feiten gerelateerd aan die foto? Hoe kan het dragen van een hoofddoek bijvoorbeeld een 'bedreiging' zijn voor jouw persoon? Is het niet eerder dat jij 'niet kan verdragen' dat er andere uitingen zijn van levensbeschouwing dan de uwe?

  • door Helene P op vrijdag 27 april 2012

   Die foto heeft niks met fundamentalisme te maken, het is gewoon protest.

   Islamfundamentalisme is in wezen hetzelfde als ieder fundamentalisme, dat van Breivik, dat van het VB, dat van Geert Wilders, dat van het Front national, dat van de 'Tea Party', dat van Hitler: extreem rechts. De rest is aankleding en gezichtsbedrog... Sommigen aanvaarden het (en laten ze op televisie praten...) zo lang het niet gewelddadig is. Ik niet.

 • door ron op vrijdag 27 april 2012

  De moslims maken steeds zichzelf tot slachtoffer. Dan krijgen ze rechten en macht waar het in de koran altijd om te doen is. Wanneer gaan we eens vertrekken van de basis. Wat staat er in de koran en wat zegt Mohammed zelf? Als we nu eens begonnen met alle racistische passages te schrappen uit de koran? Ons niet laten intimideren door drukkingsgroepen? Alleen alle liefdevolle teksten in de koran te onderwijzen? Er zou geen aanslagen en angst creerende beelden zijn. Waarom blijven moslims steeds op dezelfde nagel kloppen? Moslims mogen zich niet vermengen of bezig houden met anders gelovigen of ongelovigen. Dat staat letterlijk in de schrift.1) "Zij die ongelovig zijn (...) Verzegeld heeft God hun harten en over hun gehoor en hun blikken is een sluitdoek. Voor hen is een ontzaglijke bestraffing weggelegd." [2:6-7] Merk in dit en volgend vers de predestinatiegedachte op : God heeft, net als bij de Farao ten tijde van Mozes, van sommigen het hart verhard en hen daarmee tot bestraffing voorbestemd. 2) "In hun (= van degenen die in God zeggen te geloven, maar geen moslim worden) harten is krankheid en God heeft hun krankheid nog vermeerderd en voor hen is er een pijnlijke bestraffing omdat zij leugenachtig waren." [2:10] 3) Bluffend dat de soera's (Koranhoofdstukken) van bovennatuurlijk gehalte zijn : "(Indien gij vanwege uw afgoden geen soera kunt doorkrijgen zoals mijn soera's,) vreest dan het vuur waarvan mensen en stenen (= afgodsbeelden) de brandstof zijn, dat voor de ongelovigen is bereid." [2:24] 4) Over de afvalligen : "Maar geen anderen doet hij daarmede (= met duistere gelijkenissen in de Openbaring) dwalen dan de kwaadbedrijvers die de band van God verbreken nadat zij met Hem een verbond gesloten hadden, en die uit elkaar halen wat God geboden heeft te verenigen, en die verderf (= ongeloof) brengen op de aarde. Diegenen zijn de verliezenden." [2:27] 5) "Maar zij die ongelovig zijn en Onze tekenen voor leugen verklaren, die zijn de lieden van het vuur en zij zijn daar eeuwig-levend." [2:39] 6) "Wie iets anders dan de islam tot godsdienst wenst, het zal van hem niet aanvaard worden en hij zal in het hiernamaals de verliezer zijn." [3:85] 7) Na Mohammeds ene grote nederlaag (slag bij Oehoed), verklaart Allah de wisselende krijgskansen aldus : "Indien u een klap treft, dan treft zeker een gelijke klap de vijand. Op die strijddagen geven wij afwisselend geluk aan de mensen, opdat Allah hen kent die geloven, en Zich uit uw midden geloofsgetuigen (= martelaren) neemt - want Allah bemint de onrechtdoeners niet -, en opdat Allah de gelovigen loutert en de ongelovigen vernietigt." [3:140-141] Behalve een ondubbelzinnige stellingname tegenover de ongelovigen, is dit ook een typisch staaltje van de retoriek waarmee waarzeggers en profeten hun mislukte voorspellingen rationalizeren : als we zoals voorzegd de veldslag winnen, dan bewijst dit dat God aan onze kant staat, en als we verliezen, betekent dit dat hij ons geloof "op de proef stelt" en ons "loutert", dus óók een teken dat Hij Zich heel bijzonder met ons bezighoudt. 8) "Maar niet is er berouwvole terugkeer (...) voor hen die sterven terwijl zij ongelovig zijn. Voor hen hebben wij een pijnlijke bestraffing bereid." [4:18] 9) "Zij die ongelovig zijn aan Onze tekenen, die zullen Wij branden in een vuur. Telkens wanneer hun huid gebakken is, verwisselen wij ze met een andere huid, opdat zij de bestraffing smaken. Allah is waarlijk geweldig en wijs." [4:56] 10) "De ongelovigen, ook al bezaten zij al de schatten van de wereld en nog eens zo veel, om zich daarmee vrij te kopen op de Dag der Opstanding, het zal niet aanvaard worden van hen. Voor hen is er een pijnlijke bestraffing. Zij willen ontkomen aan het vuur, maar zij zullen er niet aan ontkomen. Voor hen is er bestendige bestraffing." [5:36-37]. 11) Specifiek tegen de christenen gericht, die de mens Jezus een goddelijk statuut toekennen : "Ongelovig zijn zij die zeggen : God, dat is de messias, de zoon van Maria - terwijl toch de messias gezegd heeft : o Israëlieten, dient God, mijn heer en uw heer. Waarlijk, wie schepselen met Allah associeert, voor hem maakt Allah het paradijs verboden, en hij zal in het hellevuur geworpen worden." [5:72] 12) "En als gij eens zaagt, wanneer de engelen de doodsschuld invorderen van de ongelovigen, hoe zij hen slaan op hun gezicht en hun rug : smaakt de bestraffing van het vuur." [8:50] 13) "Zoals het was met het geslacht van Farao en met hen die vroeger ongelovig waren aan de tekens van Allah, zodat Allah hen greep om hun boosheden. Allah is krachtig en hevig in kastijding." [8:52] 14) De ongelovigen worden uit de Kaäba verjaagd : "Niet staat het aan de genotengevers (= de polytheïsten) dat zij de bedeoorden Gods omwonen, getuigenis gevend over zichzelf van ongeloof. Hun daden zijn vruchteloos, en in het vuur zijn zij, eeuwig-levend." [9:17] 15) Allah sluit de heidenen uit van deelname aan hun traditionele bedevaart om deze reden : "O gelovigen, de afgodendienaars zijn slechts onreinheid." [9:28] Nochtans voltrokken de heidenen de ommegang om de Kaäba in wijzerzin, met de reine rechterhand naar de Kaäba gericht, terwijl juist de moslims in tegenwijzerzin gaan met de linkerhand naar de Kaäba, die waarmee ze na de ontlasting hun achtereind wassen. 16) "Hun (= van de ongelovigen) bestemming is de hel, en een ellendige reis is dat." [9:73] 17) Het is de moslims zelfs verboden om bij God te lobbyen voor mildheid jegens de ongelovigen : "Het is de profeet en de gelovigen niet geoorloofd vergiffenis te vragen voor de afgodendienaren, zelfs al waren dezen verwanten, nadat hun (= de moslims) duidelijk is geworden dat zij (= de ongelovigen) het volk der hel zullen zijn." [9:113] 18) "De ongelovigen zullen later (= na de dood) wensen dat zij moslims geweest waren." [15:2] 19) "En het oordeel komt nabij. Zie hoe dan de blikken van de ongelovigen uitpuilen : wee ons, wij waren onwetend hierover. Gij en uw afgoden zijt de stenenlaag van de hel, en daarin zult gij terechtkomen." [21:98-100] 20) "Voor de ongelovigen worden kleren van vuur gesneden, terwijl over hun hoofd het hellekooksel uitgegoten wordt. Waardoor hun ingewanden en hun huid gesmolten worden. En voor hen zijn er haakstokken van ijzer. Telkens zij in angst daaraan willen ontkomen, worden zij erin teruggebracht en : 'Smaakt de bestraffing van het vuur !'" [22:19-22] 21) "Voor de ongelovigen die onze tekenen voor leugens houden, is er een vernederende bestraffing." [22:57] 22) "Voor die de Oordeelsdag voor onwaar houden, hebben wij een vuurgloed bereid." [25:11] 23) "Zij die voor leugen houden wat gij gezegd hebt, zij zullen het niet kunnen afwenden of hulp vinden. Wie u onrecht doet, die zullen wij een grote bestraffing doen smaken." [25:17-19] 24) "De ongelovige is een vijand van Allah." [25:55] 25) "En zij die ongelovig zijn aan de tekenen van Allah en aan de ontmoeting met Hem, zij kunnen niet hopen op Mijn barmhartigheid en voor hen is er een pijnlijke bestraffing." [29:53-55] 26) "En de ongelovigen worden in scharen naar de hel gedreven (...) het woord van de bestraffing wordt voltrokken aan de ongelovigen." [39:71-72] 27) "En aldus is verwezenlijkt het woord van uw Heer over de ongelovigen, dat zij lieden van het vuur zijn." [40:6] 28) "En op de dag waarop de ongelovigen aan het vuur worden blootgesteld... zegt Hij : 'Smaakt dan de bestraffing voor het ongeloof dat gij bedreeft.'" [46:34] 29) "Hun (= van de ongelovigen) bestemming is de hel, en een ellendige reis is dat." [66:9; idem als 9:73] 30) "Wanneer hem Onze tekenen (= de Koranverzen) voorgedragen worden, zegt hij : 'Dat zijn maar antieke vertelsels'; Wij zullen hem een brandmerk geven op zijn aangezicht." [68:10-13] 31) "Grijpt hem (= wie de openbaring afwijst) en boeit hem, en doet hem daarna braden in het hellevuur." [69:30-37] 32) "De afdwalers zijn brandhout voor de hel." [72:14-15] 33) "De ongelovigen onder het Volk van het Boek (d.i. joden en christenen) en de heidenen zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel. Zij zijn de gemeenste van alle wezens." [98:6]

  • door MM op vrijdag 27 april 2012

   Speciaal voor Ron de reactie die ik in een andere rubriek postte nav zijn identieke post die hij hier placht neer te zetten...

   "Die was ik vergeten...De moslimbashers die denken iets af te weten van religie doordat ze flarden van de vertaalde Koran gelezen hebben. Deze figuren zijn blijkbaar nog fundamentalistischer dan de meest fundamentalistische moslims vermits ze ervan uitgaan dat de praktische beleving van de modale moslim volledig terug te vinden is in de geschriften van de Koran. Laten we dan maar een paar bloedige passages van het oude en nieuwe testament citeren om te weten hoe 'de' christenen en 'de' Joodse gelovigen in de maatschappij staan. Idioot? Inderdaad. Maar als het aankomt op moslims is blijkbaar de grootste onzin de logica zelve. En Ron, als je citaten aanhaalt, wees dan eerlijk en geef dan ook de (historische) context van deze zinnen aan. Zo geef je tenminste je publiek de kans om te weten wanneer en waarom bepaalde zaken gezegd werden. Maar waarschijnlijk is dat net je bedoeling. Lukraak een paar zaken oprakelen om je vooropgestelde haat te kunnen stofferen...Lamentabel"

  • door Helene P op vrijdag 27 april 2012

   Ja, MM, die Ron komt altijd met dezelfde onzin.

   Zeg Ron, moeten katholieken niet in de hel branden als ze niet geloven dat Maria maagd was???? Erger nog: als ze niet geloven dat dat wafeltje in de Mis opeens letterlijk 'god' wordt?? En nog een heel resem andere zaken zoals zuivere rituelen: doop met de juiste woorden, laatste testament, kerkhuwelijk, op Pasen naar de Mis, biecht, zelfmoord en ik weet niet meer wat al meer. Om nog niet te praten over 'aflaten', je reinste boekhouderij. De Islam is niet zo kleinzielig. De Islam heeft trouwens een veel aantrekkelijkere hemel, misschien moet je eens nadenken welke hemel je verkiest, die is eeuwig, wet je wel? Over de inquisitie moeten we maar helemaal niet praten, nietwaar Ron?

   In de hele christelijke traditie branden alle ongelovigen ook in de hel. De Evangelies zijn ook alles behalve zacht voor ongelovigen, de Joden hebben Christus/God vermoord enz enz. Mohamed kwam uit dezefde traditie als je dat soms niet wist. Hij was een hervormer. Net als de protestanten veel later vond hij bijv. heiligenbeeldjes en kruizen afgoderij. Hij besschouwde Jezus Christus als een grote profeet, maar geen 'zoon van god' (wat in ieder geval een raar idee is) en geloofde net als de Joden niet in de Drievuldigheid. Maar verder dezelfde profeten, hetzelfde idee over de schepping en God, kortom dezelfde basisdogma's. De rest zijn culturele verschillen gebonden aan zijn tijd.

 • door Marc Beyst op zaterdag 28 april 2012

  Deze week had ik het genoegen om een week met leerlingen uit een vijfdejaars middelbaar door te brengen. De week ervoor werden we geconfronteerd met een onaangenaam feit. Enkele leeerlingen die islam volgen werden door medeleerlingen onder druk gezet om halalvoedsel te eisen. Heel direct: 'het kan niet dat je vlees wilt eten dat niet halal geslacht werd". Daar gaat dit over: het opleggen van godsdienstig fundamentalisme.

  Overigens den ik dat Amnesty International nu wel compleet afgedaan heeft: Er worden in deze wereld mensen vermoord om wat ze denken. Maar AI protesteert tegen een terechte tegenstand tegen hoofddoeken. Hoe overbodig en nutteloos kan je jezelf maken?

 • door HV op donderdag 3 mei 2012

  Racisme is wel een prioriteit voor de meerderheid van de publieke opinie. Het opleggen van discrimirende regels door godsdiensten, waaronder de islam, wordt terecht steeds scherper en vaker aan de kaak gesteld! Of staan godsdiensten boven de wet? Als je het aan Amnesty International of het Centrum voor racismebestrijding bijv. vraagt is dat wel het geval. Godsdiensten ontstonden in een tijd dat de vrouw een minderwaardig wezen was. Godsdiensten zijn ontstaan om de macht van de man over de vrouw te bestendigen. De hoofddoek is een middel om het respect van de discriminerende godsdienstvoorschriften te kunnen controleren. Als God bestaat, dan heeft hij ofwel een grote vergissing begaan, door de vrouw te schapen zoals ze er uit ziet en dient de hoofddoek dan om die fout te herstellen, ofwel zijn de hoofddoek en andere discriminerende regels totaal verkeerde interpretaties van de wil van god, ofwel bestaat god niet en zijn al die 'heilige' teksten geschreven om de mannendominantie een religieuse invulling te geven .

 • door SAMMIR op donderdag 16 augustus 2012

  racisme , kan geen prioriteit worden, omdat ze bezig kunnen bijven, tot het einde ter tijden, ...

  racisme is de kanker , van de vaamsche maatschappij, en die bijft maar uitzaaien, as een agressief virus,...

  EN

 • door SAMMIR op donderdag 16 augustus 2012

  racisme , kan geen prioriteit worden, omdat ze bezig kunnen bijven, tot het einde ter tijden, ...

  racisme is de kanker , van de vaamsche maatschappij, en die bijft maar uitzaaien, as een agressief virus,...

  EN

 • door SAMMIR op donderdag 16 augustus 2012

  racisme , kan geen prioriteit worden, omdat ze bezig kunnen bijven, tot het einde ter tijden, ...

  racisme is de kanker , van de vlaamsche maatschappij, en die bijft maar uitzaaien, as een agressief virus,variant,...

  EN as je een geweer koopt, en allochtonen, neer maait, dan ben je zefs geen racist, maar heb je het syndroom van asperge,....

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties