Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Veldproef GGO-maïs toegestaan: drie ministers negeren ongerustheid bevolking en experts

In een collegiale beslissing geven landbouwminister Sabine Laruelle (MR), minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) en staatssecretaris voor Landbouw Melchior Wathelet jr. (CdH) toestemming voor een veldproef met maïs gedurende drie jaar. Een beslissing die tegen het gezond verstand ingaat en de gegronde ongerustheid van de bevolking en de experts in de wind slaat, vinden enkele NGO's.
woensdag 11 april 2012

Deze toelating is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor de coalitie van 16 organisaties die actief zijn op het vlak van landbouw, leefmilieu en Noord-Zuidontwikkeling. Deze coalitie had aan de ministers alle argumenten bezorgd die aantonen, dat de toelating van de veldproef onverantwoord is, en vraagt nu dat de ministers hierover tekst en uitleg geven.

"Waarom handelen de ministers niet in het belang van de bevolking van dit land? Waarom helpen zij mee aan de gedwongen introductie van GGO's (nvdr: GGO's zijn genetisch gewijzigde of gemanipuleerde organismen) in België, tegen het gezond en het wetenschappelijk verstand in, terwijl in tal van andere Europese lidstaten de regeringen op dit vlak het voorzorgsbeginsel hanteren? Frankrijk heeft zopas nog opnieuw een verbod uitgevaardigd tegen de GGO-maïs MON810 wegens de negatieve effecten op insecten. Hoe denken onze Belgische ministers de mogelijke negatieve effecten van de veldproef te beheersen?"

Dat is het standpunt van de 16 organisaties.

Op basis van een dossier dat heel wat wetenschappelijke hiaten vertoonde, vroeg het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) de toestemming om een drie jaar durende veldproef aan te leggen met genetisch gemanipuleerde maïs.

In een enquête eind vorig jaar bij duizend Belgen kwam naar voren dat onze bevolking zo een veldproef niet zou willen toestaan. Het onderzoek voerde ook wetenschappelijke argumenten aan tegen zo een experiment. Op tal van vragen heeft de VIB namelijk niet afdoende geantwoord.

Op 16 maart heeft de Bioveiligheidsraad, die in het verleden vaak gunstig advies gaf voor GGO’s, trouwens zelf ernstig voorbehoud gemaakt. De Bioveiligheidsraad maakte kanttekeningen bij de ernst van het wetenschappelijke dossier en het wetenschappelijk en landbouwkundig belang van de veldproef met GGO-maïs.

Vandaag blijven heel wat vragen onbeantwoord. Wat met de evaluatie van de gevolgen voor de volksgezondheid bijvoorbeeld? Zo wordt het zeer schadelijke pesticide glyfosinaat in grote hoeveelheden gebruikt. Een evaluatie van het aanwenden van dergelijke stoffen is voor de Europese procedures nochtans van groot belang.

Ook vragen over de langetermijneffecten op de fauna en flora, en op de landbouw, blijven onbeantwoord. De juridische onduidelijkheden en de economische gevolgen bij besmetting met GGO’s zijn nochtans niet min. Denken we maar aan de besmetting van honing als gevolg van een andere veldproef met GGO-maïs in Duitsland. Daarover werd vorig jaar een rechtszaak ingeleid voor het Europees Hof van Justitie.

Waarom dan een nieuwe veldproef toestaan, die zelfs volgens het advies van de Bioveiligheidsraad, geen werkelijke waarde heeft op wetenschappelijk en landbouwkundig vlak?

Louis De Bruyn en Maurice Losch

Louis De Bruyn is medewerker bij Velt en Maurice Losch is medewerker bij Greenpeace.

Deze opinie werd mee ondertekend door:

BioForum Vlaanderen, BioForum Wallonie, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Climaxi, Frères des hommes, Friends of the Earth Vlaanderen, Greenpeace Belgique, JNM-Jeugdbond voor Natuur en Milieu, Landwijzer, Les Amis de la Terre-Belgique, MAP - Mouvement d’Action Paysanne, Nature & Progrès Belgique, Oxfam-en-Belgique, Velt, Vredeseilanden, Wervel.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

39 reacties

 • door Piet De Pauw op woensdag 11 april 2012

  Het is ontoelaatbaar dat politici beslissen over deze veldproef. Ik vraag dat hierover het volk beslist via een referendum.

  • door Em Co op vrijdag 13 april 2012

   Hoeveel zouden die politiekers in hun zakken hebben gestoken om dit zomaar goed te keuren, zonder iets te vragen aan de burger waarvan ze weten dat die daar niet tevreden mee is...

 • door Oma op donderdag 12 april 2012

  Er is maar één woord voor de toestemming van die drie idioten: MISDADIG! Ik EIS dat die toestemming ONMIDDELLIJK ingetrokken wordt!!! Laat het VOLK beslissen! Inderdaad: een REFERENDUM hierover, ’t gaat tenslotte over gevolgen voor ONS en onze kinderen/kleinkinderen! “Waarom handelen de ministers niet in het belang van de bevolking van dit land?” Uit winstbejag en eigen zakken vullen zoals àltijd, daarom!

 • door Robin Bervoets op donderdag 12 april 2012

  En wat is het kostenplaatje van die onverantwoorde veldproeven? We moeten besparen maar voor zo'n rommel is er blijkbaar genoeg geld! Het resultaat van lobbying en corrupte politici, schandalig is het! Een referendum lijkt mij inderdaad de beste optie maar dan het nog de vraag hoe eerlijk die zou verlopen in onze schijn democratie.

 • door Jarno VdV op donderdag 12 april 2012

  Gezond verstand? Wetenschap? Toch wel ver te zoeken in dit artikel. "Frankrijk heeft zopas nog opnieuw een verbod uitgevaardigd tegen de GGO-maïs MON810 wegens de negatieve effecten op insecten." Een verbod op basis van zeer controversieel onderzoek omtrent Bt-toxines, een verbod tegen de wil in van Franse maïsboeren en volledig irrelevant voor deze ggo-maÏs aangezien deze het bt-toxine niet bevat en dus geen effect heeft op insecten.

  "Wat met de evaluatie van de gevolgen voor de volksgezondheid bijvoorbeeld? Zo wordt het zeer schadelijke pesticide glyfosinaat in grote hoeveelheden gebruikt. " Deze plant heeft geen resistentie tegen glyfosinaat en heeft dus geen invloed op het gebruik van dit herbicide.

  "Waarom dan een nieuwe veldproef toestaan, die zelfs volgens het advies van de Bioveiligheidsraad, geen werkelijke waarde heeft op wetenschappelijk en landbouwkundig vlak?" Weeral verkeerd. De bioveiligheidsraad meldt dat indien er, doordat de planten langer worden, meer kans is op lodging (niet mooi recht omhoog groeien maar plat liggen of onder een hoek groeien) waardoor er mogelijks geen toename van biomassa zou zijn ondanks langere planten. Dit is een van de zaken die bij de proef onderzocht wordt.

  Of hoe dit artikel, zoals zo vele van greenpeace, weeral met haken en ogen aan elkaar hangt.

  • door steven d op donderdag 12 april 2012

   Jarno (wetenschapper?) stelt: "Deze plant heeft geen resistentie tegen glyfosinaat en heeft dus geen invloed op het gebruik van dit herbicide. "

   Het bioveiligheidsrapport heeft nochtans het volgende te melden (pag 4): "The bar-gene from Streptomyces hygroscopicus, that served as a selection marker during the Agrobacterium tumefaciens based transformation, is still present in the plant. This bar-gene produces the Phosphinotricin Acetyl Transferase enzyme (PAT), which acetylates phosphionotricin, also known as glufosinate, the active ingredient of the broad spectrum herbicides Basta and Liberty."

   • door Jarno VdV op vrijdag 13 april 2012

    Ik ben student (2e master).

    De plant bevat resistentie tegen glufosinaat. Blijkbaar hebben de auteurs hier glyfosfaat (actieve stof in Round up) en glufosinaat (Basta van Bayer) samen genomen. Ik heb daardoor verkeerdelijk voor glyfosfaat gesproken.

    Glufosinaat is in de EU verboden om te gebruiken als herbicide, dit is echter gebruikt als selectiemerker. (Enkel planten met modificatie kunne groeien bij aanwezigheid herbicide.) Dit soort merkers wordt weggenomen indien de plant (eerder een hybride) ooit zou gecommercialiseerd worden. De huidige plant is agronomisch niet relevant en dient enkel voor wetenschappelijke doeleinden. (Moet ook aangezien dit soort modificaties, glufosinaat resistentie, gepatenteerd is door Bayer en men die dus niet commercieel mag gebruiken.)

    • door steven d op vrijdag 13 april 2012

     Jarno, fervent ggo verdediger, zegt eerst dat er geen sprake is van glufosinaatresistentie, en wanneer dit met bron wordt tegengesproken, verwisselt hij het geweer van schouder, en beweert eerst dat de auteurs zich vergist hadden (quod non), om dan stellig te beweren dat "Dit soort merkers wordt weggenomen indien de plant (eerder een hybride) ooit zou gecommercialiseerd worden." Mooimooi. Toch is Bayer, één van de grootste partners van de VIB, bekend voor onder meer haar glufosinaatresistentie maïs, die ze onder meer in Canada gecommercialiseerd heeft (http://www.bayercropscience.ca/products/herbicides/liberty-200/). Natuurlijk zal VIB in alle toonaarden zeggen dat de glufosinaatresistentie to-taal irrelevant is, ... Wie slikt deze ggo propaganda nog?

     • door Jarno VdV op zaterdag 14 april 2012

      Steven, een fervent criticus tegen ggo's, stelt dat ik met bron ben tegen gesproken. Even mijn post citeren: "Deze plant heeft geen resistentie tegen glyfosinaat" Even het artikel citeren: "Zo wordt het zeer schadelijke pesticide glyfosinaat in grote hoeveelheden gebruikt. " Glyfosinaat dus en niet glufosinaat. Dus ik beweer niet dat de auteurs zich hebben vergist, ik stel dit enkel vast. (Juist zoals ik moet vaststellen dat ik glyfosfaat heb geschreven wat dus glyfosaat moet zijn.)

   • door David De Wolf op vrijdag 13 april 2012

    Op deze webpagina van het VIB (http://www.vib.be/nl/nieuws/Pages/Veldproef-met-genetisch-gewijzigde-ma%C3%AFs---vragen-en-antwoorden.aspx) wordt uitgelegd hoe het precies zit met die glufosinaatresistentie. De planten die voor de proef gebruikt worden, bevatten inderdaad die resistentie. Maar dat betekent nog niet dat men tijdens de proef daadwerkelijk gebruik zal maken van die eigenschap. Het is niet omdat een plant resistent is tegen iets dat je dat iets ook moet gebruiken. De resistentie zit daar alleen omdat ze in een vorig stadium (dat van selectie) nuttig was. Het is volgens dezelfde pagina ook niet de bedoeling om van de testplanten (met de resistentie) te vertrekken voor de maïs die uiteindelijk op de markt komt, dus beweren dat deze veldproef zal leiden tot meer herbicidegebruik is op zijn minst voorbarig.

 • door Brecht Decoene op donderdag 12 april 2012

  [title]Piet, Oma en Robin, ooit[/title]Piet, Oma en Robin, ooit gehoord van de populistische drogreden? Het lijkt er sterk op dat jullie er willen naar toe neigen. En zelfs al valt het resultaat uit in de andere richting dan jullie zouden willen, dan nog is het een bedenkelijk resultaat, net omwille van ...

  • door Robin Bervoets op vrijdag 13 april 2012

   [title]Beste Brecht, Weet u nog die[/title]Beste Brecht,

   Weet u nog die aanval op dat patatten-veld? Hoe dit in de media kwam? Hoe dit de mening van het volk beïnvloedde? Tientallen facebook vrienden werden direct fan van pagina's die de actie op het patatten-veld veroordeelden. De meeste van deze mensen waren zojuist geïnformeerd over ggo's door TV en hebben nu plots een (eigen?) mening gevormd die ze als waarheid beschouwen want het is wetenschap en wetenschap is heilig toch? Dat is in mijn ogen populistische drogreden: Het kan niet slecht zijn want het is "wetenschappelijk onderzoek". Ja goed, Eugenetica is ook een wetenschap hé :-)

   En dat terwijl er zoveel onderzoeken zijn die aantonen dat ggo's schadelijk kunnen zijn voor fauna & flora, terwijl de verborgen agenda achter ggo's door elk geïnformeerd mens gekend is , terwijl... Wie mij wil komen vertellen dat genetisch gemanipuleerde gewassen dé toekomst zijn wil ik graag een boek over permacultuur geven. NATUURLIJK, gezond, efficiënt en niet te vergeten moet men hier geen GOD gaan spelen. Daar zit nu eens toekomst in zie!

   Verder wil ik u nog vele ggo-vrije maaltijden toewensen.

  • door Oma op zaterdag 14 april 2012

   [title]Brecht, Ooit gehoord van[/title]Brecht, Ooit gehoord van monsanto? Ik vermoed van niet…

 • door Tinne Grolus op donderdag 12 april 2012

  Beste ondertekenende organisaties, Willen jullie alsjeblief zo snel mogelijk een petitie opzetten en breed verspreiden, alsjeblief? De drempel om een bezwaarschrift in te dienen is voor velen te hoog, al zijn er veel mensen die dit gedaan hebben. Alvast bedankt! Hartelijke groet, Tinne

 • door Luc Desmedt op donderdag 12 april 2012

  De opinie over GGO-mais laat me op mijn honger. Er worden vragen gesteld, er wordt verwezen naar onderzoek, maar nergens wordt concreet geargumenteerd. Welke zijn de argumenten die aantonen dat dit veldonderzoek onverantwoord is? Welke kanttekeningen maakte de Bioveiligheidsraad bij de ernst van het wetenschappelijk dossier? Welke zijn de wetenschappelijke argumenten die 'het onderzoek' (welk onderzoek overigens) aanvoerde tegen zo een experiment? Deze bijdrage is een slechte verdediging van het verzet tegen dit GGO-Maisonderzoek.

  • door Ruud Schrijvers op donderdag 12 april 2012

   Het advies van de raad voor bioveiligheid kan u hier lezen: http://www.bio-raad.be/docs/BAC_2012_0313_CONSOLIDE.pdf

  • door Oma op zaterdag 14 april 2012

   Onderzoek het bedrijf monsanto maar eens, meer heeft een weldenkend mens niet nodig voor verzet.

 • door Lieven Van Holm op donderdag 12 april 2012

  Beste, als je geloofwaardiger wil overkomen, is het allicht beter om juist te zijn; Het gaat over glyfosaat (een herbicide) dat zeer weinig toxisch is en trouwens recent verboden is om dat het in veel te hoge concentraties werd gebruikt als totaal onkruidverdelger.

  • door steven d op zondag 15 april 2012

   Het gaat wel degelijk om glufosinaat, niet glyfosaat. En glufosinaat is grotendeels verboden in de EU, wegens...te toxisch.

 • door jaja op donderdag 12 april 2012

  En wrm vind iedereen dat onverantwoord. In ggo's zit wel degelijk toekomst. Kunnen we dit niet beter overlaten aan de mensen die hier WEL iets van kennen?

  één iemand zegt het is slecht, en iedereen gelooft dit zonder er zelf eerst is over na te denken ;) Voor ontwikkelingslanden kunnen ggo's de productie opdrijven wat de mensen ginder ook een kans geeft op een beter financieel bestaan Wie is er dan onverantwoord bezig ? ;)

  • door Eddie G. op vrijdag 13 april 2012

   1) De wetenschappers die dit onderzoeken kennen enkel iets van ggo's, maar weten niets van het boerenleven af. Zij denken bijvoorbeeld dat een boer in staat is zijn volledige oogst binnen te halen. De planten die zich aan de rand van het veld bevinden en daardoor gemakkelijk blijven staan worden genegeerd. Door die planten in namelijk kruisbestuiving mogelijk. 2) Vele dieren zijn afhankelijk van de biodiversiteit op onze velden. Aangezien deze met ggo's sterk zullen afnemen, zullen deze dieren in hun bestaan bedreigd worden. 3) in ontwikkelingslanden hebben ze een groot probleem met monoculturen omdat deze vereisen dat alle producten bij dezelfde leverancier gekocht moeten worden en er zo een monopolie ontstaat. Geen geld voor de hardwerkende boer, maar voor de industrie die met een patent op zak mag luieren (en arbeiders uitbuiten). Het is trouwens met wetenschappelijke proeven bewezen dat biodiversiteit op de akkers, meer opbrengt dan monocultuur. 4) Hoewel ggo's ontwikkeld worden om beter tegen ziektes bestand te zijn en ze wellicht minder snel zullen voorkomen, is het gevolg van ziektes in een monocultuur desastreus. Het kan gemakkelijk de volledige opbrengst vernietigen. Terwijl een gevarieerd teelt wel vaker met ziekte te maken heeft, is ze slechts in beperkte mate vatbaar is voor een volledige aangetaste oogst. 5) Omdat monocultuur (waar ggo's een deel van uitmaken) de grond verarmen en de fosfor (nodig voor kunstmest) raakt uitgeput. 6) etc ...

   • door Eddie G. op vrijdag 13 april 2012

    7) Omdat wij allemaal belastingbetalers zijn en graag zien dat ons belastinggeld NUTTIG gebruikt wordt.

  • door Oma op zaterdag 14 april 2012

   Ach zo….en weet U dat hetzelfde bedrijf/multinational dat PESTICIDEN en herbiciden ontwikkeld heeft in het verleden, DATZELFDE bedrijf is dat nu komt met de ontwikkelingen van ggo’s om de gevolgen van HUN pesticiden, die ZIJ ontwikkeld hebben te bestrijden?! Dat DATZELFDE bedrijf patenten aanvraagt voor VARKENS?! Weet u wàt dàt betekenen zou? Dat zelfs U géén varken meer zou mogen houden ZONDER dat u er DIK voor zal moeten betalen! Zegt ‘gekloonde’ varkens u iets? Zegt biggen, verwekt met gekloond en genetisch aangepast sperma, u iets?! Beseffen mensen hier wel waar het over gaat? Al làng niet meer over een proefveldje patatten in een apenland als den belziek, dit is wereldwijd! Google en LEES eens eerst wat het monster monsanto allemaal uitvreet met ons voedsel en dat puur voor winst en machtscontrole, wereldwijd! En U spreekt over onverantwoord bezig?!! Informeer u eerst degelijk voor u onwetende onzin uitkraamt.

   • door Jarno VdV op zaterdag 14 april 2012

    Zucht, weet U dat uw post werkelijk nergens op slaagt? "Dat DATZELFDE bedrijf patenten aanvraagt voor VARKENS?" Men kan geen patenten nemen op varkens. Men kan patenten nemen op de modificatie. Dus zelfs wanneer er ggo dieren op de markt worden gebracht, kan U nog perfect vrij varkens houden. Juist zoals mensen nu perfect rijst kunnen kweken, ook al bestaat er ggo-rijst. "Zegt ‘gekloonde’ varkens u iets? " Deze varkens worden evenzeer niet gekloond.

    De enigste correcte zin in uw post is: "Informeer u eerst degelijk voor u onwetende onzin uitkraamt." Maar dan als het kan via sites zoals ncbi, pubmed, of zelfs eos en niet pakweg via youtube filmpjes en blogs.

 • door aronjaco op donderdag 12 april 2012

  Dat onze minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) zomaar , collegiaal, meegaat in zoiets , dat kan er bij mij niet in. Van de andere twee , ze zijn verbonden met landbouwproblematiek, kan ik nog begrijpen dat die zwichten voor de druk van belangengroepen; ik zeg niet goedkeuren , want ook zij moeten de volksgezondheid , als lid van de regering, laten primeren. Het welzijn van de bevolking is de basistaak van iedere politieker. Raar dat wij op TV daar helemaal nog niets over gehoord hebben. Als er een aardappelveld wordt platgelopen spreken de media daar schande over. Nu zwijgen ze als vermoord ; ze weten van niks. Ik ken heel wat pubers die ook " van niks weten" als het hen goed uitkomt. Gelukkig leren de meesten al snel dat dergelijke houding uiterst negatief werkt , eerst en vooral t.o.v. zichzelf. En wat de gezondheid van ons milieu betreft: er zal dan straks weeral totaal niet geweten zijn vanwaar bv. al die allergieën komen , waarom de bijenpopulatie uitsterft, waarom bacteriën resistent worden , enz...en waarom bepaalde genetische kenmerken(wijzigingen) zich in het leefmilieu op ongewenste wijze hebben geïntegreerd. Inderdaad , een petitie is noodzakelijk.

 • door froels op donderdag 12 april 2012

  Om uit te stijgen boven de erg emotionele discussies moet iedereen kijken op de site (de spamfilter van DWM blokkeert vaak websadressen): bioveiligheidsraad.be/arb_adviezen.html Over de veldproef met maïs: bioveiligheidsraad.be/docs/BAC_2012_0313_CONSOLIDE.pdf Deze tekst bestaat alleen in het Engels, en controle op de inhoud kan alleen een specialist. Wel kan eenieder lezen wat over de veiligheid gezegd wordt: er wordt “niet verwacht dat er schade wordt aangericht aan het milieu of menselijke gezondheid”. Dit is dus een voorspelling van veiligheid; het is geen vaststelling, wat ook niet kan, vermits de proef nog niet is uitgevoerd. Eens vergelijken met asbest en roken: niemand zou ooit kunnen voorspeld hebben bij het begin van hun toepassing, welke desastreuze gevolgen achteraf aan het licht zijn gekomen. Nuttig om weten: NA de proef zal geen monitoring worden uitgevoerd, wegens de lage waarschijnlijkheid (“not expected”, “probability”) van kwalijke effecten. Het woord “probablility” wordt hier in literaire, niet wetenschappelijke zin gebruikt: er is geen waarschijnlijkheid van risico’s berekend. Er wordt ook geen score van risico gegeven, zoals de ratingagentschappen dat doen met de kredietwaardigheid (AAA, of AA, of CCC voor Griekenland). Ook 4 experten in de Raad merken op dat het ingediende dossier geen risico beoordeling inhoudt (risk assessment); en dat de kwaliteit van het dossier geen risico analyse toelaat. Ze hebben dan ook de goedkeuring van de proef niet onderschreven. Lezing van Annex 1 doet het wetenschappelijke vertrouwen in de VIB mensen die achter deze proef staan, in rook opgaan. Samengevat: het doel van de proef is onduidelijk; het verwachte wetenschappelijk resultaat (meting biomassa van de GG mais) is zeer onwaarschijnlijk; een bepaalde redenerig is “odd” want de praktijk toont het omgekeerde; de gekozen plant heeft voor België een betwistbare agronomische relevantie; het gaat om een soort (inbred) die op zichzelf geen agronomische waarde heeft.

  • door Jarno VdV op donderdag 12 april 2012

   [title]Beste, het doel van de proef[/title]Beste, het doel van de proef wordt vermeld in het rapport: onderzoeken of deze planten wel degelijk een hogere biomassa opleveren per ha in open veld. Dit is reeds vastgesteld in serres echter zijn er verscheidene bijkomende factoren in open veld (zoals bv. lodging) waardoor de hogere biomassa in praktijk mogelijks niet zou opgaan. (Wat ook verwacht wordt trouwens, echter het vaststellen dat iets niet gaat heeft ook zijn waarde.) De reden waarom de risico-inschatting zeer laag is, is wegens het type plant alsook het type mutatie. Gelijksoortige mutaties zijn reeds lang aanwezig in commerciële graan en rijstsoorten (klassiek veredeld, alle huidige tarwe bevat een gelijksoortige mutatie). De parentale stam waarvoor gekozen is, is inderdaad geen commerciële stam. Het is echter een makkelijk te modificeren stam waardoor het testen van de eigenschap hierin eenvoudiger is, tevens is deze stam ook goed gekend. Indien deze eigenschap dan ook in open veld voordelig blijkt te zijn, kan deze ingebracht worden in agronomisch relevante stammen. Natuurlijk moeten deze hybrides dan ook weer zelf getest worden dus ik zie voordelen voor het direct inbrengen in agronomisch relevante stammen of het inbrengen in eenvoudige stammen zoals gekozen door het VIB. Over de risico beoordeling: De goedkeuring is op voorwaarde dat er verdere risico analyses gebeuren. Deze vier hebben zich onthouden omdat zij vinden dat uit principe deze risico analyses door het VIB reeds moesten gedaan zijn, en dat het niet de taak is van de bioveiligheidsraad is om dit zelf te doen. Verder stellen zij ook dat het ingediende dossier niet alle nodige informatie bevat, zoals informatie over de parentale lijn, voor de bioveiligheidsraad om een risico analyse uit te voeren op basis van het ingediende dossier. Zoals in de tekst vermeld staat heeft het VIB deze informatie wel waardoor zij wel deze risico beoordeling kunnen doen.

   • door froels op vrijdag 13 april 2012

    Beste Jarno: ik heb uit het verslag van de Bioveiligheidsraad geciteerd. Weet u het beter? Ik zelf, als wetenschapper, kwam ook tot het oordeel dat er geen risicoanalyse is gebeurd; alleen enkele argumenten dat de proef nagenoeg ongevaarlijk is. Op dezelfde manier hebben duizenden experten hetzelfde gezegd over allerlei ondernemingen die achteraf dramatisch zijn afgelopen. Het hoofdprobleem is dat de specialisten van het VIB voor hun eigen zaak pleiten, hun toekomst en big money hangen er van af. Ze kunnen daarom niet geloven in gevaren en andere bezwaren (zoals het onbewezen nut). Wie dat wel zou doen, zou ermee stoppen. Tot mijn spijt stel ik ook vast dat er onwaarheden worden verteld, vanuit de sector: op TV vernam ik dat dergelijke proef precies nodig is om méér te weten over eventuele risico's. Terwijl dat helemaal het doel niet is: er wordt achteraf geen monitoring voorzien. Tot mijn spijt stel ik ook vast dat er onwaarheden worden verteld, vanuit de sector: op TV vernam ik dat dergelijke proef precies nodig is om méér te weten over eventuele risico's. Terwijl dat helemaal het doel niet is: er wordt achteraf geen monitoring voorzien.

    • door froels op vrijdag 13 april 2012

     Tot mijn spijt stel ik ook vast dat er onwaarheden worden verteld, vanuit de sector: op TV vernam ik dat dergelijke proef precies nodig is om méér te weten over eventuele risico's. Terwijl dat helemaal het doel niet is: er wordt achteraf geen monitoring voorzien.

    • door Jarno VdV op vrijdag 13 april 2012

     [title]Beste Frank, Ik heb evenzeer[/title]Beste Frank, Ik heb evenzeer uit het verslag van de Bioveiligheidsraad geciteerd .

     "Ze kunnen daarom niet geloven in gevaren en andere bezwaren (zoals het onbewezen nut)." Bedoelt U hiermee specifiek deze proef of gentechnologie in het algemeen. Indien u deze proef specifiek bedoelt, is het natuurlijk moeilijk om 'nut' te bewijzen alvorens de testen uit te voeren. (Hoewel ik ook mijn twijfels heb of deze modificatie ooit agronomisch relevant gaat worden aangezien men normaal hogere biomassa verkrijgt bij kortere planten.)

     Indien U gentechnologie in het algemeen bedoelt, dan heeft dit zijn nut reeds bewezen op economisch en ecologisch vlak (afname pesticiden en herbiciden) .

     Tevens liggen de gevaren van de modificatie (ik heb het hier over het genetisch modificeren zelf en niet over de mogelijke toepassingen) in dezelfde grootteorde als klassieke veredeling.

 • door Niko op vrijdag 13 april 2012

  Schandalig dat met belastingsgeld gesmost wordt!! Deze proeven zijn ENKEL in het belang om de vrije landbouw te PRIVATISEREN. Maw je zal moeten betalen voor zaad wat moeder natuur gewoon gratis geeft. Twordt stilaan tijd dat alles eens aan 't licht komt zulle!!

  • door Oma op zaterdag 14 april 2012

   Nee, Niko: het gaat nog véél verder dan dat: volledige controle over ons VOEDSEL, daar gaat het om: totale controle over de wereldvoedselvoorziening, dat een kleine elitaire groep kan bepalen WIE eet, hoeveel, wàt en wie NIET! Twee vliegen in één klap: màcht en tegelijk knoeien met het voedsel zodat en ziek-zijn als normaal wordt beschouwd (zodat de big farma blijft ‘bloeien’) en de overbevolking wordt teruggedrongen (koeien die ggo-maïs eten worden onvruchtbaar, de mens drinkt melk en eet vlees van die koeien, plaatje gesnapt?) Dat zijn de werkelijke redenen voor het GEKNOEI met ons voedsel en de strategie dmv ggo’s….de honger uit de wereld helpen is hét BEDROG dat ze daarvoor gebruiken.

  • door Jarno VdV op zaterdag 14 april 2012

   Betalen voor zaad is dus niet eigen aan ggo's. Voor ieder commercieel, modern zaad moet de boer ieder jaar opnieuw betalen. Dat geldt dus evenzeer voor klassiek veredelde zaden. In de plaats hiervoor krijgen de boeren dan een kwaliteitsgarantie, de reden waarom praktisch alle boeren hun zaad dus niet meer bijhouden maar ieder jaar nieuw kopen. Om dit even op de aardappelen van vorig jaar te brengen: Vorig jaar zijn belgische boeren aangeklaagd omdat ze geen licenties hadden betaald op hun klassiek veredelde aardappelen door breeder's trust, de eigenaar van de licenties op toluca, bionica... de aardappelen vorig jaar aangeprezen door de FLM.

   "tegelijk knoeien met het voedsel zodat en ziek-zijn als normaal wordt beschouwd" Dit slaagt dus weeral nergens op. Lees gewoon de onderzoeken er eens op na.

   • door froels op zondag 15 april 2012

    "praktisch alle boeren". Dat is zo'n uitdrukking. Buiten Europa (waar ze beschermd worden) vergaan kleine boeren van de honger omdat ze uit de markt worden geprijsd, of hun land afgpakt wordt. Die gaat u niet redden met VIB zaden.

 • door Em Co op vrijdag 13 april 2012

  Maar beste lezer laat u niet vangen deze Lobbyisten worden betaald om dit goed te vinden dat die GGO's er wel komen...

 • door steven d op zaterdag 14 april 2012

  9 mei 2012: vreedzame burgerinspectie in hart van biotech

  Op woensdagnamiddag 9 mei 2012 is het verzamelen geblazen aan de hoofdingang van 'Ghent Biotech Valley' te Zwijnaarde; het hart van de biotech industrie in Vlaanderen, zeg maar. Van daar vertrekt een vreedzame stoet verontruste boeren, burgers en wetenschappers voor een info-wandeling en burgerinspectie in het ggo-industriepark. Er wordt onder meer stilgestaan bij gebouwen van BASF, Bayer, Devgen en VIB. Gewapend met een dosis kennis, humor en strijdvaardigheid, confronteren wij bedrijven en unief met een reeks prangende vragen. Wat gebeurt daar immers met ons belastinggeld? Welke verrassingen hebben de grote agrochemische bedrijven nog voor ons in petto met hun ggo-experimenten? Wat groeit er in de geheimzinnige serres van Bayer? Hoe ziet de samenwerking tussen de Universiteit Gent, BASF en Monsanto er eigenlijk uit? Welke agromultinationals profiteren er van het onderzoekwerk van onze publieke wetenschappers? Wat is de impact van onze Vlaamse innovatieve biotech economie op de arme boeren in het Zuiden? Wat heeft Bayer te maken met het uitsterven van de honingbij? Hoe winnen de kleinere boeren in Vlaanderen bij het Vlaamse agrarische toekomstproject van de Vlaamse regering?

  Komt allen af! Meer info: http://fieldliberation.wordpress.com/2012/04/02/9-mai-aktie-op-verkenning-naar-het-hart-van-de-ggo-industrie-action-a-la-recherche-du-berceau-de-lindustrie-ogm/

 • door radoveden op zondag 15 april 2012

  Zou het niet beter zijn de discussie over de agro-multinationals en hun nefaste economische doeleinden (o.a.patent-trolling) te scheiden van de discussie over het nut van gewasveredeling?

  • door froels op zondag 15 april 2012

   Bedoelt u de veldproef met transgene mais? Dan moet u het verslag van de Bioveiligheidscommissie lezen.

  • door PaTtiCo op maandag 16 april 2012

   [title]Geen slecht idee. Genetische[/title]Geen slecht idee. Genetische manipulatie heeft zoals alles zijn voor-en nadelen. Gewassen hebben door de eeuwen heen door natuurlijke evolutie genetische verandering ondergaan. Objectief onderzoek is noodzakelijk.

   Zoals machines oorspronkelijk zijn uitgevonden om het werk te verlichten en aldus mensen te ontlasten van zware arbeid en meer vrije tijd te geven, zijn het alleen de producenten die er hun voordeel mee doen. Machines worden niet duurzaam geconstrueerd doch mankementen worden ingebouwd zodat ze na een tijd moeten worden vervangen; zelfs herstelling wordt onmogelijk gemaakt, om een zo groot mogelijke winst te genereren. Zo ook zullen deze 'uitvindingen' gemanipuleerd worden door nietsontziende bedrijven. Gedreven door hebzucht is het risico reëel dat dit zal gebruikt worden om de wereldbevolking uit te buiten. Zolang uitvindingen niet vrijgegeven worden voor het algemeen belang, moeten we verhinderen dat winsthongerige groepen dit in handen krijgen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties