about
Toon menu

Amnesty-rapport discriminatie moslims in Europa: 'Over keuzevrijheid en vooroordelen'

In een nieuw rapport stelt Amnesty International vast dat moslims in België, Frankrijk, Nederland, Spanje en Zwitserland het slachtoffer zijn van religieuze discriminatie op de werkvloer en in het onderwijs. Deze discriminatie zorgt ervoor dat ze niet van hun mensenrechten en vrijheden kunnen genieten.
dinsdag 24 april 2012


Europese moslims worden elke dag geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie. De impact hiervan op het dagelijkse leven is groot. Moslima's bijvoorbeeld zijn niet vrij om zelf te kiezen hoe ze hun godsdienst willen beleven. Ze mogen geen hoofddoek dragen op het werk of op school. Sommige landen, waaronder België, kennen daarnaast een wettelijk verbod op het dragen van gezichtssluiers in het openbaar. In andere landen ervaren moslims moeilijkheden om een moskee te openen.

In Europa wonen meer dan 44 miljoen moslims. Zes procent van de Belgische bevolking hangt de islamitische godsdienst aan. Europese moslims zijn zeer divers qua achtergrond en migratieverleden. Ook ervaren of beleven ze hun godsdienst op zeer uiteenlopende manieren. Wat ze echter gemeen hebben, is dat ze overal in Europa het slachtoffer zijn van discriminatie op grond van hun geloof en soms ook omdat ze vrouw zijn.

Iedereen heeft recht op godsdienstvrijheid en op vrijheid van meningsuiting

Iedereen heeft recht op godsdienstvrijheid en op vrijheid van meningsuiting. Die rechten houden onder meer in dat je vrij bent om je religie te beleven en te veruitwendigen, onder meer door het dragen van religieuze symbolen. Die rechten houden uiteraard ook in dat je vrij bent om dit niet te doen. Met andere woorden, moslima's hebben de vrijheid om zelf te kiezen of ze al dan niet een hoofddoek of gezichtssluier willen dragen.

"Wanneer een vrouw gedwongen wordt om een hoofddoek of een gezichtssluier te dragen, gaat Amnesty daar niet mee akkoord. Dwang, vanwege een echtgenoot, familie of de gemeenschap, mag niet worden getolereerd. Amnesty vraagt dat de overheid tegen zulke dwang optreedt. Dit deden we onder meer in Afghanistan en Pakistan", zegt Eva Berghmans, beleidsverantwoordelijke van Amnesty International Vlaanderen.

Anderzijds is Amnesty een vurige pleitbezorger van het recht van vrouwen om bewust te kiezen voor het dragen van religieuze symbolen.

In Europese landen wordt dit recht niet altijd gerespecteerd. In België bijvoorbeeld zijn moslima's minder vertegenwoordigd op de werkvloer. Velen rapporteren dat hen een baan geweigerd wordt wanneer ze te kennen geven een hoofddoek te willen dragen. Dat is niet aanvaardbaar.

Overheid moet antidiscriminatierecht afdwingen

Werknemers mogen niet discrimineren tegen moslima's en moeten hen de ruimte geven om een hoofddoek te kunnen dragen. Ook in België moet de overheid hiervoor opkomen door sensibilisering, door het bestaande antidiscriminatierecht af te dwingen en door zelf proactief te pleiten voor een diversiteitsbeleid dat verscheidenheid stimuleert in plaats van ze te miskennen.

Eenzelfde probleem stelt Amnesty vast in het niet-confessionele of neutrale onderwijs. Volwassen leerlingen moeten er te allen tijde kunnen genieten van hun recht om een hoofddoek of ander religieus symbool te dragen. Voor minderjarige leerlingen ligt de zaak anders, in de zin dat een verbod op hoofddoeken in een individuele school mogelijk is wanneer in die school meisjes onder druk worden gezet door andere leerlingen of door hun omgeving om een hoofddoek te dragen. Zo'n verbod moet school per school bekeken worden en kan slechts na consultatie van de leerlingen en hun ouders. Een algemeen verbod, zoals in het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs, is echter onaanvaardbaar.

"Een algemeen verbod, zoals in het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs, is echter onaanvaardbaar"

Amnesty betreurt ook de wetgeving die gezichtssluiers verbiedt. In België werd in 2011 een wet ingevoerd die het dragen van gezichtssluiers in het openbaar verbiedt. Op het verzoek van Amnesty en andere organisaties uit het middenveld om gehoord te worden tijdens de parlementaire besprekingen, werd niet ingegaan. Zo kwam een wet tot stand die in strijd is met de mensenrechten.

"Wanneer een vrouw gedwongen wordt om een gezichtssluier te dragen, moet de overheid uiteraard ingrijpen. Vrouwen dwingen om hun gezichtssluier af te leggen, is echter niet de correcte methode om vrouwen te beschermen tegen mogelijke dwang om deze te dragen", zegt Eva Berghmans. "Een algemeen verbod is ook contraproductief want het vergroot het isolement van vrouwen die gezichtssluiers dragen."

Amnesty hoopt dat de wet teniet gedaan zal worden

Het recht om een gezichtssluier te dragen kan worden beperkt – uit veiligheidsoverwegingen kunnen gezichtssluiers bijvoorbeeld tijdens demonstraties verboden worden – maar als algemeen principe moet gelden dat een gezichtssluier wel toegelaten is. Daarom hoopt Amnesty dat de wet teniet gedaan zal worden, hetzij door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof, hetzij door een politiek initiatief.

"Het recht om een gezichtssluier te dragen kan worden beperkt – uit veiligheidsoverwegingen kunnen gezichtssluiers bijvoorbeeld tijdens demonstraties verboden worden – maar als algemeen principe moet gelden dat een gezichtssluier wel toegelaten is"

Tot slot behandelt het rapport de problemen die moslims in Zwitserland en in het Spaanse Catalonië, ervaren om moskeeën te openen. Aanvragen om moskeeën in te richten worden er geweigerd. In Zwitserland kwam de vijandigheid ten opzichte van moskeeën tot uiting in het grondwettelijk verankerde 'minarettenverbod'.

"De meeste Europeanen hebben geen probleem met de islam zolang deze niet zichtbaar wordt in het straatbeeld. Deze houding leidt tot mensenrechtenschendingen en moet worden bestreden", besluit Eva Berghmans.

Lore Van Welden

Lore Van Welden is persverantwoordelijke bij Amnesty International Vlaanderen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

52 reacties

 • door HV op dinsdag 24 april 2012

  De hoofddoek is geen religieus symbool, maar een uiting van discrimatie van de vrouw binnen de Islam! De Islam is net als al de andere monotheïstische godsdiensten een product van mannen. Het zijn mannengodsdiensten die de heerschappij van de mannen in stand moeten houden. Mannen schreven de teksten, zij legden de regels op. Als een vrouw de hoofddoek draagt dan is dat enkel omdat die mannen dat hebben voorgeschreven. De sociaal-religieuse druk op moslimvrouwen is enorm. De discriminatie van de vrouw zou door AI moeten aangeklaagd worden niet de strijd tegen deze discriminatie. Het al dan niet dragen van de hoofddoek en andere opgelegde regels hebben niets te maken met godsdienstvrijheid, maar zijn uitingen van godsdienstbeperkingen of noem het godsdienstonderdrukking! AI slaat de bal volledig mis, net zoals het Centrum voor racismebestrijding voortdurend doet! Godsdiensten staan niet boven de anti-discriminatiewetten. Durf hier tegen in te gaan. Durf het debat aan te gaan met de godsdienstige instituten, ook de RK-kerk bijv. Zou dat niet objectiever en rechtvaardiger zijn? En nee, ik ben helemaal geen racist. Integendeel ik ben voor oa. gelijkheid van man en vrouw. AI is dit hier duidelijk niet, maar treedt op als beschermer van disriminerende godsdienstregels.

  • door B. op dinsdag 24 april 2012

   Waar slaat dit nou op.. zoek is goed op waarom er een hoofddoek gedragen wordt.. en vraag is rond bij de mensen die een hoofddoek dragen of het dwang is of uit eigen wil. Nikste mannen godsdienst.. We moeten elkaars keuzes gewoon respecteren.

   Natuurlijk zitten er wel mensen (mannen) bij die bepaalde soort dingen verbieden te doen, maar dit wil niet zeggen dat een gehele godsdienst zo in elkaar zit. Heb een beetje respect mens!

   • door Gert B op vrijdag 27 april 2012

    "zoek is goed op waarom er een hoofddoek gedragen wordt" => Heb het dan maar eens even opgezocht, bij Risallah, "jouw informatiebron over de Islam": http://www.risallah.com/archief/artikel.php?artikelnr=60 De hijab wordt dus gedragen om zich te beschermen, met name tegen de mannen, die hun lusten niet meer kunnen controleren wanneer ze een stukje bloot zien. Vrouwen die met blote benen of schouders hebben rondgelopen in downtown Brussel of Molenbeek (iets wat daar sinds enkele jaren niet meer gebeurt, de mens is een lerend wezen) zullen u dat kunnen bevestigen: de mannen daar kunnen er inderdaad niet tegen, en zijn zodoende gedwongen deze vrouwen uit te schelden, te bespuwen, te verkrachten of in elkaar te slaan. Vreemd genoeg is dat in de "wittere" delen van Brussel niet het geval. Beter nog: probeert u het zelf eens. Trek aan die minirok en dat sexy topje en op naar Brussel, metro naar Zwarte Vijvers of Graaf van Vlaanderen en dan bovengronds voor een wandelingetje (wel uitkijken voor de gesluikstorte rotzooi die een groot deel van de openbare ruimte inneemt), avontuur verzekerd.

    "vraag is rond bij de mensen die een hoofddoek dragen of het dwang is of uit eigen wil" => Dat zou ik ook graag eens doen, maar de enige moslima's die ik ken houden zich ver van de hoofddoek. Ik heb sinds een jaar wel een moslima met hoofddoek als buurvrouw, maar na 1 x op de gang vriendelijk goedendag te hebben gezegd tegen haar en haar man, kreeg ik (van die man) een blik die me elke verdere lust tot nadere kennismaking heeft ontnomen.

    "Nikste mannen godsdienst" => de hele Koran is 1 grote lofzang op de suprematie van de man op de vrouw (en die van de moslim op de kafir). Of lees gewoon het hierboven gelinkte artikel: zo paternalistisch en infantiel spreek je toch niet tegen een gelijkwaardig iemand?

    "We moeten elkaars keuzes gewoon respecteren." => Yep, zoals de democratisch gemaakte keuze om geen religieuze symbolen te dragen op bepaalde openbare plaatsen, of de democratisch gemaakte keuze van gelijkheid tussen mannen en vrouwen (waarom dragen die mannen zelf geen hijab als het een bevel van god is? haja, omdat het dient ter bescherming tegen mannelijke geilheid, en aangezien homoseksualiteit niet bestaat bij moslims is er voor mannen geen hijab nodig, er zit dus zelfs logica in - maar moeten ze dan in onze westerse homotolerante kafir-maatschappij geen hijab dragen om zich te beschermen tegen de homoseksuele kafirs?), of de democratisch gemaakte keuze om homo's hun seksualiteit even vrij te laten beleven als hetero's. Wie nog illusies heeft over het respect van moslims voor die keuze: doe de test. Trek aan die verwijfde outfit of dat leernichtpakje en op naar Brussel, metro naar Zwarte Vijvers of Graaf van Vlaanderen en dan bovengronds voor een wandelingetje...

   • door opkomen op zaterdag 6 oktober 2012

    Das eens gesproken!!!!!!

  • door Tin Vankerkom op dinsdag 24 april 2012

   Helemaal mee eens.

  • door oum saffiya op woensdag 25 april 2012

   u bent precies wel expert. Toon es wat respect voor mensen en hun keuzes, en voor God aub.

   • door L.V. op donderdag 26 april 2012

    Als ik in een keer op mijn knieën val en Pinokkio aanroep en beweer dat we die figuur moeten eren omdat die zoveel impact heeft en dat zijn kat Figaro de verlichamelijking is van zijn grootheid op aarde en dan vreemde gebouwen bouw en mensen dwing om bepaalde gedragspatronen op te dringen (meestal op straffe van geweld in één of andere vorm) zou u mij ook zot verklaren.

    Gelieve dus geen respect te vragen voor uw eigen overgewaardeerde sprookjesfiguren (zoals God)

  • door karolien op donderdag 26 april 2012

   en B., u bent toch toevallig geen man? want het is erg bevrijdend dat mannen en niet-moslims schijnen te weten wat moslimas echt willen...

   • door MM op donderdag 26 april 2012

    Beste Karolien,

    Heeft u zelf een wetenschappelijk onderbouwde bevraging gedaan bij 'een representatieve staal van moslima's om dit te weten? Of gaat u zoals zovelen er gewoon vanuit de alle gesluierde vrouwen per definitie onderdrukt worden omdat de media en bepaalde opiniemakers u dit dag in dag uit voorhouden ;-)?

  • door opkomen op zaterdag 6 oktober 2012

   Wat u beweert, past volledig in de kader van discriminatie. Als een moslim vrouw er zelf voor kiest om een hooddoek te dragen, wat hebt u er nog op te zeggen. En al u verklaringen kloppen langs geen kanten. Als u echt wilt weten wat de islam juist inhoudt, zoekt het op en neem niet zomaar iets aan. Een godsdienst komen bespotten is ook geen optie.

 • door BDB op dinsdag 24 april 2012

  Amnesty International verbaast mij met zijn rapport over de discriminatie van de Islam in Europa. De organisatie stelt dat de godsdienstvrijheid in gevaar komt door bijv. het hoofddoekenverbod. Maar er is ook een hoofddoekengebod. En dat is minstens even discriminerend. Wij in het westen zijn na lange strijd geëvolueerd naar een +/- seculiere maatschappij. Met de instroom van islamgelovigen, wordt het seculiere karakter van onze maatschappij beetje bij beetje ondermijnd. Dit is geen extreemrechtse visie, maar helaas dagdagelijkse realiteit. Men eist het recht op om vrouwen het dragen van de hoofddoek te mogen opleggen. Het tegenovergestelde mag niet, want dat is dan wel discriminerend! Men wil scheiding van jongens en meisjes in scholen, zwembaden, jeugdbewegingen, enz... Vrouwen kunnen zomaar niet deelnemen aan het sociale leven zoals niet-moslimvrouwen wel kunnen. Overal is er controle van de moslimman! Deze discriminatie kan voor AI blijkbaar wel door de beugel. Godsdienstvrijheid is toch niet gelijk te stellen met vrijheid om te mogen disrimineren in naam van een of andere god? Blijkbaar is het kritisch benaderen van godsdiensten voor een aantal progressieven nog steeds een taboe! Ze maken steeds de fout om godsdiensten boven de regels, wetten en waarden van onze seculiere maatschappij te plaatsen. Ze draaien hiermee de tijd tientalle jaren terug.

  • door MM op dinsdag 24 april 2012

   Het was te verwachten dat deze tekst natuurlijk reacties zou uitlokken. Gebruik de term 'Moslim' of 'Islam' in Europa of Vlaanderen en alle demonen worden losgelaten. Merkwaardig gaat het dan altijd om tussenkomsten die uitblinken in hun onwetendheid over 'de' moslimgemeenschap (als er al iets bestaat als een homogene moslimgemeenschap) in Europa/België. Men beperkt zich dan meestal tot het gewoon herhalen wat men in de klassieke media of via de tussenkomsten van bepaalde politici en opiniemakers heeft opgevangen. Dit 'denkkader' wordt tevens ook de bril waardoor men alle situaties gerelateerd aan 'Islam' of 'Moslims' bekijkt. 1. Stap eens uit uw zwart-wit denken...'we zijn geëvolueerd naar een seculiere maatschappij'? Waarom betalen we (maw iedereen) dan nog altijd belastingen voor de kerken of waarom wordt het katholiek onderwijs nog gesubsidieerd met overheidsgeld? Omdat 'we' (itt 'hen') zo seculier zijn? De bedoeling van de overheid is mijn inziens om neutraal te zijn op religieus gebied. Waar zou het dragen van de hoofddoek plots de introductie van religieuze wetten impliceren die opgelegd worden aan iedereen? Zolang de keuze niet opgedrongen wordt aan anderen of anderen schaadt, waarom zou een individu niet mogen doen en laten wat hij wil? Of gaat het hier niet eerder over een situatie waar men 'niet kan verdragen' om geconfronteerd te worden met uitingen van iemands levensbeschouwing (en dan vooral van moslims). Bij wie ligt het probleem dan denkt u? 2. De hoofddoek is blijkbaar voor velen een fetisj geworden. Men gaat er PER DEFINITIE vanuit dat een vrouw met een hoofddoek 'onderdrukt' wordt. Het kan inderdaad opgelegd worden, dan is het onderdrukking. Maar wat als de dame in kwestie er zelf voor kiest uit levensbeschouwelijke overtuiging? Dit is blijkbaar een aspect die totaal 'vergeten' wordt. Trouwens is het al dan niet dragen van een hoofddoek zo'n goed criterium om te weten of een vrouw onderdrukt wordt of niet? Wat met al die 'Vlaamse' vrouwen, die geen hoofddoek dragen, maar onder de knoet worden gehouden door vriend of man? Wat met de mondige, gehoofddoekte en feministische moslima's? Is de werkelijkheid wel zo zwart-wit zoals u denkt (of u wordt voorgehouden)? 3. 'Wij' zijn verre van allemaal vrouwvriendelijk of voor gelijke rechten. En 'zij' zijn verre van allemaal vrouwonvriendelijk en tegen gelijke rechten. Dat is wat men ons graag voorhoudt: 2 homogene blokken die tegenover elkaar staan als water en vuur. Maar de werkelijkheid is veel diverser en genuanceerder. Er zijn geen 'zij' en 'wij...

   • door Tin Vankerkom op dinsdag 24 april 2012

    En natuurlijk moeten wij aan (al dan niet geëmancipeerde, mondige en feministische) moslima's het recht gunnen zelf hun onderdrukker te kiezen.

 • door jversluis op dinsdag 24 april 2012

  We moeten de struisvogels van Amnesty International en hun struisvogelpolitiek eenvoudig NEGEREN!

 • door rossaert denise op dinsdag 24 april 2012

  ja, die vrouwen mogen een sluier dragen ; maar moeten wel beseffen dat ze hier in BELGIE wonen, een SUPERvriendelijk land, waar de moskeeen als paddestoelen uit de grond rijzen ; maar wat met belgen die in marokko of turkeye gaan wonen - gaan ze daar voor DIE MENSEN, een "kerkje" bouwen - geloof dat maar niet , bij 't minste : zeker een hand afhakke of het hoofd - zo gaat dat nog steeds in die ONVRIENDELIJKE l

  • door MM op dinsdag 24 april 2012

   Mevrouw Rossaert,

   1.U heeft blijkbaar de tekst van AI niet goed gelezen. Daaruit blijkt dat er niet zomaar 'moskeeën uit de grond rijzen als paddenstoelen'. Maar ik vermoed dat in het hoofd van sommigen, onder de goede invloed van een belangrijk deel van de Vlaamse gazetten en onze o zo tolerante politieke kaste, elke moskee sowieso er een teveel is en dat men al de grote oorlog aan de horizon ziet opdagen. België is tevens ook het supervriendelijk land waar het normaal is om iemand een kans op werk te weigeren omdat hij 'moslim' is. 2. Blijkbaar heeft u ook geen weet van handel en wandel van de westerlingen in de Arabische wereld beste Denise? De brave blanke burgers (al dan niet katholiek) leven daar meestal in vrij goede situatie (zeker als je hun situatie vergelijkt met die van de doorsnee 'inboorling'). Mooie huizen, privé bewaking, alcohol als je wil (zelfs in een oerconservatief land als Saoedi-Arabie),...Kortom een stuk beter dan wat moslims in het algemeen in het supervriendelijke België te wachten staat. 3. Wees gerust Denise. Kerken zijn er hoor voor die westerlingen die nog naar een kerk zouden willen gaan. U heeft blijkbaar nog niet van de Rooms-katholieke, Anglicaanse en andere kerken gehoord in Turkije? De kerken in Noord-Afrika en/of christelijke gemeenschappen zijn zelfs tot in 1600 blijven bestaan. Maar even 900 jaar na de islamitische verovering van dit gebied. Dus dat moslims 'per definitie' christenen zouden vervolgen...tja misschien iets teveel naar de waanzin van Filip geluisterd beste Denise? Zelfs nu bestaan er nog Koptische, Maronitische, Rooms-katholieke gemeenschappen en kerken in het Midden-Oosten en Egypte. 4. Dat er inderdaad Arabische regeringen en leiders zijn die het niet te nauw nemen met religieuze vrijheid natuurlijk! Net als onze politiekers daar ook problemen mee hebben. Merkwaardig genoeg zijn het net die gasten die in de zak zitten van onze westerse politiekers (de Sjeiks van de Golf, Moubarak,enz..). Misschien hebben ze de les begrepen die de westerse politiekers al lang begrepen hebben: 'zet de gewone werkmensen tegen elkaar op' met geloof, taal, noem maar op en ondertussen kunnen wij op het gemak iedereen in de miserie duwen (en beste Denise, het spijt me dat ik je het moet zeggen maar ik vrees dat je er ook in getrapt bent). Deze figuren zijn inderdaad niet vies om iemands hand af te hakken (wees gerust dat gebeurd enkel in Saoedie-Arabie de beste bondgenoot van Amerika). Maar eigenlijk doen ze niet veel anders dan wat de westerse soldaten bijvoorbeeld uitvreten in Irak of Afghanistan: 15 jarige jongen afknallen en er fier mee op de foto poseren, vingers afhakken van slachtoffers en als trofee meedragen, 'negertje' bakken zoals onze para's deden in Somalië, 14 jarige meisjes verkrachten en in brand steken in Irak,...

  • door opkomen op zaterdag 6 oktober 2012

   [title]@ rosseart Liefste Toevallig[/title]@ rosseart

   Liefste

   Toevallig zijn er ook marokkanen en turken ( in minderheid ) die joden of katholieken zijn en toevallig zijn er in deze landen ook kerken en synagogen te vinden!!!!!!

   Wat zijn we weer kritisch!!! Vooroodelen, vooroordelen en vooroordelen... Leer eens JUISTE BRONNEN gebruiken.

 • door quibus op dinsdag 24 april 2012

  ik vraag me af waarom al die zelfverklaarde progressieven plotseling onze feministische verworvenheden en de principes van de verlichting weggooien als het over Islam gaat. Ik ben volledig akkoord met de stelling dat anders uitziende mensen zwaar worden achtergesteld in Europa en zeker in België. Maar waarom verdedigen neoprogressieven ineens zogenaamde godsdienstregels waar wij sinds mei 68 gelukkig vanaf zijn? Vrijheid van keuze, beste AI-ers, kan enkel in een wereld van gelijken en die begint met informatie en vorming . Geef vrouwen en mannen gelijkwaardig onderwijs en die voddendiscussie is binnen 1 generatie opgelost. Ik heb zelf aan den lijve de katholieke terreur en hersenspoeling in m'n jeugd moeten ondergaan.Gelukkig zijn mijn kinderen hiervan verlost. Laat ons dit maar zo houden. Ik heb mijn moeder zich zien bevrijden van de "erfzonde" die paus en pastoors haar hadden aangeïndoctrineerd. Houden zo !! Godsdienst is meer dan ooit opium voor het volk. De monotheïstische versies zijn dan nog eens vormgegeven door een stel oerconservatieve macho's. De middeleeuwen zijn hier gelukkig voorbij. Laat ons ze ajb niet terug invoeren door een stel religieuse manipulatoren en hersenspoelers. En wees er van verzekerd dat ons aards(conservatief)bisschopke de klok ook 500 jaar wil terugdraaien als hij kan.

 • door Bram op woensdag 25 april 2012

  • Discriminatie op basis van klederdracht is er altijd geweest in onze cultuur en diegenen die zich hieraan niet conformeerden moesten de gevolgen maar zelf dragen , maar nu moet een klederdracht uit een andere cultuur overal aanvaard worden of je dicrimineert ! Wat een hypocrisie !

  Discriminatie is de hoeksteen van de westerse "cultuur" ; De westerse "cultuur" is een cultuur van pragmatische conformisten . Elke cultuur is gebouwd op discriminatie. Zonder discriminatie geen cultuur .

  • door Bram op woensdag 25 april 2012

   Volgens mij worden ook ex-nazis of neo-nazis gediscrimineerd . Wat is het verschil ? Is dat geen goede zaak?

 • door Bernard Claeys op woensdag 25 april 2012

  Nogal éénzijdige opkomst voor vrijheid van expressie van Amnesty! Iedere school heeft een reglementering qua kledij, velen zelfs hebben uniformplicht! Trouwens geen discriminatie op school...alle levensbeschouwingen worden GELIJK behandeld! Ze hebben NIETS te klagen...als vrijzinnige ben ik verplicht al die ACHTERLIJKE GODSDIENSTEN mee te betalen en te subsidieren!

 • door walterboef1 op woensdag 25 april 2012

  De wereld morgen is een lichtpunt op persgebied maar.... Weer gezeik over discriminatie van moslims is een brug TEVER! 44 miljoen worden er hoeveel over 15 jaar? Wanneer ze hun uniform willen dragen en afzonderlijk dit en dat willen bij o,s dan moeten ze gewoon terug in hun zandbak!(ik citeer prof VERMEULEN!) Verdeel en heers is het spelletje! Moesten wij 1/1000 vragen in een arabisch land dan worden we een pootje lichter gemaakt! Wanneer sharia rechtbanken? Werkverschaffing voor de imaams!? De oeverloze zever over verdrukking ,discriminatie kan eenvoudig opgelost.Ik en met mij talloze mensen hebben onder het pasters juk geleden en onze grootmoeders waren ook als kweekmoeren bestemd Hou jij ze dom zei de notaris tegen de pastoor en de onderwijzer Ik zorg dat ze je vrezen zei de commisaris. We zijn de honderd jarige godsdienstoorlogen beu! BEU en nog eens beu. De geschiedenis schijnt zich te herhalen!Geen kruisen in de gemeentehuizen of rechtbanken,geen korans . Waarom de SS ERS HUN SWASTIKA NIET LATEN DRAGEN? EVEN WAANZINNIG! Laat ons onze economische troep rechtrekken en consuminderen opdat onze nazaten ook nog te vreten zullen hebben e,n geen slaven worden zoals het er nu aan toegaat!

  Een wet op de procreatie opleggen:MAX twee kinderen of sancties!(belasting ipv kindergeld,castratie enz)China toont on de juiste weg!!) Waar zijn we mee bezig? Het verschil tussen "moros en arabes?? De moen!Arabe zijn de rijken.Moros zijn de armen! Vergelijk onze hongerstaker die ons op eigen terrein komt chanteren met een hongerstaking en ons de les komt lezen! Verbijfsvergunning en werk!Antwoord:Geen gezeik IEDEREEN rijk! Gaat dit EINDELIJK stoppen? gaan we onze armen ook eens een kans geven in het onderwijs?

  • door Manu op woensdag 25 april 2012

   De hypocriete en kortzichtige lui van Amnesty zouden zich beter eens bezig houden met zaken zoals de wereldwijde discriminatie, vervolging, onderdrukking, verdrijving en zelfs moorden op christenen en andersdenkenden in moslimlanden (enkel de islam telt er, anderen godsdiensten worden er hooguit geduld in een disciminerend minderheidsstatuut.

   Zes jaar cel voor Iraanse christen

   Het Iraans Revolutionair Hof heeft een christelijke gevangene, Farshid Fathi, veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Dat meldt het Nederlands Dagblad. Fathi zit al meer dan een jaar vast. Hij zit vast omdat hij christen is. www.cip.nl www.opendooors.nl

   • door christophe op woensdag 25 april 2012

    En dit dan? http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/iranian-christian-pastor-accused-apostasy-must-be-released-2011-09-30

    Amnesty houdt zich ook daar mee bezig. Alleen is het natuurlijk vervelend als het ook eens over mensenrechtenschendingen in ons landje gaat. Misschien toch eens in eigen boezem kijken?

    • door Manu op woensdag 25 april 2012

     Van mensenrechtenschendingen gesproken: www.rastko.rs/kosovo/crucified/default.htm

     • door MM op woensdag 25 april 2012

      @ Manu

      In uw verbeten haat voor alles wat moslim is weet je blijkbaar niet meer van welk hout pijlen maken...Je haalt hier de daden van de criminelen van het UCK aan tegen de Servische minderheid om moslims als groep in een slecht daglicht te plaatsen? Ben je blijkbaar vergeten dat deze UCK 'rebellen' de trouwe bondgenoten waren en nog altijd zijn van het 'Vrije Westen'? Dezelfde bendes die een etnische zuivering uitvoeren tegen Serviërs, Roma en Turken (ook moslims wat krijgen we nu!) in Kosovo, terwijl de NAVO de andere kant uitkijkt. De waanzin/onzin van onze moslimsbashers kent blijkbaar geen grenzen...

 • door ron op woensdag 25 april 2012

  Amnestie international zou beter deb koran eens lezen en mag zich dan afvragen wie gediscrimineerd wordt. Integratie is niet toegelaten in de islam. Men mag zich niet integereren en moet standvastig op zijn geloofspunt blijven staan anders is men een afvallige en verspeelt men alle rechten om naar het begeerde hiernamaals te gaan. Trouwens volgens de OUDSTE KORAN moeten de vrouwen geen hoofddoek dragen maar een kuisheidsgordel als de mannen gaan strijden zijn.Liefdevolle godsdienst niet. Waar heb ik dat nog gehoord a ja bij de katholieke sekte.Het leven van Mohammed is de Koran in praktijk. Dit is letterlijk zo : een groot deel van de Koran-verzen zijn aan God toegeschreven aanwijzingen voor Mohammeds konkrete beleid; soms ook zijn het rechtvaardigingen achteraf voor reeds door Mohammed gestelde (mis) daden. In zekere zin is Mohammeds levensverhaal dan ook een verlengstuk van de Koran, de openbaring op een andere manier, door het goede voorbeeld. Mohammeds gedrag is de richtlijn, ook in juridische zin, voor het gedrag van de moslim. Hetzelfde geldt voor Mohammeds eigen woorden, uitgesproken in een normale bewustzijnstoestand.

  Het is daarom niet zonder belang om te weten met welke doktrine Mohammed zijn veldtochten tegen de ongelovigen rechtvaardigde. Hier halen we enkele uitspraken aan die de traditie aan Mohammed zelf toeschrijft : * "Zelfs maar één dag voor de islam strijden is meer waard dan de hele wereld en al wat erin is." (25)

  * "Gij zult de joden bestrijden totdat zelfs de steen waarachter een jood zich verbergt, u toeroept : 'Dienaar Gods, ziehier een jood achter mij : doodt hem !'" (26)

  * "Allah patroneert hem die uitrukt om te strijden op de weg van Allah. Als hij niet gedood wordt, zal hij met buit en beloningen beladen terugkeren, en als hij sneuvelt, zal hij naar het Paradijs gaan." (27)

  * "Ik zweer bij Allah : ik wil sneuvelen op de weg van Allah, en sneuvelen en opnieuw tot leven gebracht worden, en nog eens sneuvelen en opnieuw tot leven gebracht worden, zodat ik telkens weer verdienste kan verwerven." * "Het hellevuur zal niet de benen raken van hem die met stof bedekt wordt in de strijd op de weg van Allah."

  * "Hij die een ander helpt met wapens om te strijden op de weg van Allah is als de voorvechter zelf, en deelt in de beloning. En ook wie achterblijft om voor de familie van de strijder te zorgen, is als de strijder zelf."

  * "Deze religie is voor altijd opgericht, tot de Dag der Verrijzenis, zolang de moslims ervoor vechten."

  * "Op de laatste dag zullen de wonden van zij die gewond zijn op de weg van Allah zichtbaar zijn, en druipen van het bloed, maar hun geur zal als muskus-parfum zijn."

  * "Sneuvelen op de weg van Allah vereffent alle zonden (maar niet de schulden)."

  * "Hij die sterft en nog niet voor de islam gevochten heeft, noch zelfs bij zichzelf gedacht heeft : 'Allah geve dat ik een strijder word die sterft op de weg van Allah', hij is als een huichelaar."

  * "Strijden op de weg van Allah, of daartoe besluiten, is een goddelijke plicht. Wanneer uw imaam u beveelt om te gaan vechten, gehoorzaamt hem dan."

  Samen met de feitelijke strijd van Mohammed tegen de ongelovigen vormt dit "woord bij de daad" een sterke religieuze motivering voor alle vrome moslims, ook de hedendaagse, om niet-moslims als vijanden te zien en te behandelen. Als u, net als ik, moslims kent die oprecht vriendelijk en verdraagzaam zijn, dan is dat geen verdienste van de islam, maar een verdienste van die mensen in weerwil van de islam. Zij zijn goede mensen, maar slechte moslims.

  • door MM op woensdag 25 april 2012

   Die was ik vergeten...De moslimbashers die denken iets af te weten van religie doordat ze flarden van de vertaalde Koran gelezen hebben. Deze figuren zijn blijkbaar nog fundamentalistischer dan de meest fundamentalistische moslims vermits ze ervan uitgaan dat de praktische beleving van de modale moslim volledig terug te vinden is in de geschriften van de Koran. Laten we dan maar een paar bloedige passages van het oude en nieuwe testament citeren om te weten hoe 'de' christenen en 'de' Joodse gelovigen in de maatschappij staan. Idioot? Inderdaad. Maar als het aankomt op moslims is blijkbaar de grootste onzin de logica zelve. En Ron, als je citaten aanhaalt, wees dan eerlijk en geef dan ook de (historische) context van deze zinnen aan. Zo geef je tenminste je publiek de kans om te weten wanneer en waarom bepaalde zaken gezegd werden. Maar waarschijnlijk is dat net je bedoeling. Lukraak een paar zaken oprakelen om je vooropgestelde haat te kunnen stofferen...Lamentabel

   • door L.V. op donderdag 26 april 2012

    Inderdaad, men kan die bloedige passages ook in andere gosdienst vinden, Ik vindt het Symbolisch gebruik en verering van een eeuwenoud foltertuig minstens even degoutant als het gebruiken van symbolen die de scheidingslijn tussen geslachten zo gigantisch hard promoot (want dat doet de hoofddoek wel, het is een teken van ongelijkheid).

    Wederom: elke godsdienst is achterlijk(zie?.. geen discriminatie whatsoever), het grote verschil is dat de moslimlanden het nog niet doorhebben en de westerse grotendeels wel.

    Trouwens, dat foltertuig is het Katholieke kruis.

    • door MM op donderdag 26 april 2012

     Beste LV,

     Bedankt voor jouw reactie. Zoals ik in een eerdere reactie aangaf, is het vrij kort door de bocht om de hoofddoek als een 'fetisj' te behandelen. Het is niet het al dan niet dragen van een hoofddoek die PER DEFINITIE het reële statuut van een vrouw binnen de relatie (of de maatschappij) bepaalt. Er zijn bijvoorbeeld voldoende dames, met hoofddoek, die zichzelf veel meer 'ontvoogd' hebben dan 'blanke'/Vlaamse dames zonder hoofddoek. Het belangrijkste is wat IN het hoofd van iemand zit niet OP het hoofd. Bovendien...hoe de seksistische kledings-en lichaamsvereisten beoordelen voor vrouwen binnen de westerse maatschappij (althans als je als 'vrouwelijk' en 'aantrekkelijk' wil gezien worden)? Is dit ook niet iets die 'de scheidingslijn tussen geslachten zo gigantisch hard promoot'? Is dit ook niet een soort van dwangbuis waarbinnen vrouwen gedwongen worden? Jouw beoordeling over de godsdienst in 'de' moslimlanden is ook vrij ongenuanceerd/zwart-wit (maar dat kan u absoluut niet kwalijk genomen worden gezien de kwaliteit van de 'informatie' die we dag in dag uit over ons uitgestort krijgen in het bijzonder over 'de' moslims en 'de' islam). Eerst en vooral ik denk niet dat er zoiets is als 'de' moslimlanden. De situatie in Tunesië, Algerije, Marokko, Libanon, Syrië is onderling verschillend en tevens sterk verschillend van de situatie van landen als Saoudie-arabie, Bahrein, enz...Bovendien, lijkt u geen weet te hebben van de verschillende seculiere protestbewegingen en regeringen in vele Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse landen (waarschijnlijk omdat dit niet in het afgezaagd clichématig plaatje van onze media en opiniemakers past). Bijvoorbeeld de Arabische Lente in Tunesië en Egypte, die de pro-westerse dictators verdreef, werd voornamelijk gedragen door een seculiere beweging. De strijd tussen de seculiere krachten en de 'gewone' moslims aan een kant en de conservatieve wahabitische krachten aan de andere (gesteund door Saoudie-arabie en onrechtstreeks door bepaalde westerse landen) is tevens nog altijd bezig in die landen. Merkwaardig is dat het net de meest conservatieve, politiek (extreem-)rechtse, salafistische en wahabitische religieuze stromingen zijn die momenteel gesteund worden door de westerse regeringen. Denk maar aan de steun aan de criminelen van de Libian Islamic Fighting group in Libië bij het omverwerpen van Khadaffi of de salafistische terroristen die de ruggengraat van het 'Vrije Syrische leger' uitmaken in Syrië. Deze groepen en figuren verhouden zich tot de modale moslim (en zeker de modale westerse moslim) zoals het Vlaams Belang zich verhoudt tot de modale Vlaming (ik vermoed dat ze zelfs nog minder representatief zijn). Maar de mainstream pers en 'onze' politici zijn er natuurlijk wel altijd voor te vinden om de daden en uitspraken van deze figuren voor te stellen als representatief voor de modale moslim. In dezelfde logica zou men dan ook de uitspraken van elke Vlaams Belanger kunnen voorstellen als representatief voor de doorsnee Vlaming.

 • door oum saffiya op woensdag 25 april 2012

  ik word echt ziek van alle reacties hier, maar echt walgelijke reacties... zonder enige vorm van respect wordt geloof zomaar neergesabeld. En altijd die vooroordelen, die clichés... jongens toch, word es wakker... t'is hier niet meer de dark ages é, we zijn in de hoeveelste eeuw beland? yes indeed... we zitten in een tijd waarin geen grenzen meer zouden mogen bestaan... waar iedereen z'n stukje op deze aarde mag hebben... maar zodra je mohammed heet of een hoofddoek draagt, o jee, het hek is van de dam ! Triest, ronduit TRIEST !

 • door erik leroy op woensdag 25 april 2012

  Hela, afblijven van de 'Dark Ages'! Die stigmatisering heeft lang genoeg geduurd!

  • door Manu op donderdag 26 april 2012

   MM "Ben je blijkbaar vergeten dat deze UCK 'rebellen' de trouwe bondgenoten waren en nog altijd zijn van het 'Vrije Westen'? Dezelfde bendes die een etnische zuivering uitvoeren tegen Serviërs, Roma en Turken (ook moslims wat krijgen we nu!) in Kosovo, terwijl de NAVO de andere kant uitkijkt." Volledig akkoord met wat je hier schrijft en dat klaag ikook aan MM. Ik wens eraan toe te voegen dat deze zaken heden nog doorgaan in Kosovo, niet (meer) door het UCK, dat is opgeheven maar door Kosovaren. Ik had onlangs in Kosovo een gesprek met priester Darko van de enig overgebleven orthodoxe kerk in Pristina: van de 40 000 Serviërs die voor 1999 in Pristina leefden, restten er nog een tiental (intussen vermeerderd met een aantal kinderen). Zijn kerk werd in 2004 aangevallen, er werd brand gesticht in de kerk, iconen werden vernield (door er met een mes in te steken, de sporen zijn nog zichtbaar), prachtige eeuwenoude iconen en muurschilderingen zijn verwoest, de muur is er nog zwartgeblakerd...De kerk wordt nu dag en nacht bewaakt door een NAVO-soldaat. Priester Darko zei ook dat in 2004 eveneens vier priesters werden vermoord en nog een aantal orthodoxe kerken werden in brand gestoken. Deze uiterst ernstige mensenrechtenschendingen blijven echter ongestraft...

   • door MM op donderdag 26 april 2012

    Beste Manu,

    Het feit dat deze mensenrechtenschendingen ongestraft blijven heeft, naar mijn inziens, te maken met het feit dat de politieke krachten die erachter zitten (de extreem-rechtse Albanese nationalisten die vroeger het UCK vormden) nog altijd trouwe bondgenoten zijn van de NAVO en de westerse landen. Dit heeft niets te maken met het feit dat een belangrijk deel van de Albanezen moslim zouden zijn zoals je in je vorige post suggereert. Hun politiek project bestaat eruit om een etnisch 'zuiver' Kosovo en op langer termijn 'Groot-Albanië' te creëren. In dit project is er dus geen plaats voor andere etnische groepen niet-moslim of moslim (en niet-nationalistische Albanezen). Het is dan ook intellectueel oneerlijk om dit te gebruiken om hiermee vermeende misdaden van 'de' moslims te illustreren. Wat hebben de modale moslim in België te maken met Albanese extreem-rechtse nationalisten die politiek heel dicht bij 'ons' Vlaams Belang of NV-A staan? Niks. In welk opzicht is de Marokkaanse moslim, Turkse moslim verantwoordelijk voor bepaalde mensenrechtenschendingen van de Iraanse, Saoudische, Bahreinse,enz...regering? Ben je ook verantwoordelijk voor de misdaden van de NAVO en VS soldaten en regeringen in Afghanistan, Irak, enz..? Is dit ook illustratie van de moorddadigheid van 'de' christenen en het christendom? Laat u niet 'vangen' door het ons opgedrongen simplistisch/vals denkkader die moslim en niet-moslims tegen elkaar opzet. Er zijn politieke krachten die ons graag in een 'clash of civilizations' willen meesleuren. Kwestie van 'self fulfilling profecy'...

    • door Manu op donderdag 26 april 2012

     Jij sleurt er echt van alles bij dat er niets mee te maken heeft. Het enige wat telt is dat de burger recht heeft op informatie, informatie die de gewone pers en media nooit haalt.

     • door MM op donderdag 26 april 2012

      Beste Manu,

      Het is niet ik die hier een verband leg tussen de hoofddoek/moslims en de misdaden van Albanese nationalisten in Kosovo. Dus ik vraag me af wie hier zaken erbij sleurt die er niks mee te maken hebben. Ik probeer de politieke context te schetsen van de mensenrechtenschendingen die je hier vermeld. Dat is iets anders dan in simplismen te vervallen over 'de' moslims zoals je doet in je tussenkomsten :-).

      • door Manu op donderdag 26 april 2012

       Ter verduideliljking voor Amnesty: Godsdienstvrijheid (evenmin als wederkerigheid) in de islam bestaat niet en wordt net door de stichter ervan, de profeet Mohammed, de kop ingedrukt. In de hadith (uitspraken en handelingen van de profeet) staat te lezen 'hij die van godsdienst verandert, dood hem' Salih al-Bukhari, 9:84:57. Ook in de koran staan diverse verzen die oproepen tot het doden (telkens op een andere manier) van 'ongelovigen'.

       Marokko met aan het roer een koning die weliswaar reeds positieve hervormingen heeft geïntroduceerd, onder impuls van zijn geëmancipeerde echtgenote, maar die nog steeds 'aanvoerder is van de gelovigen', heeft een grondwet gebaseerd op de sharia, inherent het verbod om van religie te veranderen of om vrijzinnig of atheïst te worden. Ook in zogenaamde seculiere landen zoals Turkije is er geen sprake van pluralisme, noch godsdienstvrijheid, noch wederkerigheid.

       Religieus pluralisme is onbestaand in landen met een moslimmeerderheid, integendeel. Overal waar islam de meerderheidsgodsdienst werd, ging dit gepaard met het onderdrukken en verdwijnen van de oorspronkelijke religies. Na de invallen van de Mongolen en de Arabieren in Centraal-Azië werden het boeddhisme, het nestorianisme (een variant van het christendom), het zoroastrisme weggeveegd. De Turkse Ottomanen roeiden het christendom vrijwel uit. Hetzelfde gebeurde in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten (de wieg van het christendom) worden de laatste autochtone christenen nog hooguit gedoogd in een dhimmi-statuut, als ze al niet worden verdreven of vermoord. De oorspronkelijke Berberbevolking in Noord-Afrika, telde hoofdzakelijk joden en christenen. Na de islamisering van al deze gebieden werden en worden door de overheden discriminerende wetten ingesteld opdat er geen enkele andere godsdiensten nog voet aan wal zou n krijgen en opdat de oorspronkelijke religies een stille dood zouden sterven. Mekka werd gezuiverd van alles wat niet-islamitisch is en is niet toegankelijk voor niet-moslims. Nadat ik tot tweemaal toe bij een verblijf in Marokko rond de kerstperiode, de kerstdienst bijwoonde (in grote steden zijn nog kerken daterend uit de Franse tijd) en vaststelde hoe de kerkgangers werden gecontroleerd door veiligheidsdiensten, politie en leger, ben ik op onderzoek gegaan.

       Enkel een buitenlander mag in Marokko christen zijn

       Casablanca Een jongeman vergezelt me naar de Notre Dame de Lourdes waar de kerstviering plaatsvindt en legt uit dat moslims niet geloven dat Jezus de zoon is van god, maar een profeet, Isa. Een eind voor de kerk, een log gebouw zonder toren dat niet als kerk herkenbaar is, verdwijnt hij plots als een bliksemschicht, zodat de politiemacht voor de ingang van de kerk hem niet kan zien. De Marokkaanse wet verbiedt Marokkanen immers om een kerk binnen te gaan. Er staat ook een legervoertuig met soldaten en agenten van de geheime dienst controleren de kerkgangers. Een agent bekijkt mijn gezicht om te zien of ik geen Marokkaan ben. Een duizendtal gelovigen stroomt toe: zwarte Afrikanen en Europeanen opvallend veel jonge gezinnen: enkel een buitenlander mag in Marokko christen zijn. Marokkanen moeten moslim blijven, christelijke missie is verboden. Binnen de hoge omheining mag een jonge Marokkaan die voor de kerk werkt, het winkeltje openhouden. Hij zegt dat hij moslim is, maar het 'katholieke geloof' heeft'. “Veranderen van geloof mag niet”, voegt hij eraan toe: “Er zijn al mensen daarvoor opgepakt en na ondervraging en in de gevangenis beland”. Het Afrikaans studentenkoor zingt uit volle borst en kinderen beelden kerst taferelen uit in de sfeervolle en bomvolle kerk. Enkel de katholieke kerk (met Europese en Afrikaanse priesters) die zelfbedruipend is, bekommert zich in Marokko om migranten en studenten uit West- en Centraal- Afrika die in steden als Casablanca en Rabat aan de universiteit komen studeren. In de kerk van Carmel Oasis, gelegen in een chique buurt, wordt de dienst geanimeerd door een Afrikaanse studente. Met haar kind op de arm zwaait ze de maat en zingt ze voor. Een Ivoriaan die in de telecommunicatie werkt en met zijn gezin in al meer dan 10 jaar Casablanca woont wijst erop dat in de grondwet staat dat een Marokkaan zich niet mag bekeren, zo niet volgt bestraffing. Zoals het dhimmi's betaamt, betaalt ook deze kerk voor haar bescherming: aan de ingang van de omheimde kerk waken drie politieagenten. In het bijhorende klooster, met school, wonen vier Arabische zusters: twee Libanese en twee uit Syrië. Ze verzorgen er onderwijs volgens Marokkaans leerplan: dus met uitsluitend islamitische godsdienst. Een jonge Marokkaanse vrouw geeft er les. Ze is opgegroeid in België, studeerde psychologie aan de universiteit van Luik en werkte jaren bij een CLB. Niettemin keerde ze definitief terug Marokko. De cathédrale Sacre Coeur, een opvallend wit gebouw gelegen in het park van de Ligue Arabe, opgetrokken in Neo-gotische stijl met art-deco en Moorse elementen in 1930, werd gesloten na de onafhankelijkheid in 1956. Binnenin, een kale ruimte met waterplassen, loshangende draden, waterplassen, verval, eist algemene verwaarlozing zijn tol. Het schijnsel doorheen de mooie glasramen is het enige lichtpunt. De bovendieping, waar een man gezeten op een tapijt wenkt om tegen betaling de toren op te klimmen, is een vieze duiventil met een decimeter hoge laag duiven uitwerpselen. De krakkemikkige vermolmde wenteltrap opgaan lijkt een levensgevaarlijke onderneming. Het park blijkt een pleisterplaats voor spijbelende scholieren.

       Moslims moeten moslim blijven Het klooster Notre Dame de Guadeloupe, een onherkenbaar gebouw verborgen achter een hoge muur, is de residentie van 28 Mexicaanse zusters. Zuster Marcella oppert dat ze hun geloof verdiepen. “Wij zijn hier om het goede voorbeeld voor te leven, niet om te prediken, dat is verboden.” Ze kent een Marokkaan die het land moest verlaten omdat hij zich bekeerde tot het christendom, verstoten door de eigen familie en vervolgd door de overheid. De zuster wikt haar woorden. Ze vertelt een voorval waarbij een affiche met de aankondiging van een christelijke dienst, leidde tot een politieoptreden. De politie wou weten wie de affiche had verspreid, want ten strengste verboden, en riep vader-ambt op het matje. De affiche bleek afkomstig te zijn van protestanten. De verantwoordelijke werd opgepakt en het land uitgezet. De klok luidt binnen het klooster, buiten luiden is verboden. Christenen zijn bijgevolg erg discreet en houden zich gedeisd. Casablanca is nochtans de meest liberale en meest moderne stad van Marokko.

       Dhimmi's Na de onafhankelijkheid werden de vermolmde klokken in het torentje van Chapelle Anfa-Maârif het zwijgen opgelegd. “Ik genoot zo van het luiden van de klokken”, zegt een oudere Française, geboren en getogen in Casablanca, nostalgisch. Zuster Lucienne, vinnig in jeansbroek en spierwit haar, is al zestig jaar in Marokko. Ze verstaat Arabisch en zegt dat de zusters graag gezien zijn. Ze organiseren diverse lessen voor Marokkaanse vrouwen en helpen wie in nood is. Daarenboven bezoeken ze christenen in de gevangenis, moslims mogen ze niet bezoeken want bekeren is streng verboden. “Een moslim die zich openlijk bekeert kan een gevangenisstraf tot drie jaar krijgen”, verduidelijkt ze. Wat de ontplooiing van politie en veiligheidsdiensten voor de massaal bijgewoonde kerstdienst betreft legt ze uit dat men ervoor beducht is dat christenen een revolutie zouden ontketenen, om de christenen te beschermen tegen radicale moslims (er werden al christenen aangevallen) en om te voorkomen dat Marokkanen de dienst zouden bijwonen; in dit geval worden ze aangehouden en ondervraagd. Ze kent een Marokkaanse vrouw die zich in het geheim heeft bekeerd en soms de kerk binnenglipt, Europees gekleed. De politie heeft het niet door omdat ze er niet Marokkaans uitziet. De zuster eraan toe dat onlangs vijf vrouwen werden opgepakt en het land uitgezet omdat ze bijbels en christelijke literatuur bij zich hadden.

       Zuster Lucienne zegt dat men geen grond of gebouw mag kopen voor een kerk (dit is ook zo in Turkije, waar een christelijke denominatie geen bankrekening mag openen en het beruchte artikel 301 over de 'Turkse identiteit' wordt gebruikt om Turken die zich tot christen bekeren te arresteren). Ze vertelt over een Engelse se vroedvrouw die probeerde te evangeliseren: ze vertelde bijbelverhalen aan kinderen en werd daarom het land uitgezet. De parochiepriester heeft een namenlijst van Marokkanen die zich in het geheim bekeerden, een lijst waarmee hij uiterst voorzichtig is. “Wie zich bekeert krijgt problemen met de familie”, vervolgt ze. Geheime christenen kunnen hun geloof niet naar buiten tonen want dan worden ze gearresteerd en opgesloten.

       Eglise du Christ-Roi is een bunker met plat dak, binnen een omheining met een stalen poort, waar Marokkaanse veiligheidsagenten, betaald door de kerk, de veiligheid verzekeren. De dienst is er in het Italiaans voor een handvol verarmde Italianen en Spanjaarden die al hun hele leven in Casablanca wonen en werken. En non verbergt haar kruis terug onder haar kledij vooraleer ze na de mis de straat opgaat. Ook de Italiaanse priester verlaat het kerkdomein gekleed als een toerist met pet. Uiterlijke tekens van een andere religie worden in het openbaar niet geduld. Gelaten lijkt men zich te schikken in de dhimmitude. In het bijhorend rusthuis slijten Italianen, Portugezen en Spanjaarden die altijd in Casablanca hebben gewoond, hun oude dag in armoedige omstandigheden. De Marokkaanse verzorgsters worden betaald worden door de oudjes. De Marokkaanse overheid doet niets voor hen. Hun laatste rustplaats zullen ze vinden op het erg verwaarloosde christelijke kerkhof al-Hank. In alle vergetelheid, ten prooi aan verval en overwoekerd door hoog opgeschoten onkruid staan architecturale juweeltjes: familiegraven, vaak met Spaanse namen.

       Mellah's werden souks Tarik wandelt met me mee tot aan het joods kerkhof. “Ik ben niet gelovig”, geeft hij toe,”maar ik mag dat niet luidop zeggen”. Hij voegt eraan toe dat de grondwet afvalligheid verbiedt en dat er enkele Marokkanen in de gevangenis zitten omdat ze zich bekeerden tot christen. Hij is psycholoog en studeerde ook aan de universiteit in Parijs en Londen. Meisjes en vrouwen met hoofddoek vertrouwt hij niet; naar zijn zeggen verhult de hoofddoek psychologische problemen of verhult men zich om aldus zaken te doen die niet horen. Tarik zegt dat islamisten in Marokko druk uitoefenen om zich te sluieren, terwijl net het koningskoppel een moderniseringsproces in gang zette. De de vrouw van de koning, Selma, studeerde voor handelsingenieur aan de universiteit van Fez. Ze verschijnt in het openbaar met loshangende haren en wordt daarom voor 'hoer' verweten door radicale moslims in Antwerpen. Een adviseur van de koning is een jood, André Azoulay, en wordt daarom verguisd door radicale moslims in Antwerpen en Brussel.

       Het joods kerkhof is een ruïne overwoekerd door onkruid, hoewel een Marokkaanse familie wordt betaald om het kerkhof te bewaken en onderhouden. Een kroostrijke hondenfamilie heeft op en tussen de zerken haar thuis gevonden. In de oude medina getuigt een oude verwaarloosde synagoge van de vergane joodse aanwezigheid. De 'mellah' (joodse wijk) heeft niets joods meer, joden wonen er al lang niet meer in wat nu wat nu een Arabische volkswijk is.

       Het is zaterdag, sabbat. In een buitenwijk wandelen mondain geklede joodse vrouwen en mannen met een hoed of pet. In een joodse school verlaten schoolmeisjes in een blauw uniform de schoolpoort. Casablanca is de enige stad in Marokko waar nog joodse scholen zijn. De scholen worden bekostigd door de internationale organisatie 'Alliance Israélite Universelle'. Ze worden beveiligd door palen, camera's en bewakers, betaald door de joden zelf, die net als de christenen in een feitelijk dhimmistatuut leven (tweederangsburgers in een islamitische bestel). Enkel een kosher slagerij wijst erop dat in deze buurt ook joden wonen, er zijn geen mezoeza's (gebedskokers) aan de deuren en de joden onderscheiden zich niet door hun kledij. De sefardische Temple Beth-El, één van de drie nog werkende synagogen, gelegen binnen een omheining en bewaakt door politie, loopt leeg. Modieuze vrouwen, en mannen, ik zie hoe de mannen hun keppeltje angstvallig verbergen in de broekzak of onder hun jas, vooraleer de straat op te gaan. Uiterlijke symbolen van een andere religie dan islam worden niet geduld op openbare plaatsen, uit veiligheidsoverwegingen beweert een politieman. De rabbijn, Azuelos, zegt dat er veel autochtone Berber-joden waren en betreurt dat er slechts een kleine minderheid van 3000 joden rest in Marokko, voor de onafhankelijkheid waren er nog 250 000. In de beslotenheid van zaal Mimouna van het hotel Rivoli, waar joden ('yahoud' genaamd in Marokko) feestelijk eten en drinken, worden de keppeltjes terug opgezet.

       Jood zijn is geen kwestie van kleding Simon Levy, de voorzitter van de 'fondation judeo-marocaine', is de bezieler van het joods museum in Casablanca. Hij is een seculiere Marokkaanse jood, onderzoeker en antizionist en wil dat het joods-Marokkaans erfgoed bewaard blijft. Hij beseft dat op korte termijn de joodse aanwezigheid wellicht volledig zal verdwijnen. Als een strohalm hecht hij zich vast aan zijn bestaan in Marokko en zegt dat joden en moslims goed samenleven. Wat toch in tegenspraak is met de politiebewaking en beveiliging. “In 1961, bij het aantreden van Hassan II zijn heel veel joden vertrokken naar Canada, de VS, Israël, per jood kreeg Hassan 25 dollar, hij had toen geld nodig”, zegt Lévy wrang. Het 'American Jewish Joint Distribution Committee' verleende hulp bij de emigratie. Hassan II sloot toen een deal met Israël, dat 100 000 joden zou 'vrijkopen', voor 20 tot 50 dollar per persoon. “Het keppeltje hoort niet bij het jodendom” beweert hij: “Het staat niet in de thora. Jood zijn is geen kwestie van kleding. Hetzelfde probleem stelt zich met de hoofddoek. Deze is niet nodig en heeft niets met islam te maken.”

       Mimouna In het museum is duidelijk te zien dat de cultuur van de Marokkaanse joden nauw verweven is met de Amazightradities: hennafeesten bij het huwelijk, heiligenverering hilloula of moussem, het boze oog 'kef del khemsa', mimouna, een joods feest gevierd na peasah (ook bij sefardische joden in Antwerpen). Er zijn ook teksten gevonden van rabbijnen, geschreven in Marokkaans-Arabisch en in het Tamazight. Er waren al eeuwen joden in Marokko, toen de Arabieren met het zwaard de islam verspreidden. De Berber-joden droegen Berber-sieraden en andere ornamenten zoals een hangertje met het handje van Fatima. Van de eens bloeiende de joodse gemeenten in Fez, Tanger, Tetouan, Safi, Marrakech resten enkel nog stenen getuigen: ruïnes van synagogen en joodse, desolate begraafplaatsen. Fez en Tanger hebben nog een synagoge. In Marrakech woont amper nog een honderdtal, verarmde geassimileerde joden en is er een kleine synagoge. De totaal onderkomen joodse begraafplaats is des te groter. De 'mellah' is nu een souk met moskeetjes op bijna elke straathoek.

       Sidi Moumen De meeste zelfmoordterroristen die op 16 mei 2003 een aanslag pleegden in het moderne hart van Casablanca, waren afkomstig uit Sidi Moumen, een buitenwijk van Casablanca en een broeihaard voor moslimfundamentalisten. De terroristen van de Salafia Jihadia viseerden westerse en joodse doelwitten: cercle d'alliance israëlite, een joods cultureel centrum, een restaurant van joodse Marokkanen, een hotel en Casa de Espana. Bij de aanslagen vielen 47 doden, waaronder 12 terroristen en 33 burgers. Witte appartementsgebouwen overheersen de wijk, met slechts hier en daar enkele krotwoningen. Er zijn goedkope taxi's: zwarte Mercedessen, terwijl in het moderne hart van Casablanca de taxi's gewoon rode autootjes zijn. Er lopen wel opvallend veel gesluierde vrouwen rond en vrouwen en meisjes in zwarte shadors, soms met niqaab. Aan de apotheken hangt niet het gebruikelijke rode kruis (zoals in het moderne centrum van de stad), maar een groene halve maan. Verder zijn er souks, markten, chique theehuizen en restaurants zoals je er vele vindt aan de Stalingradlaan in Brussel, waar alcohol is verbannen. Ook in Sidi Moumen blijkt nergens bier of wijn te koop. Als ik in een restaurant lekker zit te eten, wordt de rust plots verstoord door het luide geroep uit een luidspreker bevestigd aan een eetgelegenheid. Blijkt één van de luidsprekers te zijn die oproept tot het gebed in de grote moskee. Ik zie de moskee vollopen: massa's mannen en jongens: jongemannen met baard en lange jurk maar vooral veel jongemannen in jeans en sportschoenen, oude mannen in djellaba.. Na het erg luidruchtige gebed duurt het wel een half uur voordat de zowat duizend moskeegangers de moskee langs de beide uitgangen uitgesloft zijn. Niet armoede of achterstand zijn een voedingsbodem voor radicalisering zoals men hier probeert te vergoelijken (de feiten spreken dit trouwens tegen, radicale moslims zijn vaak hoogopgeleid en hebben goede jobs ), maar de manier waarop men de islamideologie gestalte geeft, de mate waarin de naleving van islamitische richtlijnen en praktijken worden doorgedrukt in alle aspecten van het eigen leven en vooral van het openbare leven (voor radicale moslims is islam een totale manier van leven, waarmee men opstaat en gaat slapen, en die zich aldus ongevraagd opdringt aan anderen).

       Andere wetten voor België In een vliegtuig bomvol Marokkaanse Belgen die op familiebezoek of vakantie gingen, steekt de man naast mij van wal met de vraag of ik toerist ben. Hijzelf heeft tien jaar bij Brusselse vervoersmaatschappij gewerkt en was dit moe. Hij is definitief teruggekeerd naar Marokko, naar Meknès, waar hij een 'papeterie' is begonnen. Hij toont zijn blauwe identiteitskaart voor Belgen in het buitenland: hij was al vijf jaar in Marokko toen hij opeens telefoon kreeg uit België om te melden dat zijn naturalisatie tot Belg geregeld was. Zijn zoon is ingenieur en had een goede job in België. Maar hij wou er niet blijven en verkaste naar Marokko waar hij nu een goed betaalde baan heeft. Ook, zijn dochter die verpleegster is, wil naar Marokko verhuizen. Hijzelf is gelukkig in Marokko en vindt dat hij er een beter leven heeft. Voor de Brusselse Marokkanen heeft hij geen goed woord: “Ils sont paresseux, il ne veulent pas travailler”. Hij heeft het over de lucratieve drugshandel bovenop de uitkeringen van 1000 euro per maand en meer, over de witwaspraktijken van Marokkanen, sommigen zouden volgens hem tot drie eigendommen hebben, gekocht met geld uit de drugshandel. Naar zijn zeggen is dit ook het geval in Antwerpen, Charleroi en andere steden. Hij vertrouwt niemand meer en heeft slechts een tweetal vrienden die hij wel vertrouwt. “Spanje en Italië zitten in een crisis”, België is volgens hem het beste land want “in België is nog geld”. “In Spanje krijgt men slechts drie maand uitkeringen “, vervolgt hij. “België moet hetzelfde doen, het OCMW moet afgeschaft worden, enkel nog uitkeringen voor wie studeert en voor gepensioneerden, niet voor jongeren: die moeten werken..” Zijn oplossing is radicaal: “Er moet in België een volledig nieuwe wetgeving komen, wetten gemaakt door god”. Als ik hem vraag of hij daarmee de sharia bedoelt, knikt hij bevestigend. “Veel Marokkanen gaan weg uit België en beginnen zaken in Marokko” eindigt hij zijn betoog, “West-Europa is naar de knoppen, de toekomst ligt in Afrika”.

       Jodendom

       Meer dan 2000 jaar geleden, voor de komst van de Romeinen waren er joden in Marokko, het joden dom is er de oudste religieuze stroming. Er zijn de autochtone joden, wier taal en cultuur verbonden is met de Amazightradities (Berbers), en de joden die na de reconquista vanuit Spanje en Portugal afzakten naar Marokko: Sefardische joden. Joden bekleedden handels- en diplomatiek functies en door hun inzet konden handelscontacten worden gelegd met Europa. Bij de inval van de Arabieren die er in de 7de eeuw de islam met het zwaard verspreidden, werden de joden onderworpen aan het pact van Omar, dat de minderwaardige status van dhimmi (joden en christenen) bepaalde: in ruil voor het betalen van een zware hoofdbelasting 'jizya' kregen ze bescherming. Dhimmi's waren onderworpen aan discriminaties: ze hadden minder burgerrechten en minder juridische rechten (wat heden nog steeds geldt in landen met islamitisch bestel). Het verschafte wel een zekere interne autonomie vb. eigen rechtspraak voor joodse aangelegenheden, maar bepaalde beroepen mochten ze niet uitoefenen. Onder de intolerante dynastie van de Almohaden (1146-1400) werden joden en de resterende christenen gedwongen om zich te bekeren tot de islam, zo niet moesten ze het land verlaten. De joden die zich schijnbaar hadden bekeerd tot de islam, werden verplicht om onderscheiden kledij te dragen om de valse bekeerlingen te kunnen herkennen (uit deze periode dateert de jodenster). De nieuwkomers, joden uit Spanje werden vijandig ontvangen, het leidde tot concurrentie van ambachten, er kwam hongersnood, joodse vrouwen werden verkracht, vele joden stierven van honger, anderen keerden naar Spanje terug. Wie zich niet bekeerde werd gedood: in Fez werd de mellah in brand gestoken en er vielen duizenden doden. In Marrakesh werden zowat 120 000 mensen gedood, waaronder vele joden. Ook Andalousië, dat toen onder islamitische heerschappij was, kreunde onder het juk van de Almohaden: in Cordoba werden alle synagogen vernield... De joden hadden ook veel te lijden onder de veroveringen van Moulay Rashid: de synagogen van Marrakech verden vernietigd, joden werden verdreven.

       In het begin van de 19de eeuw werden joden gedwongen om in ommuurde getto's te gaan wonen, De discriminatie van joden werd grotendeels opgeheven toen Marokko in 1912 een Frans protectoraat werd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigerde koning Mohammed V om zijn joodse onderdanen aan het met de Nazi collaborerende Vichy regime uit te leveren. Nochtans moest hij antisemitische maatregelen doorvoeren en werden joden met het Frans staatsburgerschap wel gedeporteerd. In 1948 braken rellen uit tegen de joden in Marokko, een jaar later vielen weer joodse doden bij rellen in Noord-Marokko. Er werd een boycot ingesteld tegen de joden. In 1948-49 emigreerden 18 000 joden naar Israël. De exodus van joden uit de Arabische was veelal het gevolg van discriminatie en de vervolging door de moslimmeerderheid en de regeringen. Deze exodus nam massale vormen aan na de vestiging van de staat Israël, de dekolonisatie en de oorlogen tussen Israël en haar buren in 1948, 1956 en 1967. Behalve de discriminatie speelde ook de armoede een rol bij de emigratie van Marokkaanse joden, die werd aangemoedigd door zionistische organisaties. De exodus steeg met sprongen toen Marokko in 1956 onafhankelijk werd. Van de 270 000 joden die Marokko nog telde tot 1948, resten er nu nauwelijks 3000.

       Autochtone christenen in Noord-Afrika

       Marokko was net als de rest van Noord-Afrika, tot de verovering door de islam, overwegend christelijk. Historische bewijzen van de vroeg-christelijke aanwezigheid zijn de Romeinse steden Volubilis, Tingis (Tanger), Lixus (Laranche), gelegen in het noorden van Marokko. Vele Berbers, Amazighen (vrije mens) werden christen. De heilige Marcellus stierf in Tanger in de 3de eeuw. Belangrijke christelijke leiders kwamen voort uit de de Noord-Afrikaanse Kerk, zoals Cyprianus, Augustinus. De kerkvader Augustinus werd geboren in de Romeinse provincie, Africa (noordwest Algerije), als zoon van een Berbers raadsheer en een christelijk Berberse moeder. Hij was filosoof, theoloog en gaf les in Carthago (Tunesië). Van 396 tot 430 was hij bisschop van Hippo en leidde een sober kloosterleven, Hij predikte, maar was vooral denker en schrijver: hij schreef traktaten, verhandelingen, brieven, preken, bijbelcommentaren, theologische teksten. Latere theologen zoals Thomas van Aquino en Calvijn, zijn sterk beïnvloed door het werk van Augustinus. Hij stierf voor de inval van de Vandalen die alles vernielden dat op hun weg kwam. De Vandalen werden verslagen en het christendom kon zich herstellen, De autochtone Noord-Afrikaanse kerk was een van de sterkste in de eerste eeuwen na Christus. Maar 'Maghreb El Aksa (het uiterste Westen), zoals Marokko in het Arabisch werd genoemd, werd door de Arabische wereld gezien als een gebied van 'ongelovigen' waar de islam te vuur en te zwaard moest verspreid worden. Sidi Okba ibn Nafi stond aan het hoofd van de Arabische strijdmacht die Noord-Afrika binnenviel om joden en christenen te bekeren. Bij zijn derde veldtocht in 684 viel hij Marokko binnen Volgens de kronieken dreef hij nabij Agadir zijn paard in de golven en slaakte hij een luide kreet: 'Ik zou altijd blijven strijden voor uw godsdienst en iedereen doden die u niet gelooft'. De autochtonen,Berbers, boden echter weerstand tegen de Arabieren en Nafi werd in Algerije gedood. In 703 werd de tweede veroveringstocht ondernomen onder de krijgsman, Moussa ibn Nasr en werden de Berbers verslagen. Idriss I vestigde in 788 de eerste islamitische dynastie, waarna de islamisering van de Amazighen kon beginnen.

       Christenen en joden werden onderworpen aan de discriminerende tweederangs dhimmistatus: ze moesten zware belastingen, 'jizya', betalen in ruil voor bescherming. Veel Berbers bekeerden zich onder druk: in ruil voor bekering kregen ze posten in het leger en in de politiek, materiële voordelen en vooral een verlaging van de belasting. Veel Berber-joden konden standhouden. Maar de Berber-christenen waren armer en bezweken onder het juk van de discriminerende belastingen en propaganda. Door deze impliciet gedwongen bekeringen en geweld verdween het autochtoon christendom in Noord-Afrika in een eeuw tijd, in de annalen van de geschiedenis.

       Tijdens de periode van het Frans protectoraat was er wel godsdienstvrijheid, Europeanen konden hun geloof uiten en er werden kerken gebouwd Na onafhankelijkheid in 1956 werd dit teruggeschroefd: veel kerken werden gesloten, klokken mochten niet meer luiden, de meerderheid van de christenen verliet het land. Er kwam een verbod op evangelisatie en de onderdrukking van religieuze minderheden herbegon: een schending van het internationaal recht.

       Vervolgde christenen

       De Marokkaanse grondwet, conform de islam, verbiedt Marokkkanen om zich te bekeren tot een andere godsdienst en afvalligheid. Het is ook verboden om te kiezen voor vrijzinnigheid of atheïsme. Niet-gelovigen hebben niet het recht om dit te uiten en nog minder om de islam te bekritiseren, op straf van arrestatie en opsluiting. In november vorig jaar eiste een groepje Marokkanen het recht op om atheïst te mogen zijn en organiseerde een 'open picknick' in een park. De politie arresteerde hen onmiddellijk en de de organisator, een jonge Marokkaanse die journalist is bij een Franstalig weekblad, werd gedeporteerd naar Frankrijk.

       De Marokkaanse koning is zowel staatshoofd als aanvoerder van de gelovigen: 'Amir el Moumine'. Hij leidt de hoge raad van oelema's (schriftgeleerden) die het alleenrecht heeft om fatwa's uit te vaardigen. Twee jaar geleden richtte Marokko 'de raad van oelema voor Marokkanen in Europa,' op, die vooral toeziet op het behoud van het islamitisch geloof en de Marokkaanse identiteit. Ze zijn vooral bezorgd dat Marokkanen in Europa vrijzinnig zouden worden en gebruiken hun invloed om de Marokkanen in het buitenland zo islamitisch mogelijk te houden. Onder meer door het hanteren van een verplichte islamitische namenlijst, te raadplegen bij onze burgerlijke stand. Geeft een Marokkaans koppel hier hun kind geen toegestane islamitische naam, dan komt het kind niet in aanmerking voor de (dubbele) Marokkaanse nationaliteit. Een half jaar later kondigde koning Mohammed de komst aan van een 'Europese raad van oelema's' in Antwerpen, samengesteld uit Europese moslims. Marokko is ook lid van de Organisatie van de Islamitische Conferentie, die de Universele Verklaring van de w Mensenrechten ondergeschikt maakt aan de islamitische wetten.

       Wetsartikel 220 van het Marokkaans strafrecht bepaalt: 'Elke verhindering van één of meerdere personen in de uitvoering van hun geloofsovertuiging of van een bijeenkomst van moslims is strafbaar met drie tot zes maanden hechtenis en een boete van (omgerekend) 75 euro, dit geldt ook voor éénieder die het geloof van een moslim aan het wankelen brengt of bekeert tot een andere religie. Gevolggevend aan dit wetsartikel worden er regelmatig christenen het land uitgezet en raids uitgevoerd op plaatsen waar 'geheime' (bekeerlingen) christenen samenkomen.

       Op zondag 7 maart vorig jaar, stormde de politie in Marrakech een hervormde kerk binnen en arresteerde er twee Afrikanen omdat ze contact hadden met een Marokkaan die zich in het geheim tot het christendom had bekeerd. In Amizmiz, een stadje ten zuiden van Marrakech, voerde de politie in opdracht van de minister van justitie, Mohammed Nacir met 15 voertuigen een raid uit op een huis waar Marokkanen een bijbelstudie hielden. Achttien mensen, waaronder kleine kinderen van nog geen vier jaar, werden opgepakt en veertien uur lang ondervraagd. Ondertussen werden ze gefilmd. De enige buitenlander, een Amerikaan, werd gedeporteerd, de autoriteiten namen in het huis de bijbels in beslag, boeken, twee laptops en een GSM. De woordvoerder van ambassade van de VS bevestigde dat er een lijst is van nog veertig uit te zetten Amerikanen, wegens zendingswerk (daarentegen zond Rabat afgelopen najaar wel 176 imams naar Europa om er te preken).

       Op 4 december jl, deed de politie een inval in een huis in Oujda waar christenen waren samen gekomen. Alle christenen, buitenlanders en 12 Marokkanen werden gearresteerd. De buitenlanders: een Guatemalteek, twee Zwitsers, en twee Zuid-Afrikanen werden gedeporteerd. In dezelfde maand werden in Rabat vijf evangeliserende christenen het land uitgezet : ze hadden bijbels en christelijke literatuur bij zich. Een Duitse toerist veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en een geldboete omdat hij bijbels had uitgedeeld in de badplaats Agadir. Twee jaar geleden belandde een Belg er achter de tralies omdat hij een bijbel had gegeven aan een Marokkaan.

       Eerder werd een Zuid-Afrikaanse pastoor onder politiebegeleiding het land uitgezet, na zes jaar in Marrakech te hebben gewerkt. Hij werd beschuldigd van bekeringsijver. De islam tolereert niet dat moslims christen worden, daartoe sporen geheime diensten in Marokko, net zoals in de meeste moslimlanden, de zendelingen op, die dan zonder vorm van aanklacht of proces het land worden uitgezet. Marokkanen die christen zijn of worden kunnen een zware repressie verwachten van de overheid. Ze vergaderen ondergronds en komen bijeen in huiskerken. Als de politie daarvan op de hoogte komt, worden deze verstoord door uitgebreide huiszoekingen en onverwachte arrestaties, bij de ondervraging op politiebureaus ligt de nadruk op het bekomen van de namen van buitenlandse zendelingen. De populist en hoofdredacteur van het invloedrijke dagblad 'al Massae', Rachid Niny, liet het niet na om er fijntjes op te wijzen dat er nog 25 000 christenen in Marokko rondlopen, mochten die wel gewoon hun gang gaan? Kort daarop werden zeven Spanjaarden en een Duitser gedeporteerd, 'op heterdaad betrapt op bekeringsijver'. Een Franse buschauffeur opgepakt omdat hij bij elk tankstation waar hij stopte, christelijke literatuur achter liet.

       Oelema's steunen de uitwijzing van christenen

       Op een top tussen de Europese Unie en Marokko in het Spaanse Granada op 7 maart bekritiseerde Europees president Herman Van Rompuy Marokko omwille van van gebrek aan godsdienstvrijheid en drong erop aan om de vrijheden van alle burgers te respecteren. Cynisch genoeg vond op datzelfde moment aan de overkant van de straat van Gibraltar, in het hele land een gecoördineerde actie plaats van de Marokkaanse politie, waarbij tien christelijke buitenlanders zonder enige waarschuwing werden opgepakt en het land uitgezet. Twee dagen later ondergingen tientallen andere buitenlandse christenen hetzelfde lot, onder wie zes Nederlanders.

       De uitgezette Nederlanders ontfermden zich reeds meer dan tien jaar over 33 weeskinderen in een dorp in de Midden-Atlas, Aïn Leuh. Deze pleegkinderen zijn meestal verstoten kinderen afkomstig uit buitenechtelijke relaties, prostitutie of verkrachting. De heer en mevrouw Boonstra hadden acht pleegkinderen onder hun hoede, toen plots een agent in burger hen het bevel gaf om nog diezelfde avond te vertrekken. De pleegkinderen die via de school waren verwittigd renden in paniek de school uit en klampten zich vast aan hun pleegvader. Meneer Boonstra kreeg nipt drie uur de tijd om zijn koffers te pakken. Toen de politie hem later kwam oppakken trokken de kinderen aan zijn koffer en liepen mee, gillend en schreeuwend om hun papa. Maar hij werd samen met zijn medewerkers gedeporteerd naar Nederland. Veertig Amerikanen die ook betrokken zijn bij het Village of Hopeproject, die tijdelijk niet in Marokko verbleven, kregen ook te horen at ze het land niet meer binnen mogen. Dat een opvangtehuis met christelijke pleegouders van de ene op de andere dag kan worden opgerold, omdat er soms verhalen uit de bijbel werden voorgelezen, zou te maken hebben met het heropleven van het islamitisch fundamentalisme en het aantreden van de nieuwe minister van Justitie, Mohamed Naciri, die de wet naar de letter laat uitvoeren.

       Bovendien steunen zowat 7000 Marokkaanse oelema's (islamitische schriftgeleerden) de uitwijzing van de christenen. In een verklaring op 10 april vorig jaar verleenden ze hun steun aan koning Mohammed VI die in maart meer dan zeventig christenen het land liet uitzetten, op beschuldiging van 'proselitisme'. De oelema's beschouwen deze bekeringsijver als een 'morele verkrachting' en een vorm van 'religieus terrorisme'. Khalid Naciri, minister van communicatie, waarschuwde dat men 'streng zal optreden tegen diegenen die bekeerlingen werven voor een andere godsdienst'.

       De vijandigheid jegens christenen neemt toe en priester uit een dorp niet ver van Marrakesh heeft alle diensten stopgezet: hij vreest voor aanvallen tijdens de misviering, Nadat reeds meer dan honderd christenen het land waren uitgezet, volgde een nieuw golf van uitzettingen. De deportaties vinden bijna altijd in het geheim plaats en gebeuren zonder vorm van proces. De Marokkaanse overheid heeft lijsten opgesteld van 'verdachte' personen. Na een verlofperiode of een conferentie in het buitenland komen zij veelal het land niet meer in. Op dit moment geldt dit voor diverse Nederlanders. Eerder trok de Nederlandse minister, Verhagen van Buitenlandse Zaken aan de alarmbel over de gang van zaken in Marokko, maar vergeefs. Ook de Spaanse ambassadeur in Marokko tekende protest aan, maar de Marokkaanse autoriteiten blijven christenen uitzetten.

       Daarentegen wordt in ons land moslimproselitisme indirect gesteund en gefinancierd, door de overheden en eisen moslims voorrechten die men anderen niet gunt. Terwijl vrijwel geen enkel land met een moslimmeerderheid geloofsvrijheid en wederkerigheid kent: er is een verbod op evangelisatie en minderheden en niet-moslims zijn er tweederangsburgers met minder rechten. Tariq Ramadan, een Zwitserse sluwe dubbelzinnige islamoloog en kleinzoon van de oprichter van de radicale Moslimbroeders, zei het al: “We moeten de wetten in Europa respecteren, tot we in de meerderheid zullen zijn...” Dit ligt in het verlengde van visie van de eerste president van Bosnië, Alija Izetbegovic, die geen multi-etnische democratie wou (hij startte zijn carrière bij de SS Handschar, de moslimdivisie van de nazi's, maar werd nooit vervolgd). In 1970 publiceerde hij zijn islamitische verklaring waarin hij stelt dat er een sprake kan zijn van coëxistentie tussen het 'islamitische geloof' en niet-islamitische samenlevingen en instellingen. Zijn boek werd heruitgegeven in 1990 met op blz, 43 ',,The islamic mouvement should and must start taking over the power as soon as it is morally and numerically strong enough not only to overtrow the existing non-islamic, but also to built up a new islamic authority..' Twintig jaar geleden was Sarajevo multireligieus en pluralistisch, nu niet meer. Kardinaal Vinko Puljic, de aartsbisschop van Sarajevo, waarschuwt voor het einde van het multicultureel samenleven: door de islamisering verslechteren de levensomstandigheden van niet-moslims, velen verlaten de stad. 'Ook in de rest van Bosnië is de situatie niet beter: steeds vaker worden priesters en katholieken aangevallen, ze vinden moeilijker werk en soms wordt gezondheidszorg geweigerd', aldus Vinko Puljic, nochtans gekend als een uitgesproken voorstander voor het samenleven tussen katholieke Kroaten, orthodoxe Serviërs, joden en moslims (die er nu in de meerderheid zijn).

       • door MM op vrijdag 27 april 2012

        Beste Manu,

        Door het citeren van anekdotes of door het illustreren van daden van islamfundamentalisten en pro-westerse regeringen die de meest conservatieve stroming binnen de islam ondersteunen (zoals de Bosnische of Marokkaanse regering) kan je niet oordelen over de beleving van de moslims in België of de diversiteit binnen de islam. Of zal ik de uitspraken en daden van Vlaams Belangers, westerse politici en westerse soldaten in Afghanistan, Irak,enz... ook gebruiken om de aard van 'de' Vlaming en 'de' westerling te duiden? Onzin natuurlijk. Zoals je zelf aangeeft, was het statuut van de Joodse en christelijke religieuze minderheden sterk afhankelijk van wie aan de macht was op een bepaald historisch moment binnen de islamitische wereld. Merkwaardig dat je, om de zaken in zijn historische context te plaatsten, zedelijk zwijgt over het lot van de Joodse gemeenschap of niet rooms-katholieke gemeenschappen binnen de christelijke wereld in hetzelfde tijdsbestek. Ze hadden zelf geen dimmi statuut, maar vielen ten prooi aan vervolging en/of pogroms (bijv de Joodse gemeenschappen in wat nu West-Europa wordt genoemd). Het is niet voor niks dat vele Joden naar El Andalous vluchtten. Het is niet voor niks dat bepaalde niet rooms-katholieke gemeenschappen nu nog enkel in de Arabische wereld bestaan. Dus in uw anti-moslim en anti-islamitische waanzin/fundamentalisme, tracht toch ook wat intellectueel eerlijk te zijn. Maar misschien ben je al veel te verblind door blinde haat voor dit...

        • door walterboef1 op vrijdag 27 april 2012

         Beste Het relaas van manu liegt er niet om en is van danig feiten materiaal voorzien waar niet kan worden naast gekeken. Zijn bijdrage geeft een totaal ANDER beeld dan de mening van Prof Le Man . Zijn regelmatige preken over het geslaagd zijn van "multiculturaliteit " wordt hierdoor op losse schroeven gezet ! Iedereen heeft recht zij eigen"cultuur te beleven wanneer ze deze van zijn medemens NIET wil domineren Hij roept bij mij de herinnering op aan ene Marcel Van Spaandonck ter zalige. Over doden NIETS.. dan goed.... MAAR !! Dit figuur was Prof aan de RUG jarenlang. Als bekeerd oud koloniaal verkondigde hij eveneens analoge "pseudo progressieve larie" . Alhoewel ik de veelvuldige argumenten door manu aangehaald niet allen na trok ervaar ik zijn bijdrage veel interessanter en verhelderender dan hetgeen ik in de officiele pers kan vinden. Als niet gelovige vind ik het een must om de maskers te doen vallen. Gloeiend lood in de ogen van de atheisten! Vermoorden dat tuig! DAT IS WAT WE UIT manu s voortreffelijke uiteenzetting gesteund op actuele historische actualiteit kunnen afleiden! Hij ziet de feiten! Worden de "moslims " hier ook zo behandeld?Immigratie wordt bevorderd omwille van de meerwaarde door de arbeid geleverd. Trekken we nu geen portugese ingenieurs aan? Marrokko vacantieland ?De islaam stuurt net als de kerk scheutisten als stormtroepen uit naar alle delen van de wereld. Betekent katholiek niet- kata holos -in het grieks? EENS OVERAL!!!De islaam doet NET hetzelfde. DAAROM moeten we ons hiertegen wapenen. Stoppen met het importeren van hun onderlinge twisten en sharia drang.Uitsturen van immaams en ze laten betalen door de modale belastingbetaler! Wie hier aanvaard wil worden laat zijn fanatieke overtuigingen en eisen thuis. Wanneer zoals in Zwitserland een stop op oprichten van moskeen? Oude katholieke kerken worden thans restaurants!Kerkfabrieken worden met belastingsgeld gesteund.Godsdiensten hebben met facebook gemeen: MASS CONTROL! Gehova s getuigen groeiden eveneens uit tot een "multinational " een zwartgeld circuit waardig De orthodoxe kerken bezitten één derde van griekse gronden en de gelovigen creperen van de honger. Geven ze ook een soepje als de islaam?.

         • door Manu op vrijdag 27 april 2012

          De Grieks-orthodoxe kerk bezit inderdaad veel grond, dankzij ontelbare schenkingen in de loop der eeuwen. Dit staat al jaren bloot aan kritiek, ook al omdat niet altijd duidelijk is welke gronden en gebouwen van de overheid zijn en welke van de orthodoxe kerk (er bestaat in Griekenland geen kadaster). Onder druk van de EU kwam er een hervorming van het belastingssysteem. In 2011 betaalde de orthodoxe kerk 12,6 miljoen euro aan belastingen. De Grieks-orthodoxe kerk probeert zich ook sociaal te profileren: orthodoxe organisaties delen 200 000 gratis maaltijden uit per dag. Behoeftigen kunnen ook bij organisaties van de orhodoxe kerk terecht voor andere hulp zoals gratis kledij, gratis medicijnen...

         • door MM op vrijdag 27 april 2012

          @ Walterboef...

          Dat uw Manu's bijdrage zou smaken, was niet verwonderlijk gezien uw 'oorlogsvisie' over de modale moslim en de islam. Hij bevestigd gewoon de vooroordelen die u blijkbaar al had. Manu maakt een handig soepje van de woorden en daden van bepaalde regeringen, politieke groeperingen en de modale moslims die in België leven. Waarom zouden de modale Marokkaanse, Turkse, Pakistaanse, ea moslims in België verantwoordelijk moeten zijn voor de intolerante daden van de Marokkaanse absolutistische regering of de Bosnische fundamentalistische regering? Iedereen die nog een greintje verstand (maw die niet blindelings meestapt in de 'informatie' over moslims die we via de reguliere pers krijgen, maar waarschijnlijk is die volgens u nog niet bevooroordeeld genoeg) heeft en met een open geest de zaken wil bekijken, weet dat er verschillende islamistische stromingen zijn en verschillende manieren hoe mensen 'hun geloof' invullen. Die weet dat gewone mensen moeilijk verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor daden van bepaalde regeringen enkel omdat ze zogezegd 'tot eenzelfde geloof' zouden behoren. Maar in uw en Manu's perceptie denken en handelen alle moslims blijkbaar exact op dezelfde manier, is elke moslim verantwoordelijk voor alle daden van individuen en groepen die zich 'moslim' noemen en maakt elke moslim dus per definitie deel uit van een 'groot veroveringsplan'. Het is vanuit die waanzinnige context dat jullie blijkbaar naar de realiteit kijken. Dit is een 'logica' die erg naar 'de grote Joodse samenzwering' begint te stinken die de genocide tegen de Europese Joden verteerbaar en aanvaardbaar wou maken. Manu selecteert ook enkel die zaken die in zijn vooringenomen kraam passen. Hij zwijgt over de politieke krachten en motieven die achter bepaalde regeringshandelingen zitten. Bijvoorbeeld zijn pathetisch voorbeeld over de vervolging van Orthodoxe Serviërs door Albanese extreem-rechtse nationalisten wordt een voorbeeld van de onderdrukking door 'moslims' omdat een belangrijk deel van de Albanezen per toeval moslim is. Maar hij zwijgt wel over de etnische zuivering van al wie niet-Albanees is; ook moslims (oa de Turkse minderheid in Kosovo). Het is grappig dat in uw 'clash of civilizations' perceptie u de bouw van elke moskee blijkbaar ziet als onderdeel van 'een groot veroveringsplan'. Terwijl u aan de andere kant aanklaagt dat bepaalde Arabische regeringen zich verzetten tegen de bouw van kerken. Misschien zitten zij ook in dezelfde waanzinnige logica vast? Men vergeet dan graag te vermelden dat in Syrië, Libanon en zelfs in Gaza onder fundamentalistisch Hamas bestuur verschillende christelijke stromingen en kerken vrijelijk bestaan en zich tevens ontwikkelen. Men vergeet graag te vermelden dat het net de westerse regeringen zijn die bepaalde intolerante salafistische en wahabitische stromingen en groeperingen steunen die komaf willen maken met andere religieuze minderheden (nogmaals zie bijv Syrië, Libië, Saoudie-arabie,enz...). Bovendien, laten we afstappen van de kleutermentaliteit hé. Waarom zouden we hetzelfde moeten doen wat bepaalde Arabische regeringen doen? Beweert men net niet dat 'het westen' 'superieur' is (laten we dan de slachtpartijen in Irak, Afghanistan en de voormalige kolonies even vergeten)?

 • door Christina op vrijdag 27 april 2012

  Eindelijk wordt het taboe doorbroken en spreekt een internationaal gerespecteerde organisatie de waarheid over de trieste situatie in ons land. Wat betreft de naïeve en kortzichtige reacties hierop, ik denk dat u zich vergist heeft van website. HLN.be en co, daar zal u meer uw gading vinden.

  • door Manu op vrijdag 27 april 2012

   Het lijkt eerder op dat men bepaalde taboes met man en macht probeert in stand te houden. Bovendien is de bijdrage van MM eerder pamfletmatig en op een veralgemenende propagandatoon die het denken van de ander poogt te sturen, bovendien klopt de informatie niet altijd. In Gaza en de rest van de Palestijnse gebieden (Palestina, waar het christendom nochtans is ontstaan) kunnen Palestijnse christenen niet hun geloof in volle vrijheid praktiseren: ze krijgen te maken met beperkingen en discriminaties. Vooral de situatie in Gaza is problematisch: er werd eerder al een christelijke boekhandel in brand gestoken.Christenen in de Palestijnse gebieden worden niet actief vervolgd, maar hebben wel te maken met discriminatie. Dit is anders in de Gazastrook, waar christenen onder grote druk staan van Hamas en andere radicale moslimgroeperingen om weg te gaan. Gelovigen met een moslimachtergrond ervaren vaak druk vanuit hun familie en sociale omgeving. Soms moeten deze christenen vluchten naar een zogenoemd ‘safe house’. Een groot deel van de Palestijnse christenen immigreerde reeds, vooral naar Duitsland, de VS en Canada, op de vlucht voor de uitzichtloze situatie en de discriminatie in de palestijnse gebieden. en om dan toch een link te leggen: ook hier kunnen moslims niet zomaar van geloof veranderen of afvallig worden: dan krijgen ze maken met repraisailles vanwege de familie en en via de raad van Oelema's voor m

 • door Manu op vrijdag 27 april 2012

  Het lijkt er eerder op dat men bepaalde taboes met man en macht probeert in stand te houden. Bovendien is de bijdrage van MM eerder pamfletmatig en op een veralgemenende propagandatoon die het denken van de ander poogt te sturen, bovendien klopt de informatie niet altijd. In Gaza en de rest van de Palestijnse gebieden (Palestina, waar het christendom nochtans is ontstaan) kunnen Palestijnse christenen niet hun geloof in volle vrijheid praktiseren: ze krijgen te maken met beperkingen en discriminaties. Vooral de situatie in Gaza is problematisch: er werd eerder al een christelijke boekhandel in brand gestoken.Christenen in de Palestijnse gebieden worden niet actief vervolgd, maar hebben wel te maken met discriminatie. Dit is anders in de Gazastrook, waar christenen onder grote druk staan van Hamas en andere radicale moslimgroeperingen om weg te gaan. Gelovigen met een moslimachtergrond ervaren vaak druk vanuit hun familie en sociale omgeving. Soms moeten deze christenen vluchten naar een zogenoemd ‘safe house’. Een groot deel van de Palestijnse christenen emigreerde reeds, vooral naar Duitsland, de VS en Canada, op de vlucht voor de uitzichtloze situatie en de discriminatie in de Palestijnse gebieden. En om dan toch een link te leggen: ook hier kunnen moslims niet zomaar van geloof veranderen of afvallig worden: dan krijgen ze maken met represailles vanwege de familie en omgeving, ook houdt de raad van Oelema's voor Marokkanen in het buitenland een oogje in het zeil: atheïst worden is zowat het ergste..... (afvallige moslims komen hier in het geheim bijeen). Wat we hier wel constateren is dat de uiterst-rechts fundamentalistische moslimstrekking het haalt, steeeds meer aanhang krijgt bij jongeren en het luidste roept, telkens als een (onredeljke) eis niet wordt ingewilligd, wordt met code woorden zoals 'gelijke rechten', 'godsdienstvrijheid' enz. geschermd. Wat deze fundamentalisten (gesteund door het partijdige Amnesty, dat een groot deel van haar geloofwaardigheid verliest) niet willen begrijpen is dat de tijd van het absolutisme van godsdiensten voorbij is (dateert uit de middeleeuwen) en dat men uit religie geen absolute rechten kan putten die boven alles zouden staan....

  • door MM op zaterdag 28 april 2012

   @ Manu

   De beste man die een soep maakt tussen allerlei ongerelateerde fenomenen met verschillende politieke en sociale achtergronden zolang ze maar in de verte te maken hebben met 'moslims', de beste man die anekdotische zaken oprakelt en ze voorstelt als een systematisch fenomeen zolang het maar opnieuw in de verte met 'de Islam' te maken geeft; deze beste man beticht anderen van 'pamfletisme' en propaganda. Om maar niet inhoudelijk te moeten reageren natuurlijk. Misschien wel een teken van zwakte van onze anti-moslim fundamentalisten: als men nuance in hun eenzijdig wereldbeeld/oorlogsretoriek wil brengen wordt dan maar op de boodschapper geschoten. Wat de Palestijnse christenen betreft...Het grootste deel is beginnen vluchten bij de stichting van Israël en de daaropvolgende etnische zuiveringspolitiek tegen Palestijnen (christen en moslim). Of zoals wikipedia het stelt: In a 2006 poll of Christians in Bethlehem by the Palestinian Centre for Research and Cultural Dialogue, 90% reported having Muslim friends, 73.3% agreed that the Palestinian Authority treats Christian heritage in the city with respect, and 78% attributed the ongoing exodus of Christians from Bethlehem to the Israeli occupation and travel restrictions on the area.[45] Daniel Rossing, the Israeli Ministry of Religious Affairs' chief liaison to Christians in the 1970s and 1980s, has stated that the situations for them in Gaza became much worse after the election of Hamas. He also stated that the Palestinian Authority, which counts on Christian westerners for financial support, treats the minority fairly. He blamed the Israeli West Bank barrier as the primary problem for the Christians.[16] The United States State Department's 2006 report on religious freedom criticized both Israel for its restrictions on travel to Christian holy sites and the Palestinian Authority for its failure to stamp out anti-Christian crime. It also reported that the former gives preferential treatment in basic civic services to Jews and the latter does so to Muslims. The report stated that, generally, ordinary Muslim and Christian citizens enjoy good relations in contrast to the "strained" Jewish and non-Jewish relations.[11] A 2005 BBC report also described Muslim and Christian relations as "peaceful".[5] bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Christians

   Diverse bronnen geven aan dat de modale Palestijnse moslims een goede verstandhouding hebben met hun christelijke medeburgers. Palestijnse christenen geven zelf aan dat de Palestijnse autoriteit het christelijk erfgoed met respect behandelt. De enige die ietwat van kritiek hebben is blijkbaar de VS regering en de Israelische bezetter niet onmiddellijk een zeer betrouwbare bron en alhoewel ze politiek in dezelfde lijn liggen als de tussenkomsten van Manu, durven zelfs zij niet stellen dat de Palestijnse christenen vluchten omwille van de onderdrukking door 'de' moslims. Dit geeft onmiddellijk ook aan waar onze beste Manu te vinden is in het politiek spectrum. Alhoewel er misschien (ik zeg misschien) wel sommige misdaden plaatsgrijpen tegen christenen is het niet duidelijk wie erachter zit. Maar wat duidelijk is is dat dit niet de modale Palestijnse moslim is. En daar wringt opnieuw het propagandaschoentje van onze Manu. Het is hem gewoon onmogelijk (of misschien is het een bewuste politiek) om de verschillende politieke actoren, groeperingen en stromingen te vatten binnen de arabische wereld en de islam. Voor hem is dus elke moslim per definitie inwisselbaar en verantwoordelijk voor alles wat er ook gebeurt in naam van de islam. Dus vanaf heden ben jij dus ook persoonlijk verantwoordelijk voor de daden van Filip dewinter in uw hoedanigheid van Vlaming en voor de misdaden van de NAVO en Amerikaanse soldaten in uw hoedanigheid van 'westerling'. Blijkbaar is het water tussen de gewelddadige salafisten en onze anti-moslimfundamentalisten dan toch niet zo diep.

   • door Manu op zaterdag 28 april 2012

    Amnesty kan misschien ook eens een rapport opmaken over het gebrek aan keuzevrijheid voor moslims in onze contreien: nl. men wordt hietr als moslim geboren en kanniet kiezen voor een andere godsdienst, noch voor openlijk niet-gelocvig zijn of voor atheïsme. wie dit toch doet, wordt geïntimieerd en monddood gem

   • door Manu op zaterdag 28 april 2012

    Amnesty kan misschien ook eens een rapport opmaken over het gebrek aan keuzevrijheid voor moslims in onze contreien: nl. men wordt hietr als moslim geboren en kanniet kiezen voor een andere godsdienst, noch voor openlijk niet-gelocvig zijn of voor atheïsme. wie dit toch doet, wordt geïntimieerd en monddood gem

    • door Manu op zaterdag 28 april 2012

     Amnesty kan misschien ook eens een rapport opmaken over het gebrek aan keuzevrijheid voor moslims in onze contreien: nl. men wordt hier als moslim geboren en kan niet kiezen voor een andere godsdienst, noch voor openlijk niet-gelovig zijn of voor atheïsme. Wie dit toch doet, wordt geïntimideerd en monddood gemaakt (wat de Nederlands-Iraanse ex-moslim Efsan Jami heeft meegemaakt: nu vakkundig de mond gesnoerd...). Moslims kunnen hier niet open en vrij kiezen voor een andere godsdienst of voor geloofsafval. Ex-moslims komen hier in het geheim bijeen: familie en omgeving mag niet weten dat ze afvallig zijn, want dan riskeren ze om uitgesloten en verstoten te worden en kunnen er represailles volgen. Op het eenzijdig scheldproza van MM ,dat enkel als doel heeft om mensen die een mening verkondigen die verschillend is van de mening van MM, de mond te snoeren, wens ik niet te reageren. MM doet maar wat hij/zij niet laten kan. De lezers van de wereld morgen zullen wel zelf (kritisch) en onafhankelijk denken.....onder meer op basis van kennis van de werkelijkheid.

     • door walterboef1 op zaterdag 28 april 2012

      @Manu WAT de hersenkronkels van MM? Redeneringspatroon is blijkbaar niet afgesteld op argumenteren en weerleggen op rationele basis! De wereld morgen zou vlug uit de cirkulatie zijn genomen in islaam contreien! Heb geen last van superioriteits gevoel als westerling maar wil geen slaaf worden van islaam! We zijn bij ons en de rest gedraagt zich ! Dat doen wij ook elders! Misschien volgt "hij "of "zij "een opleiding als imaam? Scheldproza is enkel voor mensen die zich onmachtig ervaren. EERST HET GEVECHT TEGEN DE PASTERS en NU Springen de imaams in onze nek! No passaran is het antwoord van een vrijzinnige! Ni dieu ni maitre. Niemands meester ,Niemands knecht KLAAR? Daar moet hij het mee doen

      • door Manu op zondag 29 april 2012

       En blijkbaar is ook MM kort van geheugen en draait hij/zij zich in allelei bochten in zijn/haar strijd tegen meningen, reële en actuele feiten die niet passen in zijn/haar kraam.. MM "Ben je blijkbaar vergeten dat deze UCK 'rebellen' de trouwe bondgenoten waren en nog altijd zijn van het 'Vrije Westen'? Dezelfde bendes die een etnische zuivering uitvoeren tegen Serviërs, Roma en Turken (ook moslims wat krijgen we nu!) in Kosovo, terwijl de NAVO de andere kant uitkijkt." Volledig akkoord met wat je hier schrijft en dat klaag ikook aan MM. Ik wens eraan toe te voegen dat deze zaken heden nog doorgaan in Kosovo, niet (meer) door het UCK, dat is opgeheven maar door Kosovaren. Ik had onlangs in Kosovo een gesprek met priester Darko van de enig overgebleven orthodoxe kerk in Pristina: van de 40 000 Serviërs die voor 1999 in Pristina leefden, restten er nog een tiental (intussen vermeerderd met een aantal kinderen). Zijn kerk werd in 2004 aangevallen, er werd brand gesticht in de kerk, iconen werden vernield (door er met een mes in te steken, de sporen zijn nog zichtbaar), prachtige eeuwenoude iconen en muurschilderingen zijn verwoest, de muur is er nog zwartgeblakerd...De kerk wordt nu dag en nacht bewaakt door een NAVO-soldaat. Priester Darko zei ook dat in 2004 eveneens vier priesters werden vermoord en nog een aantal orthodoxe kerken werden in brand gestoken. Deze uiterst ernstige mensenrechtenschendingen blijven echter ongestraft... www.rastko.rs/kosovo/crucified/default.htm Gaat Amnesty ook reageren tegen de bomaanslagen op kerken in Nigeria en Kenya (vandaag!) ???? Of blijft Amnesty zoals gewoonlijk Oost-Indisch doof als het gaat over drieste aanvallen en moorden op onschuldige christenen....

 • door SAMMIR op donderdag 16 augustus 2012

  @ aan manu

  in u betoog,zijn er veel hiaten, en een correctie bijv is de stad bij de romeinen, Lixus is momenteel Larache,....

 • door D.O. op zaterdag 8 september 2012

  Op zich heb ik geen probleem hoe een mens zijn religie beleeft. Joden bv. lopen ook apart gekleed omwille van hun religie en dat stoort mij allerminst. Waar ik wel een probleem mee heb is dat moslims zich vaak storen, en daarop schermen met hun religie, aan anderen hun religieuze uitingen. Zo nemen zij bv aanstoot aan het kruisbeeld in katholieke scholen, of de Christelijke symbolen bij Sinterklaas en de Kerstman. Die aspecten van de Christelijke geloofscultuur die in het straatbeeld aanwezig zijn worden door hen vaak gewraakt in de discussie. Ik woon zelf in een buurt met heel wat moslims (zowel Arabische als Oost-Europese) en verschillende van deze mensen zeggen zelf dat de Islam/moslim heel veel begrip en verdraagzaamheid vraagt naar zichzelf, toe maar heel onbegripvol en onverdraagzaam is naar andere religies/levensvisies toe. Men dient van overheidswege uit een volledige scheiding tussen staat en religie te hanteren. Een vermenging hiervan leidt enkel tot verwarring en misbruik. Het aanvaarden hiervan heeft niets met schending van religieuze rechten te maken. Daarvan zou pas sprake zijn als men verboden zou worden om zijn religie überhaupt niet meer te mogen belijden. Thuis en op straat doet men wat men wil en kleed men zoals men wil, zolang dit niet in strijd is met de profane wetgeving. Compleet gesluierd rondlopen kan voor mij zelfs perfect, als men dit echt perse zou willen, maar wanneer de politie dan een identiteitscontrole wil houden moet hier niet met geweld op gereageerd worden zoals nu telkens voorvalt. Heeft men anders écht iets te verbergen of wil men écht de wetten naar zijn/haar hand zetten? Dit wordt voor geen enkel burger, allochtoon of autochtoon, toegestaan en mag ook nooit worden toegestaan.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties