Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

De onwaarheden van De Wever: vergissingen of bewuste leugens?

De Standaard brengt verslag uit van een speech die Bart De Wever hield in Kapellen. Daaruit blijkt dat hij zijn publiek minstens twee groteske onwaarheden vertelt… en dat de krant nalaat haar publiek daarop te wijzen.
vrijdag 20 april 2012

De politicus Bart De Wever op tournee door Vlaanderen, dat is niet echt nieuws. Interessanter is wat hij te vertellen heeft. En dat is wat De Standaard verslaggever ook brengt in zijn reportage, weliswaar in combinatie met heel wat aandacht voor de zaak-Pol Van Den Driessche. [1]

Laten we ons echter concentreren op de inhoud van de speech. Omdat het belangrijk is dat er ernstig politiek debat wordt gevoerd over de meest cruciale maatschappelijke thema’s. En omdat ook de media erover moeten waken dat dit debat niet wordt vervuild en gekruid met al dan niet bewuste vergissingen, onwaarheden of zelfs regelrechte leugens.

Een bewering die volledig onwaar is

We nemen daarom twee beweringen onder de loep.

De eerste, we citeren letterlijk uit het krantenverslag: “De Wever wijst op de dramatische arbeidsperspectieven van mensen die via gezinshereniging naar België komen. 'Het is een drama', zegt hij, 'dat we na vier generaties nog altijd over allochtonen spreken en zij zich ook zo voelen. Het kan anders, kijk naar de Verenigde Staten. Daar kan een zoon van wat bij ons een allochtoon zou zijn na één generatie president worden.' ”

De politicus begint dit deel van zijn betoog met een reëel probleem. Maar het einde is een wel heel storende onjuistheid. Want exact hetzelfde als wat kan in de Verenigde Staten, is ook een feit in België vandaag. Premier Di Rupo is, net als president Obama, de zoon van een ‘allochtoon’ en na één generatie beland op het hoogste ambt in dit land, net als Obama in zijn land.
De bewering dat dit dus wel kan in de Verenigde Staten en niet bij ons is met andere woorden volledig onwaar.

Tax Freedom Day drie en een halve maand verkeerd situeren, 'il faut le faire'

Tweede bewering dan, en we citeren opnieuw eerst het krantenverslag: “Hij laat de zaal raden naar tax freedom day, de dag waarop iedereen voor zichzelf begint te werken in plaats van voor de overheid. 'Augustus, hoor ik? Neen. September ook niet. 1 oktober is het.' De zaal hapt naar adem.

Los van het feit dat De Wever hier volledig voorbijgaat aan het feit dat de toehoorders in de zaal wel kunnen gebruikmaken van de wegen en andere infrastructuur in dit land, dat hun kinderen naar school zijn kunnen gaan, dat ze van een pensioen of goede gezondheidszorg genieten, en nog van veel meer publieke voorzieningen, allemaal bron van welvaart en welzijn betaald uit de inkomsten van belastingen en sociale zekerheid… is hier één groot feitelijk probleem.

Want wie opzoekt wanneer die zogenaamde tax freedom day dan echt valt in België, kan makkelijk vinden dat het in 2011 niet op 1 oktober was... niet in september... niet in augustus... zelfs niet in juli. Het was op 10 juni het geval. Tenzij er iets volledig onverklaarbaars aan de hand zou zijn met onze belastingen, zal die dag ook in 2012 in die periode vallen…  Dat is meer dan drie maanden, zelfs meer dan drie een halve maand vroeger, dan wat Bart De Wever zijn publiek vertelt.

Dit is minstens gênant. Ofwel omdat De Wever – of zijn medewerkers – niet in staat zouden zijn de juiste datum te achterhalen. En dus blijk zouden geven van zelfs makkelijke feitenkennis niet op het spoor te kunnen komen.

Ofwel, en dan is het nog gênanter, deze politicus beschikt wel over deze feitelijke kennis, maar speldt heel bewust zijn toehoorders iets anders op de mouw, en verspreidt dus bewust leugens. Dat is intoxicatie van een publiek debat dat verdient gevoerd te worden in alle sereniteit, met respect voor de feiten als minimale ondergrens. De Wever laat hier minstens grote twijfel over zijn intenties om eerlijk aan politiek te doen, alvast deze uitspraak is daar in flagrante tegenstrijd mee. En het is ronduit ontgoochelend voor een politicus die zijn jongste boek titelde: werkbare waarden.

Ondertussen bij De Standaard: de journalist en de ombudsman

Al even gênant is de werkwijze – of liever het gebrek daaraan – van de betrokken journalist van De Standaard. Het is onwaarschijnlijk en journalistiek onaanvaardbaar van de al te opvallende onjuistheid van wat De Wever beweert niet meteen op te merken of snel op het spoor te komen. Dit zou namelijk betekenen dat driekwart van het nationaal inkomen naar belastingen en sociale zekerheid zou gaan.

Het wordt nog meer gênant omdat de krant zich wel degelijk bewust is van het probleem van onjuiste beweringen in interviews. Niet langer dan twee dagen geleden heeft Tom Naegels, ombudsman van De Standaard; er in zijn rubriek voor gepleit om “beweringen van geïnterviewden voor publicatie op hun waarheidsgehalte te controleren”. Dat gebeurde naar aanleiding van een foute bewering door Peter Mertens (voorzitter PVDA) over Lidl in een dubbelinterview met Bruno Tobback (voorzitter SP.A). En zijn stuk is meteen ook een voorbeeld van hoe dat checken zou kunnen werken.
Maar blijkbaar leert niet elke collega uit zijn rubriek.

Voetnoten

 • [1]Over dat laatste kunnen we kort zijn. Het blijft onbegrijpelijk en niet te vergoelijken dat er zoveel jaren geleden niet is opgetreden op de redactie van Het Nieuwsblad, niet door de journalistieke verantwoordelijken, niet door de directie en niet door de vakbond.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

53 reacties

 • door Karel op vrijdag 20 april 2012

  Punt 1 is een fijntje, maar dat betekent natuurlijk nog altijd niet dat er van discriminatie en beperkte sociale mobiliteit in België geen sprake is. De vergelijking is misschien wel verkeerd, het onderliggende punt is juist.

  Punt 2: het hangt ervanaf hoe je Tax Freedom Day omschrijft. Voor de gemiddelde Belg ligt die in juni, maar als je kijkt wanneer de laatste Belg stopt met belastingen betalen, is oktober weldegelijk juist: voor alleenstaanden ligt TFD meestal in oktober.

  • door svdl op vrijdag 20 april 2012

   Zijn we aan het "zoeken in de marge" Karel? (Vooral bij uw 'punt 2' dan) Toch nog... proberen...vergoeilijken... zo wat pruttelend, half proberend, zoekend enige verdediging van Dewevers woorden op te brengen,... Ik hoor 'uw moeite' tot hier.. Spijkers op laag water hoor! Ik denk dat het duidelijk genoeg, maar ja wat baten kaars en bril, als...

   • door Karel op vrijdag 20 april 2012

    Wat een flauwe reactie. Uiteraard De Wever is geen heilige. Maar is het vloeken in de kerk om wat nuance aan te brengen?

    • door svdl op vrijdag 20 april 2012

     De vraag die ik me stel is eigenlijk waar wil jij met je "zin voor nuance" naar toe. Ik zie dat je probeert nuance aan te brengen door spreekwoordelijk de marginale waarden in een Gauss curve te gaan overbelichten. Nu ja goed, "de waarden zijn er", maar ze worden dan ook marginaal genoemd voor een reden, nietwaar? Ik voel heel sterk aan dat je gewoon Dewever wil verdedigen als 1 criterium en daarom je wend tot "marginale" argumenten, wat eigenlijk ook een synoniem is voor zwakte argumenten. Let op: Ik gebruik marginaal als woord in zijn wetenschappelijke context en niet in zijn humane (vooraleer je me beschuldigt van 'ad hominem' te keer te gaan).

     Trouwens, het zou eens heel intressant zijn om dit gemideelde op wat de TAX-freedom-day is berekend, uit te splitsen naar de verschillende categorieën; werknemers, klein zelfstandigen, KMO's, en Multinationals. Gegarandeerd al dat de dag van de Multinationals veel vroeger zal uitvallen dan die van werknemers. Van Klein zelfstandigen kan het best wel hoger zijn. Maar van KMO's moeten we ook 3 subcategorieën maken, want deze is te verscheiden om zomaar in een pot nat te gooien. Ik ben benieuwd.

     • door Karel op vrijdag 20 april 2012

      Dat de maand oktober ook niet volledig ut het niets komt bovendrijven is het punt dat ik wou maken. Natuurlijk geeft BDW er een politieke draai aan.

      Je hebt uiteraard gelijk dat er grote verschillen zijn, maar neem dan liever bedrijsleiders en aandeelhouders ipv bedrijven. Bedrijven bestaan enkel maar als juridisch vehikel. Wat relevant is, is hoeveel de personen erachter uiteindelijk betalen.

  • door christophe op vrijdag 20 april 2012

   Kan u even uitleggen hoe het kan dat iemand 75 procent van zijn brutoloon afgeeft aan de belastingen? De hoogste belastingschijf is 50 procent, de hoogste BTW 21 procent.

   • door Karel op vrijdag 20 april 2012

    Sociale bijdragen, gemeentebelastingen, provinciebelastingen, accijnzen allerhande,...

    • door svdl op vrijdag 20 april 2012

     "allerhande" --> Fijn, we gaan precies dieper in onze intellectuele argumenten... Hmmmm, is this the best you have? Komaan, doe eens moeite man! Eerst beweren dat je 5 meter ver kan pissen om dan uw rits niet eens los te krijgen, ... is afgang, niet waar?

     • door Karel op vrijdag 20 april 2012

      Ik pis met de wind mee, me dunkt.

      Start eens met een brutoloon van 100: u mag daarvan 34 euro aan sociale bijdragen aftrekken. Op wat overblijft bedoel u federale inkomstenbelasting, vermeerderd met provinciale en gemeentelijke opcentiemen. Met uw nettoloon koopt u producten waarop u meestal 21% btw betaalt. Als u rookt betaalt u ook nog eens accijnzen daarop, en als u met de auto rijdt betaalt u accijnzen op de benzine en BIV op uw auto. Daarna mag u nog bijdragen aan de Vlaamse zorgverzekering en retributies betalen op alles van vuilniszakken tot identiteitskaarten. Als u een huis heeft wordt uw kadastraal inkomen belast. Als u sterft, schenkt of scheidt komt de fiscus nog eens langs.

      • door svdl op zondag 22 april 2012

       Start eens met een loonbrief na te kijken, vooraleer u te bezondigen aan science-fiction. Om maar te beginnen, op 100 Euro bruto betaal ik 13,07 Euro sociale bijdragen (geen 34 Euro!!) en dan betaal ik federale inkomstenbelasting geheten "bedrijfsvoorheffing". Afhankelij van het brutoinkomen op een jaar wordt dit bij afrekening positief (hopelijk) of negatief bijgesteld in aaslagbiljet. Dit ligt gemiddeld tussen de 20 en 30%, maar kan bij hoge lonen en lage lone uitschieten. Ik ga u de gegronde uitleg van belstingsschijven besparen, vermits dat het concept van het geheel u nog niet helemaal onder de knie hebt. Dus we beginnen simpel en kunnen "elaboreren" gaandeweg. Ja als u goederen koopt betaalt u ook accijnzen/BTW (de meeste 21%, sommige 6%). Als u de totale som maakt van het aandeel BTW oom het totaal netto inkomen per maand, komt u aan veel minder dan 21%. (bvb je betaalt geen BTW opde koopprijs van een niet-nieuwbouwwoning en wetende dat wonen een grote hap is uit het netto-inkomen per maand)

       En dan nog kwestie van EN eerlijk te wezen EN realistisch, te aarden onder het motto "aarde aan karel": Van je belastingsgeld en sociale bijdragen, komt er heem wat terug waar je gerbuik van kan maken (dat is heelopzet van de zaak): -kindergeld, pensioen, ziektezorg, infrastructuur (wegeninfrastructuur, publieke gebouwen, etc...), werkloosheidsuitkering in tijden van pech, subsidies voor kinderwerkingen en opvang voor jou kinderen, onderwijs van je kinderen, transport (de lijn, nmbs)... noem maar op.

       EN... het principe van het systeem is (zou moeten zijn, maar geraakt hie langer hoe meer uitgehold): mensen met veel financieel "overschot" dragen meer dan diegenen die te kort hebben. Dat principe heet solidariteit en is een sleutel tot samen-leven, zie het woord samenleving (het omgekeerde van MAD-MAX)... Dat wil zeggen dat er zijn (met veel meer geld) die meer betalen dan dat er terugkomt via publieke dienstverlening. Hoe dan ook een bepaald gedeelte komt altijd terug! DUS eerlijk bekeken daalt hierbij het netto gedeelte dat je echt hebt weggegeven aan de publieke gemeenschap.

       Indien jij Karel, veeeeeeeeel inkomen hebt (VEEL met 6 nullen) en vindt dat je de ideologie van Thatcher toch genegen bent ("there's no such thing, as society"), etc...., zal ik geen seconde twijfelen om je uit onze society te gooien... oh met plezier zelfs. Veel geluk op het eiland "Alone" (oh by the way, je geld en rijkdom strippen we wel even af voor vetrek en veel geluk met kokosnoten te sprokkelen.... en het "meters vers pissen" :-))

  • door Dib op zaterdag 21 april 2012

   Beste Karel,

   Het punt is: op welk moment in het jaar heeft de gemiddelde Belg "door arbeid"" dat bedrag bereikt dat hij als belasting zal moeten inleveren. Dat is toch iets heel anders dan het moment waarop de laatste belastingplichtige zijn belasting betaald? Waarom doet u mee aan het opzettelijk proberen scheeftrekken van dit soort beweringen?

 • door Paul B op vrijdag 20 april 2012

  Vakbondsafgevaardigde bij Het Nieuwsblad was Mia Doornaert. Zie De Standaard van vandaag

  • door freddy de pauw op zaterdag 21 april 2012

   Mia Doornaert liegt vaak. Ook hier. Sinds 1984 had zij NIETS meer met de vakbond te maken. Zeker niet tidjens de periode PVDD. De vakbondsmensen uit die periode zijn unan iem verontwaardigd over haar leugens.

 • door J. Blommaert op vrijdag 20 april 2012

  de Wever en zijn maten hebben het nogal tegen de belastingen in dit land. we betalen allemaal te veel belastingen, en dat is niet goed.

  Okee, vervang belastingen dan door consumptie, en kijk op het einde van de maand naar je portefeuille. Ik geef een voorbeeld.

  De reële kostprijs van een student aan een Vlaamse universiteit is rond de 40.000 Euro per jaar. Op dit ogenblik betaalt die student ongeveer 500 Euro per jaar aan inschrijvingsgelden; de rest komt uit subsidies, dus uit belastingen. Ik heb aan universiteiten gewerkt waar men 'full economic costing' doet bij gebrek aan overheidssubsidies, en daar betaalt de student tussen de 10000 en de 50000 Euro inschrijvingsgeld per jaar. Goed lezen: tien tot vijftig duizend Euro. Een heel jaarloon gaat naar de inschrijving van één van je kinderen.

  Ook in Nederland betalen studenten nu al tussen de 3000 en 6000 Euro aan inschrijvingsgeld, dus zes tot twaalf keer meer dan bij ons.

  Het verlagen van belastingen komt dus met een kostenplaatje, want de diensten die nu uit belastingen worden gefinancierd moeten dan nog steeds aangekocht worden aan marktprijzen (en dus met winstmarge!). Wie denkt dat belastingvermindering ons allemaal rijker zal maken, die heeft zich iets laten wijsmaken.

  Het thema van de 'lastenverlaging' is het meest populistische thema in de markt - de superrijken die nu al hun kinderen naar Harvard of Cambridge sturen juichen het toe, en de middenklasse wordt erdoor verleid omdat ze er de effectieve gevolgen niet van ziet.

  Betaal minder belastingen en je moet meer consumeren op de markt. Probeer het eens, ga de inschrijvingsgelden van universiteiten eens na in landen waar een zogenaamd 'gunstiger' belastingregime geldt. Of de prijzen van ziekteverzekering, de péage op autowegen, de prijzen van het openbaar vervoer, en zo meer.

  De 'tax free day' ligt in zo'n landen allicht ergens in februari. Joepie!! De rest van het jaar betaal je je wel blauw aan goederen en diensten die veel goedkoper en efficiënter worden aangeleverd in een welvaartstaat.

  Doe de oefening voor jezelf, zoek eens wat op het Internet, en concludeer wie hier het volk voor de gek houdt.

 • door jan willems op zaterdag 21 april 2012

  Enkele korte opmerkingen. 1. Het journaille is dringend aan bezinning toe. Als De Wever kucht staat er nog geen vijf minuten later een journalist voor zijn neus om er utgebreid verslag over te doen. Vaak tot in het absurde toe. Deze mediamegafoon verklaart ook het 'succes' van BDW.

  2. In het artikel wordt verwezen wat wij in ruil krijgen voor het geld dat wij aan de fiscus geven: onderwijs, gezondheidszorg,... Ik wacht nu al jaren (!) op het moment dat een politicus dit ook eens zegt.

  • door jan willems op maandag 23 april 2012

   Ter aanvulling van m'n eerste opmerking over de haast maniakale media-aandacht voor Bart De Wever en Co. In de aankondiging van de inhoud van De Zevende Dag (22 april) - die ik zelf niet heb gezien, want er zijn opdat eigenste moment betere politieke programma's - werd een gesprek aangekondigd met Liesbeth Homans over haar 'carrière' als basketbalspeelster. Wat is daar de relevantie van? Evemin relevant is de vraag welk de preciese aard is van de relatie van Liesbeth en Bart.

 • door Emmanuel op zaterdag 21 april 2012

  Tax freedom day valt in juni voor de gemiddelde Belg. Voor een alleenstaande, werkende Belg is dat in oktober. Cijfers komen overigens van de OESO en Consulta, niet uit de duim van Bart De Wever. Zie bv. ook http://www.jongvld.be/Nieuws/Persberichten_post.html?postId=70

  Wat betreft punt 1: BDW zegt nergens dat in België een allochtoon geen premier kan worden. Hij zegt 3 dingen: dat in België ook na vier generaties nog over allochtonen gesproken wordt (=correct), dat dat in de VS anders is (=correct), en dat in de VS een allochtoon na 1 generatie president kan worden (=correct). En neen, in België kan een allochtoon geen president worden (een autochtoon overigens ook niet :-) Dit punt kan je hoogstens een wat oneerlijke vergelijking noemen, maar geen leugen.

  • door J. Blommaert op zaterdag 21 april 2012

   @ Emmanuel: ik denk dat U de VS niet goed kent. Bekijk eens de cijfers inzake armoede, gezondheidsproblemen en vroegtijdig schoolverlaten in de VS - makkelijk te vinden op websites van de VS overheid zelf en ook de OESO. Je zal zien dat de Afro-Amerikanen in overgrote meerderheid de zorgwekkende statistieken bevolken. Hoeveel generaties zwarte Amerikanen zijn we inmiddels verder? De 'nigger' bestaat nog steeds hoor.

   En kijk ook eens naar de gigantische en periodieke opstoot van blanke angst inzake de immigratie van Spaanstaligen in de VS - de 'English Now' beweging is al ruim 25 jaar met grote heftigheid aan het campagne voeren om deze (inmiddels tweede grootste) categorie van Amerikanen hun rechten te ontzeggen.

   Bottom line: wie de VS in gunstige zin in een vergelijking wil betrekken moet goed en hard zoeken naar de punten waarop dit kan. Voor alles wat het sociale betreft is de VS simpelweg een voorbeeld van hoe het niét moet.

 • door freddy de pauw op zaterdag 21 april 2012

  "en dat de vakbond op het nieuwsblad niet is opgetreden".... doe zelf de waarheid geen geweld aan. Als vakbondsafgevaardigde ben ik indertijd wel opgetreden, samen met andere collega's, en hebben we het ontslag v an PVDD minstens bespoedigd. Het is wel moeilijk optreden als de betrokkenen steevast elk voorstel voor een klacht, afwijzen. Even terloops: Mia Doornaert stelt zich inn een Opiniestuk in DS voor als een actieve syndicaliste. Vanaf 1984 had ze letterlijk niets meer met de vakbond te maken, zelfs niet als lid.

  • door dirk op zaterdag 21 april 2012

   Niemand beweert dat vakbondswerk makkelijk is. Feit is dat de betrokkene, zelfs na het binnenlopen van heel wat klachten bij de vakbond (en, mag ik hopen, via de vakbond ook bij de directie), nog kon opklimmen tot hoofdredacteur en dus in een positie kwam die nog bedreigender was.

 • door Ellen S op zaterdag 21 april 2012

  Kwestie van DM even aan te vullen zodat hun berichtgeving ook klopt:

  Wanneer alle belastingen (bediende, multinationals, KMO's, ...) op een rijtje worden gezet dan valt tax freedom day 'gemiddeld' op 10 juni. Voor een bediende valt dit half augustus en voor een alleenstaande midden oktober (Cijfers van OESO en Consulta). Elk jaar schuift Tax Freedom Day enkele dagen op. In het artikel zeggen dat het dus gaat om platte leugens is dus ook wel kort door te bocht. TFD is dus sterk afhankelijk van je eigen situatie (werk, gezinsprofiel, ...). Kleine nuancering mag steeds aangebracht worden.

  • door dirk op zaterdag 21 april 2012

   Sta toe even te corrigeren, in dit artikel is het woord 'platte' niet gebruikt. Wel wordt ontgoocheling uitgesproken in de betrokken politicus omdat men een eerlijker discours verwacht, zeker van iemand die een boek publiceert met als titel 'werkbare waarden'.

   • door Wagner op zaterdag 21 april 2012

    Vlaktaks, mijne heren is de oplossing op lange termijn, vlaktaks. Of moeten wij wachten op de bestorming van de Bastille? Het is de overheid die minder(niet) moet verspillen . Het is door de verspilling van de overheid die ons nekt. Types als De Crem bijvoorbeeld,die met zijn grootheidswaanzin en zijn "plastice ego"die ons dieper in de schulden steekt en daardoor meer belasting moeten betalen. De overheid leeft boven zijn stand.

  • door J. Blommaert op zaterdag 21 april 2012

   Gaat men die nonsens over 'tax freedom day' nu nog lang voortzetten? Belastingen zijn collectieve betalingen voor collectieve goederen - ze zijn geen diefstal en ook geen vorm van verdrukking waarvoor men 'freedom' nodig heeft. De discussie moet dus gaan over hoe men vanwege de staat waar voor z'n geld krijgt, niet over wanneer men 'voor de staat' werkt versus 'voor zichzelf'. Zo lang we lid zijn van de staat werken we ook tijdens de 'belaste' periode van het jaar voor onszelf.

   Hoe vroeger de datum van de 'tax freedom day' valt, hoe minder we krijgen inzake collectieve goederen en hoe meer we diezelfde goederen op de private markt moeten aankopen - en dus een forse winstmarge moeten betalen, denk gewoon even aan Electrabel en Belgacom nu. Snapt men dat nu niet?

   Wat 'lasten' betreft: ik hoor hier net de grote baas van Adecco pleiten voor de afschaffing van het vakantiegeld en de dertiende maand (en VOKA die als reactie verheugd is dat men nog eens de hoge 'loonlast' in dit land aanklaagt). De man in kwestie leeft in Zwitserland (en betaalt hier dus geen belastingen), en heeft een inkomen van 3,2 miljoen Euro per jaar. Bovendien bestaat zijn handel (en zijn fortuin) in het aanleveren van werkende mensen aan de allerlaagste kost aan bedrijven die natuurlijk zo weinig 'lasten' willen betalen, dus al zeker geen vakantiegeld en dertiende maand. Zijn ideale wereld is er één waarin de hele arbeidsmarkt door Adecco overgenomen wordt, waardoor de 'loonlasten' eindelijk stevig dalen (en eigenlijk geen ondergrens meer hebben) en de winsten van aandeelhouders eindelijk kunnen gemaximaliseerd worden.

