Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu

Ecopower: minder winst, productiecapaciteit verdubbeld

De samenwerkende vennootschap die groene elektriciteit levert, hield in Gent haar jaarlijkse algemene vergadering. Een kleine 300 stemgerechtigde coöperanten vulden het grote auditorium van de U.Gent in de Ledeganckstraat. In 2012 zal van de geleverde elektriciteit de helft eigen productie zijn. Vorig jaar was dat 32%, in 2010 18%.
maandag 16 april 2012

De rest wordt aangekocht uit windenergie van andere bedrijfjes, vooral windparken in Wallonië; en verder electriciteit opgewekt uit biomassa.

Dat in 2011 (want daarover handelt het jaarverslag) de productiecapaciteit voor stroom zo sterk steeg is te danken aan 5 nieuwe windturbines (2 in Eeklo, Balgerhoeke; 2 in Doornik en 1 in Waimes), voor een investering van bijna 17 miljoen eur. Tevens werden zonnecellen geplaatst op scholen, voor 1,1 miljoen.

Het aantal klanten aan wie stroom wordt geleverd steeg van 26.607 in 2010 naar 31.495. Eind 2011 waren er 36.855 coöperanten, maar het aantal aandelen steeg veel sterker, tot 157.291. Het nieuw ingebrachte kapitaal is nu geheel geïnvesteerd, en in 2011 werd zelfs een kortlopende lening afgesloten van 5 miljoen, met een intrest van minder dan 2%.

Het eigen kapitaal van Ecopower bedraagt 39,5 miljoen; totaal vermogen iets onder 54 miljoen (2011). Dat zijn o.m. 11 windturbines in 6 locaties, en 270 installaties van zonnecellen. De totale elektriciteit productie was 30 miljoen KWh (2011). Het aantal personeelsleden veranderde niet (20). Er is nu wel een vacature  voor een medewerker klantenbeheer (contract voor onbepaalde duur; insturen tot 30 april).

Minder winst

Dat de winst daalde tot 3,1% van het eigen vermogen, ondanks het stijgend aantal klanten en productie, is te wijten aan drie factoren. Vooreerst: de flinke stijging van de distributieprijzen kon slechts later aan de klanten worden doorgerekend, nl. van 0,18 €/kWh naar 0,22 €/ kWh; dat kost Ecopower meer dan een half miljoen. Vergelijkende prijzen vindt men bij de VREG, www.vreg.be.

Tweede factor: de lage prijs van de groenestroomcertificaten. Ecopower heeft veel certificaten op overschot en kan die verkopen aan niet-groene bedrijven. Maar de prijs wordt bepaald door de vrije markt, en die wordt beheerst door de grote spelers. Lees: bijvoorbeeld Electrabel dat zelf certificaten verwerft door hout te stoken geïmporteerd uit Canada...Er wordt gehoopt dat de overheid de minimumprijs van de certificaten zou optrekken, maar daar wordt niet echt op gerekend.

Derde oorzaak van de dalende winst: 2011 was een matig tot slecht windjaar! Dat deed een vennoot opmerken dat Ecopower zijn activiteiten moet blijven diversifiëren want wie weet hoe de wind evolueert. De controlerende vennoten schrijven ook dat de wind onvoorspelbaar is. In absolute cijfers daalde de winst eveneens: van 1.329.331 in 2010, naar 1.075.641 in 2012.

Plannen

In 2012 kunnen tot 4 bijkomende windmolens gerealiseerd worden, en voor nadien zitten er meerdere in de plannen. Ze moeten komen op meerdere sites, in groepjes van 2 tot 7 (deze laatste op het terrein van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol - als dat geen pesterij is - FR).

Vertraging wordt veroorzaakt bij de toekenning van de vergunningen, en de beroepsprocedures die ertegen worden ingesteld, door omwonenden (al of niet optredend voor hun eigen belang). Daardoor haalt men geen vijf nieuwe turbines per jaar.

Ecopower deed een oproep aan iedereen die de eigenaar van een geschikte grond kent, dit is minstens 250 meters van woningen en liefst nabij andere infrastructuur.

Andere projecten

Maar Ecopower financiert en beheert ook een kleine waterkrachtcentrales in Rotselaar, en (oude, gerenoveerde) watermolens in Overijse en Schoonhoven. Het installeerde warmterecuperatie in een technisch gebouw in Eeklo, en is gestart met de bouw van een fabriek voor de fabricage van houtpellets.

Nog meer over de houtpellets kwam aan bod in een zitting na de AV. Er is veel overtollig hout, en anderzijds gaat het grootste deel van ons huishoudelijk energieverbruik naar verwarming. Dus past het bij de doelstelling, hernieuwbare energie, van Ecopower. De pelletfabriek zal het hout laten drogen (een grote energiekost) met recuperatiewarmte van een elektrische centrale die op hetzelfde terrein staat. Houtpellets worden nu al als proef geleverd aan coöperanten; ze kunnen dienen voor een houtkachel maar ook voor centrale verwarming, de geplande fabriek voorziet 10-15.000 gezinnen.

Tijdens de discussie kwam de oorsprong van het hout ter sprake; afval vanzagerijen, afgekeurd door de papierindustrie, populieren die vrijwel geen andere afnemer hebben. Iemand wees op het snoeihout dat overal in containerparken wordt verzameld. Maar natuurlijk geen hout uit het tropisch regenwoud...

Wijkverwarming en warmtenet

Twee projecten zijn in de studiefase. In Kortrijk werkt Ecopower samen met een sociale huisvestingsmaatschappij die vier appartementsblokken met laag energieverbruik gaat bouwen. De verwarming zou vanuit één centrale gebeuren die houtsnippers zal verbranden.

In Eeklo wordt een studie gemaakt hoe de verloren warmte van de IVM afvalverbrandingsoven te vervoeren als stoom naar warmtewisselaars in gebouwen. Als bestemmelingen mikt men op het nieuwe bedrijfsterrein maar ook het bestaande ziekenhuis, bibliotheken, rusthuizen waarvan de overheid (gedeeltelijk) eigenaar is.

Vandaag wordt zowat 100.000 ton per jaar verbrand, en 18 MegaW warmte wordt in de lucht gestuurd, overeenstemmend met 13 miljoen m3 aardgas, of 3 miljoen eur of nog de verwarming van 6500 woningen. Echter, er moet ook een back-up voorzien worden voor als de verbrandingsoven wordt stilgelegd.

Dividend

De algemene vergadering stemde bij meerderheid voor de uitbetaling van een dividend van 4%, wat hoger is dan de jaarwinst per aandeel. Om dit mogelijk te maken wordt ongeveer 350.000 euro uit de reserves geput, of 12-14%; dit was het voorstel van de Raad van bestuur. Ook reeds over 2010 werd 175.616 uit de reserves genomen. Zowel de drie controlerende vennoten, en een aantal tegenstemmers pleitten voor een lager dividend van 3%.

Voorzitter Jim Williame argumenteerde dat een lagere vergoeding voor de kapitaalinbrengers volgend jaar niet kan worden gecompenseerd (de wet legt voor coöperatieven een maximum dividend vast van 6%, het cijfer waar Ecopower ook naar streeft) en dat anderzijds voor de nu lopende plannen voldoende geld is.

Eén aandeel van Ecopower kost 250 eur en moet onderschreven worden door elke klant. De coöperatie streeft niet naar een massale toename van aandeelhouders, want dan moet de winst – die niet in evenredigheid toeneemt - verdund worden. Op een dividend tot 180 eur moet geen voorheffing betaald worden, een gunst voor de samenwerkende vennootschappen.

In het laatste advies van de Europese Commissie aan België (over de redding van Arco) leest men: “Financiële coöperatieven zijn niet van systemisch belang voor de Belgische economie”. Een zuivere NV natuurlijk wèl, kunnen we daaruit begrijpen.
De nieuwsbrief Powerpost vermeldt: gedrukt op gerecycleerd papier met vegetale inkten.
 

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

20 reacties

 • door Ruud Schrijvers op maandag 16 april 2012

  U begrijpt dit verkeerd. Een producent van 30 miljoen kWh is allerminst van systemisch belang voor de Belgische economie. De suggestie dat cooperanten hun geld gewaarborgd zien door de staat is foutief. Als Ecopower failliet zou gaan, zijn de cooperanten hun geld kwijt.

  • door froels op maandag 16 april 2012

   Ik suggereer geenszins dat de staat aandelen van coöperatieven zou moeten waarborgen. U herhaalt wat de EC zegt. Ik interpreteer dat: we zijn tegen coöperatieven; liever gewone winstgevende bedrijven met aandelen en obligaties op de beurs, en zo weinig mogelijk beperkingen en verplichtingen. Dat de productiecapaciteit gering is (in verhouding tot kerncentrales, Electrabel enz), geldt voor elk klein bedrijf, voor elke winkel. Zegt de EC (en u) ook dat die geen "systemisch" belang hebben? Ja, voor de financiële sector leveren ze weinig op; liever speculeren op de beurzen. De privé sector zal meestal tegen coöperatieven zijn want het zijn concurrenten. Een verdienste van Ecopower (en andere vergelijkbare) is de regionale spreiding van kleine productieeenheden die onafhankelijk opereren en minder transport vereisen. Vergelijk met een kerncentrale, waar een gewoon onderhoud of één defectje een enorme productie doet uitvallen.

   • door Ruud Schrijvers op maandag 16 april 2012

    Daar gaat het helemaal niet over. U slaat de bal compleet mis. Uw interpretatie is verkeerd. De EC trekt zich gewoon niets aan van cooperatieven of welke vennootschapsvorm dan ook. Waar het de EC om gaat (ook bij Arco(fin)) is staatssteun. [Ecopower ontvangt geen staatssteun, heeft er geen nodig ook niet (gelukkig maar). Dus de vraag stelt zich niet.] Maar de redenen om staatssteun te geven zijn bij Ecopower zeker niet aanwezig. In het hypothetische geval dat de cooperatie op de fles zou gaan, moeten we niet rekenen op een bailout door de staat, want een van de voorwaarden - het systemische karakter van Ecopower en het belang voor de Belgische economie - is niet aanwezig. Zal er ook niet snel zijn. De cooperanten van Ecopower zouden trouwens beter moeten weten dan meer geld uit de cooperatie te zuigen dan er de voorbije jaren aan winst was... Mensen die hun centjes in Ecopower steken lopen dus zeker een risico. Gelukkig maar.

    • door Ruud Schrijvers op maandag 16 april 2012

     En indien Arco een NV was geweest, zou de EC de redding ook tegengehouden hebben. Maar wellicht was het dan niet zo ver gekomen. Gewone bedrijven beschikken namelijk niet over de politieke macht van Arco, nietwaar...

     • door PaTtiCo op maandag 16 april 2012

      "De cooperanten van Ecopower zouden trouwens beter moeten weten dan meer geld uit de cooperatie te zuigen dan er de voorbije jaren aan winst was... " Het is me trouwens een raadsel waarom er meer zou moeten worden uitbetaald dan er winst is. We moeten af van het eigenbelang. Moest iedereen investeren om de wereld beter te maken in plaats van te proberen zoveel mogelijk winst op te strijken, dan zou onze wereld er gans anders uitzien niet? Ik heb zelfs geen winst nodig op mijn aandeel; als ik maar weet dat mijn geld goed gebruikt wordt.

     • door froels op dinsdag 17 april 2012

      Is dat nu geen vreemde gedachte van u, dat NV's niet over politieke macht beschikken om zich te laten redden? Wat zegt u dan van Fortis, KBC, ING, AMRO, GM, Bank of America...De velen die staatssteun kregen, soms om nadien failliet te gaan, enz. De lijst is te lang. Ook onze Nationale Bank is beursgenoteerd; als er een bedrijf politieke macht heeft is zij het wel.

    • door froels op maandag 16 april 2012

     Het argument van de EC betekent toch iets, of betekent het niets? Wat betreft het dividend van Ecopower: zoals in alle bedrijven beslissen de aandeelhouders. Ik breng hier verslag uit, zonder partij te kiezen. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden waar het dividend niet de weerspiegeling is van de jaarwinst, méér of minder. Albert Frère bvb haalde de laatste jaren niet zoveel winst met GBL, maar keert toch een hoog dividend uit: hij zit op een berg cash. Apple gaat nu ook zijn miljarden cash uitbetalen, veel meer dan de winst in meerdere jaren. In het geval van Ecopower worden de argumenten in het artikel aangegeven. Het bedrag niet uitkeren veronderstelt dan een nuttige investering. Voor de lopende plannen is de financiering verzekerd. Ecopower will niet beleggen in risicos, noch in buitenlandse munten. Spaarrekeningen bij banken brengen nu erg weinig op. Trouwens wordt de eigen reserve verhoogd, zoals wettelijk vereist is.

     • door Ruud Schrijvers op maandag 16 april 2012

      Het argument van de EC, is een argument uit een hele redenering. Er is een specifieke context (staatssteun/post-hoc garanties voor de aandeelhouders van Arco(fin)), die helemaal niet van toepassing is op Ecopower. In de benadering van de EC doet het er niet toe of Arco(fin) een cooperatieve of NV is, maar wel de grootte en het belang voor de Belgische economie (een belang dat eventueel staatssteun had kunnen justifiëren). Ik denk dat u een interpretatiefout maakt door deze invalshoek te kiezen. Daarnaast doet u meer dan 'verslag uitbrengen' door verwijzingen naar Arco(fin) op te nemen in uw artikel. (Het is niet trouwens niet in het belang van Ecopower dat er bizarre parallelen getrokken worden met een slecht geleid hefboomfonds van het ACW...)

      • door froels op dinsdag 17 april 2012

       De tekst van de Europese Commissie is wat hij is, althans volgens de kranten. De formulering gaat algemeen over cooperatieve financiële genootschappen, niet alleen over Arco. Ik heb niet naar Arco verwezen, dat doet de EC; ik zette dit tussen haakjes. U lijkt wèl gefascineerd door Arco.

       • door Ruud Schrijvers op dinsdag 17 april 2012

        1. Ik vind het jammer dat een positief project zoals Ecopower besmeurd wordt door vergelijkingen te trekken met de malversaties bij Arco(fin), waar de top bijzonder hard gespeculeerd heeft met het geld van onschuldige beleggers (velen dachten zelfs spaarder te zijn), en waarvan men probeert de factuur door te sturen naar de belastingsbetaler. 2. Het advies van de DG concurrentie is nog niet gepubliceerd, als u de exacte formuleringen kent, mag u het dossier altijd publiceren... Maar het dossier dat op tafel ligt, is dat van Arco, niet dat van de 'cooperatieve vennootschappen'. De concrete aanleiding is ook de staatssteun voor Arco, en niet 'het bestaan van cooperatieve vennootschappen'. Ik zou voorstellen dat u uw tekst aanpast, ipv een pietluttige discussie te voeren waarin u ongelijk heeft.

        • door froels op dinsdag 17 april 2012

         U lijkt het officiële document dus wel te hebben? ik citeer letterlijk uit De Tijd. Discussie gesloten.

         • door Ruud Schrijvers op dinsdag 17 april 2012

          http://www.tijd.be/nieuws/geld_beleggen_markten/Europa_kraakt_Arco_waarborgen.9181739-3452.art

          Er staat wel degelijk 'De financiële coöperatieven'. Het BEPAALD lidwoord 'de' slaat op de ontvangers van de overheidssteun. In dit geval Arco. Als men alle financiële coöperatieven, of coöperatieven in het algemeen bedoelt, zou er geen 'de' staan, maar zou men het onbepaald lidwoord 'een' gebruiken, of weglaten omdat het om een meervoudsvorm gaat.

          U interpretatie is fout, u leest dingen die er niet staan. Uw uitwijding over Arco doet niets terzake, en brengt de coöperatieve Ecopower in een slecht daglicht. Het zou beter zijn indien u uw tekst zou corrigeren... Indien u dit onder geen beding gaat doen, kan de discussie gerust gesloten worden.

 • door froels op maandag 16 april 2012

  Ik breng hier verslag uit, zonder partij te kiezen. In het geval van Ecopower worden de argumenten in het artikel aangegeven. Het bedrag niet uitkeren veronderstelt dan een nuttige investering. Maar voor de lopende plannen is de financiering verzekerd. Ecopower will niet beleggen in financiële risicos, noch in buitenlandse munten. Spaarrekeningen bij banken brengen nu erg weinig op. Trouwens wordt de eigen reserve verhoogd, zoals wettelijk vereist is.

 • door Daniel Deblaere op maandag 16 april 2012

  ... helaas geen uitnodiging ontvangen, en dit als mede-eigenaar. Jammer!

  • door jan peeters op maandag 16 april 2012

   Als klant en dus ook mede-eigenaar van Ecopower maakt me het ook niet veel uit of het divident nu 6, 4 of 3 euro is. Liever 6 % natuurlijk, maar het belangrijkste is een goed beheer. Liever 3 % en een gezond bedrijf, dan 6 % en problemen erbij. Positief is dat we kunnen rekenen op eenvoud en openheid bij Ecopower. Dat het voorbije jaar iets minder was is niet te wijten aan Ecopower, maar eerder aan onvoorspelbare beslissingen van onze Belgische overheid. Men steekt graag stokken in de wieken met allerlei procedures, en geeft vooral veel tegenwind bij de opstart van windmolens. We hadden véél verder kunnen staan inzake wind- en waterkracht.

  • door Dirk Vansintjan op dinsdag 17 april 2012

   Beste, dat kan normaal niet, dan is er of iets fout met je adres in ons bestand, of ging er wat mis bij de verzenddienst of de post. Bel even naar het kantoor om dit na te kijken. Groet, Dirk Vansintjan, bestuurder Ecopower cvba

   • door svdl op dinsdag 17 april 2012

    Fijn dat u aanwezig bent op DWM en ook persoonlijk reageert. Dat zie ik andere bestuurders (die zich liever CEO laten benoemen) nog niet al te gauw doen :-) Dikke pluim hiervoor.

 • door aronjaco op dinsdag 17 april 2012

  Eén ding weet ik , en dat als aandeelhouder van Ecopower : de mensen daar gedragen zich in de communicatie altijd correct en spelen heel snel op de bal als er vragen worden gesteld. Bovendien krijgt ge dan duidelijke en eerlijke info. Zeg mij eens bij welk ander energiebedrijf dat zo is !!! Bovendien , ik koop groene stroom bij ecopower en dat aan een zeer gunstige prijs. Kleinverbruikers moeten eigenlijk met zijn allen voor ecopower kiezen als ge het mij vraagt. Ik ben al jaren klant bij ecopower en , een zeer tevreden klant . Wat betreft die 4% ( dividend) op een aandeel bij ecopower , wel ge moet dat zien in zijn context : ge kunt als bedrijf niet aan de goedkoopste prijs leveren en dan ook nog een hoog dividend uitkeren , tenminste niet als ge aan eerlijke handel doet Ik steun ecopower ten volle , en wel omdat zij daar toekomstgericht werken aan een volledig respect voor milieu en voor hun klanten. Wie dat niet begrijpt is volgens mij één van de factoren die Einstein deed zeggen : " Er zijn twee dingen oneindig , dat is het heelal en dat is de domheid van mensen, al is het dat ik aan het eerste twijfel" Dus , her begin van " een ecologisch verantwoorde economie ligt bij projecten zoals Ecopower ",en , ik bven helemaal niet bang mijn geld te verliezen , integendeel.

  • door LucF op dinsdag 3 juli 2012

   Hoevelen weten dat aandelen Ecopower onderhevig zijn aan 25% roerende voorheffing indien je meer dan 180 EUR ontvangt? Dit conform de oprichtingsdatum...

   • door froels op woensdag 4 juli 2012

    Dat vrijgesteld max geldt natuurlijk voor alle coöperatieve vennootschappen. Ik herinner me dat gelezen te hebben bij de info van Ecopower. Het aantal deelbewijzen dat men bvb per gezinslid koopt kan men daar van laten afhangen.

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties