Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Het Vermassen-accident en de stafhouders

Wat is absurder dan je advocaat bij de stafhouder aan te klagen, de betrokken stafhouder bij een andere stafhouder aan te klagen om dan ten slotte een meervoudige klacht in te dienen bij de tuchtraad voor advocaten? Baharak Bashar stelt zich vragen bij de deontologische code van advocaten.
maandag 12 maart 2012

Advocaat Jef Vermassen wordt door sommige van zijn collega’s bij de stafhouder van de balie van Dendermonde op het matje geroepen. Gaat het om een afrekening? Dat zal pas later blijken. Maar één iets is duidelijk: de stafhouder van Dendermonde neemt geen risico’s en neemt de klacht van de al dan niet jaloerse en/of verontwaardigde collega’s ter harte.

Zo stelt ze een daadwerkelijk onderzoek in om na te gaan of Vermassen effectief zijn boekje te buiten ging. Men onderzoekt dus of Vermassen ten overstaan van zijn cliënt, in dit geval de schoonvader van het slachtoffer van de fameuze Kasteelmoord, deontologische inbreuken heeft gepleegd.

Een stafhouder moet tussenkomen in alles wat fout loopt in een balie en bemiddelen in geschillen tussen de buitenwereld en de balie, advocaten en cliënten, advocaten en magistraten en advocaten onderling zoals in het geval van Vermassen.

Maar wat als een gewone sterveling bij de stafhouder gaat aankloppen om een klacht in te dienen tegen de deontologische inbreuken en machtsmisbruik door zijn of haar advocaat? Het antwoord is simpel: er gebeurt niets tot dat de klacht verjaart zonder dat dit zelfs de media haalt!

Namens mijn moeder stapte ik in februari-maart 2008 naar de stafhouder van de balie van Brugge en dienden per aangetekend schrijven een klacht in tegen de voormalige advocaat van mijn moeder, die sinds vorige gemeenteraadsverkiezingen burgemeester is van het kleine West-Vlaams dorpje Kortemark.

Ondanks zijn schriftelijke belofte om binnen de wettelijke termijn van één maand een cruciaal beroep aan te tekenen, liet hij mij per telefoon weten dat hij er niet aan was toegekomen om dat tijdig te doen. Daardoor verloor mijn moeder de kans om mogelijk haar gelijk te halen. Het zou één jaar duren voor we een brief kregen van de voormalige stafhouder van de balie van Veurne. Daarin wordt vermeld dat niet de balie van Brugge, maar deze van Veurne bevoegd is om de klacht tegen de betrokken advocaat te behandelen.

Ondanks de talrijke onbeantwoorde e-mails en telefoons kwam tot oktober 2011 geen nieuws van de betrokken stafhouder van de balie van Veurne. Na een onophoudelijke telefoonguerrilla aan het adres van de (ondertussen ex-)stafhouder, antwoordde zijn opvolger, de huidige stafhouder van de balie van Veurne dat hij sinds september 2010 het ambt van zijn voorganger heeft overgenomen.

Hij liet ook weten dat het dossier hem onbekend was. De vorige stafhouder had niet alleen de klacht niet behandeld, als kers op de taart had hij ook niet eens de moeite genomen om het dossier aan zijn opvolger door te geven!

Na meer dan drie jaar nodigt de huidige stafhouder van de balie van Veurne ons uit op zijn bureau om ons te vertellen dat hij geen onderzoek kan starten en nagaan of de betrokken advocaat al dan niet een deontologische fout heeft begaan. Bovendien wijst hij op het gevaar dat het dossier van mijn moeder binnenkort verjaart.

De reden waarom de stafhouder in dit geval niet kan optreden, wordt als volgt uitgelegd: men moet een duidelijk onderscheid maken tussen de burgerlijke aansprakelijkheid en de eventuele contractuele fouten van een advocaat. Vermassen zou een inbreuk hebben gepleegd op de deontologische code van het reglement 'Advocaat en Media', en hierdoor een contractuele inbreuk hebben gepleegd.

In geval van burgerlijke aansprakelijkheid moet de stafhouder op het groen licht van de rechtbank wachten vooraleer hij al dan niet tuchtmaatregelen treft. Slechts wanneer een rechtbank aanneemt dat een advocaat een beroepsfout heeft gemaakt, en aldus een schadevergoeding moet betalen, kan deze beroepsfout gezien worden als een deontologische fout, motiveerde de huidige stafhouder van de balie van Veurne.

Waar wringt het schoentje? Geen of weinig advocaten voelen zich geroepen om een andere collega te dagvaarden. Bovendien als een raadsheer het vertrouwen van zijn cliënt schaadt en zijn belangen niet behartigt, pleegt hij dan geen contractuele inbreuk op zijn deontologie?

Wat de stafhouder van Derdermonde op vraag van collega’s van Vermassen blijkbaar wel kan, kan de stafhouder van Veurne niet doen, namelijk nagaan of de betrokken advocaat ten minste een inbreuk heeft gepleegd tegen zijn deontologie door het vertrouwen van zijn cliënt te schenden.

Baharak Bashar

Van Baharak Bashar verscheen eind november 2011 bij EPO 'Djenghis, democratie en vrouwen. Een Iraanse van Gent naar Caïro'.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

5 reacties

 • door E Van Laecke op dinsdag 13 maart 2012

  In de veronderstelling dat geoordeeld wordt dat een advocaat een fout gemaakt heeft, bestaat de kans dat de hele balie via hun verzekering mee moet opdraaien voor de vergoedingen, zeker als de advocaat die de fout gemaakt heeft onvermogend is. Indien de advacaten van de balie dus oordelen dat een collega schuldig is, moeten ze mogelijks zelf opdraaien voor de rekening. Zo zijn ze dat ook - enig in ons rechtssysteem - rechter en partij tegelijk.

 • door walterboef1 op dinsdag 13 maart 2012

  beste Hier een analoog staaltje van wat een advokaat zich kan permitteren om zijn klient een hak te zetten! Belangen vermenging of omkoperij??? In een bouwconflict nam ik een gents advokaat om de rechten van een NV te verdedigen. Na een voorschotje en DRIE duizend € en 3 jaar" niksen" werd de man tot stafhouder gebombardeerd naar de goede gewoonte ( selectie op partij kaart).Op mijn vraag gaf hij het dossier terug.... Ik schreef de stafhouder van BRUSSEL aan die mij ludiek antwoordde dat ik mij tot de stafhouder diende te wenden!UNIEK in Belgie ?Kan men "rechter" EN" partij" tegelijkertijd kan zijn??!!! Ik moest dus met mijn klacht bij degene die een zware beroepsfout maakte terecht nl hij verzuimde de dader van het delict te dagvaarden !en dit ondanks 3 jaar het dossier te hebben beheerd De schade bedroeg ongeveer 60 000€.Thans is de klient palliatief en dus kan de stafhouder/advokaat op beide oren slapen!dient hij zichzelf ingebreke te stellen? GEEN haan kraait nog over deze zaak. "Us" kent "us" blijkbaar bij justitie. Concretere en volledige info ter beschikking. Tot zover...wat een rechtzoekende overkomen kan

 • door Eddie G. op donderdag 15 maart 2012

  Wie macht heeft en niet gecontroleerd word, misbruikt die macht ALTIJD.

  • door walterboef1 op vrijdag 16 maart 2012

   Uw opmerking is volledig terecht!Maar dat men een rechtzoekenden met kluitjes in het riet stuurt is eerder regel dan uitzondering. we leven in geen rechtstaat !. Partijjongens spelen hun spelletjes. Ter illustratie de walgelijke comedie m.b.t tot de slachtoffertjes van LOMMEL waar de "clerus "weer eens in de focus komt en onze premier ook een" snoepreisje voor de populariteit van maakt. "Mediageilheid" zonder meer! Iedere ouder beseft hoeveel leed dit meebrengt een kind te verliezen maar dit UITBUITEN ter illustratie van de eigen deugdzaamheid is pervers.We spreken niet eens van de miljoenen kinderen die in Irak en elders worden vermoord door nutteloze oorlogen Tot op de Franse tv toe wordt dit uitgesmeerd tot vervelens toe!Onze regering bestaat hoofdzakellijk uit advokaten wellicht zijn andere beroepscategorieën niet welkom!Nochtans zouden wat ingenieurs en ICT mensen meer dan nodig zijn.Maar de procentjes?? Gaan nu steevast in dezelfde zakken.Van den Bossche, FREIA eveneens,STeve Stevaert,DeHaene,ELIO die de ASLK deed mee verkopen! Zijn we onderworpen aan erfelijke politici !Een Van Rompuy die het goede weer maakt in EUROPA? MET WIENS MANDAAT??We MOETEN enkel ondergaan! NU het moment om de PVDA eens aan de bak te laten maar dan niet om uit deze ruif te vreten !!

 • door els devroye op zaterdag 22 november 2014

  Mijn ervaring me een stafhouder in Brugge is volgende: Eén van de vele pesterijen van mijn bovenbuur is gaan klagen -kan ze best- bij de erfpachthouders van mijn woonst dat ik mijn tuin niet zou onderhouden. Daarop kwam de advocaat van die erfpachthouders via de tuin van de buurvrouw mét hun klusjesman haar een ladders vragen om over de muur te kijken (of nog maar weer eens kruipen?) Ik stuurde boze brieven naar betrokken partijen. De stafhouder zegt de advocaat te hebben ondervraagd en de hele zaak wordt ontkend.....met als eis dat ik erover zwijg en dat de opstelling van mijn brieven "niet netjes is". Hij schrijft ook dat de advocaat van die verhuurders niét dezelfde is als die van mijn bovenbuur. Hoe weten die dan dan hoe lang mijn gras groeit? MACHTSMISBRUIK waarbij IK nog es verweten word dat IK mijn buren lastig val. Katholiek? Zogezegd wél. Schone schijn...de pesterijen blijven (subtiel voor de buitenwereld) doorgaan in de vorm van nachtlawaai. Dank.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties