Bent u al steungever van DeWereldMorgen.be?

In september lanceerden we een noodcampagne omdat we dreigden dit jaar niet rond te komen. Jullie massale reacties waren hartverwarmend en moedigden ons aan om door te gaan. We haalden zo'n 22.000 euro op en kregen er heel wat steungevers bij die maandelijks aan ons storten.

Daarmee zijn we helaas niet definitief uit de rode cijfers. Eén derde van onze inkomsten komt van subsidies en die staan onder druk. Een ander derde komt van partnerorganisaties uit het brede middenveld, en bijna allemaal moeten ook zij besparen. Onze hoop is dus op onze lezers gevestigd. Maandelijks zijn dat 300.000 mensen en van hen stort 1% een bijdrage.

Wij hebben geen hartverscheurende beelden om onze campagne kracht bij te zetten. Onze belangrijkste kost is namelijk de loonkost. De wereldhonger kunnen we niet oplossen en ook de zeehondjes gaan we niet redden. Wel beloven we met jullie steun ons uiterste best te doen om maatschappelijk relevant nieuws te brengen vanuit een progressief, sociaal en ecologisch standpunt.

Onze maandelijkse loonkost bedraagt afgerond 22.000 euro (netto verdient een voltijdse kracht bij ons een bescheiden 1500 euro per maand). Help je mee om onze job te vrijwaren om zo DeWereldMorgen in de ether te houden?

Steun via paypal

Steun via homebanking

Geef een permanente opdracht ten gunste van DeWereldMorgen.be
op nummer BE20 5230 4277 5156 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding "steun DeWereldMorgen.be"

Giften vanaf 40€ per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

about
Toon menu

Discriminatie in de dienstensector: Mag uw schoonmaakster een allochtoon zijn?

Mag uw poetshulp een allochtoon zijn? Deze vraag kan aan u gesteld worden door het dienstenchequebedrijf wanneer u op zoek bent naar een poetshulp. Dat druist volledig in tegen de antidiscriminatiewet want de afkomst van de poetshulp mag in geen enkel geval een rol spelen.
maandag 2 april 2012

Het zijn vaak kleine dienstenchequebedrijven die ingaan op de wens van de klant om geen schoonmaakpersoneel van allochtone afkomst te sturen. Erger is als ze het zelf voorstellen aan de klanten. De antidiscriminatiewet wordt overtreden want poetshulp selecteren op basis van huidskleur of afkomst mag niet.

Adviesbureau Idea Consult voerde in opdracht van de minister van Werk Monica De Coninck een studie uit over de ervaringen van dienstenchequebedrijven in verband met discriminatie door de gebruikers. 71 procent van de ondernemingen,waarvan 18 procent op regelmatige basis, geeft toe geconfronteerd te worden met discriminatie van de allochtone werknemer door de gebruiker.

Jozef De Witte, directeur van het centrum van Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding reageert geschokt. “Dit gaat veel te ver. De vraag wordt spontaan gesteld zonder dat de klant ook maar een signaal geeft dat hij geen schoonmaakhulp wil van een andere origine en dat kan absoluut niet.”

“Daarnaast is omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector niet vanzelfsprekend”, geeft Jozef De Witte, directeur van het Centrum, toe. “In tegenstelling tot uitzendarbeid worden de diensten geleverd in de private sfeer, bij mensen thuis. Dienstenchequebedrijven gebruiken dit als argument om in te gaan op discriminerende vragen van hun klanten. Toch is ook hier discriminatie bij wet verboden, reageert Jozef De Witte op de website van het Centrum.

Zowel bij dienstenchequebedrijven zelf als bij de klanten van die bedrijven worden werknemers geweigerd op basis van huidskleur en afkomst. “Er is nood aan vorming voor het personeel van dienstenchequebedrijven. Bijvoorbeeld enkele sessies die leren hoe het personeel moet omgaan met discriminerende vragen van hun klanten. Ook voor de gebruikers van dienstencheques is er nood aan sensibilisering. Discriminatie is ontoelaatbaar en de hardnekkige vooroordelen maken het nog moeilijker”, reageert De Witte.

Wouter Van der Vurst, hoofd van de huishoudhulpdienst bij Familiehulp, meent de vraag ook komt van klanten. “Wij hebben zo'n 20.000 klanten uit heel Vlaanderen, natuurlijk krijgen wij de vraag van de klant om geen schoonmaakhulp van vreemde origine te sturen. Wij antwoorden daar kordaat op. Wij selecteren op competenties en capaciteiten van onze werknemers en niet op huidskleur, leeftijd of andere zaken."

"Onze werknemers krijgen voldoende opleiding om met die vragen om te gaan. Zo krijgen zij jaarlijks individuele en collectieve opleidingen. Bij Familiehulp hebben wij ook 40 coaches die de werknemers begeleiden. Is er een probleem tussen de klant en de werknemer dan probeert de coach dat op te lossen. Wij hebben door deze aanpak al klanten verloren maar dat is onze visie op het werk. Gelukkig zijn er veel mensen die zich daarbij aansluiten.”

Het centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding pleit nu voor het opnemen van een antidiscriminatieclausule in de contracten van dienstenchequebedrijven.

reageer

2 reacties

  • door dana op dinsdag 3 april 2012

    Als alleenstaande ouder mag je meebetalen aan de dienstencheques van je collega tweeverdieners maar zelf kan je dat geld niet missen. Die collega's gaan dan naar de zee in het weekend en jij poetst je huis. Het is een schande.

  • door Lucie Evers op dinsdag 3 april 2012

    ik vraag bewust naar 'moeilijk plaatsbare' mensen als poetshulp, zodat ze ook een kans krijgen. En dan beoordeel ik hen wel op hun houding en prestaties en ga daarover in gesprek met hen en met de organisatie. Zo ontstaat een meer realistisch beeld van de mogelijkheden en beperkingen. Anderzijds ben ik - gelukkig maar- een poetshulp 'kwijt' geraakt aan de gewone economie omdat ze een ingenieur bleek te zijn. Na wat zoekwerk en stimulansen is ze binnen geraakt bij een ingenieursbureau, weliswaar als junior calculator. Ze verdiende meteen meer dan ik, maar ik ben trots dat een talent op de juiste plaats is beland. Dat is niet alleen menselijk waardevol maar ook een voorbeeld van 'goede economie'.

Lees alle reacties