   Het gebrul over de Tax Freedom Day en andere neoliberale propaganda komt steevast uit dié hoek: mensen die voldoende privémiddelen hebben om geen collectieve goederen nodig te hebben..Als je 3 miljoen per jaar verdient heb je inderdaad geen vakantiegeld, ziekteverzekering of overheidspensioen meer nodig. Zijn dat soort snobs en roofdieren de rolmodellen van vandaag? Is hun vooringenomen blabla de hoogste wijsheid?

 • door Geert Tersago op zaterdag 21 april 2012

  Het is maar al te gemakkelijk om mensen ervan te overtuigen dat ze te veel belastingen betalen, niemand deelt graag zijn centen. Waar niemand echt bij stilstaat, is waar die belastingen allemaal voor worden gebruikt en als we dat wel doen zien we dat iedereen ervan profiteert. Het zijn veelal mensen met een betere functie en hoger loon die het meeste ophef maken over het bedrag van de betaalde belastingen. Zij durven daarbij vergeten dat zij hebben kunnen studeren dankzij de belastingen betaald door anderen voor hen. Dat ze zonder hun diploma nooit hadden kunnen opklimmen op de sociale ladder tot het punt waarop ze zoveel belastingen moeten betalen. Dat ze als ze schreeuwen 'meer blauw op straat!' omdat ze zich bedreigd voelen door hangjongeren, de salarissen van die geüniformeerden moeten betaald worden met belastinggeld. Dat ze een paspoort kunnen aanvragen en wegen , betaald met belastingsgeld, kunnen berijden op weg naar het zuiden van Europa voor hun jaarlijkse vakantie en dat ze als ze een been breken op skiverlof en er daarbij een complicatie optreedt ze kunnen rekenen op een degelijke en relatief goedkope gezondheidszorg. Er zullen altijd posten zijn die als minder relevant worden aanzien (ik gebruik nooit de E19 dus waarom zou ik met mijn belastinggeld moeten bijdragen aan het onderhoud ervan ?) maar wat mensen moeten beseffen is dat het het belastinggeld is dat iedereen in onze maatschappij toelaat zich te ontwikkelen en een toekomst op te bouwen voor zichzelf en zijn nakomelingen en dat iedereen baat heeft bijn het welzijn van een ander. Daarom wordt het hoog tijd dat iemand de Belgische belastingbetaler eens duidelijk maakt waar hij zou staan als er geen belastingen meer zouden betaald worden of als tax freedom day ergens eind januari zou vallen.

 • door Griet Deroo op zaterdag 21 april 2012

  Tja, omdat Europese Unie er gekomen is. Dat is niet het geval met mensen van Afrikaanse afkomst, tenzij ze in de sport goed zijn.

 • door PieterD. op zaterdag 21 april 2012

  Een president is een staatshoofd; dat is iets anders dan de premier. Indien wij een president zouden hebben zou dit niet Elio maar Albert zijn. Ik denk dat het geen betoog hoeft dat uw voorbeeld met Elio om Dewever zijn bewering te ontkrachten bijgevolg onwaar is. Betreffende tax freedom day hangt het er maar van af welk standpunt je inneemt. Las ik op deze site begin februari niet iets als "14 februari: TFD voor grote bedrijven"? (cf http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/08/14-februari-tax-freedom-day-voor-de-grote-bedrijven-en-vennootschappen). TFD is geen vaste dag voor iedereen. Die dag is zelfs verschillend per regio (gemeentebelastingen). Hey, misschien is het in Kapellen wel iets later dan bij u? Tot slot: gebruik als journalist toch geen bronnen als Wikipedia aub. Zelfs in de middelbare school ben je punten kwijt als je zoiets in je bronnenlijst zet.

  • door J. Blommaert op zaterdag 21 april 2012

   De moeder van Albert II was een Zweedse, zijn grootmoeder langs vaderskant (Elisabeth) een Duitse (net als, overigens zijn vader en alle Saksen-Coburgs). Hijzelf is gehuwd met een Italiaanse. Dat stelt ons volgende staatshoofd, Filip, meteen voor de opdracht een erfenis te beheren waarin Duitse, Zweedse en Italiaanse roots verstrengeld zitten. Vergeleken daarmee is Di Rupo klein bier. Trouwens, zowat alle vorstenhoven van Europa worden bevolkt door, technisch gesproken, migranten. De Oranjes hebben Franse wortels, de Windsors zijn eigenlijk Hannovers, dus Duitsers, de Zweden zijn Fransen, idem voor de Spanjaarden en ga zo maar voort.

 • door J. Blommaert op zaterdag 21 april 2012

  Leopold I was Duitser en huwde een Française. de half-Franse Leopold II huwde een Oostenrijkse, maar bleef kinderloos. Zijn broer (ook half-Fransman) was gehuwd met een Hohenzollern (Duits) en was vader van Albert I, die zoals we weten met een Duitse trouwde (Elisabeth). Hun zoon Leopold III was gehuwd met een Zweedse (Astrid), en onze vorst, Albert II is het product daarvan.

  Als je vandaag de dag met dat soort achtergronden in België immigreert, en geen aristocraat of CEO bent, noemen ze je een 'makak'.

  • door NG op zaterdag 21 april 2012

   Ik heb nog nooit een Belg een Fransman of een Duitser makkak of zelfs migrant horen noemen. Trouwens ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft in zijn familie wel ergens roots van een ander Europees land ('dankzij' de vele oorlogen en overheersingen dus migratie van 'ambtenaren' etc). Technisch gezien is een Italiaan in Belgie een migrant. Maar wie denkt bij het woord migrant aan een Italiaan? En hoeveel mensen aan een Turk/...?

   En wat die belastingen betreft mag er naast de 'bank freedom day' ook een 'king freedom day' komen!

   En... dat Albert II een product is van... Ben je daar wel zeker van? Officieel wel maar... Als ik moet kiezen tussen BDW geloven of die kerels in Laken, dan weet ik het wel hoor!

  • door Wilfried op woensdag 16 mei 2012

   Leopold I was de zoon van erfprins Prinz Von Saksen Coburg-Gotha en werd koning bij de gratie van "zijn vriend" Nathan Rotschild, die vervolgens de "échte" macht greep in België We weten inmiddels wat de Rotschilds met die macht verwezenlijkt hebben in de hele wereld.

   " Na de aanval van de troepen van Oranje in augustus 1831 ondertekent de conferentie van de grootmachten te Londen het beruchte Verdrag der XXIV Artikelen waarbij België zijn onafhankelijkheid verkrijgt op voorwaarde dat de helft van de provincies Limburg en Luxemburg wordt afgestaan aan Oranje. Het land krijgt hierdoor een fatale slag, want het wordt op die manier economisch geïsoleerd van de Scheldemonding, van de beneden-Maas en van de Moezel.

   Maar de Rothschilds zijn vóór de vrede in Europa, koste wat het kost. De diplomatieke bakens zijn definitief verzet. Het respecteren van het Verdrag van de XXIV Artikelen wordt hun conditie bij het verstrekken van de nodige kredieten aan ons land. Op 19 december 1831 komen Nathan Rothschild uit Londen en broer James uit Parijs in Calais bij elkaar.

   Zij leggen daar die dag aan de Belgische regering het Dictaat van Calais voor dat de basis vormt voor hun controle over de financiën van het land tot na 1870. De regeringsdelegatie die in Calais van Nathan en James de harde condities voor de eerste Belgische staatslening verneemt, heeft niet de minste marge om te onderhandelen. In Brussel dringt koning Leopold trouwens aan op een onmiddellijk aanvaarden.

   De Belgische regeringsdelegatie bestaat uit drie man: minister van Oorlog Charles de Brouckère, die vanaf 1832 in associatie met Rothschild te Brussel de Munt zal leiden, groothandelaar François Rittweger, directeur van de Société Générale en de Antwerpse bankier baron Jean-Joseph Osy de Wijchen, sedert 1819 een associé van de Rothschilds in de Antwerpse verzekeringsgroep Securitas.

   De kaarten zijn al te slecht verdeeld. België staat machteloos tegenover de Rothschilds. Het wordt buigen of barsten. De delegatie tekent dan ook dezelfde dag het contract voor een lening van 100 miljoen frank, in twee schijven van 50 miljoen, tegen een hoge rente van 5 %. Ook alle gestelde condities worden onderschreven.

   1. Iedere betaling wordt door Rothschild geschorst als er oorlog ontstaat en België zich niet neerlegt bij het Verdrag van de XXIV Artikelen en de besluiten van de Conferentie van Londen;

   2. Als waarborg voor de lening eisen de Rothschilds alle staatsinkomsten waarop zij dus voortaan een optie hebben indien de lening niet wordt terugbetaald;

   3. Het leencontract bevat bovendien een artikel waarbij wordt bepaald dat de Rothschilds in de toekomst het monopolie behouden voor alle verdere Belgische staatsleningen.

   Men kon moeilijk een vollediger controle over de financiën van een jong land denken. België zou voortaan leven bij de gratie van de Rothschilds. Voor wat hoort wat.

   De verontwaardiging over het Dictaat van Calais is in de daaropvolgende dagen te Brussel in politieke kringen groot. Regering en politieke leiders vergaderen bijna 24 uur aan een stuk over het contract. Maar het moet zeer vlug gaan. Nathan en James hadden in Calais de Belgische regering welgeteld twee dagen bedenktijd gegeven.

   Het contract dat op 19 december in Calais werd ondertekend, moet uiterlijk op 21 december om middernacht door de Belgische regering bekrachtigd worden, zo niet vervallen de voorstellen van Rothschild onherroepelijk. Tijdens de hele duur van de debatten tussen regering en politieke leiders, wacht er een Rothschild-koerier voor de deur van de vergaderzaal. Als dan uiteindelijk het Dictaat van Calais door de regering wordt bekrachtigd, ijlt de bode weg om de goede tijding te melden aan de bankiers en regeringen in Londen en Parijs.

   Het inpalmen van het land kan beginnen. België is immers een veelbelovende industriële mogendheid. Koning Leopold zal nog vaak bewijzen dat hij niet alleen koning der Belgen, maar vooral ook een koning voor de Rothschilds was. Tot 1870 zullen de Rothschilds het merendeel van de Belgische staatsleningen verzorgen en zodoende ook het koninkrijk in hun greep houden.

   Op 21 december 1831 hebben de Rothschilds de Belgische revolutie letterlijk op zak gestoken."

   Lees het volledige artikel op http://www.forum.vierdewereldsyndicaat.org/index.php?topic=2201.msg24219;topicseen

 • door Hugo Broeckx op zaterdag 21 april 2012

  België heft de hoogste belasting op alles. België keert de laagste vervangingsinkomen uit. België heeft het meeste parlementairen en ambtenaren (bvb politie) België hanteert alle statistieken manipulatief. België heeft de meest creatieve boekhouding. België staat borg voor speculatieve banken. enz....

  • door Guido Lauwerys op maandag 23 april 2012

   Toch wel eigenaardig. Het is hier allemaal zo slecht, maar we hebben de hoogste spaarquota ter wereld, zowat de beste gezondheidszorg, het beste onderwijs, kennen al 67 jaar vrede, .. ?! Ik hoorde enige tijd geleden een schrijfster (ben spijtig genoeg de naam vergeten) die terugkeerde uit Afrika zeggen : "als je van daar komt, besef je pas hoe goed het in dit land is. Men zit hier op het topje van een gouden berg, maar de mensen schijnen dat niet te beseffen ... " . Na de doodslag op de controleur van de MIVB moeten er dringend 400 politiemensen bijkomen in Brussel. Willen al die "politiekers" die vinden dat de staat "ontvet" moet worden, me eens uitleggen hoe ze die mensen dan willen betalen ?

 • door De Witte Bernard op zaterdag 21 april 2012

  Tax freedom day is op zichzelf al één grote leugen. We beginnen inderdaad te werken voor onszelf vanaf 1 januari (hoewel, zie verder), voor onze wegen, voor ons onderwijs, voor sociale zekerheid en nog veel meer. We werken dus niet voor de 'staat' maar onrechtstreeks/rechtstreeks voor onszelf. En dat begint m.i. al op 1 januari van elk jaar. Maar.... toch even nuanceren. We dragen ook belastingen bij voor (meestal te hoge ) intresten die banken aan de gemeenschap aanrekenen voor leningen aan de 'staat' gegeven. Er bestaat dus eigenlijk wel geen tax freedom day, maar wel een bank freedom day - de dag dat we ophouden bij te dragen aan (de meestal veel te hoge) intresten die de banken binnenrijven. (datum voorlopig onbekend).

  • door J. Blommaert op zaterdag 21 april 2012

   Goed idee, die 'bank freedom day'. Zoals we weten staan we met z'n allen voor 54 miljard Euro borg voor één enkele bank, Dexia-heden-Belfius. Die 54 miljard is vier keer zo veel geld als het Globaal Plan van Dehaene destijds, en het ligt voor de hand dat we het op een gegeven moment effectief zullen verliezen. Zullen we uitrekenen hoeveel dat per Belg zal kosten? En op welke datum van welk jaar de 'bank freedom day' zal vallen?

 • door ron op zaterdag 21 april 2012

  Verbazend hoeveel luxe autos,woonpaleizen en luxe goederen er nog gekocht worden ondanks de hoge taxen. Verbazend niet meer anorexia patienten te zien bij gebrek aan voeding. Degene die klagen zijn meestal mensen die al teveel hebben en teveel betaald worden en nog meer willen om op een hoge hoop te leggen. Tegelijkertijd worden met deze taxen mensen uit de straatarmoede weggehouden. Verhuis eens naar landen met taxfreedom. Alle luxewoningen zijn omringd met muren van 3 tot 4 mhoog en daarbovenop een afspanning van 400000v. Je kan kiezen voor een leven waar de boeven (armen) buiten op straat wonen en de gevangenen in hun beschermde eigendommen verblijven of je kiest voor een staat waar men vrij op straat kan rondlopen dankzij het sociale vangnet.

 • door F.de Caters op zaterdag 21 april 2012

  Het is aangewezen de geloofwaardigheid van de zogenaamde "slachtoffers" na te gaan. Het zal bijzonder verrassend zijn. Dus doen Humo. Grondig doen, en niet zoals gebruikelijk ..... Over de beweringen van de CDNV)voorzitter kunnen we erg kort zijn. Wie gelooft die partij. De leugenachtigheid en de schijnheiligheid is een virale infectie, door haar leden opgescharreld binnen de collegemuren. Weg ermee. De krant "De Standaard": droevig. Niveau VTM.

 • door Le grand guignol op zaterdag 21 april 2012

  Het is goed dat er eindelijk een journalist aandacht schenkt aan het discours van De Wever en het desbetreffende discours kritisch onder de loep neemt. Niettegenstaande de N-VA gedefinieerd wordt als "grootste partij van Vlaanderen" is er nog geen enkele journalist van de reguliere media in geslaagd het partijprogramma van de N-VA kritisch uit te vlooien. Of dat met onkunde of onwil te maken heeft laat ik in het midden, maar het valt alleszins op dat De Wever alles mag/kan zeggen zonder dat zijn woorden en bedenkingen kritisch in vraag gesteld worden. Dat is toch even anders wanneer het andere politieke partijen betreft. De reguliere media hanteren desgevallend een dubbele moraal. Daarbij zou ik er ook graag op wijzen dat De Wever nooit uitgenodigd wordt - en wil worden - voor een debat, maar steeds een forum krijgt waarbij hij in een interview met een - weinig kritische of zelfs incompetente - journalist zijn gedachtegoed kan/mag verspreiden. We zien datzelfde bijvoorbeeld in Ter Zake, De 7e Dag, Radio 1,... Het betreft een bewuste strategie van de N-VA, want indien iemand er 'en plein public' in zou slagen om aan te tonen dat De Wever in wezen een keizer zonder kleren is dan zou het huidige overwicht van de N-VA als sneeuw voor de zon verdwijnen.

  Dat brengt me tot mijn tweede punt: het discours van De Wever, en bij uitbreiding de N-VA, zit vol tegenstellingen en het is belangrijk om die tegenstellingen duidelijk te krijgen. De Wever verwijst in zijn toespraak naar TFD en zegt dat die in oktober valt terwijl we allemaal weten dat die dag in het begin van juni valt en voor grote bedrijven reeds in januari. N-VA-adepten zijn er als de kippen bij om erop te wijzen dat TFD voor alleenstaanden wel degelijk in oktober valt. Neemt de N-VA het dan op voor de alleenstaanden? Zo eenvoudig is het niet, want dan moeten we de ganse context in overweging nemen.

  Zoals o.a. Blommaert er in zijn commentaren op gewezen heeft dragen belastingen bij tot het collectief, in wezen de publieke overheid. Belastingen zijn dus geen gelden die zomaar naar de overheid vloeien en waarmee die overheid dan vervolgens, als een privé-actor, zijn eigen zakken mee vult. Nee, belastingen zorgen ervoor dat een maatschappij zodanig kan ingericht worden dat die maatschappij op logistiek en sociaal vlak leefbaar is en kan blijven (bv. sociale zekerheid, infrastructuur). Dat is overigens de belangrijkste taak van een overheid waarbij toezicht op de belastingen en op de overheidsbegroting onder democratische controle - horen te - vallen.

  In België leeft tussen de 14% à 15% van de bevolking (20% van de kinderen) op of onder de armoedegrens. Deze mensen zijn vanwege hun penibele financiële, economische en sociale situatie genoodzaakt om een beroep te doen op de overheid om geheel of gedeeltelijk in hun levensonderhoud te voorzien (bv. sociale huurtoelagen, werkloosheids- en ziektevergoedingen). Al die zaken worden collectief gefinancierd vanuit de belastinginkomsten van de overheid en berusten in grote mate op het principe van solidariteit. Nu zijn het uitgerekend alleenstaanden (bv. eenoudergezinnen) die het overgrote deel van de mensen uitmaken die zich op of onder de armoedegrens bevinden en desgevallend de hoogste nood hebben aan sociale, financiële en logistieke steun vanwege de overheid. Vermits de N-VA pleit voor een algemene lastenverlaging laat de N-VA die mensen, waaronder veel alleenstaanden, als eerste in de kou staan. Daarbij komt ook nog dat de N-VA andere sociale maatregelen (bv. werkloosheidsuitkeringen, ziekteverzekering, pensioenen) wil beperken, afschaffen of (quasi-)privatiseren. Ook op dat vlak zullen de minst gegoeden, waaronder - nogmaals - alleenstaanden, als eerste uit de boot vallen. Bovendien is het juist het feit dat TFD voor de grote bedrijven reeds in januari valt dat de sociale zekerheid steeds meer onder druk komt - daar hoor ik De Wever niet over klagen. Zo tonen de feiten klaar en duidelijk dat de notionele intrest een aderlating betekent voor de inkomsten van de overheid zonder dat er daarbij extra banen gecreëerd worden door de ondernemingen die van die notionele intrestaftrek genieten. Er is dus sprake van een privatisering van de winsten uit overheidssubsidies en een collectivisering van de verliezen alsmede de risico's. De Wever wil het collectief dus verder privatiseren waardoor mogelijke risico's individueel, door middel van privéverzekeringen, in plaats van collectief, door middel van de sociale zekerheid, gedragen zullen moeten worden.

  De Wever en zijn N-VA pleiten voor een 'kleinere' federale overheid en, minder expliciet, voor een 'kleinere' Vlaamse overheid. Echter, uit het discours van De Wever kunnen we opmaken dat het niet over een 'kleinere' overheid gaat, dan wel over een overheid die de klemtonen in haar beleid verlegt van sociale en herverdelende maatregelen naar maatregelen die moeten zorgen voor een beter bedrijfsklimaat (bv. concurrentiekracht van de bedrijven vergroten). Dat is een van de belangrijkste kenmerken van het neoliberalisme. Eigenlijk houdt De Wever een pleidooi voor een geprivatiseerde en geliberaliseerde Vlaamse natie: een paradijs voor ondernemers en bedrijven ('a corporate nanny-state'); een sociale hel voor de bevolking - naar Amerikaans en Duits model.

  Vanwege het gebrek aan een kritisch journaille slaagt De Wever erin om een asociale, of zelfs inhumane, maatregel te verkopen als ware het een sociale, solidaire en rechtvaardige maatregel. Nogmaals, wegens gebrek aan een kritische tegenkracht lijkt alles wat De Wever bepleit een vanzelfsprekendheid en de normaalste zaak van de wereld waardoor zijn hersenspinsels er bij velen ingaan als zoete koek.

  • door J. Blommaert op zaterdag 21 april 2012

   Inderdaad Guignol, de kwestie is waarvoor belastingen betaald worden. Idealiter wordt dat geld besteed aan goederen en diensten die de hele gemeenschap ten goede komen - collectieve voorzieningen. Maar in een neoliberale visie is de enige finaliteit van belastingen het stimuleren van de economie. Geen enkele neoliberaal bepleit GEEN belastingen. neen, de overheid moet altijd geld hebben om daar waar het nodig is de economie bij te springen. de bankencrisis was in die zin een prima voorbeeld van hoe belastingsgeld neoliberaal wordt ingezet: er werden bedragen uitgekeerd die volkomen onbespreekbaar zouden zijn voor ieder ander bestedingsdossier. Omdat het hier 'het hart van "onze" economie' betrof mocht het belastingsgeld kosten zoveel het wou.

   Men merkt in de nasleep van die bankencrisis heel merkwaardige dingen. Eén, plots blijkt dit soort rol van de overheid niét meer te mogen. Het stabiliteitspakt van de Eu voorziet dat geen enkel land van de Euro een begrotingstekort van meer dan 3% mag hebben - dat moet zelfs in de grondwetten ingeschreven worden, stel je voor. Nu hebben we gezien dat dit begrotingstekort IN ALLE EUROLANDEN is gestegen na 2008, d.i. na de bankencrisis en als rechstreeks gevolg van de gigantische injecties overheidskapitaal in de banken. Tot 2008 was de tendens inzake overheidstekorten zowat overal dalend - alle landen waren hun overheidsschuld aan het afbouwen, incluis - jawel - Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. De maatregel in het stabiliteitspakt maakt een herhaling van die enorme reddingsoperatie onmogelijk: een land mag niet meer dan 3% tekorten hebben. Banken schieten zich nu eigenlijk zelf in de voet.

   Hoewel. Als we naar Griekenland kijken, dan zien we dat een belangrijk deel van het 'besparingspakket' dat door de ECB en IMF wordt opgelegd BELASTINGSVERHOGINGEN inhoudt. De belastingen op loon en op consumptie gaan stevig omhoog, want de failliete overheid moet nog altijd blijven kapitaal vergaren, voor het geval dat de economie nieuwe steun nodig heeft.

   Daarmee is de cirkel rond. Overheden moeten blijven belastingen heffen op lonen - ze mogen die zelfs verhogen ter wille van steun aan de economie. Maar qua uitgaven moeten ze alles tot een minimum beperken omwille van het stabiliteitspakt, zodanig dat de banken in een stabiele omgeving kunnen blijven handelen. De gewone loontrekkende is de melkkoe (zoals altijd), en nog meer dan tevoren want de staat mag geen deficit meer maken.

   Slotsom: neoliberalen zijn tegen belastingsverhogingen tenzij deze hen uitstekend uitkomen. Dan zijn ze er grote pleitbezorgers van. Hou onze landelijke neoliberalen in de gaten: als het moet zullen ze de eersten zijn om een BTW- of accijnzenverhoging te bepleiten en zullen ze de inkomstenbelasting op peil willen houden. Ze moeten dat doen om kapitaal en winsten zo belastingsvrij mogelijk te houden, en om ervoor te zorgen dat hun 'begroting in orde' is. Hou ze in de gaten.

  • door Le grand guignol op zaterdag 21 april 2012

   Ik moet daar trouwens nog aan toevoegen dat de verschuiving van de klemtonen in het beleid, van sociale en herverdelende maatregelen naar een competitief bedrijfsklimaat, niet (rechtstreeks) ten goede komt van de bevolking. De Wever en zijn N-VA wensen publieke gelden en eigendommen ten dienste te stellen van ondernemers en bedrijven. Tot die ondernemers en bedrijven behoren mogelijk ook buitenlandse investeerders (bv. China). Een dergelijk beleid is dus niet gericht op het welzijn van de "hardwerkende Vlaming", dan wel op het aantrekken en plezieren van supranationaal kapitaal. Eigenlijk stemt dat niet overeen met de fundamentele taak van een overheid tegenover haar burgers, temeer omdat we uit de praktijk geleerd hebben dat het 'trickle-down-effect' een illusie is. Het betreft eerder een 'trickle-up-effect' waarbij overheidsgelden, onder meer door middel van publiek-private-samenwerkingen, geprivatiseerd worden en dus niet bijdragen tot het welzijn en de welvaart van/voor de bevolking.

   Het neoliberalisme wordt over de ganse wereld in vraag gesteld, maar wanneer De Wever hetzelfde ideologische gedachtegoed loopt te verkondigen dan noemt men dat, met steun van het reguliere journaille, "de kracht van verandering".

   • door catteeuw op maandag 23 april 2012

    thank you thank you, I'll be here all week

    Als we bezig zijn over de legitimatie van belastingen vind ik vind het belangrijk om te bepalen wat er legitiem is aan het begrotingstekort - een interest-afbetaling van de burgers op het geld dat kosteloos gecreëert word door banken - die via beurzen en aandelen en investeringsfirmas de economie in handen hebben - die via think tanks en bestuurderzetels etc... nog eens de voornaamste politieke ambtenaren in hun zak hebben. Die 54miljard schuld die de Belgische burger heeft aan het banken systeem (via de systeem banken - via de NBB - via het ECB - en uiteindelijk kom je uit bij de Fed - allemaal kartels van privé-personen) is geen waarde die wij geconsumeerd hebben maar een fictie waarmee banken een grote hoeveelheid geld naar de privé-oorlogen vd beurzen hebben verschoven.

    De waarde van het geld is relatief. Het is geen constante eenheid van waarde (zoals inflatie bewijst) maar afhankelijk van de relatieve kwantiteit. Die 54miljard is geen schuld die wij hebben opgelopen - het is geen fysieke waarde die wij of de banken hebben geconsumeerd - maar een verrijking van de banken en de markten door een verarming van de bevolking - door het vergroten van de totale geld-kwantiteit in het nadeel van de werkende bevolking. De noodfondsen maken mensen goedkoper en maken aristocraten rijker.

    Is een student schuldig aan "de samenleving" voor de betaling van zijn studies? Die studies dienen om van hem een werknemer en consument te maken voor een staat en een economie voor en door de banken. Op die studies betaald de burger bevolking nog eens interest en inflatie aan de banken - een schuld die nooit afbetaald kan zijn. Het is vreemd om te spreken van schuld en plicht en dankbaarheid voor onderwijs, infrastructuur etc... in een systeem dat onvrijwillig is en de macht over de waarde van de monitaire eenheid in handen van privé kartels plaatst. Het is alsof men zijn leven te danken moet hebben aan de staat en de banken - alsof het de goden der creatie zijn die als enigen de mensheid kunnen besturen. Het zijn geen banken die straten leggen - het zijn geen aandeelhouders die aan de lopende band staan - het was niet Hendry Ford die de interne verbrandingmotor of het productie proces heeft uitgevonden - het was niet Steve Jobs die de Apple technologieën uitvond of bouwde (maar zijn hacker-partner die zijn uitvinding eerst gratis uitdeelde en die later door Jobs werd opgelicht). Zij krijgen het geld - ze verdienen het niet - en het geld word gecreëerd. Ze hebben hun macht niet verdiend - maar gekregen van bankiers - en iedereen heeft ervoor ingeleverd in de vorm van inflatie. Het zijn parasieten, maw.

    De echte waarde van de economie is de mensen die werken voor geld - ipv rentenieren op leningen en aandelen. De macht van het geld komt uit het feit dat wij ervoor willen werken - en de interest (begroting) en inflatie en belastingen die terug naar hun economie vloeien als iets legitiem aanvaarden. Zij hebben hun leventje te danken aan onze collectieve dommigheid en gehoorzaamheid. Je word geboren in een wereld waar iedere molecule een prijs heeft - waar iedere vierkante centimeter oppervakte gekocht en belast is - waar kennis gepatenteerd is - waar kartels van bankiers en aandeelhouders rijk worden door valsmunterij en leiders gekocht en gechanteerd worden om hun persoonlijke ambities wet te maken - ... en dan moet je dankbaar zijn? Voor wat? Dat je onderwijs mag volgen zodat je in hun bedrijven mag werken en hun producten kan consumeren? Dat je een auto mag kopen en wegentaks mag betalen om naar hun bedrijf te rijden om daar uw leven en lichaam te slijten? Dankbaar dat zij terwijl uw kinderen gaan opvoeden in het "commercieel denken", de sociale competitie via hun status symbolen, de schuld en schaamte van bescheidenheid - sorry "armoede".

    Wij moeten niet dankbaar zijn voor sociale zekerheid - die dient om ons braaf te houden - en zij drukken het geld gewoon - zij printen onze schuld en gehoorzaamheid. De reden dat er werklozen zijn is omdat er geen zelfbeschikking is omdat zij met hun nepgeld alle middelen hebben opgekocht. Wij moeten niet dankbaar zijn voor de wegen want die worden door ons gelegd en betaald voor hun economische infrastructuur. Wij moeten niet dankbaar zijn dat we mogen betalen voor de ontwikkeling en toepassing van geneeskunde - want wij hebben niet gevraagd geboren te worden - wij gaan zowiezo sterven - en het is vooral economische activiteit die onze gezondheid bedreigd.

    De neoliberalen willen "de markten" legitimeren met onze schuld aan de technologische creatie vd managers - de socialisten willen "de samenleving" legitimeren met onze schuld aan welvaart en sociale bescherming - net als de religies van welleer - maar beide hebben geen legitimatie want het zijn wij die hun economie doen draaien - zij onderwerpen ons voor hun ambities - en beide toveren hun geld en macht uit het achterwerk vd anti-democratische parasitaire centrale banken. Of wij belastingen direct betalen aan de staat - of via inflatie aan de markten maakt niet uit - want het geld komt altijd terrecht bij de banken en de aandeelhouders - zij die het geld in de eerste plaats drukken en er interest op vragen. Het is geen samenleving - het is een burocratische gevangenis in handen van megalomane aristocraten. Cultuur en natuur in zijn diversiteit zijn quasi volledig verwoest - en ze zijn ons met deze opgedrongen cultuur en infrastructuur van eindeloze materiele ambitie, groei en consumptie naar een zekere afgrond aan het sturen.

    Is het niet vreemd hoe globaal en totaal de mensheid veranderd is na de door en voor banken gecreëerde wereld oorlogen - hoe weinig er nog over schiet van de echte rijkdom van de planeet en de diversiteit van culturen.

 • door E op zondag 22 april 2012

  Ok, PieterD heeft het hier al aangehaald, nl dat Wikipedia niet de meest betrouwbare der bronnen is maar misschien is het toch interessant om aan te merken dat zowat alle instituten, persagentschappen, denk tanks en dergelijke die zich bezig houden met de lokale berekening van de tax freedom day zich in de neoliberale / conservatieve hoek bevinden. Op zich niks mis mee natuurlijk maar het verklaard wel de eenzijdige benadering van taksen en belastingen als louter een kost en niet als een gemeenschappelijke betaling voor collectieve diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg, wegen en infrastructuur, veiligheid en onderwijs. Een feit dat meestal niet meegedeeld wordt wanneer er op de desbetreffende dag met veel omhaal en toelichting door bv Price Waterhouse & Coopers in de nieuwsuitzendingen en duidings-programma's melding gemaakt wordt dat het die dag Tax Freedom Day is.

 • door Willy VERBEEK op maandag 23 april 2012

  Spreken van een tax freedom day is per definitie al een onjuiste benadering .Wanneer men werkt voor de overheid werkt men ook voor zichzelf.... http://www.dewereldmorgen.be/blogs/acwherent/2012/01/20/hardwerkende-vlamingen

 • door dr Wouter Arrazola de Onate op maandag 23 april 2012

  Twee grote NVA-thema's zijn gebaseerd op nonsense die wetenschappelijk incorrect is. Jazeker, beste Vlaming, verrassing, de "Transfers" zoals de NVA die aan u wil voorstellen bestaan niet. Er is geen enkele onafhankelijke, wetenschappelijke studie die dit bevestidgd. Ik daag ieder medium uit om een debat te voeren met 5 onafhankelijke, ervaren professoren Economie over de vraag "Bestaan de beruchte transfers zoals de NVA die aan het volk doet uitschijnen ?" Met professoren bedoel ik, mensen die door hun universiteit echt tot professor benoemd zijn. Niet iemand die af en toe een paar uur les mag komen geven en zich daarom professor noemt (maar dit eigenlijk niet is). Met onafhankelijk bedoel ik: experts die op geen enkele manier verbonden zijn aan denktanks of belangengroepen (vaak gefinancierd worden door vage vzw's met politieke- ideologische doelstellingen) zoals: Vives, Itinera, Gravensteen, Voka, Met ervaren bedoel ik: experts die zich al een jaar of 20 over het onderwerp buigen en wiens werk zeer regelmatig gepubliceerd is in internationale wetenschappelijk tijdschriften die peer-reviewed zijn. Publicaties in lekenpers of roddelbladen (Dag Allemaal, Knack, ...) of zelfgeschreven, ongecontroleeerde rapporten tellen niet mee. Tweede verrasing: het o zo vaak gebruikte begrip "aanzuigeffect" als argument om migranten toch maar niet te goed te behandelen, anders komen er meer. Er zijn in al die dertig jaar, heel veel cijfers verzameld en er is heel veel degelijk onderzoek gebeurd en gepubliceerd over migratiestromen. Er is geen enkel wetenschappelijk teken of bewijs dat er zoiets bestaat als een "aanzuigeffect". Alweer, laat dit een keer in het openbaar beslecht worden door een pannel van ervaren, onafhankelijke professoren Sociologie. Dit zijn de twee grootste fabels die door iedereen maar als waar aangenomen worden. Laten we daar nu eens voor eens en voor altijd komaf mee maken. Beleid baseren op fabels zal onefficiënt zijn, geen oplossingen aanreiken en daarom zeer, zeer veel centen kosten. Onze centen.

 • door Bart B. op dinsdag 24 april 2012

  Eindelijk eens iemand die die Franstaligen uit de Seefhoek weghoudt. Ik en mijn collega van N-VA zijn dol op drugs en wij ontspannen samen dan ook altijd met een goeie snuif. We moeten echter voorkomen dat al die Franstaligen zich in de Seefhoek gaan komen bevoorraden, want dan verliezen wij als N-VA ons monopolie. Eigen drugs eerst in Vlaamsche handen!

 • door Jacques op zaterdag 7 juli 2012

  Iedereen lijkt vergeten te zijn waar De Wever vandaan komt: de Volksunie -ideologische voortzetting van het VNV na een 10 jaar durende tocht door de woestijn en louteringsoperatie onder CVP-vleugels. Ik vergat dat niet. Hij brak er nooit openlijk mee.

  Méér dan een Vlaams Blok light is NVA niet.

  Jà, De Wever is intelligenter dan Dewinter, ook diplomatischer, Hij heeft ook een bekwamere ploeg rond zich (die veelal in de schaduw blijft), dàt is onbetwistbaar.

  Gevaarlijker dus. En smeriger. Een tsjeef, naar oude traditie, uit de goede oude tijd van de 'Antisocialistische Werkliedenbond'. Google maar eens "VOKA is mijn baas"

  Een rechtse die dweept met de in politiek en sociologie beunhazende gevangenispsycholoog Dalrymple.

  Niet omdat hij er zelf van houdt, maar omdat die gemakkelijk te snappen slogans schrijft.

  Waar een tsjeef zélf van houdt vertelt die nooit. Macht waarschijnlijk.

  100% zuiver rechts populisme en demagogie dus, in de 'goede oude' traditie, een zgn. 'volkspartij' waarvan het volk niets goeds van te verwachten heeft.

  • door Rea List op maandag 12 november 2012

   Maar misschien kan hij op lange termijn wel goedmaken wat er allemaal mis gaat. Want eerlijk, het comfort waarvoor onze (voor)ouders veel zweet hebben gelaten wordt nu zo maar te grabbel gegooid. Waarom kozen er zoveel mensen voor hem?

 • door Mrs Rhoda op donderdag 1 november 2012

  Dit is om het grote publiek mee te delen dat mevrouw Rhoda Emmanuel lening bedrijf uit Rusland heeft geopend een gelegenheid om een ieder die behoefte hebben aan enige financiële help.We geven uit leningen aan particulieren, bedrijven en bedrijven onder een heldere en begrijpelijke termen en condition.contact ons via E-mail: rhodaemmanuel@gmail.com

  Leners benodigde informatie invullen en terugsturen. naam: Leeftijd: Geslacht: Burgerlijke staat: Bijvoorbeeld: Plaats: Provincie / staat: Zip / Postal Code: land: telefoon: E-mail:   Staat Doel van Lening: Lening Bedrag: Lening Duur: Netto maandinkomen: Heeft u een aanvraag voor een lening voor? zo ja hoe is het gegaan.

  dank

  mevrouw Rhoda

 • door Herman B op donderdag 8 november 2012

  Ik raad iedereen aan hier eens te gaan kijken:

  http://video.zita.be/video-galerij/actuatv/Tax_Freedom_Day_.aspx

 • door Luc Deckers op dinsdag 4 december 2012

  BdW laat zich graag voorstaan dat hij de economische redder van Vlaanderen (en België?) zou zijn. De feiten spreken hem tegen. Toen hij op het hoogtepunt was van zijn sabotageactie om een regering te vormen (niet dus!) stond onze rente op een recordhoogte. Nu staat diezelfde rente op een recordlaagte. Merci Elio, tu nous fais du bien.

 • door De heer Brown Wilson op zondag 9 december 2012

  [title]Hallo, Bent u een zakelijke[/title]Hallo, Bent u een zakelijke man of vrouw? Ben je in een financiële stress of doen u geld nodig om te beginnen met je eigen bedrijf? Heeft u behoefte lening om zich te vestigen uw schuld of betalen van je rekeningen? Heeft u een lage credit score en je bent vinden het moeilijk om een ​​lening te krijgen van lokale banken en andere financiële instituten? ik wens om u te informeren dat wij lening aanbieden tegen lage rente van 3%, indien geïnteresseerd om een ​​lening te krijgen van ons, neem dan contact met ons op via e-mail: brown_financehome07@yahoo.co.uk

  PREFIX {MR., MEVR., MS., DR., Enz.} 1) UW NAAM ................... 2) UW LAND ................ 3) uw beroep ............. 4) uw burgerlijke staat ............ 5) TELEFOONNUMMER ................... 6) maandelijks inkomen ................ 7) ADRES ..................... 8) Doel van de lening ............. 9) LENING AANVRAAG ................ 10) TELEFOON .................. 11) leningsvoorwaarden EN DUUR .... Ons bedrijf mailing contact doos is via-[brown_financehome07@yahoo.co.uk]

  De heer Brown Wilson Wilson lening investering

 • door Hans Vanmechelen op zondag 30 december 2012

  ... inderdaad in de lijn der verwachtingen: cijfer voor 2012 volgens PricewaterhouseCoopers) staat op wikipedia: 12 augustus (met reeds door anderen gemaakte nuance ;)

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties