about
Toon menu
Opinie

De afbraak van de welvaartsstaat is begonnen

De voorbije 150 jaar werden gekenmerkt door een gestage sociale vooruitgang. Het lijkt erop dat men de crisis nu wil gebruiken om die trend om te keren. Gaan wij dat laten gebeuren, vraagt Marc Vandepitte zich af.
vrijdag 30 maart 2012

Uittreksel uit een vakbondsnieuwsbrief gericht aan het personeel van een secundaire school in Mechelen.

Opa's en oma's voor de klas

In december van vorig jaar verhoogde de federale regering de pensioenleeftijd (federale materie) met twee jaar. Het was dan uitkijken naar de Vlaamse regering wat zou gebeuren met de uitstapregeling in het onderwijs (Vlaamse materie). Wie gedacht had dat Vlaanderen tenminste wat soelaas zou brengen, kwam snel bedrogen uit.

Smet en co deden er nog een schep bovenop: de uitstapregeling, de zogenaamde TBS (terbeschikkingstelling), waar heel veel leerkrachten een beroep op deden, werd koudweg afgeschaft. En niet alleen dat. Ook het aantal ziektedagen werd geplafonneerd op 250 kalenderdagen. (Vroeger kon je ongeveer 30 kalenderdagen per jaar ‘opsparen’.)

Tot voor kort stopten heel wat mensen vroeger met ‘opgespaarde’ dagen, vaak omdat ze effectief ziek waren (zie verder). Met de huidige regeling kan je verwachten dat het aantal ‘zieke’ mensen exponentieel zal toenemen. Welnu, precies deze mogelijkheid wordt nu ook afgeblokt.

Laat ons eventjes kijken naar de toestand van de oudere collega’s. Een recente wetenschappelijke studie bracht het volgende aan het licht: driekwart van de Belgen tussen 55 en 65 jaar lijdt aan 1 of meerdere chronische ziekten. Bijna de helft van de oudere werknemers lijdt aan ziektes van het spier-, beender- of gewrichtsstelsel. 1 op de 5 heeft belangrijke mentale problemen. Ruim een kwart heeft ziekten van hart, bloedvaten of luchtwegen. Vrouwen scoren opvallend slechter dan mannen: een duidelijk hoger percentage van de vrouwen lijdt aan meerdere chronische ziekten tegelijk.

Die situatie is alles behalve rooskleurig, en het gaat hier over alle beroepscategorieën. Voor het onderwijs is de situatie nog problematischer. 30 percent van de leraren heeft tussen 45 en 65 jaar rugklachten, 25 procent stemproblemen en 20 procent een chronische ziekte.

Slechts 30 procent (!) van de leraren is nog volledig gezond aan het einde van de loopbaan. Vanaf 45 jaar blijken bijna 8 op de 10 leraren al uit te kijken naar een uitstapmogelijkheid. En dan willen ze dat we nog twee tot vier jaar langer gaan werken! De klachten zullen onvermijdelijk sterk toenemen. Men heeft berekend dat als de uitstapregeling wordt afgeschaft, de rugklachten dan zullen stijgen van 30 procent naar 40 procent. Er zijn nu eenmaal fysieke grenzen. [1]

Geen geld meneer?

De media en bijna alle politieke partijen zingen in koor: we moeten bezuinigen en we kunnen niet anders dan langer werken omdat er nu eenmaal geen geld is.

Hallo? Het ACV heeft het eens nagerekend. Een belasting op de hogere vermogens (1 miljoen euro met vrijstelling van eigen huis) kan 7,6 miljard euro opbrengen; het afschaffen van de notionele interest 2,4 miljard; betere inning van de belasting van bedrijven 11,4 miljard en de volledige inning van de overwinsten van Electrabel 1,8 miljard euro.

Dat is samen 23 miljard, of het dubbele van wat de regering wou besparen in december. En dat bedrag houdt nog geen rekening met de fraude en de ontwijking van belastingen, ook nog eens goed voor enkele tientallen miljarden euro.

En ja, de regering is inderdaad gaan aankloppen bij de vermogenden en de bedrijven: solidariteitsbijdrage op roerende inkomsten: 0,1 miljard; vermindering notionele intrest: 2 miljard; nucleaire rente Electrabel: 0,3 miljard en een beurstaks 0,037 miljard. Kruimels dus.

Men is nog maar eens bij de werkende bevolking gaan aankloppen: hogere taksen op digitale tv, tabak en alcohol; beperking van fiscale aftrekposten voor je woonlening, pensioensparen, kinderopvang en voor de isolatie van een huis. Dan is er ook nog de verlaging van sociale uitkeringen voor jonge schoolverlaters, werklozen, bruggepensioneerden. Ten slotte zullen we langer moeten werken en zullen de pensioenen in de meeste gevallen naar beneden gaan.

De tien procent rijksten van ons land bezitten samen 850 miljard euro. Dat is een gigantisch bedrag. Die rijken worden zoals geweten nauwelijks belast. Een pietluttige belasting van amper 1,5 procent zou volstaan om de vergrijzing op te vangen. Waar zijn we eigenlijk mee bezig?

Afbouw van de welvaartsstaat

Ja, waar zijn we mee bezig? Dat wordt stilaan duidelijk. Na de Tweede Wereldoorlog werd de welvaartsstaat opgebouwd. Dat wil zeggen dat de rijkdom (welvaart) beter verdeeld werd en dat grote groepen van de bevolking voortaan niet meer veroordeeld waren tot ellendige arbeids- of levensomstandigheden. Er kwam een menselijke werkweek, er kwamen sociale uitkeringen bij ziekte, invaliditeit of werkloosheid, en mensen konden vanaf hun 65ste genieten van hun oude dag.

Gaandeweg werd die welvaartsstaat verder uitgebouwd en werd het leven comfortabeler. De kinderen van de naoorlogse generatie hadden het beter dan hun ouders. Dat kon ook, want de rijkdom nam gestaag toe. In 1980 waren we 2,5 maal zo rijk (BNP per inwoner) als in 1950 en dertig jaar later zijn we nog eens tweemaal zo rijk. [2] De reden is heel eenvoudig: jaarlijks stijgt de productiviteit (geproduceerde rijkdom per uur) met enkele procenten. En die productiviteit zal ook in de toekomst stukken sneller stijgen dan de vergrijzing. [3]

Je zou dan normaal verwachten dat we met zijn allen zouden blijven vooruitgaan en steeds comfortabeler kunnen gaan leven. Het ziet er nu meer en meer naar uit dat die vlieger niet meer opgaat en dat de trend van welvaartsopbouw wordt omgebogen in zijn tegendeel.

Je ziet het aan allerhande fenomenen. De publieke dienstverlening als post en openbaar vervoer gaan achteruit. Woningen voor jonge mensen zijn zo goed als onbetaalbaar geworden. Er zijn wachttijden voor kinderopvang, opvang van volwassenen met een handicap, …

Steeds minder mensen kunnen genieten van werkloosheidsuitkeringen en ook die uitkeringen gaan achteruit, terwijl de werkloosheid torenhoog blijft. Mensen worden verplicht allerhande prutsjobs aan te nemen anders worden ze naar het OCMW verbannen. Het aantal armen stijgt. Enzovoort.

Als we die evolutie laten gebeuren, dan zullen de huidige kinderen de eerste naoorlogse generatie zijn die het slechter zal hebben dan de vorige. Een recente studie in Groot-Brittannië toont aan dat voor het eerste sinds 1905 (!) het beschikbaar inkomen van de twintigers niet meer stijgt, terwijl de kosten (een woning bijvoorbeeld) wel toenemen. [4] En dat ondanks de toenemende rijkdom.

Als we niet opletten zullen we onze duur bevochten sociale verworvenheden één voor één kwijt geraken. Het langer werken en de verlaging van de pensioenen is daar al een eerste voorteken van. De crisis wordt gebruikt (misbruikt) om die asociale herverdeling door te drukken, om de 1 procent nog verder te verrijken ten nadele van de 99 procent.

En om dat programma door te drukken, moet de maatschappelijke weerstand zoveel mogelijk gebroken worden. Vandaar de recente aanvallen tegen de vakbonden en de stakingsacties. Hoe meer de vakbonden kunnen worden verzwakt hoe meer de asociale aanvallen zullen kunnen worden doorgevoerd.

Zullen we passief blijven toekijken, zullen we dit laten gebeuren? Onze toekomst en die van de volgende generatie zal daarvan afhangen.

Bronnen:

[1] Brandpunt, maart 2012.

[2] Berekend op basis van Maddison A., Contours of The World Economy, I-2030AD, Oxford 2007, p. 377 en 379.

[3] De vergrijzing (actieve bevolking t.o.v. gehele bevolking) zal jaarlijks stijgen met 0,5 procent, de productiviteit wellicht tussen de 1,75 en 2,25 procent. Berekend op basis van een studie van Itinera.

[4] Financial Times, 17/18 maart 2012.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

14 reacties

 • door Geert Puype op vrijdag 30 maart 2012

  Er wordt toch al jarenlang verkondigd (vooral door Groenen) dat de huidige groei niet kan verdergezet worden, dat we een paar stappen terug zullen moeten zetten, ook om de mensen in het zuiden het beter te laten hebben. Ik las een tijdje geleden dat Italië zich momenteel weer op het welvaartspeil van 2006 bevindt. Wellicht geldt voor ons land min of meer hetzelfde. En dan ? Waren wij of Italië in 2006 armoezaaiers ? Ik denk het niet. Dat zoveel Belgen boven de 55 jaar last hebben van chronische ziekten heeft m.i. meer te maken met leeftijd en met de levenswijze (bvb. te weinig beweging) dan met het kapitalisme of de afbraak van de welvaartstaat. In vind ook dat er in het aritkel te veel aandacht besteed wordt aan het lerarenkorps. Leraren zijn toch geschoolde mensen en uit alle onderzoeken blijkt toch ook dat scholing een belangrijkr factor is voor langer en gezonder leven. Er zijn veel mensen die het het veel slechter hebben dan leraren (maar ze kunnen het meestal minder goed uitleggen).

  • door Marc Vandepitte op vrijdag 30 maart 2012

   Twee zaken haal je best niet door elkaar als men het heeft over welvaart. De welvaart zelf wordt o.a. afgemeten aan de economische basis van een land, uitgedrukt in bnp per inwoner. Dat gaat uiteraard over het gemiddelde. Daarnaast heb je de verdeling van die welvaart. En die kan zeer ongelijk zijn. Na WOII werkten twee evoluties gelijktijdig: een stijgend bnp per inwoner en daar bovenop een betere verdeling van die gecreëerde rijkdom, zodanig dat ook brede lage van de bevolking van die toegenomen welvaart konden profiteren. In 2010 was de groei in België negatief, maar eind 2011 is de Belgische economie in vergelijking met 2007 gegroeid met 3,1%. Dat is duidelijk trager dan gewoonlijk (daarom spreken we ook van een crisis), maar het is wel nog steeds een reële groei. We gaan er dus niet op achteruit, we gaan gewoon minder traag vooruit, maar nog steeds vooruit (bnp per inwoner). Maar, en dat is de pointe, we zien dat die vooruitgang zich niet meer vertaalt in meer welvaart voor de gehele bevolking, wat je zou mogen verwachten met een economische groei, maar juist in minder. En de reden ligt hem precies in de tweede factor: de verdeling van de welvaart. Die verdeling wordt hoe langer hoe ongelijker en vertaalt zich – voor het eerst en ondanks toegenomen rijkdom – in minder welvaart. En dat is het schandaal. Je kan geen beter voorbeeld geven dan wat vandaag in het nieuws kwam: terwijl 600 mensen aan de deur vliegen bij Bekaert krijgt de topmanager superbonussen. Dat is de hele problematiek van 1% versus 99%. In België is de rijkdom al extreem ongelijk verdeeld. De tien procent rijksten bezitten meer dan de helft van de rijkdom (vermogens). Indien de rijkdom in België gelijk zou verdeeld zijn dan zou een gemiddeld gezin van drie kinderen en twee ouders een besteedbaar inkomen (reële koopkracht) hebben van 9.600 euro en een vermogen van 720.000 euro. Uiteraard haalt maar een fractie van de gezinnen deze cijfers, precies omwille van die extreme ongelijke verdeling. Zeggen dat er in België geen geld is slaat in elk geval nergens op. Een bovenlaag weet gewoon niet wat gedaan met zijn kapitaal. Gezien de grote rijkdom die de Belgen met zijn allen produceren, maar niet als loon incasseren!, is het een schandaal dat er heel wat arbeiders zijn die tegen een onmenselijk ritme moeten werken om 1.400 te verdienen, dat één op zeven onder de armoededrempel zit, dat tien procent van de bevolking een visite bij de arts of tandarts moet uitstellen, enzovoort, enzovoort. Dat is wraakroepend. Ondertussen zit die 1% zijn weelde maar te accumuleren en te accumuleren, en passeert men voor de kassa steeds opnieuw bij de werkende of werkloze bevolking. Men probeert de aandacht van dit schandaal politiek af te leiden door het zoeken van zondebokken: de Walen, de migranten, de werklozen, … Daar spint rechts populisme en in hun kielzog de meeste andere partijen garen mee, of dat proberen ze althans. Dat kan misschien eventjes lukken, maar vroeg of laat zal de frank vallen. In Spanje zie je de indignados, in de VS de occupy beweging, in Griekenland massaal protest, enz. Men is de kiemen aan het leggen voor grootschalige protestbewegingen. Wat in Europa aan de gang is gelijkt in zekere zin op de ultraliberale aanpak in de jaren tachtig en negentig in Latijns-Amerika n.a.v. de schuldencrisis. Als gevolg daarvan is de afgelopen tien jaar een linkse golf over het continent gekomen. Dat belooft. PS1. Het onderzoek naar de klachten in eindeloopbaan tonen aan dat de meeste klachten (chronische ziekten) geheel of gedeeltelijk verdwijnen nadat de personen op pensioen gaan. PS2. Het artikel focust (te) veel op onderwijs omdat het oorspronkelijk geschreven is voor onderwijsmensen (zie de inleiding van het artikel). Het tweede en derde deel van het artikel zijn uiteraard voor iedereen geldig.

 • door Jmo op vrijdag 30 maart 2012

  Is inderdaad zichtbaar dat de welvaartstaat aan het afbrokkelen is. Kan ook niet anders...als eens ne keer gekeken naar die lonen van die bedrijfsleiders, nog te zwijgen van die bonussen. Is gewoon totaal onetisch. Alle winst en overschotten gaan naar een kleine elite... op deze manier kan er gewoon geen welvaartsstaat bestaan.

 • door Pablo Van Schel op zaterdag 31 maart 2012

  Beste Marc,

  Ik ben het volkomen met u eens: er is een sociale afbraak bezig en 1.400 € loon (voor iemand zonder familievermogen) volstaat niet meer om van te leven. Dit is een schande, waarover we de vakbonden veel meer zouden moeten horen.

  Ik ben er ook van overtuigd dat u een gemotiveerde leraar bent, die bovendien met beide voeten in de maatschappij staat (en zo hoort het!).

  Mijn opmerking is echter: bij de vorige verkiezingen waren er in Vlaanderen slechts twee partijen die voor een vermogenswinstbelasting pleitten: de groenen en de sp.a. Die partijen haalden samen slechts iets meer dan 20% van de stemmen binnen.

  Dus: ofwel zijn er in Vlaanderen veel meer vermogende mensen dan algemeen wordt aangenomen ofwel ... zijn de kiezers onvoldoende geïnformeerd en faalt ons onderwijs op het vlak van maatschappelijke bewustwording ... . Een combinatie van beide kan ook, natuurlijk, maar ik ben van mening dat ons onderwijs jongeren onvoldoende maatschappijkennis meegeeft. Herinner u bv. het onderzoek naar de kennis van de werking van banken bij jongeren.

  Vriendelijke groeten.

 • door catteeuw op zaterdag 31 maart 2012

  Welvaart staat, oorlog, geld, banken, verdeling, eigendom,...

  We zijn uiteindelijk bezig over mensen. En hoe mensen zich op grote schaal organiseren en hoe mensen leven en gevormd worden.

  De ongelijkheid tussen mensen nationaal, globaal en pastoraal - op het vlak van zelfbeschikking door middelen - zoals geld/schuld - is van een niveau die zelfs de stoutste imperialisten niet hadden kunnen fantaseren.

  Ze voelen misschien al dat het imperium nooit interne en externe oorlog ongehavend kan overleven.

  De vrije markt en het kapitalisme zijn geërfd van aristocratische systemen en inherent ondemocratisch door het fiat geld van de privé banken die interest vragen op fictief waarde papier. Zij kunnen geen schulden maken maar iedereen is aan hen schuldig inclusief de organisatie van de democratische idealen die "de vrije markt" beweert te verdedigen. De vrije markt ideologen zijn ook eigendom van het geld.

  Maar het geld blijft een fictie. Onze schuld is niet echt en hun vermogen heeft geen waarde. En de eindigheid van de planeet - en de dierlijkheid van de mens - staat niet in de boeken van de banken . Het staat wel in de boeken van de kerken en de moskees - als je wil - en de boeken van mensen die waarheid achterhalen en de wereld kunnen vormen.

  Religie in al zijn vormen was vroeger een infrastructuur die de integriteit van een samenleving moest bewaren in de keiharde realiteit van oneindig complexe wildernis. Weliswaar misbruikt door de het Vaticaan (WW2 - onderwijs - huwelijk - kerk - banken) en de pedo seksuele psychopaten die ze daar kweekten.

  De vrije markt en het geld/schulden systeem moeten volledig onderworpen en geassimileerd en gecastreerd en geabsorbeerd worden door de democratische/anarchistische psychosociale waarden en de wetenschappelijke waarheden.

  ! ! ! Geen m€nsch is er 2 waard ! ! !

  • door jan peeters op zaterdag 31 maart 2012

   In het evoluerende bestaan zal er altijd spanning zijn waarbij er steeds armen en rijken zullen blijven. De vrije markt en het kapitalisme zijn zo oud als de mensheid. In zijn extreme vormen kan dit zichzelf de afgrond inrijden. Het kommunisme heeft door zijn extreme vorm ook al gedemonstreerd hoe snel het kan gaan. Rechts en links zijn beide ongezond in extreme vormen. In het beste geval biedt een gematigd sociaal-demokratisch bestel de beste resultaten. Iedereen gelijk bestaat niet. Als ik rook, wiet smoor, zuip en veel vette kost eet zal ik gemiddeld slechts 65 jaar oud worden. Als ik beslis om niet te zuipen en andere vuiligheid tot mij te nemen zal ik gemiddeld 80 jaar worden. Ik kan dit zelf beslissen. Als ik een beetje ekologisch en spaarzaam leef, zal ik na een aantal jaren een appeltje voor de dorst hebben en een eigen huisje kunnen verwerven. Als ik echter beslis om elke 5 jaar een nieuwe auto te kopen, één of twee pakjes sigaretten per dag te roken, 2 x per jaar op vakantie ga en elke week op restaurant en kafé volenté potverteer, zal ik bij mijn pensioen geen nagel hebben om aan mijn gat te krabben. Dit behoort tot de vrijheid van elk mens, ieder mag leven op de manier die hem ligt. Dat is de simpele waarheid en ik weet niet wat uw "democratische/anarchistische psychosociale waarden" en "wetenschappelijke waarheden" daar kunnen aan veranderen. (Amai, wat een taal toch dat er op DWM soms wordt uitgekraamd)

   • door jacquet yves op zaterdag 31 maart 2012

    Het kapitalisme verzuipt een andere beweging zal de kop op steken en dit kan gepaard gaan met veel bloedvergieten maar ja iedereen blijft zijn energie maar steken in een verouderd economisch systeem en dus is er momenteel geen valabel alternatief.Of toch? Ergens in Spanje is er een dorpje waar een huis 15euro per maand kost en de grond eigendom van de gemeenschap is maar ja probeer dat maar eens in de kop van een Belg te krijgen hij schiet u nog liever dood..En zo zal hij blijven wachten tot het te laat is. De Belg toch de dikste bourgeois van Europa.Amen.

   • door catteeuw op zondag 1 april 2012

    "Dit behoort tot de vrijheid van elk mens, ieder mag leven op de manier die hem ligt."

    Dit is een leugen. Die nageaapte Amerikaanse vrijheid-zever, link/rechts-zever, communisme-vs-kapitalisme-zever, werkt al lang niet meer in Amerika zelf. Waar is mijn vrijheid om niet voor waardeloze euros te moeten werken? Om niet in euros belast te worden voor een nationalistische organisatie waar ik geen korreltje loyaliteit aan moet hebben. Op historisch vlak of vanuit het leven dat ik heb geleid. De economie, en dan vooral het fractional reserve banking, is een piramide spel. Een aristocratie die zich voordoet als een technocratie en zich legitimeert met een meritocratische moraliteit. De recente herverdeling vd geld-ratio door de privé valsmunters vh Fed en de ECB en het opzadelen van alle burgers met inflatie en een fictieve schuld om een grondstoffen oorlog (olie, arbeiders) tussen privé bedrijven te bekostigen - is maar één voorbeeld dat de meritocratie een leugen is.

    Rijkdom is relatief en artificieel. Uw relatieve rijkdom is mogelijk door de plicht van alle burgers wereldwijd aan het burocratische-nepotistische systeem dat zich rechtvaardigd met democratische pretentie. Een Chineze arbeider heeft veel meer gegeven om veel minder te krijgen. Omdat de NATO landen de olie gijzelen moet China hun arbeiders leveren. Begin maar eens te kijken op hoeveel van uw petro chemische wegwerpbrol Made in China staat. Dat maakt van ons allemaal parasieten. We worden gekweekt in die infrastructuur. We moeten werken aan de groei ervan. Onze loyaliteit aan de schuld/geld-eigenaren is een plicht. Elke vierkante centimeter - elke molecule - is eigendom van het huis van geld. Ieder mensenkind geboren is een economische eenheid in de boekhouding. Je moet er niet aan denken om uw eigen bloed op uw eigen manier op te voeden. Dat zou gelijk staan aan kinder mishandeling. Ze moeten allemaal de gestroomlijnde vrijheid zever uit hun mond kakken. Sorry - flexibele, communitatieve en commercieel denkende - managers hoertjes. 6.930.000.000 hominide eenheden die moeten dansen voor de waardeloze waardepapieren van de 70.000.000 glorieus gezegende groot eigenaren. Zij drukken op de knop van hun geld printers - wij moeten doen wat zij willen.

    Als ik het heb over wetenschappelijke waarheden dan heb ik het over de eindigheid vd grondstoffen. De ridders vd markt der vrijheidelijkheid - de priesters en schande knapen van het egotheïsme - geloven in de oneindigheid vd planeet en hun talent en de omnipotentie van zichzelf op het vlak van commerciele wetenschappen. Een piramide spel moet blijven groeien - vanwege het verlies aan de parasitaire entiteiten bovenaan. Het huis moet altijd winnen. Daarom moeten we exponentieel meer grondstoffen verbruiken. 3% groei per jaar betekend een verdubbeling iedere 24jaar. "WIJ" MOETEN dus ongeveer iedere familiale generatie onze productiviteit en consumptie van grondstoffen verdubbelen. En dat om de interest op het nep geld aan de geld/schuld eigenaren te betalen. Deze ideologie hoort bijgevolg thuis bij de meest extremistische religies. Van de soort die met hun leven zullen verdedigen dat de aarde plat en onbegrensd is. En dat zij de incarnaties zijn van de creator van het oneindige. Een megalomane, krankzinnige, moordzuchtige, oversekste en vooral parasitaire ideologische sekte.

    De economie moet groeien, de mensheid blijft groeien... - Kunnen wij leven zonder natuur? - Kunnen wij de olie-infrastructuur vervangen? - Zal er vruchtbare grond overblijven? - ... saneren - stroomlijnen - efficiëtie - vertrouwen - de heilige geest - de groene economie - de waterstof economie - de onbevlekte engel neukster - de hemel - blablablabla - ...

    Wij zijn gigantisch slecht bezig - volgens basis logica. Het systeem is onhoudbaar - mathematisch gezien. We moeten echter maar blijven voort doen en loyaal zijn aan hun fiat geld en hun burocratische fabricaties vanuit een beweerde meritocratische samenhorigheid. En dan komen afdraven met de vrijh€id om frikandellen of $pruitjes te kopen. En wat van die link/rechts kapitalisme barbaren heiden christen nazi communistische groen rood blauw zwart bruin zever in de mix gooien. Alsjeblieft zeg. Er staan ons katastrofale fysische problemen te wachten maar we worden nationaal-transcontinentaal verplicht om cultureel-persoonlijk zelfmoord te plegen om HUN KERK overeind te houden.

    • door jan peeters op zondag 1 april 2012

     Ja Teller, ge gaat erg verzuurd tekeer tegen mensheid, natuur en bestaan. Ge zijt nochtans toch niet verplicht om te werken voor euro's. Ge kunt ook besluiten om niet te werken. Ik vermoed echter dat ge te kampen hebt met problemen in uw hoofd. Ziet ge het leven niet zitten soms? Leven, laten leven en in harmonie blijven met de kosmos zal u deugd doen. Laat de katastrofes maar komen Teller, er zijn er al zoveel geweest, en we leven gewoon verder. Na ons komen er anderen, dus maak u geen zorgen, tegen windmolens vechten put een mens alleen maar uit.

     • door catteeuw op maandag 2 april 2012

      Het probleem in mijn hoofd is de zever waaraan ik moet meedoen, gerechtvaardigd met nog meer zever.

      De argumenterende heidenen die niet geloven in de omnipotentiale kwaliteiten van de eerwaarde megalomane piramide moeten uiteraard beschuldigd worden van mentale demonen.

      Dat oneindige groei onmogelijk is, is een feit. Dat fractional reserve banking gelijk is aan valsmunterij is een feit. Dat het leen systeem oneindige groei verplicht is een feit. Dat de crisis een creatie is vd valsmunters om de middelen te grijpen is een feit. Dat dit gelijk staat aan diefstal is een feit. Dat deze valsmunters sinds het begin verweven zijn met de faux-democratie is een feit.

      Ben ik gek om daar als monitair inferieure aap niet aan mee te willen doen? Leven en laten leven... waarom laten ze mij dan niet met rust? Is het niet eigen aan de vrije markt om via competitie uw eigen droom te verwezelijken? Is het dan niet mijn levens doel om hun nepo-burocratische autoriteit te ondermijnen?

      Als zij iets moeten hebben voor hun economische ambities dat is het een nationale plicht. Als ik iets wil - dat ze mensen eens met rust laten - dan ben ik een dorpsgek. Iedereen is competitie - maar als hun fictieve schulden oplopen en hun vermogen aan speelgoed geld nog meer zwellen dan moeten we inleveren. Inleveren aan wie? Meer werken, meer produceren - geen keuze, geen grond, geen huis,... - voor Vlaanderen? voor België? voor prins Filip?

      Kan ik besluiten om niet voor hen te werken? Kan ik besluiten om hun fiat geld en hun burocratie te ontwijken? Kan ik leven van het land en werken voor mezelf als de valsmunters al het land en de grondstoffen kunnen kopen en ik in hun fiat geld moet renderen om de belasting en de interest en de inflatie te betalen, om hun economie te doen draaien?

      Er is geen keuze behalve produceren en consumeren wat door de "vrije" markt word gedicteert. Dat is de totaliteit van wat er van deze gemeenschap overschiet of ooit is geweest. Banale sociale competitie en infantiele materiele ambities. Kijk maar naar het Amerikaanse sjabloon om te zien wat wij aan het bouwen zijn met onze grote familie. All Heil The Mighty Dollar: Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaai.

 • door aronjaco op zaterdag 31 maart 2012

  Ik ga het kort houden . Schrijver heeft gelijk, daar zijn verhaal het meeste strookt met wat ikzelf denk over het onderwerp " de vernietiging van onze welvaart- en verzorgingsstaat. Dat is wat nu gebeurt, oorlog tussen rijken en werkenden. Voorlopig is de eerste soort aan de winnende hand , maar voor hoelang nog? Eens de dialoog ten einde is , zonder resultaat , .0.. maar dat hadden we niet voorzien, die felle reaktie. Ook de rijken , en vooral zij moeten weten dat arrogantie wordt afgestrafd. We zijn dacht ik zo , aan het " mijn schuldsyndroom " voorbij. Nu worden die anderen , de rijken en hun vazallen in vraag gesteld.

 • door ron op zaterdag 31 maart 2012

  In de EU zal men niet rusten tot we op het niveau zitten van de chinese slaafjes die een systeem moeten in stand houden voor de welvarenden. Indien de rijken in onze regios rijker willen worden moeten ze de werkenden verarmen zodat ze globaal kunnen concureren. Als men de teksten leest die in de EU verdragen staat is dit één van de pijlers waarop de EU als economische macht kan groeien. Voor de rest zal de sociale afbraak gebeuren land voor land en dit om een europese revolutie te vermijden. De rijke landen steken ze tot over hun nek in de schulden door putten te dempen op een ander. Zo verarmen ze de mensen in de ganse EU met de hulp van onze Gold Men Sachs brothers die eerst de boekhouding vervalsen ,vervolgens de leiding in deze landen overnemen om de sociale afbraakpolitiek te kunnen afronden. Aangezien deze heren hun hoofdkantoor op het amerikaanse eiland hebben zijn ze onaantastbaar voor het ongenoegen van de werkende europese burger. Ondertussen worden grote bonussen betaald om leidinggevend personeel hun geweten te sussen.

 • door tin vankerkom op maandag 2 april 2012

  Hey mannen, zijn wij vergeten hoe wij aan onze welvaartstaat zijn geraakt of hoe zit dat? Als ik het goed gelezen heb, zegt bovenstaand artikel dat de welwaartstaat 'n naoorlogs fenomeen is, maar het streven naar meer macht, inspraak, meer middelen en betere levenomstandigheden voor de werkman begon in de 19de eeuw, niet? Het was in zekere zin een uitloper van de Franse revolutie die ontstond, niet omdat er één man in de Bastille gevangen zat, maar omdat er een schrijnende ongelijkheid was tussen de toenmalige adel en de rest van de bevolking (klinkt bekend, niet?). En het is niet zo dat de 'bezitters van het productie-apparaat' in de 19de eeuw plots veel humaner werden en compassie kregen met het proletariaat, neen, ze hadden vooral heel veel schrik van het opkomende socialisme/communisme, zoveel schrik dat ze bereid waren enkele concessies te doen, liever dat dan alles te moeten verliezen. Zelfs het vaticaan koos eieren voor haar geld en kwam met Rerum Novarum op de proppen. De Russische revolutie en de militaire macht van de SU hield de druk op de ketel: het vrije Westen moest zijn arbeiders te vriend houden door hen in woord & daad aan te tonen dat ons systeem beter was (verderop in deze commentaren zegt iemand dat het kapitalisme van alle tijden is: hij vergist zich). Maar toen viel de Berlijnse muur! Oh god! De mensen uit het arbeidersparadijs braken zelf uit om met gekregen DEM's de Berlijnse winkels leeg te kopen. Bestond er een beter bewijs voor de superioriteit van ons systeem? Arbeiders willen niet vrij en beschermd zijn, zij willen consumeren! Vanaf dat moment had het kapitalisme geen ideologische vijand meer. Het hek was van de dam, in zekere zin. En waar dat allemaal toe leidt, zien we nu. We gaan terug naar dezelfde sociale verhoudingen van begin 19de eeuw. Het kapitalisme is opnieuw wild kapitalisme geworden. De banken zijn onze nieuwe priesters. Geld is onze grote god. Politici zijn zijn slippendragers en Europa verkondigt de catechismus. En het conumentenvee loopt braaf in de rij. Benieuwd hoe het er hier achter 100 jaar uitziet...

 • door Liliane op maandag 9 april 2012

  De Standaard - Vrijdag 06 april 2012, 12u29 - dus geen aprilgrap. Terwijl werknemers langer moeten gaan werken geeft dhr. Van Quickenborne een tuinfeest wegens de geslaagde pensioenhervormingen ! Ik vind dit echt de draak steken met de werkmens ! Een regelrechte belediging ! "Bovendien, alle medewerkers van de overheidsdiensten RVP en PDOS mogen met hun partner 'gratis' naar Q's tuinfeest. Ook niet-ambtenaren zijn welkom maar zij moeten een kaartje kopen, 5 euro in voorverkoop." http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120406_087

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties